«бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор
Скачать 197.52 Kb.
Название«бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор
Дата конвертации15.02.2016
Размер197.52 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://sirius.ssmu.kz/fs/_13/05/17/5195a427edfa6.doc
«Астана медицина университеті» АҚФорма№ ОБ-07.1.13


Шығарылған күні:31.08.2007


Қалыпты физиология кафедрасы


Тексеріс күні:31.08.2012


Тексеріс #:


бет


«БЕКІТЕМІН»

Білім беру қызметі жөніндегі

проректор

__________ Г.Ә.Жақсылықова

«____»___________20__ж.


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


Физиология -1 Fis-1 2207 бойынша

(пәннің атауы және коды)


5B110400 – «ЖМ» мамандығына арналған

(мамандық номері және атауы)


Дәріс 36 (сағат)


Практикалық

(семинарлық) сабақ 72 (сағат)


СӨЖ 54 (сағат)


Емтихан (сынақ) 3

(семестр)


Барлық сағат саны 162 (сағат)


Курс 2

Семестр 3


Астана, 20__ ж.


2.1 Кіріспе

Физиология-1 пәні, қарапайым физиологиялық процестерге, физиологиялық қызметтердің нейро- гуморальдық реттелуіне, тіршілік ету негізіне, мінез- құлықтың жүйелік механизмдеріне негізделген.

Физиологияның зерттеу объектісі болып тірі ағза және оның қызметтік бөлімдері саналады. Дені сау адам ағзасын оқып үйрену болашақ дәрігерлерге қызметтік диагностика әдістерін тез меңгеруге, организм жағдайын және бейімделуін бағалауға, физиологиялық қызметтердің қалыптан ауытқу дәрежесіне сәйкес оның қызмет теу деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.


2.2 Пәннің мақсаты:

Студенттерде дені сау адам ағзасы қызмет етуінің негізгі заңдылықтары жайында, физиологиялық жүйелердің реттелу механизмдері жайында білім қалыптастыру.

2.3 Міндеттері:

 • Адам ағзасының тіршілік етуі жайында жүйелі білім қалыптастыру, тұтас ағзаны қоршаған ортамен және ағзаның физиологиялық жүйелерінің реттелу механизмдерін байланыстыра отырып.

 • Студенттерде физиологиялық және клиникалық ойлау қалыптастыру.

 • Ғылыми экспериментті қою тәжірибесімен таныстыру.

 • Тәжірибеде алынған мәліметтерді талдау және оны ойлануға үйрету, бақыланатын фактілер мен құбылыстарды және олардың себеп-салдарлық өзара қарым қатынасын ойланып түсіне білуге үйрету.

 • Ағзаның және оның жүйелерінің қызметтік жағдайын бағалау әдістеріне үйрету. Клинико-диагностикалық аппараттармен жұмыс істеу принциптеріне үйрету.


2.4 Оқытудың соңғы нәтижелері

Студент білу керек:

 • пәнді, мақсаты мен міндеттерін білу, және оның болашақ мамандық үшін маңызын білу;

 • дені сау организмнің қызмет ету заңдылықтарын және физиологиялық процестердің реттелу механизмдерін білу, жалпы физиология және адамның интегративті мінез-құлық іс-әрекеті тұрғысынан қарастырғанда;

 • медициналық тәжірибеде кеңінен қолданылатын дені сау организмнің әртүрлі қызметтерін зерттейтін әдістердің маңыздылығын білу.


Істей білу:

 • бейімделу нәтижесіне жеткен кезде организмнің физиологиялық қызметтерінің реттелу және қалыптасуының негізгі заңдылықтарын бағалау және түсіндіру;

 • тіршілік ету жағдайына байланысты организмнің мінез-құлығының негізгі түрлерінң реттелуінің және қалыптасуының заңдылықтарын түсіндіру және бағалай білу;

 • организмнің негізгі қызметтік жүйелерінің маңызын және іс-әрекеті құрылуының жалпы принциптерін бағалау және түсіндіре білу;

 • дені сау организмнің қызметтерін зерттеудің ең маңызды әдістерінің принциптерін түсіндіру.


Дағдыны меңгеру:

 • Динамометрияны

 • Көру өткірлігін анықтау

 • Көру алаңын анықтау

 • Түсті ажыратуды анықтау

 • Қарашық рефлексін зерттеу

 • Дыбыстың ауа және сүйек арқылы өткізілуін зерттеу

 • Эстезиометрия жүргізу

 • Ольфактометрия-иіс сезуді анықтау

 • Дәм сезуді анықтау

 • Тиісті негізгі зат алмасуды анықтау

 • Термометрия жүргізу

 • Адамның психологиялық қасиеттерін анықтау үшін тестілеудің негізгі әдістерін білу


2.5 Реквизитке дейінгі: химия, медициналық биофизика, молекулярлық биология и медициналық генетика, анатомия-1, гистология-1.

2.6 Реквизиттен кейінгі: физиология-2, патологиялық физиология-1, патологиялық анатомия-1, фармакология-1, микробиология.


2.7 Сабақтың тақырыптық жоспары


2.7.1 Дәрістердің тақырыптық жоспарыДәрістер тақырыптары

Жүргізу әдісі

Сағ-ар


саны

1.

Физиология ғылым ретінде жалпы сипаттама.

Жалпы шолу

2


2.

Физиологиялық қызметтердің негізгі құрастыру принциптері және реттеруі.

Мәселелік дәріс

2


3.

Қозу. Қозғыш ұлпалардың тітіркендіру заңдары.

Мәселелік дәріс

2

4.

Мембраналық потенциал. Әрекет потенциалы. Рецепция.

Мәселелік дәріс

2

5.

Өткізгіш жолдардың жүйелік ұйымдасуы. Синапстар арқылы қозу өткізу.

Мәселелік дәріс

2

6.

Қанқа бұлшық еттері және бірінғай салалы еттердің физиологиясы. Еттер жиырылуы.

Мәселелік дәріс

2

7.

ОЖЖ-ің жалпы физиологиясы. Жүйке клеткаларының қозу мен тежелудің механизмдері.

Мәселелік дәріс

2

8.

ОЖЖ-гі қозудың таралу ерекшеліктері.

Мәселелік дәріс

2

9.

Вегетативті жүйке жүйесінің физиологиясы.

Мәселелік дәріс

2

10.

Гормондардың жалпы қасиеттерімен қызметтері.

Мәселелік дәріс

2

11.

Зат және энергия алмасуы. Энергетикалық алмасу.

Мәселелік дәріс

2

12.

Термореттелу.

Мәселелік дәріс

2

13.

Талдағыштардың жалпы физиологиясы.

Мәселелік дәріс

2

14.

Талдағыштардың жеке физиологиясы.

Мәселелік дәріс

2

15.

Туа біткен және жүре пайда болған мінез-құлық. Шартты рефлекторлық қызметтердің тежелуі.

Жалпы шолу

2

16.

Жоғары жүйке қызметтерінің типтері. Бірінші және екінші сигнальды жүйелер туралы И.П. Павловтың ілімі. Ұйқы физиологиясы.

Мәселелік дәріс
2

17.
Адамның психикалық қызметтері. Есте сақтау. Эмоциялар. Мотивациялар.
Мәселелік дәріс
2

18.
Адамның еңбектік іс-әрекет физиологиясы.
Жалпы дәріс
2Жалпы сағат:
36
   1. Тәжірибелік сабақтардың тақырыптық жоспары

Тәжірибелік сабақтар тақырыптары

Жүргізу әдісі

Сағ.


саны

1.

Физиологиялық қызметтерді зерттеу әдістері. Қозғыш ұлпаларды тітіркендіру әдістері

1.Сабақ тақырыбын қысқаша талқылау.

2.Аспаптармен танысу.

3.Ритмоэцефалоскоп аспабымен жұмыс дағдыларын игеру.

4. Сөз жұмбақ дайындап шешу.


4

2.

Қозғыш ұлпалар физиологиясы. Қозғыштықтың параметрлері.

1.Сабақ тақырыбын талқылау

2.Жүйке-бұлшық-ет препаратын дайындау

3.Ритмокардиоэнцефалограмманы талқылау
4

3.

Биоэлектрлік құбылыстар. Биопотенциалдардың табиғаты туралы қазіргі кездегі көзқарас.

1.Сабақ тақырыбын талқылау

2..Гальвани және Маттеучи тәжірибесін өткізу

3. Туындаған сұрақтар бойынша кеңес беру.


4

4.

Еттердің физиологиялық қасиеттері. Бұлшық ет жиырылуының түрлері.

1.Сабақ тақырыбын талқылау.

2. Кіші топтарда жұмыс өткізу.

3.Динамометрмен және электромиографпен жұмыс жұргізу, алынған нәтижелерді талдау және талқылау


4


5.

Жүйке талшығы бойымен қозу өткізу заңдары. Парабиоз. Синапстардың физиологиялық қасиеттері.

1.Сабақ тақырыбын талқылау

2. Жүйке талшықтарының түрлеріне озіндік презентация жасау.

3. Туындаған сұрақтар бойынша кеңес беру.


4

6.

Қарапайым физиологиялық процестерден қорытынды сабақ.

1.Тесттік бақылау

2.Ситуациялық есептерді шешу

3.Бір сұрағы зерттеу тәсіліне арналған, аралық бақылаудың үш сұрағын талқылау.


4

7.

ОЖЖ-де қозу таралу ерекшеліктері.

1.Сабақ тақырыбын талқылау.

2.ЭЭГ және РЭГ талдауын студенттерге үйрету

3. Тюрк әдісі бойынша жұлын-милық рефлекстің анықтау тәжирибесін өткізу


4

8.

ОЖЖ тежелу процестері.

1.Сабақ тақырыбын қысқаша талқылау.

2.ОЖЖ-тежелу тәжірибелердің жүргізілуін студенттерге үйрету.

3. Тәжірибелік жұмыстарды өз бетімен орындау:

А) висцеральді рефлекстер

Б) тамырлы рефлекстер. Жергілікті дермографизм.

В) қарашық рефлекстерін зерттеу. Қаршықтың жарыққа деген тікелей реакциясы

Г) Терілік рефлекстер: пиломоторлы рефлекс немесе қаз терісі4

9

Ішкі сөл бөлу бездері. Эндокриндік бездердің жалпы сипаттамасы.

1. Кіші топтарда жұмыс:

Жыныс циклінің жобасын салу; «Сіз стресс әсеріне ұшырадаңыз ба?»

2. Ситуациялық есептерді шешу.

3. Туындаған сұрақтар бойынша кеңес беру.


4

10

Энергетикалық алмасу. Тамақтану. Жылу реттелуі. Жылудың тепе-теңділігі.

1.Сабақ тақырыбын талқылау

2.Кіші топтарда жүмыс өткізу:дене температурасын өлшеу, негізгі алмасуды кестелер арқылы анықтау.

3.Ситуациялық есептерді шешу.4

11.

Физиологиялық қызметтердің нейрогуморальдық реттелуі бойынша және тіршіліктің негіздері бойынша қорытынды сабақ.

1.Тесттік бақылау

2.Ситуациялық есептерді шешу

3.Бір сұрағы зерттеу тәсіліне арналған, аралық бақылаудың үш сұрағын талқылау.


4

12.

Көру талдағышы. Зерттеу әдістері.

1. Кіші топтарда жұмыс өткізу

Көз өткірлігін анықтау

Соқыр дақты және түрлі – түсті көруді, көру кеңістікті анықтау.4

13.

Есту, тепе-теңдік талдағыштары.

1.Сабақ тақырыбын талқылау.

2.Кіші топтарда жұмыс өткізу.

Ауалы және сұектік өткізштігін анықтау. Тепе-теңдік аппараттың қызметтік тұрақтылығын, бинауральді естуді зерттеу.4

14.

Дәм сезу және иіс сезу талдағыштары. Тері талдағышы.

1.Сабақ тақырыбын талқылау

2.Кіші топтарда жұмус өткізу:сипап-сезу өткірлігін аныңтау,дәм сезу сезімталдылығы табалдырығын зерттеу,

температуралық,кезектескен бейнелер анықталуын,терморецепторлардың бейімделуін зерттеу.

3.Ситуациялық есептерді шығару.


4

15.

Ағзаның шартты рефлекторлық іс-әрекеті және оның нейро-физиологиялық механизмдері.

1. Рефлекторлық доғаның құрылымы бойынша сілекейшығару шартсыз рефлексін салу.

2. Эксперименталды жануарларда тәртіптік реакцияларды зерттеу, белсенді қашу шартты рефлекстерін құрастыру.


4

16

ЖЖ іс-әрекетін зерттеу әдістері. ЖЖ іс-әрекетінің типтері.

1.Сабақ тақырыбын талқылау

2.Кіші топтарда жұмыс өткізу: Àéçåíãî áîéûíøà ÆÆI° òèïòåðií çåðòòåó,

3. ¼çií - ¼çi áà¹àëàó, сигналдық жұйенің басымдылық ететін типін анықтау, «Бозторғай немесе жапалақ» тесті бойынша тұлғаның жеке ерекшеліктері тестерін өткізу.4

17.

Адамның жоғарғы психикалық қызметтерін зерттеу әдістері.

1.Сабақ тақырыбын талқылау

2.Кіші топтарда жұмыс өткізу. Әр түрлі мысалдарды қысқаша талқылау және талдау: қысқа уақыттық есті зерттеу ,ұзақ ауқыттық есте сақтаудың көлемін, мағыналы естің көлемін анықтау.4

18

Тәртіптің жүйелі механизмдері бойынша қорытынды сабақ.

1.Тесттік бақылау

2.Ситуациялық есептерді шешу

3.Бір сұрағы зерттеу тәсіліне арналған, аралық бақылаудың үш сұрағын талқылау.


4
Жалпы сағаты:
72
   1. Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмыс (СӨЖ)

тақырыптары


Тақырыптары

Жүргізу әдісі

Сағаттар саны


1.

Биологиялық мембраналардың қызметтері. Мембраналардың иондық каналдары.


Реферат дайындау және қорғау.

5

2.

Қызметтік жүйелер туралы П.К. Анохинның ілімі.


Тақырып бойынша презентация.

5

3.

Гипоталамус-гипофиз-бүйрек үсті бездер жүйесі.

Ситуациялық есеп құру

6

4.

Секреция.

Реферат дайындау және қорғау.

5

5.

Тамақтанудың физиологиялық негіздері. Тамақтанудың теориалары.

Тақырып бойынша презентация

6

6.

Эмоциональдық стресс.

Ситуациялық есеп құру

5

7.

Бейімделу физиологиясы.

Реферат дайындау және қорғау.

6

8.

Биоритмология.

Тақырып бойынша презентация

5

9.

Экспериментальды невроздар.

Ситуациялық есеп құру

5

10

Адамдардың жоғарғы психикалық қызметтер ерекшеліктері.

Жоғарғы психикалық қызметтер бойынша тест дайындау

6
Жалпы сағаты:54


2.8 Сабақ беру және оқыту әдістері

 • Дәрістер: жалпы шолу, тақырыптық мәселелі

 • Тәжірибелік сабақтар: тақырып бойынша тәжірибелік жұмыстарды орындау (жануарларды тәжірибелік зерттеу, клиникалық-физиологиялық әдістемелердің игерілуі), аспаппен жұмыс, зерттеу нәтижелерін талқылау, хаттамаларды дайындау.

 • Оқытушы басқаруымен студенттердің өзіндік жұмысы: барлық туындаған сұрақтар бойынша кеңес беру, тақырыптарды дербес игеру, жоспарда көрсетілген тәжірибелік жұмыстарды орындау, презентацияларды және рефераттарды дайындау, ахуалдық есептерді шешу, кестелермен, атластармен, оқулықтармен жұмыс, тест тапсырмаларын орындау, интерак-тивтік оқыту бағдарламаларымен жұмыс, шағын топтарда жұмыс істеу, шекаралық бақылау.

 • Студенттердің өзіндік жұмысы: әдебиеттермен жұмыс істеу, жаттығулар мен тапсырмаларды орындау, тақырыптық рефераттарды дайындау және қорғау.


2.9 Білімдерін және дағдыларын бағалау әдістері

 • Ағымды бақылау: тестілеу, ауызша сұрастыру, тәжірибелік жұмыстарды, ахуалдық есептерді, жұмыс хаттамаларын тексеру, рефераттарды қорғау.

 • Аралық бақылау: коллоквиум.

 • Қорытынды бақылау: емтихан (тесттілеу, билет бойынша қағидалық сұрақтар және тәжірибелік дағдыларды жазбаша-ауызша сұрау).

2.10 Ұсынылатын әдебиет

Негізгі:

 1. Адам физиологиясы. Х.К. Сәтбаева, А.А.Өтепбергенов, Ж.Б. Нілдібаева, Алматы, 2005, 663 б.

2. Адам анатомиясы. А.Р. Рахишев, Алматы, 2005, 598 б.

3. Қалыпты физиологиядан тәжірибелік сабақтарға жетекшілік нұсқаулар.

Сайдахметова А.С., Рахыжанова С.О. Семей, 2006 г. - 174 бет.

 1. Қанқожа М.Қ. Қозғыш ұлпалар физиологиясы. – Алматы, 2004ж. 78 бет.

Қосымша:

 1. Рахишев А.Р. Русско-казахский толковый словарь медицинских терминов. (каз., русс.), А-Ата, 2002, 550 б.

 2. Ибраева С.С. Организмнің шартты-рефлекторлық әрекеті және оның

нейрофизиологиялық тегершіктері. Жоғарғы жүйке іс-әрекетінің типтері. Астана, 2006, 52 б.


2.11 Қосымша

1үлгі


2008-2012 оқу жылына физиология-1 бойынша «Жалпы медицина» мамандығына арналған жұмыс бағдарламасының басқа пәндермен келісу хаттамасы

Келісетін пәндер

Материалдық пропорциясын және оны баяндау ретін өзгерту туралы ұсыныстар және т.б.

Келісімге қатысқан кафедралардың мәжіліс хаттамаларының нөмірлері және күндері

1

2

3

Реквизитке дейінгі:

1.Молекулалық биология және медициналық генетика

Жасуша құрылысын қарастырғанда, жасуша ішілік органелланың оқытылуына, оның қызметтеріне, негізгі ерекшеліктеріне, жасушалық мембрана құрылысының ерекшеліктеріне назар аудару.


Хат. №__ ___ ___________2008æ.


Õàò. № 10 27 мамырдан 2008 æ.


2. Медициналық биофизика

Түсіндіру барысында жасуша мембранасында болатын негізгі үрдістерді талдауға, мембрананың құрылысы мен қызметі туралы қазіргі көзқарастарға, тіндегі электрлік құбылыстарға (Гальвани, Маттеучи тәжірибелері), негізгі үрдістерді талдауға, мембрананың құрылысы мен қызметі туралы қазіргі көзқарастарға, қозу үрдісіндегі жүрек тініндегі электрлік құбылыстың табиғатына (электрография, ЭКГ-физикалық негізіне), медициналық аспаптармен жұмыс істеудің негізгі тәсілдеріне назар аудару.


Хат. №__ ___ ___________2008æ.


Õàò. № 10 27 мамырдан 2008 æ.3. Анатомия-1

«Талдағыштар физиологиясы» бөлімін оқытуда есту, тепе-теңдік, дәм сезу, көру, терілік талдағыштар құрылысына көңіл бөлу. «ОЖЖ және ВЖЖ физиологиясы» бөлімдерінде ОЖЖ, ВЖЖ- симпатикалық, парасимпатикалық бөлімдердің құрылысына, ми қан айналым ерекшеліктеріне назар аудару.


Хат. №__ ___ ___________2008æ.


Õàò. № 10 27 мамырдан 2008 æ.Реквизиттен кейінгі:

1. Микробиология

Физиологиялық үрдістерге ішек микофлорасының шартты-патогенді әсері және маңызына көңіл аудару.


Хат. №__ ___ ___________2008æ.


Õàò. № 10 27 мамырдан 2008 æ.


2. Фармакология-1

Түсіндіру барысында медиаторлардың (ацетилхолин, норадреналин және т.б.), пептидті түзілімдердің (энкефалин, эндорфин және т.б.), сонымен қатар, гормондық препараттардың әсер ету тегершігін, М- және Н- холинорецепторлар туралы жалпы көзқарасқа көңіл аудару.


Хат. №__ ___ ___________2008æ.


Õàò. № 10 27 мамырдан 2008 æ.


Гистология курсымен

биология, радиобиология

кафедрасының меңгерушісі ______________________________________________ доцент Мамбетпаева Б.С.


Медициналық биофизика және

информатика кафедрасының

меңгерушісі _______________________________________ доцент Оспанов Н.М.


Тпопграфиялық анатомия

және операциялық хирургия

курсымен адам анатомиясы

кафедрасының меңгерушісі ______________________________________________ профессор Әубәкіров Ә.Б.


Фармация курсымен жалпы және

клиникалық фармакология

кафедрасының меңгерушісі ______________________________________________ м.ғ.д. Стикеева Р.К.


Қалыпты физиология

кафедрасының меңгерушісі ______________________________________________ профессор Хамчиев К.М.Похожие:

«бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор icon«Бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор, м.ғ. д., профессор
Жұмыс бағдарламасы 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығына ҚР 04. 019-2008 мжбс «Жоғарғы білім. Бакалавриат. Негізгі ережелеріне»...
«бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор icon«бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор
Жұмыс бағдарламасы Қр дсм білім, ғылым және кадр ресурстары департаментімен 18 маусым 2007 ж бекітілген «Физиология» пәні бойынша...
«бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор icon«бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі Проректор м.ғ. д.,профессор
Бұл мәселе мен экология, география (медициналық география), химия (аналитика, қалдықтардан тазарту), экономика (қоршаған ортаның...
«бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор icon«бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор, м.ғ. д., профессор
Жұмыс бағдарламасы 051301 – «Жалпы медицина» мамандығына жалпы гигиена пәні бойынша бекітілген типтік оқу бағдарламасы негізінде...
«бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор iconБілім беру қызметі жөніндегі
Жұмыс бағдарламасы 5В130200 «Стоматология» мамандығының Қазақстан Республикасының 2006 ж мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру...
«бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор icon«бекітемін» Бірінші проректор- оқу әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Бірінші проректор- оқу әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
«бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор iconЖҰмыс оқу бағдарламасы мамандығы: 6М110100-«Медицина»
«Бекітемін» ғылым және клиникалық жұмыстар жөніндегі проректор, м.ғ. к. Нұрмашев Б.Қ
«бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор icon«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор
Инновациялық үрдістерді ұйымдастыру формалары. Параллельді, салдарлы, интегралды
«бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор icon«менеджмент» кафедрасы бекітемін оәК төрайымы, академиялық қызмет жөніндегі проректор
Инновациялық үрдістерді ұйымдастыру формалары. Параллельді, салдарлы, интегралды
«бекітемін» Білім беру қызметі жөніндегі проректор iconБірінші проректор- оқу-әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница