Реферат дайындау
Скачать 89.29 Kb.
НазваниеРеферат дайындау
Дата конвертации15.02.2016
Размер89.29 Kb.
ТипРеферат
источникftp://ftp01.kgmu.kz/Stomatologiya/2 kurs/Obchest_Zdravoohr/kaz/metod nuskau/SRS/4.doc
Ф КГМУ 4/3-07/03

ПП КГМУ 4/03ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ


Әлеуметтік медицина және денсаулық сақтауды уйымдастыру кафедрасы


Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау


«Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік бақылау мен басқару Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясат қағидалары» тақырыбы


ҚД2217«Қоғамдық денсаулық сақтау» пәні 5В130200 - «Стоматология» мамандығы

II курс

Қүрастырушы: оқытушы Маканова У.К.


Қарағанды 2014


Кафедра мәжілісінде талқыланып және бекітілген


№ __ Хаттама

Кафедра меңгерушісі м.ғк.доцент А.К.Султанов


Тақырыбы: «Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік бақылау мен басқару Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясат қағидалары»


Мақсаты: «Медициналық сақтандыру саласындағы мемлекеттік бақылау мен басқару» ұғымымен танысу, денсаулық сақтау жоспары , бизнес-жоспар • Тапсырма: реферат дайындау
 • Орындау тәртібі: әдебиеттермен және электрондық тасмалдағыштармен жұмыс істеу; тақырыбы бойынша рефератты дайындау және қорғау
 • Тапсырманы орындауға қойылатын талаптар:

 • Медициналық сақтандырудың түрлері мен мақсаты

 • Денсаулық сақтау жоспары

 • Бизнес жоспар құру
 • Тапсыру мерзімдері: СӨЖ тапсыру кестесі бойынша

 • СӨЖ бағалау критерилері.

СӨЖ бағалау критериі (реферат)


Орындалу критерилері:

а) тақырып бойынша негізгі оқу көздерін анықтау және оқу.

б) библиографияны құрастыру;

в) ақпаратты өңдеу және жүйелендіру;

г) рефераттың жоспарын өңдеу/ презентация;

д) рефератты құрастыру және безендіру/презентация


Рефераттың құрылымы:

 1. Мұқаба беті (форма бойынша құрастыру)

 2. Бөлімдері (реферат бөлімінің кезекті мазмұны/презентация беттерін көрсетуі бойынша, басталу бетінен бастап);

 3. Кіріспе (зерттелетін мәселелерді қалыптастыру,тақырыпты негіздеу,оның мазмұны мен өзеттілігін анықтау,рефераттың мақсаттары мен міндеттерін анықтау/презентация);

 4. Негізгі бөлім (әрбір бөлім рефераттың бөлігі болып табылады/презентация жеке мәселелерді немесе оның кейбір жақтарын ашып көрсетеді,өткеннің логикалық түрдегі жалғасы болып табылады.Бұл бөлімдерінде кестелер, схемалар, графиктер,суреттер келтірілген)

 5. Қорытынды (реферат тақырыбы бойынша қорытынды немесе нәтижесі шығарылады/презентация,нұсқау ұсынылады.)

 6. Әдебиеттер тізімі


Рефератты құрастыруға қойылатын талаптар:

а) рефераттың көлемі 10-15 беттен болуы керек (қосымша реферат көлемінің құрамына кірмейді./презентация);

б) реферат сауатты орындалу керек; мазмұнның тәртібі сақталуы керек.

в) тексттің мазмұнымен қатар қолданылған әдебиеттер болады

г) библиографияны дұрыс құрастыру керек.


Рефераттың бағалау шкаласы/презентацияСапалық критериі

Қанағат-танарлықсыз

F

0 балл

Қанағаттананарлықты

D

1 балл

Қанағаттананарлықты

D+

1.33 балл

Қанағаттананарлықты

C-

1.67 балл

Қанағаттананарлықты

С

2.0 балл

Қанағаттананарлықты

С+

2.33 балл

Жақсы

В-

2.67 балл

Жақсы

В

3 балл

Жақсы

В+

3.33 балл

Өтежақсы

А-

3.67 балл

Өтежақсы

А

4 балл

Тақырыпқа және қойылған тапсырмаларға реферат/презентацияға сай келуі

Жұмыс тақырыпқа сай келмейді.

Реферат мазмұны тақырыпқа кішкене сай келеді,бірақ қойылған тапсырмаға сай келмейди.

Реферат мазмұны тақырыпқа және қойлған талаптарға кішкене сай келеді.

Реферат мазмұны тақырыпқа толық сай келмейд,бірақ қоылған тапсырмаға кішкене сай келеді.

Реферат мазмұны тақырыпқа және қоылған тапсырмаға толық сай келмейд.

Реферат мазмұны тақырыпқа және қоылған тапсырмаға негізінен сай келеді.

Реферат мазмұны тақырыпқа және қойылған тапсырмаға толық сай келеді.

. Реферат мазмұны тақырыпқа және қойылған тапсырмаға толық сай келеді.

Реферат мазмұны тақырыпқа және қойылған тапсырмаға толық сай келеді.

Реферат мазмұны тақырыпқа және қойылған тапсырмаға толық сай келеді.

. Реферат мазмұны тақырыпқа және қойылған тапсырмаға толық сай келеді.

Тақырыптың толық ашылуы және әдебеиттер қолданады

Тақырып ашылмағсн.

Тақырып кшкене ашылған, қолданылған әдебиеттерге сай келмелді.

Тақырып кішкене әдебиеттер аз пайдаланылған.

Тақырып жеткіліксіз ашылған, әдебиеттер аз пайдаланылған

Тақырып жеткіліксіз ашылған,негізгі әдебиеттер қолданылған..

Тақырып жеткіліксіз ашылған,негізгі әдебиеттердің барлығы пайдаланылмаған.

Тақырып жеткіліксіз ашылған,кейбір бөліктері толықтыруды қажет етеді.

Тақырып жеткіліксіз ашылған,кейбір бөліктері толықтыруды қажет етеді.Негізгі әдебиеттердің барлығы пайдаланылмаған.

Тақырып толық ашылған.

Тақырып толық ашылған.

Тақырып толық ашылған,заманауи әдебиеттердің бәрі қолданылған.

Материады қамти білу және қысқаша қорытындылар жасау.

Қорытынды жасалмаған.

Материал толық толық қамтылып,қорытыланбаған.

Материал жартылай қамтылған,қорытындысы жоқ.

Материал жартылай қамтылған,қорытындысы жоқ.

Материал толық қамтылмаған,қорытындысы мазмұнына сәйкес келмейді.

Материал қамтылған,толық қорытыланбаған,анық емес.

Материал қамтылған,бірақ толығырақ қорытындыны талап етеді.

Материал қамтылған.

Материал қамтылған.

Материал қамтылған.анық қорытыланған.

Материал қамтылған.анық және толық қорытыланған.

Рефераттың құрылысының және безендірілуінің қойылған талаптарға сәйкес болуы.

Сәйкес емес

Рефератты безендірудегі негізгі талаптар орындалмаған.

Рефератты безендірудегі негізгі талаптар кішкене сақталған,рефераттың құрылымы толық емес.

Рефератты безендірудегі негізгі талаптар орындалмаған.Библиография дұрыс безендірілмеген.

Безендірудегі негізгі талаптар орындалды.

Безендірудегі негізгі талаптар орындалды.

Безендірудегі негізгі талаптар орындалды.

Рефераттың безендірілуі,бірақ кішкене ескертулер болуы мүмкін

Рефераттың безендірілуі,бірақ кішкене ескертулер болуы мүмкін

Реферат безендірілуі дұрыс,берілген талаптарға толығымен сәйкес келеді.

Реферат безендірілуі дұрыс,берілген талаптарға толығымен сәйкес келеді

 • Әдебиеттер

Негізгі:

 1. Лисицин Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 512 с.

 2. Общественное здоровье и здравоохранение / Под ред. В.А. Миняева, Н.И. Вишнякова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – 528 с.

 3. Юрьев В.К., Куценко Г.И. Общественное здоровье и здравоохранение. – С.-Петербург, 2000. – 914 с.

Қосымша:

 1. Максимова Т.М. Современное состояние, тенденции и перспективные оценки здоровья населения. – М.: ПЕР СЭ, 2002. – 192 с.

 2. Медик В.А. Заболеваемость населения: история, современное состояние и методология изучения. – М.: Медицина, 2003. – 512 с.

 3. Медик В.А. Руководство по статистике здоровья и здравоохранения. – М.: Медицина, 2006. – 528 с.

 4. Шарманов Т.Ш. Мировое здравоохранение до и после великой Алма-Атинской конференции. – Алматы-Вашингтон-Женева, 2003. – 143 с.Тест үлгілеріТест үлгілері:

 1. Нарық бұл

 1. Тауар ақша айналымы жүретін эканомикалық сфера

 2. Өз мұқтаждығын басқа адамдардың көмегімен қанағаттандыру

 3. Мелекет арасындағы жаңа қатынас

 4. Жаңа адамдармен кездесіу орны

 5. Финанстық мәселелерді шешіу жолы
 1. Маркетинг бұл

 1. Тауар ақша айналымы жүретін эканомикалық сфера

 2. Өндіріушіден сатып алушыға тауардың жылжуын басқару, жекеменшік іс

 3. Ұйымдардың басқару жүйесімен қоғамдық мұқтажлдықты қанағаттандыру

 4. Эканмикада амалдарды жоспарлау

 5. Графикалық суреттіңтүрі
 1. Қажеттілік бұл

 1. Адамның бір нәрсеге қажеттілігі

 2. Бұрыннан өте қажеттілікке итермелеу

 3. Қжеттіліктің спецификалық формасы

 4. Тұрақты сатып алушының қажеттілігі

 5. Жағдайы төмен адамның деңгейі
 1. Мотив бұл

 1. Адамның бір нәрсеге қажеттілігі

 2. Бұрыннан өте қажеттілікке итермелеу

 3. Қжеттіліктің спецификалық формасы

 4. Тұрақты сатып алушының қажеттілігі

 5. Жағдайы төмен адамның деңгейі
 1. Мұқтажлдық бұл

 1. Тұрақты сатып алушының қажеттілігі

 2. Тұрақты сатып алушының қажеттілігі

 3. Тұрақты сатып алушының қажеттілігі

 4. Тұрақты сатып алушының қажеттілігі

 5. Тұрақты сатып алушының қажеттілігі
 1. Сұраныс бұл

 1. Тұрақты сатып алушының қажеттілігі

 2. Тұрақты сатып алушының қажеттілігі

 3. Тұрақты сатып алушының қажеттілігі

 4. Тұрақты сатып алушының қажеттілігі

 5. Тұрақты сатып алушының қажеттілігі
 1. Менеджмент бұл

 1. Тауар ақша айналымы жүретін эканомикалық сфера

 2. Өндіріушіден сатып алушыға тауардың жылжуын басқару, жекеменшік іс

 3. Ұйымдардың басқару жүйесімен қоғамдық мұқтажлдықты қанағаттандыру

 4. Эканмикада амалдарды жоспарлау

 5. Графикалық суреттіңтүрі
 1. Қанай біріншілік дәрәгер блоудың көзін білесіз

 1. Этнографиялық

 2. Кинодокументті

 3. Фонодокументті

 4. Фотодокументті

 5. Кинофотодокументті
 1. Басқаруға қандай механизм жатпайды

 1. Басқару тәсілдері

 2. Басқару қызметі

 3. Басқару принципі

 4. Басқару түрлері

 5. Барлық аталғандар
 1. Денсаулық сақтау жүйесінде басқарудың қанша деңгейі бар

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

Похожие:

Реферат дайындау iconРеферат дайындау
«Ортағасырлық Қазақстан ғалымдары (Әл Фараби, Ж. Баласағұн, О. Тлеуқабылұлы)» тақырыбы
Реферат дайындау iconРеферат дайындау
Мақсаты: Гиппократтың медицинаға қосқан үлесімен танысу, Гиппократ жинағының маңызы
Реферат дайындау iconРеферат дайындау
Мақсаты: Ақылы қызмет көрсететілетін медицина мекемелерінің салық айналымы туралы түсінік
Реферат дайындау iconРеферат дайындау
Мақсаты: «Медициналық сақтандыру» ұғымымен танысу, денсаулық сақтау жоспары, бизнес-жоспар
Реферат дайындау iconРеферат дайындау
Орындау түрі: әдебиеттер және электронды тасымалдаушылармен жұмыс, тақырып бойынша қорғауға дайындалу
Реферат дайындау iconРеферат дайындау
«Экономика пәні, функциялары және әдістері. Қоғамның меншігі және экономикалық жүйелері» тақырыбы
Реферат дайындау iconРеферат дайындау
Мақсаты: студенттерді нарық түсінігімен оның негізгі қызметімен және нарықты басқару принціптерімен таныстыру. Медициналық қызмет...
Реферат дайындау iconРеферат дайындау
Мақсаты: Білімді жинақтау, кадрлы саясат аймағына түсінік, қазіргі таңдағы кадрлы саясаттың маңызы мен ролін көрсету
Реферат дайындау iconҚара металдар сынықтары мен қалдықтарын дайындау және қайта өңдеу кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
Бұл Талап қара металлдар сынықтар мен қалдықтарын конструкциялау және оларға құрал-жабдықтарды дайындау кезінде қайта өңдеу және...
Реферат дайындау iconМұнай дайындау құрылғыларын пайдалану кезіндегі
Талаптарды жобалауға, құрылысқа, пайдалануға, мұнай дайындау құрылғыларына техникалық қызмет көрсету және жөндеуге (әрі қарай мдқ),...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница