Мұнай мен газ өндіру өнеркәсіптің ең бір маңызды салаларының бірі болып табылады. Оның дамуына біздің елімізде үлкен көңіл бөлінеді
НазваниеМұнай мен газ өндіру өнеркәсіптің ең бір маңызды салаларының бірі болып табылады. Оның дамуына біздің елімізде үлкен көңіл бөлінеді
страница4/7
Дата конвертации16.02.2016
Размер0.93 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.diplomkaz.kz/wp-content/uploads/2013/02/Дип.-Құмкөл-кен-орнында-күрделі-жағдайдағы-өн
1   2   3   4   5   6   7

1.7 Құм тығының сумен жуғандағы гидравликалық есебі

Ұңғының қалыпты жұмыс істеуі құм тығының сағада қалыптасуымен бұзылады. Ұңғыны құм тығынынан тазартудың ең тиімді жолы ұңғыны жуу.

Ұңғыны жуу тура және кері бағытта жүруі мүмкін. Тура жууда жуғыш сүйықтық ұңғыға түсірілген жуу құбырлар арқылы енеді. Жуылған құм тығыны жуу сұйықтығымен бірге НКТ мен жуу құбырлар арасындағы сақиналы кеңістік арқылы сыртқа шығарылады.

Ал кері жуу кезінде жуу сұйықтығы НКТ мен жуу құбырлар арасындағы сақиналы кеңістік арқылы кіріп жуу құбырлары ішімен сыртқа шығады.

Есептің берілгендері:

ұңғы тереңдігі, Н= 1047,1 м

колонка диаметрі, Д=0,146 м

жуу құбырларының сыртқы диаметрі, dн=0,073 м

жуу құбырларының ішкі диаметрі, dв=0,062 м

құм түйіршіктерінің максимал өлшемі, =1 мм

Құм тығыны колонканың ішінде фильтрден жоғары орналасқан.

Тығынды жуу ПАВ-80 агрегатымен жүргізіледі. Ол КДМ-46 двигателі максималды қуаты 93 ат күші бар С-80 тракторы мен екі цилиндрлі сораптан (НГ-80) түрады. Сораптың үш жылдамдығы бар.

Тура жуу

1. 73 мм құбырлар ішімен сұйықтық қозғалған кездегі гидравликалық кедергі:мұндағы =0,035 - 73 мм құбыр ішімен сұйықтық жүру кезіндегі үйкеліс коэффиценті.

dв - жуу құбырлардың ішкі диаметрі

- жуу сұйықтың жылдамдығы

Агрегаттың 1-ші жылдамдықта жұмыс істеген кездегі:

м*су*арын

агрегаттың 2-ші жылдамдықта жұмысы кезіндеагрегаттың 3-ші жылдамдықта жұмысы кезінде

м*су*арын

2. Ұңғыдағы құм мен судың қоспасының гидравликалық кедергісі.мұндығы, ф=1,1-1,2 құм мен сұйықтың араласу салдарынан болатын гидравликалық жоғалулар көбейюін ескертетін коэффициент.

- сақиналы кеңістікте өтетін судың үйкеліс коффиценті, ол диаметрлердің айырмашылығынан табылады 146-73=73 мм. Бұл жағдайда - 0,034.

- жоғары қозғалып келе жатқан жуу сұйығының жылдамдығы, см/сек

агрегаттың 1-ші жылдамдықта істегендегі:

Һ2=1,2*0,034(1047,1/(0,146-0,073))*(0,532/2*9,81)=8,4м*су*арын

агрегаттың 2-ші жылдамдықтағы істегендігі:

Һ2=1,2*0,034(1047,1/(0,146-0,073))*(0,752/2*9,81)=16,8 м*су*арын

агрегаттың 3-ші жылдамдықтағы істегеңцігі:

Һ2=1,2*0,034(1047,1/(0,146-0,073))*(1,472/2*9,81)=64,5 м*су*арын;

3. Жуу құбырлар мен сақиналы кеңістіктегі сұйықтықтың
бағанасын теңестіруінен арынның күшін жоғалтамыз.мұндағы, m=0,3 құм тығынының кеуектілігі F=167 игеру колонкасының 146 мм қимасының ауданы.

1=12 - бір прием ішіндегі тығымның биіктігі

f - сақиналы кеңістіктің көлденен қимасыньщ ауданы

=2,6 құмның меншікті салыстырмалы салмағы

=1 - судың меншікті салыстырмалы салмағы

- құм түйіршіктерінің еркін түсу жылдамдығы.

Агрегаттың 1-ші жылдамдықтағы жұмысы

һ3=((1-0,3)*167*1200)/66,8)*[2,6/1*(1-9,5/53)-1]=23,8 м*су арын

Агрегаттың 2-ші жылдамдықтағы жұмысы

һ3=((1-0,3)*167*1200)/66,8)*[2,6/1*(1-9,5/75)-1]=26,7м*суарын Агрегаттың 3-ші жылдамдықтағы жұмысы

һ3=((1-0,3)*167*1200)/66,8)*[2,6/1*(1-9,5/147)-1]=30 м*су арын

4. Судың қозғалысы кезіндегі шлангі мен вертлюктағы
гидравликалық кедергісі тәжірибиелік жолмен алынады. Агрегаттың бірінші жылдамдық кезіндегі шланг пен вертлюктің кедергілерінің қосындысы: һ4+һз=10,4 м*су баған;

2-ші жылдамдықтағы: Һ45=19,5 м*су баған;

3-ші жылдамдықтағы: һ45=62,6 м*су баған;

5. Сораптан шлангіге дейінгі 73 мм айдау желісінің гидравликалық кедергісі (айдау желісінің ұзындығы -40 мм) мына формуламен есептейміз.1-ші жылдамдықтағы:

Һ5=0,035*40*1,522/0,062*19,62=2,7 м*су баған

2-ші жылдамдықтағы:

Һ5=0,035*40*2,152/0,062*19,62=5,3 м*су баған

3-ші жылдамдықтағы

Һ5=0,035*40*4,242/0,062*19,62=20,7 м*су баған

6. Сораптың айдау қысымы, гидравликалық кедергілердің
қосындысымен айқындалады.Агрегаттың жұмысы 1 -ші жылдамдықта: Рн=(69,6+8,4+23,8+10,4+2,7)/10=1,15 МПа;

Агрегаттың жұмысы 2-ші жылдамдықта: Рн=(139,3+16,8+26,7+19,5+5,3)/10=2,1 МПа;

Агрегаттың жұмысы 3-ші жылдамдықта:

Рн=(541,6+64,5+30,1 +62,6+20,7)/10=7,2 МПа;

7. Ұңғының қысымын мына формуладан шығарамыз:
Ртүп=(Н+һ2+һз)*;

Агрегаттың жұмысы 1-ші жылдамдықта: Ртүп=(1047,1+8,4+23,8)*1/10=10,8 МПа;

Агрегаттың жұмысы 2-ші жылдамдықта:

Ртүп=(1047,1 + 16,8+26,7)*1/10=10,9 МПа;

Агрегаттың жұмысы 3-ші жылдамдықта:

Ртүп=(1047,1+64,5+30,1)*1/10=11,4МПа;

8. Құм тығынының жууға керекті қуатты мына формуламен
есептейміз.Мұндағы, Q - агрегаттың өнімділігі,

- 65 агрегаттың жалпы механикалық ПӘК.

Агрегаттың жұмысы 1 -ші жылдамдықта:

N=114,6*4,6*1/75*0,65=10,8 л.с.=79 кВт;

Агрегаттың жұмысы 2-ші жылдамдықта:

N=207,6*6,5*1/75*0,65=27,7 л.с.=20,4 кВт;

Агрегаттың жұмысы 3-ші жылдамдықта: N=719,5*12,8*1/75*0,65=188,9 л.с.=139 кВт.

Агрегаттың двигателінің максимал қуаты 93 л.с., сондықтан да агрегат 3-жылдамдықта жұмыс істеуі мүмкін емес.

9. Жуу агрегатының максималдьі қуатын зерттеу.1 -жылдамдықта жұмыс істегендігі:

К=10,8*100/93=11,6%

2-жылдамжықта жұмыс істегендігі:

К=27,7*100/93=29,8%

10. Шайылған қүмның көтерілу жылдамдығы:1-жылдамдықта:

=0,53-0,095=0,44 м/сек 2-жылдамдықта:

=0,75-0,095=0,66 м/сек

11. Жуылған қүм тығынының сыртқа шығу уақыты:

;

1 -жылдамдықта:

1=1047,1/0,44=238 сек немесе 4 мин

2-жылдамдықта:

1=1047,1/0,66=1587 сек немесе 26,5 мин

12. Сұйықтың ағыс күші мына формуламен есептеледі:

кг/см2

мұндағы, =30,2 см2 ағыстың көлденнен қимасынын ауданы, ол 62 мм колоннамен айжалады.

1-жылдамдықпен жұмыс істегендегі:

Р=2,04 • 4,62/30,2 • 167-8,56 • 10 -3 кг/см2

2-жылдамдықтағы жүмыс істегендегі:

Р=2,04 • 6,52/30,2 • 167=1,71 • 10 -2 кг/см2

Тығынды кері жуу

1. 146 мм мен 73 мм қ9бырлардың арасындағы с9йықтық
қозғалған кездегі гидравликалық кедергі.

;

1-ші жылдамдықтағы жұмыс істегендігі:

=0,034(1047,1/(0,146-0,073))*(0,532/2*9,81)=7м*су*баған;

2-ші жылдамдықтағы жұмыс істегендігі:

=0,034(1047,1/(0,146-0,073))*(0,752/2*9,81)=14м*су*баған;

3-ші жылдамдықтағы жұмыс істегендігі:

=0,034(1047,1/(0,146-0,073))*(1,472/2*9,81)=53,7м*су*баған;

2. 73 мм құбыр ішіндегі құм мен сұйықтықтың қоспасының
гидравликалық кедергісі:

;

1 -жылдамдықта жұмыс істегендегі:

Һ2=1,2*0,035*(1047,1/0,062)*(1,522/2*9,81)=83,5 м*су*баған;

2-ші жылдамдықта жұмыс істегендегі:

Һ2=1,2*0,035*(1047,1/0,062)*(2,152/2*9,81)=167 м*су*баған;

3-ші жылдамдықта жұмыс істегендегі:

Һ2=1,2*0,035*(1047,1/0,062)*(4,242/2*9,81)=650м*су*баған;

3. Жуу құбырлар мен сақиналы кеңістіктегі сұйықтықгың
бағанасын теңестіруінен арынның күшін жоғалтамыз:1-жылдамдықта жұмыс істегендегі:

Һ3= ((1-0,3)*167*1200)/30,2)*[2,6/1*(1-9,5/152)-1]=6677 см немесе 66,8 м*су баған;

2-жылдамдықта жұмыс істегендегі:

Һ3= ((1-0,3)*167*1200)/30,2)*[2,6/1*(1-9,5/215)-1]=6898 см немесе 69 м*су баған;

3-жылдамдықта жұмыс істегендегі:

һ3=((1-0,3)*167*1200)/30,2)*[2,6/1*(1-9,5/424)-1]=7162 см немесе 71,6 м*су баған;

4. Кері жуу кезіндегі шлангі мен вертлюктағы гидравликалық
кедергі жоқ болады немесе өте аз шамада болады.

Айдау жүйесіндегі гидравликалық кедергі тура жуудағыдай болады:

1-жылдамдықта һ6=2,7 м*су*баған;

2-жылдамдықта Һ6=5,3 м*су*баған;

3-жылдамдықта һ6=20,7 м*су*баған;

5. Сораптан шлангіге айдау желісіндегі гидравликалық
кедергісі:1 -жылдамдықта:

Рн=(6,98+83,5+66,8+2,7)/10=1,6 МПа;

2-жылдамдықта:

Рн=(13,98+167,1+68,98+5,3)/10=2,6 МПа;

3 -жылдамдықта: Рн=(53,7+649,9+71,6+20,7)/Ю=8 МПа;

Ұңғы түбіндегі қысымды мына формуламен анықтаймыз:

Рзаб=(Н+һ2+һз)*/10;

1 -жылдамдықта:

Рзаб= (1047,1+83,5+66,8)*1/10=12 МПа;

2-жылдамдықта:

Рзаб=(1047,1 + 167,1+68,98)*1/10=12,8 МПа;

3 -жылдамдықта:

Рзаб=(1047,1+649,9+71,6)*1/10=17,7 МПа.

7. Кері жуудағы құм тығының жууға керекті қуат тура
жуудағыдай анықталады.1 -жылдамдықта:

N=160*4,6*1/75*0,65=15 л.с.=11 кВт; 2-жылдамдықта:

N=255,4*6,5*1/75*0,65=34 л.с.=25 кВт; 3 -жылдамдықта: N=795,9*12,8*1/75*0,65=209 л.с.=154 кВт.

8. Жуу агрегатының максималды қуатын зерттеу.1 -жылдамдықта:

К=15*100/93=16,2%;

2-жылдамдықта:

К=34*100/93=36,7%;

9. Шайылған қүмның көтерілу жылдамдығы:1 -жылдамдықта:

=1,52-0,095 =1,42 м/сек;

2-жылдамдықта:

=2,15-0,095 =2,1 м/сек.

10. Жуылған қүмның сыртқа шығу уақыты:1 -жылдамдықта:

1=1047,1/1,42=737 сек=12,3 мин;

2-жылдамдықта:

1= 1047,1/2,06=508 сек=8,5 мин.

Сұйықтың шайю ағыс күшін мына формуламен есептеледі:

; кг/см2

=125 см2 - суарының көлденен қимасының ауданы.

1 -жылдамдықта:

Р=2,04*4,62/125* 167=0,002 кг/см2

2-жылдамдықта:

Р=2,04*6,52/125*167=0,004 кг/см2

Кері жуудағы сораптың айдау арыны тура жуудағыдан қысымның көрсеткіші әлде қайда жоғары. Кері жуудағы құм тығынын жуу жылдамдығы үш есе жоғары, онымен қатар жұмыс істеу уақыты үш есе төмен. Сұйықтықтың арыны өте төмен, әсіресе кері жуудағы (тура жуғаннан төрт есе темен). Тығыз құм тығынды жуу үшін ұштықтарды қолдану керек, оның салдарынан судың арыны арта түседі.

1.1 кесте - 15 жылда мұнай өндірудің өзгеруі

Т жыл

Элементтерді топтағандағы мұнай өндіру

Мұнай өн- діру, м3/тәу


1

36868,636868,6

2

36184,3

36184,3

73052,9

3

36132,5

36132,5

36866109185,4

4

34447,7

34447,7

36184,3

36868,6

148639,1

5

31467,7

31467

36132,5

36184,3

36868,6175100,8

6

27738,7

27738,7

34447,7

36132,5

36184,3

36868,6

202839,5

7

23755,7

27755,7

31467,7

34447,7

36132,5

36184,3

189726,7

8

19740,7

24755,7

27378,7

31467,7

34447,7

36132,5

173280,3

9

16589,7

19701,7

23755,7

27371,1

31467,7

34447,7

153740,2

10

13554,6

16589,7

19740,7

, 23755,7

27378,7

27738,7

136446,7

11

10909,4

13554,6

16589,7

19740,7

23755,7

23755,7

115888,4

12

8851,2

10909,4

13554,6

16589,7

19740,7

19740,7

97000,9

13

7167,71

8851,21

10909,4

13554,6

16589,7

16589,7

76813

14

5843,41

7167,71

8851,21

10909,4

13554,6

13554,6

51228,8

15

4544,66

5843,41

7167,7

8851,2

10909,4

31467,7

50871,5

1.2 кесте - 15 жылдағы су өндірудің өзгеруі

Т

жыл

Элементтерді топтағандағы су өндіру

Су айдау,

м3/тәу

1

00

2

36,623

22,644

34,887

3

347,17

32,623

22,64469,6

4

112,285

34,717

32,623

22,644

181,89

5

247,64

112,285

34,717

32,623

22,644429,5

6

417

247,64

112,285

34,717

32,623

22,644

846

7

598,23

417

247,64

112,285

34,717

32,623

1142,5

8

763,03

598,23

417

247,64

112,285

34,717

2172,5


1.2 кестенің жалғасы

9

923,79

763,03

598,23

417

247,64

112,285

3061,9

10

1061,17

923,79

763,03

598,23

417

247,64

4010,9

11

1181,43

1061,17

923,79

763,03

598,23

417

4944,6

12

1215,26

1181,43

1061,17

923,79

763,03

598,23

5802,9

13

1351,47

1215,26

1181,43

1061,17

923,79

763,03

6557,4

14

1412,64

1351,47

1215,26

1181,43

1061,17

923,79

7205,84

15

1470,7

1412,64

1351,47

1215,26

' 1181,43

1061,17

7752,67

2 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ

1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Мұнай мен газ өндіру өнеркәсіптің ең бір маңызды салаларының бірі болып табылады. Оның дамуына біздің елімізде үлкен көңіл бөлінеді iconХимия өнеркәсібінің салалық құрылымы
Химия өнеркәсібі — ауыр өнеркәсіптің жетекші салаларының бірі, еңбек заттарын (шикізаттар мен материалдарды) өңдеуге, негізінен химиялық...
Мұнай мен газ өндіру өнеркәсіптің ең бір маңызды салаларының бірі болып табылады. Оның дамуына біздің елімізде үлкен көңіл бөлінеді iconТеңізде мұнай газ өндіру кезіндегі
Осы Талаптар теңіз мұнай газ құрылыстарын (әрі қарай тмгқ) жобалау, салу, пайдалану, қайта құру және жою кезінде және мұнай операцияларын...
Мұнай мен газ өндіру өнеркәсіптің ең бір маңызды салаларының бірі болып табылады. Оның дамуына біздің елімізде үлкен көңіл бөлінеді iconЛекция, шығармашылық жұмыс, пікірталас, реферат, тәрбие сағаттар, деват т б
...
Мұнай мен газ өндіру өнеркәсіптің ең бір маңызды салаларының бірі болып табылады. Оның дамуына біздің елімізде үлкен көңіл бөлінеді icon0809000–«Мұнай және газ кенорындарын пайдалану» мамандығы бойынша дипломдық жобаның тақырыптары
Жалғызтөбе кенорнында мұнай өндіру үрдісі кезінде кездесетін қиыншылықтармен күрес шаралары
Мұнай мен газ өндіру өнеркәсіптің ең бір маңызды салаларының бірі болып табылады. Оның дамуына біздің елімізде үлкен көңіл бөлінеді iconМҰнай газ өндіру компанияларының нарықТЫҚ жағдайлардағЫ Қазіргі күЙІ
Кіріспе
Мұнай мен газ өндіру өнеркәсіптің ең бір маңызды салаларының бірі болып табылады. Оның дамуына біздің елімізде үлкен көңіл бөлінеді iconНақты және қаржылық инвестициялардың ұғымы және олардың жіктелуі
Инвестициялар деп өнеркәсіптің, құрылыстың, ауыл шаруашылығының және экономиканың басқа да салаларының кәсіпорындарына капитал түрінде...
Мұнай мен газ өндіру өнеркәсіптің ең бір маңызды салаларының бірі болып табылады. Оның дамуына біздің елімізде үлкен көңіл бөлінеді iconМазмұны
Салық салу механизмі кез келген экономикалық жүйедегі күрделі мәселенің бірі. Салық салу мемлекеттік реттеудің маңызды әдісі болып...
Мұнай мен газ өндіру өнеркәсіптің ең бір маңызды салаларының бірі болып табылады. Оның дамуына біздің елімізде үлкен көңіл бөлінеді iconКредиттік оқыту жүйесінің ең басты ерекшелігінің бірі әрбір студенттің жеке оқу траекториясын қалыптастыру болып табылады. Студенттің жеке жоспары міндетті
Студент эдвайзер мен факультет администраторының көмегімен белгілі бір пәндерді таңдай отырып, өзінің жеке оқу жоспарын жасайды....
Мұнай мен газ өндіру өнеркәсіптің ең бір маңызды салаларының бірі болып табылады. Оның дамуына біздің елімізде үлкен көңіл бөлінеді iconМұнай және газ кен орындарын барлау кезіндегі
Осы Талап мұнай операцияларын жүргізу кезінде мұнай, газ және газконденсатты кен орындары (әрі қарай – мгк) объектілерін жобалау,...
Мұнай мен газ өндіру өнеркәсіптің ең бір маңызды салаларының бірі болып табылады. Оның дамуына біздің елімізде үлкен көңіл бөлінеді icon2-Тарау. Кәсіпкерлікпен айналысатын заңды тұлғалардың құрылуы және құрылтайшылары
Азаматтық құқық Қазақстан Республикасының құқық салаларының бірі болғандықтан күнделікті тыныс-тіршілікпен, сондай-ақ азаматтардың,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница