Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Скачать 312.27 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
страница3/4
Дата конвертации16.02.2016
Размер312.27 Kb.
ТипПрограмма
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/17375.doc
1   2   3   4

3.2 Теориялық курстың мазмұны


І БӨЛІМ. Педагогиканың және психологияның теориялық негіздері.

1 таќырып. Педагогика пәні. «Педагогика» адам туралы ғылымдар жүйесінде. Педагогика ғылымы туралы мағлұмат. Педагогика ғылымның жүйесі және оның басқа ғылымдармен байланысы. Болашақ маманның кәсіби қалыптасуындағы педагогикалық білім берудің маңызы.Адам дамуындағы негізгі факторлар.Қазіргі кездегі білім берудің ролі. Білім берудің қазіргі кездегі даму тендециялары.

2 таќырып. Психология пәні.Психологияның даму тарихы туралы мәліметтер. Психология пәннің зерттеу объектісі. Психологияның философия мен жаратылыстану ғылымдары қойнауын бөлініп шығыу. Ежелгі психология.Орта ғасырлардағыжан туралы ілім. Қазіргі заманның психологиясы, оның міндеттері, ғалымдар жүйесіндегі орны. Психология мен педагогика ғылымдарының байланысы.Жалпы психология туралы мағлумат.

3 таќырып. Педагогикалық және психологиялық зертеу туралы әдістері.

Әдіснама ғылыми таным әдістері туралы психологиялық ілім ретінде. Ғылыми-педагогиканың зерттеу әдістері.Психологияның зерттеу әдістері.Педагогиканың және психологияның зерттеу әдістерінің байланысы. Эксперименталды-эмпирикалық деңгей әдістері.Теориялық деңгей әдістері.

4 тақырып. Психика және сана.

Психиканың дамуы және сананың қоғамдық- тарихи сипаты.Өлі табиғаттың тірі табиғатқа айналуы. Тітіркенгіштік, трофизмдер. Құлықтың инстинктті түрлері.Психика және жүйке жүйесінің эволюциясы. Психиканың даму сатылары. Психика және жануарлар мен адамның бейнелеу ерекшеліктері.

5 тақырып. Психикалық таным процестері.

Таным процесі. Танымдық іс- әрекет. Психикалық таным процестері. Түйсік, түйсіну туралы ұғым. Түйсінудің түрлері.Ес туралы ұғым. Жеке тұлғаның есі және іс-әрекеті. Ақыл-ой, ойлау туралы ұғымдар. Ойлау туралы операциялары. Ақыл-ой және сөз. Қиял туралы ұғым. Киялдау, қиял елесі, елестету.Зейін туралы ұғым Зейін түрлері,қасиеттері.

6 тақырып. Балалардың жас мөлшері мен дербес ерекшеліктерініңоқу-тәрбие процесінде ескерілуі.

Мектеп оқушыларының жас мөлшерінің кезеңдері.Бастауыш сынып кезеңі.Жасөспірім кезең. Жоғары сынып кезең.Әр бір кезеңдегі балалардың ерекшелігі мен дамуы. Мектеп оқушысының жеке тұлғасының өзіндік ерекшеліктері.

ІІ БӨЛІМ. Іс-әрекеттің қарым- катынастың ішіндегі жеке түлға .

7 таќырып. Іс- әрекет

Іс-әрекет туралы ұғым. Белсенділік адамның табиғи қасиеттерінің бірі. Субъектінің әрекеті мен белсенділігі.Белсенділік қажеттіліктің туындысы. Қажеттіліктердің түрлері. Іс-әрекеттің құрылымы. Қимыл және қозғалыс. Дағды және қозғалыс. Интериоризация. Экстериоризация. Адамның іс-әрекетінің түрлері.

8 таќырып. Қарым- қатынас.

Қарым-катынас туралы ұғым. Қарым-қатынаспен іс-әрекеттің бірлігі. Таным және тілдесу. Сөйлеудің психологиялық мінездемесі. Тіл мен сөздің табиғаты. Сөздегі тұлға. Сөздік даму. Касіби қарым қатынас мәдениеті.

9 таќырып. Кіші топтың және ұжымның психологиясы.

Кіші топ және ұжым. Ұжымдағы тұлғаның қалыптасуы – тәрбилеу жүйесінің алдыңғы қатарлы гуманистік идеясы. Қазіргі заманғы педагогикадағы ұжым теориясының дамуы.

Ұжым және тұлға. Ұжымның белгілері.Ұжымның құрылымы.

10 таќырып. Жеке тұлға.

Жеке тұлға туралы түсінік. « Жеке тұлға» - педагогикадағы және психологиядағы ұғым. Индивид, жеке тұлға, даралық.Жеке тұлғаның қалыптасуы термині. Жеке тұлғаның қалыптасуының философиялық-әдіснамалық негіздері. Тәрбие – жеке тұлғаны қалыптастырудың ең маңызды факторы ретінде. Субъектінің іс-әрекеті – жеке тұлғаның дамуының факторы.

ІІІ-БӨЛІМ. Оқу-тәрбие процестің теориясы мен праактикасы.

11. Педагогикалық процесте тәрбие беру.

Тәрбие мақсатының әлеуметтік негіздері.Тәрбие мақсатының мәні. Педагогика тарихындағы ой-тұжырымдардағы тәрбие мақсатының мәселесі. Тәрбие және жеке тұлғаны әлеуметтіндіру. Тәрбиенің мақсат, міндет, мазмұның өзара байланысы.

12. Оқу-тәрбие процесте тәрбиенің формалары мен әдістер жүйесі.

Адамзаттық мәдениетті меңгеру тұлғаның жан-жақты дамуындағы жол ретінде. Ойлау мәдениеті, еңбекке дайындық, тұлғаның политехникалық мәдениеті, өнегелік тәрбие,экологиялық, эстетикалық және физикалық мәдениет әлемдік мәдениетпен шығармашылық өзара әсер мүмкіндігін сипаттау, тұлғаның ентегралды қасиеті ретінде.

13. Оқу-тәрбие процесіндегі мұғалім мен балалар ұжымының өзара ықпалдастағы және өзара байланысы.

Балалар ұжымы және оның даму кезендері. Ұжымды қалыптастыру барысындағы оның жеке сатылары (А.С. Макаренко).Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиеттері.Балалар ұжымының жағдайын зерделеу әдіснемесі.

14. Мектептегі оқытуды ұйымдастыру.Қазіргі сабақ.

Оқыту процесі педагогикалық процестің бір саласы. Қоғам талабына сай оқыту,білімді гуманизациялау. Оқыту жүйелік білім алудың құралы ретінде.Оқытудағы педагогикалық процесс қасиеттерінің мәнді сипаты. Оқутудың функциялары.

15. Қазіргі жағдайда оқушының танымдық әрекетін белсендірудің әдіс-тәсілдері.

Танымдық белсенділіктің мәні. Іскерлік әрекетінің ұғымдарының мәні. Оқушылардың мектептегі танымдық әрекетке апаратын әртүрлі тәсілдері.Танымдық қызығушылықтың қалыптасуы.

16. Оқу-тәрбие жұмысының нәтижесін есепке алу мен бағалау.

Бақылау мен есепке алудың мәні. Мектеп ішіндегі бақылау. Бақылау жүйесіне қойылатын дидактикалық талаптар.Тәрбиелік мәнің аңықтау.

17. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесіндегі нормативтік құжаттарға сипаттама.

Қазақстан Республикасының Білім туралының заңы. Білімдегі беруді ұйымдастыру жүйесі. Білім беру жүйесінің жаңа міндеттері. Білім берудің мемлекеттік стандарттарына койылатын талаптар.Білім мазмұны.Білім беру жүйесінің дамутыдың негізгі факторлары.

18. Мектептің оқу-тәрбие процесінің диагностикасы басқару негізі.

Педагогикалық диагностика терминіне анықтама. Басқару негізі ретінде- педагогикалық процесс диагностикасының мәні.Педагогикалық ақпараттар. Педагогикалық ақпараттың үш түрі.Педагогикалық процесс және оның көрсеткіштерінің негізгі сипаттамалары.

19. Педагогикалық технологиялар негізіндегі оқу-тәрбие процесің тиімді ұйымдастыру мәселесі

Педагогикалық технология ұғымы. Педагогикалық технологиялардың қазіргі замаңғы танымал авторлары. « Методика» және «Педагогикалық технология» ұғымдар арасындағы айырмашылық. Мектеп оқушыларының өз бойындағы ұйымдастыру әрекеттерінің тәсілдері мен өңдеудің түсінігі педагогикалық технологияның методикадан айрыкшаланатын ерекшелігі. Педагогикалық технологияның маңызды белгілері.

20. Оқушының оқу және тәрбие субъектісі ретінде ой өрісінің және жеке тұлғалық мүмкіншіліктерінің диагностикасы.

Оқушының ой өрісі. Интеллект ұғымы. Ой өрісінің мүмкіншілігі. Оқушының тұлғалық мүмкіншіліктері. Тұлғалық касиеттері және сапалары. Оқушының ақыл-ой мүмкіншілектерінің диагностикасының әдіснамасы.

3.3 Практикалық сабақтардың тақырыптары

1 тақырып. Психологияға кіріспе. Психология пәні, әдістері және тарихы.

1. Жалпы психологияның пәні. «Психология» сөзінің шығу төркіні.

2. Психология ғылыми білімдер жүйесі ретінде.

3. Психология салалары мен олардың міндеттері.

4. Психология әдістері туралы жалпы түсінік.

5. Негізгі және қосалқы зерттеу әдістері.

6. Психологиялық ғылымның пайда болуыдағы тарихи.

2 тақырып. Ми және психика.

1. «Психика» туралы түсінік. Психикалық процестер, қасиеттер олардың жалпы сипаттамасы.

2. Психиканың эволюциялық даму кезеңдері.

3. Өзін-өзі анықтау әдістемесі (тест).

4. Ми құрылымы мен қызметті. Мидың ақпаратты қабылдау, өндеу және сақтау қызметті.

5. Жануарлар мен адам психикасындағы айырмашылықтар.

3 тақырып. Тұлғаның танымдық іс-әрекет психологиясы: Түйсік және қабылдау туралы түсінік

1. Іс-әрекет туралы жалпы түсінік. Іс-әрекеттің құрылымы.

2. Іс-әрекет түрлері: ойын, оқу, еңбек.

3. Түйсік туралы түсінік. Түйсікті бейнелеу теориясы тұрғысынан түсіну.

4. Рецепторлар мен талдағыштар. алуы. Түйсіктерді топтастырып бөлу. Түйсіктердің түрлері.

5. Қабылдау туралы түсінік. Қабылдауды топтастырып бөлу. Қабылдаудың түрлері.

6. Қабылдауда қимыл-қозғалыс әрекеттерінің ролі. Кеңістік пен уакытты қабылдау. Көздің алдануы (иллюзия).

4 тақырып. Зейін. Ес.

1. Зейін туралы жалпы түсінік, оның түрлері.

2. Зейіннің тұрақтылығы, шоғырлануы, көлемі, аударылуы, бөлінуі қасиеттерінің сипаттамасы.

3. Зейін физиологиялық негіздері.

4. Ес туралы жалпы түсінік, оның түрлері.

5. Ес процесстері.

6. Естің физиологиялық негіздері.

7. Естің жеке дара ерекшіліктері.

5 тақырып. Ойлау, сөйлеу, қиял туралы түсінік.

1. Ойлау туралы жалпы түсінік, оның түрлері.

2. Ойлау және жеке адам.

3. Ойлау туралы ғылыми көзқарас, формалары және ой қызметі.

4. Сөйлеу туралы жалпы түсiнiк, оның түрлері.

5. Қарым-қатынас ретiндегi сөйлеу. Сөйлеу мен ойлаудың байланысы.

6. Қиял жайындағы түсінік, оның түрлері және теориялары.

7. Қиялдың дара қасиеттері. Қиялдың физиологиялык негізі.

8. Қиялдың балалардың ойыны мен ересек адамдардың шығармашылық кызметінде атқаратын ролі.

6 тақырып. Сана құрылымы. Ерік. Эмоция. Сезім.

1. Сана және бейсана. Сананын құрылысы және оның негізі психологиялык сипаты.

2. Ерік туралы түсінік, оның түрлері және теориялары.

3. Ерік құрылымы, оның сапалары.

4. Эмоция туралы жалпы түсінік.

5. Күрделі эмоциялардын түрлері мен ерекшеліктері.

6. Сезім туралы түсінік, оның ерекшеліктері.

7. Сезім қызметтері және оның негіздері.

8. Сезім түрлері және жоғарғы дәрежедегі сезімдер.

7 тақырып. Тұлғаның жекелеген психикалық ерекшеліктері: Тұлғаның психологиялық құрылымы

1. Жеке тұлға туралы психологиядағы түсінік.

2. Даралық және жеке тұлға.

3. Жеке тұлғаның құрылысы.

4. Жеке тұлғаның белсенділігі. Жеке тұлғаның әрекетшілдігі мен оның өмір тіршілігінде ұстаған жолы.

5. Шет елдеріндегі жеке тұлға жайындағы теориялык көзқарастар.

6. Жеке тұлғаның бағыт-бағдары.

8 тақырып. Темперамент. Мінез. Қабілет.

1. Темперамент туралы ұғым, оның түрлері және теориялары.

2. Жеке адамның дамуындағы темпераменттің тұрақтылығы мен орнықтылығы.

3. Темперамент және іс-әрекет.

4. Мінез туралы түсінік, түрлері, қасиеттері.

5. Мінездің ұлттық ерекшеліктері.

6. Мінез бітімі мен оның көрінісі.

7. Қабілет жайында түсінік, оның түрлері.

8. Нышан және қабілет.

9. Талант. Талантты дамытып қалыптастыру.

9 тақырып. Қарым-қатынас психологиясы.

1. Қарым-қатынас туралы түсінік, оның түрлері. Қарым-қатынастың салалары.

2. Қатынас жасау - хабар алмасу әрекеті. Қарым-катынас және тіл.

3. Мұғалімнің сөйлеу мәнері.

4. Ұстаздар мен шәкірттер арасындағы қарым-қатынас орнаудың психологиялык ерекшеліктері.

5. Жеке адамдар арасындағы дау-дамайдың пайда болу себептері және оларды реттеп отыру шаралары.

Жеке тұлға және ұжым (оқушылар, студенттік, еңбек).

  1. Топтар және оның классификациясы.

  2. Топтьщ түрлері: шартты; түпкілікті; үлкен және кіші; ресми және ресмисіз т.б топтар.

  3. ¥жым - топтың ең жоғары түрі. Кіші топ - оның ерекше көрінісі .

  4. Топтар мен ұжымдардағы бірігу. Ұжымдық теңестіру. Топтағы ұйымшылдық. Сынып ұжымы.

  5. Мектепте ұжымды қалыптастыру, ұжымдылық принципін нығайту ісінде ұстаздың алатын орны.

10 тақырып. Педагогика тәрбие туралы ғылым.

1. Педагогика пәні, міндеттері, категориялары және тарихы.

2. Педагогика ғылымдарының жүйесi.

3. Ғылыми–педагогикалық зерттеу әдістері.

4. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық негіздері.

5. Эксперименталдық-эмпирикалық әдістері. Теориялық денгей әдістері.

11 тақырып. Қазақстанда педагогикалық ой-пікірлердің дамуы.

1. Қазақ айшылдарының тәрбие туралы пікірлері.

2. Халықтық тәрбиенің қазіргі тәрбиеден айырмашылығы.

3. Жеке тұлғаның даму процесіндегі халықтық педагогикалық ролі.

4. Қазақ ойшылдарының салт-дәстүрлер туралы ой-пікірлері.

12 тақырып. Тұтас педагогикалық процесс жүйе ретінде.

1. БПП мәні, негізгі компоненттері.

2. Бiрттас педагогикалыќ процесс мұғалiм iс-әрекетiнiң объектiсi ретінде.

3. Біртұтас педагогикалыќ процестің заңдары, заңдылықтары және принциптері туралы түсінік.

4. Ќарама-ќайшылыќ - педагогикалыќ процестiң ќозғаушы күшi.

13 тақырып. Тұлғаның дамуы, тәрбиесі, әлеуметтенуі және қалыптасуы.

1. Тәрбие педагогика ғылымының негізгі категориясы ретінде.

2. Тұлғаның дамуына әсер ететін факторлар: тұқымқуалаушылық, орта, тәрбие.

3. Тұлғаның әлеуметтенуі.

14 тақырып. Тәрбие. Тәрбие процесінің мәні, заңдылықтары, түрлері.

1. Тєрбие маќсатыныњ єлеуметтік негіздері. Тєрбиенiњ шыѓуы туралы.

2. Тєрбие - ќоѓамдыќ функция ретінде.

3. Тєрбиенің формалары мен єдістер жүйесі.

4. Тәрбиенің түрлері.

15 тақырып. Қазақстанда білім беру жүйесінің дамуы.

1. Білім берудің мазмұны, принциптері.

2. Білім берудің мазмұнына әсер ететін факторлар.

3. Қазіргі мектептің білім беру мазмұнына сипаттама.

4. Қазақстанда жаңашыл мектептердің педагогикалық процесс теориясының меңгеруі.

16 тақырып. Оқытудың ұйымдастыру формалары. Оқыту әдістері.

1. Оқыту ұйымдастыру формаларға сипаттама.

2. Сабақтар түрлері. Оқушылардың танымдық процестердің сабақтың үстінде ұйымдастыру.

3. Оқыту әдістеріне сипаттама. Оқыту әдістерінің мазмұны мен мәні. Оқыту әдістерін таңдау.

4. Ќазіргі мектептегі білім беру мазмұны.

5. Оќытудың ќызметтерi, маќсаттары мен мiндеттерi.

6. Дидактика - оќыту мен бiлiм беру теориясы.

17 тақырып. Оқушының танымдық белсенділігін арттыруда жаңашыл жолдары. Оқу-тәрбие жұмысын есепке алу және бағалау.

1. Оқушылардың танымдық белсенділігін арттырудың мәні.

2. Сабақтың үстінде оқушылардың танымдық белсенділікті арттыру жолдар.

3. Есепке алудың мәні. Есепке алудың түрлері.

4. Оқушылардың біліммен іскерлікті есепке алу мен бағалау жолдары.

18 тақырып. Отбасы тәрбиенің негіздері.

1. Отбасы тәрбиенің негізігі міндеттері.

2. Қазіргі отбасының жалпы сипаттамасы.

3. Отбасы тәрбиенің мазмұны.

19 тақырып. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесіндегі нормативтік құжаттарға сипаттама.

1. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптеріне сипаттама беру және Қазақстан Республикасы білім беру орындарының қызметтерін ашып көрсету.

2. ҚР Конституциясы, ҚР “Білім туралы” Заңы.

3. ҚР гуманитарлық білім беру тұжырымдамасы, т.б. құжаттар, олардың негізгі қағидаларын педагогикалық қызметте іске асыру.

4. Республикадағы орта білім беру жүйесінің маңызды жақтары мен даму барысын көрсету.

20 тақырып. Мектеп жұмысын жоспарлау.

1. Жалпы білім беретін мектептің жұмыс жоспарын құрастыруға қойылатын маңызды талаптар.

2. Мектептің жылдың жұмыс жоспарының негізгі мазмұнын ашу. Мектептің жылдық жұмыс жоспарының негізгі тарауларын сипаттау. Жылдық жоспардың сыртқы көрінісінің ерекшеліктерін ашу.

3. Мектеп ішіндегі құжаттамалардың түрлері.


3.4 Күндізгі оқу бөлімінің СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Тақырып бойынша әдебиет көздерін конспектілеу

Конспект


Керекті кестелер ж/е т.б. дайындау

Баяндаманы қорғау


30

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері, конспект

Сабаққа қатысу


15

3

Семестрлік тапсырмаларды орындау

Қорытынды реферат

Қорғау


15

4

Аудиториялық сабақ-тардың мазмұнына кір-меген материалды зерделеу

Тақырып б-ша кестелер, кроссвордтар, ребустар


Есеп беру

20

5

Бақылау іс-шараларына дайындалу


Р1, Р2 (тестілеу, емтихан)

10

Барлығы:

90
1   2   3   4

Похожие:

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Казбекова Муршида Елубайқызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Ксембаева Сәуле Кәмалиденқызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Автоматтандыру және басқару, 050732 Стандантандыру, метрология және сертификаттау, 050717 Жылуэнергетика
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама мамандықтардың жұмыс оқу жоспары жєне элективті пәндер каталогы негізінде әзірленді және пму ғылыми...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді, жұмыс бағдарламасы мамандықтың...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді Қр мжмбс 08. 056-2006 және пму ғылыми...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді Қр мжмбс 08. 056-2004 және пму ғылыми...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница