«Дифференциалды психология» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы




Скачать 210.47 Kb.
Название«Дифференциалды психология» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы
Дата конвертации16.02.2016
Размер210.47 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://edu.semgu.kz/ebook/umkd/9f033aad-31d1-11e3-8846-f6d299da70ee1 часть.doc



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК


ПОӘК 042-14.05.01.20.03

/01-2013

«Дифференциалды психология» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен

Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы



Басылым №



ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


«ПСИХОЛОГИЯ» ПӘНІ БОЙЫНША

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

( «Психологиялық емес» мамандықтарына )


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ





Семей

2013

Алғы сөз


1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырушы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “ Психология” кафедрасының аға оқытушысы А. Коңырова

“______” __________ 2013 ж.


2 ҚАРАЛДЫ

  1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “Психология” кафедрасының отырысында

Хаттама №______ «__»________ 2013 жыл


Кафедра меңгерушісі ____________ Т. Кунслямова


2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды

Хаттама №______ «__»________ 2013 жыл


ОӘБ төрағасы_________


3 БЕКІТІЛДІ

3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама №______ «__»________ 2013 жыл


ОӘК төрағасы_________


4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ (немесе № «___» ____ 201_ ж. баспа ОРНЫНА)




Мазмұны:


 1. Қолданыс аймағы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы

 5. Студенттің өзіндік жұмысының тақырыптарының тізімі

 6. Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы

 7. Әдебиетпен қамтамасыз ету оқу-әдістемелік картасы

 8. Әдебиеттер



1.Қолданыс аймағы

“Психология” пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені университеттің психологиялық емес мамандықтары студенттеріне арналған. Ол студенттерді курстың мазмұнымен, оның аталған мамандықты игерудегі маңыздылығы және көкейтестілігімен, курстың саясатымен, оқыту процесінде меңгеретін білім, дағды, іскерліктерімен таныстырады. Оқу әдістемелік кешен пәнді оқып-зерттеугде негізгі басшылық болып табылады.


2.Нормативтік сілтемелер

Осы “Психология” пәнінің оқу-әдістемелік кешені Әл-Фараби атындағы ҚазҰМУ-нің ПОҚ құрастырған психология мамандықтарына арналған жалпы психология пәнінің типтік бағдарламасының нұсқаулары және талаптарына сәйкес жасалынып, аталған пән бойынша оқу процесінің ұйымдастырылу тәртібін орнатады.


3. Жалпы ережелер


3.1 Пәннің қысқаша мазмұны

Қазақстан Республикасында жүріп жатқан реформалау процесі,оның тек экономикалық саласын ғана қамтып қоймай,сонымен қатар әлеуметтік-гуманитарлық салада да үлкен өзгерістер жасалуда. Жалпы психология курсы бүгінгі күннің талабына сай психолгия мамандығы студенттері үшін негізгі базалық пән болып есептеледі. Бұл курста психологияның жалпы мәселелрі, танымдық процестер, жеке адам проблемасы және тұлғаның сезімдік аймағы мен қасиеті, сапалары жөніндегі ғылыми-қолданбалы ақпарат осы заманғы психологиялық теориялар негізінде беріледі.


3.2. Пәннің мақсаты

Болашақ мамандардың психология ғылым саласын оқып-зерттеуге бағытталған кәсіптік білім негіздерін қалыптастыру.


3.3.Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:

 • Педагогика ғылымының категориялық құрылымын ашу;

 • Пәнге қызығушылықтарын қалыптастыру;

 • Педагогикалық білімдер жүйесін тәжірибеде қолдану дағдыларын дамыту

3.4.Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:

 • Педагогиканың негізгі категорияларын білуі;

 • Педагогикалық жүйені оқып-зерттеудің әдістерін қолдана алуы;

 • Педагогика ғылымының категориялық құрылымын меңгеруі;

 • Педагогикалық жағдаяттарды талдауға дағдылануы;педагогиканың басқа ғылым салаларымен байланысын түсінуі;

 • Кәсіптік іс-әрекет жағдайында педагогикалық алған білімін қолдану туралы түсінігі болуы қажет.


3.5. Курс пререквизиттері:

 1. Философия


3.6.Курстың постреквизиті:

  1. Гуманитарлық ғылымдар


Жұмыс оқу жоспарынан үзінді

Кесте1

Курс

Семестр

Кредит

Саны


ЛК

(сағ.)

СПС

(сағ)

СӨЖО

(сағ)

СӨЖ

(сағ)

Барлығы

Қортын.

бақылау

формасы

5

7

2

15

15

45

45

90

емтихан



4 Оқытушыларға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы

Кесте 2




Тақырыптар

Мазмұны

Сағаттар саны

Әдебиет

Д

СПС

ЗС

СӨЖО

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Психология пәніне кіріспе.

Психология пәні және оның міндеттері. Психология пәнін оқып-зерттеудің маңызы. Психиология ғылымында қарас-тырылатын негізгі мәселелер. Қазіргі заман психологиясында қарастырылатын жалпы түсініктер.

1







1

1




2

Психиология дамушы ғылымдар жүйесі ретінде.

Психиологияны оқып-зерттейтін құбылыстарға мысалдар және олардың басқа ғылымдардағы зерттелінетін құбылыстардың айырмашылығы. Психология ғылымының салалары.




1




1

1




3

Психиологияны зерттеу әдістері.

Психиологиялық зерттеу әдісі-нің негізгі мәселелері. Психио-логиялық зерттеу әдістері тарихынан мәліметтер. Бақылау, өзін-өзі бақылау, олардың танымдық ролі. Психиологияда-ғы моделдеу, сауалнама, экспе-римент, психологиялық тесттер.

1

1




2

2




4

Психиологияның жаратылыстану-ғылыми негіздері.

Адамның орталық жүйке жүйесінің құрылысы, қызметі және қасиетіне сипаттама. Психиканың рефлекторлық сипаты. Психикалық процестердің адам миының жұмысымен байланысы.

1

1




2

2




5

Психика мен әрекет-қылықтың төменгі формаларының қалыптасуы

Психиканың шығу тегін материалистік және идеалистік тұрғыдан түсіндіру.Психикалық бейнелеудің ерекшеліктері.Жүйке жүйесінің пайда болуы және оның психиканың дамуындағы ролі. Жануарлар тәртібі мен психикасының даму деңгейінің стадияларын талдау(А.Н.Леонтьев, К.Э.Фабри бойынша).

1







1

1




6

Адамның жоғары психикалық функцияларының дамуы.

Жоғары психикалық функция туралы түсінік. Оның дамуының негізгі көздері.Таным процестерінің жоғары психикалық функция ретінде даму ерекшеліктері. Сананың негізгі белгілері.Сана адамның шындықты бейнелеуінің формасы ретінде. Сананың қалыптасуының алғы шарттары.




1




1

1




7

Іс-әрекет.

Іс-әрекетке анықтама.Адам іс-әрекетінің ерекшеліктері. Оның құрылымы.Іс-әрекетке итермелеуші күштер , оның ішкі және сыртқы компоненттері және олардың бір-біріне ауысуы. Адам іс-әрекетінің Әрекет-қылық және белсенділіктен айырмашылығы.

1







1

1




8

Іс-әрекет түрлері және олардың дамуы.

Іс-әрекет түрлері.Ойын, оқу, еңбек іс-әрекет ретінде. Олардың өзіндік ерекшеліктері. Іс-әрекет түрлерінің даму процесінде құрылымдық ауысуы.




1




1

1




9

Психикалық танымдық процестер: түйсік және қабылдау.

Таным процесі ретінде түйсікке түсініктеме.Түйсіктің шығу тегі. Түйсіктің психофизикалық, физиологиялық негіздері. Түйсіктің түрлері Қабылдаудың негізгі қасиеттеріне талдау. Қабылдаудың түйсіктен айырмашылығы. Оларды анықтайтын негізгі факторлар. Кеңістік пен уақытты,форма мен қозғалыс, көлемді қабылдау ерекшеліктері.

1







1

1




10

Психикалық танымдық процестер:ес.

Ес процестері:есте сақтау, есте қалдыру, қайта жаңғырту, тану және ұмыту.Ес заңдылықтары мен теориялары:естің ассоциативтік теориясы. Естің түрлері және ерекшеліктері. Оларды классификациялаудың негіздері. Ес түрлерінің өзара байланысы. Есте сақтау және қайта жаңғыртуды қалыптастыру жолдары,




1




1

1




11

Психикалық танымдық процестер: ойлау және сөйлеу.

Ойлау және сөйлеу туралы түсінік.Олардың басқа таным процестерінен айырмашылығы. Белсенді таным процесі ретінде теориялық және практикалық ойлаудың түрлері. Ойлау формалары, ойлау тәсілдері. Сөйлеу қызметтері және түрлері. Сөйлеу қызметін атқаруға ықпал етуші факторлар.

1







1

1




12

Психикалық танымдық процестер.қиял.

Қиял туралы түсінік. Қиялдың физиологиялық негіздері. Оның түрлері және ерекшеліктері Қиялдың адам өміріндегі ролі, қиялдың негізгі функциялары




1




1

1




13

Зейін.

Зейін туралы түсінік (психикалық кейіп және психикалық процесс ретінде..Зейіннің физиологиялық негізі.Зейіннің түрлері. Ерекшеліктері. Т.Рибоның теориясы. Зейін және адамның бағыттылығы. Д.Н.Узназденің концепциясы. Зейіннің тұрақтылығы, шоғырлануы, бөлінуі, ауысуы, көлемі. Зейіннің алаңдаушылығы, шашыраңқылығы. Зейіннің таным процестерінің қызметіндегі маңызы. Зейіннің дамуы

1

1




2

2




14

Жеке тұлға туралы жалпы түсінік

Психологиядағы жеке тұлға түсінігі. Индивид, жеке тұлға, даралық ұғымдарындағы көлемдік және мазмұндық айырмашылықтар.Жеке тұлғаның құрылымы. Жеке тұлғаның қазіргі психологиялық теорияларын классификациялау және оған негіз болатын факторлар: (психодинамикалық, социодинамикалық және интеракционистік)

1







1

1




15

Тұлғаның қалыптасу және дамуы.

Жеке тұлғаның онтогенезде дамуы. Даму стадиялары мен оның жас кезеңдері. Тұлғаның дамуы жөніндегі психолог-ғалымдардың концепциялары




1




1

1




16

Эмоция және сезімдер.

Эмоция және сезімдер туралы түсініктер. Олардың түрлері мен адам өміріндегі ролі. Негізгі функциялары.

1







1

1




17

Ерік.

Психологиядағы ерік туралы жалпы түсінік оның негізгі белгілері. Еріктің адам өміріндегі маңызы. Жеке тұлғаның біріншілік, екіншілік және үшіншілік еріктік қасиеттері. Еріктік әрекеттердің негізі, табиғаты. Еріктік әрекеттің құрылымы. Еріктің орындалу этаптары.




1




1

1




18

Мотив және мотивация

Мотив және мотивация түсініктері. Әрекет детерминанттары. Биологиялық-табиғи және рухани қажеттіліктер. Адамның мотивациялық сферасының жалпы құрылысы. Мотивация және іс-әрекет арасындағы психологиялық байланыс. Жетістікке жету және түрлі әрекет-қылық мотивациялары.

1

1




2

2




19

Темперамент. Темперамент типтері.

Темперамент туралы түсінік.Жоғары жүйке жүйесінің қасиеттері. Темперамент типтері: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Темпераменттің тұлғаның негізгі қасиеттерімен байланысы.

1

1




2

2




20

Мінез. Мінез типологиясы.

Мінездің психологиялық анықтамасы. Мінез тұлғалық қасиеттің бір қыры ретінде. Мінез типологиясын құруға негіз болатын жалпы факторлар. Э.Кречмердің мінез типологиясы. А.Е.Личко, К.Леонгард бойынша мінездің акцентуиралық типтері. Мінездің қалыптасуы. Балаларда мінездің ерте және кеш байқалулары.

1

1




2

2




21

Қабілеттер.

Қабілеттер туралы жалпы түсініктер. Қабілеттер мен біліктілік, дағды, іскерліктердің айырмашылықтары.Қабілет түрлері. Жалпы және арнайы қабілеттер. Дарындылық.. Қабілеттердің бастапқы қалыптасу этаптары, олардың қалыптасу процесі және әріқарайғы дамуы. Түрлі қызмет, әрекет үстіндегі қабілеттердің шығуы және дамуы.

1

1




2

2




22

Қарым-қатынас.

Қарым-қатынасқа анықтама. Қарым-қатынастың мазмұны, мақсаты және құралдары. Адам қарым-қатынастарының түрлері. Кіші топтар мен ұжым туралы түсінік. Топ түрлері. Топтың ұжым ретінде қалыптасуы. Адамдардың бірін-бірі қабылдауы және түсінуі.

1

1




2

2







Барлығы:




15

15




30

30






5 СӨЖ тақырыптарының тізімі


 1. Психологиялық білімдердің педагогикалық теория мен практика үшін маңызы.

 2. Психологиялық зерттеу әдістері

 3. Мидың құрылым бірліктері қызметінің адамның психикалық процестері мен қалыбына байланыстылығы.

 4. Адам психикасы мен әрекет-қылығының дамуында биологиялық және әлеуметтік факторлардың ролі.

 5. Адам іс-әрекетінің фило және онтогенездік дамуы.

 6. Түйсіктердің ағзалық ішкі және сыртқы жағдайлармен байланысы.

 7. Шығармашылық ойлаудың психологиясы..

 8. Балаларда зейіннің даму этаптары.

 9. Психологиядағы жеке тұлға түсінігі.

 10. Эмоция және адам даралығы;Баланың эмоционалды сфераны дамытудың маңызы мен қажеттігі.

 11. Адам әрекет-қылығын мотивациялық психолгиялық тұрғыдан түсіндіру.

 12. Темперамент және іс-әрекеттің даралық стилі.

 13. Мінезді қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық аспектілері

 14. Адам қабілеттерінің қалыптасуының алғышарттары

 15. Топтық әрекеттің тиімділігінің әлеуметтік-психологиялық факторлары.



6. Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы:

Кесте 3


Тақырыптар

Көрнекіліктер, ТСО, плакаттар, лабораториялық стенд

Өздік оқуға арналған сұрақтар

Бақылау формасы

Дәрістер


Практикалық (семинар) сабақтар









1


2

3

4

5

Психология пәніне кіріспе.

Психиология дамушы ғылымдар жүйесі ретінде.




Психология ғылымы мәліметтерінің теориялық және практикалық маңызы

Конспект

Психиологияны зерттеу әдістері.

Психиологияны зерттеу әдістері.

Кесте

Зерттеу әдістерінің жетістіктері мен өзіндік кемшіліктері

Кесте жасау

Психиологияның жаратылыстану-ғылыми негіздері.

Психиологияның жаратылыстану-ғылыми негіздері.

Сурет-плакаттар, муляждар

ЖЖЖ - психиканың физиологиялық негізі.

Реферат

Психика мен әрекет-қылықтың төменгі формаларының қалыптасуы

Адамның жоғары психикалық функцияларының дамуы.

Кесте

Адам және жануарлар психологиясының айырмашылықтары.

Конспект

Іс-әрекет.

Іс-әрекет түрлері және олардың дамуы.

Таратпа материалдар

Адам іс-әрекеттеріне психологиялық талдау.


Хабарлама

Психикалық танымдық процестер: түйсік және қабылдау.

Психикалық танымдық процестер:ес.

Нақты сезім мүшелеріне әсер ететін заттар

Адамның көру қабылдауына байланысты заңдылықтар мен жұмбақтар.


Хабарлама

Психикалық танымдық процестер: ойлау және сөйлеу.

Психикалық танымдық процестер.қиял.

Суреттер

Ана тілінде сөйлеп үйренудің маңызы

Реферат

Зейін.

Зейін.

ТСО

Зейінділікті күшейтуші факторлар

Схема

Жеке тұлға туралы жалпы түсінік

Тұлғаның қалыптасу және дамуы.

Лабораториялық стенд

Р.С.Немов б-ша жеке тұлғаның қазіргі теорияларын классификациялау

Схема

Эмоция және сезімдер.

Ерік.

Суреттер

Махаббат жоғары сезім ретінде.

Еркін шығарма

Мотив және мотивация

Мотив және мотивация

Таратпа материалдар

Жеке тұлға және мотивация .

Хабарлама даярлау.

Темперамент. Темперамент типтері.

Темперамент. Темперамент типтері.

Кесте, суреттер

Жеке тұлға және темперамент.

Реферат

Мінез. Мінез типологиясы.

Мінез. Мінез типологиясы.

Таратпа материалдар

Мінез мәселесі жөніндегі халық ауыз әдебиетінен үзінділер.

Жинақ жасау

Қабілеттер.

Қабілеттер.

Кесте

Жоғары адам қабілеттерінің ерекшеліктері

Реферат

Қарым-қатынас.

Қарым-қатынас.

Кесте

Қарым-қатынас түрлері мен құралдарына анықтама беру

Кесте жасау.



7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы:

Кесте 4


№ р/с

Оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар атауы

Саны

Студенттер саны

Қамтамасыз ету пайызы



1

Гиппенрейтер Ю. Введение в общую психологию. –М., 1987

Сәбет Бап-Баба. Жалпы психология. - А., 2005

1







2

Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений.

Т1.(Общие основы психологий) – М.,2003

10







3

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологий. – СПБ., 1999

5







4

Сәбет Бап-Баба. Жалпы психология. - А., 2005

6







5

Қ. Жарықбаев. Жантану негіздері. – А. 2000

6









8. Әдебиеттер

8.1. Негізгі әдебиеттер:

8.1.1. Гиппенрейтер Ю. Введение в общую психологию. –М., 1987

8.1.2. Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений.

Т1.(Общие основы психологий) – М.,2003

8.1.3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологий. – СПБ., 1999

8.1.4. Сәбет Бап-Баба. Жалпы психология. - А., 2005

8.1.5. Қ. Жарықбаев. Жантану негіздері. – А. 2000


8.2 Қосымша әдебиеттер тізімі:

8.2.1.Бодалев А.А. Психология личности. – М., 1998

8.2.2.Лурия А. Мозг человека и психические процессы. Т 1.- М.,1963

8.2.3.Веннер Л.Н. Психические процессы. В 3-х томах. Т. 1 ЛГУ 1974

8.2.4.Общая психология (Курс лекции)./Сост. Е.И.Рогов. – М., 1995

8.2.5.Ярошовский М.Г. История психологии. – М., 1985

8.2.6.Гамезо М.В.,Домашенко И.Л. Атлас по психологии. – М.,1998


Похожие:

«Дифференциалды психология» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы icon«психология» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің “Психология” кафедрасының отырысында
«Дифференциалды психология» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы icon«Химия» пәні бойынша “Дайындық бөлім” мамандығының студенттері үшін Оқу-әдістемелік кешен (Силлабус)
Силлабус оқу бағдарламасы, жұмыс оқу жоспары ( ) және пәннің жұмыс бағдарламасы ( ) негізінде жасалған
«Дифференциалды психология» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы iconПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені пәнінің ОҚытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы семей – 2012 Мазмұны
Биотехнология мамандығы бойынша студенттеріне арналған. Ол студенттерді пәннің мазмұнымен, саясатымен, өзектілігімен, қажеттілегімен...
«Дифференциалды психология» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы iconОҚытушыға арналған пәН
ПОӘК оқытушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы «Қазақстан экологиясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені
«Дифференциалды психология» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы icon«Жарнама психологиясы» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы

«Дифференциалды психология» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы icon«Ауыл шаруашылығы экономикасы» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы

«Дифференциалды психология» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы iconМазмұны
«Компанияның қаржылық стратегиясы» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы
«Дифференциалды психология» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы icon5В010300 «Педагогика-психология» мамандықтарының студенттері үшін. ОҚУ-Әдістемелік кешен (Силлабус)
Силлабус 5В010300 «Педагогика және психология» мамандығының Қр мжмбс 08. 059 – 2009), типтік оқу бағдарламасы (Қр бжҒМ 22 06 2006),...
«Дифференциалды психология» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы iconГлоссарий
ПОӘК оқытушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы «мамандыққа кіріспе» пәнінің оқу-әдістемелік кешені
«Дифференциалды психология» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы iconГлоссарий
ПОӘК оқытушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы «адам экологиясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница