Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау»
НазваниеФармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау»
страница4/10
Дата конвертации15.02.2016
Размер1.41 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://base.ukgfa.kz/kafedra/oz_2/kds/den_sak_mark_menedj_kz.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Тәжірибелік сабақтың тақырыптық жоспарыТақырыпбы

Өткізілу түрі

Сабақтың ұзақтығы

Кредит 1

1

Әкімшілік процесс. Түрлері, кезеңдері, жалпы сипаттамасы.

Пікірталас, ауызша сұрау, шағын топтармен жұмыс

3

2

Амбулатория-емханалық қызметтегі әкімшілік процесс.

Пікірталас, ауызша сұрау, шағын топтармен жұмыс

3

3

Стационарлық қызметтегі әкімшілік процесс.

Пікірталас, ауызша сұрау, шағын топтармен жұмыс

3

4

Басқару тәсілдерінің қазіргі ерекшеліктері.

Нарықтық экономика жүйесіндегі менедж- мент.

Пікірталас, ауызша сұрау, шағын топтармен жұмыс

3

5

Денсаулық сақтаудағы маркетингтiң пайда болуының негiзгi алғышарттары.

Пікірталас, ауызша сұрау, шағын топтармен жұмыс

3
Барлығы:15 сағатКредит 2

1

Денсаулық сақтаудағы маркетингтi басқару. Сұраныс және маркетингтiң түрлерi.

Пікірталас, ауызша сұрау, шағын топтармен жұмыс

3

2

Ұйымның сыртқы және iшкi ортасы. Олардың артықшылығы және кемшiлiктері.

Пікірталас, ауызша сұрау, шағын топтармен жұмыс

3

3

Сенім және моральдық ынталандыру (көтермелеу).Маслоу бойынша қажеттілік -тер иерархиясы

Пікірталас, ауызша сұрау, шағын топтармен жұмыс

3

4

Басқару стилдері ұғымы мен типологиясы.

Қазіргі тұжырымдама және ұйымның персоналдарын басқару жүйесі.

Пікірталас, ауызша сұрау, шағын топтармен жұмыс

3

5

Денсаулық сақтау жүйесіндегі менедж- менттің заңдарының сипаттамасы. Денсаулық сақтау жүйесіндегі басқару принциптері.

Пікірталас, ауызша сұрау, шағын топтармен жұмыс

3
Барлығы:15 сағат1

Менеджмент дамуының тарихи кезеңдері.

Пікірталас, ауызша сұрау, шағын топтармен жұмыс

3

2

Лидерлік ұғымы мен тиімділігі.

Пікірталас, ауызша сұрау, шағын топтармен жұмыс

3

3

Денсаулық сақтаудағы менеджментте шешім қабылдаудың ерекшелігі.

Пікірталас, ауызша сұрау, шағын топтармен жұмыс

3

4

Денсаулық сақтауды басқарудағы мәдени ортаның факторлары.

Пікірталас, ауызша сұрау, шағын топтармен жұмыс

3

5

Стресстің табиғаты мен себептері. Шиеленістерді, өзгерістерді,стрессті басқару.

Пікірталас, ауызша сұрау, шағын топтармен жұмыс

3
Барылығы:15 сағат


Барылығы: 30 сағат
Студенттің өзіндік жұмысының тақырыптық жоспары

ТақырыбыТапсыру түрі

Бақылау

кестесі (мерзімі көрсетіледі)

Сағат саны

1

Денсаулық сақтаудағы менеджмент

Пезентация

Реферат

Тақырып бойынша глоссарий

Интеллектуальды карта.

Тест тапсырмаларын құрастыру

2 аптасында

3

2

Медицинадағы маркетинг

2 аптасында

3

3

Шешімді қабылдаудың мәселесі бойынша өзекті тұжырымдама. Шешім қабылдау процесіндегі кемшіліктер.

3 аптасында

4

4

Ынтымақтастық.Кәсіби топтар.Команда

4 аптасында

3

5

Шиеленістерді,өзгерістерді,стрессті басқару.Шиеленістің даму кезеңдері.

5 аптасында

3

6

Лидерлік теориясы.

6 аптасында

4

7

Кооперативтік басқарудың негізгі принциптері.Сәтті команданың атрибуттары.

7 аптасында

3

8

Коммуникациялық процесс,оның моделі.

8 аптасында

4

9

Медицинадағы уәждеме. Жетекшінің жұмысындағы өзіндік менеджмент.

8 аптасында

4

10

Статистикалық қызметтің жұмысын ұйымдастыру.

8 аптасында

4

11

ЕПҰ-да лауазымдық нұсқаулар.Жұмыс орында медицина қызметкерінің кодексі.

9 аптасында

3

12

Стресстің табиғаты мен себептері. Стрессті басқару9 аптасында

4

13

Маркетинг және жарнама

9 аптасында

3

14

Медициналық қызмет нарығында маркетингтік зерттеулер

10 аптасында

3

15

Билік және басқару стилі.

10 аптасында

4

16

Стратегияны таңдау.Стратегияны таңдауға әсер ететін факторлар.

10 аптасында

4

17

Денсаулық сақтаудағы қазiргi маркетинг тұжырымдамасы

11 аптасында

4

18

Медициналық қызметтің ерекшеліктері

11 аптасында

4

19

Денсаулық сақтаудағы маркетингтiң түрлерi. Денсаулық сақтаудағы маркетингтi басқару.

11 аптасында

4

20

Маркетинг зерттеуiнiң тәжiрибеге енгiзуі.

11 аптасында

4

21

Әкімшілік өндіріс және әкімшілік процедуралар әкімшілік процесстің құрамдас бөліктері.

12 аптасында

4

22

Ұйымның ақпараттық жүйесі.Ақпаратпен жұмыс істейтін қазіргі құралдар.

12 аптасында

3

23

Медициналық қызмет нарығы

13 аптасында

3

24

Денсаулық сақтаудағы уәждеме

13 аптасында

3

25

Шешімді қабылдаудың модельдері

14 аптасында

3
Аралық бақылау 7 - апта

Тест және әңгімелесу түрінде

коллоквиум

1
Аралық бақылау 15 - апта

Тест және әңгімелесу түрінде

коллоквиум

1
Барлығы: 90 сағат


2.9. Әдебиеттер

Негізгі:

    1. Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

    2. Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

    3. Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

Қосымша:

1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

 1. Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

 2. Макашева З.М. Основы Менеджмента-Москва, КНОРУС, 2004.

 3. Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента Санкт-Петербург,1998.

 4. Розанова В.А. Психология Управления. Москва, ООО « Журнал Управление персоналом»

 5. Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006.


2.10. Оқытудың және сабақ берудің әдістері:

Дәріс: Жалпы шолу, тақырыптық.

Тәжірибелік сабақ: Пікірталас, ауызша сұрау, шағын топтарда жұмыс.

Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ): Пезентация, Реферат, Тақырып бойынша глоссарий, Интеллектуальды карта, Тест тапсырмаларын құрастыру.


Қосымша материалмен қамтамасыздандыру, құрал-жабдықтар:

Құрал және жабдықтар: компьтерлер, мультимедиялық проектор

Қосымша материал: тақырыптық стендтер


2.11 Білімдерін бағалау белгілері және ережелері:

Ағымдық бақылау.

Ағымды бақылау кестеге сай тәжірибиелік сабақтарда және СӨЖ өткізу кезінде қойылады.

Бақылау

түрі

Баға

Бағалау критерийлері

Ауызша жауап

Өте жақсы

Бағаға сәйкес

А ( 95-100%);

А- (90-94%)

Баға мына жағдайда қойылады егер студент жауап берген кезде қатесіз және толық жауап берді.берілген пәннің теорияларын, концепцияларын, бағытта- рын түсінеді,басқа пәндердің ғылыми жетістіктерін пайдалана біледі.

Жақсы

Бағаға сәйкес:

В+ ( 85-89%);

В (80-84%);

В- (75-79%).

Баға мына жағдайда қойылады, егер студент жауап берген кезде қатесі шамалы студенттің өзімен жөнделді, оқытушының жетекшілігімен бағдарламалық материал- ды жүйелендірді.

Қанағаттанарлық

Бағаға сәйкес:

С+ (70-74%);

С (65-69%);

С- (60-64%);

D+ (50-54%)

Баға мына жағдайда қойылады егер студент жауап берген кезде қатесі шамалы болды, тек оқу әдебиетімен шектелді, материалды жүйелендіру кезінде қиыншылыққа тап болды .

Қанағаттанарлық

сыз

Бағаға сәйкес F( 0-49%)

Баға мына жағдайда қойылады егер студент жауап берген кезде қате жауап берді, оқу әдебиетімен жұмыс істемеген, пәннің ғылыми терминологиясын пайдалана білмейді, стилистикалық және логистикалық дөрекі қатемен жауап береді.


Тақырыптың презентациясы

Бақылау

түрі

Баға

Бағалау критерийлеріТақырып презентациясы

Өте жақсы

Бағаға сәйкес :

А (95-100%);

А- (90-94%)

5 әдебиетті қолдана отырып 20 дан кем емес слайдтар дайындалған.Слайдтар сапалы мазмұнды. Қорғау кезінде терең білім көрсетті. Сұрақтарға толық жауап берді.Презентация берілген мерзімге дейін тапсырылған.

Жақсы

Бағаға сәйкес:

В+ (85-89%);

В ( 80-84%);

В- ( 75-79%).

5 әдебиетті қолдана отырып 20 дан кем емес слайдтар дайындалған.Слайдтар сапалы мазмұнды. Қорғау кезінде терең білім көрсетті. Сұрақтарға толық жауап берді, кейбір жауаптарда кемшіліктер жіберді.Презентация берілген мерзімге дейін тапсырылған.

Қанағаттанарлық

Бағаға сәйкес:

С+ ( 70-74%);

С (65-69%);

С- ( 60-64%);

D+ (50-54%)

5 әдебиетті қолдана отырып 20 дан кем емес слайдтар дайындалған.Слайдтар сапалы емес. Қорғау кезінде терең білім көрсетпеді. Сұрақтарға толық жауап бермеді, кейбір жауаптарда кемшіліктер жіберді.

Презентация берілген мерзімге дейін тапсырылған жоқ.

Қанағаттанар-

лықсыз


5 әдебиетті кем қолдана отырып 20 дан кем слайдтар дайындалған.Слайдтар сапалы емес. Қорғау кезінде тақырыпты білмейді Сұрақтарға толық жауап бермеді, кейбір жауаптарда кемшіліктер жіберді.Презентация берілген мерзімге дейін тапсырылмаған


Рефератты дайындау және қорғау

Бақылау

түрі

Баға

Бағалау критерийлері

Рефератты дайындау және қорғау.


Өте жақсы

Бағаға сәйкес :

А ( 95-100%);

А- ( 90-94%)

Реферат тиянақты жасалған, берілген мерзімге дейін тапсырды. 5 әдебиеттен жоғары қолданып 10 парақтан кем болмауы тиіс. Рефераттың тақырыбына сәйкес суреттер кестелер көрсетілген.Рефератты қорғау кезінде оқымайды, өзі айтып берді. Берілген сұрақтарға мүлтіксіз жауап берді.

Жақсы

Бағаға сәйкес:

В+ ( 85-89%);

В ( 80-84%);

В- ( 75-79%).

Реферат тиянақты жасалған, берілген мерзімге дейін тапсырды. 5 әдебиттен жоғары қолданып 10 парақтан кем болмауы тиіс.Рефераттың тақырыбына сәйкес суреттер кестелер көрсетіл- ген.Рефератты қорғау кезінде оқымайды, өзі айтып берді. Берілген сұрақтарға жауап толық болмады.

Қанағаттанарлық

Бағаға сәйкес:

С+ (70-74%);

С (65-69%);

С- ( 60-64%);

D+ ( 50-54%)

Реферат тиянақты жасалған, берілген мерзімге дейін тапсырды. 5 әдебиеттен жоғары қолданып 10 парақтан кем болмауы тиіс. Рефераттың тақырыбына сәйкес суреттер кестелер көрсетілген.Рефератты қорғау кезінде оқыды. Берілген сұрақтарға жауап толық болмады.

Қанағаттанарлық-

сыз


Реферат тиянақты жасалмаған, берілген мерзімге дейін тапсырмалары .рефераттың тақырыбына сәйкес суреттер кестелер көрсетілмеген.Рефератты қорғау кезінде оқыды Берілген сұрақтарға жауап дөрекі қателер жіберді.


Аралық бақылау

Бақылау

түрі

Баға

Бағалау критерийлері

Тестілеу ауызша сұрау

Өте жақсы

Бағаға сәйкес :

А ( 95-100%); А- ( 90-94%)

Студент қатесіз жауап берді. Берілетін пәннің теориясында, концепциясында, бағыттарында түсінеді. Басқа пәндердің ғылыми жетістіктерін қолдана біледі. Тесттерге 86-100% дұрыс жауап берді.

Жақсы

Бағаға сәйкес:

В+ ( 85-89%);В ( 80-84%);

В- ( 75-79%).

Студент жауабында аз кемшіліктер жіберді Оқытушының көмегімен материалды жүйелендірді.Тесттерге 75-85%дұрыс жауап берді.

Қанағаттанарлық

Бағаға сәйкес:

С+ (70-74%); С (65-69%);

С- ( 60-64%); D+ ( 50-54%)

Студент өз жауабында қателіктер жіберді, тек оқу әдебиетімен шектелді.Тесттерге 50-74% дұрыс жауап берді.

Қанағаттанарлықсыз

F ( 0-49%)

Студент дұрыс жауап бермеді, тақырып бойынша негізгі әдебиеттті меңгермеді. Тесттердің 50% кем дұрыс жауап берді.


Тест тапсырмаларын дайындау

Бақылау түрі


Баға

Бағалау критерийлері

Тест тапсырмаларын дайындау


Өте жақсы

Бағаға сәйкес :

А (95-100%);

А- ( 90-94%)


Тест сұрақтары 10 сұрақтан кем болмау керек. Өз уақытысында тапсырылған. Тест сұрқтары мазмұнды. Тест сұрақтары тиянақты жасалған. Дұрыс жауаптары көрсетілген.

жақсы

Бағаға сәйкес:

В+ ( 85-89%);

В ( 80-84%);

В- ( 75-79%).

Тест сұрақтары 10 сұрақтан кем болмау керек. Өз уақытысында тапсырылған. Тест сұрқтары мазмұнды. Тест сұрақтары тиянақты жасалған. Сұрақтары бір типті емес.Дұрыс жауаптары көрсетілген

Қанағаттанарлық

Бағаға сәйкес:

С+ (70-74%);

С ( 65-69%);

С- ( 60-64%);

D+ (50-54%)

Тест сұрақтары 10 сұрақтан кем болмау керек. Өз уақытысында тапсырылған. Тест сұрқтары мазмұнды емес. Тест сұрақтары тиянақты емес жасалған. Дұрыс жауаптарының барлығы көрсетілмеген.

Қанағаттанарлық-сыз

F ( 0-49%)

Тест сұрақтары 10 сұрақтан кем болмау керек. Өз уақытысында тапсырмаған. Тест сұрқтары мазмұнды емес. Тест сұрақтары тиянақты жасалмаған. Дұрыс жауаптары көрсетілмеген.


Интеллект карталар және дайындау және қорғау

Интеллект карталар және дайындау және қорғау

Өте жақсы


Интеллект карта және буклет –өз бетінше орындалған, белгіленген уақытта, кемінде 5 әдебиет қолданған. Тақырыпқа сай сызбалар, кестелер және суреттер келтірілген. Қорғау кезінде материалды оқымай айтып берді. Қойылған барлық сұрақтарға сенімді және қателіксіз жауап берді.
Жақсы


Интеллект карта және буклет –өз бетінше орындалған, белгіленген уақытта, кемінде 5 әдебиет қолданған. Тақырыпқа сай сызбалар, кестелер және суреттер келтірілген. Қорғау кезінде материалды оқымай айтып берді. Қойылған барлық сұрақтарға жауап бергенде тиянақты емес қателіктер жіберді.
Қанағаттанарлық


Интеллект карта және буклет –өз бетінше орындалған, белгіленген уақытта, кемінде 5 әдебиет қолданған. Тақырыпқа сай сызбалар, кестелер және суреттер келтірілген. Қорғау кезінде тақырыпты оқыды. Қойылған сұрақтарға жауап бергенде тиянақты қателіктер жіберді.
Қанағаттанарлықсыз


Интеллект карта және буклет –өз бетінше орындалған, белгіленген уақытта, кемінде 5 әдебиет қолданған. Тақырыпқа сай сызбалар, кестелер және суреттер келтірілген. Қорғау кезінде тақырыпты оқып берді. Қойылған сұрақтарға қатаң қателіктер жіберді, өзінің құралдарын пайымдай алмады.

Аралық бақылау.

Аралық бақылауды жүргізгенде тестілік тапсырмаларды орындау қолданылады.

Тесттік тапсырмаларды орындау

Өте жақсы


86-100% дұрыс жауап

Жақсы


75-85% дұрыс жауап

Қанағаттанарлық


50-74% дұрыс жауап

Қанағаттанарлықсыз

50% дұрыс жауап

Бақылау түрі

Баға

Бағалау критерийлері
Әңгімелесу

Өте жақсы

Бағаға сәйкес :

А (95-100%);

А- (90-94%)

Баға мына жағдайда қойылады, егер студент жауап берген кезде қатесіз және толық жауап берді.Берілген пәннің теория ларын, концепцияларын, бағыттарын түсінеді,басқа пәндердің ғылыми жетістіктерін пайдалана біледі.

Жақсы

Бағаға сәйкес:

В+ (85-89%);

В (80-84%);

В- (75-79%).

Баға мына жағдайда қойылады, егер студент жауап берген кезде қатесі шамалы студенттің өзімен жөнделді, оқытушының жетекшілігімен бағдарламалық материал- ды жүйелендірді.

Қанағаттанарлық

Бағаға сәйкес:

С+ (70-74%);С (65-69%);

С- (60-64%);D+ (50-54%)

Баға мына жағдайда қойылады егер студент жауап берген кезде қатесі шамалы болды, тек оқу әдебиетімен шектелді, материалды жүйелендіру кезінде қиыншы- лыққа тап болды .

Қанағаттанарлықсыз

Бағаға сәйкес

F ( 0-49%)

Баға мына жағдайда қойылады.Егер студент жауап берген кезде қате жауап берді,оқу әдебиетімен жұмыс істеме- ген,пәннің ғылыми терминологиясын пайдалана білмейді, стилистикалық және логистикалық дөрекі қатемен жауап береді.2.12. Білімдерін және дағдыларын бағалау әдістері

 • Ағымдық бақылау: Ауызша сұрау, пікірталас, шағын топтармен жұмыс.

 • Аралық бақылау: Тест және әңгімелесу түрінде коллоквиум.

 • Қорытынды бақылау: Емтихан түрінде өткізіледі (тестілеу).Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясы

«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы


Студенттің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған

әдістемелік нұсқаулар


Пән:«Денсаулық сақтаудағы маркетинг және менеджмент»


Мамандығы: 0В1102-Қоғамдық денсаулық сақтау


2013 – 2014 оқу ж.


2 қоғамдық денсаулықты сақтау кафедрасының мәжілісінде талқыланып, бекітілді.


Хаттама № ______ 2013 ж


Кафедра меңгерушісі

м.ғ.д., профессор м.а. А.М.Жақсыбергенов


1.Тақырыбы: Денсаулық сақтаудағы менеджмент

2. Мақсаты : Басқарушылық қызметтiң эволюциясы және менеджмент туралы бiлiмдерін меңгеру

3.Тапсырма :

• Менеджменттің пайда болу тарихы

• Менеджмент функциясы

• Басқару үрдісі

• Лидерлік стилі


4.Орындау түрі: презентация, реферат, глоссарий

5.Орындау критерилері СРС: 1 қосымшаға қараңыз.

6.Тапсыру мерзімі: 2 - аптасында.

7.Әдебиеттер:

Негізгі:

    1. Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

    2. Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

    3. Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

Қосымша:

1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

 1. Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

 2. Макашева З.М. Основы Менеджмента-Москва, КНОРУС, 2004.

 3. Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента Санкт-Петербург,1998.

 4. Розанова В.А. Психология Управления. Москва, ООО « Журнал Управление персоналом»

 5. Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006.


8.Бақылау:

1. Менеджменттің функциясын атаңыз.

2. Басқарушылық шешім алгоритмін атаңыз.

3. Менеджмент әдістерінің жіктелуі және түсінігі

4. Менеджменттің әкімшілік-ұйымдастырушылық әдістері

5. Менеджменттің әлеуметтік-психологиялық әдістері


2.1.Тақырыбы: Денсаулық сақтаудағы маркетинг


2.Мақсаты: Маркетинг, маркетингтiң түрi және маркетинг зерттеулерін өткiзудiң

әдiстемесі туралы бiлiмдермен меңгеру.


3. Тапсырма :

• Маркетингтің пайда болу тарихы

• Маркетинг жүйесі

• Маркетингтің негізгі қағидасы

• Медициналық қызмет маркетингі

4.Орындау түрі: презентация, реферат, глоссарий

5.Орындау критерилері СРС: 1 қосымшаға қараңыз.

6.Тапсыру мерзімі: 2- аптасында.

7.Әдебиеттер:

Негізгі:

    1. Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

    2. Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

    3. Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

Қосымша:

1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

2.Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

3.Макашева З.М. Основы Менеджмента-Москва, КНОРУС, 2004.

4.Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента Санкт-Петербург,1998.

5.Розанова В.А. Психология Управления. Москва, ООО « Журнал Управление персоналом»

6.Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006.


8. Бақылау:

1. Маркетингтің түрлерін атаңыз.

2. Денсаулық сақтаудағы маркетингтің пайда болу алғышарттары

3. Денсаулық сақтауда маркетингті басқару.


3.1.Тақырыбы: Шешімді қабылдаудың мәселесі бойынша өзекті тұжырымдама. Шешім қабылдау процесіндегі кемшіліктер.


2.Мақсаты : Шешімді қабылдау үрдісіндегі кемшіліктер, шешімді қабылдау мәселесі бойынша тұжырымдаманы біліммен меңгеру.

3.Тапсырма :

• Жетекшінің стилі

• Шешімнің тиімділігінің негізгі факторы

• Шешімнің сапасы

• Шешімді қабылдау үрдісіндегі кемшіліктер


4.Орындау түрі: презентация, реферат, глоссарий

5.Орындау критерилері СРС: 1 қосымшаға қараңыз.

6.Тапсыру мерзімі: 3- аптасында.

7.Әдебиеттер:

Негізгі:

1.Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

2.Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

3.Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

Қосымша:

1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

2.Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

3.Макашева З.М. Основы Менеджмента-Москва, КНОРУС, 2004.

4.Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента Санкт-Петербург,1998.

5.Розанова В.А. Психология Управления. Москва, ООО « Журнал Управление персоналом»

6.Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006.


8. Бақылау:

1. Шешімді қабылдау кезеңі және үрдісі

2. Басқарушылық шешімнің жіктелуі

3. Шешімнің өңделу үрдісі

4. Шешімді қабылдауда көрсетілетін талаптар


4.1.Тақырыбы: Ынтымақтастық.Кәсіби топтар.Команда


2.Мақсаты : Команда түсінігі, ұйымдастыру мәдениеті және команданы басқару түрлерін оқыту.


3.Тапсырма:

•Команданың негізгі белгілері

•Команда жұмысының принциптері

•Команданы ұйымдастырудағы «плюстер»

•Команданы ұйымдастырудағы «минустер»

•Команданы құруда қажетті әрекеттердің меңгеру.


4.Орындау түрі: презентация, реферат, глоссарий

5.Орындау критерилері СРС: 1 қосымшаға қараңыз.

6.Тапсыру мерзімі: 3- аптасында.

7.Әдебиеттер:

Негізгі:

1.Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

2.Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

3.Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

Қосымша:

1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

2.Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

3.Макашева З.М. Основы Менеджмента-Москва, КНОРУС, 2004.

4.Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента Санкт-Петербург,1998.

5.Розанова В.А. Психология Управления. Москва, ООО « Журнал Управление персоналом»

6.Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006.


8. Бақылау:

1.Команданың негізгі түсінігіне анықтама беріңіз.

2.Команда жұмысының принциптерін атаңыз.

3.Команданы ұйымдастырудағы «плюстер»

4.Команданы ұйымдастырудағы «минустер»

5.Команданы құру кезеңдерін атаңыз.


5.1.Тақырыбы: Шиеленістерді,өзгерістерді,стрессті басқару.Шиеленістің даму кезеңдері.


2.Мақсаты: Медицина мекемелердегі шиеленіс себептерін оқыту және әлеуметтік басқарудағы оның маңыздылығын анықтау.


3.Тапсырма :

 • Шиеленіске қатысушылардың теріс және оң жағының рөлі,шиеленіс түсінігі.

 • Шиеленіс себептері

 • Шиеленіс моделі.

 • Шиеленістің жіктелуі.

 • Шиеленіс жағдайындағы адамдардың мінез-құлқының түрлері.


4.Орындау түрі: презентация, реферат, глоссарий

5.Орындау критерилері СРС: 1 қосымшаға қараңыз.

6.Тапсыру мерзімі: 4 - аптасында.

7.Әдебиеттер:

Негізгі:

1.Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

2.Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

3.Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

Қосымша:

1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

2.Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

3.Макашева З.М. Основы Менеджмента-Москва, КНОРУС, 2004.

4.Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента Санкт-Петербург,1998.

5.Розанова В.А. Психология Управления. Москва, ООО « Журнал Управление персоналом»

6.Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006.


8.Бақылау:

 1. Шиеленіске қатысушылардың теріс және оң жағының рөлі,шиеленіс түсінігі.

 2. Шиеленіс себептері

 3. Шиеленіс жағдайында адамдардың мінез-құлқының түрлері.

 4. Шиеленісті шешу ережесі және әдісі.

 5. Шиеленісті шешу кезеңдері.6.1.Тақырыбы: Лидерлік теориясы.


2.Мақсаты : Лидерлік теориясы, жетекші түрлерін оқыту.


3.Тапсырма :

 • Лидерлік теориясы

 • Жетекшілік түрлері


4.Орындау түрі: презентация, реферат, глоссарий

5.Орындау критерилері СРС: 1 қосымшаға қараңыз.

6.Тапсыру мерзімі: 4- аптасында.

7.Әдебиеттер:

Негізгі:

1.Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

2.Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

3.Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

Қосымша:

1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

2.Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

3.Макашева З.М. Основы Менеджмента-Москва, КНОРУС, 2004.

4.Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента Санкт-Петербург,1998.

5.Розанова В.А. Психология Управления. Москва, ООО « Журнал Управление персоналом»

6.Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006.


8.Бақылау:

1. «Лидерлік», «Лидер» түсінігіне анықтама беру.

2. Лидерлік теориясының тұлғалығы.

3. Мінез-құлық сипатының теориясы.

4. Тиімді лидерлік жағдайына негізделген теория.

5. Лидерлік стилі.


7.1.Тақырыбы: Кооперативтік басқарудың негізгі принциптері.Сәтті команданың атрибуттары.


2.Мақсаты : Кооперативті жетекшінің негізгі принциптері, менеджментті ұйымдастырудың әдістемелік негізі және теориялық білімін нығайту және жүйелендіру, оқыту.

3.Тапсырма :

 • Кооперативті жетекшілік принциптері.

 • Сәтті команданың атрибуттары.


4.Орындау түрі: презентация, реферат, глоссарий

5.Орындау критерилері СРС: 1 қосымшаға қараңыз.

6.Тапсыру мерзімі: 5 - аптасында.

7.Әдебиеттер:

Негізгі:

1.Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

2.Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

3.Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

Қосымша:

1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

2.Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

3.Макашева З.М. Основы Менеджмента-Москва, КНОРУС, 2004.

4.Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента Санкт-Петербург,1998.

5.Розанова В.А. Психология Управления. Москва, ООО « Журнал Управление персоналом»

6.Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006.


8. Бақылау:

 1. Менеджмент және менеджер;

2. Менеджмент элементі;

 1. Менеджмент функциясы;

 2. Денсаулық сақтаудағы менеджмент негізі және түсінігі;

 3. Сәтті шешімді қабылдаудың негізі.8.1.Тақырып: Коммуникациялық процесс,оның моделі.


2.Мақсаты : Коммуникация түрлерін, жалпы сипаттамасы және менеджердің іс-әрекетіндегі коммуникациялық ролін оқыту.

3.Тапсырма :

 • Коммуникация.

 • Басқарушылық қарым-қатынастың түрі.

 • Жұмыс уақытының ұтымды қолданылу ережесі.

 • Қарым-қатынас аумағы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» iconФармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
Жұмыс бағдарламасы маркетинг және менеджмент негіздері бойынша типтік оқу бағдарламасына негізделіп дайындалған. 26. 10. 2011 ж
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» icon«Қоғамдық денсаулықты сақтау 2» кафедрасы «бекітемін» Оқу-әдістемелік және тәрбие
Жұмыс бағдарламасы «қоғамдық денсаулықты сақтау-2» кафедрасының мәжілісінде талқыланды
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» icon«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
Жұмыс бағдарламасы типтік оқу бағдарламасына және мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сай 29. 04. 2009 ж 051102 "Қоғамдық...
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» iconҚарағанды – 2014 ж
Силлабус 051102-«Қоғамдық денсаулықты сақтау» мамандығына арналған «Еңбек физиологиясы» элективті пәні бойынша жұмыс бағдарламасының...
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» iconҚазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі оңТҮстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы акушерия және гинекология курсымен амсж кафедрасы СӨЖ (реферат)
Тақырыбы: Атмосфераның, гиросфераның, топырақтың ластануы. Мекендеу ортасында ластанудағы өзара әрекеттесу және тасымалдау
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» iconҚоғамдық денсаулық сақтау Кафедрасы
Мақсаты: Денсаулықты және оның компоненттерін елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының маңызды ресурсы ретінде жан-жақты зерттеу
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» iconОҚмфа теориялық пәндер әдістемелік кеңеспен қабылданды(циклдік әдістемелік кеңес)
Жұмыс бағдарламасы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасының мәжілісінде талқыланды
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» iconКурсы және оқу семестрі 3 курс, 5 Семей 2013
Силлабус қоғамдық денсаулық сақтау пәніне арналған жұмыс бағдарламасы негізінде 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы...
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» iconСиллабус «Қоғамдық денсаулық сақтау» пәні бойынша 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы үшін

Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» iconПән коды: Мiс 2210 Мамандық : 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау»
Биохимия, биология және микробиология кафедрасы оқу бағдарламасы «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы – 5В110200 негізінен құрастырылып,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница