1 Қолданылу аясы
Скачать 176.5 Kb.
Название1 Қолданылу аясы
Дата конвертации16.02.2016
Размер176.5 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://edu.semgu.kz/ebook/umkd/be13dc89-56fa-11e5-884b-f6d299da70eeпедагогика о__ытушы__а арнал_ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қ. ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМК құжат

ПОӘК


ПОӘК 042-18-16.1.48/01-2014

ПОӘК

Оқытушыға арналған «Педагогика»


Басылым №1

18.09.2013 ж. орнына

Басылым №2 05.09.2014ж
ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК

КЕШЕНІ

«ПЕДАГОГИКА»


оқытушыға арналған пән бағдарламасы
Семей

2014

Кіріспе


1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырушы “Психология” кафедрасының профессоры,психология ғылымдарының кандидаты ________Ш.С.Сатиева

« 05 » 09 2014 ж.


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Психология» кафедрасының отырысында.

« 05 » 09 2014 ж. Хаттама №1


Кафедра меңгерушісі ____________ Ш.С.Сатиева


2.2 Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультеті оқу-әдістемелік бюросының отырысында

« 09 » 09 2014 ж. Хаттама №1


Төрағасы ___________ С.Х.Тойкин


3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды

« 11 » 09 2014 ж. Хаттама №1


ОӘК ___________ Г.К.Искакова


4 АЛҒАШ ЕНПЗІЛДІ


Мазмұны

1 ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫ

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

3 жалпы нұсқаулар

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:

3.3 Пәнді оқудың негізгі міндеттері:

3.4 Оқыту нәтижелері:

3.5 Пән пререквизиттері:

3.6 Пән постреквизиттері:

3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді

4 оқу пәнінің мазмұны (МОДУЛьдің)

5 магистранттың өздік жұмысы үшін тақырыптар тізімі

6 Пән бойынша оқу- әдістемелік карта

8 Әдебиет

8.1Негізгі әдебиет

8.2 Қосымша әдебиет1 ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫ«Педагогика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен барлық мамандықтағы магистранттар мен ғылыми-педагогикалық кадрларының (БКИ) тындаушыларына арналған. Ол тыңдаушыларды курс мазмұнымен, оның өзектілігімен, курс саясатымен, оқу процесі барысындағы тыңдаушылардың білуге және істеуге тиіс білімдерін таныстырады. Оқу - әдістемелік кешен пәнді оқудағы негізгі құрал болып табылады.

Оқу - әдістемелік кешен пәнді оқудағы негізгі құрал болып табылады.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕРАталған «Педагогика» пәні бойынша оқытушыларға арналған жұмысшы бағдарлама төмендегі кұжаттарға сәйкес жасалынып және осы пән бойынша оку процессін ұйымдастыруға қажетті ұсыныстарға сәйкестендірілген:

 • Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті стандарты. Жоғарғы білім. Магистратура. Негізгі ережелер. ҚР МЖОС 23.08.2012 №1080. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі 2011 жылғы 17 маусымда №261бекітілген және енгізілген.

 • 6М050300 – «Психология» мамандығының типтік оқу жоспары;

 • УСТ 042-СГУ-5-2014 Университет стандарты «Пәндердің оқу әдістемелік кешендерің әзірлеудін жалпы талаптары»;

 • ҚП 042-1.07-2014 Қужаттық процедура «Пәндердің оқу әдістемелік кешендерің структурасы мен мазмұны».3 жалпы нұсқаулар
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:


«Педагогика» курсының бағдарламасы магистратура бөліміне арналған. Жоғары білім беру педагогикасының ғылыми білімнің дербес саласы ретінде бөлініп шығуы қазіргі заманғы өндірістің барлық саласы үшін мамандар даярлаудың тиімділігін арттыру мен жетілдірудегі жоғары мектептің сұранысынан туындап отыр. Қазіргі таңда жоғары мектеп түлектерін кәсіби даярлау сапасы тек қалыптасқан кәсіби білім мен біліктің жоғары деңгейімен ғана сипатталмайды. Кәсіби және әлеуметтік рөлдерді білікті әрі жауапкершілікпен орындау мүмкіндіктерін анықтайтын тұлғалық фактор,жаңа идеялар, технологиялар мен шешімдер тужырушылық, ғылыми, практикалық қызмет пен білім беру салаларында тиімді қарымқатынас орнатиу қабілеттігі бірінші кезекке шығады. Осыған сәйкес, жоғары білім беру білім алушыларды біліммен, білікпен қаруландыруға ғана емес, сондай-ақ мазмұнды күшін, адамның рефлексияға деген әрекетті қабілеттіліктерін және үздіксіз өз бетінше білім алу мен өз бетінше дамуға қажеттілікті ашуға бағытталлуы тиіс. Осындай мәселелер арасында білім берудің тиімділігін едәуір дәрежеде анықтайтын оқытушылар кадрын даярлау зор маңызға ие. Қазіргі заманғы жағдайда оқытушы ғылыми ақпаратты тасымалдаушы мен жеткізуші ғана емес, сондай-ақ ол магистранттың танымдық қызығушылығын, өзіндік жұмыс мен ғылыми шығармашылығын ұйымдастырушы болып табылады.

Қазіргі уақытта ЖОО-дағы оқу үдерісі өзінің міндеттері, қарқындылығы мен мазмұны бойынша күрделене түсті. Ол оқытушылардан оқу қызметі заңдылықтарын, оқыту, тәрбие беру, жеке тұлға қалыптастырудың қағидалары мен әдістерін терең психологиялық зерделеуді талап етеді.

Жоғары мектеп оқытушысы қызметінің тиімділігін анықтайтын көптеген факторлардың ішінде олардың кәсіби педагогикалық біліктілігі алдыңғы қатарға шығады.

Осы «Педагогика» курсының бағдарламасы (университеттің магистратурасына арналған) жоғары мектепте магистранттарды оқытушылық қызметке дайындауға бағдарланған.

Курс мазмұны жоғары мектептегі оқу-тәрбиелеу үдерісін, оқыту мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын ізгілендіру мен демократияландырудың қазіргі үрдістерін көрсетеді, педагогикалық қызметтің дара жеке шығармашылық стиліне бағдар береді.

3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:


«Педагогика» курсын оқытудың мақсаты – магистранттарға кәсіби іс-әрекеттеріне қажетті психологиялық білімнің негізін қалыптастыру.

3.3 Пәнді оқудың негізгі міндеттері:


Болашақ оқытушыларды жалпы мәселелермен және жоғары мектеп педагогикасының теориялық және әдіснамалық негіздерімен, қазіргі заманғы талдау, оқыту мен тәрбиелеуді жоспарлау, ұйымдастыру технологияларымен, ЖОО білім беру үдерісінде оқытушы мен магистранттың өзара әрекетінің субъект-субъектілі, қарым-қатынас технологиясымен таныстыру.

3.4 Оқыту нәтижелері:


Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесілерді білуі қажет:

білімі:

- педагогика ғылымының өзекті мәселелері;

игеру:

- білім беру процессін ұйымдастыру және қамтамасыз ету сұрақтарын;

игеру:

- оқушының ақпараттық мәдениетін;

икемі:

- «Педагогика» пәнінде алынған білімді мамандығында қолдану;

түсіну:

- жоғары мектеп оқытушыларының педагогикалық іс-әрекет психологиясының спецификасын;

хабардар болу:

 • жоғары оқу орнында білім алу үрдісіндегі магистрант тұлғасы және интеллектуалды функциялардың дамуы (ес, ойлау, зейін т.б.), жоғары оқу орнындағы белсенді оқыту әдістері мен тәрбие жұмыстарының психологиялық негізі;

іс тәжірибелік дағдыларға ие болу:

- жеке тұлғаның өсуі білімін кәсіби әрекетінде қолдана алуы.

3.5 Пән пререквизиттері:


- жалпы педагогика, жас ерекшелік психологиясы, педагогика тарихы, педагогика, психодиагностика, мәдениеттану, әлеуметтік психология;

- гуманитарлық ғылымдар.

3.6 Пән постреквизиттері:


- жоғары мектеп педагогикасы курсын оқыту негізінде білім мен дағдысын қалыптастыра отыра, әлеуметтік психология, жеке бас психологиясы, психология тарихы, жалпы психология, даму психологиясы және басқа да циклдағы пәндерді меңгерту.

3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді


Жұмыс оқу жоспарының үзіндісі 1 кестеде көрсетілген.


1 кесте

Курс

Семестр

Кредиттер

ЛК,

сағ.

СПЗ,

сағ.

ЛЗ,

сағ.

МӨЖО,

сағ.

МӨЖ,

сағ.

Барлығы,

сағ.

Қорытынды бақылау түрі

1

1

3

15

15

-

15

45

90

Емтихан4 оқу пәнінің мазмұны (МОДУЛьдің)Оқу пәнінің мазмұны 2 кестеде көрсетілген.


Кесте 2 – Оқу пәнінің мазмұны (модульдің)

тақырып аты және мазмұны

Сағат саны

1

2

Лекциялық сабақтар

Модуль 1. Жоғары мектеп педагогикасының жалпы теоретикалық –әдіснамалық негіздері.

Жоғары мектеп педагогикасының жалпы теоретикалық –әдіснамалық негіздері. Жоғары мектеп педагогикасының ғылыми пән ретіндегі дамуы. Жоғары мектеп педагогикасың пәні-ЖОО-дағы педагогикалық үдеріс пен оның заңдылықтары. Жоғары мекттеп педагогикасының негізгі категориялары

1

Жоғары мектеп педагогикасының пәні, міндеттері мен әдістері. Жоғары мектеп педагогикасы- кәсіби мамандарды тәрбиелеу туралы ғылым. Жоғары мектеп педпгогикасының теориялық мәселелерінің іс-әрекеттік және тұлға теориясы. педагогикасының басқа ғылымдармен байланысы

1

Қазақстан Республикасындағы жоғары кәсіби білім беру жүйесі. Жоғары білімнің қалыптасу кезеңдері ҚР-да жоғары білімді дамытудың заңнамалық базасы. Жоғары оқу орындарының типтері.

1

Педагогика ғылым ретінде. Педагогиканың пәнаралық сипаты. Педагогика әдіснамасы. Педагогикаынң негізгі категориялары

1

Педагогика ғылымы мен оның адам туралы ғылымдар жүйесіндегі орны. Қазіргі Педагогика адамның рухани, интелектуалдық және әлеуметтік қайта қалыптастыру ғылымы ретінде. Педагогика ғылымының заңдары мен заңдылықтары

1

Жоғары білім педагогикасы. Жоғары мектеп педагогикасы –кәсіби мамандарды тәрбиелеу мен білімдендіру туралы ғылым. ЖОО педагогикалық жүйенің түрлері. Педагогикалық жүйе біртұтас білімдендіру процесі ретінде

1

Педагогика ғылымының әдіснамасы. Әдіснама ғылым дамуының негізі ретінде. Педагогика ғылымының әдіснамасы туіралы түсінік. Педагогикалық зерттеу әдістері

1

Модуль 2. Жоғары оқу орындарындағы оқытушының жеке және педагогикалық іс-әрекеті.

Жоғары оқу орындарындағы оқытушының жеке және педагогикалық іс-әрекеті. Жоғары мектеп оқытушысының жобалы іс-әрекетінің әдістемесі. Педагогикалық іс-әрекеттегі шығармашылық. Педагогтың біліктілігі мен шығармашылығы

1

Педагогикалық әрекеттің мәні мен құрылымы. Оқытушы білім беру процесінің субъектісі ретінде. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби педагогикалық мәдениеті.

1

Жоғары мектеп оқытушысының коммуникативтік біліктілігі. Адамзат коммуникация туралы түсінік. Коммуникация сезімдік процесс ретінде. Тілдің қызметі және мәдениеті. Вербалды коммуникация, вербалды емес коммуникация

1

Кәсіптік зерттеу мәдениеті педагоготың өзін-өзі шығармашылық дамытуының негізі ретінде. Педагогикадағы ғылыми зерттеудің типологиясы. Кәсіби зерттеудің мәдениеті, педагогтың шығармашылғының өзіндік дамуының негізі ретінде

1

Жоғары мектептегі оқыту теориясы (Дидактика). Дидактика туралы жалпы түсінік. Дидактиканың атқаратын қызметі және негізгі категориялары

1

Кәсіби оқыту процесінің мәні. Оқытуңдың жалпы заңдылықтары мен принциптері. Жоғары мектептегі оқытупроцесінің логикасы және кезеңдері..Оқытудың репродуктивті және продуктивті түрлері

1

Жоғары мектептегі оқыту үдерісінің әдіснамалық негіздері. Ғылыми таным әдіснамасы. Жеке тұлғаны дамыта оқыту теориясы.

1

Практикалық сабақтар

Модуль 1. Жоғары мектеп педагогикасының жалпы теоретикалық –әдіснамалық негіздері.

Жоғары мектеп педагогикасының жалпы теоретикалық –әдіснамалық негіздері. Жоғары мектеп педагогикасының ғылыми пән ретіндегі дамуы. Жоғары мектеп педагогикасың пәні-ЖОО-дағы педагогикалық үдеріс пен оның заңдылықтары. Жоғары мекттеп педагогикасының негізгі категориялары

1

Жоғары мектеп педагогикасының пәні, міндеттері мен әдістері. Жоғары мектеп педагогикасы- кәсіби мамандарды тәрбиелеу туралы ғылым. Жоғары мектеп педпгогикасының теориялық мәселелерінің іс-әрекеттік және тұлға теориясы. педагогикасының басқа ғылымдармен байланысы

1

Қазақстан Республикасындағы жоғары кәсіби білім беру жүйесі. Жоғары білімнің қалыптасу кезеңдері ҚР-да жоғары білімді дамытудың заңнамалық базасы. Жоғары оқу орындарының типтері.

1

Педагогика ғылым ретінде. Педагогиканың пәнаралық сипаты. Педагогика әдіснамасы. Педагогикаынң негізгі категориялары

1

Педагогика ғылымы мен оның адам туралы ғылымдар жүйесіндегі орны. Қазіргі Педагогика адамның рухани, интелектуалдық және әлеуметтік қайта қалыптастыру ғылымы ретінде. Педагогика ғылымының заңдары мен заңдылықтары

1

Жоғары білім педагогикасы. Жоғары мектеп педагогикасы –кәсіби мамандарды тәрбиелеу мен білімдендіру туралы ғылым. ЖОО педагогикалық жүйенің түрлері. Педагогикалық жүйе біртұтас білімдендіру процесі ретінде

1

Педагогика ғылымының әдіснамасы. Әдіснама ғылым дамуының негізі ретінде. Педагогика ғылымының әдіснамасы туіралы түсінік. Педагогикалық зерттеу әдістері

1

Модуль 2. Жоғары оқу орындарындағы оқытушының жеке және педагогикалық іс-әрекеті.

Жоғары оқу орындарындағы оқытушының жеке және педагогикалық іс-әрекеті. Жоғары мектеп оқытушысының жобалы іс-әрекетінің әдістемесі. Педагогикалық іс-әрекеттегі шығармашылық. Педагогтың біліктілігі мен шығармашылығы

1

Педагогикалық әрекеттің мәні мен құрылымы. Оқытушы білім беру процесінің субъектісі ретінде. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби педагогикалық мәдениеті.

1

Жоғары мектеп оқытушысының коммуникативтік біліктілігі. Адамзат коммуникация туралы түсінік. Коммуникация сезімдік процесс ретінде. Тілдің қызметі және мәдениеті. Вербалды коммуникация, вербалды емес коммуникация

1

Кәсіптік зерттеу мәдениеті педагоготың өзін-өзі шығармашылық дамытуының негізі ретінде. Педагогикадағы ғылыми зерттеудің типологиясы. Кәсіби зерттеудің мәдениеті, педагогтың шығармашылғының өзіндік дамуының негізі ретінде

1

Жоғары мектептегі оқыту теориясы (Дидактика). Дидактика туралы жалпы түсінік. Дидактиканың атқаратын қызметі және негізгі категориялары

1

Кәсіби оқыту процесінің мәні. Оқытуңдың жалпы заңдылықтары мен принциптері. Жоғары мектептегі оқытупроцесінің логикасы және кезеңдері..Оқытудың репродуктивті және продуктивті түрлері

1

Жоғары мектептегі оқыту үдерісінің әдіснамалық негіздері. Ғылыми таным әдіснамасы. Жеке тұлғаны дамыта оқыту теориясы.

1

5 магистранттың өздік жұмысы үшін тақырыптар тізімі5.1 Қазіргі қоғамдағы жоғары мектептің рөлі мен орнына сипаттама беріңіз(вариант бойынша: конспект, слайдтар, реферат).

5.2 Әлемдегі жоғары білімнің дамуның негізгі бағыттарын айқындаңыз(вариант бойынша: конспект, слайдтар, реферат).

5.3 Қазіргі қоғамдағы жоғары білімнің негізгі даму тенденцияларын құрастырыңыз (вариант бойынша: конспект, слайдтар, реферат).

5.4 Инновациялық білім берудің мақсатын негіздеңіз(вариант бойынша: конспект, слайдтар, реферат).

5.5 Болон декларациясы контексі аумағында жоғары біліміді реформалаудың негізгі құрылымдық элементтерін көрсетіңіз(вариант бойынша: конспект, слайдтар, реферат).

5.6 Әлемдегі жоғары білімінің дамуның негізгі заңдылықтарын белгілеңіз(вариант бойынша: конспект, слайдтар, реферат).

5.7 Педагогика ғылымының категориялық аппаратына сызба құрыңыз және негізгі түсініктеріне пәнаралық сипаттама беріңіз(вариант бойынша: конспект, слайдтар, реферат).

5.8 «Қазіргі білім беру жүйесіндегі әлеуметтік-педагогикалық үдерістер» тақырыбына кесте құрастыр(вариант бойынша: конспект, слайдтар, реферат).у

5.9 XI ғасырдағы ЖОО оқытушының моделін құрастыру(вариант бойынша: конспект, слайдтар, реферат).

5.10 ЖОО инновациялық белсенді оқытудың әдістері(вариант бойынша: конспект, слайдтар, реферат).

5.11 магистранттың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру технологиясы(вариант бойынша: конспект, слайдтар, реферат).


6 Пән бойынша оқу- әдістемелік картаПән бойынша оқу-әдістемелік карта 3 кестеде көрсетілген.


3 кесте – Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

Тақырыптар

Бейнелеуіш құралдар, ТСО, плакаттар, стендтер

Жеке қарастыруға арналған сұрақтар

Бақылау формасы

Дәріс сабағының

Семинар сабағының

Зертханалық жұмыстың

1

2
3

4

5

Білім беру мазмұны

Ашық қоғам контексіндегі жоғары білімнің өзекті мәселелері
Көрнекіліктер,

плакаттар

Жоғары білім мазмұнын айқындайтын нормативтік-құқықтық құжаттар

«Жоғары білім мазмұнының негізгі компоненттері» хабарлама

Жоғары мектептегі оқыту процесін ұйымдастыру

Қазіргі кезеңдегі болшақ маманның тұлғасын қалыптастыру ерекшеліктері
Көрнекіліктер,

плакаттар

Магистранттың білімін бағалау және бақылау әдістері

Дидактикалық тестер

Оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі әдістері мен түрлері

Педагогика адамның рухани, интелектуалды және әлеуметтік өсуі туралы ғылым ретінде
Көрнекіліктер,

плакаттар

Оқытуды ұйымдастыру түрлері

«Оқыту әдісі» ұғымына баяндама

Болашақ мамандарды даярлаудағы оқытудың белсенді әдістері мен түрлері

Педагогикалық әрекет ғылым және өнер ретінде
Көрнекіліктер,

плакаттар

Мәселелік оқытуды ұйымдастыру

Мәселелік оқытуң реферат жазу.

Жоғары мектептегі тәрбие жұмыстары

Жоғары мектеп оқытушысының коммуникативті біліктілігі және оның болашақ маманның кәсіби дамуына ықпалы
Көрнекіліктер,

плакаттар

Мамандандыру және оның кезеңдері

Конспект

Жоғары мектеп әлеуметтік институт ретінде

Жоғары мектеп оқытушысының дәріс оқу шеберлігі
Көрнекіліктер,

плакаттар

Тәрбие іс-шараларының дамуы

таблицасы

Эдвайзерлік жұмыс

Білімдендіру процесі жоғары мектеп оқытушысынң кәсіби іс-әрекетінің нысаны ретінде
Көрнекіліктер,

плакаттар

Жоғары мектептегі эдвайзер жұмысы мен оның негізгі атқаратын қызметі

Реферат

Жоғары мектептегі білімдендіру технологиясыныңы ғылыми негіздері

Оқытудың белсенді формасы мен әдістері
Көрнекіліктер,

плакаттар

«Білімдендіру технологиясы» ұғымының мәні

Реферат7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру картасы


Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру картасы 4 кестеде көрсетілген.


4 кесте - Оқу- әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру

Оқулықтардың атаулары ,

Оқу- әдістемелік құралдар

Экземпляр сандары

Магистранттар саны саны

Қамтамасыздандыру пайызы

1

2

3

4

Ахметова Г.К., Исаева З.А. Педагогика (для магистратуры) –Алматы: Қазақ университеті, 2006

10

70

15

Педагогика и психология высшей школы : Учебное пособие.- Ростов на Дону: Феникс, 2008.-544с.

10

70

15

Исаева З.А. Подготовка магистрантова к научно-исследовательской раьоте по педагогике: Метод.реком. Каз ГУ им. аль- Фараби -2006.25 с

10

70

15

Баширова Ж.Р. Развитие университетског образования в аспекте подготовки преподавателя высшей школы. Монография .-Алматы : АГУ им.Абая ,2006.160с.

10

70

15

Хазова Л.В. мировой опыт и тенденции развития высшего образования – Красноярск,2004.

10

70

15

8 Әдебиет
  1. Негізгі әдебиет


   1. Педагогика Ж. Әбиев, С. Құдиярова, С. Бабаев. Дарын –Алматы -2004.

   2. Педагогика. Н.Харламов М.-2008.

   3. Педагогика. И.Подласый Кн.1 – Москва, 2008.

   4. Педагогика. И.Подласый Кн.1 – Москва, Владос – 2008.

   5. Педагогика. Ю.К.Бабанский ,2008 23-тарау.

   6. Педагогика Ш. Дүйсенбекова. Семей-2004.

   7. Қоянбаев. Педагогика. Алматы 2008 ж.

   8. "Жалпы педагогика" Сластенин, Исаев, Шельянов, 2006 ж.

   9. "Тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру әдістері" Тәжібаева. Алматы, 2004 ж.

   10. "Педагогика" Безрукова, 2006 ж.

   11. "Педагогикалық технологиялар" Сальникова, 2005 ж.8.2 Қосымша әдебиет


8.2.1 Бержанов К.Б., Мусин С.М., Педагогика тарихы. Алматы-2004.

8.2.2 Ильина Т.А. Педагогика. Минск -2004.

8.2.3 Зимняя А.И. «Педагогикалық психология» А.,-2009

8.2.4 Сластенин В.А. «Педагогика»М.2008.

8.2.5 «Оқыту әдістері» Нұрғалиева Г. А.,-2008.


Похожие:

1 Қолданылу аясы icon1 Қолданылу аясы
Психология” кафедрасының профессоры,психология ғылымдарының кандидаты Ш. С. Сатиева
1 Қолданылу аясы iconИманқұлова Салтанат Меркібайқызы
Аспектуалдылықтың семантикалық аясы әлі толық зерттелмегені, бірақ негізгі аясы қимылдың түрлі сипаты екендігі талданады. Бұл мақаланың...
1 Қолданылу аясы icon1 Қолданылу саласы
Сейсенбаева М. К., «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының аға оқытушысы
1 Қолданылу аясы icon1 Қолданылу саласы
Сейсенбаева М. К., «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының аға оқытушысы
1 Қолданылу аясы iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Мамандығы: 0510000 – Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану (салалары және қолдану аясы бойынша)
1 Қолданылу аясы iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Мультимедиа технологиясы мәтін, гарфика және видеомульти-пликацияны пайдалануға мүмкіндік береді, оқу процесіндегі компью-тердің...
1 Қолданылу аясы iconПрограмма құру процесінде қолданылу тәртібін, жолдары мен тәсілдерін
Сабақтың тақырыбы: Visual Basic ортасында бағдарлама құру процесінде Шартты операторды пайдалану
1 Қолданылу аясы iconДиссертациялық кеңес төрағасы
Кен машиналары мен жабдықтарын пайдаланудың тау-кен техникалық жағдайларына бейімделген техникалық және экономикалық негізделген...
1 Қолданылу аясы icon1-бап. Осы Заңның қолданылу саласы
Осы Заң тапсырыс берушінің жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, сондай-ақ мемлекеттік функцияларды не жарғылық қызметін орындауына қажетті...
1 Қолданылу аясы iconРентген сәулелері қолданылу аймағы
При относительно высоких уровнях облучающего электромагнитного поля современная теория признает тепловой механизм воздействия. При...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница