Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Скачать 173.67 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Дата конвертации15.02.2016
Размер173.67 Kb.
ТипПрограмма
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/15179.doc
Программа дисциплин Форма

для студентов ФСО ПГУ 7.18.2/07

Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігіС.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Психология және педагогика кафедрасы
«Психологиялық менеджмент» пәнінен

050103 – Педагогика және психология

мамандығы бойынша


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА


Павлодар
Лист утверждения Форма

к программе дисциплины Ф СО ПГУ 7.18.2/11

для студентов


БЕКІТЕМІН

Филология, журналистика және өнер факультетінің деканы

________________ Ж.Т. Сарбалаев

«___»_____________200__ж.


Құрастырушы: аға оқытушы Абильдинова Г. К. ________________


Психология және педагогика кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА


«Психологиялық менеджмент » пәні бойынша

050103 – Педагогика және психология мамандықтарының студенттеріне арналған


Студенттерге арналған бағдарлама мамандықтардың жұмыс оқу жоспары жєне элективті пәндер каталогы негізінде әзірленді және ПМУ ғылыми кеңесінің мәжілісінде бекітілді.


«_____»__________ 200__ж №____ хаттама


Кафедра мәжілісінде ұсынылды “_____ ” _____________200__ж. Хаттама № ___

Кафедра меңгерушісі _____________ Кертаева К.М.


Филология, журналистика және өнер факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды

“____ ” ____________200__ж. Хаттама № _____


ОӘК Төрайымы ____________ Е. Н. Жуманкулова.

КЕЛІСІЛДІ

Кафедра меңгерушісі _____________КертаеваГ.М. «_____»__________200__ж

Үстаз туралы мәлімет

Абильдинова Гульнара Кайдаровна – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы

Ауд. 149

СҰӨЖ қабылдау күндері – жұма күні, 149 ауд.

1. Пәннің міндеттері мен мақсаттары:

1.1 Кіріспе.

Қазақстан Республикасының нарықтық заман талаптарының қазіргі жағдайларында «Қазақстан-2030» стратегиялық жоспарын нәтижелі түрде жүзеге асыру үшін, оның ішінде толыққанды, психологиялық денсаулығы мықты тұлғаны, сонымен қатар келешек дамып келе жатқан ұрпақты тәрбиелеу үшін қоғам және жеке адам дамуының психологиялық механизмдері туралы білімнің терең болуы қажет. Психологиялық менеджмент – бұл психологиялық жүйелердің және психикалық құбылыстардың қызметімен дамуының тиімді болуына бағытталған, оларды басқару принциптерінің, әдістерінің, ұйымдастыру формалары мен технологиялық тәсілдерінің кешенді құрылымы.

Психология ғылымында көптеген еңбектер менеджмент психологиясына арналған. Психологиялық менеджмент едәуір аз зерттелгендіктен,психологиялық тұрғыдан терең қарастыруды талап етіп отыр. Аталған екі пәннің арасында біршама ұқастықтар мен айырмашылықтар бар. Ұқсастығы екі пәннің атауында да «психология» және «менеджмент» ұғымдары қолданылады. Айырмашылықтары ретінде зерттеу пәні мен объектісін көрсетуге болады. Мысалы, менеджмент психологиясының зерттеу объектісі – менеджмент, ал пәні – психология. Осы турғыда, психологиялық менеджменттің зерттеу объектісі – психология, ал пәні – менеджмент.

1.2. Курс мақсаты және міндеттері: Студенттердің бойында дамудын психикалық механизмдері, қызметі және оларды басқару туралы теориялық білімдерді қалыптастыру. Сонымен қатар, жеке адамның өзін және социумды басқару жайында практикалық дағдыларды қалыптастыру.

Нақты пәнді оқыту нәтижесінде студент:

- психологиялық менеджменттің негізгі зандылықтары туралы толық меңгеруі тиіс;

- психологиялық менеджменттің мазмұны мен маңызын, қазіргі әдістерін, қызметі және тәсілдерін, сендіру, иландыру, қызықтыру механизмдері туралы білуі қажет;

- ғылыми-психологиялық білімдерді басқарушылық шешімдер қабылдау барысында тәжірибеде қолдану дағдысына ие болуы тиіс.

2. Пререквизиттер: Психологиялық мамандыққа кіріспе, Жалпы психология, Даму психологиясы, Әлеуметтік психология, Жануарлар психологиясы және салыстырмалы психологиясы.

Сабақ формалары ұжымдық, топтық және жеке тұлғалық.

Курс аяқталған соң, меңгерілген білім бойынша студенттер сынақ


3.2 Теориялық курстың мазмұны


І БӨЛІМ. ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕР.

1 таќырып. Психологиялық менеджмент туралы жалпы түсінік.

Басқару туралы білімнің тарихи деректері. Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздеріндегі басқару ұғымы туралы. Жан, психика, іс-әрекет, сана, лидерлік т.б. теорияларындағы психологиялық менеджмент.

2 таќырып. Психологиялық менеджментті ғылыми-әдіснамалық тұрғыдан қарастыру.

Психологиялық менеджментті ғылыми тұрғыдан қарастыру. Психологиялық менеджментті стратегия тұрғысынан қарастыру. Адами тұрғыдан қарастыру. Жүйелілік тұрғысынан қарастыру. Жүйелі кешенді тұрғыдан қарастыру. Мақсатты-бағдарламалық тұрғыдан қарастыру. Ситуациялық тұрғыдан қарастыру. Мақсат тұрғысынан қарастыру. Психологиялық менеджментті интуиция тұрғысынан қарастыру. Эмпирикалық тұрғысынан қарастыру. Интеграция тұрғысынан қарастыру. Әкімшілік-басқару тұрғысынан қарастыру. Антидағдарыстық басқаруды тұжырымдар тұрғысынан қарастыру.

3 таќырып. Психологиялық менеджмент әдіснамасы.

Психологиялық менеджменттегі өзгеріс және модельдеу әдіснамасы. Психологиялық менеджмент ұғымын классикалық психоанализ тұрғысынан түсіндіру. Адлердің индивидуалдылық психологиясы арқылы психологиялық менеджментті түсіндіру. Психикалықты басқарудың бихевиористіттік тұжырымдары. Эриксондық гипноз, НЛБ, психосинтез негіздеріндегі, транзактілік психологиядағы, гуманистік психологиядағы, гешталь-психологиядағы психологиялық менеджмент әдіснамасы.


ІІ БӨЛІМ. ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТТІҢ ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ПРИНЦИПТЕРІ.

4 таќырып. Психологиялық менеджментті зерттеудегі теориялық технологиялар мен әдістер.

Психология ғылымдағы теориялық зерттеулердің классикалық әдістері. Психикалық құбылыстар менеджментінің технологиясы. Психикалық процестерді басқару. Психикалық күйлерді басқару. Психикалық қасиеттерді басқару. Белсенділікті басқару. Жүріс-тұрысты басқару. Іс-әрекетті басқару. Қарым-қатынас барысын басқару. ТQМ технологиясы. Психологиялық менеджменттегі ақпараттық технология.

5 таќырып. Психологиялық менеджментті жүзеге асырудың практикалық әдістері.

Талпыну. Сену. Сендіру. Іс-әрекет принципі. Басқарудың әкімшілік әдістері. Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері. Басқарудың экономикалық әдістері. Менеджменттегі басқару стильдері. Басқару әдістері. Дельфи әдісі. «Алтын сызық» әдісі. Жұмсақ резонансты басқару әдісі. Когнитивтік әдіс. Рефлексивтік әдіс.

6 таќырып. Психологиялық менеджмент барысы.

Психологиялық менеджменттегі ұйымдастырушылық жұмыс. Психологиялық практикадағы бәсекелестік қабілеті. Психологиядағы супервизия. Психологиялық мекемелер мен психологтарды басқару ерекшеліктері. Психологиялық менеджменттегі әдістемелік жұмысты ұйымдастыру. Психологиялық менеджмент қызметтері. Шешім қабылдау. Ұжым және ұйым. Жоспарлау. Қызмет барысын табыстау. Бақылау. Мониторинг. Маркетинг.


ІІІ БӨЛІМ. ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТТІҢ ҚАЗІРГІ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ.

7 таќырып. Психология саласындағы «лидерлер» еңбектеріндегі жетістік формуласы.

Психология шеберлері: шетел психологтарының жетістік формуласы. Қазақ және шығыс психологиясындағы жетістік формуласы. Лидерлік. Лидерліктің ең алғашқы түсініктемесі. Сократ, Аристотель, Ксенофонт, Марк Туллий Цицерон, Лао-Цзы, Александр Македонский, Гай Юлий Цезарь, Король Артур, Никколо Макиавелли, Томат Элиос, Джордж Вашингтон, Горацио Нельцон, Авраам Линкольн, Орвей Тед, Шарль де Голль, Анри Файоль, Уинстон Черчилль, Вудро Вильсон, Мантгомери, Клемент Эттли, Уильям Слим, Джон Харви-Джонс, Рой Томпсон, Маргарет Тэтчер, Мэри Паркет Фоллет т.б. еңбектеріндегі басқару және лидерлік ұғымдары.

8 таќырып. Лидерлік туралы ғылыми зерттеулер.

Лидерлік және харизма. Харизма мінездемесі. Лидерліктің негізгі белгілері. Лидердің рольдері және стильдері. Лидерлік принциптері. Пигмалион эффектісі.


3.3 Семинар сабақтардың тақырыптары

1 таќырып. Менеджмент генезисі.

2 таќырып. Психологиялық менеджмент әдістері.

3 таќырып. Білім беру мекемелеріндегі басқарудың мәні.

4 таќырып. Ұйым. Ұйымды психологиялық басқару.

5 таќырып. Қызмет барысын табыстау өнері және алгоритмі.

6 таќырып. Білім беру мекемелеріндегі жобаларды басқару.

7 таќырып. Адам ресурстарының қалыптасуы.

8 таќырып. Персоналды таңдау және жұмысқа қабылдау.

9 таќырып. Кәсіби бағдар және бейімделу.

10 таќырып. Адам ресурстарын дамыту.

11 таќырып. Қызметкерлерді оқыту.

12 таќырып. Мәнсапты дамыту және лидерлік.

13 таќырып. Корпоративтік мәдениет.

14 таќырып. Корпоративтік мәдениетті диагностикалау.

15 таќырып. Корпоративтік мәдениетті қалыптастыру.


3.4 Практикалық сабақтардың тақырыптары

1. Тайм-менеджмент.

Мақсаты: уақытты басқару дегеніміз не екенін анықтау, уақытты басқарудың бірнеше құралдарын қарастыру.

Барысы:

Мақсаттарды қарастыру және кіріспе.

Уақыт-ақша. Персоналды кесте. Уақытты жоюшылар. Уақытты құтқарушылар. Жаттығу. Шелек және тастар. Таңдамалылар. Жоспарлау. Қорытынды және кері байланыс.

2. Презентация (Тұсау кесер).

Мақсаты: жеке тәжірибені жүйелеу, сапалы презентация өткізуге кәсіби даярлық және жүйелі көзқарас қалыптастыру.

Барысы:

Тренингтің мақсаттары және бағдарламасы. Жұмыс барысындағы эмоционалдық фонды қалыптастыру. Аудиториямен сәлемдесу қабілеттерді тексеру жаттығулары. Поза және жест Контактіге түсу және назарды ұстап тұру техникалары. Қобалжуды жеңу әдістері. Тайм-менеджмент. Визуалды құралдарды қолдану. Презентациядағы эмоционалдылық. Презентацияға даярлық. Презентация өткізу дағдыларын жаттықтыру. Дағдыларды өздігінен дамыту жолдары. Сұрақтарға және наразылықтарға жауап қату техникалары. Презентация өткізудегі қиын жағдайлар. Тренинг нәтижелерін талқылау.

3. Басқарудағы конфликтілер.

Мақсаты: жеке тәжірибені анықтау, бизнесте және өмірде болатын конфликтілерді шешуге стимулдау, кәсіби және тұрмыстық конфликтілер шекарасын анықтау.

Барысы:

Тренинг мақсаттарын анықтау. Конфликт ұғымын қарастыру. Басқару конфликтілерінің түрлері. Тұрмыстық, өмірлік конфликтілер. Мүмкін себептер тізімі. Жаттығу. Жағымды кейіпкер. Жаттығуды талқылау. Кері байланыс.

4. Іскерлі қарым-қатынас.

Мақсаты: іскерлік қарым-қатынас, тиімді қарым-қатынасқа қажетті дағдылар туралы ойды дамыту, сол әдіс-тәсілдерді қолданудың тиімділігін ұғыну.

Барысы:

Күтілетін нәтижелер. Жаттығу. Бір, екі жақты қарым-қатынас. Жаттығу. Тыңдаушы үштіктер. Кері байланыс.

5. Тим-билдинг.

Мақсаты: топты ұйымшылдыққа және әрбір топ мүшесінің бір-біріне деген сенімділігін тексеру.

Барысы:

Тақырыпқа кіріспе, мақсаттарды анықтау. Жаттығулар. Карниз. Бөгеттен өту. Батпақ. Ыстық сым. Ұшатын кілем. Ұйымшылдық тесті. Кері байланыс.

6. Келісім-шартқа отыру.

Мақсаты: келісім-шартқа отыру дағдыларына үйрену, келісім-шарттың ұйым тіршілігіне және басшы имиджіне байланысты мағынасын түсіну.

Барысы:

Тренинг мақсаттары мен бағдарламасы. Жұмыс барысындағы эмоционалдық фонды қалыптастыру. Келісім-шарт жүргізу шарттарын алдын ала келісу. Келісім-шарт тәжірибесі. Жұптық жұмыстар. Топтық жұмыстар. Жаттығу. Контракт. Жаттығуды талқылау. Қорытынды эксперттік бағалар және кері байланыс.

7. Басқару командасын құру.

Мақсаты: басқару командасын құру маңыздылығын және командадағы тиімді жұмыс әдістерін қарастыру.

Барысы:

Тақырыпқа кіріспе. Командадағы жұмыс. Шешім қабылдау әдістері. Брейн-шторминг. Таңдамалылық әдісі. Кері байланыс сауалнамаларын толтыру.

8. Басқарушыға арналған имиджелогия.

Мақсаты: басшы имиджін құру бойынша жұмыс, басшы имиджінің жалпы ұйым дамуына әсер етуін анықтау, басшының сыртқы және ішкі имиджін анықтау.

Барысы:

Тренинг мақсаттарын анықтау. Имидж ұғымын қарастыру. Брейн-шторминг. Презентация. Презентацияны талқылау. Топтық жұмыс. Кері байланыс сауалнаманы толтыру.

9. Шешім қабылдау.

Мақсаты: шешім қабылдауға анықтама беру, шешім қабылдау схемаларын қарастыру, шешім қабылдауда қажетті құралдарды қолдану.

Барысы:

Тақырыпқа кіріспе. 6 қадам. Арнайы бөлім. Брейн-шторминг. Таңдамалылық әдісі. Критерийлер матрицасы. Жаттығу. Су құюға арналған құмыралар. Қорытынды және кері байланыс.

10. Ұжымдық жұмыс.

Мақсаты: ұйымның өмірлік циклін талқылау, ұжымның даму барысын анықтау, топ мүшесі жүріс-тұрысы бойынша ұсыныстар.

Барысы:

Тақырыпқа кіріспе. Ұжымның пайда болуы. Ұжым дамуының моделі. Жаттығу. Тастар, орбиталар, шеңбер. Ұжым дамуының барысы. Жеке жұмыстар. Ашық сауалдар. Эксперт-топтар. Ұсыныстар құру. Қорыту.

11. Басқарудағы арт-терапиялық тренинг.

Мақсаты: студент-психологтарды психотерапияның және психокоррекцияның түрлі әдістерін маман ретінде қолдануға талпындыру, арт-терапиялық тренингтер туралы түсініктерін кеңейту.

Барысы:

Мақсаттарды таныстыру және тренинг тақырыбын талқылау. Жеке тұлғаның ішкі суреті. Марионетка. Ұжымдық сурет салу. Жаттығуларды талқылау. Қорыту.

12. Басқару гештальты.

Мақсаты: ұйымды толық тақырып ретінде қарастыру, гештальпсихология принциптерін басқаруда қолдану.

Барысы:

Мақсаттарды анықтау. Жаттығу. Бейнелу. Жаттығу. Медитация. Жаттығу. Рухани даму. Жаттығуларды талқылау. Кері байланыс.

13. Лидерлік.

Мақсаты: лидерлік туралы теориялар және лидер стильдерімен танысу.

Барысы:

Сәлемдесу. Келісім. Күтілетін нәтижелер. Лидерлік теориялары. Лидерлік стильдері. Презентациялар. Жақсы лидерге кеңестер. Кері байланыс.

14. Жоспарлау.

Мақсаты: жоспарлаудың түрлі жолдарын қарастыру, жоспарлау және ұйым дамуы арасындағы байланыстарды талқылау.

Барысы:

Мақсаттарды таныстыру. Жоспарлау қажеттілігі. Жоспарлау түрлері. Оперативті жоспарлау. Оперативті жоспар практикасы. Қорытынды және кері байланыс.

Күндізгі оқу бөлімінің СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Тақырып бойынша әдебиет көздерін конспектілеу

Конспект


Керекті кестелер ж/е т.б. дайындау

Баяндаманы қорғау


15

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері, конспект

Сабаққа қатысу


15

3

Семестрлік тапсырмаларды орындау

Қорытынды реферат

Қорғау


10

4

Аудиториялық сабақ-тардың мазмұнына кір-меген материалды зерделеу

Тақырып б-ша кестелер, кроссвордтар, ребустар


Есеп беру

15

5

Бақылау іс-шараларына дайындалу


Р1, Р2 (тестілеу, емтихан)

5

Барлығы:

603.5. Студенттердің дербес оқу тақырыптары

1. Басқару туралы білімнің тарихи деректері.

2. Психологиялық теориялық-әдіснамалық негіздеріндегі басқару ұғымы.

3. Жан, психика, іс-әрекет, сана, лидерлік т.б. теорияларындағы психологиялық менеджмент.

4. Психологиялық менеджменттегі өзгеріс және модельдеу әдіснамасы.

5. Психологиялық менеджмент ұғымын классикалық психоанализ тұрғысынан түсіндіру.

6. Адлердің индивидуалдылық психологиясы арқылы психологиялық менеджментті түсіндіру.

7. Эриксондық гипноз және психологиялық менеджмент әдіснама.

8. НЛБ және психологиялық менеджмент әдіснама.

9. Психосинтез негіздеріндегі психологиялық менеджмент.

10. Транзактілік психологиядағы психологиялық менеджмент.

11. Когнитивті психологиядағы психологиялық менеджмент.

12. Гуманистік психологиядағы психологиялық менеджмент.

13. Психикалық процесстерді басқару.

14. Психикалық күйлерді басқару.

15. Психикалық қасиеттерді басқару.

16. Белсенділікті психологиялық басқару.

17. Жүріс-тұрысты психологиялық басқару.

18. Іс-әрекетті психологиялық басқару.

19. Қарым-қатынас барысын басқару.

20. ТQМ технологиясы.

21. Психологиялық менеджменттегі ақпараттық технология.


Реферат тақырыптары

 1. Басқару шиеленістерін шешу.

 2. Басқарушы имиджін қалыптастыру.

 3. Брендинг жүйесі және маркетинг.

 4. Басқарудағы қарым-қатынас.

 5. Басқарушылық шешімдерді қабылдау.

 6. Басқару және дін.

 7. Басқарудағы гендерлік мәселелер.

 8. Келісім шартқа отыру үрдісі.

 9. Жұмыссыздық психологиясы.

 10. Адам ресурстарын басқарудың мақсаттары.

 11. Адам ресурстарын басқарудың қазіргі жолдары.

 12. Адам ресурстарын басқарудың жаңа философиясы.

 13. Адами капитал ұғымы.

 14. Басқару командасын құру принциптері.

 15. Лидер психологиясы.

 16. Басқару стилінің психологиясы.

 17. Бағыну психологиясы.

 18. Менеджменттегі мотивацияны зерттеу.

 19. Іскерлік конфликтілерді шешу.

 20. Менеджер ойлауындағы установка.

 21. Басқару гештальты.

 22. Қызмет бабын табыстау.Выписка из рабочего Форма

учебного плана Ф СО ПГУ 7.18.1/10

специальности (ей)

050103 – Педагогика және психология бакалавры

мамандықтың оқу жұмыс жоспарынан көшірмесі

Пәннің атауы Психологиялық менеджмент


Оқу түрі

Бақылау түрі

Сағ. бойынша студенттердің жұм. көлемі

Семестр және курс бойынша сағаттың бөлінуі


емтихан

сынақ

КЖ

КР

РГР

Бақылау жұмысы

барлығы

Дәріс

Тәж

лаб

СӨЖ

Дәріс

Тәж

лаб

СӨЖ

жалпы

ауд

СӨЖ

ЖОБ базасында күндізгі

3
90

30

60

3 семестр

4 семестр

15

15
60


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер тізімі:


1. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие. Социально-психологические проблемы. МЛ990.г.

2. Ансофф И. Стратегическое управление. М., 1989г.

3. Вахрушев. Принципы японского управления. М., 1992г.

4. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. М., 1991 г.

5. Гастев А.К. Как надо работать. М., 1972г.

6. Гастев А.К. Трудовые установки. М., 1973г.

7. Гвишиани Д.М. Организация и управления. М., 1972г.

8. Якокка Л. Карьера менеджера. М, 1991г.

Қосымша әдебиеттер тізімі:

 1. Жуков Ю.М. Ценности как детерминанты принятия решения. В кн.: "Психологические проблемы социальной регуляции поведения". М, 1976г.

 2. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. М., 1975г.

 3. Ковалевский С. Руководитель и подчиненный. М, 1973г.

 4. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. М., 1979г.

 5. Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе. М., 1975г.

 6. Ксенчук Е.В., Киянова М.К. Технология успеха. М, 1993г.

 7. Курицын А.Н. Управление в Японии. Организация и методы. М., 1981г.

 8. Ладеызак К. Стиль работы и образ жизни руководителя. М., 1985г.

 9. Лебедев В.И. Психология и управление. М., 1992г.

 10. Ляхов И.И., Горячев Г.Д. Социологические и психологические методы управления. М, 1973г.

 11. Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Психологические методы управления». МИУ. М., 1963г.

 12. Питере Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления. М., 1986г.

 13. Улицкий Я.С. Логика управления. Очерки по теории управления административными коллективами. Киев, 1924г.

 14. Управленческое консультирование, т. 1-2, М., 1992г.

 15. Фалмер М.Р. Энциклопедия современного управления, т. 1-5, М.,1992

Похожие:

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07

Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Казбекова Муршида Елубайқызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Ксембаева Сәуле Кәмалиденқызы – психология және педагогика кафедрасының аға оқытушысы
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Автоматтандыру және басқару, 050732 Стандантандыру, метрология және сертификаттау, 050717 Жылуэнергетика
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Биология, 050203-Тарих,050204-Мәдениеттану,050604-Физика,050609- география, 050608-Экология, 050402- аспаптау орындаушылық
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді, жұмыс бағдарламасы мамандықтың...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді Қр мжмбс 08. 056-2006 және пму ғылыми...
Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07 iconПрограмма дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
Студенттерге арналған бағдарлама Мемлекеттіќ стандарт және типтік оқу жоспар негізінде әзірленді Қр мжмбс 08. 056-2004 және пму ғылыми...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница