Курсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014
НазваниеКурсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014
страница2/5
Токешева Ш М
Дата конвертации15.02.2016
Размер0.53 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://sirius.ssmu.kz/fs/_15/02/13/54ddb301afeab.doc
1   2   3   4   5

1. Кіріспе

Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы – балалардың өмір сүру жəне өсу

ортасының жағдайын оқып үйренетін пəн, сонымен қатар осы жағдайлардың

өсетін организмнің денсаулығына жəне функционалдық жағдайына əсер

етуін зерттейді. Денсаулықты сақтауға жəне нығайтуға бағытталған ғылыми

негіздер жəне практикалық шаралар, балалар мен жасөспірімдер организмінің дамуын ең қолайлы деңгейде сақтау.

Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы ғылыми пəн жəне денсаулық сақтау саласының практикалық бөлімі ретінде жасөспірімдердің денсаулығын сақтау мен нығайтуға бағытталған алдын алу шараларын негіздеуге жəне дамытуға бейімделген. Ол қоршаған жəне əлеуметтік ортаның əртүрлі факторларының əсерін зерттейді, саралайды, өсетін организмге олардың əсерін бағалайды жəне болжайды.

Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы кəсіптік пəн, медициналық

профилактикалық іс саласының бакалаврларын даярлау жүйесінде ерек-

ше орын алады.


2. Пəннің мақсаты: ғылыми тұрғыда балалар мен жасөспірімдер гигиена-

сы туралы мəліметтер беру, олардың негізіне, қағидаттарына, əдістемелік

тəсілдеріне сүйеніп заң шығаратын базаларды меңгеруге қажетті білімдерді

жəне машықтарды нығайту.


3. Оқытудың міндеттері:

• балалар мен жасөспірімдер гигиенасының теориялық жəне əдістемелік тəсілдерінің негіздерімен таныстыру, балалардың тұратын жəне өсетін орталарының факторларына гигиеналық шектеу қою қағидаттарымен таныстыру;

• жас буынға оқу-тəрбиелік, кəсіптік ортаның əр түрлі факторларының табиғаты мен сипаты туралы мəліметтер беру;

• балалар мен жасөспірімдердің денсаулық жағдайын жəне физикалық дамуын бағалауды зерттеу тəсілдерін оқыту;

• сауықтыратын шаралар жиынтығын дамытуға үйрету жəне балалар мен жасөспірімдерді тəрбиелеуге жəне оқытуға қолайлы жағдайды қамтамасыз ететін санитариялық- гигиеналық ұсыныстарды үйрету;

• балалар мен жасөспірімдер өмірін сауықтыру жағдайы үшін мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылауды жүзеге асыруға үйрету.


Студент

• пəнді, мақсатын, негізгі міндеттерін, балалар мен жасөспірімдер гигиенасында қолданылатын зерттеу əдістерін, басқа ғылымдармен өзара байланысын;

• балалар мен жасөспірімдер гигиенасының тарихын, даму кезеңдерін, оның дамуына ұлы гигиенистердің қосқан үлесін;

• бала организмінің өсу мен даму заңдылықтарын;

• балалар өмір сүретін ортаны гигиеналық нормалау қағидаттары мен ерекшеліктерін;

• оқу-тəрбие ортасындағы жəне өндірістік ортадағы факторларға зерттеу жүргізудің жəне баға берудің əдістерін, олардың балалар мен жасөспірімдер организміне тигізетін əсерін;

• балалар денсаулығына əсер ететін факторлардың қолайсыз əсерлерін болдырмау шараларын ұйымдастырудың негізгі бағыттарын;

• балалар мен жасөспірімдер гигиенасы саласындағы мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылаудың негізін;

• балалар мен жасөспірімдер гигиенасы бойынша негізгі норматвті-құқықтық актілер мен əдістемелік құжаттардың маңызын;

• балалар арасында санитариялық ағарту жəне салауатты өмір салты негізін қалыптастырудың түрлері мен əдістерін білуі тиіс.


Студент

• балалар мен жасөспірімдер мекемелеріндегі бөлмелердің гигиеналық көрсеткіштерін анықтауды жəне оларды гигиеналық бағалауды жəне бөлмелердің жағдайын оптимизациялауға ұсыныс беруді;

• микроклимат, жарықтандыру параметрлерінің көрсеткіштерін қолдана отырып мектепке дейінгі жəне мектеп жасындағы балалар мекемесінде балаларды оңтайлы орналастыруға ұсыныс беруді;

• хронометраж əдісімен энергияға жəне негізгі азықтық заттарға балалардың тəуліктік физиологиялық қажеттілігін анықтауды;

• «негізгі азықтық заттар мен энергияға деген қажеттілік нормаларына» сəйкес мəзір-тарату құруды жəне есептеуді;

• тиімді тамақтандыру жəне алиментарлы аурулардың алдын алу шараларын ұйымдастыру негізінде витаминизация жүргізуді;

• ультракүлгін сəулелердің мөлшерін есептеуді жəне əр түрлі шамдарды қолдана отырып балаларға профилактикалық УКС жүргізуді;

• балалар мен жасөспірімдердің дене бітімінің даму көрсеткіштерін анықтауды, регрессия шкаласымен жəне центильді əдістер бойынша оларды бағалауды;

• балалар мен жасөспірімдер арасындағы аурушаңдықтың интенсивті жəне экстенсивті көрсеткіштерін есептеуді, жеке жəне ұжым бойынша денсаулық жағдайына жалпылама баға беруді;

• мектепке дейінгі балалар мекемесінде жəне мектептерде балаларға арналған жићаздар жəне мектеп шеберханасына арнап құрал-жабдықтар таңдауды;

• балалардың жасы мен денсаулығына сəйкес олар үшін жеке күн тəртібін іріктеуді;

• балалар мекемесіндегі ішкі орта жағдайын зертханалық жəне аспаптық зерттеу үшін бағдарламалар құруды жəне зерттеу нəтижелеріне талдау жүргізуді;

• балалар мен жасөспірімдер мекемелерінде кешенді тексеру жұмысын жүргізуді, нəтижелер мен ұсыныстар бойынша санитариялық сипаттама беруді;

• практикалық жұмыста балалар мен жасөспірімдер гигиенасының бөлімі бойынша қолданыстағы заңнамалық, нұсқаулық жəне əдістемелік материалдарды қолдануды;

• балалар мен жасөспірімдер гигиенасы бөлімшесінің атқаратын жұмыстары бойынша санитариялық-гигиеналық оқыту, тəрбие, гигиеналық білімді насихаттау жоспарын құруды жəне өткізілген шаралар туралы есеп беруді;

• балалар мен жасөспірімдер, мектепке дейінгі балалар мекемесінің қызметкерлері, оқу орындарының қызметкерлері, ата-аналар жəне сол ауданның тұрғындары үшін дəрістер мен сұхбат жүргізудің тақырыптық жоспарын құра білуді үйреніп алуы қажет.


Студент

• балалар мен жасөспірімдер мекемесіне тереңдетілген, рейдті жəне жоспарланған тексеру жұмыстарын жүргізу əдістемелерін;

• мектепке дейінгі балалар мекемесінде, мектептерде, дене шынықтыру, еңбек сабақтарында жəне үй шаруашылығында сабақтар жүргізуді гигиеналық бағалауды;

• өскелең ұрпаққа саламатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында балалар мен жасөспірімдер гигиенасының əр түрлі бөлімдері бойынша дəрістер дайындау жəне сұхбаттар жүргізу;

• балалар мен жасөспірімдер мекемесінде көрнекі үгіттеу материалдарын дайындауды машықтану қажет.


4. Реквизитке дейінгі: экология жəне орнықты даму, анатомия, физиология, коммуникативті дағдылар, жалпы гигиена, қоғамдық денсаулық жəне денсаулық сақтау.

5. Реквизиттен кейінгі: эпидемиология дезинфекциялық іс негіздерімен, еңбек гигиенасы, магистратура пəндері

6. Пәннің қысқаша мазмұны: Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығы. Дене дамуы, денсаулықтың негізгі бір көрсеткіші. Балалар мен жасөспірімдердің іс-әрекеттерінің гигиенасы. Балалар мен жасөспірімдердің

қозғалыс белсенділігі мен дене тәрбиесінің гигиенасы. Енбектік, политехникалық және өндірістік оқытудың гигиенасы. Балалар мен жасөспірімдердің тамақтану гигиенасы. Балаларды дамыту, тәрбиелеу және оқыту ортасының гигиенасы. Салауатты өмір салтын қалыптастырудың негіздері.


7. Сабақтардың тақырыптық жоспары


Дәрістерінің тақырыптық жоспары
Тақырыптардың атауы

Сағ.

саны
7 семестр

20

1

Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы пəні, мақсаты, міндеті, зерттеу əдістері. Балалар мен жасөспірімдер гигиенасының негізгі мəселелері. ҚР-да балалар мен жасөспірімдер гигиенасындағы гигиеналық нормалардың теориялық қағидаттары.

2

2

Балалар мен жасөспірімдер гигиенасының даму тарихы. Балалар мекемелеріндегі санитариялық - техникалық жабдықтарға қойылатын гигиеналық талаптар. Балалар мен жасөспірімдер мекемелеріндегі ауа – жылыту тəртібі.

2

3

Балалар мен жасөспірімдер мекемелеріндегі жарықтандыруға қойылған гигиеналық талаптар. Даму мен өсудің негізгі заңдылықтары. Балалар мен жасөспірімде дамуы мен өсуіне əсер ететін факторлар.

2

4

Денсаулықтың негізгі көрсеткіші ретіндегі физикалық даму. Физикалық дамудың акселерациясы мен ретардациясы. Балалар мен жасөспірімдердің физикалық даму көрсеткіштерін бағалау жəне зерттеу əдістері. Физикалық дамудың стандарттары.

2

5

Балалар мен жасөспірімдердің денсаулық жағдайы. Балалар мен жасөспірімдер денсаулығын сипаттайтын жағдайлардың көрсеткіштері. Балаларды денсаулық топтарына бөлу критерилері. Балалар мен жасөспірімдер денсаулығын кешенді бағалау.

2

6

Балалар мен жасөспірімдер гигиенасының қызметі. Шаршау жəне оның физиологиялық маңыздылығы. Балалар мен жасөспірімдердің күн тəртібі. Балалар мен жасөспірімдердің күн тəртібінің физиология-гигиеналық негіздері.

2

7

Мектепке дейінгі балалар мекемелерінде балаларды оқытуды ұйымдастырудың гигиеналық қағидаттары және күн тәртібі. Мектепке дейінгі білім беру нысандарында оқу-тəрбие үдерісінің гигиеналық негіздері. Мектеп жастағы балалардың күн тəртібі. Алты жастағы балаларды оқытуды ұйымдастырудың гигиеналық қағидаттары.

2

8

Денсаулық жағдайының ауытқулары мен даму ақаулары бар балалар мен жасөспірімдерге арналған мекемелерде оқу үдерісін ұйымдастырудың гигиеналық негіздемесі. Қазіргі заманға сай балалар мен жасөспірімдер мекемелерін жоспарлау мен құрылыстаудың гигиеналық қағидаттары.

2

9

Мектепке дейінгі мекемелерді, жалпы білім беретін мектептерді, мектеп интернаттарын жəне кəсіби-техникалық мектептерді, гимназиялар мен лицейлерді жоспарлау мен құрылыс жүргізуде қойылатын гигиеналық талаптар.

2

10

Қазіргі заманға сай мектептен тыс мекемелерді жоспарлау жəне құрылыс жүргізуде қойылатын гигиеналық талаптар. Жаңа құрылыс жəне жұмысқа арналған материалдар, оларды санитариялық-гигиеналық бағалау.

2
8 семестр

20

1

Оқу жићаздары мен жабдықтарына (мектепке дейінгі мекемелердегі орындықтар мен үстелдер, парта, оқушының орындығы мен үстелі, зертханалық үстел, верстак, аспап) қойылатын гигиеналық талаптар. Спорт залдары мен мектеп шеберханасы жабдықтарына қойылатын гигиеналық талаптар.

2

2

Балалар керек-жарақтарына (оқулықтарға, балалар кітабына, оқу жабдықтары мен əдістемелеріне) қойылатын гигиеналық талаптар. Оқу үдерісінде қолданылатын техникалық құрылғыларға (кино, теледидар, компьютерлік технологиялар мен т.б.) гигиеналық нұсқау.

2

3

Балалар ойыншығы, бала киімдері мен аяқ киімдеріне қойылатын гигиеналық талаптар. Балалар мен жасөспірімдердің физикалық дамуы жəне денсаулыққа еңбектің тигізетін əсері. Организмнің жынысқа жəне жасқа байланысты еңбек түрін нормалау.

2

4

Оқушылардың еңбек бойынша жəне политехникалық білім алудағы гигиеналық жəне физиологиялық негіздері. Әртүрлі профильдегі орта мамандандырылған-техникалық мектептердегі оқу-өндірістік үдерісті ұйымдастырудағы гигиеналық қағидаттары. Жасөспірім организміне өндірістік орта факторларының əсері. Жарақаттанудың алдын алу. Мамандандырылған бағыт, оның медициналық-физиологиялық аспектісі.

2

5

Дене тəрбиесінің гигиеналық негіздері. Дене тəрбиесі мен шынықтыруға арналған құрал-жабдықтар жəне оның түрлері. Балалар жəне жасөспірімдерді спортқа баулудың медициналық аспектілері. Дене тəрбиесі және шынықтыруда жүргізілетін дəрігерлік бақылау.

2

6

Балалар жəне жасөспірімдердің тамақтану негіздері. Өсуші организмнің энергия жəне заттек алмасу ерекшеліктері жəне оң энергиялық баланс түзудегі гигиеналық рационды тамақтанудың рөлі. Балалар жəне жасөспірімдер тағамындағы ақуыз компоненттері, майлар, көмірсулар, минералды заттар, дəрумендердің және генетикалық модифицирленген өнімдердің маңызы (ГМӨ).

2

7

Балалар жəне жасөспірімдер тағамындағы физиологиялық норма. Балансталған тамақтанудың ролі. Жұқпалы аурулардың алдын алуды жоспарлаудың маңызы, мекеме құрылысының дəрежелері мен санитария жəне індетке қарсы тəртіптің сақталуы.

2

8

Иммунопрофилактика. Екпе түрлері. Қазақстан Республикасындағы профилактикалық екпе күнтізбесі. Балалар мен жасөспірімдер мекемелеріндегі гигиеналық тəрбие. Балалар мен жасөспірімдердің салауатты өмір салтын құру қағидаттары.

2

9

Қала мен ауылдағы балалар мен жасөспірімдер контингенттеріне емдік-алдын алу шараларын жүргізу. Көру бұзылыстары мен қимыл аппаратының даму ауытқуы бар оқушыларды қалпына келтіру мектептерінде оқытуды ұйымдастырудың гигиеналық қағидаттары.

2

10

Жазғы сауықтандыру мекемелерін ағымды санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау сұрақтары. Жазғы сауықтандыру мекемелерін ескертпелі санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау сұрақтары.

2
1   2   3   4   5

Похожие:

Курсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі: V курс, IX, X семестрлер Семей 2011
Пәннің Жұмыс бағдарламасы жалпы және клиникалық фармакология кафедрасында құрастырылды
Курсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі: 3 курс, 6 сместр Семей 2014

Курсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі 1 курс 1 семестр Семей 2014
Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі Астана 2007 ж Типтік оқу бағдарламасының негізінде
Курсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі 1 курс 1 семестр Семей 2014
Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі Астана 2007 ж Типтік оқу бағдарламасының негізінде
Курсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі: 1 курс, 1,2 семестр Семей 2014
Пәннің Жұмыс бағдарламасы тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасымен «Экология және тұрақты даму» Типтік оқу бағдарламасының негізінде...
Курсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі: 2 курс, 4 семестр Семей 2014
Пәннің Жұмыс бағдарламасын Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі 2 курс, 4 семестр Семей 2014
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қазақстан тарихы және жалпы білім беру пәндер кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қазақстан тарихы және жалпы білім беру пәндер кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014 iconКурсы және оқу семестрі 2 курс, ІҮ семестр Семей 2014
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қазақстан тарихы және жалпы білім беру пәндер кафедрасы құрастырды
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница