Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау»
НазваниеФармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау»
страница2/10
Дата конвертации15.02.2016
Размер1.41 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://base.ukgfa.kz/kafedra/oz_2/kds/den_sak_mark_menedj_kz.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Студенттің өзіндік жұмысының тақырыптық жоспарыТақырыбы

Өткізілу түрі

Сағат саны

1

Денсаулық сақтаудағы менеджмент

Пезентация

Реферат

Тақырып бойынша глоссарий

Интеллектуальды карта.

Тест тапсырмаларын құрастыру

3

2

Медицинадағы маркетинг

3

3

Шешімді қабылдаудың мәселесі бойынша өзекті тұжырымдама. Шешім қабылдау процесіндегі кемшіліктер.

4

4

Ынтымақтастық.Кәсіби топтар.Команда

3

5

Шиеленістерді,өзгерістерді,стрессті басқару.Шиеленістің даму кезеңдері.

3

6

Лидерлік теориясы.

4

7

Кооперативтік басқарудың негізгі принциптері.Сәтті команданың атрибуттары.

3

8

Коммуникациялық процесс,оның моделі.

4

9

Медицинадағы уәждеме. Жетекшінің жұмысындағы өзіндік менеджмент.

4

10

Статистикалық қызметтің жұмысын ұйымдастыру.

4

11

ЕПҰ-да лауазымдық нұсқаулар.Жұмыс орында медицина қызметкерінің кодексі.

3

12

Стресстің табиғаты мен себептері. Стрессті басқару

4

13

Маркетинг және жарнама

3

14

Медициналық қызмет нарығында маркетингтік зерттеулер

3

15

Билік және басқару стилі.

4

16

Стратегияны таңдау.Стратегияны таңдауға әсер ететін факторлар.

4

17

Денсаулық сақтаудағы қазiргi маркетинг тұжырымдамасы

4

18

Медициналық қызметтің ерекшеліктері

4

19

Денсаулық сақтаудағы маркетингтiң түрлерi. Денсаулық сақтаудағы маркетингтi басқару.

4

20

Маркетинг зерттеуiнiң тәжiрибеге енгiзуі.

4

21

Әкімшілік өндіріс және әкімшілік процедуралар әкімшілік процесстің құрамдас бөліктері.

4

22

Ұйымның ақпараттық жүйесі.Ақпаратпен жұмыс істейтін қазіргі құралдар.

3

23

Медициналық қызмет нарығы

3

24

Денсаулық сақтаудағы уәждеме

3

25

Шешімді қабылдаудың модельдері

3
Аралық бақылау 7 - апта

Тест және әңгімелесу

түрінде коллоквиум


1

Аралық бақылау 15 - апта

Тест және әңгімелесу

түрінде коллоквиум

1

Барлығы: 90 сағат2.8. Сабақ беру және оқыту әдістері:

Дәріс: Жалпы шолу, тақырыптық.

Тәжірибелік сабақ: Пікірталас, ауызша сұрау, шағын топтарда жұмыс.

Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ): Пезентация, Реферат, Тақырып бойынша глоссарий,

Интеллектуальды карта, Тест тапсырмаларын құрастыру.


2.9. Білімдерін және дағдыларын бағалау әдістері

 • Ағымдық бақылау: Ауызша сұрау, пікірталас, шағын топтармен жұмыс.

 • Аралық бақылау: Тест және әңгімелесу түрінде коллоквиум.

 • Қорытынды бақылау: Емтихан түрінде өткізіледі (тестілеу).Қосымша материалмен қамтамасыздандыру, құрал-жабдықтар:

Құрал және жабдықтар: компьтерлер, мультимедиялық проектор

Қосымша материал: тақырыптық стендтер


2.10.Ұсынылатын әдебиеттер:

Негізгі:

    1. Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

    2. Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

    3. Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

Қосымша:

1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

 1. Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

 2. Макашева З.М. Основы Менеджмента-Москва, КНОРУС, 2004.

 3. Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента Санкт-Петербург,1998.

 4. Розанова В.А. Психология Управления. Москва, ООО « Журнал Управление персоналом»

 5. Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006.2.11. Қосымша

№1 үлгі


2013-2018 оқу жылына арналған жұмыс бағдарламасының басқа пәндермен келісу хаттамасы

Келісілетін пәндер

Материалдық пропорциясын және оны баяндау ретін өзгерту туралы ұсыныстар және т.б.

Келісімге қатысқан кафедралардың

мәжіліс хаттамаларының нөмірлері мен күндері

1

2

3

Реквизитке дейінгі:

1. Әлеуметтану


2. Экономикалық теория негізі.


3.Психология

негізі

Заманауи жетекшінің құралы және күштерді ұтымды қолдану негізі ретінде басқарушылық жүйесін бағалау.


Экономикалық алғышарттардың енгізілуі және маркетингтің дамуы. Әлеуметтік-экономикалық мазмұны, арнайылығы және нарық ғылымы ретінде маркетинг эволюциясы.


Басқару психологиясы.Басқарушылық түсініктің эволюциясы.Басқару міндеттерін шешудің психологиялық ерекшелігі. Жетекшілердің ойлау стилі. Басқару міндеттерін шешу тактикасын таңдауда психологиялық себептері.


Хаттама №___

«__»__________2013 ж.


Хаттама №___

«__»__________2013 ж


Хаттама №___

«__»__________2013 ж.Реквизиттен кейінгі:

БиостатистикаДенсаулық сақтауда, көрсеткіштердің кешенді түріндегі сапаны бағалау: тиімділік, үнемділік, адекваттылық, дәлелді технологияны қолдану, медициналық қызмет санының жеткіліктілігі.

Хаттама №___

«__»__________2013 ж.
«Неврология, психиатрия және психология»

кафедрасының меңгерушісі,

м.ғ.д., профессор Г.А. Дущанова


«Қоғамдық пәндер» кафедрасының

меңгерушісі

ф.ғ.к., доцент К.Б. Кемелбеков


«№2 қоғамдық денсаулық сақтау»

кафедрасының меңгерушісі ,

м.ғ.д. профессор м.а. А.М. Жақсыбергенов


Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясы


«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы


СИЛЛАБУС


Пән: «Денсаулық сақтаудағы маркетинг және менеджмент"


Мамандық: 0В1102 «Қоғамдық денсаулық сақтау»


Оқу сағатының көлемі (кредиттің): 135 сағат (3 кредит)


Курс 4 семестр 8


2013 – 2014 оқу.ж.


Силлабус кафедра мәжілісінде талқыланды.

Хаттама № «___» __________ 2013 ж.


Кафедра меңгерушісі _______________ А.М. Жақсыбергенов


7. Оқытушылар туралы мәлімет:Аты – жөні

қызметі

Ғылыми дәрежесі, атағы

1

Жақсыбергенов Абай Маратұлы.


кафедра меңгерушісі

.


м.ғ.д., профессор м.а.

2

Кожатаева Асем Рахимқызы

Аға оқытушы

3

Алимова Толқын Әкімқызы

Аға оқытушы


ҚДС магистрант

4

Несіпбаева Замзагул Жолдасбекқызы

Аға оқытушы8. Байланыс ақпараты:

Кафедраның орналасуы: Әл-Фараби алаңы, КазНИИХП корпусы 5-қабат,

аудиториялары 1,2,3,4,5,6, 501, 502, 503.

Эл. адрес: 2kds_oz2@mail.ru


9. Пәннің саясаты:

Кафедраның студенттерге оқу процесінде қоятын жалпы талаптары:

1.Себепсіз сабақты жібермеу;

2.Тәжірибелік сабақтарға белсенді қатысу;

3.Сабақтарға дайындалу;

4.СӨЖ-ын уақытысында , кесте бойынша орындап тапсыру;

5.Сабаққа кешікпеу;

6.Сабақ уақытында басқа істермен айналыспау;

7.Оқытушылары мен курстастарына байсалды , ашық және қайырымды болу;

8. Кафедра мүліктерін күтіп ұстау;

9. Себеппен жіберілген сабақты өз уақытысында өтем жасау;

10. Себепсіз дәрісті жібермеу, болған жағдайда студентке айыптық шаралар қолданылады (3 дәріс сабақтарын дәлелсіз жіберсе студенттің рейтингі 0,1 баллға төмендетіледі).


2.Бағдарлама:

2.1. Кіріспе

Елімізде денсаулық сақтау жүйесін және жоғары медициналық білім беру жүйесін реформалаудың қазіргі кезеңінде ҚР әлеуметтік-экономикалық және әкімшілік реформалау жағдайында басқарудың адекватты әдістерін іздеу өзекті болып табылады.

Медициналық көмектің сапасы мен тиімділігін арттыру үшін құқықтық білімді және нормативтік құжаттаманы,әкімшіліктендіруді, менеджментті және басшысының жұмысын компьютерлендіру,негізгі экономикалық білімді игеру қажет.

Қазіргі таңда денсаулық сақтау саласындағы тиімді қызмет көрсету көп жағдайда менеджмент, маркетингтік шешімдердің сапасына байланысты. Дүние жүзілік қауымдылық және әлемдік практика басқару теориясын (менеджментті) терең талдауға бағытталған. Қазақстанда соңғы онжылдықта менеджмент (басқару) сауалдамалары аса маңызды болып келеді, басқару мәселелері бүкіл ұлттық түрге айналуда.

«Маркетинг және менеджмент негіздері» пәнін оқу студенттерге басқару ой-өрістің жаңа философиясы мен практикасын қабылдап ұғынуға мүмкіндік береді.


2.2 Пәннің мақсаты:студенттерде денсаулық сақтаудағы нарықтық экономика жағдайында болашақ кәсіптік қызметін тиімді басқару үшін қажетті білімнің,іскерлік пен машықтардың кешенін қалыптастыру.

2.3. Оқыту мақсаттары:

  • денсаулық сақтау саласында қызмет көрсетуде маркетинг пен менеджменттің принциптері мен элементтерін қолданудың практикалық дағдыларын үйрету;

●әкімшілік процесс пен менеджменттің қазіргі тұжырымдамаларымен таныстыру;

●медициналық мекемелердің жұмысы жағдайында басқарушылық шешімдерді

қабылдау машықтарын үйрету.


2.4. Пәнді оқытудың соңғы нәтижелері:

Студент білуі керек:

 • маркетинг және менеджмент пәні мен міндеттерін;

● басқару әдістерін,принциптерін, функцияларын;

● басқарушылық шешімдерді қабылдауға әсер ететін проблемалар мен факторларды

тиімді шешудің негізгі кезеңдері;

● басқарушылық шешімдерді қабылдау деңгейлері мен әдістерін;

● денсаулық сақтаудағы менеджменттің принциптерін, функцияларын, әдістерін;

 • анықтамалар мен терминдер: рынок, бәсекелестік, маркетингтік зерттеулерді;

Студент үйреніп алуы қажет:

● денсаулық сақтау жүйесінде басқару механизмдерін тиімді қолдануға;

● менеджердің рөлінде өзінің мықты және осал тұстарын анықтауды, өзінің

мүмкіндіктерін бағалауды және әрі қарай тұлғалық өсу мен дамуды талап ететін

салаларды анықтауды;

● маркетингтік зерттеулерді жүргізуге.

Дағдыларды меңгеру керек:

 • маркетингтік зерттеулердің құралдарын және тәсілдерін қолдануды;

 • медициналық қызметтердің бәсекелестік қабілетін бағалауды;

 • шешім қабылдауды, тікелей және қайтара қарым-қатынасты ұйымдастыру және басқаруды, қорытынды нәтижелерін бағалау және қадағалауды.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» iconФармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
Жұмыс бағдарламасы маркетинг және менеджмент негіздері бойынша типтік оқу бағдарламасына негізделіп дайындалған. 26. 10. 2011 ж
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» icon«Қоғамдық денсаулықты сақтау 2» кафедрасы «бекітемін» Оқу-әдістемелік және тәрбие
Жұмыс бағдарламасы «қоғамдық денсаулықты сақтау-2» кафедрасының мәжілісінде талқыланды
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» icon«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
Жұмыс бағдарламасы типтік оқу бағдарламасына және мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сай 29. 04. 2009 ж 051102 "Қоғамдық...
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» iconҚарағанды – 2014 ж
Силлабус 051102-«Қоғамдық денсаулықты сақтау» мамандығына арналған «Еңбек физиологиясы» элективті пәні бойынша жұмыс бағдарламасының...
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» iconҚазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі оңТҮстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы акушерия және гинекология курсымен амсж кафедрасы СӨЖ (реферат)
Тақырыбы: Атмосфераның, гиросфераның, топырақтың ластануы. Мекендеу ортасында ластанудағы өзара әрекеттесу және тасымалдау
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» iconҚоғамдық денсаулық сақтау Кафедрасы
Мақсаты: Денсаулықты және оның компоненттерін елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының маңызды ресурсы ретінде жан-жақты зерттеу
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» iconОҚмфа теориялық пәндер әдістемелік кеңеспен қабылданды(циклдік әдістемелік кеңес)
Жұмыс бағдарламасы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасының мәжілісінде талқыланды
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» iconКурсы және оқу семестрі 3 курс, 5 Семей 2013
Силлабус қоғамдық денсаулық сақтау пәніне арналған жұмыс бағдарламасы негізінде 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы...
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» iconСиллабус «Қоғамдық денсаулық сақтау» пәні бойынша 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы үшін

Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» iconПән коды: Мiс 2210 Мамандық : 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау»
Биохимия, биология және микробиология кафедрасы оқу бағдарламасы «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы – 5В110200 негізінен құрастырылып,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница