Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 335.47 Kb.
НазваниеҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
страница1/3
Дата конвертации15.02.2016
Размер335.47 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/148755.doc
  1   2   3


Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы-экономикалық факультеті


«Экономика» кафедрасы


6М050700 «Менеджмент» мамандығының

магистранттарына арналған


«Стратегиялық менеджмент»


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Павлодар

Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

Қаржы-экономикалық факультетінің деканы

___________ Эрназаров Т. Я. «___»___________20__ж.


Құрастырушы: ___________ э. ғ. к., доцент Рахимова С. А.


«Экономика» кафедрасы


6М050700 «Менеджмент» мамандығының

магистранттарына арналған


«Стратегиялық менеджмент»

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Оқу бағдарламасы 7.09.021-2008 ҚР-ның Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты негізінде әзірленген және С. Торайғыров атындағы ПМУ-нің ғылыми кеңесінің 20_ жылдың “__” ______________ отырысында бекітілді


Кафедра отырысында ұсынылды

20__ жылдың “ ________” __________________, №___ хаттама


Кафедра меңгерушісі ______________ Кунязова С. К.


ҚЭФ оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

«20__ ж. __»_________________, №___________ хаттама


ОӘК төрағасы _____________ Темірғалиева А. Б., 20__ жыл “ ___” ________


1 Оқытушы туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары


Рахимова С. А., э. ғ. к., доцент. «Экономика» кафедрасы (дәрістер, тәжірибелік сабақтар)

Кафедра Ломов көшесі 64, А корпусы 419-кабинет орналасқан. Байланыс телефоны 67 – 36 – 85.


2 Пән туралы мәліметтер

Пән стратегиялық менеджменттің теоретикалық негізін зерттеуге бағытталған.


3 Тәжірибелік сабақтың мақсаты – стратегиялық менеджменттің теоретикалық негізідері саласында білімін нығайту, кәсіпорын жетістігін қамтамасыз ететін стратегия таңдауды бағалау тәжірибесін қалыптастыру, стратегия таңдаудағы ішкі және сыртқы орта факторларын айқындау, аналитикалық ойлауын бағалау және қалыптастыру.

Тәжірибелік сабақ берілген сұрақтарға жауап беру, тапсырмаларды орындау, реферат қорғау, баяндамамен, эссемен қатысу түрінде өткізіледі.


4 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредит саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Магистранттың өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлығы

дәріс

тәжірибе

барлығы

МОӨЖ
6М050700 «Менеджмент»

ЖКБ негізінде күндізгі оқу, 2012 ж.т. (ғылыми-педагогикалық бағыт)

2

2

30

15

15

120
емтихан

Барлығы

30120
5 Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәнді оқытудың мақсаты – тыңдаушыны стратегиялық басқарудағы жетістіктердің экономикалық білімділікке, жекебасының ынтасына, ахуалды талдау шыдамына, қабылдайтын шешімнің узақмерзімді салдарын көре білуге тәуелді екендігі ойына иландыру.

Пәннің міндеттері:

- стратегиялық менеджмент мәні, мазмұны түсінігін қалыптастыру;

- фирманың стратегиясы, оны әзірлеу әдістері, стратегия типтері, стратегияны қолдау жүйесі туралы түсініктер қалыптастыру;

 • фирманың экономикалық стратегиясы,мемлекеттік даму стратегиясы, әзірленген және қабылданған стратегияға бейімделу тәсілдері, ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мәселелері туралы тұсініктер қалыптастыру.

Пәнді зерделеу барысында магистрант білуі тиіс:

- заңнамалық-нормативтік базаны, концепциялар мен стратегиялар жиынтығын;

- стратегиялық менеджменттің негізгі құрамдастығын,

- стратегия, корпоративтік мәдениет түрлерін,

- теории бәсекелік артықшылықтар теориясының негізгі шарттарын,

- стратегиялық басқару қажеттігін анықтайтын факторлар;

- адами әлуетті пайдалану стратегиясы;

- ҚР экономикасындағы стратегиялық менеджмент.

Пәнді игеру барысында магистрант:

- стратегиялық менеджменттің заманауи теоретикалық және тәжірибелік мәселелері туралы;

- стратегиялық өзгерістерді басқару туралы;

- адами әлуетті пайдалану стратегия ерекшеліктері туралы,

- фирма қауқарсыздығын (банкроттығы) алдын алу стратегиясы туралы,

- бәсекелестік стратегиясы туралы түсініктер алуы.

Пәнді игеру барысында магистрант:

- стратегиялық талдау жүргізе ;

- макро- және микро сыртқы ортаны талдай,

- фирма стратегиясын талдай және таңдай,

- стратегиялық өзгерістерді басқара,

- фирманың, мемлекеттің экономикалық стратегиясын қалыптастыру білуі тиіс.


6 Пререквизиттер

Аталмыш пәнді игеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Менеджмент теориясы және тәжірибесі», «Кәсіпорын экономикасы».


7 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар «Менеджмент-маркетинг», «Тұрақты даму стратегиясы» пәндерін зерделеуге және ғылыми-зерттеушілік жұмыстарды орындау үшін қажет.


8 Тақырыптық жоспарТақырып атауы

Сабақ түрлері бойынша контактлық сағаттар саны

Дәріс

Тәжірибе (семинар)

МӨЖ

1

Стратегиялық менеджмент мәні, оның құрамдастығы және олардың арабайланысы

2

2

20

2

Стратегиялық көрулерді қалыптастыру

2

2

20

3

Стратегияны жемісті жүргізу үшін ұйымды басқару. Бюджет және стратегия. Стратегияны қолдау саясатын және процедураларын әзірлеу

4

4

20

4

Стратегияны қолдау жүйесі

2

2

20

5

Адами әлуетті пайдалану стратегиясы

2

2

20

6

ҚР экономикасындағы стратегиялық менеджмент

3

3

20

Барлығы

15

15

1209 Пәннің қысқаша сипаттамасы

«Стратегиялық менеджмент» пәні зерттеуге бағытталған: стратегияның теоретикалық негізін, стратегияларды, стратегиялық менеджментті басқаруды, стратегиялық талдаулар жүргізу, стратегияны жемісті жүргізу мақсатында ұйымды басқаруды, стратегияны қолдау жүйесін, ҚР-дағы стратегиялық менеджментті.


10 Курс компоненттері


Тақырып 1 Стратегиялық менеджмент мәні, оның құрамдастығы және олардың арабайланысы.

Стратегиялық менеджмент түсінігі, мәні, маңызы. Негізгі құрамдастығы. Стратегиялық басқарудың қажеттілігін айқындайтын негізгі факторлар. Стратегиялық менеджментті пайдалану ерекшеліктері мен практикасы


Тақырып 2 Стратегиялық көрулерді қалыптастыру.

Стратегиялық талдау. SWOT-талдау. Стратегияның заманауи түсінігі. Бизнес стратегиясының типтері. Фирма стратегиясын анықтау және таңдау. Бәсекелестік стратегиясы. Стратегияны әзірлеу және жүзеге асыру мәселелері.

Ұйымның бәсекелік артықшылықтары мен әлуетін стратегиялық талдау. Ұйымның сыртқы ортасын стратегиялық талдау


Тақырып 3 Стратегияны жемісті жүргізу үшін ұйымды басқару.

Стратегияны жемісті жүргізу мақсатында ұйымды басқару. Бюджет және стратегия. Стратегияны қолдау саясатын және процедураларын әзірлеу


Тақырып 4 Стратегияны қолдау жүйесі. Стратегиялық өзгерістерді басқару.

Стратегияны қолдау жүйесі. Стратегиялық өзгерістердің негізгі өрістері. Стратегиялық өзгерістерді зерттеу. Ұйым басшылығымен стратегиялық өзгерістерді жүргізу тәсілдері.


Тақырып 5 Адами әлуетті пайдалану стратегиясы

Адами әлует түсінігі, мәні, маңызы. Адами әлуетті пайдалану стратегиясының мәні мен қажеттілігі


Тақырып 6 ҚР экономикасындағы стратегиялық менеджмент.

ҚР экономикасындағы стратегиялық менеджмент ролі. Стратегия мен концепция жиынтығы: «Қазақстан - 2030» Стратегиясы, ҚР-ның 2007-2024 жылдардағы тұрақты дамуға өтуі концепциясы, стратегиялық мақсатты бағдарламалар. Сыртқы нарықтарда бәсекеге түсу стратегиясы. Экономиканың жаhандануы жағдайында компанияның бәсекелік артықшылықтарын қамтамасыз ету. Жаhандық интеграция жағдайында мемлекеттің даму стратегиясы. Ұлттық экономиканың бәсеке қабілетін қамтамасыз ету мәселесі.


Тәжірибелік сабақ тізімі мен мазмұны


Тақырып 1 Стратегиялық менеджмент мәні, оның құрамдастығы және олардың арабайланысы.

Әдістемелік нұсқау: тәжірибелік сабақ сұрақтарын талқылай сабақ өткізу:

- Стратегиялық менеджмент түсінігі, мәні, маңызы;

- стратегиялық менеджменттің негізгі құрамдастығы;

- Стратегиялық басқарудың қажеттілігін айқындайтын негізгі факторлар;

- Стратегиялық менеджментті пайдалану ерекшеліктері мен практикасы

Тапсырма:

- менеджмент пен стратегиялық менеджмент айырмашылығын айқындау және анықтау;

- бизнес түрін анықтау. Кәсіпорынның қысқа және ұзақмерзімді мақсатын даярлау. Корпоративтік стратегияны анықтаушы факторларды айқындау;

- фирма мақсатын тұжырымдау және стратегиясын қалыптастыру кезіндегі атсалысатын топтарды елестет;

- кәсіпорын стратегиясын даярлаудың негізгі кезеңдерін әзірле.


Тақырып 2 Стратегиялық көрулерді қалыптастыру.

Әдістемелік нұсқау: тәжірибелік сабақ сұрақтарын талқылай сабақ өткізу:

- стратегиялық талдау;

- SWOT-талдау: түсінігі, маңызы, қажеттілігі, ерекшеліктері проведения;

- Стратегияның заманауи түсінігі. Бизнес стратегиясының типтері. Фирма стратегиясын анықтау және таңдау. Бәсекелестік стратегиясы. Стратегияны әзірлеу және жүзеге асыру мәселелері;

- Ұйымның бәсекелік артықшылықтары мен әлуетін стратегиялық талдау. Ұйымның сыртқы ортасын стратегиялық талдау

Тапсырма:

Өз кәсіпорыныңның (шартты) әлсіз және мықты жақтарын талдап, даму стратегиясын әзірле. Бәсекелі позицияларды көрсет. Кәсіпорынның сыртқы ортасы талдауын жүргіз.


Тақырып 3 Стратегияны жемісті жүргізу үшін ұйымды басқару.

Әдістемелік нұсқау: тәжірибелік сабақ сұрақтарын талқылай сабақ өткізу:

- Стратегияны жемісті жүргізу мақсатында ұйымды басқару;

- Бюджет және стратегия;

- стратегияны қолдау саясатын және процедураларын әзірлеу

Тапсырма:

Стратегиялық менеджер қызметтері мен міндеттерін айқындай отырып, кәсіпорынның ұйымдастырушылық құрылымын даярла. Стратегияның жемістілігіне ықпалдаушы әрекеттер мен факторлар тобын айқында.


Тақырып 4 Стратегияны қолдау жүйесі. Стратегиялық өзгерістерді басқару.

Әдістемелік нұсқау: тәжірибелік сабақ сұрақтарын талқылай сабақ өткізу:

- стратегияны қолдау жүйесі;

- Стратегиялық өзгерістердің негізгі өрістері;

- Стратегиялық өзгерістерді зерттеу;

- Ұйым басшылығымен стратегиялық өзгерістерді жүргізу тәсілдері.

Тапсырма:

Стратегияны қолдау формаларын әзірле. Өз кәсіпорыныңдағы (шартты) стратегиялық өзгерістерді басқару формалары мен тәсілдерін көрсет.


Тақырып 5 адами әлуетті пайдалану стратегиясы

Әдістемелік нұсқау: тәжірибелік сабақ сұрақтарын талқылай сабақ өткізу:

- адами әлует түсінігі, мәні, маңызы;

- адами әлуетті пайдалану стратегиясы мәні и қажеттілігі

Тапсырма:

Өз кәсіпорыныңдағы (шартты) адами әлуеттің ролі мен адами әлуетті пайдалану стратегиясының ерекшеліктерін көрсет.

Тақырып 6 ҚР экономикасындағы стратегиялық менеджмент.

Әдістемелік нұсқау: тәжірибелік сабақ сұрақтарын талқылай сабақ өткізу:

- ҚР экономикасындағы стратегиялық менеджмент ролі;

- Стратегия мен концепция жиынтығы: «Қазақстан - 2030» Стратегиясы, ҚР-ның 2007-2024 жылдардағы тұрақты дамуға өтуі концепциясы, Стратегиялық мақсатты бағдарламалар;

-Сыртқы нарықтарда бісекеге түсу стратегиясы. Экономиканың жаhандануы жағдайында компанияның бәсекелік артықшылықтарын қамтамасыз ету;

- Жаhандық интеграция жағдайында мемлекеттің даму стратегиясы;

- Ұлттық экономиканың бәсеке қабілетін қамтамасыз ету мәселесі.


Тапсырма:

Республика экономикасын басқару стратегиясын талда. Қазіргі стратегияны пайдалану тиімділігі қандай? ҚР-да стратегиялық менеджмент мәселелерін айқындау және күшейту арқылы дамыту перспективаларын көрсет. Оқытушы берген тақырыпта эссе әзірле.


Ескерту: Тәжірибелік сабақ берілген сұрақтарға жауап беру, тапсырмаларды орындау, реферат қорғау, баяндамамен, эссемен қатысу түрінде өткізіледі.Магистранттың өздік жұмысы түрлерінің графигі

Пәнді зерттеу барысында магистрант тақырыптық жоспарға және бақылау шараларының графигіне сәйкес келесі аудиториядан тыс жұмыстар орындалуы тиіс:

 • дәріске дайындық;

 • тәжірибелік сабаққа дайындық;

 • дәріс материалдарына енбеген курстың міндетті тақырыптарын конспектлеу;

 • реферат, доклад, эссе даярлау;

 • межелік және қорытынды бақылауға дайындалу.

Тәжірибелік сабаққа даярлық және қосымша материалдар дайындауға тапсырма алдынғы сабақта беріледі.


МӨЖ түрлері тізіміМӨЖ түрі

Есеп беру қалыбы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу
Сабаққа қатысу

36

2

Тәжірибе сабаққа дайындалу, үй тапсырмасын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу, тапсырмаға жауап беру

36

3

Аудиторлық сабақ мазмұнына кірмеген тақырыпты қарастыру

Қысқаша конспект

Сабаққа қатысу

42

4

Бақылау шарасына дайындық
МБ тапсыру

6

Барлығы

120Магистранттың өзбетінше оқу тақырыптары тізімі


Тақырып 1 Стратегиялық менеджмент мәні, оның құрамдастығы және олардың арабайланысы.

Стратегиялық менеджмент түсінігі, мәні, маңызы. Негізгі құрамдастығы. Стратегиялық басқарудың қажеттілігін айқындайтын негізгі факторлар. Стратегиялық менеджментті пайдалану ерекшеліктері мен практикасы


Тақырып 2 Стратегиялық көрулерді қалыптастыру.

Стратегиялық талдау. SWOT-талдау. Стратегияның заманауи түсінігі. Бизнес стратегиясының типтері. Фирма стратегиясын анықтау және таңдау. Бәсекелестік стратегиясы. Стратегияны әзірлеу және жүзеге асыру мәселелері.

Ұйымның бәсекелік артықшылықтары мен әлуетін стратегиялық талдау. Ұйымның сыртқы ортасын стратегиялық талдау


Тақырып 3 Стратегияны жемісті жүргізу үшін ұйымды басқару. Стратегияны жемісті жүргізу мақсатында ұйымды басқару. Бюджет және стратегия. Стратегияны қолдау саясатын және процедураларын әзірлеу


Тақырып 4 Стратегияны қолдау жүйесі. Стратегиялық өзгерістерді басқару. Стратегияны қолдау жүйесі. Стратегиялық өзгерістің негізгі өрістері. Стратегиялық өзгерістерді зерттеу. Ұйым басшылығымен стратегиялық өзгерістерді жүргізу тәсілдері.


Тақырып 5 Адами әлуетті пайдалану стратегиясы

Адами әлует түсінігі, мәні, маңызы. Адами әлуетті пайдалану стратегиясы мәні и қажеттілігі


Тақырып 6 ҚР экономикасындағы стратегиялық менеджмент.

ҚР экономикасындағы стратегиялық менеджмент ролі. Стратегия мен концепция жиынтығы: «Қазақстан - 2030» Стратегиясы, ҚР-ның 2007-2024 жылдардағы тұрақты дамуға өтуі концепциясы, Стратегиялық мақсатты бағдарламалар. Сыртқы нарықтарда бісекеге түсу стратегиясы. Экономиканың жаhандануы жағдайында компанияның бәсекелік артықшылықтарын қамтамасыз ету. Жаhандық интеграция жағдайында мемлекеттің даму стратегиясы. Ұлттық экономиканың бәсеке қабілетін қамтамасыз ету мәселесі.


Реферат тақырыптары


 1. Стратегиялық менеджмент мәні, оның құрамдастығы және олардың арабайланысы.

 2. Стратегиялық менеджмент түсінігі, мәні, маңызы. Негізгі құрамдастығы.

 3. Стратегиялық басқарудың қажеттілігін айқындайтын негізгі факторлар.

 4. Стратегиялық менеджментті пайдалану ерекшеліктері мен практикасы

 5. Стратегиялық көрулерді қалыптастыру.

 6. Стратегиялық талдау. SWOT-талдау.

 7. Стратегияның заманауи түсінігі. Бизнес стратегиясының типтері. Фирма стратегиясын анықтау және таңдау. Бәсекелестік стратегиясы.

 8. Стратегияны әзірлеу және жүзеге асыру мәселелері.

 9. Ұйымның бәсекелік артықшылықтары мен әлуетін стратегиялық талдау. Ұйымның сыртқы ортасын стратегиялық талдау

 10. Стратегияны жемісті жүргізу үшін ұйымды басқару.

 11. Стратегияны жемісті жүргізу мақсатында ұйымды басқару. Бюджет және стратегия.

 12. Стратегияны қолдау саясатын және процедураларын әзірлеу

 13. Стратегияны қолдау жүйесі.

 14. Стратегиялық өзгерістерді басқару. Стратегиялық өзгерістердің негізгі өрістері.

 15. Стратегиялық өзгерістерді зерттеу.Исследование стратегических изменений.

 16. Ұйым басшылығымен стратегиялық өзгерістерді жүргізу тәсілдері.

 17. Адами әлуетті пайдалану стратегиясы

 18. Адами әлует түсінігі, мәні, маңызы.

 19. Адами әлуетті пайдалану стратегиясының мәні мен қажеттілігі.

 20. ҚР экономикасындағы стратегиялық менеджмент.

 21. ҚР экономикасындағы стратегиялық менеджмент ролі.

 22. Стратегия мен концепция жиынтығы: «Қазақстан - 2030» Стратегиясы, ҚР-ның 2007-2024 жылдардағы тұрақты дамуға өтуі концепциясы, стратегиялық мақсатты бағдарламалар. Сыртқы нарықтарда бәсекеге түсу стратегиясы. Экономиканың жаhандануы жағдайында компанияның бәсекелік артықшылықтарын қамтамасыз ету. Жаhандық интеграция жағдайында мемлекеттің даму стратегиясы.

 23. Ұлттық экономиканың бәсеке қабілетін қамтамасыз ету мәселесі  1   2   3

Похожие:

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница