Информатика мамандығы бойынша түсу емтиханынң мақсаттары мен міндеттері
Скачать 97.63 Kb.
НазваниеИнформатика мамандығы бойынша түсу емтиханынң мақсаттары мен міндеттері
Дата конвертации15.02.2016
Размер97.63 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.psu.kz/images/stories/pdf/60200inf_kaz.doc

Мамандық пәні (дері)

бойынша мемлекеттік

емтихан бағдарламасының титульдік беті

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.3/24

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Кафедра ______Математика және информатика_____


6М060200-Информатика мамандығы бойынша


Оқуға түсу емтиханының бағдарламасы


Павлодар
Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной


Информатика мамандығы бойынша түсу емтиханынң мақсаттары мен міндеттері

Бағдарламаның мақсаты – информатика саласында жоғары біліктілік алуға қабылетті және ниетті тұлғаларға іргелі теориялық зерттеулерді тез әрі кәсіби өңдеуге және замануи информатика мәселелерін практикалық орындау барысында жаңа нәтижелерге алуға қажетті білім қорын қалыптастыру. 1. Магистратураға түсуші талапкерлердің біліміне қойылатын талаптар.

Бағдарламаны меңгеруге бакалавр академиялық дәрежесі бар және/немесе жоғары білімді маман жіберіледі.

Оқуға түсуге талапкер магистратурада оқуға, сондай-ақ, информатика саласында зерттеу жұмыстарын жүргізуге дайын болуы керек. Болашақ магистрант информатиканы, ақпараттық және комуникациялық технологияларды жете білетінін, алған теориялық білімдерің нақты ғылыми тәжірибелік, ақпараттық іздеу және әдістемелік мәселелерді шешуде қолданып, компьютерлік технологиялар мен математикалық әдістер негізінде ғылыми зерттеулерді жүргізуге қажетті арнайы компьютерлік бағдарламаларды қолдануды білуі қажет. Сонымен қатар, оқуға түсуші келесі ғылыми-әдіснамалық дағдылар мен біліктерді меңгерген болуы тиіс:

 • зерттеу мәселесі, мақсаты мен міндеттерін тұжырымдау;

 • зерттеу міндеттеріне сәйкес тиімді әдістерді таңдау;

 • қазіргі заман технологияларды қолданып, ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстар жүргізу;

 • жинақталған ақпаратты талдау және алынған нәтижені түсіндіру;

 • жасалған жұмыс нәтижелерін замануи талаптарға сәйкес рәсімделген есеп, реферат, мақала түрінде көресете алу.3. Білім бағдарламасының перереквизиттері: Деректер қорының теориясы, Тілдер және программалау технологиялары, Компьютерлік желілер


4. Емтиханды жүргізу формасы

6М060200 «Информатика» мамандығы бойынша түсу емтиханы компьютерлік тестілеу формасында жүргізіледі.

Тестілеу нәтижесінде пәндік комиссия магистратураға түсушінің білімі мен ғылыми әлеуетін келесі кестеге сәйкес бағалайды:

Қортынды баға (Қ)

Балдың цифрлық баламасы (Ц)

Әріп жүйесі бойынша баға (Ә)

Дәстүрлі жүйемен баға

95- 100

4

А

Өте жақсы90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы80-84

3,0

В

75 - 79

2.07

В-

70-74

2,33

С+

Қанағаттанарлық65-69

2,0

С

60-64

1.67

С-

55-59

1,33

D+

50 - 54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағаттанарлықсыз5. Емтихан тақырыптарының тізімі

5.1 Деректер қорының теориясы

 1. ДҚ жүйелерінің белгіленген және негізгі құраушылары.

 2. ДҚ қазіргі замаңғы басқару жүйесінің көрінісі.

 3. ДҚ көрсету деңгейлері.

 4. Схема және ішкі схема ұғымы.

 5. Деректер моделдері: иерархиялық, желілік және деректердің реляциондық моделдері.

 6. Схема қатынасы.

 7. Реляциондық модель үшін деректерді манипуляциялау тілі, реляциондық алгебра және SQL тілі.

 8. Реляциондық деректер қорларын жобалау; функционалдық, транзитивтік және декомпозициялық тәуелділік; ақиқат- байланыс әдісін қолданумен жобалау; қазіргі заманғы деректер қорларын басқару жүйесін (ДҚБЖ) таңдау арқылы үйрену.

 9. ДҚ құру және модификациялау; ДҚ іздеу, сорттау және индексалау; формаларды және есептерді құру; ДҚ физикалық ұйымдастыру; хешировалау және индексалау файлдары.

 10. ДҚ қорғау. ДҚ тұтастығы және қорғау.


5.2 Тілдер және программалау технологиялары

1. Программалауды автоматтандырудың әдістері. Алгоритмдік тілдер. Алгоритмдік тілдің қолдануы және оған қойылатын талаптар. Процедураға бағытталған тілдер және объектілерге бағытталған программалау туралы түсініктер.

2. Компьютерді программалық қамтамасыз етудің жалпы түсінігі. Операциялық жүйелердің құрамы. Компьютер мен пайдаланушының диалогын ұйымдастыру. Программалаудың интеграцияланған жүйелері.

3. Алгоритмнің анықтамасы. Алгоритмдерді баяндаудың тәсілдері. Алгоритм схемаларын жасау ережелері. Алгоритмдің құрылымдарының түрлері. Сызықты және тармақталған алгоритмдердің құрылымдарының баяндалуы.

4.Циклдік құрылымдар. Алгоритмнің циклдік құрылымы. Ішкі циклдік құрылымының алгоритмдік баяндалуы.

5. Техникалық есептердің қойылымының классқа бөлінуі. Есептердің типтік компоненттерін талдау, синтез, шешім қабылдау. Ғылыми – техникалық есептердің алгоритмдерінің схемаларының мысалдары.

6. Оқып үйренетін алгоритмдік тілдің негізгі мінездемелері. Тілдің алфавиті. Тілдің объектілерінің жазулуының ережелері. Мәліметтер типтері. Тұрақтылар. Айнымалылар. Ерекше белгілер. Өрнектер. Арифметикалық және логикалық өрнектер. Мәліметтер құрылымы: Массивтер. Жиындар. Жазбалар.

7. Алгоритмдік тілдің операторларын классқа бөлу. Меншіктеу операторы. Басқару операторы. Мәліметтерді енгіз – шығаруды ұйымдастыру.

8. Программаның құрылымы. Алгоритмнің схемасын программаның схемасына көшу. Алгоритмдердің сызықтық құрылымын программалау. Тармақталған құрылымдарды программалау.

9. Алгоритмдер циклдық құрылымыдық программалау (сандық талдау есептері, сандық массивтерді өңдеу, массивтер компоненттерін есептеу және т.б. мысалдарында) массивтерді енгізу – шығарудың программалары. Қатарлар. Символдық мәліметтерді өңдеудің есептерін программалау. Мәліметтер құрылымы қолданатын есептерді программалаудың ерекшеліктері.

10.Ішкі программалар және оларды классқа бөлу. Ішкі программаларды ұйымдастыру әдістері. Ішкі программаларды шақыру. Нақты параметрлерді тасымалдау.

11.Жадының жалпы облысын пайдалану. Стандартты ішкі функциялардың қоры және процедуралары. Оларды шақырудың тәсілдері. Программаларды ұйымдастыру. Әртүрлі құрылымдық ұйымдасқан программалардың мысалдары.

12. Компьютерде программаларды орындауға дайындық және орындау сатылары. Программаларды орындайтын, өндейтін, трансляция сатыларын орындайтын интеграцияланған турбожүйе құралдарымен жұмыс істеу.

13. Байланыс редакторы мен транслятордың жұмыс режимі. Алғашқы программаның трансляторы. Программалардағы қателердің типтері. Технологиялық, техникалық қателер, программалық және жүйелік қателер, құжаттық қателер.

14.Транслятордың қателер туралы хабарлауы. Программалардың орындалуы. Программаларды орындау барысында жүйенің қателері жайында хабарлауы.

15. Алгоритмдердің құрылымдық схемасын құру. Мәліметтерді ұйымдастыру программалар мен программа ішіндегі интерфейстің құрылымын құрастыру.

16. Ақпараттты компьютердің сыртқы құрылғыларында көрсету. Файлдармен жұмыс істеу. Мәліметтердің динамикалық құрылымы. Сілтемелер. Кезектер және жұмыс істеу.

17. Графика. Графиктік бейнелеудің алгоритмдік негізделуі. Стандартты ішкі программалардың қоры. Стандартты ішкі программалардың қорын ұымдастырудың ережелері. Стандартты ішкі программалардың қорын есептерді шешу үшін қолдану.

18. Программаларды ұымдастыру. Әртүрлі құрылымдық ұйымдасқан программалардың мысалдары. Құрылымдық программалау. Модульдік программалау.

19. Программалық тілді таңдау. Программалау тәсілі. Программалаудың сапалық көрсеткіші.


5.3 Компьютерлік желілер

1. Үлестірілген желілер түсінігі мен түрлері. Желілі программалық қолданбаларды қүру принциптері. Сервер. Клиент. Желілер қызметі. Желіні топтастыру және негізгі мінездемелері. Нгңзгң технологиялар. Желіде қолданатын аттармен адрес принциптері.

2. Протокол, интерфейс, коммуникациялық протоколдардың стегі үғымдары. Бөлек OSI деңгейлерінің мақсаттары және функцияларының протоколдардың стандартты стектері.

3. Байланыс жолдардың үлгілері және аспабы. Кабельдердің стандартты. Физикалық деңгейде мәліметтерді тасымалдау әдістері. Компьютерлік желідегі коммутация әдістері. FDM және TDM мультиплексациялау технологиялары. Пакеттердің коммутация принциптері.

4. 802.x IEEE стандарттарының құрылымы. Бөлінген рұқсат алу әдістері. Ethernetтехнологиясы. Token Ring технологиясы. FDDI, Fast Ethernet, 100VG-Anylan, Gigabit Ethernet технологиялары.

5. Желілі адаптердің функция, мінездемелері және күйге келтіру параметрлері. Қайлалаушылар және концентраторлар. Көпірлер және коммутаторлар арқасында желіні структуризациялау. Виртуалды жергілікті желігің технологиясы. Маршрутизация принциптары мен алгоритмдары. Марзрутизаторларды таптастыру және негізгі мінездемелері,

6. IP протоколы. IP пакет құрылымы. IP желідегі адрестер. IP адрес кластары. Маска қолдану. Маскасыз доменді маршрутизация технологиясы. TCP/IP утилиттері. Қолданбалы деңгейдің протоколдары және қызметтері.

7. Функция және архитектурасы. Локалды ресурстарды басқару. Үлестірілген ресурстард басқару. Қазіргі замандағы операциялық жүйелерге шолу. Операциялық жүйелер тобы.

8.Басқарушы функциялары және басқару құралдары. Әкім функциялары және әкімшілік ету құралдары. Windosw тың негізгі мінездемелері. Желі архитектура деңгейлері және желі протоколдары. Пайдаланушаларды басқару. Пайдаланушалардың профильдері. Қауіпсіздікті қамтамасыз ететін архитектура. Мәліметтерді қорғау әдістері. Ауентификация әдістері және рұқсаттарды басқару. Қорлардың және оқиғалардың тексеру.


6. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

1. Гутман, Г.Н. Учебные мини-проекты на Delphi/Г.Н.Гутман.-М.:Чистые пруды,2005.-30с.-(Б-чка "Первого сентября").-(Серия "Информатика";Вып.3)

2. Дуванов, А.А. Кухня WEB-мастера Сидорова:Основы практического web- дизайна/А.А.Дуванов.-М.:Чистые пруды,2005.-31с.-(Б-чка "Первого сентября" ).- ( Серия "Информатика"; Вып. 4)

3. Попов, В. А. Учебные проекты на Macromedia Flash/В. А. Попов А. И. Сенокосов.- М.:Чистые пруды,2006.-31 с.-(Б-чка "Первого сентября"; Сер. "Информатика"; вып. 2(8)

4. Сергеев, Л. О. Методика изучения темы "Базы данных" на основе СУБД МySQL/ Л. О. Сергеев.-М.:Чистые пруды,2006.-32 с.- (Библиотечка "Первого сентября". Серия "Информатика";вып. 4 (10)

5. Delphi для учителя в примерах и задачах.-М.:Образование и Информатика.- ( Информатика в школе: прил. к журн. "Информатика и образование"; N 6-2006). Ч. 1.-2006.-94 с

6. Гейн, А. Г. Информатика:книга для учителя: метод. рекомендации к учебнику 10-11 кл./А. Г. Гейн, Н. А. Юнерман.-М.:Просвещение,2001.-207 с.

7.Семакин, И. Г. Информационные системы м модели:метод.пособие/И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер.-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2006.- 71 с.-(Информатика. Элективный курс)

8.Андреева, Е. В. Математические основы информатики:метод.пособие/ Е. В. Андреева, Л. Л. Босова, И. Н. Фалина.-М.:БИНОМ.Лаборатория знаний,2007.-312 с.-(Математика. Элективный курс)

9. Ашеров, А. Т. Развитие познавательной самостоятельности студентов при изучении дисциплин компьютерного цикла/А. Т. Ашеров, В. Г. Логвиненко, И. В. Федоров; под ред.: В. М. Приходько, В. М.Жураковского.-М.:МАДИ (ГТУ); Харьков: УИПА,2007.-189 с.

10. Златопольский, Д. М. Задания для конкурсов, викторин, КВН и учебные кроссворды по информатике/Д. М. Златопольский.-М.:Чистые пруды, 2007.- 31 с.-(Б-чка "Первого сентября". Сер. "Информатика";вып. 1(13)

Похожие:

Информатика мамандығы бойынша түсу емтиханынң мақсаттары мен міндеттері iconАқпараттық жүйелер мамандығы бойынша түсу емтиханынң мақсаттары мен міндеттері
Бағдарламаны меңгеруге бакалавр академиялық дәрежесі бар және/немесе жоғары білімді маман жіберіледі
Информатика мамандығы бойынша түсу емтиханынң мақсаттары мен міндеттері icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
Информатика мамандығы бойынша түсу емтиханынң мақсаттары мен міндеттері icon5В011100 «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже : Бакалаврдың
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
Информатика мамандығы бойынша түсу емтиханынң мақсаттары мен міндеттері iconМагистратураға түсушілер үшін мамандық бойынша емтихан сұрақтары
Биотехнологияның ғылыми пән ретінде қарастырылуы. Биотехнология дамуының тарихи деректері. Биотехнологияның мақсаттары мен міндеттері...
Информатика мамандығы бойынша түсу емтиханынң мақсаттары мен міндеттері icon1. «Мемлекеттік орган қызметінің стратегиялық бағыттары, мақсаттары мен міндеттері», «Бюджеттік бағдарламалар» деген бөлімдері бойынша
Республикасы Қаржы министрлігінің 2009 2011 жылдарға арналған cтратегиялық жоспарының іске асырылу барысы туралы
Информатика мамандығы бойынша түсу емтиханынң мақсаттары мен міндеттері icon«Растрлық графика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен 050111 «Информатика»
«Информатика» мамандығы бойынша дайындау бағытының 3 курс студенттеріне арналған кредиттік оқыту технологиясы бойынша
Информатика мамандығы бойынша түсу емтиханынң мақсаттары мен міндеттері icon«6M021200– ТҮркітану» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «6М021200 – Түркітану: филология» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған
Информатика мамандығы бойынша түсу емтиханынң мақсаттары мен міндеттері iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
М073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру» мамандығы бойынша түсу емтиханының
Информатика мамандығы бойынша түсу емтиханынң мақсаттары мен міндеттері icon«6М011000 – физика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «050110 –Физика» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны құрастырушысы...
Информатика мамандығы бойынша түсу емтиханынң мақсаттары мен міндеттері icon«Өскемен қаласының жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің стратегиялық жоспары
Стратегиялық бағыттамалары, мақсаттары мен міндеттері, мақсатты индикаторлары, іс-шаралар мен нәтижелерінің көрсеткіштері
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница