Барлығы – 90 сағат Орал -2008 ж
НазваниеБарлығы – 90 сағат Орал -2008 ж
страница1/9
Дата конвертации15.02.2016
Размер0.9 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://inside.wksu.kz/dmdocuments/Соц_работа_07304_Хайдаров.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті


«Бекітемін»

ПИ Директоры

Ботагариев Т.А.

___________________

қолы аты-жөні

«__»__________ 200_ж.


Саясаттану және әлеуметтану кафедрасы

050501- Әлеуметтану

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын

студенттерге арналған

«Әлеуметтік жұмыс»

(пәннің атауы)

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


Курс – 3

Семестр – 5

Кредит саны - 2

Дәріс – 15 сағат

Практикалық сабақ (лаб., сем. және т.б.) – 15 сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 30 сағат

СӨЖ – 30 сағат

Емтихан – 5 - ші семестрде

Барлығы – 90 сағат
Орал -2008 ж.Пәннің оқу әдістемелік кешені ______________________________________

(типтік бағдарлама атауы, қаласы, жылы)

типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.


Құрастырушы(лар): _______________________________________________

(аты-жөні, лауазымы, ғылыми дәрежесі)


___________________кафедрасының отырысында бекітілді.

“____” ________________200__ ж. № ___хаттама.

Кафедра меңгерушісі___________ ____________________________________

(қолы) (аты-жөні)


_________________педагогикалық институттың оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді.

“___” ___________ 200_ ж. № __ хаттама.


Педагогикалық инстиуттың оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы _______________ ____________________

(қолы) (аты-жөні)


1. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ / SILLABUS /

1.1. Оқытушы туралы мәлімет

Оқытушы: Хайдаров Есқайрат Ерболатұлы – «Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасы, Тарих бөлімі, 204-бөлме, телефон: 51-20-39


1.2 Пән туралы мәлімет

 • Пән: «Әлеуметтік жұмыс» курсы, 2 – кредит сағат

 • Өтетін орны: Кесте бойынша тарих бөлімінде.


Сабақ кестесі:

15 оқу аптасынан және 2 сессия аптасынан тұрады. Аптасына 3 кредит –сағат өткізілді деп болжанады, әрбір кредит –сағат 1 байланыс сағатынан /дәріс, тәжірибе/ және 2 сағат оқытушының жетекшілігімен студенттердің өздік жұмысынан тұрады /Оқ СӨЖ/

Сабақ

Өткізу уақыты

Сабақ

Өткізу уақыты

Байланыс сағаты

1 ( дәріс)

50 мин.

ОқСӨЖ , СӨЖ

50+50 мин.

Байланыс сағаты

2 (тәжірибелік сабақ)

50 мин.


ОқСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.


Оқу жоспарынан көшірме:

Курс

Семестр

Кредит саны

Дәрістер

Семинарлар

ОқСӨЖ

СӨЖ

Кеңес

Емтихан

Барлығы

3

5

2

15

15

30

30

1

2

93Курс сипаттамасы:

Курс мақсаты : Әлеуметтік қызмет нысандары, әдістері, технологиясы және оның құқықтық қамтамасыз етілуі туралы жинақы түсініктер қалыптастыру. Студенттерді әлеуметтік қорғау, әлеуметтік қауіпсіздік, тұрғындарды әлеуметтік қамтамасыз ету және т.б. әлеуметтік менеджмент тәжірибесіне үйрету.

Курс міндеті: қызметтің

 • әлеуметтік социологиялық, психологиялық, педагогикалық, этикалық негіздерін сұрыптау;

 • әлеуметтік қызмет теориясының пәні, объектісі мен әдістерін бөліп көрсету. Әлеуметтік жұмыстың ғылыми сұрыптамасын беру;

 • әлеуметтік қызмет теориясы мен тәжірибесінде қолданылатын негізгі түсініктерді жүйелеу;

 • әлеуметтік қызметтің тұрғындардың әртүрлі категорияларымен жұмыс істеу бағыттарын бөлу;

 • әлеуметтік қызметтің қоғам өмірінің әртүрлі салаларына қатысты бағыттарына мінездеме беру;

 • әлеуметтік технологияларды жүйелеу және олардың заңды-нормативтік базасын көрсету;

 • тұрғындарды әлеуметтік қорғау мен әлеуметтік жұмыстың шетелдік тәжірибесіне сұрыптама жасау;

 • әлеуметтік қызметкер жұмысында кездесетін теориялық және тәжірибелік қиындықтар туралы түсінік беру;

 • қазіргі Қазақстан қоғамындағы әлеуметтік жұмыс ролі мен маңызын ашып көрсету.

Студент білуі тиіс:

 • әлеуметтік қызметтің құқықтық негізін құрайтын нормативті актілерді оқу мен білуі;

 • тәжірибелік сабақтар кезінде, жұмыс тәжірибесін қалыптастыратын әлеуметтік технологияларды үйрену;

 • өзі жеке әлеуметтік жобалар мен бағдарламалар жазу және қорғау;

 • әлеуметтік қызметкер үшін қажетті арнайы байланыс /коммуникация/ тәжірибелерін білу;

 • тұрғындармен жұмыс істеудің қазіргі заманғы нысандары мен технологияларын игеру;

 • әлеуметтік қызмет үшін қажетті білім салаларын еркін игеру;

 • тұрғындарды әлеуметтік қорғау органдарында қызмет істей білу;2. Пән бойынша оқыту бағдарламасы.


Апта 1.

Кредит саны – 1

Тақырыбы: Әлеуметтік қызмет-кәсіби қызмет түрі ретінде. Әлеуметтік қызмет тәжірибесі.

Дәріс мазмұны: Әлеуметтік қызметтің –жеке дара қызмет түрі ретінде пайда болуы. «Әлеуметтік қызмет» түсінігін айқындаудағы байламдар. Әлеуметтік қызмет жүйесі.Әлеуметтік қызметтің қазіргі қоғамдағы ролі. Әлеуметтік қызмет деңгейлері. Әлеуметтік қызметтің басқа әлеуметтік салалармен байланысы.

Әдебиеттер:

1. Сорокин П. А. Человек, цивилизация, общество. М., 1992.

2. Социология в России / Отв. ред. В. А: Ядов.

ОЖСӨЖ мазмұны: Қазіргі заманғы социологиялық білім құрылымы. Теориялық, эмпирикалық және қолданбалы социология.

СӨЖ мазмұны: Социология салалары: отбасы социологиясы, дін социологиясы, экономика социологиясы, саясат социологиясы, білім социологиясы және т.б.


Кредит саны – 2

Тақырыбы: Әлеуметтік қызмет-кәсіби қызмет түрі ретінде. Әлеуметтік қызмет тәжірибесі.

Тәжірибелік дәріс мазмұны: Әлеуметтік қызмет субъектілері мен объектілері. Әлеуметтік қызметтердің жеке және кәсіби сапалары. Әлеуметтік қызметтің қазіргі қоғамдағы ролі. Әлеуметтану мен саясаттанудың арақатынасы

Әлеуметтануды тану әдіс-тәсілдері.

Әдебиеттер:

1. Смелзер Н. Социология. М., 1994 г.

2.Основы социологии. Отв. ред. Эфендиева А.Г.

ОЖСӨЖ мазмұны: Негізгі әлеуметтік бағдарламалар. Зертеу тәсілдері.

СӨЖ мазмұны: Әлеуметтану мен қоғам.


Апта 2.

Кредит саны – 1

Тақырыбы: Әлеуметтік қызмет теориясының пайда болуы мен дамуы.

Дәріс мазмұны: Әлеуметтік қызмет теориясының философиялық, социологиялық және психологиялық негіздері. Әлеуметтік қызмет дамуына әсерін тигізген негізгі теориялар. Вебердің түсініктік әлеуметтануы. Гуссерля мен Щюцаның феноменологиясы. ХХ ғасырдағы психосараптамалық теория. Әлеуметтік қызмет мүмкіндіктері туралы Мид, Морено, Хорни, Маркузе Лазарсфельд ойлары мен түсініктері.

Әдебиеттер: 1. Аитов Н.А. Основы социологии. Учебник А., 1997

2 Российская социологическая энциклопедия. Под общ. ред. Осипова Г.В. М., 1998 г.

ОЖСӨЖ мазмұны: Әлеуметтанудың қалыптасу алғышарттары.

СӨЖ мазмұны: Н. Макиавелли, Т.Гоббс - азаматтық ақыл-ой негізін қалаушылар.


Кредит саны 2

Тақырыбы:Әлеуметтік қызмет теориясының пайда болуы мен дамуы.

Тәжірибелік дәріс мазмұны: Әлеуметтік қызмет теориясында социологиялық шкалаларды пайдалану. ХХ ғасырда әлеуметтік қызметтің дамуы. Әлеуметтік қызметтің қазіргі моделдері. Әлеуметтік қызметтің салааралық мінезі. Әлеуметтанудың Батыста дамуы.

Әлеуметтанудың КСРО да дамуы.

Әдебиеттер: 1. Фролов С.С. Социология . М., 2000 г.

2.Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. М., 2000 г

ОЖСӨЖ мазмұны: 1. Платон мен Аристотельдің әлеуметтік көзқарастары.

2. А. Августин, Ф. Аквинскийдің әлеуметтік ойлары. Әл-Фараби, Ж. Баласағұн қоғам және мемлекет туралы.

СӨЖ мазмұны: О.Конт, Г.Спенсер социология негізін қалаушылар. Әлеуметтану ғылымының қалыптасуына Э. Дюркгейм, М. Вебердің қосқан үлестері.


Апта 3.

Кредит саны – 1

Тақырыбы: Әлеуметтік қызмет ғылыми сала және оқу пәні ретінде.

Дәріс мазмұны: Әлеуметтік қызметтің пәндік саласын айқындау. Әлеуметтік қызметті ғылыми сала ретінде айқындау. Әлеуметтік қызметтің категориялық аппаратына және оны жүйелеу. Әлеуметтік қызмет объектісін айқындаудағы негізгі байламдар. Әлеуметтік қызметтің әдістемелік, ұйымдастырушылық, психологиялық, әлеуметтік ұстанымдары.

Әлеуметтік қызмет заңдылықтары. Әлеуметтік қызметтің негізгі әдістері. Жеке және топтық жұмыс әдістері.

Әдебиеттер: 1. Харчева В. Основы социологии. М., 2000 г.

2.Зеленов Л.А., Владимиров А.А. Основы социологии. М., 2000 г.

ОЖСӨЖ мазмұны: Функционализм теориясының негізгі ұстанымдары. Т: Парсонс, Р. Мертон, К. Дэвис ойлары.

СӨЖ мазмұны: Ғылыми методология.


Кредит саны – 2.

Тақырыбы: Әлеуметтік қызмет ғылыми сала және оқу мәні ретінде.

Тәжірибелік дәріс мазмұны: Әлеуметтік менеджмент. Әлеуметтік қызмет оқу пәні ретінде. Әлеуметтік қызметкерлерді дайындаудағы негізгі бағыттар. «Әлеуметтік қызмет» курсының мазмұны мен құрылымы. Оның әлеуметтік-гуманитарлық цикл пәндерімен байланысы. К. Маркс пен Р. Дарендорф тұжырымдарындағы егес теориясы.

Символикалық интеракционизм.

Әдебиеттер:1. Фролов С.С. Социология . М., 2000 г.

2.Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. М., 2000 г

ОЖСӨЖ мазмұны: Микросоциология және макросоциология, ерекшеліктері мен түрлері.

СӨЖ мазмұны: Жалпы логикалық, теорялық және эмпирикалық әдіс-тәсілдер.


Апта 4.

Кредит саны – 1

Тақырыбы: Әлеуметтік қызмет жүйесіне, оның деңгейлері мен нысандарына социомәдени факторлардың әсері.

Дәріс мазмұны: Әлеуметтік қызмет және қоғам дамуының өзекті мәселелері. Қоғамдық нормалар мен құндылықтар түсінігі. Әлеуметтік қызмет деңгейлері мен нысандары туралы түсінік. Қоғамдық нормалар мен құндылықтар - әлеуметтік қызмет мазмұны мен бағыттарын айқындайтын негізгі фактор ретінде.

Әдебиетттер: 1. Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра //Полис, 1993 г, №2

2.Осипова Г.В., Москвичева Л.Н. Социология. Основы общей теории. Уч. пособ. М., 1996

ОЖСӨЖ мазмұны: Ресми және бейресми құжаттар, баспасөз және көркем әдебиет.

СӨЖ мазмұны: Әлеуметтік зерттеудің жоспартын құру.


Кредит саны – 2

Тақырыбы: Әлеуметтік қызмет жүйесіне, оның деңгейлері мен нысандарына социомәдени факторлардың әсері.

Тәжірибелік дәріс мазмұны: Әлеуметтік қызмет нысандары мен әдістеріне әлеуметтік мәдениет, әлеуметтік көмек, әлеуметтік қорғау, әлеуметтік жауапкершілік туралы құндылықтық түсініктердің әсері. Әлеуметтік қызмет мазмұнының ұлттық-аймақтық компоненттері. Бір үлгідегі және тікелей бақылау әдістері. Анкеттік сұрақ, сұқбат, жалпы сұрау.

Нақты әлеуметтік зерттеудің бағдарламасын жасау.

Әдебиеттер: 1. Шаленко В.Н. Программа социологического исследования. М., 1987

2.Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. М., 1987 г.

ОЖСӨЖ мазмұны: Анкеттік сұрақ жүргізу техникасы

СӨЖ мазмұны: Баспасөз, көркем әдебиет, фильм ақпарат көзі ретінде


Апта 5.

Кредит саны – 1

Тақырыбы:Мемлекеттің әлеуметтік саясаты мен әлеуметтік қызметтің өзара байланыстары. Әлеуметтік қызметтің құқықтық негіздері.

Дәріс мазмұны: Әлеуметтік саясат айқындалуы. Әлеуметтік саясаттың негізгі ұстанымдары. Әлеуметтік саясат қызметтері. Мемлекеттік әлеуметтік саясат бағыттары мен іске асыру тетіктері. Әлеуметтік саясат пен әлеуметтік қызмет байланыстары.Әлеуметтік үрдісті басқару. Әлеуметтік қызметтің құқықтық негіздерінің мазмұны.Әлеуметтік қызмет құықтық мемлекет дамуының көрсеткіші ретінде.

Әдебиеттер: 1. Андреенков В.Г., Крыштановский А.О. Процесс обработки данных анкетных .вопросов. М., 1986 г.

2. Бутенко А.П. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом. М., 1989 г.

ОЖСӨЖ мазмұны: Зерттеу обьектісін айқындап, оны суреттеу. Зертеу тәсілін таңдау.

СӨЖ мазмұны: Нақты әлеуметтік зерттеу бағдарламасының негізгі элементтері.


Кредит саны – 2

Тақырыбы: Мемлекеттің әлеуметтік саясаты мен әлеуметтік қызметтің өзара байланыстары. Әлеуметтік қызметтің құқықтық негіздері.

Тәжірибелік дәріс мазмұны: Әлеуметтік қызметте қолданылатын негізгі құқықтық түсініктер: азаматтық, құқықтық мәртебе,заңды міндеттер, жеңілдіктер. Әлеуметтік қызметті мемлекеттік – құқықтық реттеудің актілер. Мемлекеттік, мақсатты әлеуметтік бағдарламалар. Басты жиынтық және таңдау жиынтықтары. Ақпартты қорыту.Қолда бар статистикалық құжаттарды сұрыптау және жинақтау.

Әдебиеттер: 1. Социология Словарь-справочник. Т. 1-4. под. ред. Осипова Г.Г. М., 1990-1991

2.Давыдов А.А. Репрезентативность выборки //Соц. иссл., 1990, №1/

ОЖСӨЖ мазмұны: Нақты зерттеу бағдарламасын жасау және оны жүзеге асыру

СӨЖ мазмұны: Нақты әлеуметтік бағдарламаны жасау.


Апта 6.

Кредит саны – 1

Тақырыбы: Әлеуметтік қызмет қоғам өмірінің әртүрлі салалрында.

Дәріс мазмұны: Әлеуметтік қорғау - әлеуметтік қызмет нысаны ретінде. Тұрғындарды әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ететін билік органдары құрылымы. Отбасы әлеуметтік мәселелері мен оны әлеуметтік қорғау. Денсаулық сақтау аймағындағы әлеуметтік қызмет. Тұрғындарға әлеуметтік-дәрігерлік қызметтер көрсету. Тұрғындар денсаулығы мен дене мәдениеті салалсындағы әлеуметтік қызмет.

Әдебиеттер: 1. Краткий словарь по социологии М., 1989 г.

2. Современная западная социология. Словарь М., 1990 г.

ОЖСӨЖ мазмұны: Негізгі әлеуметтік мәртебелер.

СӨЖ мазмұны: Дүниеге келгенде пайда болатын әлеуметтік мәртебелер.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Барлығы – 90 сағат Орал -2008 ж iconБарлығы – 135 сағат Орал 2008 ж
«Экономика және басқару» институтының оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді
Барлығы – 90 сағат Орал -2008 ж iconБарлығы – 90 сағат Орал- 2008 ж
Пәннің оқу әдістемелік кешені Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінде дайындалып, енгізілген типтік оқу бағдарламасы...
Барлығы – 90 сағат Орал -2008 ж iconСӨЖ – 30 сағат Кеңес-3 сағат. Емтихан – 1-ші семестрде Барлығы: 90 сағат. Орал – 2010
Пәннің оқу әдістемелік кешені /ПӘОК/ «Дене шынықтыру және спорт тарихы» пәні бойынша Қр мемлекеттік Стандарты Алматы, 2005 жыл
Барлығы – 90 сағат Орал -2008 ж iconБарлығы – сағат Орал 2010 ж

Барлығы – 90 сағат Орал -2008 ж iconБарлығы – 135 сағат Орал

Барлығы – 90 сағат Орал -2008 ж iconБарлығы – 135 сағат Орал

Барлығы – 90 сағат Орал -2008 ж iconБарлығы – сағат Орал 2010 ж

Барлығы – 90 сағат Орал -2008 ж iconБарлығы – 135 сағат Орал

Барлығы – 90 сағат Орал -2008 ж iconБарлығы – 90 сағат Орал- 2009 ж

Барлығы – 90 сағат Орал -2008 ж iconЛекция 15 сағат Практикалық сабақ 15 сағат Оқытушының жетекшілігімен Студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ)- 30 сағат СӨЖ 30 сағат Емтихан 5-ші семестрде Барлығы 90 сағат Орал, 2010 ж. Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Өсімдіктер экологиясы»
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Өсімдіктер экологиясы» Алматы, 2003 типтік бағдарлама негізінде құрастырылған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница