Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
НазваниеҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
страница7/7
Дата конвертации15.02.2016
Размер0.81 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/179575.doc
1   2   3   4   5   6   7

10. СӨЖМ кеңесінің кестесі

Сабақ түрлері

дүйсенбі

сейсенбі

сәрсенбі

бейсембі

жұма

сенбі

Дәріс сұрақтары бойынша кеңес беру


12.35

13.25Семинар сұрақтары бойынша кеңес беру12.35

13.25


СӨЖ сұрақтары бойынша кеңес беру

12.35

13.25
Тест тапсырмалары бойынша кеңес беру

12.35

13.25

11. Білім алушылардың білімдерін тексеру кестесі

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі


Жұмыс түрлері

Тапсырма тақырыбы, мақсаты және мазмұны

Қолданылатын әдебиеттер

Орындалу ұзақтығы

Бақылау нысаны

Тапсыру уақыты

Реферат

Мемлекеттік менеджмент және билік
2 аптаға3-ші апта

Реферат

Мемлекеттік шешімдерді қабылдау және орындау үрдісі ретіндегі мемлекеттік менеджмент
2 аптаға
6-шы апта

Реферат

Экономикадағы мемлекеттік кәсіпкерліктің рөлі мен функциялары
1 аптаға
7-ші апта

Межелік бақылау

Модуль 1,2коллоквиум

8-ші апта

Реферат

Мемлекеттік басқарудағы реформалар және бюрократия
2 аптаға
11-ші апта

Презентация

Мемлекеттік шығындар мен кірістер
2 аптаға
14-ші апта

Презентация


Мемлекеттік сектордағы стратегиялық басқару жүйесі
1 аптаға
15-ші апта

Межелік бақылау

Модуль 3,4коллоквиум

15-ші апта


12. Білім алушылардың білімін бағалау критерилері

Пәнді оқудың соңы емтихан тапсырмен аяқталады, яғни өткен барлық материалдарды қамтиды. Емтиханға жіберілу міндетті түрде бағдарламада көрсетілген барлық тапсырмалаларды орындап тапсырғаннан кейін ғана іске асады.

Әр бір пән 0-100 баллдық жүйемен бағаланады.

Жіберу рейтингісі барлық ағымдағы сабақтардағы тапсырмаларды орындап, тапсырру арқылы жүзеге асады (дәрістерге қатысу, үй тапсырмаларын орындау, СӨЖ бойынша тапсырмалар, межелік бақылау және т.б.).

Пән бойынша межелік бақылауға (МБ) жұмыс оқу бағдарламасының барлық талаптарын (барлық лабораториялық жұмыстарды, СӨЖ жұмыстарын және тапсырмаларын), курстық жұмысты қорғаудан жақсы баға алған және межелік бақылаудан 50-ден кем емес балл жинаған студенттер жіберіледі.

Әр бір пән бойынша студенттердің оқу үлгерімдерінің деңгейі (соның ішінде пәндер бойынша қорытынды бақылау нысаны (Е) қорытынды бағамен (Қ) белгіленеді, ол ЖР және ҚБ бағаларының (емтиханнан, дифференциалданған сынақтан немесе курстық жұмыстан, олардың үлес салмағы есепке ала отырып) жиынтығынан құралады.

Қ = ЖР*0,6 + ҚБ*0,4

Үлес салмағы жыл сайын университеттің ғылыми кеңесімен бекітіледі және ЖР үшін 0,6-дан артық емес болу керек, ал ҚБ үшін 0,3-тен кем емес болу керек.

Қорытынды баға пән бойынша мына жағдайда, егер білім алушы, жіберу рейтингісі бойынша және қорытынды бақылау бойынша оң баға алған жағдайда ғана есептелінеді. Қорытынды бақылауда келеңсіз жағдайлар бойынша келе алмаған жағдайда «қанағаттанарлықсыз» бағасы қойылады.
Емтихан бағасы студенттерге сол күні белгілі болуы керек немесе жабаша емтихан түстен кейін алынған жағдайда ертеңгі күні бағасы айтылады.

Нақты есептеу үшін білім алушылардың қорытынды бағасын межелік бақылауда және ақырғы емтиханда 0 ден 100 % -ға дейінгі аралықта бағалайды.

Межелік бақылау бағасы ақырғы баға мен межелік бақылау бағаларының қосындысынан құралады.

Студенттердің білімдері, машықтықтары көп баллдық әріптік жүйемен және бағалаудың дәстүрлік жүйесімен бағаланады:

Әріптік жүйе бойынша бағалау

Баллдардың цифрлық эквиваленті

Пайыздық мазмұны

Дәстүрлік жүйе бойынша бағалау


A

4,0

95-100


Өте жақсы


A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

Жақсы

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

қанағттанарлық

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

қанағаттанарлықсыз

13. Оқытушы талаптары, саясаты және өткізілуі


Сабаққа қатысушылар барлық аудитория сабақтарына кешікпей келулері керек. Егер сабаққа кешіккен жағдайда, деканаттың бекітілген тәртібімен іс шара жүргізіледі. Ең жоғары дегенде екі сабақты босатқан студент болса, онда ол жіберіледі. Сабаққа екі реет кешігіп келсе, ол бір босатқан болып есептелінеді. Егер екі босатқаннан да көп болса, онда оқытушы студентті сабаққа кіргізбеуге құқылы және бұл мәселені әкімшілік тарапынан шешуге жібереді. Дәрістерге бұл курстарда оқымайтын бөгде адамдардың кіруіне рұқсат берілмейді..

Жұмыстарды берілген уақыттарында тапсыру керек. Барлық тапсырмаларды ақырғы тапсыру – емтихан сессиясы басталғанға дейін 3 күн қалғанда.

Барлық тапсырмаларды тапсырмаған және курстық жұмысты қорғамаған студенттер емтиханға жіберілмейді.

Өткен тақырыптарды және өткен материалдарды міндетті түрде қайталап оқып отыру қажет. Оқу материалдарын меңгеруді бақылау тест түрінде немесе жазбаша түрде тексеріліп отырады.

Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өздік жұмыстарын орындау кезінде мына төрт негізгі функцияларды ескеру қажет:

Бірінші – студенттер оқу пәні бойынша белгіленген сабақтары бойынша оқытушылардың ақпараттарын белсенді қабылдауды қажет етеді.

Екінші функциясы, студенттер өз еріктерімен оқу-әдістемелік құралдарын, оқулықтарды пайдалана отырып үй тапсырмаларын, бақылау жұмыстарын және курстық жұмыстарды орындайды..

Үшінші функциясы студенттер талдау жасағанда, сабақты түсінбей қиындықтар туындауы мүмкін. Осы жағдайда студенттер оқытушыға сұрақтар қою арқылы мәселелерді шешуі.

Төртінші функция студенттердің оқытушыға кеңестер алуы, талқылаулары жатады.


Әдебиеттер тізімі

Негізгі

1) Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995г.

2) Закон Республики Казахстан «О государственной службе» от 23 июля 1999 года. Алматы, Данекер, 2000г.

3) Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекции. М., 1997.

4) Богачек И.А. Философия управления. Очерки профессионального
управленца. СПб., 2008

5) Дауранов И.Н. Организация государственного управления: Монография. Алматы: Издательство НВШГУ, 2007

6) Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управления. М.2008

7)Пикулькин А.В. Основы государственного управления. М. Юнити, 2007

  1. Чиркин В.Е. Государствоведение. М.:2006

9) Чиркин В.Е. Государственное управление. - M: Юристь, 2006


Қосымша әдебиет

10) Атаманчук Г.В. Как найти формулу разделения областей?// Российские вести. 2008. I 1 ноября.

11)Атаманчук В.Г. Современная концепция государственного управления Россией // Государственное управление: проблемы теории, истории. практики преподавания. Ростов-на-Дону, 2009

12) Атаманчук В.Г. Государственное управление: рациональность и эффективность его в период структурных перемен / Ракурс. Управление: теория, практика, поиск. Минск, 2010

13) Байгельдинов Е. Теоретические основы устойчивого развития. Евразийское сообщество. 2009 г., №2, стр. 114-121.

14) Есентугелов А. Итоги реформ и состояние экономики: успех и ошибки. просчеты и их причины. Аль Пари, 2009., № 4-5. с тр. 27-30.

15) Жиленко Г. Экономика РК в годы реформирования. Экономика и статистика. 2008 г., № 1, стр. 117-124.

  1. Козбаненко В. Формы и методы государственного управления. Проблемы теории и практики управления. 2010 г., №2. стр.46-49.

  2. Кубаев К. Экономическая модель эффективного государства. Транзитная экономика. 2009 г., №4. стр.49-58.
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі
Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі Т. рұсқұлов атындағы қазақ экономикалық университеті
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
Бабына, «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңының 9-1, 15-2-баптарына және «Ақпараттандыру...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 11 наурыздағы №148 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының ғылым және білім министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
«Экономика және халық шаруашылығын басқару» мамандығы бойынша кандидаттық емтиханға арналған
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының коммерциялық банктері, оның қызметтері мен операциялары
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Ресей империясының және Қазақстан территорияларында ғылым ретінде қалыптасуы, өлкені зерттеу әдістері мен тәсілдері, өлкелік мұрағат,...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
В0114«тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасының негізінде жасалған....
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Тарих» мамандығы үшін Қр мжмбс 08 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты және «Қазақстандағы аграрлық қатынастар тарихы»...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница