Курсы №




НазваниеКурсы №
страница1/6
Дата конвертации15.02.2016
Размер0.66 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://sirius.ssmu.kz/fs/_15/02/13/54ddb3ac0b37b.doc
  1   2   3   4   5   6

G-041.07.05.09-2013

Студенттердің өздік жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулар

Тек. 1.

Бет тен




СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ


СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР




Мамандық: 5В110400- «Медициналық – профилактикалық іс»

Пән: Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы

Кафедра: тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасы

_4_ курсы

1-41 тақырыптар


Құрастырушы:

оқытушы __________________Амантаева Г.К


Семей – 2013 ж.


Кафедра отырысында бекітілген «____»___________ 201___ж. № __ хаттамасы

Кафедра меңгерушісі, ____________________ м.ғ.к., Токанова Ш.Е




Кафедра отырысында бекітілген«____»___________ 201___ж. № __ хаттамасы

Келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілді _______________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Кафедра меңгерушісі, ____________________ м.ғ.к., Токанова Ш.Е




Кафедра отырысында бекітілген«____»___________ 201___ж. № __ хаттамасы

Келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілді _______________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Кафедра меңгерушісі, ____________________ м.ғ.к., Токанова Ш.Е




Кафедра отырысында бекітілген«____»___________ 201___ж. № __ хаттамасы

Келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілді _______________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Кафедра меңгерушісі, ____________________ м.ғ.к., Токанова Ш.Е




Кафедра отырысында бекітілген«____»___________ 201___ж. № __ хаттамасы

Келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілді _______________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Кафедра меңгерушісі, ____________________ м.ғ.к., Токанова Ш.Е





 1. Тақырып: ХҮІ-ХҮІІІ ғасырлардағы тəрбие гигиенасы. Бала тəрбиесінің негізгі мəселелері жəне халық медицинасы. Балалар гигиенасының дамуындағы қоғамдық қайраткерлердің (М.В.Ломоносов, А.Н. Радищев, И.И. Бецкой) жəне орыс профессорлары-энциклопедистердің (С.Г. Зыбелин, Н.М. Амбодик) ролі.

 2. Мақсаты: XVI-XVIII ғғ. тәрбиелеу гигенасының мәні, халық медицинасы және балаларды тәрбиелеу мәселесі және тәрбиелеу гигиенасына үлкен үлес қосқан қоғам қайраткерлері және орыс профессор-энциклопедистері жайлы білім алу және дағдыларды бекіту.

 3. Тапсырмалар: XVI-XVIII ғғ. гигиеналық тәрбиелеу принциптерін, халық медицинасы және балаларды тәрбиелеу мәселесін, Прогрессивті қоғам қайраткерлерінің (М.В.Ломоносов, А.Н.Радищев, И.И.Бецкой) және орыс профессор-энциклопедистердің (С.Г.Зыбелин, Н.М.Амбодик) тәрбиелеу гигиенасының дамуындағы орнын оқып үйрену.

 4. Орындау формасы: презентация дайындау және оны қорғау.

 5. Орындау критерийлері:

Тапсырманы орындауды бағалау критерийлері – бағалайтын баллға әсер ететін шарттар:

  • тапсырманы өткізу мерзімі;

  • тиянақты талдау жүргізу;

  • өз ойын нақты және айқын білдіре алу;

  • қорытынды мен ұсыныстарды дәлелдеу;

  • берілген көлемнен бет санының артық болуы.

 1. Тапсыру мерзімі: сабақтың 1 аптасында.

 2. Бағалау критерийлері:

Ең жоғарғы балл – 4 алу үшін тапсырма толық орындалған, бағалау критерийлеріне сәйкес және уақытылы өткізілуі тиіс, жұмыстың презентациясы кезінде студенттер мен оқытушының сұрақтарына жауап беру керек.

 1. Әдебиет:

 1. Кардашенко В.Н. «Гигиена детей и подростков», 9 стр. М., Медицина, 1980 г.

 2. Эрисман Ф. Профессиональная гигиена, СПБ, 1877

 3. Доброславин А., Гигиена, т. I—II, СПБ. 1882—84

 4. Субботин В., Курс гигиены, Киев, 1877

 5. Скворцов И., Курс практической гигиены, т. I—II, Варшава, 1884—89

 6. Крвальковский К., Основы гигиены. Варшава, 1894

 7. Кучма В.Р. «Гигиена детей и подростков», 9 стр. М., Медицина, 2003 г.

 8. Баранов А. А., Кучма В. Р., Сухарева Л. М. и др. // Оценка состояния здоровья детей. Новые подходы к профилактической и оздоровительной работе в образовательных учреждениях: Руководство для врачей. — М., 2006. — С. 94—99

 9. Надеждин Д. С. // Материалы Международного конгресса "Здоровье, обучение, воспитание детей и молодежи в XXI веке" 12—14 мая 2004 г. — М., 2004

 10. Сухарева Л. М., Павлович К. Э. // Материалы VIII конгресса педиатров России "Современные проблемы профилактической педиатрии". — М., 2003. — С. 242

 11. Сухарева Л. М., Надеждин Д. С., Рапопорт И. К. // Материалы I конгресса Российского общества школьной и университетской медицины и здоровья. — М., 2008. — С. 168—169

 12. интернет

 1. Бақылау сұрақтары:

 1. XVI-XVIII ғғ. тәрбиелеу гигенасына үлкен үлес қосқан ғалымдар, тәрбиелеу гигенасының мақсаты мен міндеттері

 2. Қазақстан халық медицинасында балаларды тәрбиелеу мәселесі. Гигиенаның ғылым ретінде даму тарихы.

 3. Орыс профессор-энциклопедистердің (С.Г.Зыбелин, Н.М.Амбодик) тәрбиелеу гигиенасының дамуындағы орны.

 4. Прогрессивті қоғам қайраткерлерінің (М.В.Ломоносов, А.Н.Радищев, И.И.Бецкой) тәрбиелеу гигиенасының дамуындағы орны.




 1. Тақырып: ХІХ – басы ХХ ғасырлардағы мектеп гигиенасы. Мектеп гигиенасының дамуындағы педиатрлардың (С.В. Хотовицкий, Н.А. Тольский, Н.П. Гундобин, А.А. Кисель), терапевттердің (Г.А. Захарьин, С.П. Боткин), педагогтардың (К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, Н.К. Крупская) рөлі.

 2. Мақсаты: ХІХ ғасырда мектеп гигиенасының пайда болуы және оның балалар мен жасөспірімдер үшін маңызы, мектеп гигиенасының дамуында қомақты үлес қосқан педиатрлар, терапевтер, педагогтар жайлы білім алу және дағдыларды бекіту.жайлы білім алу және дағдыларды бекіту.

 3. Тапсырмалар: ХІХ – ХХ ғ. басының мектеп гигиенасының теориялық принциптерін, Мектеп гигиенасының дамуында педиатрлардың (С.В.Хотовицкий, Н.А.Тольский, Н.П.Гундобин, А.А. Кисель), педагогтарды (К.Д.Ушинский, А.С.Макаренко, Н.К.Крупская) рөлін оқып үйрену.

 4. Орындау түрі: презентация дайындау және оны қорғау.

 5. Орындау критерийлері:

Тапсырманы орындауды бағалау критерийлері – бағалайтын баллға әсер ететін шарттар:

  • тапсырманы өткізу мерзімі;

  • тиянақты талдау жүргізу;

  • өз ойын нақты және айқын білдіре алу;

  • қорытынды мен ұсыныстарды дәлелдеу;

  • берілген көлемнен бет санының артық болуы.

 1. Өткізу мерзімі: сабақтың 1 аптасында.

 2. Бағалау критерийлері:

Ең жоғарғы балл – 4 алу үшін тапсырма толық орындалған, бағалау критерийлеріне сәйкес және уақытылы өткізілуі тиіс, жұмыстың презентациясы кезінде студенттер мен оқытушының сұрақтарына жауап беру керек.

 1. Әдебиет:

 1. Кардашенко В.Н. «Гигиена детей и подростков», 9 стр. М., Медицина, 1980 г.

 2. Скворцов И., Курс практической гигиены, т. I—II, Варшава, 1884—89;

 3. Крвальковский К., Основы гигиены. Варшава, 1894;

 4. Кучма В.Р. «Гигиена детей и подростков», 6 стр. М., Медицина, 2003г.

 5. Баранов А. А., Кучма В. Р., Сухарева Л. М. и др. // Оценка состояния здоровья детей. Новые подходы к профилактической и оздоровительной работе в образовательных учреждениях: Руководство для врачей. — М., 2006. — С. 94—99.

 6. Надеждин Д. С. // Материалы Международного конгресса "Здоровье, обучение, воспитание детей и молодежи в XXI веке" 12—14 мая 2004 г. — М., 2004.

 7. Сухарева Л. М., Павлович К. Э. // Материалы VIII конгресса педиатров России "Современные проблемы профилактической педиатрии". — М., 2003. — С. 242

 8. Сухарева Л. М., Надеждин Д. С., Рапопорт И. К. // Материалы I конгресса Российского общества школьной и университетской медицины и здоровья. — М., 2008. — С. 168—169

 9. интернет

 1. Бақылау сұрақтары:

 1. ХІХ – ХХ ғ. басының мектеп гигиенасының дамуына үлкен үлес қосқан ғалымдар.

 2. ХІХ – ХХ ғ. басының мектеп гигиенасының мақсаты және міндеттері.

 3. «Мектептік аурулар».

 4. Мектеп гигиенасының дамуында педиатрлардың (С.В.Хотовицкий, Н.А.Тольский, Н.П.Гундобин, А.А. Кисель) орны.

 5. Мектеп гигиенасының дамуында терапевтердің (Г.А.Захарьин, С.П.Боткин) орны.

 6. Мектеп гигиенасының дамуында педагогтардың (К.Д.Ушинский, А.С.Макаренко, Н.К.Крупская)орны.




 1. Тақырып: Кеңес одағы кезіндегі балалар мен жасөспірімдер гигиенасының дамуы. Ұлы Отан соғысы кезеңі мен соғыстан кейінгі жылдар кезіндегі балалар мен жасөспірімдер гигиенасының дамуы.

 2. Мақсаты: Кеңес заманында, Ұлы Отан соғысы жылдарында және соғыстан кейінгі жылдарда балалар мен жасөспірімдер гигиенасының дамуы жайлы білім алу және дағдыларды бекіту.

 3. Тапсырмалар: Кеңес заманында, Ұлы Отан соғысы жылдарында және соғыстан кейінгі жылдарда балалар мен жасөспірімдер гигиенасының дамуын оқып үйрену.

 4. Орындау түрі: әдебиеттер мен электронды көздерін іздеу (іріктеу) және шолу.

 5. Орындау критерийлері:

Тапсырманы орындауды бағалау критерийлері – бағалайтын баллға әсер ететін шарттар:

  • тапсырманы өткізу мерзімі;

  • тиянақты талдау жүргізу;

  • өз ойын нақты және айқын білдіре алу;

  • қорытынды мен ұсыныстарды дәлелдеу;

  • берілген көлемнен бет санының артық болуы.

 1. Өткізу мерзімі: сабақтың 2 аптасында.

 2. Бағалау критерийлері:

Ең жоғарғы балл – 4 алу үшін тапсырма толық орындалған, бағалау критерийлеріне сәйкес және уақытылы өткізілуі тиіс, жұмыстың презентациясы кезінде студенттер мен оқытушының сұрақтарына жауап беру керек.

 1. Әдебиет:

 1. Кардашенко В.Н. «Гигиена детей и подростков», 9 стр. М., Медицина, 1980 г.

 2. Скворцов И., Курс практической гигиены, т. I—II, Варшава, 1884—89;

 3. Крвальковский К., Основы гигиены. Варшава, 1894;

 4. Кучма В.Р. «Гигиена детей и подростков», 6 стр. М., Медицина, 2003г.

 5. Баранов А. А., Кучма В. Р., Сухарева Л. М. и др. // Оценка состояния здоровья детей. Новые подходы к профилактической и оздоровительной работе в образовательных учреждениях: Руководство для врачей. — М., 2006. — С. 94—99.

 6. Надеждин Д. С. // Материалы Международного конгресса "Здоровье, обучение, воспитание детей и молодежи в XXI веке" 12—14 мая 2004 г. — М., 2004.

 7. Сухарева Л. М., Павлович К. Э. // Материалы VIII конгресса педиатров России "Современные проблемы профилактической педиатрии". — М., 2003. — С. 242

 8. Сухарева Л. М., Надеждин Д. С., Рапопорт И. К. // Материалы I конгресса Российского общества школьной и университетской медицины и здоровья. — М., 2008. — С. 168—169

 1. интернет

 1. Бақылау сұрақтары:

 1. Кеңес заманында балалар мен жасөспірімдер гигиенасының дамуы.

 2. Кеңес заманының балалар мен жасөспірімдер гигиенасының негізгі ғылыми бағыттары.

 3. Ұлы Отан соғысы жылдарында балалар мен жасөспірімдер гигиенасының дамуы.

 4. Соғыстан кейінгі жылдарда балалар мен жасөспірімдер гигиенасының дамуы.




 1. Тақырып: Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы аясындағы белгілі кеңестік ғалымдар (А.В. Мольков, П.М. Ивановский, А.Я. Гуткин, С.Е. Советов, М.И. Корсунская, М.Д. Большакова, Г.Н. Сердюковская, С.М. Громбах, В.Н. Кардашенко) жəне олардың балалар гигиенасындағы негізгі мəселелерді қарастырудағы рөлі.

 2. Мақсаты: Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы саласындағы көрнекті кеңес ғалымдары (А.В. Мольков, П.М.Ивановский, А.Я.Гуткин, С.Е.Советов, М.И. Корсунская, М.Д. Большакова, Г.Н.Сердюковская, С.М.Громбах, В.Н. Кардашенко) және олардың балалар гигиенасының негізгі мәселелерін қарастырудағы рөлі жайлы білім алу және дағдыларды бекіту.

 3. Тапсырмалар: кеңес ғалымдарының балалар гигиенасының негізгі мәселелерін қарастырудағы рөлін оқып үйрену.

 4. Орындау түрі: әдебиет және электрондық ақпарат көздерін іздеу (таңдау) және шолу жасау.

 5. Орындау критерийлері:

Тапсырманы орындауды бағалау критерийлері – бағалайтын баллға әсер ететін шарттар:

  • тапсырманы өткізу мерзімі;

  • тиянақты талдау жүргізу;

  • өз ойын нақты және айқын білдіре алу;

  • қорытынды мен ұсыныстарды дәлелдеу;

  • берілген көлемнен бет санының артық болуы.

 1. Өткізу мерзімі: сабақтың 2 аптасында.

 2. Бағалау критерийлері:

Ең жоғарғы балл – 4 алу үшін тапсырма толық орындалған, бағалау критерийлеріне сәйкес және уақытылы өткізілуі тиіс, жұмыстың презентациясы кезінде студенттер мен оқытушының сұрақтарына жауап беру керек.

 1. Әдебиет:

 1. Кардашенко В.Н. «Гигиена детей и подростков», 9 стр. М., Медицина, 1980 г.

 2. Скворцов И., Курс практической гигиены, т. I—II, Варшава, 1884—89;

 3. Крвальковский К., Основы гигиены. Варшава, 1894;

 4. Кучма В.Р. «Гигиена детей и подростков», 6 стр. М., Медицина, 2003г.

 5. Баранов А. А., Кучма В. Р., Сухарева Л. М. и др. // Оценка состояния здоровья детей. Новые подходы к профилактической и оздоровительной работе в образовательных учреждениях: Руководство для врачей. — М., 2006. — С. 94—99.

 6. Надеждин Д. С. // Материалы Международного конгресса "Здоровье, обучение, воспитание детей и молодежи в XXI веке" 12—14 мая 2004 г. — М., 2004.

 7. Сухарева Л. М., Павлович К. Э. // Материалы VIII конгресса педиатров России "Современные проблемы профилактической педиатрии". — М., 2003. — С. 242

 8. Сухарева Л. М., Надеждин Д. С., Рапопорт И. К. // Материалы I конгресса Российского общества школьной и университетской медицины и здоровья. — М., 2008. — С. 168—169

 9. интернет

 1. Бақылау сұрақтары:

 1. А.В. Мольков, П.М.Ивановский, А.Я.Гуткин кеңес ғалымдарының балалар гигенасының негізгі мәселелерін қарастырудағы орны.

 2. С.Е.Советов, М.И. Корсунская, М.Д. Большакова кеңес ғалымдарының балалар гигенасының негізгі мәселелерін қарастырудағы орны.

 3. Г.Н.Сердюковская, С.М.Громбах, В.Н. Кардашенко кеңес ғалымдарының балалар гигенасының негізгі мәселелерін қарастырудағы орны.




 1. Тақырып: Қазақстандағы балалар мен жасөспірімдер гигиенасының қазіргі заманғы дамуы (Т.А. Шарманов, Т.П. Филина, А.Г. Швецов, В.Н. Приз, В.С. Павловская, А.Н. Еремеев, Т.А. Киспаев, Я.В. Стецко). Балалар мен жасөспірімдер гигиенасының негізін қалаушылар: Ф.Ф. Эрисман, А.В. Мольков и Д.Д. Бекарюков. Ресейдегі, Қазақстандағы балалар мен жасөспірімдер гигиенасының қазіргі заманғы сатыдағы даму тарихы.

 2. Мақсаты: Қазақстанда қазіргі даму сатысында балалар мен жасөспірімдер гигиенасы қызметінің негізгі міндеттері жайлы білім алу және дағдыларды бекіту.

 3. Тапсырмалар: Қазіргі заманда Қазақстанда балалар мен жасөспірімдер гигиенасы дамуының негізгі бағыттарын оқып үйрену.

 4. Орындау формасы: әдебиет және электронды ақпарат көдерін іздеу (таңдау) және шолу жасау.

 5. Орындау критерийлері:

Тапсырманы орындауды бағалау критерийлері – бағалайтын баллға әсер ететін шарттар:

  • тапсырманы өткізу мерзімі;

  • тиянақты талдау жүргізу;

  • өз ойын нақты және айқын білдіре алу;

  • қорытынды мен ұсыныстарды дәлелдеу;

  • берілген көлемнен бет санының артық болуы.

 1. Тапсыру мерзімі: сабақтың 3 аптасында.

 2. Бағалау критерийлері:

Ең жоғарғы балл – 4 алу үшін тапсырма толық орындалған, бағалау критерийлеріне сәйкес және уақытылы өткізілуі тиіс, жұмыстың презентациясы кезінде студенттер мен оқытушының сұрақтарына жауап беру керек.

 1. Әдебиет:

 1. Алексеев СВ. // Эколого-социальные вопросы защиты и охраны здоровья молодого поколения на пути в XXI век. — СПб., 1998.-С. 16-19.

 2. Баранов А.А. // Экологические проблемы педиатрии. — М., 1998.-С. 5-15.

 3. Галлямов А.Б. Гигиенические проблемы охраны здоро­вья детского населения в крупном городе и пути их решения: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. — СПб., 1998. — 34 с.

 4. Карцевский А.В. // Нижегород. мед. журнал. — 1999. — № 3.-С. 17-20.

 5. Молодцов С.А., Катаев И.А. Особенности здоровья под­ростков и пути его укрепления / Учеб.-метод, пособие. — Н.Нов­город, 1997. - 24 с.

 6. Сердюковская Г.Н., Бережков Л.Ф., Белявская В. И. Изу­чение состояния здоровья детей и подростков и факторы, его определяющие: Докл. Всерос. совещ. специалистов по гигиене детей и подростков. — М., 1993. — С. 6-11.

 7. Суханова НИ. Физическое развитие детей и подрост­ков к концу XX века; связь с биологическими и социально-гигиеническими факторами: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. — М., 1996. -48 с.

 8. Усанова Е.П. Состояние здоровья школьников, новые формы организации медицинской помощи, профилактичес­кой и оздоровительной работы в школе: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. — Н. Новгород, 1997. — 43 с

 9. интернет

 1. Бақылау:

Бақылау сұрақтары:

 1. ҚР –да қазіргі даму сатысында балалар мен жасөспірімдер гигенасы дамуының негізгі бағыттары.

 2. ҚР –да қазіргі даму сатысында балалар мен жасөспірімдер гигенасының перспективті және басым ғылыми бағыттары.

 3. ҚР –да қазіргі даму сатысында балалар мен жасөспірімдер гигенасы қызметінің негізгі міндеттері.




 1. Тақырып: Балалардың дамуы мен өсуіне әсер ететін биологиялық және әлеуметтік факторлар.

 2. Мақсаты: Балалардың өсуі мен дамуына әсер ететін биологиялық және әлеуметтік факторлар жайлы білім алу және дағдыларды бекіту.

 3. Тапсырмалар: Балалардың өсуі мен дамуына оң әсерін тигізетін факторларды оқып үйрену.

 4. Орындау түрі: презентация дайындау және оны қорғау.

 5. Орындау критерийлері:

Тапсырманы орындауды бағалау критерийлері – бағалайтын баллға әсер ететін шарттар:

  • тапсырманы өткізу мерзімі;

  • тиянақты талдау жүргізу;

  • өз ойын нақты және айқын білдіре алу;

  • қорытынды мен ұсыныстарды дәлелдеу;

  • берілген көлемнен бет санының артық болуы.

 1. Өткізу мерзімі: сабақтың 4 аптасында.

 2. Бағалау критерийлері:

Ең жоғарғы балл – 4 алу үшін тапсырма толық орындалған, бағалау критерийлеріне сәйкес және уақытылы өткізілуі тиіс, жұмыстың презентациясы кезінде студенттер мен оқытушының сұрақтарына жауап беру керек.

 1. Әдебиет:

 1. Кардашенко В.Н. «Гигиена детей и подростков», 9 стр. М., Медицина, 1980 г.

 2. Кардашенко В.Н. «Гигиена детей и подростков»,. М., Медицина, 1988г

 3. Кучма В.Р. «Гигиена детей и подростков», М., Медицина, 2003г.

 4. Минх А.А. Методы гигиенических исследований. - М.: Медицина, 1976 г.

 5. Громбах С.М. - Руководство по гигиене детей и подростков. - М, 1964г

 6. интернет

 1. Бақылау:

Бақылау сұрақтары:

 1. Балалар мен жасөспірімдердің денсаулық жағдайы және оны қалыптастырушы факторлар.

 2. Балалардың өсуі мен дамуына оң әсерін тигізетін факторлар.

 3. Балалардың өсуі мен дамуына теріс әсерін тигізетін факторлар.

 4. Бала организмінің биологиялық және әлеуметтік факторларға байланысты өсуі мен дамуының негізгі заңдылықтары.

 1. Тақырып: Секулярлы тренд түрінде акселерацияның көрінуі, оның əлеуметтік жəне гигиеналық маңызы.

 2. Мақсаты: Акселерацияның гипотезалары және себептері жайлы білім алу және дағдыларды бекіту.

 3. Тапсырмалар: Бала организмінің өсу және даму акселерациясын, оның негізгі көріністерін. мақсаты мен міндеттерін оқып үйрену.

 4. Орындау түрі: презентация дайындау және оны қорғау.

 5. Орындау критерийлері:

Тапсырманы орындауды бағалау критерийлері – бағалайтын баллға әсер ететін шарттар:

  • тапсырманы өткізу мерзімі;

  • тиянақты талдау жүргізу;

  • өз ойын нақты және айқын білдіре алу;

  • қорытынды мен ұсыныстарды дәлелдеу;

  • берілген көлемнен бет санының артық болуы.

 1. Өткізу мерзімі: сабақтың 5 аптасында.

 2. Бағалау критерийлері:

Ең жоғарғы балл – 4 алу үшін тапсырма толық орындалған, бағалау критерийлеріне сәйкес және уақытылы өткізілуі тиіс, жұмыстың презентациясы кезінде студенттер мен оқытушының сұрақтарына жауап беру керек.

 1. Әдебиет:

 1. Кардашенко В.Н. «Гигиена детей и подростков», 9 стр. М., Медицина, 1980 г.

 2. Кардашенко В.Н. «Гигиена детей и подростков»,. М., Медицина, 1988г

 3. Кучма В.Р. «Гигиена детей и подростков», М., Медицина, 2003г.

 4. Властовский В. Г. Акцелерация роста и развития детей, эпохальная и внутригрупповая. М., 1976

 5. Громбах С.М. - Руководство по гигиене детей и подростков. - М, 1964г

 6. Дорожнова К. П. Роль социальных и биологических факторов в развитии ребенка. М., 1983

 7. интернет

 1. Бақылау:

Бақылау сұрақтары:

 1. Организмнің өсу және даму акселерациясын, оның негізгі көріністері.

 2. Акселерация себептері жайлы гипотезалар.

 3. Акселерация секулярлы тренд көрінісі ретінде, оның әлеуметтік және гигиеналық маңызы.



1. Тақырып: Балалар мен жасөспірім контингенттерінің физикалық дамуына тигізетін əлеуметтік факторлардың əсері. Балалар мен жасөспірімдердің физикалық дамуының динамикасы.

2. Мақсаты: Балалар мен жасөспірімдер контингентінің дене дамуына әлеуметтік факторлардың әсері және балалар мен жасөспірімдердің дене дамуының динамикасы жайлы білім алу және дағдыларды бекіту.

3. Тапсырмалар: Балалар мен жасөспірімдер контингентінің дене дамуына әлеуметтік факторлардың әсерін және балалар мен жасөспірімдердің дене дамуының динамикалық бақылауының мақсаты мен міндеттерін оқып үйрену.

4. Орындау түрі: презентация дайындау және оны қорғау.

5. Орындау критерийлері:

Тапсырманы орындауды бағалау критерийлері – бағалайтын баллға әсер ететін шарттар:

  • тапсырманы өткізу мерзімі;

  • тиянақты талдау жүргізу;

  • өз ойын нақты және айқын білдіре алу;

  • қорытынды мен ұсыныстарды дәлелдеу;

  • берілген көлемнен бет санының артық болуы.

6. Өткізу мерзімі: сабақтың 6 аптасында.

7. Бағалау критерийлері:

Ең жоғарғы балл – 4 алу үшін тапсырма толық орындалған, бағалау критерийлеріне сәйкес және уақытылы өткізілуі тиіс, жұмыстың презентациясы кезінде студенттер мен оқытушының сұрақтарына жауап беру керек.

8. Әдебиет:

1. Кардашенко В.Н. «Гигиена детей и подростков», 9 стр. М., Медицина, 1980 г.

2. Кардашенко В.Н. «Гигиена детей и подростков»,. М., Медицина, 1988г

3. Кучма В.Р. «Гигиена детей и подростков», М., Медицина, 2003г.

4. Властовский В. Г. Акцелерация роста и развития детей, эпохальная и внутригрупповая. М., 1976

5. Громбах С.М. - Руководство по гигиене детей и подростков. - М, 1964г

6. Дорожнова К. П. Роль социальных и биологических факторов в развитии ребенка. М., 1983

7. интернет

9. Бақылау:

Бақылау сұрақтары:

1. Дене дамуы денсаулықтың негізгі көрсеткіштерінің бірі ретінде.

2. Балалар мен жасөспірімдер контингентінің дене дамуына әлеуметтік факторлардың әсері.

3. ҚР-ң балалар мен жасөспірімдердің дене дамуы.

4. Дене дамуы денсаулық көрсеткіші ретінде.

5. Балалар мен жасөспірімдердің дене дамуының динамикалық бақылауының мақсаты мен міндеттері.

6. Дене дамуын зерттеу әдістемелері – жекелендіруші және жалпылаушы.



 1. Тақырып: Балалардың физикалық дамуының бағалау көрсеткіштері ретінде қолданылатын центилді шкалалар жəне регрессия шкалалары (бойы бойынша).

 2. Мақсаты: Балалардың дене дамуын жеке бағалау әдістемелері жайлы білім алу және дағдыларды бекіту.

 3. Тапсырмалар: Балалардың дене дамуының көрсеткіштерін бағалауда қолданылатын центилдік шкаланы және регрессия шкаласын (бой ұзындығы бойынша) оқып үйрену.

 4. Орындау түрі: презентация дайындау.

 5. Орындау критерийлері:

Тапсырманы орындауды бағалау критерийлері – бағалайтын баллға әсер ететін шарттар:

  • тапсырманы өткізу мерзімі;

  • тиянақты талдау жүргізу;

  • өз ойын нақты және айқын білдіре алу;

  • қорытынды мен ұсыныстарды дәлелдеу;

  • берілген көлемнен бет санының артық болуы.

 1. Тапсыру мерзімі: сабақтың 7 аптасында.

 2. Бағалау критерийлері:

Ең жоғарғы балл – 4 алу үшін тапсырма толық орындалған, бағалау критерийлеріне сәйкес және уақытылы өткізілуі тиіс, жұмыстың презентациясы кезінде студенттер мен оқытушының сұрақтарына жауап беру керек.

 1. Әдебиет:

 1. Кардашенко В.Н. «Гигиена детей и подростков», 9 стр. М., Медицина, 1980 г.

 2. Кардашенко В.Н. «Гигиена детей и подростков»,. М., Медицина, 1988г

 3. Кучма В.Р. «Гигиена детей и подростков», М., Медицина, 2003г.

 4. Минх А.А. Методы гигиенических исследований. - М.: Медицина, 1976 г.

 5. Громбах С.М. - Руководство по гигиене детей и подростков. - М, 1964г

 6. интернет

 1. Бақылау:

Бақылау сұрақтары:

 1. Балалардың дене дамуын бағалаудың оқу әдістері.

 2. Балалардың дене дамуының көрсеткіштерін бағалауда қолданылатын центилдік шкалалар.

 3. Балалардың дене дамуының көрсеткіштерін бағалауда қолданылатын регрессия шкаласы (бой ұзындығы бойынша).




 1. Тақырып: Балалар мен жасөспірімдер аурушаңдылығының жасқа байланысты құрылымы. Балалар жарақаты.

 2. Мақсаты: Балалар мен жасөспірімдер аурушаңдығының жас бойынша құрылымы және балалар жарақаттанушылығының мүмкін болатын себептері мен салдары жайлы білім алу және дағдыларды бекіту.

 3. Тапсырмалар: Балалар мен жасөспірімдер аурушаңдығының жас бойынша құрылымын оқып үйрену.

 4. Орындау түрі: статистикалық және нақты мәліметтерді талдау.

 5. Орындау критерийлері:

Тапсырманы орындауды бағалау критерийлері – бағалайтын баллға әсер ететін шарттар:

  • тапсырманы өткізу мерзімі;

  • тиянақты талдау жүргізу;

  • өз ойын нақты және айқын білдіре алу;

  • қорытынды мен ұсыныстарды дәлелдеу;

  • берілген көлемнен бет санының артық болуы.

 1. Өткізу мерзімі: сабақтың 7 аптасында.

 2. Бағалау критерийлері:

Ең жоғарғы балл – 4 алу үшін тапсырма толық орындалған, бағалау критерийлеріне сәйкес және уақытылы өткізілуі тиіс, жұмыстың презентациясы кезінде студенттер мен оқытушының сұрақтарына жауап беру керек.

 1. Әдебиет:

 1. Кардашенко В.Н. «Гигиена детей и подростков», 9 стр. М., Медицина, 1980 г.

 2. Кардашенко В.Н. «Гигиена детей и подростков»,. М., Медицина, 1988г

 3. Кучма В.Р. «Гигиена детей и подростков», М., Медицина, 2003г.

 4. Минх А.А. Методы гигиенических исследований. - М.: Медицина, 1976 г.

 5. Громбах С.М. - Руководство по гигиене детей и подростков. - М, 1964г

 6. интернет

 1. Бақылау:

Бақылау сұрақтары:

1. Балалар мен жасөспірімдердің өсуі мен дамуының анатомо-физиологиялық ерекшеліктері.

2. Балаларда сырқаттың қалыптасу ерекшелігі.

3. Балалар денсаулық жағдайына әсер тигізетін факторлар.

4. Әртүрлі жас кезеңдерінде балалар аурушаңдығының құрылымы және аурушаңдық себептері.

5. Балалар мен жасөспірімдер аурушаңдығының жас бойынша құрылымы.

6. Жарақаттанушылық. Балалар жарақаттанушылығының түрлері.

7. Жарақат алғандағы жалпы көріністер.

8. Жарақат кезінде алғашқы және емдік көмекті ұйымдастыру.

9. Жедел жарақатталған балалардың клиникасы, диагностикасы және емі.



 1. Тақырып: Оқу және оқудан тыс уақытта демалысты ұйымдастыруға қойылатын гигиеналық талаптар. Жасқа байланысты мектептен тыс жұмыстарды гигиеналық нормалау.

 2. Мақсаты: Оқу және оқудан тыс уақытта демалысты ұйымдастыруға қойылатын гигиеналық талаптар, сонымен қатар жасқа байланысты оқудан тыс жұмысты нормалау жайлы білім алу және дағдыларды бекіту.

 3. Тапсырмалар: Балалардың жасына байланысты оқу және оқудан тыс уақытта демалысты ұйымдастыруға қойылатын гигиеналық талаптар мен нормаларды оқып үйрену.

 4. Орындау түрі: презентация дайындау.

 5. Орындау критерийлері:

Тапсырманы орындауды бағалау критерийлері – бағалайтын баллға әсер ететін шарттар:

  • тапсырманы өткізу мерзімі;

  • тиянақты талдау жүргізу;

  • өз ойын нақты және айқын білдіре алу;

  • қорытынды мен ұсыныстарды дәлелдеу;

  • берілген көлемнен бет санының артық болуы.

 1. Тапсыру мерзімі: сабақтың 8 аптасында.

 2. Бағалау критерийлері:

Ең жоғарғы балл – 4 алу үшін тапсырма толық орындалған, бағалау критерийлеріне сәйкес және уақытылы өткізілуі тиіс, жұмыстың презентациясы кезінде студенттер мен оқытушының сұрақтарына жауап беру керек.

 1. Әдебиет:

 1. Кардашенко В.Н. «Гигиена детей и подростков», 9 стр. М., Медицина, 1980 г.

 2. Кардашенко В.Н. «Гигиена детей и подростков»,. М., Медицина, 1988г

 3. Кучма В.Р. «Гигиена детей и подростков», М., Медицина, 2003г.

 4. Минх А.А. Методы гигиенических исследований. - М.: Медицина, 1976 г.

 5. Громбах С.М. - Руководство по гигиене детей и подростков. - М, 1964г

 6. интернет

 1. Бақылау:

Бақылау сұрақтары:

 1. Оқу және оқудан тыс уақытта демалысты ұйымдастыруға қойылатын гигиеналық талаптар.

 2. Жасқа байланысты оқудан тыс жұмысты нормалау.

 3. Оқудан тыс мекемелердің номенклатурасы.

 4. Оқудан тыс әрекет тәртібіне қойылатын гигиеналық талаптар.

 5. Оқудан тыс мекемелердің жоспарлануының және қолайыландырудың гигиеналық принциптері.


1. Тақырып: Оқытуға функционалдық дайындау («мектептегі жетілу») мəселелерінің гигиеналық аспектілері. Мектепке дейінгі мекемелерде сабақ өткізу ұзақтығының əдістемесі.

2. Мақсаты:

- оқытуға функционалдық дайындау («мектептегі жетілу») мəселелерінің гигиеналық аспектілерін оқу бойынша білім мен дағдыларын бекіту.

- мектепке дейінгі балалар мекемелерінде сабақтың өту ұзақтығы және әдістемесін

оқу бойынша білім мен дағдыларын бекіту.

3. Тапсырмалар:

 • оқытуға функционалдық дайындау («мектептегі жетілу») мəселелерінің гигиеналық аспектілерін меңгеру.

 • мектепке дейінгі мекемедегі сабақ өткізу ерекшеліктерін меңгеру.

 • нормативті құжаттармен жұмыс істеу дағдыларын үйрену.

4. Орындау түрі: презентация дайындау.

5. Орындау критерийлері:

Тапсырманы орындауды бағалау критерийлері – бағалайтын баллға әсер ететін шарттар:

  • тапсырманы өткізу мерзімі;

  • тиянақты талдау жүргізу;

  • өз ойын нақты және айқын білдіре алу;

  • қорытынды мен ұсыныстарды дәлелдеу;

  • берілген көлемнен бет санының артық болуы.

 1. Тапсыру мерзімі: сабақтың 8 аптасында.

 2. Бағалау критерийлері:

Ең жоғарғы балл – 4 алу үшін тапсырма толық орындалған, бағалау критерийлеріне сәйкес және уақытылы өткізілуі тиіс, жұмыстың презентациясы кезінде студенттер мен оқытушының сұрақтарына жауап беру керек.

 1. Әдебиет:

1. Кардашенко В.Н. «Гигиена детей и подростков», 9 стр. М., Медицина, 1980 г.

2. Кардашенко В.Н. «Гигиена детей и подростков»,. М., Медицина, 1988г

3. Кучма В.Р. «Гигиена детей и подростков», М., Медицина, 2003г.

4. Минх А.А. Методы гигиенических исследований. - М.: Медицина, 1976 г.

5. Громбах С.М. - Руководство по гигиене детей и подростков. - М, 1964г

6. интернет

 1. Бақылау:

Бақылау сұрақтары:

1. Мектепке дейінгі балалар мекемелерінде сабақтың өту ұзақтығы.

2. Мектепке дейінгі балалар мекемелерінде сабақты өткізу әдістемесі.

3. Сабақ оқуға функционалды дайындық («мектептік жетілу») мәселелерінің гигиеналық аспектілері.

4. Балалардың мектепте оқуға функционалды дайындығының медициналық критерийлері.

5. Балалардың мектепте оқуға функционалды дайындығының психофизиологиялық критерийлері.

6. Мектепке дейінгі мекемелердің кіші, орташа, ересек және дайындық топтардың сабақ өткізу ұзақтығы қандай?

1. Тақырып: Бастауыш сыныптағы оқушыларды оқытудың гигиеналық негіздері. Бірінші сыныпта сабақ берудің сатылық режімі.

2. Мақсаты:

- бастауыш сынып оқушыларын оқытудың гигиеналық негізі бойынша білім мен дағдыларын бекіту.

- бірінші сыныпта сабақ берудің сатылық режімі бойынша білім мен дағдыларын бекіту.

3. Тапсырмалар:

- бастауыш сынып оқушыларын оқытудың және бірінші сыныпта сабақ берудің сатылық режімі бойынша білім гигиеналық негіздерін меңгеру;

4. Өткізу формасы: презентация дайындау.

5. Орындау критерийлері:

Тапсырманы орындауды бағалау критерийлері – бағалайтын баллға әсер ететін шарттар:

  • тапсырманы өткізу мерзімі;

  • тиянақты талдау жүргізу;

  • өз ойын нақты және айқын білдіре алу;

  • қорытынды мен ұсыныстарды дәлелдеу;

  • берілген көлемнен бет санының артық болуы.

6. Тапсыру мерзімі: сабақтың 9 аптасында

7. Бағалау критерийлері:

Ең жоғарғы балл – 4 алу үшін тапсырма толық орындалған, бағалау критерийлеріне сәйкес және уақытылы өткізілуі тиіс, жұмыстың презентациясы кезінде студенттер мен оқытушының сұрақтарына жауап беру керек.

8. Әдебиет:

 1. Кардашенко В.Н. «Гигиена детей и подростков», 9 стр. М., Медицина, 1980 г.

 2. Кардашенко В.Н. «Гигиена детей и подростков»,. М., Медицина, 1988г

 3. Кучма В.Р. «Гигиена детей и подростков», М., Медицина, 2003г.

 4. Минх А.А. Методы гигиенических исследований. - М.: Медицина, 1976 г.

 5. Громбах С.М. - Руководство по гигиене детей и подростков. - М, 1964г

 6. интернет

9. Бақылау:

Тесттер

1. «Баспалдақ тәртібін» енгізу бірінші сынып оқушылар үшін мына мақсатта қолданылады:

 1. оқушылар үшін оқу тәртібін үйреншікті етіп сақтау

 2. бастауыш сынып оқушыларын оқу жүктемесінен қорғау

 3. мектептегі өзіп келе жатқан оқу тәртібіне бейімделу

 4. 1-ші сыныптар үшін оқу сабақтары кезінде ойын компоненттерін сақтау

 5. оқушылар үшін үйреншікті күн тәртібін қалыптастыру


2. 1 сыныпта 6жастағы балалар үшін сабақ ұзақтығы аспау керек:

 1. 25 минут

 2. 30

 3. 35

 4. 40

 5. 45


3. 5-күндік оқу аптасында балалар денсаулығына қолайсыз әсер етеді:

 1. оқу жоспарында гуманитарлық бағыттағы күшею

 2. ой еңбегінің қарқындылығы

 3. оқу жоспарында математикалық бағыттағы күшею

 4. оқу әдістемесінің өзгеруі

 5. оқу жоспарында эстетикалық бағыттағы күшею


4. 5-күндік оқу аптасын енгізгенде оқу тәртібінде рұқсат етілмейді:

 1. әрбір сабақ ұзақтығын қысқарту

 2. үзіліс ұзақтығын қысқарту

 3. апталық оқу жүктемесін қысқарту

 4. оқу жоспарындағы гуманитарлық және эстетикалық бағыттағы күшеюі

 5. дене шынықтыру жаттығуларын енгізу


5. 6-жастағы оқушылардың оқу-тәрбие жұмысында міндетті емес:

 1. бір ауысымда ғана оқу

 2. 2-ші және 3-ші сабақтардан кейін ауда динамикалық жаттығу

 3. күн тәртібі ұзартыоған топтарда болу

 4. сабақ ұзақтығы 35 минут

 5. тамақтануды ұйымдастыру


6. Мектептегі сабақ аяқталғаннан соң оқушылардың қажуын неғұрлым тиімді басады:

 1. өз таңдауы бойынша көркем әдебиет оқу

 2. пайдалы қоғамдық еңбек

 3. ашық ауада белсенді дем алу

 4. мектептен тыс мекемелерде өз аңдауы бойынша үйірме сабақтарға қатысу

 5. спорт дайындықтары


7. Сабақта оқушылардың ой еңбегі деңгейін арттыру үшін оқытушы мынадай шаралар жүргізу керек:

 1. сабақ ұзақтығын қысқарту

 2. дене шынықтыру үзілістерін қолдану

 3. сыныпта жарықтану деңгейін жоғарылату

 4. тек жақсы оқитын оқушылармен ғана жұмыс істеу

 5. оқу жоспарына компьютерлік бағдарламалар енгізу


8.Мектепте балаларды оқытуды ұйымдастырудың негізгі гигиеналық принциптері қандай?

1. кезектілік (постепенности)

2. жүйкелік – психикалық жүктемені азайту

3. оқу жүктемесінің бала мен жасөспірімнің жеке және жас ерекшеліктеріне сәйкестігі

4. мектептегі оқу процесінің ұйымдастырылуын ғылыми негіздеу

5. оқудың оптималды жағдайларын жасау

6. мектеп және үй тапсырмаларының оптималды қатынасын қамтамасыз ету

А. 1,2,3 жауаптар дұрыс Б. 3,4,5 жауаптар дұрыс В.барлық жауап дұрыс


9. Оқу әрекетін гигиеналық оптимизациялаудың негізгі бағыттары және оқу жүктемесін психогигиеналық бағалау критеритері қандай?

1. оқу жүктемесінің мөлшерін нормалау және регламенттеу;

2. оқу процесін ұйымдастыруын регламенттеу;

3. балалар жұмысқа қабілеттілігі өзгеруінің физиологиялық принциптерін есепке алу;

4. оқу жүктемесі оқушылардың әрбір жас этабында организм мүмкіндіктерінен артық болу керек;

5. оқу жүктемесі оқушылардың әрбір жас этабында организм мүмкіндіктеріне сәйкес болу керек;

6. оқу жүктемесі жасты оқушылардың организм мүмкіндіктерінен кем болу керек;

А. 1,2,3,5 жауаптар дұрыс Б. 2,3,4,6 жауаптар дұрыс В.барлық жауап дұрыс


10.Толық гигиеналық сабақ кестесі ең алдымен құрастырылады:

1. 1 сыныпқа

2. 3 сыныпқа

3. 5 сыныпқа

4. 7 сыныпқа

5. 11 сыныпқа

А. 1,3,5 жауаптар дұрыс Б. 2,3,4 жауаптар дұрыс В.барлық жауап дұрыс



1. Тақырып: Денсаулығы нашар балаларға білім беретін балалар мекемелеріндегі балалардың күн тәртібі.

2. Мақсаты:

- Арнайы балалар мекемелеріндегі денсаулығы нашар балалардың күн тәртібі бойынша білімдерін нығайту.

3. Тапсырмалар:

1. Арнайы балалар мекемелеріндегі денсаулығы нашар балалардың күн тәртібі.

2. Арнайы балалар мекемелеріндегі балаларды оқыту тәртібі.

4. Өткізу формасы: презентация дайындау.

5. Орындау критерийлері:

Тапсырманы орындауды бағалау критерийлері – бағалайтын баллға әсер ететін шарттар:

  • тапсырманы өткізу мерзімі;

  • тиянақты талдау жүргізу;

  • өз ойын нақты және айқын білдіре алу;

  • қорытынды мен ұсыныстарды дәлелдеу;

  • берілген көлемнен бет санының артық болуы.

 1. Тапсыру мерзімі: сабақтың 10 аптасында.

 2. Бағалау критерийлері:

Ең жоғарғы балл – 4 алу үшін тапсырма толық орындалған, бағалау критерийлеріне сәйкес және уақытылы өткізілуі тиіс, жұмыстың презентациясы кезінде студенттер мен оқытушының сұрақтарына жауап беру керек.

8. Әдебиет:

 1. Неменко Б.А., Оспанова Г.К. Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы. Оқулық – Алматы «Ғылым». – 2002. – 300 бет.

 2. Иманалиев Ш.И. Балалар мен жасөспірімдердің гигиенасы. – Алматы. Ғылым баспа орталығы.- 2008. – 257бет.

 3. Гигиена детей и подростков: Учебник /Под ред. В.Р.Кучма. - М.: «Медицина», 2003.- 382с.

 4. Руководство к практическим занятиям по гигиене детей и подростков. /Под ред. Белоусова А.З. – М: «Медицина», 1972. – 303с.

 5. Гигиена детей и подростков: Учебник /Под ред. Кардашенко В.Н.- М.: , М., «Медицина», 1980. - 435с.

 6. Гигиена детей и подростков: Учебник /Под ред. Кардашенко В.Н.- М.: , М., «Медицина», 1988. - 511с.

 7. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков. /Под ред. Кардашенко В.Н.- М: «Медицина», 1983. – 264с.

 8. Голубев В.В. и др. Практикум по основам педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста. – М.: Издательский центр «Академия».2000.-200 с.
  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Курсы № iconВысшие дипломатические курсы
Курсы «Повышение профессиональной квалификации» для молодых специалистов, принятых на работу
Курсы № iconМакроэкономика-2”
Солоу, сбалансированный рост, "золотое правило накопления", абсолютная и относительная конвергенция, эндогенный рост; открытая экономика:...
Курсы № iconЛекциялар курсы. Ред басқ. Қ. С. Қаражан. Алматы: nurpess, 2014. 168 б
Лекциялар курсы жоғары және орта арнайы оқу орындары, жалпы білім беретін мектептердің жоғары сынып оқушыларына арналған
Курсы № iconЛекция 40 сағат Экзамен 1 семестр Алматы 2009 Бағдарлама курсы 050703-«Информационные системы»
Бағдарлама курсы 050703-«Информационные системы» және 050704-«Вычислительная техника и программное обеспечение» мамандықтарының оқу...
Курсы № iconМемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысын конкурстық іріктеуден өткізу т
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің Қарағанды филиалы мемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысын...
Курсы № iconМемлекеттік тілді оқыту курсы оқытушысын конкурстық іріктеуден өткізу т
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің Орталық филиалы (Астана қаласы) мемлекеттік тілді...
Курсы № icon«мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығы мектепке дейінгі ұйымдар педагогтарына арналған үШТҰҒырлы тілдер курсы
Мектепке дейінгі ұйымдар педагогтарына арналған үштұғырлы тілдер курсы: әдістемелік құрал – Астана, 2013. – 19 б
Курсы № iconЛекция негіздері қолданбалы курсы. Аптасына 1 сағат. Жылына 34 сағат
«Генетика және селекция негіздері» қолданбалы курсы. Аптасына 1 сағат. Жылына 34 сағат
Курсы № iconКурсы: І №1-15

Курсы № iconКурсы: І №1-15

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница