Курсы және оқу семестрі -1 курс, 2 семестр Семей 2013 ж
Скачать 322.13 Kb.
НазваниеКурсы және оқу семестрі -1 курс, 2 семестр Семей 2013 ж
страница3/3
Н Н асс
Дата конвертации15.02.2016
Размер322.13 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://sirius.ssmu.kz/fs/_14/12/29/54a167336c395.doc
1   2   3
1

Кредит 2


1

Қарым-қатынас психологиясы. Қарым-қатынас психологиясының

мəні мен міндеттері.

Презентация

Ауызша сұрау

2 апта

2

Қоғам коммуникативтік процесс ретінде.

Презентация

Жазбаша сұрау

4 апта

3

Дəрігердің жұмысын ұйымдастыру ішкі тұлғалық қарым-қатынасты

білдіру құралы ретінде

Презентация

Ауызша сұрау

5 апта

4

Алынған ақпаратты жүйелеу жəне ұйымдастыру, оны түсіну жəне түсіндіру.

Презентация

Ауызша сұрау

7 апта

5

Комплаенттік ауруды адаптациялық игеру əйгіленімі ретінде.

Эссе

Жазбаша сұрау

8 апта

6

Ауруға дезадаптациялық реакцияны қалыптастырудағы емқателіктің ролі

Презентация

Ауызша сұрау

9 апта

7

Адамдар арасында тиімді қарым-қатынас жасау механизмдері.

Эссе

Ауызша сұрау

12 апта

8

Науқаспен өзара қарым-қатынас жасаудың директивалық жəне

бейдирективалық əдістері, қарым-қатынастың тəсілдік жəне страте-гиялық аспектілері туралы түсінік

Презентация

Жазбаша сұрау

13 апта

9

Бейвербальдық коммуникация– қозғалыс, ым, мимика, дене қалпы, қашықтық, тактильдік коммуникация.


Презентация

Жазбаша сұрау

14 апта

10

Пациентпен жəне персоналмен қарым-қатынас мəдениеті

Презентация

Жазбаша сұрау

15 апта
Кредит 3


1

Коучингтің туындауы және мәні

Презентация

Ауызша сұрау

Апта

2

Мінез құлық маркетингі

Презентация
Апта

3

Адамдардың қақтығыс жайындағы мінез құлық типтері

Эссе

Жазбаша сұрау

Апта

4

Фрустрация

Презентация

Ауызша сұрау

Апта

5

Агрессия

Эссе

Жазбаша сұрау

апта9. Ұсынылатын әдебиет:

негізгі негізгі:

1. Ілешева Р.Г., Медициналық психология: оқу құралы/ Ілешова Р. –

Алматы: ЖШС«Эверо» баспасы, 2009. - 228 б. с. - Библиогр.: с. 218-222.

2. Бап-баба С. Жалпы психология: оқу құралы/ Бап-баба С. – Алматы:

Заң əдебиеті, 2007, 2009. - 268 б. с. - Библиогр.: б. 255-260.

3. Бап-баба С. Жантану негіздері: оқу құралы/ Бап-баба С. – Алматы:

Заң əдебиеті, 2007. - 302 б. с. - Библиогр.: с. 299-300.

 1. Асимов М.А. Коммуникативті дағдылар : оқулық / Асимов М. А., Нурмагамбетова С.А., Игнатьев Ю.В.; МЗ РК, КНМУ им. С.Ж. Асфендияро- ва. – Алматы: Эверо, 2009. - 264 с. - Библиогр.: с. 260-261.

 2. Алдамұратов Ә. Жалпы психология Алматы ,2002

 3. Жарықбаев Құбыл Психология негіздері Алматы,2005

 4. Жарықбаев Құбыл Психология негіздері Алматы,2009

 5. Жарықбаев Құбыл Психологическая наука в Казахстане в ХХ веке Алматы,2009

9. Абдрахманова А. Зан психологиясы 2009ж

қосымша:

1. Кулмуканова К.К., Тунгышмуратова Л.С. Қарым-қатынас психоло-гиясы: Оқу құралы. – Астана, 2011. - 56 б.

2. Құдиярова А. Қарым-қатынас психологиясы(Ортақтасу): Оқу құралы.

– Алматы. Шұғыла, 2006. - 40 б.

3.Немов Р.С. Общая психология: учебник / Р. С. Немов. - СПб.: Питер

(Краткий курс). 2006.

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии : учебное пособие / С. Л. Рубинштейн. - СПб : Питер. 2007.

5.Столяренко Л.Д. Основы психологии: учебник / Л. Д. Столяренко. - Издание семнадцатое. - Ростов-на -Дону : Феникс. 2007.

6. Столяренко Л.Д. Психология : учебное пособие / Л. Д. Столяренко. - [б. м.] : Лидер 1. Оқытудың және сабақ берудің әдістері

Кредит 1

 • Дәрістер: шолу-иллюстрациялы

 • Тәжірибелік сабақтар: шағын топтардағы жұмыс, ауызша сұрастыру, тесттік тапсырмаларды шешу, жағдайлық есептер шешу, глоссаиймен жұмыс істеу.

 • Оқытуышының жетекшілігімен өздік жұмыстар (СОӨЖ): рефераттар және презентациялар дайындау бойынша кеңесу, жеке және топтық тапсырмаларды орындау нәтижелерін талқылау, оқытушымен барлық пайда болған сұрақтар жөнінде кеңесу, аралық бақылау түрін жүргізу.

Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ): «СӨЖке талаптар» файлынан алустуденттердің оқулықтармен және қосымша әдебиеттермен, электрондық тасымалдаушылардағы оқулықтармен жұмыс жасау, Power Point форматында презентация дайындау, жағдайлық есептер жазу, тесттік тапсырмалар құрастыру, глоссарий құрастыру


Кредит 2-3

 • Дәрістер: -шолу, проблемалық

 • Тәжірибелік сабақтар: шағын топтардағы жұмыс, ауызша сұрастыру, тесттік тапсырмаларды шешу, . медициналық интервьюдің видео жазбаларын көрсету ( пациентпен дұрыс және бұрыс қарым қатынасын талқылау), жағдайлық есептер шешу, рольдік ойындар,модельденген консультациялар:бір бірімен коммуникативтік қарым қатынасқа түсу(студент-студент),симуляциялық пациентпен,нақты пациенттермен оқытушы қатысымен және оқытушы мен студенттің кері байланыс жасау.


Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ): студенттердің оқулықтармен және қосымша әдебиеттермен, электрондық тасымалдаушылардағы оқулықтармен жұмыс жасау,Power Point форматында презентация дайындау, жағдайлық есептер жазу,студенттер өздерінің интервьюін жазу немесе меиірбике мен пациент арасындағывидео жазбаны талдау,коммуникативті дағдыны меңгерудекүнделіктолтыру,өздерінің жеке ойларын әрбір өткен тақырыпқа жазып отыру,рольдік оиындар қою,өздік сабаққа дайындалу үшін оқытушының кеңесін алу.


Оқытуышының жетекшілігімен өздік жұмыстар (СОӨЖ): рефераттар және презентациялар дайындау бойынша кеңесу, тестілер шешу, электронды ақпарат тасушылармен жұмыс, ,қосымша және оқу әдебиеттермен жұмыс. 1. Білім алушылардың білімдерін және дағдыларын бағалау әдістері:

Кредит 1

Ағымды бақылау –тестлеу,ауызша және жазбаша сұрау,жағдайлық есептерді шығару,глоссаримен жұмыс

Арылық бақылау –тест алу

Қорытынды бақылау –емтихан ауызша.


Кредит 2-3

Ағымды бақылау –тестлеу,ауызша және жазбаша сұрау,ойындар құру,тәжірибелік дағдыны бағалау.

Аралық бақылау –2 этаптан тұрады:

1.Этап- алдын-ала дайындалған видеофильмді бағалау,коммуникативті қарым-қатынасты көрсететін бейнежазба.

2.Ауызша сұрау,билет бойынша жауап беру.

Қорытынды бақылау –емтихан әңгімелесу түрінде және тәжірибелік дағдыны көрсету.


Студенттердің оқу жетістіктерін бағалаудың 4 баллдық жүйе бойынша сандық эквивалентке сәйкес келетін баллдық-рейтингілік таңбалық жүйесі


Таңбалық жүйе бойынша баға

Балдардың сандық эквиваленті

Пайыздық мөлшері

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

A

4.0

95-100

өте жақсы

A-

3.67

90-94

B+

3.33

85-89


жақсы

B

3.0

80-84

B-

2.67

75-79

C+

2.33

70-74қанағаттанарлық

C

2.0

65-69

C-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

қанағаттанарлықсыз


Әр пән бойынша білім деңгейінің жетістіктері келесідей анықталады.

Қорытынды баға ҚБ = РРБ х 0,6 + ҚББ х 0,4, мұнда:

ҚБ - қорытынды баға

РРБ - рұқсат алу рейтингілік баға

ҚББ – қорытынды бақылау бағасы (пән бойынша емтихан)

Рұқсат алу рейтингілік бағасы (РРБ) пән бойынша білімнің қорытынды бағасының ( ҚБ ) 60% құрайды.

Қорытынды бақылау бағасы ( ҚББ) пән бойынша білімнің қорытынды бағасының ( ҚБ ) 40% құрайды.

Рұқсат алу рейтингілік бағасы:


АғББ ∑ бағасы + БӨЖ ∑бағасы+ ОЖӨБ ∑ бағасы+ АБ ∑бағасы

4


РРБ = , мұнда:


- жиынтық белгісі

АғББ ағымды бақылаудың бағасы тәжірибелік сабақтар, тәжірибелік дағдылар, ауру сырқатнамасы үшін баға (клиникалық кафедраларда), ОҒЗЖ/СҒЗЖ.

СӨЖ – студенттердің өздік жұмысы

ОСӨЖ - оқытушының жетекшілігімен студенттердің өздік жұмысы

АБ – аралық бақылау бағасы

Рұқсат алу рейтингілік бағасы (РРБ): академиялық кезең ағымында алған барлық бағалар жинағы орташаарифметикалық саны сияқты есептеледі.
1   2   3

Похожие:

Курсы және оқу семестрі -1 курс, 2 семестр Семей 2013 ж iconКурсы және оқу семестрі 1- курс, 1 семестр Семей, 2013
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) информатика пәні бойынша кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі -1 курс, 2 семестр Семей 2013 ж iconКурсы және оқу семестрі: 4 курс 7,8 семестр Семей 2013
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі -1 курс, 2 семестр Семей 2013 ж iconКурсы және оқу семестрі 1 курс, 2 семестр Семей 2013
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі -1 курс, 2 семестр Семей 2013 ж iconКурсы және оқу семестрі 4 курс, 7,8 семестрлар Семей 2013

Курсы және оқу семестрі -1 курс, 2 семестр Семей 2013 ж iconКурсы және оқу семестрі 1 курс 1 семестр Семей 2014
Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі Астана 2007 ж Типтік оқу бағдарламасының негізінде
Курсы және оқу семестрі -1 курс, 2 семестр Семей 2013 ж iconКурсы және оқу семестрі 1 курс 1 семестр Семей 2014
Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі Астана 2007 ж Типтік оқу бағдарламасының негізінде
Курсы және оқу семестрі -1 курс, 2 семестр Семей 2013 ж iconКурсы және оқу семестрі 1 курс, 1 семестр Семей 2013ж
Пәннің Жұмыс бағдарламасы Қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасында құрастырылды
Курсы және оқу семестрі -1 курс, 2 семестр Семей 2013 ж iconКурсы және оқу семестрі: 2 курс, 4 семестр Семей 2014
Пәннің Жұмыс бағдарламасын Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі -1 курс, 2 семестр Семей 2013 ж iconКурсы және оқу семестрі: 1 курс, 1,2 семестр Семей 2014
Пәннің Жұмыс бағдарламасы тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасымен «Экология және тұрақты даму» Типтік оқу бағдарламасының негізінде...
Курсы және оқу семестрі -1 курс, 2 семестр Семей 2013 ж iconКурсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы құрастырды
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница