Силлабус
Скачать 204.64 Kb.
НазваниеСиллабус
Дата конвертации16.02.2016
Размер204.64 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://repository.kaznmu.kz/13211/1/Силлабус ком.нав. kaz.doc

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

КОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАР, ПСИХОТЕРАПИЯ НЕГІЗДЕРІ, ЖАЛПЫ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

СИЛЛАБУССИЛЛАБУС
Пән – Коммуникативті дағдылар –1 КN – 2 3221


Мамандық 051301 – «Жалпы медицина»


Коммуникатитік дағдылар, психотерапия негізі, жалпы және медициналық психология кафедрасы


Курс – бірінші семестр – екінші


Дәріс – 0 с.


Тәжірибелік (семинар) сабақ 36 с.


Жалпы аудиториялық сағ. 54


Студенттердің адиториядан тыс

өзіндік жұмысы 18 с.


Бақылау формасы: диф.сынақ


АЛМАТЫ, 2011 ж.

Силлабусты оқу бағдарламасына сәйкес кафедра меңгерушісі м.ғ.д., профессор Асимов М.А., оқу ісінің меңгерушісі аға оқытушы Қожамжарова К.Ө., аға оқытушы ЖақановаТ.А. құрастырды.


Кафедра мәжілісінде қаралды және бекітілді « » 2011ж., хаттама№


Кафедра меңгерушісі Асимов М.А.


1.Жалпы мәлімет:

ЖОО аталуы: С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті

Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негіздері, жалпы және медициналық психология кафедрасы

Пән – Коммуникативті дағдылар –1 КN – 2 3221

Мамандық 051301 – «Жалпы медицина»

Оқу сағатының көлемі (кредит): - 54сағат

Оқу курсы және семестрі – бірінші курс, бірінші семестр

Оқытушылар туралы мәліметтерАты -жөні

қызметі

деңгейі

1

Асимов Марат Абубакриевич

профессор

м.ғ.д.

2

Сатыбалдина Майра Бирляновна

аға оқытушы
3

Қожамжарова Күләш Өмірзақовна

аға оқытушы
4

Марданова Шолпан Сапаровна

аға оқытушы
5

Ерназарова Салтанат Төлентаевна

аға оқытушы
6

Шайхина Еркетай Тлектесовна

аға оқытушы
7

Алибаева Рауан Нургалиевна

аға оқытушы8

Дощанов Даурен Хизатович

оқытушы
9

Куржангулова Асем Максеновна

оқытушы
10

Жаканова Тоты Аманкасовна

аға оқытушы
Байланыс информациясы:

Мекен – жайы: Төле би көшесі 94, ауд. 26, тел. 2 92 69 86 ішкі 251.

Оқу пәнінің саясаты.

Студенттерге қойылатын жалпы талаптар:

1. Студент сабақ кестесі бойынша сабаққа келуге міндетті.

2. Студент күнделікті, аралық және қорытынды бақылаудың тапсырмаларын орындап отыруы шарт.

3. Пәнді оқудың соңында студент диф. сынақ тапсыруы керек.

4. Студент таза, ақ халат киюге міндетті.

5. Студент ұялы телефонын сабақ үстінде өшіріп қоюы тиіс.

Студенттерге салынатын айыппт шаралары:

- Сабақты екі немесе одан көп босатса, сонымен қатар СӨЖ – дің барлық көлемін орындамаса диф. сынаққа жіберілмейді.

2. Бағдарлама.

2.1.Кіріспе.

Коммуникативті дағдылар барлық медициналық мамандықтарға ортақ біліктілік деп қарастырылып, үздіксіз кәсіби дамудың негізі деп есептеліп, дәрігердің пациентпен қарым – қатынасын қалыптастыруға және нығайтуға, науқас туралы мәлімет жинап, ақпарат алмасуға, шешім қабылдап, медициналық және әлеуметтік қызмет көрсету аумағына ілінген әріптестер мен басқа да мамандармен қарым – қатынасқа негіз болып табылады.

«Коммуникативті дағдылар - 1» пәнінің бағдарламасы дәрігердің науқаспен, оның отбасы мүшелерімен, туыстарымен және өзінің әріптестерімен тиімді қарым – қатынасқа түсу оның ауруының жүру процесін түсінуге ғана керек еместігін, сонымен қатар пациенттің ойын, пікірін, нені күтетіндігін білу үшін қажет. Дәрігер мен пациенттің тиімді қарым – қатынасы науқасқа тағайындалған емді дұрыс түсінуіне себін тигізіп, оның комплайенсін (науқастың қанағаттануы) және денсаулығын күшейтуге көмектеседі.

Дәрігерге коммуникативтік біліктілік басқа әріптестерімен үйлесімді қарым – қатынасты қамтамасыз етіп, денсаулық сақтау саласындағы мамандармен қосылып тиімді дәрігерлік көмек көрсетуге көмектеседі.

Коммуникативті білікті болу үшін оқу үрдісінде қалыптасқан іскерліктер мен дағдыларды кәсіби қарым – қатынастың барысында үнемі дамытып отыру шарт.

Пәннің зерттеу объектісі болып дәрігердің науқаспен, оның туыстарымен, өзінің әріптестерімен кәсіби қызметінде қолданатын қарым-қатынас түрлері болып табылыды.

2.2.Пән мақсаты: дәрігерде әр түрлі жағдайларда (стационарда, амбулаторлы, жедел көмек көрсету) науқаспен, оның туыстарымен өзінің әріптестерімен тиімді қарым – қатынасқа түсе білу дағдыларын қалыптастыру және жетілдіру.

2.3.Пәннің міндеттері:

- студенттерде коммуникативтік дағдылар, коммуникативтік процесс, коммуникативтік біліктілік ұғымдарын меңгерту;

- науқаспен, оның туыстарымен, өзінің әріптестерімен қақтығыссыз жұмыс істеу үшін тиімді қарым- қатынастың маңызы туралы түсінік қалыптастыру;

- дәрігердің жеке басына қойылатын психологиядық талаптар туралы дұрыс түсінік қалыптастыру;

- медициналық интервью алу іскерліктерін қалыптастыр;

- науқаспен, оның туыстарымен, өзінің әріптестерімен қақтығыссыз тиімді қарым- қатынасқа түсе білу іскерліктерін қалыптастыру;

- тиімді қарым- қатынасқа түсуге бөгет болатын кедергілерді анықтап, шеше білу іскерліктерін қалыптастыру;

- дәрігер мен науқас арасындақы қатынас құру үшін пациенттердің психологиялық типтерін анықтай білу іскерліктерін қалыптастыру.

2.4.Оқудың соңғы нәтижесі:

Студент білу керек:

- науқаспен, оның туыстарымен, өзінің әріптестерімен тиімді қарым-қатынас принциптерін;

- дәрігер кәсіби іс - әрекетінде қолданатын қарым – қатынастың негізгі түрлерін;

- медициналық интервьюдің құрылымын;

- дәрігер мен науқастың тиімді әрекеттесуіне бөгет болатын кедергілерді;

- науқаспен, оның туыстарымен, өзінің әріптестерімен тиімді қарым – қатынасқа түсу әдістерін;

- дәрігердің жеке басына қойылатын талаптарды;

- кәсіби қарым – қатынас барысынд коммуникативтік дағдыларды үнемі дамытып отырудың маңызын.

Меңгеру керек:

- науқаспен, оның туыстарымен, өзінің әріптестерімен тиімді қарым-қатынас принциптерін қолдану іскелігін;

- пациентке негізделген медициналық интервью моделін таңдап алу және қолдану іскерлігін;ны

- науқаспен алғашқы контакты түсінушілік және сенімділік негізінде орнату іскерлігін;

- науқастың проблемасын анықтай білу іскерлігін;

- науқасты мұқият тыңдау және оның сұрақтарына анық жауап беру іскелігін;

- науқаспен қарым-қатынаста сөздік және сөздік емес құралдарды қолдана білу іскерлігін;

- медициналық интервью кезінде ашық және тұйық сұрақтарды қолдана білу іскерлігін;

- науқаспен, оның туыстарымен тиімді қатынас орнату іскерлігін;

- науқасқа дұрыс және түсінікті мәлімет беру іскерлігін;

- науқаспен, оның туыстарымен қарым-қатынасқа түсу барысында мейірімділік, жанашырлық, зеректік көрсету;

- науқастың жеке өмірін, қауіпсіздігін сыйлау;

- медициналық интервьюдің құпиялылық қағидасын сақтау;

- дәрігердің кәсіби іс - әрекетінде қарым – қатынасқа түсу іскерліктерін үнемі дамытып отыруды.

Дағдыларды игеру керек (рөлдік ойындар жағдайында):

• пациенттен тиімді медициналық интервью алуды;

• дәрігер мен науқас, дәрігер мен әріптестері арасындағы қатынастарды орнатудың тиімді жолдарын;

• медициналық интервью барысында жиналған мәліметтерді тіркеуді.

2.5.Пәннің пререквизиттері: қазақ / орыс тілі, психология негіздері, құқық негіздері, информатика.

2.6.Пәннің постреквизиттері: клиникаға кіріспе - 2, коммуникативті дағдылар – 2, ішкі аурулар пропедевтикасы, ішкі аурулар, хирургиялық аурулар, акушерлік жєне гинекология, балалар аурулары, жалпы дәрігерлік тәжірибе, психиатрия, наркология, неврология, медициналық жедел жәрдем.

2.7. Тәжірибелік сабақтың тақырыптық жоспары, СӨЖ.

Тәжірибелік сабақтың тақырыптық жоспарыТақырыбы

Сабақты өткізу формасы

Сағат саны

1.

Коммуникативтік дағдылар, коммуникативтік процесс туралы түсінік.

Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

2.

Дәрігердің коммуникативті біліктілігі және оның психологиялық мінездемесі.

Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

3.

Науқаспен тиімді қатынас жасау үшін сөздік және сөздік емес қарым-қатынас құралдарын қолдану.

Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

4.

Тимді коммуникацияға бөгет жасайтын ұйымдастырушылық кедергілері.

Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

5.

Ауруға деген қатынастың типтері .

Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

6.

Науқастың ауруға деген психологиялық реакциялары.

Ауызша сұрақ, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, ролдік ойындар, тестік тапсырмаларды шешу

2

7.

Медициналық интервью туралы жалпы ұғым, негізгі принциптері, құрылымы.

Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

8.

Медициналық интервью. Науқаспен сұхбат.

Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

9.

Медициналық интервью кезінде науқасқа әр этапының түсініктілігі, оны жоспарлау, негізгі мақсаттары, құрылымы.Медициналық интервьюді аяқтау.

Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

10.

Науқас психологиясы, оның психикасының ерекшеліктері.

Ауызша сұрақ, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, ролдік ойындар, тестік тапсырмаларды шешу

2

11

Әртүрлі психологиялық және жүріс-тұрыс ерекшеліктері бар науқастармен қарым-қатынасқа түсу.

Ауызша сұрақ, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, ролдік ойындар, тестік тапсырмаларды шешу

2

12

Психикалық ауытқулары бар науқастармен әңгімелесу.

Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

13

Мәдени, тіл өзгешеліктері бар және есту, көру, сөйлеу бұзылыстары бар науқастармен қарым – қатынасқа түсу ерекшеліктері.

Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

14

Әлеуметке қауіп тудыратын, жыныстық бұзылыстары бар науқастармен қарым-қатынасқа түсу ерекшеліктері. ВИЧ-жұқтырған науқастармен қарым-қатынасқа түсу .

Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

15

Күрделі және төтенше жағдайдағы дєрігер мен науқас қарым – қатынасы.

Ауызша сұрақ, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, ролдік ойындар, тестік тапсырмаларды шешу

2

16

Дәрігердің жеке басы. Дәрігердің жеке басына қойылатын психологиялық талаптар.

Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

17

Қақтығыстың (конфликт) пайда болу факторлары және оны шешу жолдары.

Моделдеу, консультация симулденген және/ немесе оқытушының бақылауындағы нақты пациент, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, демонстрация видеотаспа медициналық интервью

2

18

Дәрігердің коммуникативтік біліктілігін төмендететін психологиялық ерекшеліктері

Ауызша сұрақ, ситуациялық жағдайды шешу, шағын топпен жұмыс істеу, ролдік ойындар, тестік тапсырмаларды шешу

2


36

Студенттің өзіндік жұмысының тақырыптық жоспары (СӨЖ)Тақырыптары

Сабақты өткізу формасы

Сағат саны

1.

Науқаспен, оның туыстарымен және денсаулық сақтау саласында жұмыс істейтін қызметкерлермен тиімді қарым – қатынасқа түсудің жалпы қағидалары.

Интернет – ресурс және әдебиетпен жұмыс. Электронды тасымалдаушылардағы оқу және ғылыми материалдар . Глоссария құру . Тіректік – логикалық сұлба Тіректік конспектілер .

2

2.

Дәрігердің қоғамда алатын рөлі мен жауапкершілігі.

Интернет – ресурс және әдебиетпен жұмыс . Электронды тасымалдаушылардағы оқу және ғылыми материалдар . Глоссария құру . Тіректік – логикалық сұлба Тіректік конспектілер .

2

3.

Дәрігердің кәсіби деформациясы.

Таңдап алынған тақырыпқа баяндама,реферат, презентация,саяси хабарлама дайындау .

2

4.

Дәрігердің көшбасшылық қасиеттері және олардың кәсіби қызметіндегі маңызы.

Таңдап алынған тақырыпқа баяндама,реферат, презентация,саяси хабарлама дайындау .

2

5.

Дәрігердің әріптестерімен қарым-қатынасқа түсу ерекшеліктері.

Таңдап алынған тақырыпқа баяндама,реферат, презентация,саяси хабарлама дайындау .

2

6.

Қақтығыстың (конфликт) пайда болу факторлары және оны шешу жолдары.

Интернет – ресурс және әдебиетпен жұмыс . Электронды тасымалдаушылардағы оқу және ғылыми материалдар . Глоссария құру . Тіректік – логикалық сұлба Тіректік конспектілер .

2
Барлық сағаты
18

2.8.«Коммуникативті дағдылар» пәнінің тарауларыТақырыптар

1

Коммуникативті дағдылар, коммуникативтік процесс,коммуникативті компетенттілік. туралы түсінік.

2

Тиімді қарым –қатынасқа түсудің жалпы қағидалары.

3

Дәрігер мен науқастың тиімді қарым-қатынасында кездесетін кедергілер.

4

Медициналық интервью: түсінік, негізгі қағидалары, құрылымы. «Дәрігер- және науқас» қарым-қатынасын орнатудың негізгі модельдері..

5

Науқас психологиясы.

6

Дәрігердің жеке басы. Дәрігердің жеке басына қойылатын психологиялық талаптар.

2.9.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

Орыс тілінде:

Негізгі:

1.Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. Учебник для вузов. СПб. Питер, 2001 г.

2.Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. Национальная медицинская библиотека. Питер, 2004.

Қосымша:

1.Соложенкин В.В. Психологические аспекты врачебной деятельности. М., 1997.

2.Рогов Е.И. Психология общения. Гуманитарный издательский центр «Владос», М., 2004.

Ағылшын тілінде:

Негізгі:

1.Kurtz, Silverman, Drapets. Teaching and Learning Communication skills in Medicine. – 2-nd Edition, 2004

Қосымша:

1.Lloyd and Bor. Communication skills for medicine. – Edinburgh London N-Y Oxford, 2004.

3. Студенттердің білім мен дағдыларын тексеру әдістері:

Тәжибелік бақылау; студент білу қажет:

Ι=R-0,6-E*0,4 мұндағы:

Ι – қорытынды баға

R – аралық бақылаудың бағасы

E – қорытынды бақылаудың бағасы

Қорытынды жалпы – 60%

Емтихан - 40%

Қорытынды баға күнделікті баға мен аралық бақылаудың қосындысы

Аралық бақылау мен қорытынды бақылауға тек күнделікті баға қосылады.

Үлкен сапалы аралық бақылау, жауапты сапалы қорытынды, барлығы оқу соңында орташа қорытындысы шығады.

Күнделікті тәжірибелік сабақта, СОӨЖ, СӨЖ, аралық бақылау барлығын қосқанда 100 балл, яғни 100% болады.

Бірінші қорытынды негізі мына формуладан көрге болады - күнделікті тәжірибелік сабақтың орташа бағасы + СОӨЖ орташа бағасы + СӨЖ орташа яғни кемінде үшеуін өткізу.

= ағымдық бақылау = тәжірибедегі сабақтың орташа бағасы (лабароториялық, семинар) + СӨЖдің орташа бағасын 2-ге бөлу (сызықтық системалық оқстылу кезінде)Екінші қорытынды мына формуламен есептелінеді - ағымдық бақылау = практикадағы сабақтың орташа бағасы ( лабараториялық, семинар) + СӨЖдің орташа бағасын 2 – бөлелі (сызықтық системалық оқыту кезінде)

 - аралық бақылау

Жіберілу қорытындысы: студенттің қоытынды бағасы 60% тен кем болмауы керек, сондықтан оқып жатқандардың семинарлық бағасы тәртіп бойынша мына формуламен анықталады:

 * 0,6

Егер студенттің симметр бойынша бағасы 30% немесе одан көп болған жағдайда ол емтиханға жіберілді деп есептелінеді.

Емтиханды өткізу және бағалау технологиясы

Қорытынды бақылаудың максимальдық, пайыздық мазмұны 100%ті құрайды. Экзаминатор қорытынды бақылаудың бағаларын емтихандық ақпарат тізімге, студенттердің бақылау кезіндегі білімін өлшеутін құралдарды қолдана отырып, толтырады.

Емтихан өткізу және бағалау технологиясы

Қорытынды бақылаудың максималды пайыздық қатынасы 100%-*ға тең. Емтихан қабылдаушы білім алушының білімін қорытынды бақылау құрал-саймандарын пайдалана отырып емтихан ведомостеріне қорытынды бақылау (Е) бағасын қояды.

Тест түрінде қорытынды бақылау құралын өзгерту

Емтихан кезінде студентке 50 тест тапсырмасын береді, оның әрқайсысы 2 балға немесе пайызға тең.Орындалған жұмыстардың сапасы

Баға диапазоны

1

Орындалмады

Себепсіз емтиханнан қалу

0%


2

Әрбір дұрыс жауаптың бағасы

2%
Барлығы:

0-100%

Бұдан кейін төмендегі формула бойынша қорытынды баға есептелінеді:

I = R х 0,6 + E х 0,4

(бақылаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша ведомость пен сынақ кітапшасына қойылады)

Әріптік жұйе бойынша бағасы

Балдың сандық баламасы

Пайыздық мазмұны %

Дәстүрлі жүйе бойынша бағасы

А

4,0

95-100

ҮЗДІК

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

ЖАҚСЫ

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74


ҚАНАҒАТТАНАРЛЫҚ

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

ҚАНАҒАТТАНАРЛЫҚСЫЗ
беттің беті


Похожие:

Силлабус iconҚалыпты физиология кафедрасы силлабус
Силлабус Қазақстан Республикасының жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес құрастырылған (Астана, 2006)
Силлабус iconСиллабус
Силлабус «Медициналық радиобиология» элективті пән бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде «5В130100 «Жалпы медицина» мамандығы үшін...
Силлабус iconСиллабус
Силлабус mbомg-1211«Молекулярлық биология және генетика негізі» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде «5В110300- «Фармация»...
Силлабус iconСиллабус
Силлабус mbmg 1201 «Медициналық биология және генетика» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде «51101 «Мейірбике ісі» мамандығы...
Силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус
Силлабус «Философия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде 5В060700 – «Биология» мамандығы үшін құрастырылған
Силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус
Силлабус «Философия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде 5В130200 – «Стоматология» мамандығы үшін құрастырылған
Силлабус icon«информатика» модулі силлабус силлабу с
Доцент Ажибекова Ж. Ж., аға оқыт. Омарбаева А. Н. дайындаған силлабус жұмыс бағдарламасына сәйкестендіріліп құрылды және модуль отырысында...
Силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус
Силлабус «Философия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде 5В060700 – «Биология» мамандығы үшін құрастырылған
Силлабус iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы силлабус
Силлабус «Философия» пәні бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде 5В130100 – «Жалпы медицина» мамандығы үшін құрастырылған
Силлабус iconКарагандинский государственный медицинский университет кафедра казахского языка силлабус
Силлабус составлен на основании рабочей программы по дисциплине «Казахский язык» для специальности 5В110300 – «Фармация» 29. 08....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница