Анатомия және гистология кафедрасы Силлабус бакалавриат мжмбс
Скачать 253.09 Kb.
НазваниеАнатомия және гистология кафедрасы Силлабус бакалавриат мжмбс
страница1/3
Мукашева М М
Дата конвертации15.02.2016
Размер253.09 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://sirius.ssmu.kz/fs/_14/12/26/549d0e964f9db.doc
  1   2   3
G-041.07.05.23-2013


Силлабус

Бакалавриат МЖМБС

1 бас.

Бет тен
СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


Анатомия және гистология кафедрасы


Силлабус

бакалавриат МЖМБС


Пән: Аna –1203


Пәннің коды: 5В110400


Мамандығы: Медициналық-профилактикалық іс


Оқу сағаттың көлемі: 90


Курс және оқу семестрі: 1 курс, 2 семестр


Семей – 2014


Силлабус (студенттің жұмыс бағдарламасы) анатомия бойынша Типтік оқу бағдарламаның негізінде анатомия

Анатомия және гистология кафедрасымен құрастырылған


Автор: оқытушы Мукашева М.М.

талқыланды

№ 1 Хаттама 02.09.2014ж.

Каф.меңгерушісі___________ С.К. Қожанова


КАФЕДРА ЖӘНЕ ОНЫҢ ОҚЫТУШЫЛАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

ФИО

Қызыметі, лауазымы, ғылыми дәрежесі,

Ғылыми қызығушылығы және жетістіктері/санаты

1

Кожанова С.К.

Каф.меңгерушісі, м.ғ.к, доцент

Ішкі және сыртқы факторлардың әсерінен перинаталды кезеңдегі иммунды жүйенің морфофункционалды жағдайы.

2

Милюшина И.Н.

Аға ,м.ғ.к.

Патология және қалыпты жағдай кезіндегі регенерация мен морфогенез мәселелері.

3

Щетинина Н.В.

Аға оқытушы

Патология және қалыпты жағдай кезіндегі регенерация мен морфогенез мәселелері.

4

Милюшина Я.А.

Аға оқытушы, м.ғ.к

Айырша бездің патоморфологиясы

5

Мукашева М.М

Оқу-ісінің меңгерушісі,аға оқытушы

Гипофизарлы-хиазмалық аймақтың хирургиялық анатомиясы.

6

Кудайбергенов К.К.

М.ғ.к, доцент

Адам бауырының ағза ішілік және ағзадан тыс нервтері.

7

Байльдинова Ж.М.

М.ғ.к., доцент

Жатыр байламдарының морфологиясы.

8

Мекебаева А.Н.

Оқытушы

Патология және қалыпты жағдай кезіндегі регенерация мен морфогенез мәселелері.

9

Дружинина Г. В.

Оқытушы

Патология және қалыпты жағдай кезіндегі регенерация мен морфогенез мәселелері

10

Токанова Д.М.

Оқытушы

Патология және қалыпты жағдай кезіндегі регенерация мен морфогенез мәселелері

11

Ауенов А.А.

Оқытушы

Патология және қалыпты жағдай кезіндегі регенерация мен морфогенез мәселелері

12

Садыкова Д.О.

Оқытушы

Өсіп келе жатқан ағзаның физиологиялық өзгерістері.БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ


Семей қ-сы, Абай Кунанбаев көшесі №103, морфологиялық корпус, тел.8-(722)- 252-19-05


Пән саясаты

Пән саясаты – бұл білімалушының (студент, интерн, резидент, магистрант, докторант) оқу материалын анағұрлым толық меңгеруіне және оқытушылар мен білімалушылардың нәтижелі әріптестігіне бағытталған осы пәнді меңгеру үрдісінде білімалушыға кафедраның қоятын жалпы талаптары.

Білімалушы міндетті:

 • Білімді, шеберлікті, практикалық дағдыларды және біліктіліктерді толық көлемде меңгеру.

 • Таңдалған білім траекториясы бойынша біліктіліктерге жету үшін бірінші курстан бастап электронды нұсқада «Портфолио» жинау.

 • Оқытушыларға, қызметкерлерге және білімалушыларға құрметпен қарау.

 • Семей қ. ММУ Ұжымдық этика Кодексін, соның ішінде «Сыртқы түріне талаптар» тарауын білу және сақтау.

 • Мұнтаздай таза және тәртіпті болу, Университетте, емханаларда өзін лайықты ұстау, тыныштықты және сабақтарда, холлдарда, дәліздерде тазалықты сақтау.

 • Білімалушы сабақ басталғаннан соң (оқытушы сабақты нақты бастағаннан соң) аудиторияға тек оқытушының рұқсатымен кіріп шыға алады.

 • Пән бойынша оқу бағдарламасын толық меңгеру үшін дәрістерге, практикалық (зертханалық, семинар) сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Клиникалық кафедраларда профессордың немесе доценттің қарауына, дәрігерлер консилиумдарына міндетті түрде қатысу.

 • СОӨЖ (студенттердің оқытушы жетекшілігімен өздік жұмысы) қатысуға кафедраның талаптарын орындау.

 • Дәрістерге, практикалық, зертханалық және семинар сабақтарға, емтихандарға медициналық форма киіп қатысу.

 • Клиникалық кафедраларға СЭС рұқсаты бар санитарлық кітаптың болуы.

 • Кафедра мүлкіне ұқыптылықпен қарау, үстелдер үстін ластамау, жазу жазбау, мүлікті бұзған жағдайда келтірілген зиянның орнын толтыру.

 • Үшкір өкшесі бар аяқ киімді киюге тыйым салынады.

 • Өртке қарсы қауіпсіздік ережелерін сақтау.

 • Университеттің ішкі тәртіп ережелерін сақтау.

 • Кафедра өміріне белсенді қатысу (СҒЖ үйірмесіне, кафедра іс-шараларына және т.б. қатысу).

 • Мамандық бойынша ғылыми-практикалық, патологоанатомиялық конференциялар мен ассоциациялардың жұмысына қатысу.

 • Дәрістер, сабақтар кезінде ұялы телефондарды өшіріп қою.

 • Емтихандарға ұялы телефондарды, i–Phone, i-Pad алуға тыйым салынады. Білімалушы ұялы телефондарды, i–Phone, i-Pad еске түсіру құралы ретінде пайдаланса, ол емтиханнан шығарылады, емтиханнан шығарылғаны туралы акт жасалады және F бағасы қойылады. Емтиханда немесе саралау сынағында білімалушы көмекші қағаздарды қолданса, автоматты түрде қорытынды «қанағаттандырарлықсыз» баға қойылады.

 • Кафедраларда өтемдер сабақтан тыс уақытта өткізіледі, дағдылы күндерде де жіберіледі (теориялық кафедрада кезекші оқытушы 18.00 сағатқа дейін болуы тиіс), клиникалық кафедрада өтемдерді профессорлық – оқытушылық құрамының түнгі кезекшілігі кезінде өткізуге болады.

 • Себепсіз және себепті жағдай бойынша сабақтарды босатқанда білімалушы сабаққа шыққан күннен бастап деканаттан бір апта ағымында рұқсатнама алуға міндетті.

 • Білімалушы себепті жағдай бойынша сабақтарды босатса бір ай ішінде өтеуі керек.

 • Себепсіз жағдайлар бойынша босатылған сабақтарды білімалушы 2 апта бойы қосымша оқыту түрі ретінде (ҚОТ) ақылы негізде өткізіледі, ҚОТ көрсетуге келісім шарт жасалады.

 • Егер білімалушының қосымша оқыту түріне және факультативті сабақтарға қажеттілігі болған жағдайда, онда да ҚОТ көрсетуге келісім шарт жасалады. ҚОТ барлық түрлері ақылы негізде өткізіледі.

 • Дәрістерді босатқан кезде себептерге қарамай білімалушы дәріс материалдарының конспектісі болуы керек және оны дәріскерге көрсетуі керек, босатқан дәрістерді өтеу – дәрісті өтеу үшін деканаттан рұқсатнама талап етілмейді.

 • Себепсіз жағдайлар бойынша босатылған сабақтарды өтеу кезінде білімалушыға 2,33 (70 %) артық баға қойылмайды.

 • Себепті жағдай бойынша босатқан сабақтарды өтеу кезінде білімалушыға жауап берген бағасы қойылады.

 • Білімалушы белгілі себептермен (стационарда емделсе, төтенше жағдайлар болған кезде: табиғат апаты, апаттар және басқалар) басқадай себептермен сабақ босатқан жағдайда топ старостасы немесе куратор бір тәулік ішінде кафедраны және деканатты (телефонмен және басқадай жолмен) болған жағдай туралы хабардар етуге тиісті және үш күн ішінде осы жағдайды куәландыратын құжат әкелуі керек. Ақтау құжаттары болып табылады: студенттік емханадан анықтама (нөмірі емхананың анықтама беру журналындағы нөмірмен бірдей болуы керек), жақындарының қайтыс болуы туралы куәлік, донорлық анықтама, некелесу туралы куәлік, баланың туу туралы куәлігі. Интерндер, резиденттер, магистранттар, докторанттар жұмысқа жарамсыздығы парағын беруі керек. Ақтау құжаттары болмаған жағдайда себепсіз болып саналады. Жалған анықтамалар берген жағдайда рұқсатнама берілмейді және білімалушыға қатысты ішкі тәртіп Ережелеріне сәйкес әкімшілік шаралар қолданылады.

 • Кафедраға рұқсатнамамен бірге растайтын құжат көшірмесі беріледі. Білімалушы себепті жағдаймен босатылған 2 сабақты бір ретте өтеуіне болады.

 • Себепті жағдаймен босатылған сабақты өтеу кезінде қағаз журналда «бж» дөңгелектенеді және алынған баға қағаз және электронды журналға енгізіледі. Электронды журналға бағаларды қою үшін өтінім деканаттан рұқсатнама беру сәтінен бастап бір ай ішінде жүргізіледі.

 • Білімалушы бекітілген уақытта екі және одан да көп сабақтарды өтемеген жағдайда аттесталмаған деп есептеледі. Пәндердің аудиторлық (дәрістер, практикалық) сабақтары жалпы сағаттар көлемі босатылғандар санына байланысты мынадай әкімшілік шаралар енгізілсін:

- 5 - 10% - ескерту

- 11 - 15% - сөгіс

- 16-24% - қатаң сөгіс

 • Білімалушы ағымдағы үлгеріміне бақылау оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша өткізіледі.

 • Соңғы сабақта пән бойынша жіберу рейтингісінің бағасы (ЖРБ) есептеледі, ЖРБ ведомостіне танысқаны туралы білімалушы өзінің қолын қояды, ал ЖРБ жетекші оқытушымен сынақ кітапшасында ЖРБ қойылады.

 • Пәндердің (дәрістердің, практикалық) аудиторлік сабақтардың жалпы көлемінен 25% себепсіз жағдаймен босатқан білімалушы пән бойынша аралық аттестаттауға (емтиханға/дифсынаққа) жіберілмейді және жазғы (ақылы) семестрден өтуге міндетті. Себепсіз жағдаймен босатқан білімалушы жеке кесте бойынша барлық өтеулерді өтеуге міндетті.

 • Деканаттан рұқсатнамалар оқу топтары журналдарында сақталады.

 • Егер білімалушы себепті жағдай бойынша аралық бақылауды босатқан және оны бір ай бойы өтемеген жағдайда, «бж» орнына журналда «0» қойылады. Және оның рейтингі автоматты түрде төмендейді.

 • Егер интеграцияның бір пәні немесе аралас пәндер бойынша «Жалпы медицина» мамандығы 4,5 курстары білімалушысы «F» алса, онда білімалушы жазғы (ақылы) семестр кезінде «F» бар пәнді ғана өтейді. Толық пән бойынша қорытынды баға ақылы семестрді өткеннен кейін қойылады.

 • Кафедра әрбір практикалық дағды (ҚКЕБ, ҚПЕБ, науқас төсегі қасындағы мини – клиникалық емтихан және б.) бағасының әдісін анықтауы керек, білімалушылармен дағдылар семестр бойы тапсырылады, оқу журналына қойылады, қосылады, практикалық дағдыларға қорытынды баға сессия кезінде эмтихандық ведомсотіге қойылады.

 • Егер емтихан екі және одан да көп кезеңдерден тұрған жағдайда және білімалушы кезеңдердің бірінен «0» алса, онда ол білімалушы үшін емтиханның келесі кезеңіне өту үшін кедергі болып табылмайды, емтихан бағасы әрбір кезеңнің үлес салмағына сәйкес саналады.

 • Егер жіберу рейтингісі бойынша және қорытынды бақылаудан да (емтихан/дифф сынақтан) білімалушы оңды баға алса ғана қорытынды баға есептеледі. Сонымен бірге оңды баға болып 50% -дан 100% -ға дейінгі баға болып саналады, қанағаттанарлықсыз баға - 0 -дан 49% -ға дейінгі баға болып саналады.

 • Егер емтихан үш кезеңнен тұрған жағдайда, онда тестілік емтихан үлес салмағы 20 % құрайды, практикалық дағдылар 10%, ауызша жауап - 10%. Егер емтихан тек қана ауызша сұраудан және практикалық жағдыдан тұрса онда тиісінше әрбіреуі -20%.

 • Ағымдағы сабақтарда және аралық бақылауда алынған қанағаттанарлықсыз бағалар өтелмейді. Қанағаттанарлықсыз бағалар болған жағдайда білмалушылар төмен ЖРБ алады, ол өз кезегінде емтихан рұқсатнамасына әсер етеді.

Аралық аттестаттау бойынша оңды бағаны көтеру мақсатында қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

 • ЖРБ сынақ кітапшасының оң жағына қойылады. Дифференциалды сынақ бағасы шәкіртақы тағайындауға әсер етеді.

 • Осы семестрдің оқу жоспарымен қарастырылған семестрдің барлық пәндері бойынша оқу бағдарламасын орындау шарттары барлық сынақтарды тапсыру/ алуда білімалушылар аралық және қорытынды аттестаттауға жіберіледі. Емтихан сессиясына жіберу деканат өкімімен рәсімделеді, сонымен қатар білімалушы сынақ кітапшасына «сессияға жіберілді» мөртабаны қойылады.

 • Білімалушыны курстан курсқа ауыстыру студенттің үлгерімінің орта баллы (GPA) негізінде жүргізіледі.

 • Егер білімалушы қажетті өту баллының GPA санын ала алмаса, білім грантынан айрылуымен қайталау курсын өтеді немес өз еркімен оқудан шығарылады.

 • Толық көлемде курс бағдарламасын орындаған білімалушы, бірақ өту баллын (GPA) жинай алмаған, өзінің үлгерімінің орта баллын көтеру мақсатында ақылы негізде пәнді қайта жазғы (ақылы) семестрде оқуға мүмкіндік беріледі («Қазақстан тарихы» пәнінен басқа, ол бойынша мемлекеттік емтихан тапсырылады) және және қайта емтихан тапсырады.

Қайта тапсырғанда алынған оңды баға шәкіртақыны тағайындауға әсер етпейді.

Академиялық демалыстан кейін оқуға келген немесе бір мамандықтан екінші мамандыққа ауысқан кезде білімалушы барлық курсты толық өтуі және емтихан тапсыруы қажет.

 • «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханнан студент «қанағаттанарлықсыз» баға алған жағдайда, ол ақылы негізде осы пәнге қайта жазылады, қайтадан келесі академиялық мерзімде немес жазғы семестрде оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, ағымдағы бақылаудың талаптарын орындайды, рұқсатнама алады және мемлекеттік емтиханды қайтадан тапсырады. (ҚР білім және ғылым Министрінің №125 бұйрығы 85т. 18 наурыз 2008ж.)

 • «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтихан оңды бағасын оны көтеру мақсатында қайта тапсыруға рұқсат етілмейді. (ҚР білім және ғылым Министрінің №125 бұйрығы 85т. 18 наурыз 2008ж.)

 • Жұмыс және жеке оқу жоспарының және жұмыс оқу бағдарламаларының талаптарын орындамаған бітіруші курс студенті жазғы семестрді өтпей оқытудың қайталау курсына қалады. (ҚР білім және ғылым Министрінің №125 бұйрығы 85т. 18 наурыз 2008ж.)

Сіздерге, жоғары медициналық оқу орнын студенттері болғандықтан, мәйіт арқылы анатомия бойынша білімді игеруге мүмкіншілік беріледі. Сіздер анатомия кафедрасында келесі ережелерді сақтау керексіздер:

1. Болашақтағы дәрігер студенттік кезінде анатомиялық препараттармен жұмыс істегенде, толық медициналық формасын кию керек: ақ халат, қалпақ, маска, қорғаныш көзілдірік (формальдегидтың концентрациясы жоғары болғандықтан). Формальдегид—нейротоксикалық және эмбриотоксикалық химиялық реагент. Линза кимеуге тырысыңыздар, себебі формальдегид линзаға әсер етіп, көздің мөлдір қабығының қабынуына әкелуі мүмкін. Формальдегид көзге тигенде, жедел сумен көзді жуу керек! Қысқа балақ киімді, ашық аяқ-киімді киюге рұқсат берілмейді. Тағамдарды, суды, телефондарды оқу бөлмеге әкелуге тыйым салынады. Фото-және видеобейне жасауға академияның меңгерушісі не кафедра меңгерушісі рұқсат беру керек.

2. Анатомиялық препараттарды (сүйек, жеке ағза), мүсіндерді, планшеттерді кафедрадан шығаруға болмайды. Осы ережені бұзғандар академиядан шығарылуы мүмкін.

3. Мәйітті, оның жеке бөлімдерін сабақтан не өзіндік жұмыстан кейін ылғалды матаға жинау тиісті. Препараттаудан кейін теріні, майлы не дәнекерлі ұлпаны, ағзалардың талшықтарын бөлек ыдысқа жинаңыздар. Қағаздарды, перчатканы, мәйіттің қалған үлесшелерімен бірге тыстауға тыйым салынады!!

5. Анатомиялық препаратпен жұмыс істеген соң қол жуу керек!!

6. Оқу орынның тазалығын сақтаңыздар!! Үстелді, инструменттерді жұмыстан кейін жууға ұмытпаңыздар.

7. Мәйіт бөліміне және оқу бөлмелерге бөтен адамдарға кіруге тыйым салынады!!
  1   2   3

Похожие:

Анатомия және гистология кафедрасы Силлабус бакалавриат мжмбс iconОқу сағаттың көлемі: 162 Курс және оқу семестрі
...
Анатомия және гистология кафедрасы Силлабус бакалавриат мжмбс iconПән коды: Ana 1215 Мамандығы: 5В110200 Қоғамдық денсаулық сақтау
Анатомия және гистология оқу жұмыс бағдарламасы, анатомия пәнінің типтік оқу бағдарламасы бойынша құрылған
Анатомия және гистология кафедрасы Силлабус бакалавриат мжмбс iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Рк мжмбс 03. 07. 253-2001, рк мжмбс 03. 07. 061-2001, рк мжмбс 03. 07. 170-2001, рк мжмбс 03. 07. 524-2001, рк мжмбс 03. 07. 252-2001,...
Анатомия және гистология кафедрасы Силлабус бакалавриат мжмбс iconГистология курсымен сот медицинасы, патологиялық анатомия кафедрасы
Мақсат: Ж‰йке ж‰йесінің менингтамырлық ісіктерін классификациялыќ ±станымѓа жєне морфологиялыќ бейнесіне с‰йене отырып, µзара ажыратып,...
Анатомия және гистология кафедрасы Силлабус бакалавриат мжмбс iconКурсы І
Оперативтік хирургия және топографиялық анатомия курсымен адам анатомия кафедрасы
Анатомия және гистология кафедрасы Силлабус бакалавриат мжмбс iconКурсы І, ІІ
Оперативтік хирургия және топографиялық анатомия курсымен адам анатомия кафедрасы
Анатомия және гистология кафедрасы Силлабус бакалавриат мжмбс iconШ. И. Сарбасова атындағы микробиология,вирусология кафедрасы
Силлабус микробиология пәнінен 051101 «Мейірбеке іс» мамандығы бойынша ҚР мемлекеттік жалпыға білім беру стандартына (Астана, 2006),...
Анатомия және гистология кафедрасы Силлабус бакалавриат мжмбс iconТақырыптың аталуы Сағаттар саны
Тақырып Кіріспе. Морфология пәні бойынша түсінік. Анатомия, цитология, гистология және эмбриологияның биологиялық және биотехнологиялық...
Анатомия және гистология кафедрасы Силлабус бакалавриат мжмбс iconПатологиялық анатомия және сот медицина кафедрасы
Патологиялық анатомия және сот медицинасы кафедрасының отырысында талқыланып бекітілді
Анатомия және гистология кафедрасы Силлабус бакалавриат мжмбс iconКурсы: 2, III семестр
Кафедра: Физиологиялық пәндер кафедрасы және патологиялық анатомия мен сот медицина кафедрасы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница