Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау»
НазваниеФармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау»
страница10/10
Дата конвертации15.02.2016
Размер1.41 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://base.ukgfa.kz/kafedra/oz_2/kds/den_sak_mark_menedj_kz.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Иллюстрациялы материал: презентация.

Әдебиеттер:

Негізгі:

1.Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

2.Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

3.Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

Қосымша:

1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

2.Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

3.Макашева З.М. Основы Менеджмента-Москва, КНОРУС, 2004.

4.Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента Санкт-Петербург,1998.

5.Розанова В.А. Психология Управления. Москва, ООО « Журнал Управление персоналом»

6.Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006.


Қорытынды сұрақтары:

1. Денсаулық сақтау жүйесін реформалау ерекшеліктерін атаңыз.

2. Медицина саласында басқаруға әсер ететін факторды атаңыз


4.Тақырыбы : Жетекшілік. Билік және әсер етуі. Көшбасшылық.

Мақсаты: Жетекші дағдысын дамыту, менеджер ретінде өзінің өнімділігін дамыту, әңгімелесудің тұлғааралық дағдыны дамыту.

Дәріс тезистері:

Басқарудың принциптерінің бірі - билік және жауапкершілік.

Билік – формальды фактор қызметімен анықталады. Осыдан жауапкершілік дәрежесі шығады. Бұл жерде тұлғалық орны бар тұлғалық биліктің жоғарылауы мен төмендеуін және жауапкершілік дәрежесін көрсетеді. Қызмет және тұлғалықтың сәйкестігі қалыпты жұмыс орнын құрайды.Биліктің екі түрі бар:ресми және бейресми билік

Ресми билік – ресми қызметте істейтін тұлға. Ресми билік немесе өкілет менеджердің шешімді қабылдап және өкім беруіне әкеледі.

Ресми өкім- егер ол жұмысты кім орындау туралы негізделсе ғана орындалады. Сондықтан жетекші ресми билікті иемденуі мүмкін, бірақ соңғы нәтижеге жете алмайды.

Биліктің түрлері:

Заңды билік – менеджер өкім беріп, орындалуын бақылауға заңды құқы бар.

Өкілеттік билік – топ көшбасшысына тапсырылған билік (делегирленген) топ көшбасшысының ізінен еруге келіседі, бірақ ол ұжыммен кеңесіп және бағыт бойынша қайда бағыт береді.

Сараптамалық билігі – білімнің билігі. Сараптамалық билік қызметкерлер, көшбасшы терең білімі мен тәжірибесін меңгеріп, жұмысқа қолайлы екендігімен негізделіп түсіндіріледі.

Жағдайлық билік – бір адамға таңғалуға негізделген. Бағыныштыларда көшбасшыға ұқсаған деген тілектері әсер етеді.

Билік жетекшілік жағынан бағыныштылардың қорқуынан негізделген. Билік, сапалы жүргізілген жұмыс жүлдесі көшбасшылардың жұмысындағы икемділігіне негізделген мұндай сыйақылар материалдық марапаттау, қызметті жоғарылатуды қамтыды.

Қазiргi кезеңдегi ҚР-дағы денсаулық сақтауды басқарудың келесi ерекшелiктері болады:

• демонополизацияны;

• децентрализацияны;

• демократтандыруды.

Бұл процесстер денсаулық сақтауды жетекшiнiң рөлдерiн айтарлықтай өзгертедi. Бiр жағынан, оған жұмыс жасау және қаржы ресурстердi үлестiрiлудi мәселенiң шешiмiндегi дербестiк жеткiзiлiп берiледi. Басқа жағынан, қойылған мақсаттардың табысына басқаруды жауапкершiлiк өседi. Типтi орталықтандырылған басқару шарттарындағы болатын ұйымдастырушының рөлiнiң алмастыру туралы сұрақ менеджер немесе басқарма мүшесiнiң рөлiне байланысты туады. Психология және социологияны ,экономиканы, заңды білетін бiлгiр ақылды елегiш кәсiпшiл мамандар қажет. Бұдан басқа, денсаулық сақтауда медициналық мекемелердi құрылымның күрделiлiгi атап өтедi. Жоғарыда айтылғаны медициналық мекемелердегi шиеленіске алып келедi. Бұдан басқа, дау дәрiгерлiк еңбектiң өздiң қарқыны туралы шешiмді көбiнесе тоқтатпай қабылдауы керек. Қате шешiмдердiң зардаптары ес жөндеуге кейде және тiптi қиын. Денсаулық сақтаудағы бұл үшiншi ерекшелiктер. Жетекшiлерге сондықтан шешiм қабылдауды ерекше жауапкершiлiктi тапсырылады. Менеджерлердiң мәнi бағдарлаушы ең iрi фирмалар "Менеджерлердiң төңкерiсi" туралы батыс әлемiндегi маңыздылығын экономикалық ғылыми-техникалығына iрi және орташа мемлекеттердiң маңыздылығымен салыстырылатын корпорация туралы пікір қалыптасты. Басқарулар, психологияның ғылымында басқару және жетекшiлiктерін танып бiледi. Басқару- ресми, жетекшiлiк (бейресми ) үйреншiктi емес қатынастардың жүйесiмен туындалады. Үкiмдi, жоғарғы инстанция жетекшi, соның iшiнде позитивтi және негативтi санкциялардың қолдану құқығы алдын ала сырттай белгiленеді. Жетекшіге күтпеген жағдай ұсынылады, ол штаттық кестелердегi ешқашан ескерiлмейдi. Ол өз ортасымен танылады және сонымен бiрге өз әрiптестерiнiң қатынасындағы санкцияда құқықты қолдана алады, дегенмен сонымен бiрге бұл санкциялар үйреншiктi емес болады. Басқарудың айырмашылықтары және жетекшiлiк ортақ болады. Р.Л.Кричев келесi үш жалпылама түрiн ерекшелейдi:

1. жетекшi және жетекшi координаторлардың рөлдерiн орындайды, ұйымдастырушы әлеуметтiк топтың мүшелерi болады;

2. жетекшi және жетекшi ұжымдағы әлеуметтiк ықпал, тек қана әртүрлi құралдармен жүзеге асырады;

3. олар бiрiншi жағдайда айқын реттегендiгiмен, екiншi - алдын ала ескерiлмегеннен, және жетекшi және жетекшi субординация қатынастарын қолданады.

Менеджер және лидер арасындағы байланыс кестесі

Менеджер

Лидер

Менеджер — тәжірибелі жоғары білімді маман — шешімді қабылдап және өңдейді;адал,еңбек сүйгіш қызметкер; басқару ғылымында жетістіктерге жетуші. Үнемі ғылыми және кәсіби деңгейін жоғарылатып отырады.(семинар, кезеңдік және басқару бойынша әдебиеттер оқып отырады).Менеджер жүйенің ерекшеліктерін жақсы түсінеді.

Лидер,жүйені өмірлік сақтауға тырыспайды. Лидер қарапайымдылық-табыстың басты принципі деп есептейді.Ол қызметкерлердің барлығын өзінің әрекетіне қарапайым әдіспен жетілдіруді үйретуге тырысады.Бұл уақытта менеджер күрделі процедура менәдістерді сарапшылармен бірге оқытады


Иллюстрациялы материал: презентация.

Әдебиеттер:

Негізгі:

1.Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

2.Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

3.Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

Қосымша:

1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

2.Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

3.Макашева З.М. Основы Менеджмента-Москва, КНОРУС, 2004.

4.Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента Санкт-Петербург,1998.

5.Розанова В.А. Психология Управления. Москва, ООО « Журнал Управление персоналом»

6.Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006.


Қорытынды сұрақтары:

1. Билік түрлерін атаңыз.

2. Заманауи кезеңде ҚР денсаулық сақтауды басқарудың қандай ерекшелігін білесіз.

3. Көшбасшылық және жетекшіліктің жалып бейнесін атаңыз.


5.Тақырыбы: Денсаулық сақтау ұйымдары қызметінің мақсаты мен бағыттарының идеологиясы

Мақсаты: Денсаулық сақтау ұйымдары қызметінің мақсаты мен бағыттарының идеологиясын оқыту.

Дәріс тезистері:

Денсаулық сақтаудың бірыңғай ұлттық жүйесін құру азаматтардың денсаулығын жақсарту, саланы басқару тиімділігін арттыруға бағытталған денсаулық сақтаудың жүйелі қайта құрылуы қажеттілігінен туындап отыр

Денсаулық сақтау жүйесінде тегін медициналық көмектің кепілді көлемінің медициналық қызметтерін орталықтандырылған мемлекеттік төлеушіні кезең-кезеңімен енгізу мәселесі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы №1213 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2009-2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарымен қарастырылған.

Қазақстан Республикасында денсаулық сақтаудың бірыңғай ұлттық жүйесін жасау мақсаты пациенттің дәрігер мен медициналық ұйымдарды ерікті таңдау қағидасына медициналық қызметтерді көрсету процесінің бәсекелестік ортасын және айқындығын қалыптастыруға негізделген денсаулық сақтау саласын басқару моделі болып табылады.

ҚР-да денсаулық сақтаудың Бірыңғай ұлттық жүйесін енгізудің кезеңдері

1-кезең 2010 мен 2015 ж аралығында – науқасты емдеу барысында, психиатриялық, жұқпалы және туберкулез ауруларынан басқа, стационарлық және стационарды алмастыратын көмек шеңберінде тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлеміне бірыңғай төлеушіні жасау.

2-кезең 2016-2020 ж аралығында – мемлекеттің, жұмыс берушінің және азаматтың жеке адам мен қоғам денсаулығына жауапкершілік балансын құру.

Денсаулық сақтаудың бірыңғай ұлттық жүйесін енгізу мыналарға негізделген:

  • Тегін медициналық көмектің кепілді көлемінің (ТМККК) медициналық қызметтерін орталықтандырылған мемлекеттік төлеміне;
  • Мемлекеттік медициналық-әлеуметтік кешенін басқарудың экономикалық иінтірегін қолдануға;
  • Пациенттің дәрігер мен медициналық ұйымдарды ерікті таңдау қағидасын енгізуге;
  • Медициналық қызметтерді көрсету процесінің бәсекелестік ортасын және айқындығын қалыптастыруға.

Денсаулық сақтау жүйесінің мәселелері:

  • Азаматтар денсаулығы деңгейінің төмендігі
  • Денсаулық сақтау саласын басқару тиімділігінің жеткіліксіздігі
  • Кадр ресурстары мен медициналық ғылымды дамыту жүйесінің жетілмеуі.

ҚР-да денсаулық сақтаудың Бірыңғай ұлттық жүйесін құру

Медициналық қызмет көрсету ортасында бәсекелестік қалыптастыру

Пациент тарапынан дәрігер мен медициналық ұйымды еркін таңдау құқығы

Медициналық қызметтің тазалығы (нақты шығындарына төлеу)

Соңғы нәтжеге бағыт алу

Мақсатқа жету үшін және пара пар қаржылық нарықтың модельмен қамтамасыз ету үшін төмендегілерді енгізу қажет:

Мемлекеттің ортақ жауапкершілігі

Жұмыс берушінің ортақ жауапкершілігі

Азаматтың ортақ жауапкершілігі

Концепцияны жүзеге асырудың негізгі бағыттары мен механизмдері

Денсаулық сақтауда әкімшілік реформалар жүргізу


Медициналық қызмет сапасын үздіксіз көтеру


Денсаулық сақтауды қаржыландыруды жетілдіру.

Осы мақсатты жүзеге асыру үшін келесі міндеттерді шешу қарастырылады:

•Стационарлық және стационарды алмастыратын көмек шеңберінде шын мәніндегі шығындарына төлем жасай отырып, тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлеміне бірыңғай төлеушіні құру


•Соңғы нәтижеге бағдарланған кепілдендірілген тегін медициналық көмек көлемін қаржыландырудың жаңа моделін енгізу


•Денсаулық сақтау субъектілерін басқарудың заманауи принциптерін енгізу, электронды ақпараттық жүйе мен сапалық статистиканы дамыту.

БҰДЖ Концепциясын жүзеге асырғанда:

1.Пациенттің дәрігер мен медициналық ұйымды еркін таңдауы ұстанымын енгізгендіктен меншік формасы мен қызмет етудегі түрлеріне қарамастан, медициналық ұйымдар арасында бәсекелестік пайда болады

2.Соңғы нәтижеге бағыт алған, бірыңғай төлеуші мен тарифтік өзгеру саясатына негізделген, халықтың, сала мен мемлекеттің тұтынуын қанағаттандыратын кепілдендірілген тегін медициналық көмекті қаржыландырудың оптимальді моделі жасалады.

3.Электронды ақпараттық жүйенің дамуы мен саланың статистикаға негізделген

денсаулық сақтау субъектілерін басқарудың заманауи принциптерімен енгізілген

Халықаралық тиімді медициналық қызмет сапасын басқару стандарттарын-аккредитация, тәуелсіз сарапшылармен ішкі аудит өткізу – енгізу арқылы пациенттердің сапалы әрі қауіпсіз медициналық қызмет алу құқығы қамтамасыз етілген.Соңғы нәтижеге бағдар ала отырып, медицина қызметкерлерінің еңбек ақысы дифференцияланылып енгізілген.

Стационарлық буындарға тиімді болу кезінде мемлекеттің бюджеттік қаражатын пайдалану тиімділігі жоғарылайды.

Медициналық қызмет көрсету аумағында таза, сыбайлас жемқорлыққа қарсы орта қалыптасады, сонымен қатар жасырын төлемдердің көлемі азаяды.

Адамның өз денсаулығын қорғауына ынталандырулар енгізіледі және азаматтың денсаулықты қорғаудағы ортақ жауапкершілігі жүзеге асырылады.


Иллюстрациялы материал: презентация.

Әдебиеттер:

Негізгі:

1.Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

2.Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

3.Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

Қосымша:

1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

2.Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

3.Макашева З.М. Основы Менеджмента-Москва, КНОРУС, 2004.

4.Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента Санкт-Петербург,1998.

5.Розанова В.А. Психология Управления. Москва, ООО « Журнал Управление персоналом»

6.Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006.


Қорытынды сұрақтары:

1. ҚР бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін енгізуді құру концепциясының мақсаты және міндетін атаңыз.

2. Концепцияны жүзеге асыру механизмі және негізгі бағыттарын атаңыз.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» iconФармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
Жұмыс бағдарламасы маркетинг және менеджмент негіздері бойынша типтік оқу бағдарламасына негізделіп дайындалған. 26. 10. 2011 ж
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» icon«Қоғамдық денсаулықты сақтау 2» кафедрасы «бекітемін» Оқу-әдістемелік және тәрбие
Жұмыс бағдарламасы «қоғамдық денсаулықты сақтау-2» кафедрасының мәжілісінде талқыланды
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» icon«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
Жұмыс бағдарламасы типтік оқу бағдарламасына және мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сай 29. 04. 2009 ж 051102 "Қоғамдық...
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» iconҚарағанды – 2014 ж
Силлабус 051102-«Қоғамдық денсаулықты сақтау» мамандығына арналған «Еңбек физиологиясы» элективті пәні бойынша жұмыс бағдарламасының...
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» iconҚазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі оңТҮстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы акушерия және гинекология курсымен амсж кафедрасы СӨЖ (реферат)
Тақырыбы: Атмосфераның, гиросфераның, топырақтың ластануы. Мекендеу ортасында ластанудағы өзара әрекеттесу және тасымалдау
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» iconҚоғамдық денсаулық сақтау Кафедрасы
Мақсаты: Денсаулықты және оның компоненттерін елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының маңызды ресурсы ретінде жан-жақты зерттеу
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» iconОҚмфа теориялық пәндер әдістемелік кеңеспен қабылданды(циклдік әдістемелік кеңес)
Жұмыс бағдарламасы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасының мәжілісінде талқыланды
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» iconКурсы және оқу семестрі 3 курс, 5 Семей 2013
Силлабус қоғамдық денсаулық сақтау пәніне арналған жұмыс бағдарламасы негізінде 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы...
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» iconСиллабус «Қоғамдық денсаулық сақтау» пәні бойынша 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы үшін

Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» iconПән коды: Мiс 2210 Мамандық : 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау»
Биохимия, биология және микробиология кафедрасы оқу бағдарламасы «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы – 5В110200 негізінен құрастырылып,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница