«Қоғамдық денсаулық» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы
Скачать 294.72 Kb.
Название«Қоғамдық денсаулық» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы
страница2/2
Дата конвертации15.02.2016
Размер294.72 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://base.ukgfa.kz/wp-content/uploads/2014/11/РП-ОЗ-ОЗ-каз.doc
1   2

2.6 Реквизиттен кейінгі: қоршаған орта және денсаулық, менеджмент және маркетинг негіздері, жұқпалы аурулар, дәлелді медицина негідері, коммуналды гигиена, эпидемиология, тамақтану гигиенасы, балалар және жасөспірімдер,еңбек гигиенасы.


    1. Тақырыптық жоспар: тақырыбы, әр сабақтың өткізу түрі және ұзақтылығы (дәріс, тәжірибиелік, студенттің өзіндік жұмысы)

Дәрістің тақырыптық жоспарыТақырыбы

Өткізілу түрі

Сабақтың ұзақтылығы(сағат түрінде)

1

Қоғамдық денсаулық ғылым және оқу пәні ретінде.

Жалпы шолу

1

2

Демографияның медициналық-әлеуметтік аспектілері.

Тақырыптық

1

3

Халық аурушаңдығы.

Тақырыптық

1

4

Ауруларды алдын алу және салауатты өмір салтын қалыптастыру.

Жалпы шолу

1

5

Қоғамдық денсаулықты жақсартудың негізгі бағыттары.

Жалпы шолу

1
Барлығы:
5Тәжірбиелік сабақтың тақырыптық жоспарыТақырыбы

Өткізілу түрі

Сабақтың ұзақтылығы

(сағат түрінде)

1

Қоғамдық денсаулыққа кіріспе.

Пікірталас

1

2

Қоғамдық денсаулықты зерттеу әдістемесі.

Шағын топтарда жұмыс

1

3

Демографияның медициналық-әлеуметтік аспектілері.

Пікірталас

1

4

Репродуктивті денсаулық.

Шағын топтарда жұмыс

1

5

Халық аурушаңдығы.

Пікірталас

1

6

Халық денсаулығын кешенді бағалау.

Шағын топтарда жұмыс

1

7

Жас-жыныстық топтардың денсаулығы: балалар мен жасөспірімдер, ересек топтар.

Пікірталас

1

8

Медициналық-статистикалық құжаттар.

Шағын топтарда жұмыс

1

9

Аурудың алдын-алу және салауатты өмір салтын қалыптастыру.

Пікірталас

1

10

Қоғамдық денсаулықты жақсартудың негізгі бағыттары.

Шағын топтарда жұмыс

1
Барлығы:
10Студенттің өзіндік жұмысының тақырыптық жоспарыТақырыбы

Өткізілу түрі

Сағат саны

1

Отбасы денсаулығы. Балалар денсаулығы.

Презентация

Реферат

Кейс


2

2

Медицина және денсаулық сақтау теориялары.

2

3

Қоғамдық денсаулықпен байланысты денсаулық сақтаудың этикалық мәселелері.

2

4

Халық статистикасы мен миграциясын талдау.

2

5

Қазақстандағы және басқа мемлекеттердегі демографиялық саясат.

2

6

Аурушаңдықты зерттеудің таңдамалы және жалпылама әдісі.

2

7

ҚР Президентінің жыл сайынғы халыққа жолдауындағы денсаулық тақырыбы.

1

8

Қазақстанда мыңжылдықты дамыту мақсаттары.

2

9

Денсаулықпен байланысты өмір сапасы.

2

10

Денаулық деңгейлері.


2

11

Халықтың табиғи қозғалысын талдау.

2

12

Репродуктивті денсаулық және мінез-құлық.

2

13

Физикалық даму. Мүгедектік.

2

14

Аурушаңдықтың индивидуалды және салыстырмалы есебі.

2

15

Аурулардың алдын-алуы және салауатты өмір салтын қалыптастыру.

1

16

Аралық бақылау 7-ші апта

Коллоквиум тест түрінде

1

17

Аралық бақылау 15-ші апта

Коллоквиум тест түрінде

1
Барлығы:
30


2.8 Оқыту мен сабақ берудің әдістері:

Дәріс: жалпы шолу, тақырыптық.

Практикалық сабақтар: шағын топтарда жұмыс, пікірталас.

Студенттердің өзіндік жұмысы(СӨЖ): презентация, реферат, кейс.


2.9 Білімдерін және дағдыларын бағалау әдістері:

Ағымды бақылау: шағын топтарда жұмыс, пікірталас

Аралық бақылау: коллоквиум (тестілеу)

Қорытынды бақылау: емтихан/тестілеу, тәжірибиелік дағдыларды қабылдау (ОҚКЕ).

Қосымша материалдармен қамтамасыздандыру, құрал-жабдықтар:

Құрал-жабдықтар: компьютерлер, мультмедиялық проектор.

Қосымша материал: слайдтар.


2.10 Ұсынылатын әдебиет:

Негізгі әдебиеттер.

1. Сәрсенбаева Г. Ж. Қоғамдық денсаулық сақтау: оқу құралы. - Қарағанды : ЖК "Ақ Нұр", 2013.– 200

2. Бөлешов М. Ә. Қоғамдық денсаулық және денсаулықты сақтау: оқулық . - Алматы : ҚР Жоғарғы оқу орындарының қауымдастығы, 2012. – 500 экз.

3. Дәулетбаев Д. А. Әлеуметтік медицина және денсаулық сақтауды басқару : оқу құралы . - Алматы : Эверо, 2011. – 310 экз.

4. Биғалиева, Р. Әлеуметтік медицина және денсаулық сақтауды басқару : оқулық . - Алматы : Эверо, 2011. – 50 экз.

5. Биғалиева, Р. Әлеуметтік медицина және денсаулық сақтауды басқару : оқулық . - Алматы : Эверо, 2009. - 30 экз.

6. Биғалиева Р. Әлеуметтік медицина және денсаулық сақтауды басқару: оқулық.–Алматы, 2001.–46

7. Биғалиева Р. К. Менеджмент және денсаулық сақтауды ұйымдастыру: оқулық. - Алматы : ЖШС "АТБ", 2011. – 100 экз.

8. Лисицын, Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник для студентов мед. вузов . - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2010. - 70 экз.

9. Лисицын, Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник . - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2009. - 50 экз.

10. Лисицын Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб.-М., 2007.- 5 экз.

11. Лисицын, Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник . - М. : Медицина, 2002. – 25

12. Экономика здравоохранения : учеб. пособие / под ред. А. В. Решетникова. - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2010. – 51 экз.

13. Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник . - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2010. – 30 экз.

14. Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение : практикум: учеб. пособие . - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2010. – 30 экз.

15. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / под ред. В. А. Миняева. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Медпресс-информ, 2009. - 50 экз.

16. Основы экономики здравоохранения : учеб. пособие / под ред. Н. И. Вишнякова, В. А. Миняева. - М. : Медпресс-информ, 2008. – 30 экз.

17. Телемедицинские технологии в системе здравоохранения : монография / И. А. Самченко [и др.]/ ЮКГМА. - Шымкент-Одесса : Б. и., 2008. -48 экз.


Қосымша әдебиеттер.

1. Тель Л. З. Денсаулық энциклопедиясы. Денсаулық және ұзақ өмір сүру. Теория және іс-тәжірибесі: энциклопедия. - Алматы : Эверо, 2011. – 20 экз.

2. Денсаулық сақтау : альбом = Здравоохранения : фотокнига. - Алматы : ТОО "Тау Қайнар", 2006. -3

3. Денсаулық сақтау саласындағы жағдай: Астана халқы мен мед. мекемелердің қызметкерлері арасында жүргізілген социологиялық сауалнама нәтижелері бойынша.- Астана : Б. ж., 2001. – 1 экз.

4. Сауықтыру және медициналық реабилитация саласындағы инновациялық технологиялар атты - үшінші халықаралық ғылыми - практикалық конференцияның материалдары = Материалы третья международная научно-практическая конференция Инновационные технологии в области оздоровления и медицинской реабилитации: 20-21 нояб. 2003г. : научное издание / ҚР Президенті Іс басқармасыныњ Медициналық орталығы. - Алматы : Б. и., 2003.- 1 экз.
5. Ткаченко В. С. Основы социальной медицины: учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-ко-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. – 1 экз.

Подготовка и расчет стоимости медико - экономических протоколов : методические рек. / 6. Доскалиев Ж. А. [и др.] ; . - Алматы : Б. и., 2003.- 1 экз.

Применение клинико-экономического анализа в медицине: учеб. пособие/Под ред. А. В. Решетникова.-М., 2009.- 5 экз.

7. Сабанов, В. И. Информационные системы в здраовоохранении : учеб. пособие. - Ростов н/Д : Феникс ; Волгоград : Волгоградский государственный мед. ун-т, 2007. – 3 экз.

8. Системы здравоохранения в переходный период Армения = Health Care Systems in Transition : монография. - Армения : Европейская обсерватория, 2001. – 1 экз.

9. Современные проблемы здравоохранения и практической медицины: сборник науч. тр. посвящ. 2000-летию г. Тараз .- 1 экз.

10. Зенина, Л. А. Экономика и управление в здравоохранении : учебник для среднего проф. образования . - 2-е изд. стер. - М. : Академия, 2008.- 2 экз.

11. Шарманов, Т. Ш. Алматинский рубеж мирового здравоохранения : (от Алматы к новому тысячолетию человеческого развития) . - 3-е изд., доп. и перераб. - Алматы- Вашингтон-Женева : Б. и., 2008. – 1 экз.

12. Шарманов Т. Ш. Мысли о врачевании и здравоохранении: монография. 1995. – 2 экз.

О здравоохранении в Республике Казахстан: основные законодательные акты. - Алматы : Юридическая лит., 2002. - 1 экз.

13. Экономика и управление здравоохранением : учебник . - 5-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 2 экз.

14. Войцехович Б. А. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. - Ростов н/Д , 2007. - 2 экз.

15. Аканов, А. А. Здравоохранение Казахстана: на пороге структурных преобразований (взгляд в будущее) : монография . - Астана : Б. и., 2006. - 1 экз.

16. Экономика и управление здравоохранением : учебник для студентов мед. училищ и колледжей / Л. Ю. Трушкина [и др.]. - 4-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. .- 1 экз.

17. От индустриального общества к информационному : вызовы для системы здравоохранения Казахстана / А. А. Аканов [и др.]. - Астана - Алматы : Б. и. , 2005. – 1 экз.

18. Вялков, А. И. Управление и экономика здравоохранения : учеб. пособие для вузов . - 2-е изд. стер. - М. , 2004. -1 экз.

19. Экономика и управление здравоохранением : учеб. пособие / Л. Ю. Трушкина [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2003.- 1экз.

20. Проблемы и перспективы дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения : труды науч.-практичесой конф. с международным участием, посвящ. 40-летию АГМИ Усовершенствования врачей. - Алматы : Б. и., 2003. – 1 экз.

21. Шарманов, Т. Ш. Мировое здравоохранение до и после великой Алма-Атинской конференции : монография . - Алматы-Вашингтон-Женева : Б. и., 2003. – 1 экз.

22. Современные проблемы здравоохранения и практической медицины : сборник науч. тр. посвящ. 2000-летию г. Тараз . - Тараз : Б. и., 2002. – 1 экз.

23. Материалы Семипалатинской международной конференции "Новые механизмы финансирования системы здравоохранения в Казахстане". 2-4 ноября 2000 года. Алматы, Семипалатинск РК : сборник . - Алматы : Б. и., 2002. – 3 экз.

24. Медик В. А. Санитарные потери в войнах xx века: моногр. –М., 2002.- 1 экз.

25. Вестник Государственной комиссии по проведению года здоровья: итоги года здоровья. – Астана, 2002. – 1 экз.

26. Даирбеков О. Д. Избранные вопросы социальной медицины и организации здравоохранения: учебное пособие.- Шымкент : Б. и., 2001. - 6 экз.

27. Даирбеков, О. Д. Оценочные критерии деятельности учреждений здравоохранения : учебное пособие . - Шымкент , 2001.- 3 экз.

28. Дорошенко Г. В. Менеджмент в здравоохранении: учеб. пособие.- 2-е изд., испр. и доп. - М. : Форум: Инфра-М, 2010. – 1 экз.

29. Здравоохранение и образование на стыке веков : материалы науч.- практической конференции. - Шымкент : Б. и., 2001.- 1экз.

30. Медик, В. А. Курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению. Ч. 1. Общественное здоровье: учебное пособие . - М. : Медицина, 2001. - 1 экз.

31. Ким, С. В. Управление процессами финансирования здравоохранения в рыночных условиях : теоретические основы и практический опыт. - Алматы : Б. и., 2001. – 1 экз.

32. Тульчинский, Т. Г. Новое общественное здравоохранение [Текст] = Amutah for edication and Health : введение в современную науку / Т. Г. Тульчинский, Е. А. Варавикова. - Иерусалим : Б. и., 1999. – 1 экз.

33. Жузжанов, О. Т. Теоретические аспекты и методические подходы к измерению и оценке процессов реформирования отрасли здравоохранения : монография. - Алматы : Б. и., 1999. – 4 экз.

34. Реформирование экономики здравоохранения Казахстана [Текст] : основные проблемы и пути их решения / О. Жузжанов [ и др.] ; под ред. Н. Жузжанова. - Алматы : Б. и., 1998. – 1 экз.

35. Актуальные проблемы медицины : сборник . - Шымкент : Б. и., 1996.- 5 экз.

36. Thomson, S. Financig health care in the European Union. Challenges and policy responses : монография / S. Thomson, T. Foubister, E. Mossialos. - [S. l.] : European Observatory on Health Systems and Policies, 2009. -1 экз. Финансирование здравоохранение в Европейском Союзе.


1 үлгі

2013-2018 оқу жылына жұмыс бағдарламасының басқа пәндермен келісу хаттамасы


Келісілетін пәндер

Материалдық пропорциясын және оны баяндау ретін өзгерту туралы ұсыныстар және т.б.

Келісімге қатысқан кафедралардың мәжіліс хаттамаларының нөмірлері және күндері

1

2

3

Реквизитке дейінгі:

  1. Информатика
  1. Саясаттану
  1. Әлеуметтану
  1. Экономикалық теория негіздері
  1. Медицина тарихы
  1. Экология
  1. Биостатистика8.Құқық негіздері

Математико-статистикалық әдістердің рөлі. Компьютрлік статистикалық бағдарламалар.


Заманауи жетекшінің күші мен құралдарын рационалды негіз ретінде қолдану, басқарушылық жүйені бағалау.


Заманауи жетекшінің күші мен құралдарын рационалды негіз ретінде қолдану, басқарушылық жүйені бағалау. Мейірбкелік қызметкерді басқару жүйесі. Мейірбикелік көмекті көрсету.

Экономикалық санат ретінде медициналық көмек сапасы.

Денсаулық сақтаудың даму кезеңдері.

Жүргізілген зерттеулердің статистикалық талдауы.

Кешенді көрсеткіш ретінде денсаулық сақтаудағы сапаны бағалау: әсерлілік, үнемділік, жауаптылық, дәлелді технологияларды қолдану, медициналық көмектің жетімділігі.


Мемлекет және құқық теориясы, құқық және құқықтық қатынас жөнінде негізгі түсінік.


Хаттама №___

«__»__________2013ж.


Хаттама №___

«__»__________2013ж.


Хаттама №___

«__»__________2013ж.


Хаттама №___

«__»__________2013ж.


Хаттама №___

«__»__________2013ж.


Хаттама №___

«__»__________2013ж.


Хаттама №___

«__»__________2013ж.


Реквизиттен кейінгі:

1.Қоғамдық денсаулық және денсаулық сақтау


2. Жұқпалы аурулар


3. Коммуналды гигиена


4. Тамақтану гигиенасы


5. Балалар және жасөспірімдер гигиенасы


6. Еңбек гигиенасы


7. Эпидемиология


8. Маркетинг және менеджмент негіздері


9. Дәлелді медицина негіздері


10. Әлеуметтік медицина

Қоғамдық денсаулық сақтау экономикалық санат ретінде. Реформалау жағдайында ЕПҰ және денсаулық сақтау ұйымының қызметін басқаруға жаңа талғамдар. Медициналық көмек сапасы экономикалық санат ретінде.


Қоғамдық денсаулық жағдайын жақсартудың негізгі бағыттары.

Коммуналды гигиена қағидаларымен таныстыру.

Рационалды тамақтану. Балардағы тамақтану ерекшелігі.


Балалар және жасөспірімдер гигиенасының ерекшелігі. Ересектер гигиенасынан айырмашылығы.


Эпидемиологиялық талдаудың негізгі қағидалары. Эпидемиологиялық көрсеткіштер.


Мейірбикелік қызметкерді басқару жүйесі. Мейірбикелік көмек көрсету.


Тәжірибиеде рационалды қолдану үшін, медицина тұрғысынан сынды көзқарасын оқып үйрену.


Әлеуметтік аспектілермен байланысты тұрғындар денсаулығын кешенді бағалау.

Хаттама №___

«__»__________2013ж.


Хаттама №___

«__»__________2013ж.


Хаттама №___

«__»__________2013ж.


Хаттама №___

«__»__________2013ж.


Хаттама №___

«__»__________2013ж.


Хаттама №___

«__»__________2013ж.


Хаттама №___

«__»__________2013ж.


Хаттама №___

«__»__________2013ж.


"Гигиена-1, дене шынықтыру

және валеология" кафедра

меңгерушісі м.ғ.к.,доцент: Долтаева Б.З.


"Қоғамдық денсаулық сақтау-2"

кафедрасының меңгерушісі,

м.ғ.д.,прфессор м.а.: Жаксыбергенов А.М.


"Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер"

кафедрасының меңгерушісі,

ф.ғ.к.,доцент: Кемелбеков К.Б.Жұқпалы аурулар, балалар жұқпалы

аурулар, эпидемиология,

дерматовенералогия кафедрасының

меңгерушісі, м.ғ.к., доцент Г.Н. Абуова


Информатика, математика және

биостатистика кафедрасының

меңгерушісі, ф.ғ.к., профессор: Қ.Ж. Құдабаев
1   2

Похожие:

«Қоғамдық денсаулық» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы iconКурсы және оқу семестрі 3 курс, 5 Семей 2013
Силлабус қоғамдық денсаулық сақтау пәніне арналған жұмыс бағдарламасы негізінде 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы...
«Қоғамдық денсаулық» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы icon«Анатомия және физиология» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы бекітемін оәжтж проректоры
Пән бойынша жұмыс бағдарламасы 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы үшін Типтік оқу бағдарламасының, Астана 2012 ж., негізінде...
«Қоғамдық денсаулық» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы iconСиллабус «Жоспарлаудың ғылыми әдістері» пән бойынша 051102 «Қоғамдық денсаулық» мамандығы үшін
...
«Қоғамдық денсаулық» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы icon«бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор
Жұмыс бағдарламасы Қр дсм білім, ғылым және кадр ресурстары департаментімен 18 маусым 2007 ж бекітілген «Физиология» пәні бойынша...
«Қоғамдық денсаулық» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы iconСиллабус «Қоғамдық денсаулық сақтау» пәні бойынша 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы үшін

«Қоғамдық денсаулық» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы icon«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
Жұмыс бағдарламасы типтік оқу бағдарламасына және мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сай 29. 04. 2009 ж 051102 "Қоғамдық...
«Қоғамдық денсаулық» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы icon«Әлеуметтану» Soc 2108 пәні бойынша 5В110300 «Фармация» мамандығы үшін
...
«Қоғамдық денсаулық» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы icon«Әлеуметтану» Soc 2108 пәні бойынша 5В110100 «Мейірбике ісі» мамандығы үшін
...
«Қоғамдық денсаулық» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы icon«Әлеуметтану» Soc 2108 пәні бойынша 5В110400 «Медико-профилактикалық іс» мамандығы үшін
...
«Қоғамдық денсаулық» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы iconПән: Молекулалық биология және медициналық генетика Мамандық коды: 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау»
Силлабус (студенттің жұмыс бағдарламасы) 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша 08. 389-2006 Қр ммос және 2007 жылғы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница