5. Студенттің өздік жұмысы тақырыптарының мазмұны
Скачать 277.25 Kb.
Название5. Студенттің өздік жұмысы тақырыптарының мазмұны
Дата конвертации15.02.2016
Размер277.25 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://edu.semgu.kz/ebook/umkd/e1da424c-80c2-11e3-a525-f6d299da70eeУМКД Микро преп.doc


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК

УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

УМКД 042-16.1.03/01-2013

«Микроэкономика» пәні бойынша оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы

№__ басылым
«Микроэкономика» пәні бойынша

5В050900 «Қаржы» мамандығының студенттері үшін

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


Семей 2013 1. ҚҰРАСТЫРҒАН

Қуантқан Б. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Экономика және бизнес» кафедрасының доцент м.а., э.ғ.к. 1. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Экономика және бизнес а» кафедрасының мәжілісінде

Хаттама №__, «__»___________ 2013 жыл


Кафедра меңгерушісі ____________ Ш.Д.Жайлаубаева


2.2.Қаржы-экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюроның мәжілісінде

Хаттама №__, «__»___________ 2013 жыл


Төраға ____________ С.Х.Тойкин 1. БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып және баспаға ұсынылды

Хаттама №__, «__»___________ 2013 жыл


ОӘК төрайымы ____________ Г.К.Искакова


4. ЕНГІЗІЛДІ

№4 басылым 10.10.2012 №3 басылым орнына


Мазмұны
1. Қолдану аумағы

2. Нормативті сілтемелер

3. Жалпы мағлұматтар

4. Оқу пәнінің мазмұны (модуль)

5. Студенттің өздік жұмысы тақырыптарының мазмұны


6. Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы

7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

8. Әдебиеттер 1. ҚОЛДАНУ АУМАҒЫ

«Микроэкономика» пәні бойынша оқу-эдістемелік кешені экономикалық мамандықтарының студенттеріне арналған. Ол студенттерді курс мазмұнымен, оның өзектілігі және қажеттілігімен, курс саясатымен, оқу үрдісі барысында студенттер игеретін дағды және шеберлікпен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен пәнді зерттеу кезіндегі негізгі жетекші құрал болып табылады.


 1. НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «Микроэкономика» пәнінің оқу-әдістемелік кешені пән бойынша келесі ұсынылған құжаттар мен талаптарға сәйкес өңделген және оқу процесін ұйыдастыру тәртібін орнатады:

 • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігің бекітілген және қолданысқа енгізілген МББС ҚР 5.04.019-2011 Мемлекеттік білім беру стандарттары;

 • «5В050900» - «Қаржы» мамандығының типтік оқу жоспары;

 • ДП 042-1.01-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжаттау поцедурасы.


3. ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР

3.1 Курсқа қысқаша сипаттама:

Микроэкономика тұтынушылар, фирмалар мен үкiмет сияқты шағын экономикалық бiрлiктер жасайтын таңдауды зерттейдi.

Микроэкономикада бiз жеке сала, фирма, үй шаруашылығы терминдарын пайдаланып, назарымызды өндiрiс не нақты тауар бағасы, бiр фирмада жұмыс iстейтiн жұмысшылар саны, жеке үй шаруашылығы мен фирманың түсiмi немесе пайдасы, олардың шығындары сияқты шамаларға аударамыз. Микроэкономикада бiз бейнелеп айтсақ орманды емес, ондағы ағаштарды жете зерттеймiз. Микроэкономикалық талдау бiздiң экономикалық жүйенiң кейбiр компоненттерiн өте жақын арақашықтықтан көру үшiн қажет.

3.2 Курс мақсаты:

Студенттерді микроэкономиканың негізгі көрсеткіштерімен таныстыру, экономикалық үлгілер құрып, талдау жасауға, шешімдер қабылдауға үйрету, көптеген шешімдер арасынан ең ұтымдысын таңдауда бағдар беру болып табылады. Сондай-ақ, студенттің микроэкономиканы зерттеуде экономикалық ойлау, талдау қабілетін арттыру.

3.3 Курс міндеттері:

«Микроэкономика» курсы қазіргі экономиканың қызмет етуін зерттейді , «Жеке экономикалық субъектілермен, тұтынушылармен, капитал салушылармен, ресурс иелерімен және жеке фирмалармен

шешімдер қалай және неге қабылданады? Тұтынушылар мен фирма, қалыптасушы нарық пен өнеркәсіп салалары қалай өзара әрекеттеседі?» деген сұрақтарды түсіндіру.


Және студент адамдардың экономикалық іс-әрекетін зерттеп, олардың жалпы негізгі заңдылықтарын біледі.

3.4 Оқу нәтижелері:

 • микроэкономиканың негізгі түсініктерін білуі қажет.

- негізгі проблемалар мәні және оларды шешуде әртүрлі бағыттарға бағдар жасай алуы қажет.

 • курсты оқу нәтижесінде нарықтың қызмет ету жағдайында басқару шешімдерін қабылдаудың практикалық дағдысын үйренуі қажет.

3. 5. Курстың пререквизиттері.

 • Экономикалық теория;

 • Жоғарғы математика.

3.6 Курстың постреквизиттары:


 • Макроэкономика;

 • Кәсіпорын экономикасы;

 • Менеджмент;

 • Маркетинг;

 • Экономиканы мемлекеттік реттеу.


3.7 Оқу жоспарынан көшірме:

Кесте 1

Курс


Семестр

Кредит

Дәріс


Зертхана

ОЖСӨЖ


СӨЖ

Барлығы

Бақылау түрі


1

2

3

30

30

67,5

22,5

135

Емтихан4. ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (модуль)

Тақырыптардың мазмұны

Кесте 2

Тақырыптар атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтары

Модуль 1. Микроэкономика пәніне кіріспе
Тақырып 1. Қазіргі микроэкономика және оның методологиясы.

Микроэкономика пәні. Ресурстардың шектеулігі. Экономикалық талғам. Микроэкономика әдістемесі: теория және модель

2

Тақырып 2. Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері.

Сұраным мен ұсыным түсінігі. Сұраным және ұсыным көлемі. Сұраным мен ұсынымның өзара қатнастары. Сұраным және ұсыным заңы. Графиктік зерттеулер: сұраным және ұсыным қисығы. Сұраным мен ұсынымдағы өзгерістер және оларға әсер етуші факторлар. Нарықтық тепе-теңдік.

4

Тақырып 3. Сұраныс және ұсыныс икемділігі.

Икемділік түсінігі және оның микроэкономикалық талдаудағы мәні. Икемділік коэффициенттері: баға бойынша, табыс бойынша. Өзара алмастырушы және өзара толықтырғыш тауарлар. Баға бойынша ұсыным икемділігі және оның қолданылуы. Тұтынушы ұтымдылығының өлшеуі. Сұраным икемділігінің табысқа әсері.

2

Модуль 2. Тұтынушы және өндіріс теориясы
Тақырып 4. Тұтынушы талғамының теориясы.

Тұтынушының пайдалылықты арттырудағы кардиналистердің және ординалистердің көзқарастары. Шекті пайдалылық және оны тұтынушы мінез - құлқын түсіндіруде пайдалану. Талғам, бюджет және баға. Талғамсыздық қисығы. Пайдалылық функциясы. Бюджеттік шектеулік. Бюджеттік қисықтың иілуі. Тұтынушының табысы немесе тауардың бағасының өзгеруі негізінде бюджеттік сызықтың орналасуының өзгерісі. Тұтынушы тепе-теңдігі. Тепе-теңдік шарты.

2

Тақырып 5. Өндіріс теориясы.

Кәсіпорын микроэкономиканың зерттеу объектісі ретінде. Өндіріс факторларының функционалдық тәуелділіктері. Өндіріс процестерін графикалық зерттеу және олардың талдауы (изокванта картасы). Өндірістік тор және оларды есептеу. Өндірісті бағалау көрсеткіштері: өндірістің ауыспалы факторларының жиынтык, орташа және шекті өнімдері. Кобба-Дуглас функциясы. Өндіріс масштабын бағалау.

2

Тақырып 6. Өндіріс шығындары.

Шығындар туралы ұғым. Экономикалық және бухгалтерлік шығындар. Тұрақты, өзгермелі, жалпы, орташа және шекті шығындар. Шығындарды графикалық талдау. Изокосталар мен изокванталар байланысы. Шығындар өзгерісіне әсер етуші факторлар. Өнімнің тиімді шығарылуын анықтау. Шығындарды болжау. Шығындар функциясы. Шығындарды болжау.

4

Модуль 3. Бәсекенің экономикалық сипаты
Тақырып 7. Жетілген бәсеке нарығындағы ұсыныс.

Жетілген бәсеке нарығының негізгі белгілері. Нарықтағы пайданы жоғарлату шарты. Жетілген бәсеке нарығындағы ұсыныс.

4

Тақырып 8. Монополия және монопсония.

Монополияның негізгі моделі. Тепе-теңдік. Шектік табыс және сұраныстың бағалық икемділігі. Монополистің пайданы максимизациялау ережесі. Монополия және жетілмеген бәсеке. Монополдік биліктің көрсеткіштері. Монополияның қоғамдық шығындары. Табиғи монополия. Монополияны мемлекеттік реттеу. Бағалық дискриминация. Нарықты сегменттеу. Картелдің қалыптасуы және тұрақсыздық жағдайы.

2

Тақырып 9. Монополиялық бәсеке.

Монополиялық бәсекенің сипатты белгілері. Монополиялық бәсеке кезінде пайданы барынша жоғарылату шарттары. Монополиялық бәсеке шығындары.

2

Тақырып 10. Олигополия.

Олигополиялық нарық ерекшеліктері. Олигополия жағдайында баға түзу варианттары. Дуополия үлгілері.

2

Модуль 4. Өндіріс факторлары және жалпы тепе-теңдік
Тақырып 11. Өндіріс факторлар нарығы.

Еңбекке сұраныс және еңбек ұсынысы. Орташа жалақыны анықтау. Еңбек нарығындағы кәсіподақтың рөлі. Капитал нарығы. Қарыз пайызы. Жер нарығы және рента.

2

Тақырып 12. Жалпы тепе-теңдік Қоғамдық игіліктер және сыртқы әсерлер. Ассиметриялық ақпарат .

Жалпы тепе-теңдік талдауы. Сыртқы әсерлер. Экономикалық әл-ауқат. Ассиметриялық ақпараттар нарығы.

2

Зертханалық сабақ

Модуль 1. Микроэкономика пәніне кіріспе
Тақырып 1. Қазіргі микроэкономика және оның методологиясы.

Микроэкономика пәні. Ресурстардың шектеулігі. Экономикалық талғам. Микроэкономика әдістемесі: теория және модель

2

Тақырып 2. Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері.

Сұраным мен ұсыным түсінігі. Сұраным және ұсыным көлемі. Сұраным мен ұсынымның өзара қатнастары. Сұраным және ұсыным заңы. Графиктік зерттеулер: сұраным және ұсыным қисығы. Сұраным мен ұсынымдағы өзгерістер және оларға әсер етуші факторлар. Нарықтық тепе-теңдік.

4

Тақырып 3. Сұраныс және ұсыныс икемділігі.

Икемділік түсінігі және оның микроэкономикалық талдаудағы мәні. Икемділік коэффициенттері: баға бойынша, табыс бойынша. Өзара алмастырушы және өзара толықтырғыш тауарлар. Баға бойынша ұсыным икемділігі және оның қолданылуы. Тұтынушы ұтымдылығының өлшеуі. Сұраным икемділігінің табысқа әсері.

2

Модуль 2. Тұтынушы және өндіріс теориясы
Тақырып 4. Тұтынушы талғамының теориясы.

Тұтынушының пайдалылықты арттырудағы кардиналистердің және ординалистердің көзқарастары. Шекті пайдалылық және оны тұтынушы мінез - құлқын түсіндіруде пайдалану. Талғам, бюджет және баға. Талғамсыздық қисығы. Пайдалылық функциясы. Бюджеттік шектеулік. Бюджеттік қисықтың иілуі. Тұтынушының табысы немесе тауардың бағасының өзгеруі негізінде бюджеттік сызықтың орналасуының өзгерісі. Тұтынушы тепе-теңдігі. Тепе-теңдік шарты.

2

Тақырып 5. Өндіріс теориясы.

Кәсіпорын микроэкономиканың зерттеу объектісі ретінде. Өндіріс факторларының функционалдық тәуелділіктері. Өндіріс процестерін графикалық зерттеу және олардың талдауы (изокванта картасы). Өндірістік тор және оларды есептеу. Өндірісті бағалау көрсеткіштері: өндірістің ауыспалы факторларының жиынтык, орташа және шекті өнімдері. Кобба-Дуглас функциясы. Өндіріс масштабын бағалау.

2

Тақырып 6. Өндіріс шығындары.

Шығындар туралы ұғым. Экономикалық және бухгалтерлік шығындар. Тұрақты, өзгермелі, жалпы, орташа және шекті шығындар. Шығындарды графикалық талдау. Изокосталар мен изокванталар байланысы. Шығындар өзгерісіне әсер етуші факторлар. Өнімнің тиімді шығарылуын анықтау. Шығындарды болжау. Шығындар функциясы. Шығындарды болжау.

4

Модуль 3. Бәсекенің экономикалық сипаты
Тақырып 7. Жетілген бәсеке нарығындағы ұсыныс.

Жетілген бәсеке нарығының негізгі белгілері. Нарықтағы пайданы жоғарлату шарты. Жетілген бәсеке нарығындағы ұсыныс.

4

Тақырып 8. Монополия және монопсония.

Монополияның негізгі моделі. Тепе-теңдік. Шектік табыс және сұраныстың бағалық икемділігі. Монополистің пайданы максимизациялау ережесі. Монополия және жетілмеген бәсеке. Монополдік биліктің көрсеткіштері. Монополияның қоғамдық шығындары. Табиғи монополия. Монополияны мемлекеттік реттеу. Бағалық дискриминация. Нарықты сегменттеу. Картелдің қалыптасуы және тұрақсыздық жағдайы.

2

Тақырып 9. Монополиялық бәсеке.

Монополиялық бәсекенің сипатты белгілері. Монополиялық бәсеке кезінде пайданы барынша жоғарылату шарттары. Монополиялық бәсеке шығындары.

2

Тақырып 10. Олигополия.

Олигополиялық нарық ерекшеліктері. Олигополия жағдайында баға түзу варианттары. Дуополия үлгілері.

2

Модуль 4. Өндіріс факторлары және жалпы тепе-теңдік
Тақырып 11. Өндіріс факторлар нарығы.

Еңбекке сұраныс және еңбек ұсынысы. Орташа жалақыны анықтау. Еңбек нарығындағы кәсіподақтың рөлі. Капитал нарығы. Қарыз пайызы. Жер нарығы және рента.

2

Тақырып 12. Жалпы тепе-теңдік Қоғамдық игіліктер және сыртқы әсерлер. Ассиметриялық ақпарат .

Жалпы тепе-теңдік талдауы. Сыртқы әсерлер. Экономикалық әл-ауқат. Ассиметриялық ақпараттар нарығы.

2

Тәжірибелік сабақ

Модуль 1. Микроэкономика пәніне кіріспе
Тақырып 1. Қазіргі микроэкономика және оның методологиясы.

Микроэкономика пәні. Ресурстардың шектеулігі. Экономикалық талғам. Микроэкономика әдістемесі: теория және модель

2

Тақырып 2. Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері.

Сұраным мен ұсыным түсінігі. Сұраным және ұсыным көлемі. Сұраным мен ұсынымның өзара қатнастары. Сұраным және ұсыным заңы. Графиктік зерттеулер: сұраным және ұсыным қисығы. Сұраным мен ұсынымдағы өзгерістер және оларға әсер етуші факторлар. Нарықтық тепе-теңдік.

4

Тақырып 3. Сұраныс және ұсыныс икемділігі.

Икемділік түсінігі және оның микроэкономикалық талдаудағы мәні. Икемділік коэффициенттері: баға бойынша, табыс бойынша. Өзара алмастырушы және өзара толықтырғыш тауарлар. Баға бойынша ұсыным икемділігі және оның қолданылуы. Тұтынушы ұтымдылығының өлшеуі. Сұраным икемділігінің табысқа әсері.

2

Модуль 2. Тұтынушы және өндіріс теориясы
Тақырып 4. Тұтынушы талғамының теориясы.

Тұтынушының пайдалылықты арттырудағы кардиналистердің және ординалистердің көзқарастары. Шекті пайдалылық және оны тұтынушы мінез - құлқын түсіндіруде пайдалану. Талғам, бюджет және баға. Талғамсыздық қисығы. Пайдалылық функциясы. Бюджеттік шектеулік. Бюджеттік қисықтың иілуі. Тұтынушының табысы немесе тауардың бағасының өзгеруі негізінде бюджеттік сызықтың орналасуының өзгерісі. Тұтынушы тепе-теңдігі. Тепе-теңдік шарты.

2

Тақырып 5. Өндіріс теориясы.

Кәсіпорын микроэкономиканың зерттеу объектісі ретінде. Өндіріс факторларының функционалдық тәуелділіктері. Өндіріс процестерін графикалық зерттеу және олардың талдауы (изокванта картасы). Өндірістік тор және оларды есептеу. Өндірісті бағалау көрсеткіштері: өндірістің ауыспалы факторларының жиынтык, орташа және шекті өнімдері. Кобба-Дуглас функциясы. Өндіріс масштабын бағалау.

2

Тақырып 6. Өндіріс шығындары.

Шығындар туралы ұғым. Экономикалық және бухгалтерлік шығындар. Тұрақты, өзгермелі, жалпы, орташа және шекті шығындар. Шығындарды графикалық талдау. Изокосталар мен изокванталар байланысы. Шығындар өзгерісіне әсер етуші факторлар. Өнімнің тиімді шығарылуын анықтау. Шығындарды болжау. Шығындар функциясы. Шығындарды болжау.

4

Модуль 3. Бәсекенің экономикалық сипаты
Тақырып 7. Жетілген бәсеке нарығындағы ұсыныс.

Жетілген бәсеке нарығының негізгі белгілері. Нарықтағы пайданы жоғарлату шарты. Жетілген бәсеке нарығындағы ұсыныс.

4

Тақырып 8. Монополия және монопсония.

Монополияның негізгі моделі. Тепе-теңдік. Шектік табыс және сұраныстың бағалық икемділігі. Монополистің пайданы максимизациялау ережесі. Монополия және жетілмеген бәсеке. Монополдік биліктің көрсеткіштері. Монополияның қоғамдық шығындары. Табиғи монополия. Монополияны мемлекеттік реттеу. Бағалық дискриминация. Нарықты сегменттеу. Картелдің қалыптасуы және тұрақсыздық жағдайы.

2

Тақырып 9. Монополиялық бәсеке.

Монополиялық бәсекенің сипатты белгілері. Монополиялық бәсеке кезінде пайданы барынша жоғарылату шарттары. Монополиялық бәсеке шығындары.

2

Тақырып 10. Олигополия.

Олигополиялық нарық ерекшеліктері. Олигополия жағдайында баға түзу варианттары. Дуополия үлгілері.

2

Модуль 4. Өндіріс факторлары және жалпы тепе-теңдік
Тақырып 11. Өндіріс факторлар нарығы.

Еңбекке сұраныс және еңбек ұсынысы. Орташа жалақыны анықтау. Еңбек нарығындағы кәсіподақтың рөлі. Капитал нарығы. Қарыз пайызы. Жер нарығы және рента.

2

Тақырып 12. Жалпы тепе-теңдік Қоғамдық игіліктер және сыртқы әсерлер. Ассиметриялық ақпарат .

Жалпы тепе-теңдік талдауы. Сыртқы әсерлер. Экономикалық әл-ауқат. Ассиметриялық ақпараттар нарығы.

25. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ ҮШІН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ


Тақы-рып №

Тақырып атауы

Тақырыптар бойынша тапсырмалар мазмұны.

1

2

3

1.

Қазіргі микроэкономика және оның методологиясы


1. Реферат тақырыбы: Нарықтық және әміршіл экономика: салыстырмалы талдау.

2. Экономикалық үлгідегі нормативті және позитивті бағыттарға 2 мысалдан келтіру.

3. Трансформациялар қисығы арқылы қоғамның өндірістік мүмкіндіктеріне талдау.


2.

Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері.


1.Сұраныс пен ұсыныс теориясын практикада пайдалану.

2.Нарықтық тепе-теңдікке мемлекеттің әсерін анықтау.

3.

Сұраныс және ұсыныс икемділігі.

1. Реферат тақырыбы: Сұраныс икемділігінің концепциясы және оның экономикалық шешімдерді қабылдаудағы ролі.

2.Қазіргі экономикадағы икемділікті практикалық қолданылуын талдау.


қолдануын талдау.4.Тұтынушы талғамы теориясы.


1. Реферат тақырыбы: Қазақстан Республикасының тұтыну нарығы.

2.Тұтынушылар тепе-теңдігінің кардиналистік және ординалистік көзқарастары: салыстырмалы талдау.

3. Тұтынушылар құқығын қорғау ұйымдары туралы ауызша түсінік беру.


5.

Өндіріс теориясы


1.Реферат тақырыбы: Қазақстандық фирмалардың баламалы мақсаттары.

2. Өндіріс теориясы және тұтыну теориясы: салыстырмалы талдау.

6.

Өндіріс шығындары


1. Реферат тақырыбы: Бизнес шешімдерін бағалау үшін фирма шығындарының типологиясы және мәні.

2. Шығындарды ең төменгі деңгейге жеткізу өлшемдерін есептеу. Өндіріс шығындары түрлері бойынша есептер шығару

7.Жетілген бәсекелестік нарықтағы ұсыныс


1. Реферат тақырыбы: Мемлекеттің шаруашылық саласындағы бәсеке, оның экономикалық табиғаты және ролі.

2. Фирма табыстарын жазбаша талдау.

3. Стратегиялық шешім қабылдау барысында фирманың бәсекелес ортасын талдау.


8.

Монополия және монопсония.

1.Реферат тақырыбы: Қазіргі экономикадағы табиғи монополиялар және олардың қызметін реттеу (шетел тәжірибесі).

2. Бағалық дискриминацияның теориясы мен практикасына талдау жасау.9.

Монополиялық бәсеке


1. Реферат тақырыбы: Жарнама – монополиялық бәсекелестік элементі.

2. Бағалық және бағалық емес бәсекелестіктерге мысалдар келтіру.

10.Олигополия


1. Олигополиялық баға белгілеу нұсқалары бойынша есептер шығару.

2. Реферат тақырыбы: ОПЕК мұнай картелі.

11.

Өндіріс факторларының нарығы


1.Қазақстан Республикасы бойынша жалақы және орта табыс жөнінде статистикалық мәліметтерді жинау және түсінік беру.

2.Жердің бағасын анықтау бойынша есептер шығару.


12.

Жалпы тепе-теңдік, қоғамдық игіліктер және сыртқы әсерлер. Ассиметриялық ақпарат

1. Жалпы экономикалық Вальрас тепе-теңдігінің үлгісі талдау.

2. Реферат тақырыбы: Интернет – сыртқы әсерлер нарығының желісі ретінде.

3. Реферат тақырыбы: Ассиметриялық ақпаратты нарықтарының жұмыс жүргізуінің тиімділігі.


6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА


Тақырып

Көрнекі құралдар, ТСО, плакаттар

Өз бетінше дайындалу үшін сұрақтар

Бақылау түрі

Дәріс сабағы

Тәжірибелік сабақ

Зертханалық сабақ

1

2

3

4

5

6

Қазіргі микроэкономика және оның методологиясы.


Қазіргі микроэкономика және оның методологиясы.


Қазіргі микроэкономика және оның методологиясы.


Тақта

1.Микроэкономиканың зерттеу объектісі. 2.Ресурстардың шектеулігінің мәні. 3.Микроэкономиканың әдістемесі.

Ауызша сұрау

Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері.


Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері.


Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері.


Плакат

1.Сұраныстың мәні, заңы және графигі.

2.Ұсыныстың мәні, заңы, факторлары және графигі. 3.Сұраныс мен ұсыныстың өзара қатынасы.

Ауызша сұрау Есеп шығару

Сұраныс және ұсыныс икемділігі.

Сұраныс және ұсыныс икемділігі.

Сұраныс және ұсыныс икемділігі.

Тақта

1.Икемділік түсінігі.

2.Сұраныстың баға, табыс және қиылысқан икемділігі.

Есеп шығару

Тұтынушы талғамы теориясы.


Тұтынушы талғамы теориясы.

Тұтынушы талғамы теориясы.

Плакат

1.Тұтынушының мінез-құлық теориясы.

2.Шекті және жалпы пайдалылықтың мәні.

3.Талғамсыздық қисығы.

Ауызша сұрау

Тестілеу

Өндіріс теориясы

Өндіріс теориясы

Өндіріс теориясы

Плакат

1.Өндірістік функция қасиеттері. Изокванта

2.Өндіріс стадиялары 3.Шекті өнімнің кемімелі заңы.

4.Изокоста.. 5.Өндірушінің тепе-теңдігі

Ауызша сұрау

Өндіріс шығындары.

Өндіріс шығындары.

Өндіріс шығындары.

Тақта

1.Бухгалтерлік және экономикалық шығындар.

2.Орта, шекті өнім және орташа, шекті шығындар арасындағы байланыс

Тестілеу

Жетілген бәсеке нарығындағы ұсыныс.

Жетілген бәсеке нарығындағы ұсыныс.

Жетілген бәсеке нарығындағы ұсыныс.

Плакат

1.Пайданың түрлері.

2.Пайданы тарату және салық салу.

3.Пайданы барынша арттыру ережесі.

4.Жетілген бәсекелестік шарттары

Ауызша сұрау

Монополия және монопсония.

Монополия және монопсония.

Монополия және монопсония.

Плакат

1.Таза монополия нарығы белгілері және монопсония

2.Монополия нарықтарында өндіріс көлемін , бағаны анықтау

3.Бағалық дискриминация түсінігі.

Тестілеу

Монополиялық бәсеке

Монополиялық бәсеке

Монополиялық бәсеке

Плакат

1.Монополиялық бәсеке нарығы белгілері.

2.Бағалық емес бәсеке

3.Монополиялық бәсеке нарығында өндіріс көлемін, бағасын анықтау

Ауызша сұрау

Олигополия


Олигополия


Олигополия


Плакат

1.Олигополия нарығында бағаның түзілу варианттары.

2.Курноның дуополия үлгісі
Өндіріс факторларының нарығы


Өндіріс факторларының нарығы


Өндіріс факторларының нарығы


Тақта

1.Ресурстарға сұраныс және ұсыныс. Фактордың шекті табыстылығы.

2.Еңбек нарығындағы монопсония.

4.Жер нарығы және рента

Тестілеу

Жалпы тепе-теңдік, қоғамдық игіліктер және сыртқы әсерлер. Ассиметриялық ақпарат

Жалпы тепе-теңдік, қоғамдық игіліктер және сыртқы әсерлер. Ассиметриялық ақпарат

Жалпы тепе-теңдік, қоғамдық игіліктер және сыртқы әсерлер. Ассиметриялық ақпарат

Тақта

1.Жалпы тепе-теңдік талдауы.

2.Экономикалық әл-ауқат.

3.Қоғамдық игіліктің бәсекесіздігі және жалпылығы.

4.Сыртқы әсерлер: оң және теріс әсерлер. Коуз теоремасы.

5.Ассиметриялы ақпараттың маңызы. Сапа анықсыздығы.

Ауызша сұрау


7. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

Оқулық, оқу-әдістемелік құралдарының атауы

Кітап саны

Студенттер саны

Қамтамасыз етілуі, пайыз

1

2

3

4

Ғабит Ж.Х. Микроэкономика. Оқулық. – Алматы: Print-S, 2012. – 423б.

50

7

714

Молдахметова А.Б. Микроэкономика. Оқулық. – Астана: Фолиант, 2010. – 245б.

10

7

142

Айдарханов М.Х., Жұмашбекова С.Қ. Микроэкономика (есептер мен тест жинағы): Оқу құралы. – Астана: Фолиант, 2008. – 168 б.

2

7

28

Мамыров Н.Қ., Есенғалиева Қ.С., Тiлеужанова Микроэкономика/ Оқу құралы.-Алматы.2004. – 420б.

40

7

571

Мамыров Н.Қ., Есенғалиева Қ.С., Тiлеужанова М.Ә. Микроэкономика/ Оқу құралы.-Алматы.2000. – 420б.

12

7

171

Есенғалиева К.С. Микроэкономика . Қысқаша дәрістер, есептер ,тестілер- Алматы , 2007.

1

7

14,28.ӘДЕБИЕТТЕР

8.1. Негiзгi

1. Мамыров Н.Қ., Есенғалиева Қ.С., Тiлеужанова Микроэкономика/ Оқу құралы.-Алматы.2004. – 420б.

2.Айдарханов М.Х., Жұмашбекова С.Қ. Микроэкономика (есептер мен тест жинағы): Оқу құралы. – Астана: Фолиант, 2008. – 168 б.

3. Ғабит Ж.Х. Микроэкономика. Оқулық. – Алматы: Print-S, 2012. – 423б.

4. Молдахметова А.Б. Микроэкономика. Оқулық. – Астана: Фолиант, 2010. – 245б.

5. Есенғалиева К.С. Микроэкономика . Қысқаша дәрістер, есептер ,тестілер- Алматы , 2007

6. Молдахметова А.Б. , Өтебаев М.О. Микроэкономика (оқулық)- Астана, 2007

8.2. Қосымша

1. Айдарханов М.Х., Зейнуллина А.Ж. Сборник тестов по экономической теории, микроэкономике и макроэкономике. /Учебное пособие. – Семей, 2008. – 214 с.

2. Есенғалиева К.С. Микроэкономика . Қысқаша дәрістер, есептер ,тестілер- Алматы , 2007.

3.Мамыров Н.Қ., Есенғалиева Қ.С., Тiлеужанова М.Ә. Микроэкономика/ Оқу құралы.-Алматы.2000. – 420б.

4.Гальперин В.С., Гребенников И.И. Микроэкономика. Москва ,2000

5.Нуреев Р.Б. Курс микроэкономики.- Москва: Норма-Инфра М, 1998

6. Долан Эд., Линдсей Е. Рынок.Микроэкономическая модель.С-Пб, 1996

7. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микроэкономика.-Спб: Питер,2000

8. Емцов Р.Г..\, Лукин М.Ю. Микроэкономика.-М.: Дис,1997

9. Кац М, Микроэкономика – Мн.: Новое знание,2004.- 828 с.

10. Мухамедиев Б.М. Микроэкономика.- Алматы: Казахский Университет,2001

11. Микро-,макроэкономика.Практикум / под.ред. Огибина О.Ю: С-Пб, 1998

11. Микроэкономика/ Под.общ. ред. Н.И. Базылева.-Минск: БГЭУ,2000

12. Микроэкономика/ Под.общ. ред. Яковлевой Е.Б.- Спб:Поиск,2000

13. Тарануха Ю.В. Микроэкономика – М.: Дело и сервис, 2006. -634с.

14.Тарануха Ю.В. Микроэкономика (тесты, граф.упражнения, задачи)– М.: Дело и сервис, 2006. -206 с.


Похожие:

5. Студенттің өздік жұмысы тақырыптарының мазмұны icon5. Студенттің өздік жұмысы тақырыптарының мазмұны
Б. Семей қаласы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Экономика және бизнес» кафедрасының доцент м а., э.ғ. к
5. Студенттің өздік жұмысы тақырыптарының мазмұны icon5. Студенттің өздік жұмысы тақырыптарының мазмұны
«Экономикалық теория негіздері» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы
5. Студенттің өздік жұмысы тақырыптарының мазмұны icon1. Дәрістер Машықтану сабақтары Студенттің өздік жұмысы Дәрістер
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасының аға оқытушысы Сарсембеков Е. А., Бакиева А. Б., оқытушы Сагатбекова А. Б
5. Студенттің өздік жұмысы тақырыптарының мазмұны icon1. Дәрістер Практикалық сабақтар Студенттің өздік жұмысы Дәрістер
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасының аға оқытушысы Сарсембеков Е. А., Бакиева А. Б., оқытушы Сагатбекова А. Б
5. Студенттің өздік жұмысы тақырыптарының мазмұны iconГлоссарий Дәрістер Практикалық сабақтар Студенттің өздік жұмысы глоссарий
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасының аға оқытушысы Сарсембеков Е. А., Бакиева А. Б., оқытушы Сагатбекова А. Б
5. Студенттің өздік жұмысы тақырыптарының мазмұны icon1. Глоссарий Дәрістер Практикалық сабақтар Студенттің өздік жұмысы глоссарий
Факультетің ақпараттық-коммуникациялық технологиялары оқу-әдістемелік бюросының отырысында қарастырылды
5. Студенттің өздік жұмысы тақырыптарының мазмұны iconМазмұны
Студенттің оқытушы жетекшілігімен және студенттің өздігінен орындайтын жұмыстары және оны жазуға әдістемелік нұсқау
5. Студенттің өздік жұмысы тақырыптарының мазмұны iconПәнді оқу барысында қарастырылатын тақырыптар Пәннің тақырыптарының мазмұны

5. Студенттің өздік жұмысы тақырыптарының мазмұны iconПән тақырыптарының мазмұны Тақырып Саясат әлем теориялық зерттеу объектісі ретінде
Саясаттың мақсаты мен құралдары. Саясат мүмкіндік өнері ретінде. Саяси болмыстың құрылымы. Саясат әлемінің мазмұны. Саясатты кәсіби...
5. Студенттің өздік жұмысы тақырыптарының мазмұны iconЭкономикалық теория кафедрасы
«Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау» оқитындардың өздік жұмысы бойынша 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының студенттеріне...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница