5В010300-«Педагогика және психология» мамандықтарына «Психология тарихы» пәні бойынша
Название5В010300-«Педагогика және психология» мамандықтарына «Психология тарихы» пәні бойынша
страница1/4
Дата конвертации16.02.2016
Размер0.59 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://edu.semgu.kz/ebook/umkd/4ebc0300-b675-11e4-bd4b-f6d299da70eeЭУМКД Психтарихы.doc
  1   2   3   4


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігі

Семей мемлекеттік педагогикалық институты

Психология – педагогика факультеті

Психология кафедрасы


5В010300-«Педагогика және психология»

мамандықтарына «Психология тарихы» пәні бойынша

Оқу әдістемелік кешен


Семей,2012-2013ж


Құрастырған: психология кафедрасының аға оқытушысы______Адильжанова К.С.


Кафедра мәжілісінде бекітілген: хаттама № 10, 19.06.2012 ж.

Психология кафедрасының меңгерушісі, псх.ғ.к._______Джумажанова Г.К.


Психология-педагогика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде талқыланды: хаттама № 6, 20.06.2012 ж.


Психология-педагогика факультетінің кеңесімен бекітілді:

хаттама № 10, 20.06.2012 ж.

ОӘК төрағасы: __________Есенбекова Г.Ж.


Психология-педагогика факультетінің деканы,

п.ғ.к.доценті: _________ Аубакирова Р.Ж.


Мазмұны:

1.Глоссарий

2.Жұмыс бағдарламасы

3.Дәріс сабақтарының мазмұны

- Тақырыбы;

- дәріс мақсаты;

- негізгі қарастыратын сұрақтар;

- негізгі схема, формаула және т.б. көрнекілітер;

- өзіндік бақылауға сұрақтар;

- әдебиеттер.

4Тәжірибелік сабақтарды жүргізуге әдістемелік нұсқау:

- сабақ тақырыбы;

- сабақ мақсаты;

- тапсырманың негізгі сұрақтары;

- әдістемелік нұсқау;

- әдебиеттер тізімі.

5. Соөж тапсырмалары студенттердің өзіндік жұмыстары және оны орындауға әдістемелік құрал:

- сабақ тақырыбы;

- сабақ мақсаты;

- тапсырмалар, сұрақтар;

- өткізу формасы;

- орындауға әдістемелік нұсқау;

- таратпа материалдар;

- бөліммен тараулары көрсетілген әдебиеттер тізімі.

6. Сөж тапсырмалары студенттердің өзіндік жұмыстары және оны орындауға әдістемелік құрал:

- сабақ тақырыбы;

- сабақ мақсаты;

- тапсырмалар, сұрақтар;

- өткізу формасы;

- орындауға әдістемелік нұсқау;

- бөліммен тараулары көрсетілген әдебиеттер тізімі

7.Бақылау сұрақтары


Глоссарий


Аффект- «жан толқуы» деген латын сөзі. Бұл адамның психологиялық күйініш, сүйініш сезімдері үстіндегі көңіл күйінің айқын көрінісі (сезімі мен эмоциясы) Мәселен қайғырып жылау немесе шаттық сезімі билеген адамның қарқылдап ішегі түйілгенше күлуі сияқты әралуан аффектік жағдайлар.

Әрекет- белгілі мақсатты орындауға бағытталған оңашаланған қимыл. Ол қимыл қозғалыс арқылы орындалатын сыртқы және ақыл оймен орындалатын ішкі әрекет болуы мүмкін.

Бағдарлау реакциясы-жағдайдың өзгеруіне орай организмнің өте күрделі әрі арнайы тітіркендіргіштерге

Эвристика-грек сөзі, қазақша табамын деген мағына береді.

Пластика-гректің пластикосдеген сөзі, мәнер қалдыру деген мағына береді.

Ассоциация-ассоциатио-латын сөзі, амал деген мағына береді.

Мнемоника-грек сөзі. Жаттау өнері дген мағына береді.

Реминисценция-латынның реминицентиа деген сөзі, еске түсіру деген мағына береді.

Ретроактив- латын сөзі, кері әсер етуші деген мағына береді.

Проактивтік- латын сөзі, ілгері әсер етуші деген мағына береді

Психастения- 1) психикалық элсіздік; 2) ақыл- ойы кем, ақыл- ой мешеулігі.

Психика- (грек рзусһікоз - ішкі сезім, көңіл күй) - объективті шындықты түйсік,

қабылдау, елестету, сезім, ерік, ойлау арқылы белсенді бейнелейтін мидың жүйелі қасиеті.

Психикалық ахуал - ( Психическое состояние) - психикалық процестің

динамикалық керінісін жэне индивид психикасының белгілі бір қалыптасқан шартты кезі мен көрінісін айқындайтын үғым.

Психикалық детерминизм -(Психический детерминизм) - барлық

психикалық актілер мен көріністердің өзіндік себебі мен мағынасы бар және олар бұрынғы нәрселердің күйіне тэуелді дейтін біржақты көзқарас.

Психикалық процестер - (Психические процесы)- адамның миында

болатын және сезімде, қабылдауда, қиялда, зердеде, ойлауда, сөйлеуде үнемі жэне өзгермелі түрғыдан бейнеленетін ішкі өмірлік қызмет процестері.

Психикалық энергия -(Психическая энергия) -психикалық аппарат пен

психикалық көріністің негізін өлшеуге лайықты энергия түрі.

Психогенез - (грек. рзусһе - жан, §епезіз - шығу тегі) - психикалық

қүбылыстардың дүрыс қалыптасқан жэне науқасқа үшыраған көріністерінің бастауын қарастыратын үғым. Психогенез "бүрынғы психикалық процестер кейінгі

бақылаудағы көріністерінің қалыптасуына міндетті түрде ықпал етеді" деген психикалық детерминизм қағидасын негізге алады.

Психогенетика - (псіао ... және грек. §епеіікоз - туылуына, шығу тегіне

жататын) - психикалық және мінез- қүлықтық кейбір құбылыстардың түқымқуалаушылық сипатын жэне олардың генотипке тәуелділігінзерттейтін ғылым саласы.

Психогигиена -(психо... және грек. һу§іепоз - емдік) - дені сау адамдарды

психикалық жүйке ауытқушылығынан, психикалық зақымнан сақтандыруүшін

арнайы көмек көрсететін медициналық психология саласы.

Психодинамика - {психо... жэне грек. сіупатіз - күш) - қарама -карсы бағыттағы

мотивациялық ықпалдан туындайтын ойлану, сезіну, мінез-қүлық қүбылыстарын

түсіндіретін психикалық талдаулық теорияның маңызды саласы.

Психодрама - (психо... жэне грек. сігата - іс- эрекет) - топтық психотерапияның

бір түрі; мүнда пациенттер актерлер мен көрермендер сапасында кезектесіп шығады, осының өзінде олардың рөлдері қатысушылардың барлығы үшін түлғалық мэн-мағынасы бар өмірлік жағдаяттарды үлгілеуге бағытталады; бүл орайда, барабар емес эмоциялық реакцияларды болдырмау, элеуметтік перцепцияны пысықтау, өзін -өзі неғүрлым тереңірек танып- білу мақсаты көзделеді. Психодрама үғымын жэне процедурасын Д. Морено (АҚШ) үсынып, оны әлеуметтік проблемаларды шешудің бір қүралы деп түсінедірді.

Психоз - (грек. рзусһе - жан) - жеке адамды тоқыраушылыққа үшырататын психикалық қызметтің ауытқушылығы немесе психикалық науқастық.

Психолингвистика - {психо... және франц. Нп^иізіідие < лат Ііп§иа - тіл)-

адамның сөйлеу қабілетінің қалыптасуы мен бір қалыпты өтуін зертейтін психология мен лингвистика аралығындағы ғылым саласы.

Психологизм - элеуметтанушылық зерттеу принципі; мүнда әлеуметтік

процестер мен қүбылыстар психологиялықтың туындылары деп сипатталады.

Парадигма - (грек. Paradigma -үлгі) –1) берілген білімдер саласындағы белгілі бір тарихи кезіеңдегі ғалымдардың зерттеу практикасы соларға қарап ұйымдастырылатын негізгі ғылыми жетістіктер (теориялар, әдістер) жүйесі. Ұғымды енгізген америкалық тарихшы Т.Кун ғылыми пәннің дамуында прпарадигмалық кезең (Парадигма белгіленер алдындағы кезең), Ппарадигма үстемдігі кезеңі, дағдарыс және ғылыми революция кезеңі (парадигмалардың алмасуы, бірінен екіншісіне өту) болады деп пайымдады. Парадигма тұжырымдамасы алға қойған проблемалар (ғылыми пән және оның даму кезеңдері туралы, таным субъектісі ретіндегі ғылыми қауымдастық туралы және т.б.) отандық ғылымда диалектикалық материалистік әдіснама тұрғысында талдап шешілуде; 2) шындық болмыстың мәнді сипаттарын білдіретін ұғымдар жүйесінде тұлғаланған қатаң ғылыми теория; 3) белгілі бір тарихи кезең ішінде ғылыми қоғамдастықта үстем болатын зерттеу әдістерінің, проблемалар қою мен оларды шешудің бастама тұжырымдамалық схемасы, моделі.


Курстың қысқаша сипаттамасы:

Дәріс сабағын тындау барысында, психология ғылымының даму тенденциялары, бағыттары және ежелгі кезден бастап қазіргі кезге дейінгі психологиялық ойлардың қалыптасуымен пайда болу тарихы ашылады. Студенттер психологиялық ғылымның алғы шартының қалыптасуының негізгі кезендерімен, негізгі психологиялық пәндердің дамуымен, қазіргі кездегі бағыттарымен, ғылыми мектептермен және психологиялық ғылымның даму тенденциясымен танысады. Семинар сабағында теориялық материал бекітіліп, жүйеленеді. Студенттердің әр-түрлі өзіндік жұмыстары қамтылған: рефераттарды дайындау, әр-түрлі уақыт кезеніндегі психология бойынша ғылыми зерттеу картотекасын құрау, алғашқы әдебиеттерді талдау және қысқаша жазу, әдіснамалық семинарларды, пікірталас және пікір сайысын жүргізу. Негізгі психологиялық курсы бойынша студенттердің білімін ескеруі, материалдарды жоспарлау барысында басқа психологиялық пәндердің мазмұнымен үйлесуін және материалдарды қайталамауына мүмкіндік береді.

« Психология тарихы» пәнін оқытудың мақсаты- психология ғылымының даму тарихын теориялық тұрғыда қарастыру .


«Психология тарихы» пәнін оқытудың міндеті:

Пәннің міндеттері:

-білімнің ғылыми теориялық негіздерімен студенттерді қаруландыру;

-іскерлік қабілеттерін қалыптастыру үшін психо-педагогикалық зерттеулер жүргізуіне мүмкіндік беру;

-дағды қалыптастыру, кәсіби қарым қатынас дағдыларын қалыптастыру, оқу зерттеу іс  әрекетіне деген дағдыларын қалыптасытыру.

Курсты оқу барысында студенттер мына іскерліктерді меңгерулері тиіс:

- Курсты оқыту процесі, психология ғылымының даму тенденциясы, қазіргі кездегі жағдайы, көзқарастары, психологиялық ойлардың пайда болу процесінің тарихи туралы жан жақты, жүйелі білімді қалыптастыруын қарастырады


Курстың негізгі түсініктері: тарих, даму, үйлесімділік, байланыс, психологиялық идеялар.


Курстың мазмұны
Тақырыптары

Сағаттар

Дәріс

Тәж.

ОСӨЖ

СӨЖ

1

I Бөлім «Ежелгі және орта ғасырдағы психологиялық білімдер»

Ежелгі Шығыстағы психологиялық ой-пікір

Дін мен мифологиядағы психика туралы көзқарастар.Ежелгі сақтар түсінігіндегі психика мәселесі.Евроцентризмді сынау.

3

1

2

4,5

2

Антикалық психология. Гераклиттің жан туралы, жалпы заңдары жайлы идеялар. Платонның жан мен таным туралы ілімі.

Аристотельдің жан мен оның құрылымы туралы ілімі.

3

1

2

4,5

3

Орта ғасыр мен Қайта өркендеу дәуіріндегі психология.

3

1

2

4,5

4

II Бөлім. Жаңа дәуірдегі психологияның дамуы.

XVII ғасырдағы Европалық психология

Буржуазиялық дәуірдің жалпы сипаты.

Ф. Бэконның эмпирикалық әдіснаманы негіздеуі.

Р.Декарттың жан құмарлығы туралы ілімі.

Б.Спинозаның таным мен қабілеттілік туралы ілім.

3

1

2

4,5

5

ХVIII ғасырдағы психологияның дамуы.

Англиядағы ассоциативтік психология.

Энциклопедистер адам мен психика туралы.

Д.Дидроның психологиялық көзқарастар.

3

1

2

4,5

6

ХIХ ғасырдағы психологияның дамуы.

И.Гербарттың психологиясы.

Д.Миллидің психологиялық көзқарастары.

ХIХ ғасырдағы қазақ ағартушыларының психологиялық идеялары.


3

1

2

4,5

7

III Бөлім. Психологияның дербес ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуы.

Психологияның жеке ғылымға бөлінуінің табиғи- ғылыми алғышарттары.

Э.Герингтің есту түйсіктері теориялары.

И.М Сеченов психолог ретінде.

В.Вунт және оның психологияның ғылым ретіндегі дамуына қосқан үлесі мен рөлі.

2

1

2

4,5

8

Психологиядағы XIX-XX ғасыр шебіндегі теориялық тұжырымдамалар.

Вундт идеясының Америкадағы дамуы.

Ф. Брентаноның психологиялық акт теориясы.

Т. Рибонының психологиялық теориясы.

2

1

2

4,5

9

XIX ғасырдың екінші жартысы мен мен XX ғасырдың басындағы сараптау психологиясының дамуы. Д.М.Кэттелдің психологиялық лабороториясындағы даралық ерекшіліктер, оқу дағдылары, салаларындағы зерттеулер.А.ФЛазурскидің тұлға психологиясына үлесі.

2

1

2

7,5

10

IV Бөлім. Психологияның қазіргі тарихы.

Психологиядағы әлемдік мектептер.(ХХғ.-10-50 жылдары)Психологиядағы дағдарыс.

Бихевиоризмнің психология пәні мен міндеттерін жаңаша түсінуі, ұғынуы. Гештальтпсихологиясы.

В.Дильтей иен Э. Шпрангердің сипаттау психологиясы, оның түсіндірме психологиясына қарсы тұруы З.Фрейдтің психоанализі.А.Адлердің даралық психологиясы.

2

2

2

7,5

11

Марксизм философиясына негізделген кеңес психологиясының қалыптасуы.

Кеңес психологтардың 20-30 жылдардағы жалпы психология саласындағы негізгі жетістікткер.

2

2

1

8,5

12

Соғыс жылдары (1941-45)мен 80-жылдардың ортасына дейінгі кеңес психологиясы. Кеңес психологтарының Жеңіске қосқан патриоттық үлесі.


2

2

1,5

8

Барлығы:


30


15


22,5


67,5


  1   2   3   4

Похожие:

5В010300-«Педагогика және психология» мамандықтарына «Психология тарихы» пәні бойынша icon5В010300 «Педагогика-психология» мамандықтарының студенттері үшін. ОҚУ-Әдістемелік кешен (Силлабус)
Силлабус 5В010300 «Педагогика және психология» мамандығының Қр мжмбс 08. 059 – 2009), типтік оқу бағдарламасы (Қр бжҒМ 22 06 2006),...
5В010300-«Педагогика және психология» мамандықтарына «Психология тарихы» пәні бойынша iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым миністірлігі
Педагогика пәні бойынша 5В010801 – Дене шынықтыру және спорт, 5В012000 –Кәсіби білім, 5В010300—Педагогика және психология, 5В011700-Қазақ...
5В010300-«Педагогика және психология» мамандықтарына «Психология тарихы» пәні бойынша icon«Педагогика және психология» кафедрасы
Пәннің оқу-әдістемелік кешені Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінде Психология және педагогика факультетінің Психология...
5В010300-«Педагогика және психология» мамандықтарына «Психология тарихы» пәні бойынша iconПедагогика кафедрасы «Қазіргі мектепте интерактивті оқыту әдістері» пәнінен ДӘріс жинағЫ 5В010300-Педагогика және психология
«Қазіргі мектепте интерактивті оқыту әдістері» пәні бойынша негізгі түсініктер (глоссарий)
5В010300-«Педагогика және психология» мамандықтарына «Психология тарихы» пәні бойынша iconПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені курс – 2 Семестр – ІІІ кредит саны – 2
«Психология және педагогика» факультетінің «Психология және әлеуметтік педагогика» кафедрасында құрастырылған типтік оқу бағдарламасы...
5В010300-«Педагогика және психология» мамандықтарына «Психология тарихы» пәні бойынша iconОсновная образовательная программа подготовки специалиста по специальности «050706-Педагогика и психология»
«050703 — Дошкольная педагогика и психология с дополнительной специальностью «Педагогика и психология»
5В010300-«Педагогика және психология» мамандықтарына «Психология тарихы» пәні бойынша icon6М010300 «Педагогика және психология» мамандығы бойынша білім магистрі академиялық дәрежесін алу үшін
...
5В010300-«Педагогика және психология» мамандықтарына «Психология тарихы» пәні бойынша iconОқу жұмыс бағдарламасы
«Педагогика» пәні бойынша 050103 – Педагогика және психология мамандығы студенттеріне арналған
5В010300-«Педагогика және психология» мамандықтарына «Психология тарихы» пәні бойынша iconКурс – 1,4
Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінде Педагогика және психология кафедрасында 2006 жылы құрастырылған. Типтік...
5В010300-«Педагогика және психология» мамандықтарына «Психология тарихы» пәні бойынша iconКурс – 4
Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінде Психология және әлеуметтік педагогика кафедрасында 2007 жылы құрастырылған....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница