Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
Скачать 247.13 Kb.
НазваниеСтудентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
Дата конвертации16.02.2016
Размер247.13 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ektu.kz/files/MethodBook/41290/Силлабус по дисц ПЕДАГОГИКА.doc
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 И ВКГТУ 701.01-01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан


Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

Машина жасау және көлік факультетінің деканы


___________М.В.Дудкин

___________________2013 ж.


ПЕДАГОГИКА

Силлабус


ПЕДАГОГИКА

Силлабус


Мамандық: барлық мамандықтағы магистранттарға арналған

Оқу түрі: күндізгі


Курс: 1

Семестр: 1

Кредит саны: 2

Сағат саны: 90

Дәрістер: 15

Тәжірибелік сабақтар: 15

МОӨЖ: 30

МӨЖ: 30

Курстық жоба (жұмыс):-

Емтихан: 1 семестр


Өскемен

Усть-Каменогорск

2013

Силлабус Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Философия және адамды дамыту мәселелері» кафедрасында дайындалып барлық мамандықтағы магистранттарға арналған.


«Философия және адамды дамыту мәселелері» кафедрасының отырысында талқыланды


Кафедра меңгерушісі Н.Л. Краснобаева


№ 1 хаттама 31.08.2013 ж.


Машина жасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды


Төраға А.В.Вавилов


№____ хаттама ______________________ж.


Дайындады


ф.ғ.к., доцент Л.И.Абдыгалиева


Норма бақылаушы Т.В.Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ


«Философия және адамды дамыту мәселелері» кафедрасы, Машина жасау және көлік факультеті (__Г-1-308__дәрісх.)

Пән жүргізетін оқытушы: Дюсенбаева А.Т., п.ғ.к., доцент.

Жұмыс телефоны: 540-811

Дәрісханалық сағат және консультацияға арналған уақыт: сейсенбі, 15.50-16.50-17.45.


1. ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


1.1 ОҚЫЛАТЫН ПӘНГЕ СИПАТТАМА

Жоғары мектеп педагогика курсы мазмұны өзінің қарастыратын мәселелерінің жиынтығына байланысты іргелі түпкілікті сипат алады. Бұл курста жоғары мектеп педагогикасының әдіснамалық және теориялық негіздері, жоғары оқу орындағы оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру мен оның мазмұнын айқындайтын концептуалды мәселелер қарастырылады.

Курс мазмұны жоғары мектептегі оқу-тәрбие процесін жаңартудың қазіргі тенденциялары, оқыту мен тәрбиелеудің жаңа технологиялары, гуманизациялау және демократизациялау мәселелеріне және студенттердің іс-әрекетіне бағдарлауды көздейді.


1.2 Пәнді оқытудағы мақсат

Курс мақсаты – болашақ магистранттардың кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негізін қалыптастыру, қазіргі педагогика ғылымының теориялық негіздерін игеруге және оларды кәсіби міндеттерін шешуге байланысты шығармашылық дайындығын қалыптастыру.


1.3. Пәнді оқытудың міндеттері

Курс міндеттері:

- Магистранттарды педагогика ғылымының өзекті мәселелерімен таныстыру.

- Жоғары мектеп оқытушысының педагогикалық іс-әрекетінің мәнімен таныстыру, педагогикалық мәдениетін қалыптастыру.

- Жоғары мектепте педагогикалық процесті ұйымдастырудың түрлері мен әдістерімен, технологияларымен таныстыру.


1.4 Пререквизиттар

«Педагогика» курсын игеру үшін магистранттар философия негіздерін, тарих, психология, мәдениеттану пәндерін білу қажет. Сонымен қатар, талдау, саралау, салыстыру, пайымдау және тұжырымдау тәсілдерін меңгерулері тиіс.


1.5 Постреквизиттар

«Педагогика» курсын меңгерген соң магистранттардың бойында келесі біліктер қалыптасу керек: қоршаған болмыстан педагогикалық құбылыс пен ситуацияларды айқындау; педагогикалық ғылыми тілде педагогикалық теориялар заңдылықтарына сүйене отырып, олардың дамуын түсіндіру және жобалау; педагогикалық талдаудың дағдылары мен амалдарын; кәсіби іс-әрекет процесінде білімді жаңарту жүйелерін.


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

Жоғары мектеп педагогикасы жалпы педагогиканың құрамдас бөлімі ретінде. Жоғары мектеп педагогикасы жеке ғылым саласы ретінде бөлініп шығуы. Жоғары мектеп педагогикасының ғылыми пән ретінде дамуы. Жоғары мектеп педагогикасының Қазақстанда негізгі даму кезеңдері. Ғалым-педагогтардың жоғары мектеп педагогикасының дамуына қосқан үлесі. Қазіргі кездегі жоғары мектеп педагогикасының даму тенденциялары мен перспективалары.

Педагогиканығ дүниеге келуі мен қазіргі даму кезеңдері. Алғашқы қауымдық құрылыстағы тәрбие. Тәрбиенің ұйымдастырылған түрлерінің шығуы. Алғашқы мектептер мен жазудың пайда болуы. Шығыстағы тәрбие мен педагогикалық мектептердің шығуы. Ежелгі Шығыс мемлекеттеріндегі мектеп пен тәрбие жүйесі.

Антикалық әлемдегі тәрбие және педагогикалық ойлар. Ежелгі Грециядағы мектептер мен тәрбие жүйесі. Ежелгі Грецияның ұлы философтары тәрбие туралы.

Қайта өрлеу дәуіріндегі тәрбие, мектеп және педагогикалық ойлар (Т.Мор, Ф.Рабле, В.Фельтре, М.Монтень және т.б.). жаңа кезеңдегі педагогикалық ойлар мен тәрбиенің негізгі даму бағыттары.

Жоғары мектептегі тәрбиенің мақсаты мамандарды тұлға ретінде қалыптастыру. Жеке тұлға – тәрбиелеу процесі және өзін дамытудың субъектісі ретінде.


Жоғары мектеп педагогикасының пәні мен міндеттері.

Жоғары мектеп педагогикасы – мамандарды тәрбиелеу және білімдендіру туралы ғылым. Педагогикалық жүйе туралы ұғым. Жоғары оқу орнының оқу-тәрбие процесі тұтас педагогикалық жүйе ретінде. Негізгі компоненттерінің құрылымы және олардың өзара байланысы. Жоғары мектеп оқушыларының іс-әрекеті, жоғары мектеп педагогикалық процесінің пәні және объектісі ретінде.

Педагогикалық процестің білімділік, оқытушылық және дамытушылық функцияларының біртұтастығы жеке тұлғаны қалыптастырудың негізі ретінде.

Жоғары мектеп педагогикасының негізгі категориялары: педагогикалық процесс, тәрбиелеу, оқыту, білім беру, дамыту.


Жоғары мектеп педагогикасының теориялық-әдіснамалық негіздері.

Педагогика әдіснамасының құрылымы, мақсаты, пәні, объектісі. Педагогиканың әдіснамалық қызметі мен рөлі. Жоғары мектеп педагогикасының әдіснамалық даму тенденциялары.

Әдіснамалық мәселелер: жалпы сипаттамасы. Әдіснамалық концепциялар мен ғылымимектеп. «Тұтастық», «жүйелілік», «кешенділік» ұғымдары. Педагогикалық білімнің ғылымилық және әдіснамалық критерийлері.


Қазақстан Республикасының жоғары кәсіби білім беру жүйесі.

Отандық және шетелдік педагогикалық жоғары білім беру жүйесінің негізгі жетістіктері, мәселелері және тенденциялары.

Қазіргі кезеңдегі жоғары білімнің ролі. Білім берудің жалпы философиялық мәселелері. Гуманистік білім беру концепциясы.

Білім беру жүйесінің іс-әрекетіндегі мемлекет пен жоғары мектептің мақсаттары. Университеттік білім берудің жаңа парадигмасы. Инновациялық білім берудің бағыттары мен принциптері.

Жоғары мектептің нормативті құжаттары. Оқу жоспары. Оқытушының жұмыс жоспары.

Жоғары мектеп оқытушысын даярлау жүйесіндегі педагогикалық білімнің өзектілігі. Оқытушы-педагог жоғары мектептің тұтас педагогикалық процесінің негізі. Оқытушының педагогикалық іс-әрекетінің мәні және негізгі түрлері.

Педагогикалық іс-әрекеттің құрылымы. Жоғары мектеп оқытушысының теориялық және практикалық даярлығының мазмұны. Педагог тұлғасына қойылатын талаптардың кәсіби ерекшеліктері. Жеке оқытушының профессиограммасы.


Жоғары мектептің оқыту процесі.

Жоғары мектепте оқытудың қазіргі теориялары мен концепциялары. Оқытудың мақсаты. Оқытудың қызметі. Педагогикалық процесс жүйе ретінде. Педагогикалық процесті ұйымдастыру ерекшеліктері. Педагогикалық өзара қарым-қатынас педагогикалық процес нәтижелілігінің факторы ретінде.

Оқыту, тәрбиелеу, білім беру және тұлғаны дамыту бірлігін көрсететін педагогикалық процестің компоненттері.

Педагогикалық процестің қозғаушы күші. Тұтас педагогикалық процестің заңдылықтары. Тұтас педагогикалық процестің принциптері. Жоғары мектептегі дидактика ұғымы оқыту мен білім берудің теориясы ретінде. Жоғары мектептегі оқытудың екі жақты сипаты. Жоғары білім берудің мазмұнын анықтайтын нормативтік құжаттар: оқу жоспары, типтік бағдарлама, жұмыс бағдарламасы. Жоғары мектептегі оқыту мен тәрбиелеу әдістері. Педагогикалық іс-әрекет әдістерін жіктеу. Ғылыми-таным іс-әрекетінің нәтижелерін бақылау әдістері.


Жоғары оқу орындарында педагогикалық процесті ұйымдастыру түрлері және олардың дидактикада дамуы.

Оқыту мен тәрбиелеу түрлері жоғары мектептегі педагогикалық процесті ұйымдастырудың құралдары ретінде. Жоғары оқу орындарында оқытуды ұйымдастырудың түрлеріне қысқаша тарихи шолу.

Дәріс – жоғары мектептегі оқытуды ұымдастыру формасы және әдісі ретінде. Дәріс түрлері, дәріс даярлау және оқу әдістері. Дәрісті бағалау көрсеткіштері. Оқытушының дәріске дайындалу ерекшеліктері.

Семинар сабақтары және оның мақсаты. Студенттермен семинар сбақтарын ұйымдастырудың әдістемесі. Семинар сабағының түрлері. Семинар сабағын бағалау көрсеткіштері.

Лабораториялық және практикалық сабақтар және оларды жүргізу әдісі. Лабораториялық және практикалық сабақтардың студенттердің зерттеушілік жұмысқа қызығушылығын арттырудағы маңыздылығы.

Университет студенттерінің педагогикалық практикасы – жоғары оқу орындарына оқытушыларды даярлаудың негізгі түрлерінің бірі. Ассистенттік педагогикалық практиканың мақсаты, міндеттері және мазмұны.

Тұтас педагогикалық процестің нәтижелерін бақылау және бағалау.

Студенттердің білім, білік, дағдыларын рейтінгтік жүйе арқылы бақылау. Жоғары мектептегі тәрбие мәселелері.


2.1 Тақырыптық жоспар

Тақырып атауы, оның мазмұны

Еңбек сыйымдылығы, сағ

Ұсынылған әдебиеттер

1

2

3

Дәрістік сабақтар

Тақырып 1. Жоғары мектеп педагогикасының пәні мен міндеттері

2

1-7, 14-17

Тақырып 2. Тұтас педагогикалық процесс педагогиканың пәні және педагогикалық әрекеттің объектісі ретінде. Жоғары мектеп педагогикасының теориялық-әдіснамалық негіздері

2

1-7, 14, 22-24

Тақырып 3. Қазақстан Республикасының жоғары кәсіби білім беру жүйесі

2

1-7, 14-17, 23-24

Тақырып 4. Жоғары мектептегі оқыту процесі.

3

1-7, 12-14, 26

Тақырып 5. Жоғары оқу орындарында педагогикалық процесті ұйымдастыру түрлері және олардың дидактикада дамуы.

2

1-7, 9-10, 12-14, 19-21, 26, 28

Тақырып 6. Оқу-тәрбие процесінің нәтижелерін бақылау және бағалау.

2

1-7, 14-16, 18, 22, 25

Тақырып 7. Жоғары мектепте тәрбие процесін ұйымдастыру ерекшеліктері.

2

1-7, 14, 16, 27, 30-31

Барлығы:

15
Семинарлық (тәжірибелік) сабақтар

Тақырып 1. Тұлғаны қалыптастыру, дамыту және тәрбиелеу.

2

1-7, 14, 16, 27, 30

Тақырып 2. Қазақстандағы және әлемдегі жоғары білім беру жүйесінің даму жағдайы.

2

1-7, 14-17, 23-24

Тақырып 3. Жоғары мектеп дидактикасының негіздері.

2

1-7, 12-14, 26

Тақырып 4. Дәріс - жоғары мектепте оқытуды ұйымдастырудың формасы және әдісі.

2

1-7, 9-10, 12-14, 19-21, 26, 28

Тақырып 5. Семинар сабақтарының негізгі қызметтері. Семинар сабақтарын ұйымдастыру әдістері.

2

1-7, 9-10, 12-14, 19-21, 26, 28

Тақырып 6. Жоғары мектепте оқыту процесін ұйымдастырудың жаңа технологиялары.

3

1-7, 9-10, 12-14, 19-21, 26, 28

Тақырып 7. Жоғары мектептегі тәрбиелеу процесінің мәні және бағыттары.

2

1-7, 14, 16, 27, 30-31

Барлығы:

15
Магистранттың оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Тақырып 1. Жоғары мектеп педагогикасының пәні мен міндеттері

2

1-7, 14-17

Тақырып 2. Педагогикалық шеберлік және оның құрылымы.

2

1-8, 12-14, 16, 29

Тақырып 3. Педагогтың коммуникативтік мәдениетінің негіздері.

3

1-8, 12-14, 16, 29

1

2

3

Тақырып 4. Дәрісті даярлау және оқу әдісі.

4

1-7, 9-10, 12-14, 19-21, 26, 28

Тақырып 5. Семинар сабақтарын ұйымдастыру әдістері.

3

1-7, 9-10, 12-14, 19-21, 26, 28

Тақырып 6. Практикалық және лабораториялық сабақтар және оларды жүргізу әдістері.

2

1-7, 9-10, 12-14, 19-21, 26, 28

Тақырып 7. Оқыту процесін ұйымдастырудың ақпараттық-коммуникациялық технологиялары және оларды ендіру проблемалары.

4

1-7, 9-10, 12-14, 19-21, 26, 28

Тақырып 8. Оқыту процесін ұйымдастыруда белсенді оқыту әдістерін пайдалану.

3

1-7, 9-10, 12-14, 19-21, 26, 28

Тақырып 9. Оқыту процесінің нәтижелерін бақылау және бағалау.

3

1-7, 14-16, 18, 22, 25

Тақырып 10. Студенттермен жүргізілетін тәрбие жұмыстарының негізгі бағыттары.

2

1-7, 14, 16, 27, 30-31

Тақырып 11. Студент тобының кураторы, оның негізгі атқаратын қызметі.

2

1-7, 14, 16, 27, 30-31

Барлығы:

30
2.2 Өздік жұмыс тапсырмалары (МӨЖ)


Тақырып

Тапсырманың мазмұны және мақсаты

Ұсынылатын әдебиеттер

Дайындау мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру уақыты

1

2

3

4

5

6

Тақырып 1. Жоғары мектеп педагогикасының пәні мен міндеттері

Жоғары мектеп педагогикасының негізгі категорияларының мәнін ашу

1-7, 14-17

1 апта

ауызша

2 апта

Тақырып 2. Педагогикалық шеберлік және оның құрылымы.

Жоғары мектеп оқытушысының педагогикалық шеберлігінің құрауыштарын анықтау

1-8, 12-14, 16, 29

1 апта

ауызша

3 апта

Тақырып 3. Педагогтың коммуникативтік мәдениетінің негіздері.

Бұқаралық ауызша сөйлеуге дайындалу

1-8, 12-14, 16, 29

1 апта

ауызша

4 апта

Тақырып 4. Дәрісті даярлау және оқу әдісі.

Өз мамандығының бір пәні бойынша бір дәріс сабағының мәтінін жасау

1-7, 9-10, 12-14, 19-21, 26, 28

2 апта

жазбаша

6 апта

Тақырып 5. Семинар сабақтарын ұйымдастыру әдістері.

Өз мамандығының бір пәні бойынша бір семинар сабағының жоспарын жасау

1-7, 9-10, 12-14, 19-21, 26, 28

2 апта

жазбаша

8 апта

1

2

3

4

5

6

Тақырып 6. Практикалық және лабораториялық сабақтар және оларды жүргізу әдістері.

Өз мамандығының бір пәні бойынша бір практикалық немесе лабораториялық сабағын өткізу жоспарын жасау

1-7, 9-10, 12-14, 19-21, 26, 28

1 апта

жазбаша

9 апта

Тақырып 7. Оқыту процесін ұйымдастырудың ақпараттық-коммуникациялық технологиялары және оларды ендіру проблемалары.

Өз мамандығының бір пәні бойынша бір тақырыпқа арналған электрондық оқу материалын (слайд-лекция, мультимед.презентация және т.б.) дайындау.

1-7, 9-10, 12-14, 19-21, 26, 28

1 апта

жазбаша

10 апта

Тақырып 8. Оқыту процесін ұйымдастыруда белсенді оқыту әдістерін пайдалану.

Оқытудың белсенді әдістері бойынша сызба жасау және оларға сипаттама беру

1-7, 9-10, 12-14, 19-21, 26, 28

1 апта

ауызша

11 апта

Тақырып 9. Оқыту процесінің нәтижелерін бақылау және бағалау.

Өз мамандығының бір пәні бойынша студенттердің білімін бақылауға арналған тест тапсырмаларын жасау (50 тесттік тапсырма)

1-7, 14-16, 18, 22, 25

1 апта

жазбаша

12 апта

Тақырып 10. Студенттермен жүргізілетін тәрбие жұмыстарының негізгі бағыттары.

Студенттермен жүргізілетін тәрбие жұмысының бір бағыты бойынша тәрбие шарасының бір жоспарын дайындау.

1-7, 14, 16, 27, 30-31

1 апта

ауызша

13 апта

Тақырып 11. Студент тобының кураторы, оның негізгі атқаратын қызметі.

Студент тобының кураторы ретінде топта жүргізілетін жылдық тәрбие жұмысы жоспарын жасау.

1-7, 14, 16, 27, 30-31

1 апта

жазбаша

14 апта
  1. Пән тапсырмаларының орындалу және тапсыру кестесі*
Бақылау түрі

Оқудың академиялық кезеңі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Дәріс конспектісі*


*

Ауызша сұрау

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Коллоквиум*


*

Баяндама


*


*


*


Эссе
*
Аралық тестілеу*


*

Барлығы

2

2

2

3

2

2

5

3

2

2

2

3

2

3

5


*Ескерту: тапсырма түрлері мен ағымдағы бақылаудың мезгілділігі берілетін пәннің өзгешелігіне байланысты дайындалады 1. ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
 1. Негізгі әдебиеттер

 1. Игенбаева Р.Т. Жоғары мектеп педагогикасы. - А.: Эверо, 2008.

 2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. М.: Изд-кий центр «Академия», 2010.

 3. Бабанский Ю.К., Ильина Т.А., Жантекеева З.У. Педагогика высшей школы. – Алма-Ата: Мектеп, 1989.

 4. Педагогика/ под ред. В.А.Сластенина, И.Ф.Исаева, Е.Н.Шиянова и др. – М.: Академия, 2002.

 5. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: методология, цели и содержание, творчество. – М.: «Академия», 2002.

 6. Суворов А.В. Совместная педагогика. – М.: УРАО, 2001.

 7. Педагогика и психология высшей школы/ под ред№ М.В.Булановой-Топорковой. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.

 8. Рыданова И.И. Основы педагогики общения. Минск, 1998.

 9. Оқытудың жаңа педагогикалық технологиясы/ Қабдықайыр, В.М.Монахов. – А., 1999.

 10. Қалиева М. Білім беру технологиялары және оларды оқу-тәрбие үрдісіне ендіру. -А., 2002 (А.С.Пушкин атындағы облыстық кітапхана)

 11. Селевко Г.К. Современные педагогические технологии.

 12. Исаева З.А. и др. Активные методы и формы обучения в высшей школе.-А., 2005.

 13. Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Инновационные методы обучения, или как интересно преподавать. – А., 2009.

 14. Бабанский Ю.К., Ильина Т.А., Жантекеева З.У. Педагогика высшей школы. Алма-Ата: Мектеп, 1989.
 1. Қосымша әдебиеттер


15. «Білім беру туралы» ҚР Заңы. – А., 2007, 27 шілде.

16. 2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы. - А., 2010.

17. «Ғылым туралы» ҚР Заңы. – А., 2011.

18. Абдыманапов С.А., Нефедова Л.В., Ахметкаримов Г.С., Соколова М.Г. Тесты: теория и практика. – Астана, 2001.

19. Бухвалов В.А. Методики и технологии образования. – Рига, 1994.

20. Волков А.А. Структура лекции. – М., 1986.

21. Воробьев Г.Г. Информационный подход к лекционной деятельности. М., 1988.

22. Гартунг Ю.А., Кайдаров К.К. Программно-целевой подход метод управления качеством учебного процесса№ - Алма-Ата, 1989.

23. Джусубалиева Д., Мынбаев А. Закономерности образовательного пространства и информационное общество// Высшая школа Казахстана. – 2000. - №1. – С.52-59.

24. Гуманитаризация технического образования// Высшая школа Казахстана. – 2000. - №1. – С.74-78.

25. Ксензова Г.Ю. Оченочная деятельность преподавателя. – М., 2000.

26. Левитес Д.Г. Практика обучения: современные образовательные технологии. – Воронеж, 1989.

27. Методика воспитательного процесса: лекции по педагогике. – М., 1969.

28. Новые педагогические технологии в системе образования/ под ред. Е.С.Полат. – М., 1999.

29. Никольская С.Т. Техника публичной речи. – М., 1980.

30. Личностный и карьерный рост студента в контексте воспитания// Высшее образование в России. 2005. - №12. – С.36.

31. Документация куратора студенческой группы// Образовательные технологии. – 2008. -№1. – С.42.


4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ


4.1 Оқытушы талаптары


Оқытушы талаптары (мысалы):

 • Сабақ кестесіндегі дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті;

 • магистранттардың қатысылуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда магистрант тыныш дәрісханаға кіріп, жұмысқа кірісуі қажет, ал үзілісте оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

 • сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең;

 • балмен есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Жұмыс уақтылы тапсырылмаса қойылатын балл төмендейді. Барлық тапсырманы тапсырмаған магистранттар емтиханға кіргізілмейді;

 • қанағаттанарлық деген баға алған магистранттар аралық бақылауды қайталап өтуге рұқсат берілмейді;

 • орташа рейтингі Рср = (Р1 + Р2)/2 50% кем, магистранттар емтиханға енгізілмейді;

 • сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;

 • магистрант сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.4.2 Баға критериі


Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оның ішіне дәрістерге қатысуды, тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Білімді ағымдағы бақылау тест түрінде семестрдің 7 және 15 апталарында өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады*:


Аттестациялау кезеңі

Бақылау түрі, меншікті салмақ, %

Қатысу

Конспекті дәрістер

Ауызша сұрау

Коллоквиум

тестілеу

баяндама

Эссе

Ағымдағы тестілеу

Барлығы

Рейтинг 1

5

5

10

10

15

5

-

50

100

Рейтинг 2

5

5

10

-

15

5

10

50

100


*Ескерту: Ағымдағы бақылаудың меншікті салмағы және түрі оқылатын пәннің өзгешелігіне байланысты оқытушы зерттеп дайындайды.


Әр пәннен емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде өтеді.

Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар:

- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім.

Қорытынды баға есебінің формуласы:


, (1)


мұнда Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент сәйкесінше;

Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті.


Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:


Әріп жүйесіндегі баға

Баллдың сандық эквиваленті

Пайыздық түрі, %

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағатсыздандырылған4.3 Қорытынды бақылауға арналған мәлімет

Қорытынды бақылау тестілеу түрінде өтеді. «Педагогика» курсы бойынша 6 нұсқа тест тапсырмалары жасалған. Әрбір нұсқада 40 тест тапсырмалары қамтылған.

Похожие:

Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы iconСтудентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus)
Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) ОӘК 25. 03. 09 бекіткен №7 хаттамаға сәйкес пәннің жұмыс оқу бағдарламасы...
Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы iconСтудентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus)
Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) ОӘК 25. 02. 09 бекіткен №6 хаттамаға сәйкес пәннің жұмыс оқу бағдарламасы...
Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы iconСтудентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
М020500 Филология мамандығының магистранттарына арналған силлабус Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Жоғары оқу...
Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы iconСтудентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
М020500 Филология мамандығының магистранттарына арналған силлабус Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Жоғары оқу...
Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы iconСтудентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
«Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» мамандығының студенттері үшін «Геотектоника және металлогенич» пәні бойынша силлабус...
Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы iconСтудентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
В074500 «Көлік құрылысы» мамандығында оқитын студенттерге арналған. Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты...
Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы iconСтудентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
Мамандық: 5В090100 – Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көліктік пайдалану
Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы iconСтудентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
Мамандық: 5В073100 – Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау
Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы iconСтудентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
Мамандықтар: 5В050800 «Есеп және аудит», 5В050900 «Қаржы», 5В050600 «Экономика»
Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы iconСтудентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
Силлабус Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Қазақстан тарихы және құқық» кафедрасында дайындалып Сәулет құрылыс факультетіндегі...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница