«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
Название«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
страница6/7
Дата конвертации15.02.2016
Размер1.23 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://base.ukgfa.kz/kafedra/oz_2/kds/mark_menedj_negiz_kz.doc
1   2   3   4   5   6   7

Денсаулық сақтауда менеджмент негізі және түсінігі


Денсаулық сақтаудағы менеджмент – медицинаны материалдық және еңбектік, қаржылық бақылау және реттеу, басқару ғылымы.

Менеджмент мақсаты–қорларда тұрғындардың өлімі және мүгедектігі,қоғамда аурушаңдықтың деңгейінің жоюлуы.

Денсаулық сақтауды басқарудың міндеті –денсаулық сақтаудың қорларын рациональды қолдану және емдік-профилактикалық іс-шаралардың сапасын жақсарту жолымен мақсаттың жетістіктеріне тиімді жету.

Менеджмент обьектісі – емдік-профилактикалық әрекетпен шұғылданатын , кез келген ұйым.

Обьект белгілеріне байланысты басты және функциональды менеджмент болып бөлінеді.

Басты(жалпы) менеджмент медицина мекемелерінің басқаруында ерекше орын алады.


Функциональды (арнайы) менеджмент емдеу-сауықтыру мекемелерінің әрекеті мен жетекшілерінің басқаруымен анықталып айқындалады.Бұл басқару инновациялық, қаржылық, кәсіптік және маркетингтік болып бөлінеді.

ЕСҰ-да басты менеджменттің стратегиясына үлкен әсер ететін мемлекеттің саясаты тұрғындардың денсаулығын қорғаудағы қатынастары (заңдар және нормативтік акт, қаржылық, тегін және ақылы медициналық көмек көрсетудің көлемінің анықтамасы)

Сонымен қатар басты менеджменттің стратегиясы ЕСҰ-ң техникалық ерекшілігі мен географиялық жағдайы, медициналық көмектің қолжетімділігі, жоғары дәрежелі персоналдармен қамтамасыз етілуі, пациенттердің сатып алушылық қабілеттігі де әсер етеді.

Инновациялық менеджмент –ғылымның жетістіктерін,сертификаттау, емдеу мен диагностиканың жаңа әдістерін енгізуімен байқалады.

Қаржылық менеджмент мекеменің қаржылық жоспарын, қаржыны көбейту, жағдайының нығайтылуына байланысты.

Кәсіптік (персоналдық) менеджментті жүргізуде медицина қызметкерлерінің жалақысының мөлшері, экономикалық стимулдеу, біліктілігін жетілдіру, ұжымда әлеуметтік-психологиялық климаттың әсер етуі көрсетілген.

Менеджер және оған қойылатын талаптар

“Менеджер” термині кең таралғандықтан және қолданатындар:

 • Бағдарламалық-мақсаттық топтар немесе жеке бөлімшелердің нақт ы түрлерін ұйымдастырушылары

 • өндіріс бөлімшелерінің жетекшілері ( басқару, бөлімшелер,бөлімдер)

 • бағынушыға қатысты жетекшілер;

 • жұмысты ұйымдастырушы, басқарудың барлық түріндегі әкімші

 • заманауи әдістерге жетекшілік ететіндер

Менеджерге барлық кезеңде жоғары талаптар қойылады. Менеджердің көптеген түрлерін бөлуге болады:

Менеджер-дипломат.

Менеджердің білімінің , деңгейінің шеберлігі-келісім жасауда қабілетінің жоғары қасиеті.

Қазіргі уақытта менеджерлер көп уақыттарын адамдармен байланыс жасауға көп күш салады.

Менеджер-инноватор.

Ескі құралдарды жабдықтағаннан гөрі, еңбек өндірісін жаңа техника мен технологияларды қолданып, жоғарылату керек.

Менеджер-басқарушы.

Маманнан талап етіледі:

 • кәсіпорынды басқару саласында жалпы білім деңгейінің болуы;

 • фирма қызметінің түрі мен сипаты қай салаға қатысты болса, сол саладағы өндіріс технологиясындағы компетенттілік;

 • кәсіпкерлікпен қатар, әкімшілік саласындағы тәжірибенің болуы, нарықтық жағдайды білуі, бастама ұсыныу шеберлігі, қолданудың табысты саласына фирманың қорларын қайта бөлу;

 • төменде тұрған жетекші мен қызметкерлердің келісімі негізінде компетенті және негізделген шешімдерді қабылдау, оны орындауда әр қызметкерді жұмысы бойынша бөлу;

4.Иллюстрациялы материал: ұсынылады


5.Әдебиеттер:

Негізгі және қосымша әдебиеттер:

Қазақ тілінде

1. Нысанбаев С.Н., Садыханова Г.А., Маркетинг негіздері. Алматы Қазақ университеті, 2005

2. Каренов Р.С. Менеджмент негіздері Оқулық Қарағанды КарМУ баспасы,2007

Орыс тілінде

Негізгі:

1. Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

2. Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

3. Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

5. Шеденов У.К., Ильясов Д.К.Теория маркетинга и менеджмента в сфере услуг. – Алматы, Қазақ университеті, 2002.

Қосымша:

1. Вялков А.И, Райзберг Б.А., Шиленко Ю.В. Управление и экономика здравоохранения: уч. пособие/ под ред. А. И Вялкова. М. Ю., ГЭОТАР – мед.. 2002.

2. Двойников С.И., Лапик С.В., Павлов. Ю.И. Менеджмент и лидерство в сестринском деле: учб. Пособие/под ред. И.Н Денисова. М.:ГОУВ УНМЦ, 2005.

3. Казанцев О.А., Подлесных В.И., Серова П.С. Практический менеджмент: в деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: учеб. Пособие для вузов. М.: ИНФРА - М, 2001.

4. Огвоздин В.Д. Управление качеством. Основы теории и практики: учеб. Пособие. 4 – е изд. М., 2002.

5. Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006

6.Қорытынды сұрақтары:

1.Менеджмент түсінігіне анықтама беріңіз?

2.Менеджмент нысаны болып не табылады?

3.Менеджмент түрлерін атаңыз.


3. Тақырыбы: Маркетингтік зерттеулер. Маркетингтік зерттеулер жүргізу принциптері. Маркетингтік зерттеулер мәліметтерін жинақтау тәсілдері: кабинетті және аумақты, сандық және сапалық.

2.Мақсаты: Маркетингтік зерттеулердің жүргізілу қағидасын оқыту, маркетингтік зерттеулердің мәліметтерін жинау әдісі.


3.Дәріс тезистері:

Маркетингтік зерттеулер (ағылш. márketing reséarch) — экономикаға ерiксiз көндiрiлетiн нарыққа ниеттері және тұтынушылар, бәсекелестер және мiнез-құлықтың түсiнуiнде, нарықтардың жоғары бағалаулары шоғырландыратын қолданбалы әлеуметтанудың бағыты зерттеулердiң кәсiпкерлiгінің түрі.

Статистикалық ғылым сияқты маркетинг зерттеулерiнiң облысы 1923 жылда ACNielsen Companyнiң серiктестiгiмен бірге құру(Arthur Nielsen ) Артур Нильсонмен басталды.

Маркетинг зерттеулерiнiң түрлерi

Маркетинг зерттеулерiнiң технигi көп болады, сонымен қоса:

Инициацияның фазасы

 • (segmentation research ) сегменттеулер - потенциалдық сатып алушылардың демографиялық, психологиялық және жүрiс-тұрыс мiнездемелерiн анықтайды

 • (demand estimation ) сұраныстың бағасы - осы өнiмге сұраныстың жуық шамамен деңгейлерiн анықтайды.

 • (sales forecasting ) сатуларды болжау - сатуларды күтiлетiн деңгей сұраныстың осы деңгейiнде анықтайды.

 • (consumer decision process research ) тұтынушылардың шешiм қабылдауды процессiнiң зерттеуi - сатып алушы қолданылатын шешiм қабылдаулар сатып алуға және процесстiң жанында адамдардың себебiн анықтайды.

 • (positioning research ) өнiмнiң орнын анықтауын зерттеу - мақсаттық нарық қалай бәсекешiлер қарағанда марканы көредi? Марка не демек тұтынушы үшiн?

 • Өңдеудiң фазасы

 • (price elasticity testing ) бағаның икемдiлiктi зерттеуді - тұтынушылар қаншалықты бағалардың өзгерiсiне сезгiштігін анықтайды.

 • (concept testing ) тұжырымдамалардың тестеуi - тұтынушылардың баға үшiн

нақты тұжырымдамаларды қабылдайды.

Марканың атауына қарағанда тұтынушылардың сезгендіктен марканың атауын тестілеу - (brand name testing ).

• (brand equity testing ) таңба бейненi зерттеу - тұтынушылар қаншалықты қолайлы маркаларды көредi

Тәжiрибелi өндiрiс және тестілеудiң фазасы

• (Test marketing ) сыналатын маркетинг - өнiмнiң анықтау үшiн өнiмнiң қабылдануы iске қосуда кеңейген нарықтан астамға болуы мүмкiн қолданылатын iске қосу шектелген.

(usability testing ) iскерлiктiң тестілеуi - сайтты қолданушылар немесе программалық қамтамасыз етуде интуициялық қолданып бағдарлай алатынын анықтайды.

• жарнама және (advertising and promotion research ) тауарды жылжытуды тестілеу - тиiмдi жарнама қаншалықты және сатып алудың жанында тұтынушының мiнез-құлығына ол ықпал етедi.

Маркетинг зерттеулерiнiң әдiстерi

Әдiстемелiк, барлық маркетинг зерттеулерiне бөлінеді:

 • Сапалы маркетинг зерттеуi - қабылдаулар және әдiстер, мүмкiндiк беретiн сатып алу туралы қабылданудың терең себептерi тұтынушыларымен шешімдерін анықталып, өнiммен,қауымдастықтар, тағыда сол сияқты өнім маркасын әкелетін жарнамаға қатынастың варианттары.

 • Сапалы зерттеулер табиғатында барлау беттерiнше болып табылады және сұрақтарға жауап бередi: «қалай?», «қалайша?». Сапалы зерттеулерге мұндай терең интервью және фокус-топ әдiстері жатады.Зерттеулердiң бұл түрi өз атауын алмағандықтан емес, қалған барлық сапасыз нәтиже беретiні емес, сондықтан, алынатын нәтижелер сандық жағдайлар үшiн негiз бермейді.

 • сандық маркетинг зерттеуi - шешiмдердiң алуы үшiн әдетте қолданылады - нақты болжамдарды тексередi - кездейсоқ iрiктеу техниканы пайдаланады респонденттердiң үлкен саны барша ел туралы қорытынды жасау үшiн сол үшiн - мысалдармен сұрау және сауал-сұрақ жүргiзулер болып табылады.

 • бақылаушы техникалар - зерттеушi табиғи шарттарындағы әлеуметтiк құбылыстарын бақылайды - бақылау бола алады - мысалдармен өнiмнiң қолдануы бойынша талдаулар болып табылады және

эксперименталдi немесе тәжiрибелi техникалар - зерттеушi жасанды дерлiк ортаны кем дегенде бiр айнымалы басқаратын жалған факторлар мысалдармен сатып алуларды лаборатория және сыналатын маркетингтер болып табылғандықтан тексеруге тырыса құрайды.

 • Зерттеушiлер бiр дизайннан астамын жиi қолданады. Кейiн бастапқы мәлiметтiң алынуы үшiн екiншi зерттеуден олардың мәселенi зерттелу үшiн (сапалы маркетинг зерттеуiнiң дизайны) топтық талқылауларын өткiзе алады. Қорытындысында, олар клиент үшiн нақты ұсыныстарды жасалу үшiн (сандық маркетинг зерттеуiнiң дизайны) толық жалпы - ұлттық сұрауды өткiзе алады.


Иллюстрациялы материал: ұсынылады


5.Әдебиеттер:

Негізгі және қосымша әдебиеттер:

Қазақ тілінде

1. Нысанбаев С.Н., Садыханова Г.А., Маркетинг негіздері. Алматы Қазақ университеті, 2005

2. Каренов Р.С. Менеджмент негіздері Оқулық Қарағанды КарМУ баспасы,2007

Орыс тілінде

Негізгі:

1. Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

2. Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

3. Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

5. Шеденов У.К., Ильясов Д.К.Теория маркетинга и менеджмента в сфере услуг. – Алматы, Қазақ университеті, 2002.

Қосымша:

1. Вялков А.И, Райзберг Б.А., Шиленко Ю.В. Управление и экономика здравоохранения: уч. пособие/ под ред. А. И Вялкова. М. Ю., ГЭОТАР – мед.. 2002.

2. Двойников С.И., Лапик С.В., Павлов. Ю.И. Менеджмент и лидерство в сестринском деле: учб. Пособие/под ред. И.Н Денисова. М.:ГОУВ УНМЦ, 2005.

3. Казанцев О.А., Подлесных В.И., Серова П.С. Практический менеджмент: в деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: учеб. Пособие для вузов. М.: ИНФРА - М, 2001.

4. Огвоздин В.Д. Управление качеством. Основы теории и практики: учеб. Пособие. 4 – е изд. М., 2002.

5. Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006

6.Қорытынды сұрақтары:

1. Маркетингтік зерттеулердің астарында не түсіндіріледі?

2. Маркетингтік зерттеулердің типтерін атаңыз.

3. Маркетингтік зерттеулердің әдістерін атаңыз.


4. Тақырыбы: Денсаулық сақтау саласындағы басқару шешімдері. Стратегиялық, тактикалық, оперативті шешімдер. Қорытынды нәтижелерін бағалау және қадағалауын ұйымдастыру. Сапаның сипаттамасы.


2.Мақсаты: Шешімді қабылдаудың теориялық және әдістемелік негізін оқыту.

3.Дәріс тезистері:

Басқару туралы ғылым әмбебап сипаттың кешендi ғылымы, соның iшiнде әлеуметтiк сала сияқты әр түрлi жүйелердiң басқаруын үйрететiн үдеріс.Басқарусыз қазiргi қоғамда мүмкiн емес адамгершiлiк қызметтiң кез келген саласының табысты дамуы.

Басқарушылық шешім – бұл басқару субьектісінде мәселелерді жоюға бағытталған шығармашылық акті.

Кез келген басқарушылық шешімдері 4 стадиядан өтеді:


1. Мәселені анықтау:

А) ақпараттарды жинау;

Б) алынған ақпаратты талдау;

В) өзектілікті анықтау;

Г) жағдайларды анықтауда мәселенің шешілу мүмкіндігін түсіндіру.

2. Жоспар шешімінің құрастырылуы:

А)Альтернативті варианттардың шешімін өңдеу;

Б)Қорлары бар альтернативті варианттардың салыстырмалы шешімі;

В) Әлеуметтік салдары бойынша альтернативті шешімге баға беру;

Г) Экономикалық тиімділік бойынша альтернативті варианттарды баға беру;

Д) бағдарлама шешімінің құрылуы;

Е) Шешім жоспарының құрылуы мен өңделуі.


3. Шешімнің орындалуы:

А)Нақты орындаушылар бойынша шешімнің аяғына дейін жеткізілуі;

Б)Жаза мен марапаттаулардың шараларын өңдеу

В)Шешімнің орындалуын бақылау.

Шешiм қабылдауға жолдар

• Жеке - шешiмдердiң ұйымдарында көбiнесе басқаруды жоғарғы буында қабылданады. (топ-менеджермен )

• Топтық - менеджер шешiм қабылдауларға ұйымның қызметкерлерi қызықтырады.

Сенiмдi шешiмдердiң қабылдануларына мүмкiндiк туғызады:

• адами парасат

• (тiршiлiк және кәсiби) тәжiрибе

• бiлiктiлiк

• мәлiмет

Шешiм қабылдаудың жеке стильлерi

• Түрдiң басқарушылық шешiмi

• Импульстi шешiмдер

• Дәртсiз шешiмдер

• Қатерлi шешiмдер

• Абайлап түрдiң шешiмдерi

Шешiм қабылдаудың процессі

• Есептi белгiлеу

• Мақсаттар және шешiмнiң белгiсiн анықтау

• Екiнiң бiрiн жасау

• Екiнiң бiрi талдап салыстыру

• Жақсы екiнiң бiрiн таңдау

• Таңдаулы екiнiң бiрiн iске асыру

• Нәтижелердi тексеру

Демек, ұйымның қызметi сыртқы және iшкi ортаның өзара әрекеттесуiнен қалыптасатындығы, басқаруды ең маңызды қор - бұл (кадрлар, қызыметшi) адамдар.

Кейбiр ахуалдардағы кейде толық санап шығылған ғылыми жолы жеткiлiксiз сауаттылық оның қолдануын жағдайдағы болжамдамалатын нәтиже бере алады. Басқару дарынмен ғылыми әдiс қолданушы ие болатын тек қана адам ұйыммен тиiмдi басқара алады. Әрбiр ұйымда ұйымдық құрылымның басқарушылық шешiмдерiн сипатпен және оның қызметiнiң ерекшелiк анықталатын қабылданулар ерекшелiктерде болады, жүйе фирама iшiндегi коммуникация. Әйтсе де, басқарушылық шешiмдi өңдеудi процесс еш кез келген ұйым, қайда болса ол үшiн бiрдеңе ортақ алады қалай мәселенiң ахуалының үлгiсi және басқарушылық шешiмдi түр сонымен бiрге қолданылмайтынын iске асар едi

Бірінші кезең-басқарушылық шешімді өңдеу кезеңде жағдайлар туралы,мақсаттың анықталуы, бағалау жүйесінің өңделуі,басқарушылық жағдайды талдау,жағдайдың диагностикасы және жағдайды дамытуда болжамды өңдеуге дайындық.
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы icon«Қоғамдық денсаулықты сақтау 2» кафедрасы «бекітемін» Оқу-әдістемелік және тәрбие
Жұмыс бағдарламасы «қоғамдық денсаулықты сақтау-2» кафедрасының мәжілісінде талқыланды
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconФармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау»
Жұмыс бағдарламасы «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығына ҚР 2006 жылғы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде...
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconФармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
Жұмыс бағдарламасы маркетинг және менеджмент негіздері бойынша типтік оқу бағдарламасына негізделіп дайындалған. 26. 10. 2011 ж
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconҚоғамдық денсаулық сақтау Кафедрасы
Мақсаты: Денсаулықты және оның компоненттерін елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының маңызды ресурсы ретінде жан-жақты зерттеу
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconПән коды: Мiс 2210 Мамандық : 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау»
Биохимия, биология және микробиология кафедрасы оқу бағдарламасы «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы – 5В110200 негізінен құрастырылып,...
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconҚарағанды – 2014 ж
Силлабус 051102-«Қоғамдық денсаулықты сақтау» мамандығына арналған «Еңбек физиологиясы» элективті пәні бойынша жұмыс бағдарламасының...
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconОҚмфа теориялық пәндер әдістемелік кеңеспен қабылданды(циклдік әдістемелік кеңес)
Жұмыс бағдарламасы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасының мәжілісінде талқыланды
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconКурсы және оқу семестрі 3 курс, 5 Семей 2013
Силлабус қоғамдық денсаулық сақтау пәніне арналған жұмыс бағдарламасы негізінде 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы...
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы icon«денсаулық сақтау саясаты және басқару» кафедрасы бағдарлама
М110200- Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша магистратура үшін емтихан бағдарламасы
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы icon«денсаулық сақтау саясаты және басқару» кафедрасы бағдарлама
М110200- Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша докторантура үшін емтихан бағдарламасы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница