Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Скачать 312.27 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
страница1/4
Дата конвертации16.02.2016
Размер312.27 Kb.
ТипПрограмма
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/17375.doc
  1   2   3   4
Программа дисциплин Форма

для студентов ФСО ПГУ 7.18.2/07

Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігіС.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Психология және педагогика кафедрасы
«Педагогика және психология » пәнінен

050607 – Биология, 050203-Тарих,050204-Мәдениеттану,050604-Физика,050609- География, 050608-Экология, 050402- Аспаптау орындаушылық

мамандықтары бойынша


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА


Павлодар
Лист утверждения Форма

к программе дисциплины Ф СО ПГУ 7.18.2/11

для студентов


БЕКІТЕМІН

Филология, журналистика және өнер факультетінің деканы

________________ Ж.Т. Сарбалаев

«___»_____________200__ж.


Құрастырушы: аға оқытушы Абильдинова Г. К. ________________


Психология және педагогика кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА


«Педагогика және психология» пәні 050607-Биология, 050203-Тарих,050204-Мәдениеттану,050604-Физика,050609- География, 050608-Экология, 050402-Аспаптау орындаушылық мамандықтарының студенттеріне арналған


Студенттерге арналған бағдарлама мамандықтардыњ жұмыс оқу жоспары жєне элективті пєндер каталогы негізінде әзірленді және ПМУ ғылыми кеңесінің мәжілісінде бекітілді.


«_____»__________ 200__ж №____ хаттама


Кафедра мәжілісінде ұсынылды “_____ ” _____________200__ж. Хаттама № ___

Кафедра меңгерушісі _____________ Кертаева К.М.


Филология, журналистика және өнер факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды

“____ ” ____________200__ж. Хаттама № _____


ОӘК Төрайымы ____________ Е. Н. Жуманкулова.

КЕЛІСІЛДІ

Кафедра меңгерушісі _____________ Кертаева К.М. «_____»__________200__ж

Ұстаз туралы мәлімет


Абильдинова Гульнара Кайдаровна – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы

Ауд. 149

СҰӨЖ қабылдау күндері – жұма күні, 149 ауд.


1. Пәннің міндеттері мен мақсаттары:


1.1 Кіріспе.

Қоғамның әлеуметтік-экономикалық жаңаруы білім беру саласында да өзгерістер еңгізді. Мектеп білім беру жүйесіндегі өзгерістер: оқытудың жоғары ақпаратпен толықтырылуы, үш тілді білуді талап ету, компьютерлендіру, оқу бағдарламаларының өзгеріп тұруы, пән аралық байланыстың күшеюі және оқушылардың өзіндік жұмыстарының резервін кең колдану, оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруының дәстүрлі әдістерінен бас тартып, шығармашылықты ынталандырып дамытатындарға бет алды.

Қазақстан Республикасының Конституциясында өскелең үрпақты өмірге дайындауға аса зор көніл бөлінген. Ал бұл міндеттерді жүзеге асырушы мұғалім болғандықтан, оның алар үлесі зор. Ал бұл өз кезегінде болашақ мұғалімдерді даярлаудағы өзінің кәсіби педагогикалық қызметінде кемелділікті талап етеді.

Жалпы қоғамдық педагогикалық және санағы өз уақытында есепке алуда теория мен практиканың үнемі байланысын жүзеге асыру да, теорияның ұстанымды нақтылау, педагог-психологтардың қажеттіліктеріне талап етеді.

1.2. Курс мақсаты және міндеттері: Болашақ мамандардың кәсіби- педагогикалық және психологиялық мәдениетінің негізін қалыптастыру, қазіргі педагогика және психология ғылымдарының теориялық негіздерін игеруге және олардың кәсіби міндеттерің шешуге байланысты шығармашылық дайындағын қалыптастыру, «адам-қоғам-маман-адам» құрылымы бойынша жеке тұлға қалыптастыру.

Нақты пәнді оқыту нәтижесінде студент:

- Педагогика және психология ғылымдардың дамуын және міндеттерің толық меңгеруі тиіс;

- педагогикалық ғылыми тілде педагогикалық теорияларын игеріп,олардың дамуын психология негіздеріне сүйене отырып, түсіндіру жобалауын білуі қажет;

- қоршаған болмыстан педагогикалық құбылыс пен психологиялық ситуацияларды айқындау дағдысына ие болуы тиіс.

2. Пререквизиттер:

- философия

- әлеуметтану

- саясаттану

- мәдениеттану

Сабақ формалары ұжымдық, топтық және жеке тұлғалық.

Курс аяқталған соң, меңгерілген білім бойынша студенттер емтихан тапсырады.


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 1. Негізгі әдебиеттер тізімі: Жалпы психология. В.В.Богословскийдің, А.Г.Ковалевтің, А.А.Степановтың аударылған оқу құралы. А., Мектеп, 1980

 2. Психология. Қ.Жарықбаев. А., Білім, 1993

 3. Жалпы психология. Т.Тәжібаев. А., Қазақ университеті. 1993

 4. Әдеп және жантану. Қ.Жарықбаев, Табылдиев Ә. А., Атамұра-Қазақстан, 1994

 5. Қазақ тәлім-тәрбиесі. Қ.Жарықбаев, Қалиев С.К. А., Санат, 1995

 6. Жас және педагогикалық психология. Мұқанов М. А., 1981

 7. Балалар психологиясының танымдық жаттығулар мен тапсырмалар. А., Рауан, 1994

 8. Ақназаров Б.З. Сынып жетекшісі. Алматы, 1980

 9. Бержанов К.Б. Тәрбие мен оқытудың бірлігі. Алматы, 1973

 10. Болдырев Н.И. Сынып жетекшісі. Алматы, 1980

 11. Болдырев Н.И. Методика работы классного руководителя. М., 1984

 12. Байдельдинова Г.К. Семья и школа формирует человека. Алматы, 1984

 13. Сынып жетекшісінің анықтамалығы. Алматы, 1982

 14. Капралова Р.М. Сынып жетекшісінің ата-аналармен жүргізетін жұмысы.

 15. Синица И.Е. Педагогикалық әдеп және ұстаздық шеберлік. А., 1987

 16. Бержанов К.Б. Тәрбие мен оқытудың бірлігі. Алматы, 1980

 17. Тәрбие жұмысының үлгі мазмұны. Алматы, 1985

 18. Педагогика: Оқулық/Абай атындағы Ұлттық Педагогикалық Университеттің педагогика кафедрасының авторлар ұжымы – Алматы: Print-S, 2005.- 430 б.

 19. Хмель Н.Д. Педагогический процесс в общеобразовательной школе. В помощь лектору. Алма-Ата, 1990

 20. Хмель Н.Д., Тригубова Н.Н., Бозжанова К.Б., Хан Н.Н. Диагностика педагогического процесса как условие развития творчества учителя. Алматы, 1996

 21. Подласый И.П. Педагогика. М., 1996

Қосымша әдебиеттір тізімі:

 1. Ұлттық психология. Елікбаев Б.Н. А., Қазақ университеті. 1992

 2. Ұлттық психологияныњ сипаты. Жукеш К. А., 1993

 3. Қызықты психология. Алдамұратов Ә. А., Қазақ университеті. 1992

 4. Курс общей возрастной и пед. психологии. М.В.Гамезо. М., Просвещение, 1982

 5. Общая психология. А.В.Петровский. М., Просвещение, 1986

 6. Общая психология. В.В.Богословский. т.б. М., Просвещение, 1981

 7. Хрестоматия по общей психологии. МГУ, 1979

 8. Практикум по общей психологии. М., Просвещение, 1990

 9. Практикум по возрастной и пед. психологии. М., Просвещение, 1981

 10. 17.Психология. Немов Р.С. М.ѓ, Просвещение, 1996.

 11. Жантану негіздері. Сәбет БАП-БАБА. А., Дәнекер 2001.

 12. Зверева В.И. Диагностика и экспертиза педагогической деятельности. М., 1998

 13. Битинас Б.П., Катаева Л.И. Педагогическая дигностика. Сущность, функции, перспективы. //Педагогика, 1993. №2

 14. Кобзарь Б.С., Макарова Л.М. Обучение студентов диагностике воспитательной работы //Педагогика, 1993. №2

 15. Кочетов А.Н., Коломинский Я.Л. Педагогическая диагностика в школе. В помощь лектору. Алма-Ата, 1990

 16. Хмель Н.Д. Теоретические основы профессиональной подготовки учителя. Алматы, 1998

 17. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса.Минск.1990

 18. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М., 1989

 19. Ильина Т.А. Педагогическая технология // Буржуазная педагогика на современном этапе. Под ред. В.А.Мальковой, Б.Л.Вульдсона. М., 1984

 20. Кусаинов Г.М. Новая педагогическая технология: методология теории и практики. Усть-Каменогорск. 1997

 21. Мировые образовательные технологические новые тенденции, проблемы адаптации и эффективность. // Материалы респуб. науч. метод. конфер. 25-26 апреля; Алматы, 1997

 22. Педагогический поиск // сост. И.П.Пан. М., 1988

 23. Педагогическая технология / сост. Н.Е.Щуркова, М., 1992

 24. Селевко Г.И. Современные образовательные технологии: Учебное пособие, М., 1998

 25. Дидактика средней школы. / под ред. М.Н.Скаткина. М., 1982

 26. Кириллова Г.Д. Методы обучения в современной школе. М., 1985

 27. Лернер И.Я. Дидактические осноыв методов обучения. М., 1981

 28. Новые методы и средства обучения: Сб. научных трудов. М

 29. Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения. М., 1982

 30. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. в 2-х т. М, 1982

 31. Крысько В.Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах Мн М, 2000

 32. Оконь В. Введение в общую дидактику. М., 1990

 33. Садыков Т.С., Абылкасымов А.Е. Дидактические основы обучения в высшей школе. А., 2000

 34. Теоретические основы содержания общего среднего образования. / под. ред. В.В.Краевского и И.Я.Лернера. М., 1983

 35. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения. в 2-х т М, 1982


Тематический план Форма

дисциплины СОПГУ7.18.2/07


3. Пәннің мазмұны
  1   2   3   4

Похожие:

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Казбекова Муршида Елубайқызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Ксембаева Сәуле Кәмалиденқызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Автоматтандыру және басқару, 050732 Стандантандыру, метрология және сертификаттау, 050717 Жылуэнергетика
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама мамандықтардың жұмыс оқу жоспары жєне элективті пәндер каталогы негізінде әзірленді және пму ғылыми...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді, жұмыс бағдарламасы мамандықтың...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді Қр мжмбс 08. 056-2006 және пму ғылыми...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді Қр мжмбс 08. 056-2004 және пму ғылыми...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница