Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
НазваниеФармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
страница16/16
Дата конвертации15.02.2016
Размер1.71 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://base.ukgfa.kz/kafedra/oz_2/dei/mark_menedj_negiz_kz.doc
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Иллюстрациялы материал:дәріс материалынан презентация.

Әдебиеттер:

Негізгі:

1.Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

2.Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

3.Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

қосымша:

1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

2.Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

3.Макашева З.М. Основы Менеджмента-Москва, КНОРУС, 2004.

4.Розанова В.А. Психология Управления. Москва, ООО « Журнал Управление персоналом»

5.Трушина Л.Ю., Тлепцершев Р.А., Трушин А.Г., Демьянова Л.М. Экономика и управление здравоохранением: учеб. Пособие. 2-е изд. Ростов н/Д: «Феникс» 2006.

6.Вялков А.И, Райзберг Б.А., Шиленко Ю.В. Управление и экономика здравоохранения: уч. пособие/ под ред. А. И Вялкова. М. Ю., ГЭОТАР – мед.. 2002.

7.Урузбаева Н.А. Маркетинг некоммерческих организаций. – Алматы: Қазақ университеті, 2004.

8.Фахрутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: учебник для вузов. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-синтез»», 2005.

9.Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006.


Қорытынды сұрақтары:

1. Мотивация ұғымына анықтау берiңiз.

2. Бастапқы тұжырымдаманы қамшы және пряниктiң әдiсiн сипаттаңыз.

3. Сiз қандай мотивацияның теориясын бiлесiңiз?


9. Тақырыбы: Басқару міндеттеріне шешім қабылдаудың психологиясы. Денсаулық сақтау жүйесіндегі басқару міндеттері, олардың спецификасы және шешім қабылдау ерекшеліктері.

Мақсаты:Басқарушылық міндеттерді шешу психологиясын , оның арнайылығын және ерекшелігін зерттеу.

Дәріс тезистері: Кез келген ұйым қызметін тиімді іске асыру үшін, басқару тәжірибесінде басқарушылық деп аталатын мақсатты алдына қояды. Оның қызметінің негізгі мазнұны басқарушылық функциясының барлық кезеңдерінде басқарушылық функциясының барлық кезеңдерінде басқарушылық міндеттерін шешу арқылы жүзеге асырылады.

Психологияда міндеттің астарында көбінесе барлық шарттардың нақты қайта құрылуының жолымен келетін мақсат түсіндіріледі. Шешім өзіне талаптың қоюымен (мақсат), шарт (белгілі) және ізделетін (белгісіз) сұрақтың қалыптасуын қамтиды.

«Шешім» термині мәселе түрінде ойлау нысанын көрсететін ойлауды шешуді, ерекше ретінде қатыстыру қолданылады. Психологияда «Шешімді шешу» -термині үш әртүрлі мағынада қолданылады:

1.Шешімді іске асыру жоспарды шешу ретінде (тәсіл,әдіс);

2. Жоспардың шешімін орындау үрдісінде, шешімнің талаптарын іске асырудың шешімі ретінде;

3.Шешім жоспардың шешімін орындаудың нәтижесі ретінде;

Басқарушылық шешімді шешу үрдісінде жетекшінің интеллектуалды және тұлғалық мүмкіндіктері іске асырылады. Жетекшінің типтік ойлау стилі, көптеген түрлерге бөлінеді:

1. Жүйелік стиль шешiмнiң әдiсiн анықтауында iстелiнеді. Талпыныс мұндай ахуалдарда оның жеке компоненттерiне мәселенi жiктелумен iстелiнедi.

2. Интуициялық стиль мәселесiнiң ұғынуын үлкен дәрежемен және шешiмiнiң әр түрлi әдiстерiн қолдануға ұмтылады..

3. Рецептивті стиль мәселенiң жеке бөлшектерiне шоғырлану үшiн ән.

4. Перцептивті стиль мәселенің астарында аралық қатынастардың анықталуына әр түрлi кішігірім айқындалып ұмтылады.


Басқару шешімдері өзіне тән ерекше белгiлерiн алады.

Ерекшелiк оларда төмендегiдей болады:

● Шешімдер белгiсiз бола алады, басқа мағынада және қарама-қайшы шарттармен;

● Шешімде болуы мүмкiн оның шешiмi құралдары туралы жеткiлiктi мәлiмет болмай алады;

●Шешiмнiң айқын алгоритмдары болмайды;

Шешімдер уақыттың дефициттi шарттарында жиi ұйғарылады.

Басқару шешімдердің үш негiзгi түрлерiн ерекшелеуге болады:

● концептуалды жоспардың есептерi (ұзақ мерзiмдi жоспарлаумен, болжаумен сабақтас стратегиялық есептер);

● өндiрiстiң жұмыс жасауын техникалық - технологиялық тараппен сабақтас есептер (жасаумен және жаңа техника, технологияның енгiзуi және бұйрық);

● шешімдер, әсерге қатысты адам факторлары (ұжымдардағы кадр мәселесi, әлеуметтiк-психологиялық ауа райының есепке алуы тағы сол сияқты).

●басқарудын барлық шешіміне сәйкес жетекшiлердiң саласына кiретiн және бұл құзырларға кірмейтін жiктелетiн шешімдер туралы жетекшiнiң бiлiмiнің критериі;

●басқарудың барлық шешіміне сәйкес жеңiл және қиынға жiктелетiн функционалдық шығындардың дәрежесiнiң критериі.

Әрбiр жетекшiнiң есептерiнiң басқарушылық шешiмдерінде шешiм туралы жеке бағалар жүйенi пайдаланады. Бұдан басқа, әрбiр жетекшi шешуi керек болатын есептердiң иерархиясы туралы ұсыныстардың нақтылы жүйесiн алады.

Жетекшiнiң есеп туралы құрастырған ұсыныстарына сәйкес бағалайды:

Есептер мiндеттi түрде шешуi керек;

•ерекше жағдайларда шешпеуге болмайды;

•есептердің қайсысын толық елемеуге болады.Есептiң табысты басқарушылық шешiмi үшiн шарттардың жасалуы керек. Есептердiң басқарушылық шешiмiндегi қиындықтары екi түрлермен анықталады:

•Құзырдың сыртына шығатын жетекшісі (мысалы шақырулардың үлкен санның әрбiрi және тағы сол сияқты жоғары тұрған бастықтар өз тапсырмаларын бередi, арақатынастың басқа инстанцияларында жоспарланбаған шақырулар)

•мысалы, басқарудың объекттерiнiң үлкен кадр алмасуының бар болуы, аймақтық алшақтығы, заң акттерiнiң қарама-қайшылығы, сонымен бiрге нұсқаулар және жоғарғы инстанциялардың талаптары сабақтас нақты жағдайлармен өндiрiстiң өзiне тағы сол сияқтылар.

Жетiстiкке қоюды өндiру жетекшiлердiң басқарушылық есептерінің шешiмiнiң үрдісінде:

• қойылған мақсаттың айқын ұғынуы;

• мақсаттарды жеке ұғыну;

• нақты басқару ахуалға айқын ұсыныс;

мақсат;

• мақсаттарға алға басу, тiптi толық емес мәлiмет болған жағдайда орын алуы керек;

• керi байланыстың жүйесiнiң қосындысы;

• өзінің мүмкiндiктерi, қабiлеттiлiктері, өзіне сенiмдiлiк;

• тиiмдi бекiтуi, құралдар және мақсатқа жетудiң әдiстерiнiң iздестiруi;

• өзі бiлу және нақты басқару, ахуалды теңбе-тең бағалау.


Иллюстрациялы материал:дәріс материалынан презентация.

Әдебиеттер:

Негізгі:

1.Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

2.Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

3.Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

қосымша:

1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

2.Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

3.Макашева З.М. Основы Менеджмента-Москва, КНОРУС, 2004.

4.Розанова В.А. Психология Управления. Москва, ООО « Журнал Управление персоналом»

5.Трушина Л.Ю., Тлепцершев Р.А., Трушин А.Г., Демьянова Л.М. Экономика и управление здравоохранением: учеб. Пособие. 2-е изд. Ростов н/Д: «Феникс» 2006.

6.Вялков А.И, Райзберг Б.А., Шиленко Ю.В. Управление и экономика здравоохранения: уч. пособие/ под ред. А. И Вялкова. М. Ю., ГЭОТАР – мед.. 2002.

7.Урузбаева Н.А. Маркетинг некоммерческих организаций. – Алматы: Қазақ университеті, 2004.

8.Фахрутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: учебник для вузов. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-синтез»», 2005.

9.Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006.


Қорытынды сұрақтары:

1. Басқарушылық есебі нені қамтиды?

2. Басқарушылық есептің арнайылығы немен қорытындыланады?

3. Басқарушылық есепті шешімінде қандай қиындықтарды білесіз?


10. Тақырыбы: Медицинада және денсаулық сақтау жүйесінде басқару міндеттеріне шешім қабылдау стратегиясы мен тактикасы. Денсаулық сақтау жүйесінде басқару міндеттеріне шешім қабылдау стратегиясы мен тактикасының ерекшеліктері. Медициналық кәсіпорындарында шиеліністі істер жағдайында басқарушының мінез-құлық стратегиясы. Емдеу-сақтандыру мекемелерінде басқару міндеттеріне шешім қабылдау әдістері.

Мақсаты: Пайда болатын даулы жағдай шарттарындағы стратегияны және есептердiң басқарушылық шешiмiнің тактикасы, жетекшiлердiң мiнез-құлығының стратегиясын зерттеу.

Дәріс тезистері:

Жетекшiнiң басқарудың есептерiнiң шешiмдерi процессте стратегия және тактиканың бiреуін таңдайды. Оның жеке басқару тәжiрибесiндегi әрбiр жетекшiде есептер туралы жеке ұсыныстар қалыптасады. Жетекшiлердi басқарушылық шешімдерін бағалауда нақты жағдайды құратын және тұлғалығы кіреді. Демек, жетекші қалыпты ұйымдастылуы үшін тиімді шешімді , дұрыс стратегияны таңдап және міндетті шешу тактикасын қабылдау керек. Жетекшiнiң бiрдей стратегиясын таңдауы үшiн өзіндік басқару ахуалын дұрыс бағалауғана емес, сонымен бiрге перспективалы және ағымдағы есепті дұрыс ара қатынасын белгiлеу мiндеттi.

  • Iс нақтылы тактиканың таңдауында әрдайым дерлiк мақсатқа жетудiң құралдарына ғана емес, өз мақсаттарын түзетуде сонымен бiрге де таңдауда болады.

Белгiлердiң нақты басқару есептерiнiң шешiмiнде тактиканы таңдауларда болып табылады:

  • есептердiң маңыздылығының дұрыс бағасы;

  • есептердiң маңыздылықтың өзгерiсiнiң дұрыс бағасы, уақытында;

  • перспективалы және ағымдағы есептердiң байланыстың дұрыс бағасы;

  • есептердiң күрделiлiгiнiң дұрыс бағасы.

Тактиканың таңдауы келесi факторларға тәуелдi болады:

• жетекшiнiң басқару жұмысының жеке тәжiрибесi;

• басқару ахуалдың нақты талаптары;

• жетекшiнiң жеке ерекшелiктерi.

Есептердiң басқарушылық шешiмдерiн әр түрлi тактикалардың таңдауының негiзiнде психологиялық себептер жатады. Олардың сандарына жатады:

• қызметтегi жетiстiгiнiң табысына бағыт;

• биiк өздiгiнен баға және өз дегенiн iске асыруға талпыныс;

• оң әлеуметтiк қоюларды ұйымдастыруды биiк деңгей;

• талпыныс алда басқа жетекшiлер болу.

Нақты басқару есептiң шешiмдерi, жетекшi үшiн стратегияны таңдаудан бұрын ортақ позицияны, ол өз ықтиярымен көрсететiн немесе (оның жетекшiлер, әрiптестерi немесе қол астындағы) басқа тұлғалардың ерiгi бойынша жарату ахуалдан шығуын әдiс таңдайды. Жетекшiлердiң әдептiлiк жолдары қақтығыс қызмет шарттарындағы келесi стратегиялардың түрлерi алады.

Жетекшi командалық рөлдi жаулап алуға ұмтылатын (күндестiк ) қарсы күресудi стратегия, ахуалдан шығатын есiктi өз жолы әрiптестерге ерiксiз көндiрiп, iскер әрiптестердiң пiкiрiнде әсер етiп және қызметтегi жетiстiгiне ақырында жетуге бейнеленедi.Стратегияның жетiстiгінің табысының оң себебiнен шығатынына байқауға болады.

1.Оның таңдауының негiзiнде келесi психологиялық себептер жатады:

кез келген белсендiлiктiң биiк дәрежесi;

• қызметтегi жетiстiктiң табысының себебi;

• меншiктi көздердегi маңыздылығының ұғынуы және iскер әрiптестердiң көздерiндегi;

• талпыныс әрiптестердiң өз ықпалына бағындыру.

Жетекшiнiң мiнез-құлығындағы мұндай стратегия жетiстiктiң табысына мүмкiндiк туғызады, бiрақ пiкiрлердегi келiсiм есебiнен емес, iскер әрiптестердiң мүдделерi қысым жасау есебiнен. Мұндай стратегияларда басқа жағынанның мүдделерi жиi еленбейдi.

2. Iстестiк немесе кооперация. Бұл стратегияның әсерлерiн негiзде бiрiншi жағдайда, қызметтегi жетiстiгiне жететiн талпыныс жатады. Ол бiрақ оң нәтиженiң алуында iскер әрiптестердiң мүдделерiнiң есепке алуында тұрақтанады. Iстестiктiң стратегиясының таңдауы келесi психологиялық себептердiң әсерiнде тұрақтанады:

• оң кез келген белсендiлiктiң биiк дәрежесi;

талпыныстар қызметтегi жетiстiгiне жету;

• оң әлеуметтiк қоюларды әсерлері;

• бiлу, iскер әрiптестер және талпыныс мүдделердi есептессiн оларға қарсы шығу кету;

• бiлу, даулы жағдайлардың топтық пiкiрталастың процессiнде бойды жасыру.

3. Басқару тәжiрибеде ымыраласуды стратегияны жиi қолданылады. Жетекшiнiң қоюымен ол ахуалдың басқарушылық шешiмi iскер әрiптестерi бар қайырымды адамгершiлiк қатынастардың анықтауы жетiп қапысын табуға бейнеленедi. Жетекшi осы жағдайда анық қарсы күресумен және iстестiктiң аралығында орташа позицияны таңдайды. Осы стратегия өзi басқару есептiң шешiмге қарағанда iскер байланысуларды анықтауға көбiрек бағытталған. Бұл стратегияның таңдауының негiзiнде келесi психологиялық себептер жата алады:

Кейбір келiсiммен табысқа жетудегі оң мотивация;

• iскер әрiптеспен талпыныс байланысты орнату;

• басқа адамдар пiкiрдi есептесу әдеті;

• даулардан кетуге талпыныс;

• қатерлi шешiм қабылдаудан кетуге талпыныс;

• шешiмнiң (немесе қабылдамау) қабылдануына жауапкершiлiктiң қорқуы.

4. Тәжірибеде басқарулар (немесе құтылу) кетудi тағы басқа стратегияның әсер етуінде байқалады. Ол iске асыруды және басқару мақсаттың қойылуына жауапкершiлiктен кету ойлайды. Мұндай стратегия жиi жетекшi басқарушылық қызметтiң саласындағы нақтылы құзырлы еместiктi тәуелсiз ретінде көрсететiн жағдайлар, сол оның өз құзырлы еместiгiн ұғынады немесе қабылданбайды.

Сезiнген немесе интуициялық, жетекшi (мақсат ) басқару есептi көкейкестi маңыздылықтың аймағынан шығаруға ұмтылады. Бұл стратегияның таңдауының негiзiнде келесi психологиялық себептер жатады:

басқарушылық мақсаттың (немесе қабылдамау тең) қабылдануынан қорқу;

• қабiлетсiздiк шешiмнiң құрал таңдауға қатысты сұрақты шешу;

• жауапкершiлiк және жазаның қорқуы;

• себеп қызметтегi жүнi жығылуы құтылу;

• қабiлетсiздiк әрiптестерi бар iскерлiк келiсiмге келу.

5. Басқару тәжiрибесі тағы бiр стратегияны бiледi: құрал-сайман немесе татуластырулар. Ол мақсаттар жетекшi белсендiлiк те көрсетпейтiн, оң нәтижелердiң табысында мүдделiлiк те жүзеге асыруда бейнеленедi. Мұндай стратегиялар үшiн есептiң басқарушылық шешiмiн қатынастағы жетекшiнiң индифферент позициясы тән. Ол негiзiнен басқа жетекшiлерi бар қақтығыс қатынастар және жоғарғы басшыларынан құтылу үшiн бағытталған .

Бұл тактиканың таңдауы келесi психологиялық себептердiң әсерiмен байланысты болуы мүмкiн:

• қорқу және қабiлетсiздiк кезiнде керек шешiм қабылдау;

• шешiм және олардың зардабындағы жауапкершiлiгiнiң өзiне қабылдануды қорқу;

• еңбектiң салдарында жазаның қорқуы;

• талпыныс ахуалдан кету;

• жетiстiктiң табысының оң себебiнiң жоқтығы.


Иллюстрациялы материал:дәріс материалынан презентация.

Әдебиеттер:

Негізгі:

1.Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: учебник для вузов. Издательский дом «Бизнес-пресса» Санкт-Петербург, 2007.

2.Багиев Г.Л., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

3.Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

қосымша:

1. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент – СПб.: Питер Ком. 2006.

2.Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

3.Макашева З.М. Основы Менеджмента-Москва, КНОРУС, 2004.

4.Розанова В.А. Психология Управления. Москва, ООО « Журнал Управление персоналом»

5.Трушина Л.Ю., Тлепцершев Р.А., Трушин А.Г., Демьянова Л.М. Экономика и управление здравоохранением: учеб. Пособие. 2-е изд. Ростов н/Д: «Феникс» 2006.

6.Вялков А.И, Райзберг Б.А., Шиленко Ю.В. Управление и экономика здравоохранения: уч. пособие/ под ред. А. И Вялкова. М. Ю., ГЭОТАР – мед.. 2002.

7.Урузбаева Н.А. Маркетинг некоммерческих организаций. – Алматы: Қазақ университеті, 2004.

8.Фахрутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: учебник для вузов. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-синтез»», 2005.

9.Стародубов В.И., Сидоров П.И. Управление персоналом организации. учеб. издательская группа ГЗОТАР-Медиа М. – 2006.


Қорытынды сұрақтары:

1.Нақты басқарушылық есептің шешімінің тактикасын таңдаудағы критерилерді атаңыз?

2.Шиеленістік әрекет жағдайында жетекшінің мінез-құлқының стратегиясының қандай түрлерін білесіз?

3. Басқарушылық есептің шешімінің тактикасын таңдауда психологиялық себептерін атаңыз.


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Похожие:

Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconФармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау»
Жұмыс бағдарламасы «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығына ҚР 2006 жылғы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде...
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы icon«Қоғамдық денсаулықты сақтау 2» кафедрасы «бекітемін» Оқу-әдістемелік және тәрбие
Жұмыс бағдарламасы «қоғамдық денсаулықты сақтау-2» кафедрасының мәжілісінде талқыланды
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы icon«№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы
Жұмыс бағдарламасы типтік оқу бағдарламасына және мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сай 29. 04. 2009 ж 051102 "Қоғамдық...
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconҚоғамдық денсаулық сақтау Кафедрасы
Мақсаты: Денсаулықты және оның компоненттерін елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының маңызды ресурсы ретінде жан-жақты зерттеу
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconҚазақстан республикасының денсаулық сақтау министрлігі оңТҮстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы акушерия және гинекология курсымен амсж кафедрасы СӨЖ (реферат)
Тақырыбы: Атмосфераның, гиросфераның, топырақтың ластануы. Мекендеу ортасында ластанудағы өзара әрекеттесу және тасымалдау
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconПән коды: Мiс 2210 Мамандық : 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау»
Биохимия, биология және микробиология кафедрасы оқу бағдарламасы «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы – 5В110200 негізінен құрастырылып,...
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconҚарағанды – 2014 ж
Силлабус 051102-«Қоғамдық денсаулықты сақтау» мамандығына арналған «Еңбек физиологиясы» элективті пәні бойынша жұмыс бағдарламасының...
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconОҚмфа теориялық пәндер әдістемелік кеңеспен қабылданды(циклдік әдістемелік кеңес)
Жұмыс бағдарламасы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасының мәжілісінде талқыланды
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы iconКурсы және оқу семестрі 3 курс, 5 Семей 2013
Силлабус қоғамдық денсаулық сақтау пәніне арналған жұмыс бағдарламасы негізінде 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы...
Фармацевтика Академиясы «№2 қоғамдық денсаулықты сақтау» кафедрасы icon«денсаулық сақтау саясаты және басқару» кафедрасы бағдарлама
М110200- Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша докторантура үшін емтихан бағдарламасы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница