«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
Название«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
страница7/7
Дата конвертации15.02.2016
Размер1.23 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://base.ukgfa.kz/kafedra/oz_2/kds/mark_menedj_negiz_kz.doc
1   2   3   4   5   6   7

Жағдай туралы ақпараттар сенімді,толық жеткілікті болу керек.Аналитикалық материал,тәжірибелік әрекеті және білімі бар мамандармен бірге басқарушылық мәселесін шешуге дайындалады.

Екінші кезең-басқарушылық шешімді өңдеу-альтернативті варианттарды шешімін толықтыру,басқарушылық әрекеттің негізгі варианттарын іріктеу,басқарушылық әрекеттердің негізгі варианттарына сараптамалық баға берумен көрсетіледі.

Үшінші кезең-үш негізгі элементтерден тұрады:ұжымдық сараптамалық баға, тұлғалардың шешімін қабылдау, әрекеттің жоспарын өңдеу.

Төртінші кезең-шаралардың жоспарын өңдеу кезінде, басқарушылық шешімді жүзеге асыру болып табылады.Шешімді жүзеге асыру кезеңі орындаушыларға дейін, ресурстарды орындаушылар, орындаушылардың әрекетінің координациясы шешімнің жүзеге асырылуын барлық жерлерде орындайды.

Бесінші кезең бақылауды жүзеге асыру және жағдайлардың дамуын басқарушылық әрекеттен кейін нәтижелік талдау болып табылады.Жоспарланған шараларды жүзеге асыруды бақылау және ұйымның әрекетінің тиімділігін қамтамасыз етеді.Басқару обьектінің сипатына қарай,бақылаудың әртүрлі түрлерін қолданады.Бақылаудың негізгі түрі үздіксіз және дискреттік болып бөлінеді.Бақылаудың негізгі міндеті аралық және нәтижелік жоспарлардың, оптимальды дамуын,ауытқуларын анықтау болып табылады.

4.Иллюстрациялы материал: ұсынылады


5.Әдебиеттер:

Негізгі және қосымша әдебиеттер:

Қазақ тілінде

1. Нысанбаев С.Н., Садыханова Г.А., Маркетинг негіздері. Алматы Қазақ университеті, 2005

2. Каренов Р.С. Менеджмент негіздері Оқулық Қарағанды КарМУ баспасы,2007

Орыс тілінде

Негізгі:

1. Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

2. Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

3. Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

5. Шеденов У.К., Ильясов Д.К.Теория маркетинга и менеджмента в сфере услуг. – Алматы, Қазақ университеті, 2002.

Қосымша:

1. Вялков А.И, Райзберг Б.А., Шиленко Ю.В. Управление и экономика здравоохранения: уч. пособие/ под ред. А. И Вялкова. М. Ю., ГЭОТАР – мед.. 2002.

2. Двойников С.И., Лапик С.В., Павлов. Ю.И. Менеджмент и лидерство в сестринском деле: учб. Пособие/под ред. И.Н Денисова. М.:ГОУВ УНМЦ, 2005.

3. Казанцев О.А., Подлесных В.И., Серова П.С. Практический менеджмент: в деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: учеб. Пособие для вузов. М.: ИНФРА - М, 2001.

4. Огвоздин В.Д. Управление качеством. Основы теории и практики: учеб. Пособие. 4 – е изд. М., 2002.

5. Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006


6.Қорытынды сұрақтары:

1.Басқарушылық шешім деген не?

2.Басқарушылық шешімнің кезеңдерін атаңыз.

3.Шешімді қабылдау кезеңдерін атаңыз.


5. Тақырыбы: Стандарттар мен клиникалық хаттамалар. Стандарттар мен клиникалық хаттамаларды құрастыру маңызы, принциптері. Амбулатория-емхана және аурухана деңгейіне тән стандарттар. Сапа сараптамасын жүргізу ережелері. ҚР медициналық қызмет көрсетуі және сапасын бақылау Комитетінің қызметтері. Сапа сараптамасын жүргізуін қамтамасыз ететін нормативті-құқықтық актілері.


2.Мақсаты: ҚР-дағы медиицналық қызметтердiң көрсетудің сапасын бақылау бойынша стандарттар және клиникалық хаттамалардың құрастыруының қағидалары, комитеттiң функциясын талқылау.


3.Дәріс тезистері:

Медициналық ұйымдағы клиникалық ахуалдың ауруға медициналық жәрдемдi орындауға нақтылы синдроммен ауру нақтылы күйiнде талапты анықтайтын немесе медициналық ұйымның клиникалық хаттамасы және нормативтiк құжат.

Клиникалық хаттаманың өңдеуiнің мақсаты - дәрiгерлiк ұйымның клиникалық хаттамасы келесi есептердiң шешiмi үшiн өндейдi:

•нақты ауру үшiн профилактика, диагностика, емдеу және Алдын-алудың ұтымды технологияларының таңдауы;

•қорғау емделушi және дәрiгер даулы және қақтығыс сұрақтардың шешуiнде дұрыс айтады;

•оның әбден жетiлдiруi бойынша нақтылы аурумен, синдроммен ауруды сараптама және дәрiгерлiк жәрдемдi сапаның бағасының өткiзуi немесе нақтылы клиникалық ахуалда, және шаралардың жоспарлауы;

•дәрiгерлiк жәрдемнiң көлемдерiнiң жоспарлауы;

•есептеу дәрiгерлiк жәрдемдi көрсетуге шығындары қажеттi;

•тұрғынға дәрiгерлiк жәрдемдi көрсетудiң мемлекеттiк кепiлдiктерiнiң бағдарламаның дәйектемесi.

Клиникалық хаттаманың өңдеуiнің технологиясы аурулар, (басқарулар ) клиникалық ұсыныстар, ғылыми жариялаулар және дәрiгерлiк жәрдемдi сапаның басқару принцип анықтап жұмыс iстейтiн нормативтiк құжаттарды жүргiзудiң федералды хаттамаларының құрастыруы бойынша бар отандық және шетел тәжiрибесiнiң есепке алуымен ұйымдастырылған.

Клиникалық хаттаманың жасалуы үшiн негiзгі аурулардың жүргiзуiнiң хаттамалары хаттамалар нақтылы (синдроммен, клиникалық ахуалмен) ауруы бар ауруға дәрiгерлiк жәрдемдi көрсету үдерісіне жалпы талаптар, бейнелейтін жағдаймен қоса жоғары мамандандырылған амбулаториялық-поликлиникалы көмекке тұрақты сүйетін болып табылады. Федералды хаттамалар әр түрлi дәрiгерлiк ұйымдардағы дәрiгерлiк жәрдемдi көрсетуiндегi емдiк - диагностикалық процесстiң бүтiндiгi, мирасқорлық және өзара байланыстың қамтамасыз етуiне бағытталған және қойылған талаптардың iске асыруының жолдарын анықтағанда (дәрiгерлiк жәрдемдi көрсетуге ұйымдастыру - технологиялық жолдар тағы басқалар пайда болатын заттық-техникалық шарттар) жеке дәрiгерлiк ұйымдардың нақты ерекшелiктерiн есепке алмайды. Сайып келгенде, федералды хаттамалардың әртүрлі дәрiгерлiк ұйымдарға тиісті оның әрбірі қызметтерiне таралатын хаттамалардың бөлiктерiнiң талабы және өз алдына анықтауы керек болады. Клиникалық хаттама дәрiгерлiк жәрдемдi көрсетуге талаптардың сипаттаманың бiр бөлiгiндегi хаттамасында негiзделедi, бiрақ үйреншiктi операциялар және федералды хаттаманың талаптарының орындауын қамтамасыз ететiн дәрiгерлiк ұйымдардың процедураларының сипаттамасында оған қарағанда болады. Өлке немесе муниципалдық бiлiм, дәрiгерлiк ұйымның клиникалық хаттамасы (стандарт ) клинико - экономикалық хаттама болған жағдайда деңгейде олармен сәйкес келедi. Сайып келгенде, дәрiгерлiк ұйымның клиникалық хаттамасы (федералды, аймақтық деңгейлер және дәрiгерлiк ұйымның деңгейi) 3-шi - деңгейлi жүйенiң көлемдері және дәрiгерлiк жәрдемдi көрсетудi сапа реттейтiн құрама бөлiгi болып табылады.

Дәрiгерлiк ұйымның клиникалық хаттамасының өңдеуiнің тәртібі

Дәрiгерлiк ұйымдағы клиникалық хаттамасының өңдеуi қамтиды:

1.(стандарттау жөнiндегi орган, формуляр комиссиясы) жұмыс тобының құрастыруы

2.жұмыс тобының қызметтерi, клиникалық хаттаманың (талаптар, маңызды бөлiк) мәтiнiнiң құрастыруы регламенттiң өңдеуiн

3.дәрiгерлiк ұйымның қызметiне клиникалық хаттамасының енгiзуi үшiн бойынша оның қолдануының тиiмдiлiктерi бағаны қойылған әрбiр клиникалық хаттамадағы сапаның бағалау белгiлерi.

Жұмыс тобының қызметi жағдаймен немесе мақсаттар, есеп, қағидалар және оның қызметiнiң ретiн анықтаған басқа нормативтiк құжатпен анықталады. Әрбiр клиникалық хаттама бойынша жұмыс тобының қызмет туралы ережесi, тiзiмдiк құрам, жауапты орындаушылар және әрбiр хаттаманың өңдеу мерзiмдерi бас дәрiгердiң бұйрығы немесе басқа нормативтiк құжатпен анықтаған ретте бекітіледi. Жұмыс тобының барлық мәжiлiстерiне жазады .

(ДҚСБ ) Дәрiгерлiк қызметтерiнiң сапасын басқару жүйесi кiретiн шеңберiнде электрондық үкiметтiң денсаулық сақтауын Бiртұтас ақпараттық жүйенiң құрамдарына компоненттiң бiрi болып табылады. Дәрiгерлiк көмектің сапасын басқару көрсеткiштері берiлетiн дәрiгерлiк көмектің сапасының бағасын, барлауы үшiн көрсеткiштердiң құрастыруын бiлдiредi. Дәрiгерлiк қызметтердiң сапаны басқару (ДҚСБ) жүйесi жоспарлауға, есепке алуға, талдауға және (ұйым ) басқару бойынша басқарудың функцияларының ақпараттық қамтамасыз етуi, құрылымдық бөлiмше және органдар және денсаулық сақтаудың ұйымдарының жеке мамандары үшiн арналған, жүйелік техникалық және ұйымдастыру - басқару әдiстер және мамандарға және басқару органы және денсаулық сақтаудың ұйымдарының басқаруына енгiзу, берiлу, өңдеу, талдау және мәлiметтiң ұсынысының операцияларының орындауы үшiн қолданылатын есептеушi техникалардың құралдарына берiлетiн дәрiгерлiк қызметтердiң сапасына бақылау, сонымен бiрге қазiргi ақпараттық технологиялардың қолдануын негiзге алады.

ДҚСБ келесi үдерістерді автоматтандырады:

•сапа және берiлген дәрiгерлiк қызметтердiң тиiмдiлiгiнiң сараптамасы;

•сырқатнамалар, жеке жағдайдың емдеуiн сапаның деңгейiнiң анықтауы сараптама;

•кадрлардың денсаулық сақтаудың ұйымдарының жинақылығының бақылауы және дәрiгерлiк жабдықпен;

•емделушiлердiң қанағаттылықтың дәрежесiнiң анықтауы;

•дәреженi және кәсiби құзыреттiлiкке iскерлiк сараптау;

•тiркеу, лицензиялау және лицензиялық бақылау;

•жетекшiлер және дәрiгерлiк қызметкерлердiң iскерлiк аттестациясы.

Информатизацияның объекттерiнiң ҚРдың денсаулық сақтауының министрлiктерiнің ұйымдық құрылымы үшiн қазiргi уақыттағы бары анықталған:

•Дәрiгерлiк қызметтердiң сапасын бақылау комитет;

•дәрiгерлiк қызметтердiң сапасына ҚР-дың ДМ комитетiнiң аймақтық басқарулары;

•Денсаулық сақтаудың аймақтық департаменттерi;

•Денсаулық сақтаудың ұйымдары.

Дәрiгерлiк қызметтердiң сапасын басқару жүйесiнiң жасалуының түпкi мақсаты дәрiгерлiк жәрдемдi сапа және тұрғынның денсаулығының қорғауын жоғарылату болып табылады. Автоматтандырылған жүйенi жасау ҚРдың ДМ-нің Ккму комитетiнiң тиiмдi қызметi, оның құрылымдық бөлiмшелерi және дәрiгерлiк ұйымдардың тиiстi бөлiмше қамтамасыз ететiн болатын дәрiгерлiк қызметтердiң сапаға және толықтықты бақылаудың төңiрегiндегi мемлекеттiк саясаттың iске асыруы бойынша бақылау функцияларын жүзеге асыруға өнiмдiлiгіне мүмкiндiк бередi.


4.Иллюстрациялы материал: ұсынылады


5.Әдебиеттер:

Негізгі және қосымша әдебиеттер:

Қазақ тілінде

1. Нысанбаев С.Н., Садыханова Г.А., Маркетинг негіздері. Алматы Қазақ университеті, 2005

2. Каренов Р.С. Менеджмент негіздері Оқулық Қарағанды КарМУ баспасы,2007

Орыс тілінде

Негізгі:

1. Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

2. Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

3. Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

5. Шеденов У.К., Ильясов Д.К.Теория маркетинга и менеджмента в сфере услуг. – Алматы, Қазақ университеті, 2002.

Қосымша:

1. Вялков А.И, Райзберг Б.А., Шиленко Ю.В. Управление и экономика здравоохранения: уч. пособие/ под ред. А. И Вялкова. М. Ю., ГЭОТАР – мед.. 2002.

2. Двойников С.И., Лапик С.В., Павлов. Ю.И. Менеджмент и лидерство в сестринском деле: учб. Пособие/под ред. И.Н Денисова. М.:ГОУВ УНМЦ, 2005.

3. Казанцев О.А., Подлесных В.И., Серова П.С. Практический менеджмент: в деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: учеб. Пособие для вузов. М.: ИНФРА - М, 2001.

4. Огвоздин В.Д. Управление качеством. Основы теории и практики: учеб. Пособие. 4 – е изд. М., 2002.

5. Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006

6. Қорытынды сұрақтары

1. Клиникалық хаттама өңдеудiң мақсаты не болып табылады?

2. Клиникалық хаттаманың өңдеуiнің тәртібі неден тұрады?

3. Дәрiгерлiк қызметтердiң сапаны басқару жүйесiнiң жасалуының түпкi мақсатын атаңыз.
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы icon«Қоғамдық денсаулықты сақтау 2» кафедрасы «бекітемін» Оқу-әдістемелік және тәрбие
Жұмыс бағдарламасы «қоғамдық денсаулықты сақтау-2» кафедрасының мәжілісінде талқыланды
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconФармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау»
Жұмыс бағдарламасы «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығына ҚР 2006 жылғы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде...
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconФармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
Жұмыс бағдарламасы маркетинг және менеджмент негіздері бойынша типтік оқу бағдарламасына негізделіп дайындалған. 26. 10. 2011 ж
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconҚоғамдық денсаулық сақтау Кафедрасы
Мақсаты: Денсаулықты және оның компоненттерін елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының маңызды ресурсы ретінде жан-жақты зерттеу
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconПән коды: Мiс 2210 Мамандық : 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау»
Биохимия, биология және микробиология кафедрасы оқу бағдарламасы «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы – 5В110200 негізінен құрастырылып,...
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconҚарағанды – 2014 ж
Силлабус 051102-«Қоғамдық денсаулықты сақтау» мамандығына арналған «Еңбек физиологиясы» элективті пәні бойынша жұмыс бағдарламасының...
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconОҚмфа теориялық пәндер әдістемелік кеңеспен қабылданды(циклдік әдістемелік кеңес)
Жұмыс бағдарламасы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасының мәжілісінде талқыланды
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconКурсы және оқу семестрі 3 курс, 5 Семей 2013
Силлабус қоғамдық денсаулық сақтау пәніне арналған жұмыс бағдарламасы негізінде 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы...
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы icon«денсаулық сақтау саясаты және басқару» кафедрасы бағдарлама
М110200- Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша магистратура үшін емтихан бағдарламасы
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы icon«денсаулық сақтау саясаты және басқару» кафедрасы бағдарлама
М110200- Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша докторантура үшін емтихан бағдарламасы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница