«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
Название«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
страница4/7
Дата конвертации15.02.2016
Размер1.23 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://base.ukgfa.kz/kafedra/oz_2/kds/mark_menedj_negiz_kz.doc
1   2   3   4   5   6   7
Рефератты Бағалау критерилері: мақсаты мен міндеті негізделіп,нақты,анық, қолданылған әдебиеттері көрсетілуі қажет.Безендіру сапасы, рефератты қорғау (қысқалығы,анықтығы,нақтылығы,логикалығы,мәселені меңгеру деңгейі және кәсіби сөздігі,жауап пен сұрақтардың толықтығы және т.б.)


Орындау критерилері: конспект

Үлгілік сызба: конспект көлемі 5-8 парақ. Конспект кіріспеден,барлық бөлімдердің атауларынан тұрады. Кіріспеде 1-2 парақта қысқаша тақырыптың мақсаты, маңыздылығы көрсетіледі. Конспект тақырыбының шолу жасау кезінде студент әр түрлі авторлардың пікірлерін сынап бағалайды. Тұжырым 2-5 пунктен тұрады. Қойылатын талаптар:сауатты жазу, материалды жазуда логикалық кезеңділікті сақтау.

Конспекті бағалау критериі: мақсаты мен міндеті негізделіп,нақты,анық, тақырыпты жалпы шолып, жазылып.көрсетілуі қажет.


Бағалау критерилері: 2 Қосымша

●Тақырыптың презентациясы


Бақылау түрі

Баға

Бағалау критерийлері

Тақырып

презентациясы

Өте жақсы


Бағаға сәйкес :


А ( 95-100%);

А- (90-94%)

5 әдебиетті қолдана отырып 20 дан кем емес слайдтар дайындалған.Слайдтар сапалы мазмұнды. Қорғау кезінде терең білім көрсетті. Сұрақтарға Толық жауап берді.Презентация берілген мерзімге дейін тапсырылған.


Жақсы

Бағаға сәйкес:

В+ (85-89%);

В ( 80-84%);

В- ( 75-79%).

5 әдебиетті қолдана отырып 20 дан кем емес слайдтар дайындалған.Слайдтар сапалы мазмұнды. Қорғау кезінде терең білім көрсетті. Сұрақтарға то- лық жауап берді, кейбір жауаптарда кемшіліктер жіберді.Презентация берілген мерзімге дейін тапсырылған.


Қанағаттанар-

лық


Бағаға сәйкес:


С+ ( 70-74%);

С ( 65-69%);

С- ( 60-64%);

D+ (50-54%)

5 әдебиетті қолдана отырып 20 дан кем емес слайдтар дайындалған.Слайдтар сапалы емес. Қорғау кезінде терең білім көрсетпеді. Сұрақтарға толық жауап бермеді, кейбір жауаптарда кемшіліктер жіберді.Презентация берілген мерзімге дейін тапсырылған жоқ.
Қанағаттанар-

лықсыз


5 әдебиетті кем қолдана отырып 20 дан кем слайдтар дайындалған.Слайдтар сапалы емес. Қорғау кезінде тақырыпты білмейді Сұрақтарға толық жауап бермеді, кейбір жауаптарда кемшілік- тер жіберді.Презентация берілген мерзімге дейін тапсырылмаған


●Рефератты дайындау және қорғау.


Бақылау түрі

Баға

Бағалау критерийлері

Рефератты дайындау және қорғау.


Өте жақсы


Бағаға сәйкес :

А ( 95-100%);

А- ( 90-94%)

Реферат тиянақты жасалған, берілген мерзімге дейін тапсырды. 5 әдебиеттен жоғары қолда- нып 10 парақтан кем болмауы тиіс.рефераттың тақырыбына сәйкес суреттер кестелер көрсетілген.Рефератты қорғау кезінде оқымай- ды, өзі айтып берді. Берілген сұрақтарға мүлтік- сіз жауап берді.Жақсы

Бағаға сәйкес:


В+ ( 85-89%);

В ( 80-84%);

В- (75-79%).

Реферат тиянақты жасалған, берілген мерзімге дейін тапсырды.5 әдебиеттен жоғары қолда нып 10 парақтан кем болмауы тиіс.Рефераттың тақырыбына сәйкес суреттер кестелер көрсетіл- ген.Рефератты қорғау кезінде оқымайды, өзі айтып берді.Берілген сұрақтарға жауап толық болмады.Қанағаттанарлық


Бағаға сәйкес:

С+ ( 70-74%);

С ( 65-69%);

С- ( 60-64%);

D+ (50-54%)

Реферат тиянақты жасалған, берілген мерзімге дейін тапсырды. 5 әдебиеттен жоғары қолда- нып 10 парақтан кем болмауы тиіс. Рефераттың тақырыбына сәйкес суреттер кестелер көрсетіл- ген.Рефератты қорғау кезінде оқыды Берілген сұрақтарға жауап толық болмады.

Қанағаттанарлық-

сыз


Бағаға сәйкесРеферат тиянақты жасалмаған, берілген мер-

зімге дейін тапсырмады.Рефераттың тақыры- бына сәйкес суреттер кестелер көрсетілмеген. Рефератты қорғау кезінде оқыды Берілген сұрақтарға жауап дөрекі қателер жіберді.


●Конспекті дайындау және қорғау.


Бақылау түрі

Баға

Бағалау критерийлері

Конспекті дайындау және қорғау.


Өте жақсы


Бағаға сәйкес :

А (95-100%);

А- (90-94%)

Конспект тиянақты жасалған, берілген мерзімге дейін тапсырды. 5 әдебиеттен жоғары қолданып 5-8 парақтан кем болмауы тиіс. Конспекті қорғау кезінде оқымайды, өзі айтып береді. Берілген сұрақтарға мүлтіксіз жауап берді.Жақсы

Бағаға сәйкес:


В+ (85-89%);

В (80-84%);

В- (75-79%).

Конспекті тиянақты жасалған, берілген мерзімге дейін тапсырды.5 әдебиеттен жоғары қолда нып 5-8 парақтан кем болмауы тиіс. Конспекті қорғау кезінде оқымайды, өзі айтып берді.Берілген сұрақтарға жауап толық болмады.Қанағаттанарлық

Бағаға сәйкес:

С+ (70-74%);

С (65-69%);

С- (60-64%);

D+ (50-54%)

Конспекті тиянақты жасалған, берілген мерзімге дейін тапсырды. 5 әдебиеттен жоғары қолданып 5-8 парақтан кем болмауы тиіс.. Конспекті қорғау кезінде оқыды Берілген сұрақтарға жауап толық болмады.

Қанағаттанарлық-

сыз


Бағаға сәйкес

Конспекті тиянақты жасалмаған, берілген мер-

зімге дейін тапсырмады.. Конспекті қорғау кезінде оқыды Берілген сұрақтарға жауап дөрекі қателер жіберді.ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ


«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы


ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


Пән: «Маркетинг және менеджмент негіздері»


Мамандығы – 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау»


Шымкент-2013 ж.


Тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулар кафедра мәжілісінде

бекітілді.


Хаттама № «___» __________2013 ж.


Кафедра меңгерушісі,

м.ғ.д., профессор м.а. А. М. Жақсыбергенов


1.Тақырыбы: Ранжирлеу әдісі.


2.Мақсаты: Ранжирлеу әдісін үйрену, берілген әдістерді өткізуді зерттеу.


3.Оқыту мақсаты:

Студенттер білуі және үйренуі керек:

 • Зерттеудің нақты мақсатын анықтай білу;

 • Ранжирлеу әдістемелік әдісін жүргізу;


4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Ранжирлеу дегеніміз не?

 2. Эксперттік зерттеу қанша кезеңнен тұрады?

 3. Конкордация коэфиценті нені көрсетеді?


5.Білім берудің және оқытудың әдістері: ауызша сұрау


6.Әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

Негізгі әдебиеттер:

1. Нысанбаев С. Н., Садыханова Г.А. Маркетинг негіздері. Алматі; Қазақ университеті, 2005.

2. Каренов Р.С. Менеджмент негіздері: Оқулық. Қарағанды; КарМУ баспасы, 2007.


Негізгі:

    1. Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

    2. Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

    3. Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

қосымша:

1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

 1. Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

 2. Макашева З.М. Основы Менеджмента-Москва, КНОРУС, 2004.

 3. Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента Санкт-Петербург,1998.

 4. Розанова В.А. Психология Управления. Москва, ООО « Журнал Управление персоналом»

 5. Трушина Л.Ю., Тлепцершев Р.А., Трушин А.Г., Демьянова Л.М. Экономика и управление здравоохранением: учеб. Пособие. 2-е изд. Ростов н/Д: «Феникс» 2006.

 6. Вялков А.И, Райзберг Б.А., Шиленко Ю.В. Управление и экономика здравоохранения: уч. пособие/ под ред. А. И Вялкова. М. Ю., ГЭОТАР – мед.. 2002.

 7. Урузбаева Н.А. Маркетинг некоммерческих организаций. – Алматы: Қазақ университеті, 2004.

 8. Фахрутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: учебник для вузов. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-синтез»», 2005.

 9. Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006.

7.Бақылау:

  1. Ранжирлеу әдісіне нелер кіреді?

  2. Ранжирлеу әдісінің мақсаты қандай?

  3. Ранжирлеу әдісі неге қол жеткізеді?

  4. Ранжирлеу әдісінің жүргізу шарасын бейнелеңіз.


2.Тақырыбы: АВС – сараптама әдісі.


2.Мақсаты: АВС – сараптамалық бағалау әдісін зерттеу.


3.Оқыту мақсаты:

Студенттер білуі және үйренуі керек:

 • АВС сараптау әдісін бағалау;

 • АВС-сараптау әдісін өңдеу;

 • Нысандарды топқа бөлу


4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. АВС әдісі негізін не құрайды?

 2. Дәрілік заттар тиімділігі жағынан қандай топтарға бөлінеді?

 3. АВС талдау әдісін жүргізудегі іс-қимылдың кезектілігін атап шығыңыз?5.Білім берудің және оқытудың әдістері: пікірталас


6.Әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

Негізгі әдебиеттер:

  1. Нысанбаев С. Н., Садыханова Г.А. Маркетинг негіздері. Алматі; Қазақ университеті, 2005.

  2. Каренов Р.С. Менеджмент негіздері: Оқулық. Қарағанды; КарМУ баспасы, 2007.


Негізгі:

 1. Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов.

Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

 1. Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

 2. Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

қосымша:

1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

 1. Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

 2. Макашева З.М. Основы Менеджмента-Москва, КНОРУС, 2004.

 3. Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента Санкт-Петербург,1998.

 4. Розанова В.А. Психология Управления. Москва, ООО « Журнал Управление персоналом»

 5. Трушина Л.Ю., Тлепцершев Р.А., Трушин А.Г., Демьянова Л.М. Экономика и управление здравоохранением: учеб. Пособие. 2-е изд. Ростов н/Д: «Феникс» 2006.

 6. Вялков А.И, Райзберг Б.А., Шиленко Ю.В. Управление и экономика здравоохранения: уч. пособие/ под ред. А. И Вялкова. М. Ю., ГЭОТАР – мед.. 2002.

 7. Урузбаева Н.А. Маркетинг некоммерческих организаций. – Алматы: Қазақ университеті, 2004.

 8. Фахрутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: учебник для вузов. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-синтез»», 2005.

 9. Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006.

7.Бақылау:

 1. Жиілік талдау нені анықтайды?

 2. АВС талдау әдістері қандай нәтижелерді алуға көмектеседі?

 3. Медициналық көмек шығын топтарын атап өтіңіз?

 4. Экономикалық талдау процесінде шығынды есептеу қандай кезеңдерден тұрады?


3. Тақырыбы: VEN – сараптама әдісі

2.Мақсаты: VEN-талдау әдісін үйрету, берілген әдістерді өткізуді зерттеу.


3.Оқыту мақсаты:

Студент білу және істей білуі керек:

 • Экономикалық зерттеулердің әдістерің тандай білу;

 • Клиникалық-экономикалық зерттеудің түрлерін білу;


4.Тақырыптың негізгі сұрақтар

  1. VEN – сараптама әдісі нені білдіреді?

  2. VEN талдау жасауға қандай себептер бар?


5.Білім берудің және оқытудың әдістері: ауызша сұрау


6.Әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

Негізгі әдебиеттер:

1. Нысанбаев С. Н., Садыханова Г.А. Маркетинг негіздері. Алматі; Қазақ университеті, 2005.

2. Каренов Р.С. Менеджмент негіздері: Оқулық. Қарағанды; КарМУ баспасы, 2007.


Негізгі:

 1. Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов.

Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

 1. Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

 2. Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

қосымша:

  1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

  2. Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

  3. Макашева З.М. Основы Менеджмента-Москва, КНОРУС, 2004.

  4. Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента Санкт-Петербург,1998.

  5. Розанова В.А. Психология Управления. Москва, ООО « Журнал Управление персоналом»

  6. Трушина Л.Ю., Тлепцершев Р.А., Трушин А.Г., Демьянова Л.М. Экономика и управление здравоохранением: учеб. Пособие. 2-е изд. Ростов н/Д: «Феникс» 2006.

  7. Вялков А.И, Райзберг Б.А., Шиленко Ю.В. Управление и экономика здравоохранения: уч. пособие/ под ред. А. И Вялкова. М. Ю., ГЭОТАР – мед.. 2002.

  8. Урузбаева Н.А. Маркетинг некоммерческих организаций. – Алматы: Қазақ университеті, 2004.

  9. Фахрутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: учебник для вузов. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-синтез»», 2005.

  10. Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006.

7.Бақылау:

 1. VEN талдау әдістері қандай нәтижелерді алуға көмектеседі?

 2. Медициналық араласуға шығын топтарын атап өтіңіз?

 3. Экономикалық талдау процессінде шығынды есептеу қандай этаптардан тұрады?

 4. Клинико-экономикалық зерттеу жүргізудің мақсаты қандай?4.Тақырыбы: Сауалдама жүргізу әдісі.


2.Мақсаты: Сауалнама жүргізу әдісінің негізгі фазасы және стратегиялық позиционирлеу әдісін үйрету.

3.Оқыту мақсаты:

Студент білу және істей білуі керек:

 • Сауалнама жүргізу әдісінің негізгі фазасын және стратегиялық позиционирлеу әдісін;

 • Позиционирлеудің мағынасы және мақсатын;

 • Позиционирлеудің технологиясын анықтау;


4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Клинико-экономикалық зерттеу жүргізудің мақсаты қандай?

 2. Сауалнама дегеніміз не, сауалнаманың қандай түрлерін білесіз?

 3. Стратегиялық позиционирлеудің өңдеу мәселесі


5.Білім берудің және оқытудың әдістері: жұптасып жұмыс жасау


6.Әдебиеттер:


Қазақ тілінде:

Негізгі әдебиеттер:

1. Нысанбаев С. Н., Садыханова Г.А. Маркетинг негіздері. Алматі; Қазақ университеті, 2005.

2. Каренов Р.С. Менеджмент негіздері: Оқулық. Қарағанды; КарМУ баспасы, 2007.


Негізгі:

 1. Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов.

Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

 1. Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

 2. Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

қосымша:

 1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

 2. Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

 3. Макашева З.М. Основы Менеджмента-Москва, КНОРУС, 2004.

 4. Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента Санкт-Петербург,1998.

 5. Розанова В.А. Психология Управления. Москва, ООО « Журнал Управление персоналом»

 6. Трушина Л.Ю., Тлепцершев Р.А., Трушин А.Г., Демьянова Л.М. Экономика и управление здравоохранением: учеб. Пособие. 2-е изд. Ростов н/Д: «Феникс» 2006.

 7. Вялков А.И, Райзберг Б.А., Шиленко Ю.В. Управление и экономика здравоохранения: уч. пособие/ под ред. А. И Вялкова. М. Ю., ГЭОТАР – мед.. 2002.

 8. Урузбаева Н.А. Маркетинг некоммерческих организаций. – Алматы: Қазақ университеті, 2004.

 9. Фахрутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: учебник для вузов. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-синтез»», 2005.

 10. Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006ж

7.Бақылау:

1.Сауалнаманы қандай мақсатта өткізеді?

2. Сауалнаманы өткізу әдістерін атаңыз.


5.Тақырыбы: ЕПМ-нің сыртқы ортасын сараптау және ЕПМ-нің ішкі ортасын сараптау.


2.Мақсаты: Медициналық ұйымдардың бәсекеге қабілеттілігі және бәсекелестіктің теориялық негізі, емдеу-профилактикалық мекемелердің маңызын зерттеу.


3.Оқыту мақсаты:

Студенттер білуі және үйренуі керек:

 • Медициналық қызмет маркетингі

 • Әлеуметтік-этикалық маркетингтің негізгі мақсаты

 • Нарықтың сегменттелуінің негізгі факторы

 • Медициналық қызметтің бәсекеге қабілеттілігінің бағалау ерекшеліктері

 • ЕПМ сыртқы және ішкі ортасына талдауды жүргізу.


4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Денсаулық сақтаудағы бәсекелестік нені білдіреді?

 2. Емдеу-профилактикалық мекеменің маркетингтік маңызының астарында не түсіндіріледі?

 3. «Жеті функцияның жүйесі» нені білдіреді?

 4. Мақсаттық функциясына анықтама беріңіз.

 5. Лицензиялы функцияға анықтама беріңіз.

 6. Аккредитациялық функцияға анықтама беріңіз.5.Білім берудің және оқытудың әдістері: ауызша сұрау


6.Әдебиеттер:


Қазақ тілінде:

Негізгі әдебиеттер:

1. Нысанбаев С. Н., Садыханова Г.А. Маркетинг негіздері. Алматі; Қазақ университеті, 2005.

2. Каренов Р.С. Менеджмент негіздері: Оқулық. Қарағанды; КарМУ баспасы, 2007.


Негізгі:

1.Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов.

2. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

3.Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

4.Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

қосымша:

1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

2.Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

3.Макашева З.М. Основы Менеджмента-Москва, КНОРУС, 2004.

4.Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента Санкт-Петербург,1998.

5.Розанова В.А. Психология Управления. Москва, ООО « Журнал Управление персоналом»

6.Трушина Л.Ю., Тлепцершев Р.А., Трушин А.Г., Демьянова Л.М. Экономика и управление здравоохранением: учеб. Пособие. 2-е изд. Ростов н/Д: «Феникс» 2006.

7.Вялков А.И, Райзберг Б.А., Шиленко Ю.В. Управление и экономика здравоохранения: уч. пособие/ под ред. А. И Вялкова. М. Ю., ГЭОТАР – мед.. 2002.

8.Урузбаева Н.А. Маркетинг некоммерческих организаций. – Алматы: Қазақ университеті, 2004.

9.Фахрутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: учебник для вузов. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-синтез»», 2005.

10.Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006.


7.Бақылау:

 1. Деонтологиялық функцияға анықтама беріңіз.

 2. Экономикалық функцияға анықтама беріңіз.

 3. Технологиялық функцияға анықтама беріңіз.

 4. Нәтижелік функцияға анықтама беріңіз .

 5. Медициналық қызметтің бәсекеге қабілеттіліктілігін бағалау ерекшелігін атаңыз.


6. Тақырыбы: Медициналық қызмет көрсету нарығын саралау.

2.Мақсаты: Медициналық қызмет көрсету нарығын саралауды үйрету.


3.Оқыту мақсаты:

Студент білуі және істей білуі керек:

 • Медициналық қызметке сұраныс пен ұсыныстың не екенін білу;

 • Әртүрлі белгілері бойынша пациенттерді топтастыра білу;

 • Саралау жүргізудің критерилерін білу.


4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Нарықтағы медициналық қызметті қалай түсінесің?

 2. Нарықты саралау дегеніміз не?


5.Білім беру және оқытудың әдістері: ауызша сұрау


6.Әдебиеттер:


Қазақ тілінде:

Негізгі әдебиеттер:

1. Нысанбаев С. Н., Садыханова Г.А. Маркетинг негіздері. Алматі; Қазақ университеті, 2005.

2. Каренов Р.С. Менеджмент негіздері: Оқулық. Қарағанды; КарМУ баспасы, 2007.


Негізгі:

1.Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов.

2. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

3.Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

4.Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

қосымша:

1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

2.Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

3.Макашева З.М. Основы Менеджмента-Москва, КНОРУС, 2004.

4.Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента Санкт-Петербург,1998.

5.Розанова В.А. Психология Управления. Москва, ООО « Журнал Управление персоналом»

6.Трушина Л.Ю., Тлепцершев Р.А., Трушин А.Г., Демьянова Л.М. Экономика и управление здравоохранением: учеб. Пособие. 2-е изд. Ростов н/Д: «Феникс» 2006.

7.Вялков А.И, Райзберг Б.А., Шиленко Ю.В. Управление и экономика здравоохранения: уч. пособие/ под ред. А. И Вялкова. М. Ю., ГЭОТАР – мед.. 2002.

8.Урузбаева Н.А. Маркетинг некоммерческих организаций. – Алматы: Қазақ университеті, 2004.

9.Фахрутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: учебник для вузов. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-синтез»», 2005.

10.Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006.


7. Бақылау:

1. Сегментацияны жүргізудің негізінде қандай критерии бар?

2. Географиялық белгілері бойынша сегменттеу деген не?

3. Психографикалық белгілері бойынша сегменттеу деген не?


7. Тақырыбы: ЕПМ-нің медициналық көрсету деңгейін сапалық әдіспен жайғастыру

2.Мақсаты: Позиционирлеудің стратегиясын және оның негізгі фазаларын

үйрету.


3.Оқыту мақсаты

Студент білуі және істей білуі керек:

 • Позиционирлеу мақсаты және мәнін білу;

 • Позиционирлеу технологиясын анықтай білу;

 • Мақсат қойған позиционирлеуді тандай білу;

 • Мақсатты позиционирлеуге жету үшін стратегияны өндеу білу.


4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Позиционирлеу дегеніміз не?

 2. Позиционирлеудің ойлары және негізгі концепциялары қандай?

 3. Позиционирлеу стратегиясың өндеудегі мәселелерін атап шығыңыз?

 4. Позиционирлеудің құрамына не кіреді?5.Білім беру және оқытудың әдістері: жұптасып жұмыс істеу


6.Әдебиеттер:


Қазақ тілінде:

Негізгі әдебиеттер:

1. Нысанбаев С. Н., Садыханова Г.А. Маркетинг негіздері. Алматі; Қазақ университеті, 2005.

2. Каренов Р.С. Менеджмент негіздері: Оқулық. Қарағанды; КарМУ баспасы, 2007.


Негізгі:

1.Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов.

2. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

3.Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

4.Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

қосымша:

1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

2.Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

3.Макашева З.М. Основы Менеджмента-Москва, КНОРУС, 2004.

4.Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента Санкт-Петербург,1998.

5.Розанова В.А. Психология Управления. Москва, ООО « Журнал Управление персоналом»

6.Трушина Л.Ю., Тлепцершев Р.А., Трушин А.Г., Демьянова Л.М. Экономика и управление здравоохранением: учеб. Пособие. 2-е изд. Ростов н/Д: «Феникс» 2006.

7.Вялков А.И, Райзберг Б.А., Шиленко Ю.В. Управление и экономика здравоохранения: уч. пособие/ под ред. А. И Вялкова. М. Ю., ГЭОТАР – мед.. 2002.

8.Урузбаева Н.А. Маркетинг некоммерческих организаций. – Алматы: Қазақ университеті, 2004.

9.Фахрутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: учебник для вузов. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-синтез»», 2005.

10.Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006p.


7. Бақылау:

 1. Позиционирлеудін перспективті жолдаламарына нелер кіреді?

 2. Позиционирлеудін стратегияларынын негізгі фазаларын атаңыз?

 3. Белгіленген мақсатқа жету үшін стратегияны өңдеуде нелер кіреді?


8. Тақырыбы: ЕПМ-нің медициналық көрсету деңгейін көлемдік әдіспен жайғастыру.


2.Мақсаты: ЕПМ-нің медициналық көрсету деңгейін көлемдік әдіспен жайғастыруды үйрету.


3.Оқыту мақсаты

Студент білуі керек:

 • Позиционирлеудің мақсаты мен мәнін білу;

 • Позиционирлеудің технологиясын анықтай білу;

 • Мақсат қойған позиционирлеуді тандай білу;

 • Мақсатты позиционирлеуге жету үшін стратегияны өндеу білу.


4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Позиционирлеудің ойлары және негізгі концепциялары қандай?

 2. Позиционирлеу стратегиясын өндеудегі мәселелері қандай?

 3. Позиционирлеудін перспективті жолдаламарын атап шығыңыз?

 4. Позиционирлеудін стратегияларының негізгі фазаларын атаңыз?


5. Білім беру және оқытудың әдістері: пікірталас

6.Әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

1. Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

2. Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

3. Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

5. Шеденов У.К., Ильясов Д.К.Теория маркетинга и менеджмента в сфере услуг. – Алматы, Қазақ университеті, 2002.

6. Урузбаева Н.А. Маркетинг некоммерческих организаций. – Алматы: Қазақ университеті, 2004.

7. Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

8. Фахрутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: учебник для вузов. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-синтез»», 2005.

Қосымша әдебиеттер:

1. Вялков А.И, Райзберг Б.А., Шиленко Ю.В. Управление и экономика здравоохранения: уч. пособие/ под ред. А. И Вялкова. М. Ю., ГЭОТАР – мед.. 2002.

2. Двойников С.И., Лапик С.В., Павлов. Ю.И. Менеджмент и лидерство в сестринском деле: учб. Пособие/под ред. И.Н Денисова. М.:ГОУВ УНМЦ, 2005.

3. Казанцев О.А., Подлесных В.И., Серова П.С. Практический менеджмент: в деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: учеб. Пособие для вузов. М.: ИНФРА - М, 2001.

4. Огвоздин В.Д. Управление качеством. Основы теории и практики: учеб. Пособие. 4 – е изд. М., 2002.

5. Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006.

6. Трушина Л.Ю., Тлепцершев Р.А., Трушин А.Г., Демьянова Л.М. Экономика и управление здравоохранением: учеб. Пособие. 2-е изд. Ростов н/Д: «Феникс» 2006.

Қазақ тілінде:

Негізгі әдебиеттер:

1. Нысанбаев С. Н., Садыханова Г.А. Маркетинг негіздері. Алматі; Қазақ университеті, 2005.

2. Каренов Р.С. Менеджмент негіздері: Оқулық. Қарағанды; КарМУ баспасы, 2007.

Ағылшын тілде:

Негізгі әдебиеттер:

1. Thompson A. A., Strickland A.I. Srategic Management. Homewood II.: Irwin Inc., 2004. – 190 р.

2. Meffert H. Marketing: Grundlagen der Absatzpolitik. Wiesbaden: Gabler, 2005. – 210 р.

3. Mikami T. Management and Productivity Improvement in Japan. – Tokio. Japan, 2006 – 113


7.Бақылау:

 1. Қандай медициналық қызметтің көлемдік әдісін білесіз?

 2. ЕПМ-нің медициналық қызметіне не жатады?

3. Көлемдік әдіс дегенімізді қалай түсінесің?


9-10 Тақырыбы: Медициналық қызметтің бәсекелестік қабілетін анықтау


2. Мақсаты: Емдеу-профилактикалық мекемелердің маркетингтік мәнін,

медициналық ұйымдардың бәсекелестігін және бәсекеге қабілеттілігінің теориялық негізідерін үйрету.


3.Оқыту мақсаты:

Студент білуі және істей білуі керек:

 • Медициналық қызмет маркетингін;

 • Әлеуметтік этикалық маркетингтің негізгі мақсаттарын;

 • Нарықты сегменттеудің негізгі факторларын;

 • Медициналық қызметінің бәсекеге қабілеттігін бағалау ерекшеліктерін;


4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Денсаулық сақтаудағы бәсекелестік дегеніміз не?

 2. ЕПМ маркетингтік негізінде не жатады?

 3. Медициналық қызметінің бәсекеге қабілеттігін бағалау ерекшеліктерін атаңыз?


5.Білім беру және оқытудың әдістері: ауызша сұрау, пікірталас

6.Әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

Негізгі әдебиеттер:

1. Нысанбаев С. Н., Садыханова Г.А. Маркетинг негіздері. Алматі; Қазақ университеті, 2005.

2. Каренов Р.С. Менеджмент негіздері: Оқулық. Қарағанды; КарМУ баспасы, 2007.


Негізгі:

1.Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов.

2. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

3.Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

 1. Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

қосымша:

1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

2.Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

3.Макашева З.М. Основы Менеджмента-Москва, КНОРУС, 2004.

4.Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента Санкт-Петербург,1998.

5.Розанова В.А. Психология Управления. Москва, ООО « Журнал Управление персоналом»

6.Трушина Л.Ю., Тлепцершев Р.А., Трушин А.Г., Демьянова Л.М. Экономика и управление здравоохранением: учеб. Пособие. 2-е изд. Ростов н/Д: «Феникс» 2006.

7.Вялков А.И, Райзберг Б.А., Шиленко Ю.В. Управление и экономика здравоохранения: уч. пособие/ под ред. А. И Вялкова. М. Ю., ГЭОТАР – мед.. 2002.

8.Урузбаева Н.А. Маркетинг некоммерческих организаций. – Алматы: Қазақ университеті, 2004.

9.Фахрутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: учебник для вузов. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-синтез»», 2005.

10.Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006p.

7. Бақылау:

1.Медицинада бәсекелестіктің қандай ерекшеліктерін білесіз?

2.Деонтологиялық функциясы дегеніміз не?

3.Экономикалық функциясының анықтамасы қандай?


Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясы


«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы


1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы icon«Қоғамдық денсаулықты сақтау 2» кафедрасы «бекітемін» Оқу-әдістемелік және тәрбие
Жұмыс бағдарламасы «қоғамдық денсаулықты сақтау-2» кафедрасының мәжілісінде талқыланды
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconФармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау»
Жұмыс бағдарламасы «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығына ҚР 2006 жылғы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде...
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconФармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
Жұмыс бағдарламасы маркетинг және менеджмент негіздері бойынша типтік оқу бағдарламасына негізделіп дайындалған. 26. 10. 2011 ж
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconҚоғамдық денсаулық сақтау Кафедрасы
Мақсаты: Денсаулықты және оның компоненттерін елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының маңызды ресурсы ретінде жан-жақты зерттеу
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconПән коды: Мiс 2210 Мамандық : 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау»
Биохимия, биология және микробиология кафедрасы оқу бағдарламасы «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы – 5В110200 негізінен құрастырылып,...
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconҚарағанды – 2014 ж
Силлабус 051102-«Қоғамдық денсаулықты сақтау» мамандығына арналған «Еңбек физиологиясы» элективті пәні бойынша жұмыс бағдарламасының...
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconОҚмфа теориялық пәндер әдістемелік кеңеспен қабылданды(циклдік әдістемелік кеңес)
Жұмыс бағдарламасы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасының мәжілісінде талқыланды
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconКурсы және оқу семестрі 3 курс, 5 Семей 2013
Силлабус қоғамдық денсаулық сақтау пәніне арналған жұмыс бағдарламасы негізінде 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы...
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы icon«денсаулық сақтау саясаты және басқару» кафедрасы бағдарлама
М110200- Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша магистратура үшін емтихан бағдарламасы
«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы icon«денсаулық сақтау саясаты және басқару» кафедрасы бағдарлама
М110200- Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша докторантура үшін емтихан бағдарламасы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница