Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
НазваниеФармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
страница2/16
Дата конвертации15.02.2016
Размер1.71 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://base.ukgfa.kz/kafedra/oz_2/dei/mark_menedj_negiz_kz.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16Студенттің өзіндік жұмысының тақырыптық жоспарыТақырыбы

Өткізу түрі

Сағат саны

1

Менеджменттің даму эволюциясы және заманауи бағыттары. Ғылыми менеджмент мектептерінің сипаттамасы. Басқарудың алдыңғы қатардағы мектептері.

Реферат

Презентация


2


2

ҚР денсаулық сақтау саласындағы менеджменттің ерекшеліктері мен дамуы.

Тақырып бойынша глоссарий.

Интеллектуальды карта

Тест тапсырмаларын құрастыру.

2


3

Адами қарым-қатынас мектептерінің негізгі сипаттамалары. Жоспарлау қызметінің қазіргі таңдағы ерекшеліктері.

Реферат

Презентация2


4

Емдеу-сақтандыру мекемелердің маркетингтік іс-шаралары. Медициналық қызмет көрсетудің сапа менеджменті жүйесі.

Тақырып бойынша глоссарий.

Интеллектуальды карта

Тест тапсырмаларын құрастыру.

25

А.Маслоу бойынша мотивация үлгісі. Ф. Херцберг мотивациясының теориясы.

Реферат

Презентация


2


6

Денсаулық сақтау саласының стандартизациясы. Клиникалық-экономикалық анализ.

Тақырып бойынша глоссарий.

Интеллектуальды карта

Тест тапсырмаларын құрастыру.

2


7

В. Врум мотивация теориялары. Басқарудың авторитарлық түрінің сипаттамасы.

Реферат

Презентация


2


8

Емдеу-диагностикалық процестің мәселелері және клиникалық басқарудың тиімділігін жоғарлату жағдайлары. Клиникалық басқару жүйесіндегі ситуациялық ұстанымдар.

Тақырып бойынша

глоссарий.

Интеллектуальды карта

Тест тапсырмаларын құрастыру.

2


9

Менеджерлердің лидерлік қасиеттерін қалыптастыру. Нарық типтес ұйымдардағы менеджерлер міңез-құлықтарының үлгісі.

Реферат

Презентация


2


10

Денсаулық сақтау саласындағы стратегиялық және оперативті басқару. Денсаулық сақтау саласында басқару шешімін қабылдау.

Тақырып бойынша

глоссарий.

Интеллектуальды карта

Тест тапсырмаларын құрастыру.

2


11

Денсаулық сақтау саласын жоспарлау және қаржыландыру. Денсаулық сақтау саласын ұйымдастырушы үшін басқарушылық тіркеу жүргізу.

Реферат

Презентация


2


12

Қазіргі жағдайда кадр саясатының маңызы мен алатын рөлі.Басқару кадрлерін даярлаудың заманауи жүйелері.

Тақырып бойынша

глоссарий.

Интеллектуальды карта

Тест тапсырмаларын құрастыру.

2


13

Шиеліністер пайда болу көзі мен себептері және оларды шешу жолдары. Тұлғаның әлеуметтік-психологиялық аспектілері.

Реферат

Презентация


214

Денсаулық сақтау саласындағы қаржылы менеджмент.

Қызметкердің жұмысқа қабілеттілігін жұмылдыру үшін арналған ситуациялық ойындар.

Тақырып бойынша глоссарий.

Интеллектуальды карта

Тест тапсырмаларын құрастыру.

2


15

Үкімет және басқару түрлері.

Менеджменттің әдістемелік негіздері.

Реферат

Презентация


2


16

Денсаулық сақтау саласындағы альтернативті менеджмент. Басқарушы қызметінің заңдары.

Аралық бақылау.

Тақырып бойынша глоссарий.

Интеллектуальды карта

Тест тапсырмаларын құрастыру. Тест тапсырмалары, әңгімелесу.

2

17

Менеджменттің негізгі категориялар жүйесі.

Менеджменттің исскуствосы.

Реферат

Презентация


2

18

Денсаулық сақтау жүйесіндегі басқару принциптері. Денсаулық сақтау жүйесіндегі басқару мақсаты мен міндеттері.

Тақырып бойынша глоссарий.

Интеллектуальды карта

Тест тапсырмаларын құрастыру.

2

19

Басқару принциптері.ҚР менеджменттің дамуы.

Реферат

Презентация


2

20

Медициналық көмек көрсету сапасының менеджмент жүйесі. Денсаулық сақтау саласындағы стандартизация.

Тақырып бойынша глоссарий.

Интеллектуальды карта

Тест тапсырмаларын құрастыру.

2

21

Клиникалық қаражатты топтар. Медицинада және денсаулық сақтау жүйесінде басқару әдістері

Реферат

Презентация


2

22

Басқару әдістерінің жіктелуі мен мазмұны. Шет елдерде менеджмент дамуының практикасы.Басқару қызметі.

Тақырып бойынша глоссарий.

Интеллектуальды карта

Тест тапсырмаларын құрастыру.

2

23

Еңбектің сыртқы және ішкі нарықтағы байланысы. Қызметкерлерді басқару жүйесі.

Реферат

Презентация


2

24

Басқарудың ұйымдастыру-экономикалық механизмі.

Басқарудың әлеуметтік-психологиялық аспектілері.

Тақырып бойынша глоссарий.

Интеллектуальды карта

Тест тапсырмаларын құрастыру.

2

25

Басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы.Басқарудың ұйымдастыру түрі. Кәсіби іріктеуді ұйымдастыру.

Реферат

Презентация


2

26

Медицина ұйымдары қызметкерлерінің мамандандырылған бағасы мен аттестациясы

Тақырып бойынша глоссарий.

Интеллектуальды карта

Тест тапсырмаларын құрастыру.

2

27

Денсаулық сақтау жүйесінде қызметкерлердің дамуы.Кадрларды даярлау, медицина қызметкерлерінің біліктілігін жоғарлату және қайта даярлау.

Реферат

Презентация


2

28

Басқару үрдісі технологиясы. Менеджменттің ақпараттармен қамтамасыз етілуі.

Тақырып бойынша глоссарий.

Интеллектуальды карта

Тест тапсырмаларын құрастыру.

2

29

Шешімді құрастыру, қабылдау және орындау үрдісі.Басқару үрдісі мәдениеті. Қызметкерлерді басқаруда медицина мекемесі басшысының рөлі.

Реферат

Презентация


2

30

Өзгеріс, дағдарыс жағдайда емдеу-сақтандыру кәсіпорындарда қызметкерлерді басқару.

Аралық бақылау.

Тақырып бойынша глоссарий.

Интеллектуальды карта

Тест тапсырмаларын құрастыру.Тест тапсырмалары, әңгімелесу.

2
Барлығы:60 сағат
2.8. Сабақ беру және оқыту әдістері:

● Дәріс:тақырыптық, дәріс-презентация

● Тәжірибелік сабақ:пікірталас, ауызша сұхбаттасу.

● Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ): Реферат,презентация, тақырып бойынша

глоссарий, интеллектуальды карта, тест тапсырмаларын құрастыру.


2.9. Білімдерін және дағдыларын бағалау әдістері

 • Ағымдық бақылау:ауызша сұхбаттасу,рефераттарды, глоссарий, интеллектуальды картаны, презентацияны қорғау

 • Аралық бақылау: коллоквиум (тест тапсырмаларын шешу, әңгімелесу)

 • Қорытынды бақылау: емтихан түрінде өткізіледі (тестілеу).


2.10. Ұсынылған әдебиеттер:

Негізгі:

    1. Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

    2. Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

    3. Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

Қосымша:

1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

 1. Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

 2. Макашева З.М. Основы Менеджмента-Москва, КНОРУС, 2004.

 3. Розанова В.А. Психология Управления. Москва, ООО « Журнал Управление персоналом»

 4. Трушина Л.Ю., Тлепцершев Р.А., Трушин А.Г., Демьянова Л.М. Экономика и управление здравоохранением: учеб. Пособие. 2-е изд. Ростов н/Д: «Феникс» 2006.

 5. Вялков А.И, Райзберг Б.А., Шиленко Ю.В. Управление и экономика здравоохранения: уч. пособие/ под ред. А. И Вялкова. М. Ю., ГЭОТАР – мед.. 2002.

 6. Урузбаева Н.А. Маркетинг некоммерческих организаций. – Алматы: Қазақ университеті, 2004.

 7. Фахрутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: учебник для вузов. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-синтез»», 2005.

 8. Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006.2.11. Қосымша

№1 үлгі


2013-2018 оқу жылына арналған жұмыс бағдарламасының басқа пәндермен келісу хаттамасы

Келісілетін пәндер

Материалдық пропорциясын және оны баяндау ретін өзгерту туралы ұсыныстар және т.б.

Келісімге қатысқан кафедралардың

мәжіліс хаттамаларының нөмірлері мен күндері

1

2

3

Реквизитке дейінгі:

1. Әлеуметтану


2. Экономикалық теория негізі.


3.Коммуникативті дағдылар


4.Психология

негізі

Заманауи жетекшінің құралы және күштерді ұтымды қолдану негізі ретінде басқарушылық жүйесін бағалау.


Экономикалық алғышарттардың енгізілуі және маркетингтің дамуы. Әлеуметтік-экономикалық мазмұны, арнайылығы және нарық ғылымы ретінде маркетинг эволюциясы.


Медициналық ұйымдарда заманауи басқарудағы лидерлік қасиет. Медициналық ұйымдардағы іскерлік қарым-қатынастар және басқару шиеліністер. Шиеліністер пайда болу көзі мен себептері және оларды шешу жолдары.


Басқару психологиясы.Басқарушылық түсініктің эволюциясы.Басқару міндеттерін шешудің психологиялық ерекшелігі. Жетекшілердің ойлау стилі. Басқару міндеттерін шешу тактикасын таңдауда психологиялық себептері.

Хаттама №___

«__»__________2013 ж.


Хаттама №___

«__»__________2013 ж


Хаттама №___

«__»__________2013 ж.


Хаттама №___

«__»__________2013 ж.


Реквизиттен кейінгі:

БиостатистикаДенсаулық сақтауда, көрсеткіштердің кешенді түріндегі сапаны бағалау: тиімділік, үнемділік, адекваттылық, дәлелді технологияны қолдану, медициналық қызмет санының жеткіліктілігі.

Хаттама №___

«__»__________2013 ж.
«Неврология, психиатрия және психология»

кафедрасының меңгерушісі,

м.ғ.д., профессор Г.А. Дущанова


«Қоғамдық пәндер» кафедрасының

меңгерушісі

ф.ғ.к., доцент К.Б. Кемелбеков


«Терапия бакалавриат» кафедрасының Э. Қ. Бекмырзаева

меңгерушісі,м.ғ.д., профессор


«№2 қоғамдық денсаулық сақтау»

кафедрасының меңгерушісі ,

м.ғ.д. профессор м.а. А.М. Жақсыбергенов


Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясы

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Похожие:

Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconФармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау»
Жұмыс бағдарламасы «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығына ҚР 2006 жылғы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде...
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы icon«Қоғамдық денсаулықты сақтау 2» кафедрасы «бекітемін» Оқу-әдістемелік және тәрбие
Жұмыс бағдарламасы «қоғамдық денсаулықты сақтау-2» кафедрасының мәжілісінде талқыланды
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы icon«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
Жұмыс бағдарламасы типтік оқу бағдарламасына және мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сай 29. 04. 2009 ж 051102 "Қоғамдық...
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconҚоғамдық денсаулық сақтау Кафедрасы
Мақсаты: Денсаулықты және оның компоненттерін елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының маңызды ресурсы ретінде жан-жақты зерттеу
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconҚазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі оңТҮстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы акушерия және гинекология курсымен амсж кафедрасы СӨЖ (реферат)
Тақырыбы: Атмосфераның, гиросфераның, топырақтың ластануы. Мекендеу ортасында ластанудағы өзара әрекеттесу және тасымалдау
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconПән коды: Мiс 2210 Мамандық : 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау»
Биохимия, биология және микробиология кафедрасы оқу бағдарламасы «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы – 5В110200 негізінен құрастырылып,...
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconҚарағанды – 2014 ж
Силлабус 051102-«Қоғамдық денсаулықты сақтау» мамандығына арналған «Еңбек физиологиясы» элективті пәні бойынша жұмыс бағдарламасының...
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconОҚмфа теориялық пәндер әдістемелік кеңеспен қабылданды(циклдік әдістемелік кеңес)
Жұмыс бағдарламасы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасының мәжілісінде талқыланды
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconКурсы және оқу семестрі 3 курс, 5 Семей 2013
Силлабус қоғамдық денсаулық сақтау пәніне арналған жұмыс бағдарламасы негізінде 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы...
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы icon«денсаулық сақтау саясаты және басқару» кафедрасы бағдарлама
М110200- Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша докторантура үшін емтихан бағдарламасы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница