Рефератқа мәліметті енгізу
Скачать 126.76 Kb.
НазваниеРефератқа мәліметті енгізу
Дата конвертации15.02.2016
Размер126.76 Kb.
ТипРеферат
источникftp://ftp01.kgmu.kz/Stomatologiya/2 kurs/Obchest_Zdravoohr/kaz/metod nuskau/SRS/5.doc
Ф КГМУ 4/3-07/03 ПП КГМУ 4/03

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ Әлеуметтік медицина жэне денсаулық сақтауды ұйымдастыру кафедрасы

Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау

«Бірінғай үлттық денсаулық сақтау жүйесіндегі медициналық көмекті қаржыландыру және басқару, ұйымдарды жетілдіру» тақырыбы


5В130200 - «Стоматология» мамандығы

ҚД 2217«Қоғамдық денсаулық сақтау» пәні

II курс


Құрастырушы: оқытушы Маканова У.К.


Қарағанды 2014

Кафедра мәжілісінде талқыланып және бекітілген


№ __ Хаттама 2014


Кафедра меңгерушісі м.ғ.к.доцент А.К.Султанов


Тақырыбы:«Бірінғай үлттық денсаулық сақтау жүйесіндегі медициналық көмекті қар-жыландыру және басқару, ұйымдарды жетілдіру»

Мақсаты: Халық денсаулық мәселелері - тек біздің Республикамыз емес, бүкіл әлемнің мәселесі болып табылады. Гүлдену жэне қауіпсіздік азаматтардың жағдай-ын жақсартуға мүмкіндік береді, осыдан үлт денсаулығы, жаппай болашақ ел экономикасы шығады.Осы мақсатта Қазақстан Республикасында үлттық бағдар-лама « Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі» өңделіп шықты. «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі» Мемлекеттік бағдарламаның мазмұ-ның түсіну және оқып білу. Студенттерді түрғындар денсаулық мәселелерін шешуде ғылыми тәжірибелік жүмысқа дайындау.

Жоспарлау - экономиканы басқарудың құрамды бөлгі болып табылады. Оның мемлекеттік деңгейде (мемлекеттік жоспарлау), сала деңгейінде (салалық жоспарлау), аймақтық деңгейде (аймақтық жоспалау), жеке кәсіпорындарда, ұйымдарда жэне мекемелерде қолданылуын ұйрету.Қаржыландыру оның көздерімен таныстыру. Тапсырма: реферат дайындау

Орындау түрі: әдебиеттер жэне электронды тасымалдаушылармен жұмыс, тақырып бойынша қорғауға дайындалу

Тапсырманы орындауға талаптар:

Рефератқа мәліметті енгізу:

 1. Жоспарлау дегеніміз не?

 2. Жоспарлаудың негізгі мақсаты

 3. Жоспарлау түрлері?

 4. Қаржыландырудың көздері

 5. Медицинадағы қаржыландыру ерекшелігі
 • Тапсыру мерзімдері: СӨЖ тапсыру кестесі бойынша

 • СӨЖ бағалау критерилері.

СӨЖ бағалау критериі (реферат) Орындалу критерилері:

а) тақырып бойынша негізгі оқу көздерін анықтау жэне оқу.

б) библиографияны қүрастыру;

в) ақпаратты өңдеу жэне жүйелендіру;

г) рефераттың жоспарын өңдеу/ презентация;

д) рефератты қүрастыру жэне безендіру/презентация

Рефераттың қүрылымы:

 1. Мүқаба беті (форма бойынша қүрастыру)

 2. Бөлімдері (реферат бөлімінің кезекті мазмүны/презентация беттерін көрсетуі бойынша, басталу бетінен бастап);

3) Кіріспе (зерттелетін мэселелерді қалыптастыру,тақырыпты негіздеу,оның
мазмүны мен өзеттілігін анықтау,рефераттың мақсаттары мен міндеттерін
анықтау/презентация);

 1. Негізгі бөлім (әрбір бөлім рефераттың бөлігі болып табылады/презентация жеке мэселелерді немесе оның кейбір жақтарын ашып көрсетеді,өткеннің логикалық түрдегі жалғасы болып табылады.Бүл бөлімдерінде кестелер, схемалар, графиктер,суреттер келтірілген)

 2. Қорытынды (реферат тақырыбы бойынша қорытынды немесе нэтижесі шығарылады/презентация,нүсқау үсыньшады.)

 3. Әдебиеттер тізімі

Рефератты құрастыруға қойылатын талаптар:

а) рефераттың көлемі 10-15 беттен болуы керек (қосымша реферат көлемінің құрамыі
кірмейді./презентация);

б) реферат сауатты орындалу керек; мазмұнның тэртібі сақталуы керек.

в) тексттің мазмұнымен қатар қолданылған эдебиеттер болады

г) библиографияны дұрыс құрастыру керек.


Рефераттың бағалау шкаласы/презентацияСапалық критериі

Қанағат-танарлықсыз

F

0 балл

Қанағаттананарлықты

D

1 балл

Қанағаттананарлықты

D+

1.33 балл

Қанағаттананарлықты

C-

1.67 балл

Қанағаттананарлықты

С

2.0 балл

Қанағаттананарлықты

С+

2.33 балл

Жақсы

В-

2.67 балл

Жақсы

В

3 балл

Жақсы

В+

3.33 балл

Өтежақсы

А-

3.67 балл

Өтежақсы

А

4 балл

Тақырыпқа және қойылған тапсырмаларға реферат/презентацияға сай келуі

Жұмыс тақырыпқа сай келмейді.

Реферат мазмұны тақырыпқа кішкене сай келеді,бірақ қойылған тапсырмаға сай келмейди.

Реферат мазмұны тақырыпқа және қойлған талаптарға кішкене сай келеді.

Реферат мазмұны тақырыпқа толық сай келмейд,бірақ қоылған тапсырмаға кішкене сай келеді.

Реферат мазмұны тақырыпқа және қоылған тапсырмаға толық сай келмейд.

Реферат мазмұны тақырыпқа және қоылған тапсырмаға негізінен сай келеді.

Реферат мазмұны тақырыпқа және қойылған тапсырмаға толық сай келеді.

. Реферат мазмұны тақырыпқа және қойылған тапсырмаға толық сай келеді.

Реферат мазмұны тақырыпқа және қойылған тапсырмаға толық сай келеді.

Реферат мазмұны тақырыпқа және қойылған тапсырмаға толық сай келеді.

. Реферат мазмұны тақырыпқа және қойылған тапсырмаға толық сай келеді.

Тақырыптың толық ашылуы және әдебеиттер қолданады

Тақырып ашылмағсн.

Тақырып кшкене ашылған, қолданылған әдебиеттерге сай келмелді.

Тақырып кішкене әдебиеттер аз пайдаланылған.

Тақырып жеткіліксіз ашылған, әдебиеттер аз пайдаланылған

Тақырып жеткіліксіз ашылған,негізгі әдебиеттер қолданылған..

Тақырып жеткіліксіз ашылған,негізгі әдебиеттердің барлығы пайдаланылмаған.

Тақырып жеткіліксіз ашылған,кейбір бөліктері толықтыруды қажет етеді.

Тақырып жеткіліксіз ашылған,кейбір бөліктері толықтыруды қажет етеді.Негізгі әдебиеттердің барлығы пайдаланылмаған.

Тақырып толық ашылған.

Тақырып толық ашылған.

Тақырып толық ашылған,заманауи әдебиеттердің бәрі қолданылған.

Материады қамти білу және қысқаша қорытындылар жасау.

Қорытынды жасалмаған.

Материал толық толық қамтылып,қорытыланбаған.

Материал жартылай қамтылған,қорытындысы жоқ.

Материал жартылай қамтылған,қорытындысы жоқ.

Материал толық қамтылмаған,қорытындысы мазмұнына сәйкес келмейді.

Материал қамтылған,толық қорытыланбаған,анық емес.

Материал қамтылған,бірақ толығырақ қорытындыны талап етеді.

Материал қамтылған.

Материал қамтылған.

Материал қамтылған.анық қорытыланған.

Материал қамтылған.анық және толық қорытыланған.

Рефераттың құрылысының және безендірілуінің қойылған талаптарға сәйкес болуы.

Сәйкес емес

Рефератты безендірудегі негізгі талаптар орындалмаған.

Рефератты безендірудегі негізгі талаптар кішкене сақталған,рефераттың құрылымы толық емес.

Рефератты безендірудегі негізгі талаптар орындалмаған.Библиография дұрыс безендірілмеген.

Безендірудегі негізгі талаптар орындалды.

Безендірудегі негізгі талаптар орындалды.

Безендірудегі негізгі талаптар орындалды.

Рефераттың безендірілуі,бірақ кішкене ескертулер болуы мүмкін

Рефераттың безендірілуі,бірақ кішкене ескертулер болуы мүмкін

Реферат безендірілуі дұрыс,берілген талаптарға толығымен сәйкес келеді.

Реферат безендірілуі дұрыс,берілген талаптарға толығымен сәйкес келедіӘдебиеттер

Негізгі:

 1. Лисицин Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение-2-е изд,. Перераб. И доп.-М. ГЭОТАР-Медиа, 2007-512 с.

 2. Общественное здоровье и здравоохранение ( под ред. В.А. Миняева, Н.И. Вишнякова.-М.МЕДпресс-информ, 2003-528 с

 3. Юрьев В.К., Куценко Г.И. Общественное здоровье и здравоохранение.-С-Петербург, 2000-914 с.

Қосымша:

Әдебиеттер тізімі

 1. Вялков А. Социальный маркетинг // Врач. 1991. - №12.- С. 20-24.

 2. Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. Управление это наука и искусство, М.: Основы маркетинга, 1992.- 350 с.

 3. Сорокин П. Социальная психология, серия Мыслители XX века, М.: 1992.-500с.

 4. Лешинер Р., Разу М., Старостин Ю. Подготовка менеджеров в США (на примере Массачусетского технологического института) // Экономические науки, 1991-№4.-С. 59-67

 5. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента, перевод с англ. под ред. д.э.н. Евенко Л.И.- М.: Дело, 1992.- 702 с.

 6. Реіег Ғ. Бшскег А№ш сіізсірііпе // Зиссезз, 1987.-№1, Іапиагу-ҒеЪгагуез., р.18

 7. Дайан А., Букрель Ф. и др. Академия рынка. Маркетинг, перевод с французского. - М.: Экономика, 1993.- 282 с.

 8. Беман В., Эванс Дж. Маркетинг. - М., 1990.- 640 с.

 9. Завгородная А.В., Кадзевич М.С. Маркетинг. Методы и процедура: Учебное пособие.-М., 1990.-580 с.

Ю.Завьялов П.С., Демидов В. Фогшула успеха. Маркетинг.- М., 1988.-360 с.

П.Котлер Ф. Основы маркетинга.- М., 1989.- 440 с. 12.Модкаро С.

Международный маркетинг.- М., 1974.- 88 с. ІЗ.Завьялова П.С., Демидова В.Е.

Маркетинг во внешнеэкономической

деятельности.- М.9 1991.- 89 с. Н.Маркетинг / под редакции Костюхина Д.И. - М.:

Прогресс- 1974.-

120 с.

15.0сновы менеджмента. Учебное пособие для ВУЗов / Под науч.

редакцией Радугина А.А. - М.: Центр, 1998.- 420 с. Іб.Основы менеджмента.

Учебное пособие / под ред. д.э.н. проф.

Лебедева О.Ф.- С.-Петербург, Изд. МиМ, 1998.- 400 с.

П.Блэквелл Э. Как составить бизнес-план, перев. с англ.- М.: Инфра, 1996-282 с.

18.Бизнес-план / Методические материалы, под ред. Р.Г.Маниловского.

- М.: Финансы и статистика, 1994.- 170 с. 19.Уткин Э.А. Бизнес - план.- М.:

Акалис, 1996.- 200 с. 20.Лисицын Ю.П. Социальная гигиена и организация

здравоохранения.-

М.: Медицина.- 1992.- 670 с. 21 .Руководство по социальной гигиене и организации

здравоохранения

/ под ред. Лисицына Ю.П. - М.: Медицина, 1987.- Т 2.- 876 с. 22.Шамшури В.И.,

Танковский В.Э. Врач и пациент: социально-

правовое взаимоотношение.- М.3 КниЖный мир, 1998.- 280 с. 23.Блэквелл Э.

Бизнес-план. Как составить бизнес-план.- М.; 1996.- 561

с

24.Пелих С. Бизнес-план, или как организовать собственный бизнес-М.; 1996.- 901

с.

25.Симонов В.В., Салин И.В. Учебное пособие по составлению бизнес-плана.-

М.; 1994.-380 с.

• Бақылау.

 • Конституция РК (7 октября 1998).

 • Государственная программа РК «Здоровье народа» 1998 г. Алматы (16 ноября, 1998).

 • Закон РК «06 охране здоровья граждан РК» (17 декабря, 1998).

 • Закон РК «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (8 июля, 1994).

 • Закон РК «О профилактике заболевания СПИД» (5 октября, 1994). Тест улгілері

1 .Нарықтық-экономикада қандай заңдар жиі қолданыс табады?

А. қоғамдық жэне жеке даму заңдары, табиғи заңдар, тауар өнімдерінің

заңдары, диалектика заңдары

Б. үлкен сандар заңы, ықтимал теориясы

В. кездейсоқтық заңы, түрмыстық теориясы

Г. тауар өнімдерінің заңдары, диалектика заңдары, жэне кездейсоқтық заңы

Д. бірлік жэне қарсыластық заңы, сандық жэне сапалық ауысу заңы

2. Маркетингтің экономикалық мэні неде?

А. тауардың бэсекелестігі пайда экеле алатьін жэне қанағаттандыратын сипатта

Б. қолданушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру

В. бэсекелестерінен асу үшін жетістіктер

Г. нарықта өзінің қызметінде жетістіктерге жету

Д. емдік үйымның, фирманың қажеттіліктеріне сай тауар өндіру

3.Бәсекелестіктің қандай түрлері негізгі болып
А. стратегиялық, тактикалық

Б. ішкі жэне сыртқы

В. қоғамдық және жеке

Г. функционалды, түрлік, заттық, багалық

Д. жеке, мемлекеттік, элеуметтік

4. «Нарық сегментациясы» түсінігі

А. сүраныс пен үсыныстың арасындағы

Б. қолданушыны қызметтерімен қанағаттандыру

В. түрғындарға жэне контингентке қызмет тізімін анықтау

Г. сүраныстағы нарықты зерттеу, сүраныс, мүмкіндіктер, менталитет, тагы

басқа

Д. белгілі бір топтарға сатып алушыларды бөлу, орналасқандарына қарамастан

5. Маркетингте «контролинг»дегеніміз
А. істі алдын-ала болжау

Б. осы істерге тиімді жағдайлар табу

В. істің қортындысын тексеру

Г. денсаулықтың түрақты маниторингі

Д. тауарлардың жэне қызметтің алға қозғалуы

6. Маркетингте «логистика» дегеніміз не?
А. істі алдын-ала болжау

Б. осы істерге тиімді жағдайлар табу

В. істің қортындысын тексеру

Г. денсаулықтың түрақты маниторингі

Д. тауарлардың жэне қызметтің алға қозғалуы

7. Маркетингтік қызметінің негізгі бағыты - жалпы жетістік күру?
А. тауар (денсаулық), баға (қызмет), орны жэне қозғалуы

Б. қозғалысы, жарнама, бэсекелестік

В. жоспарлау, бөлшектеу, бэсекелестікке бейімділік

Г. тауарлардың және қызметтің алдын-алуы жэне қозғалысы

Д. болатын істі алдын-алу жэне болжау


8.Денсаулық сақтауды ұйымдастыруда басты функция болып не табылады ?

А.болжау

Б.жоспарлау

В.басқару

Г.бақылау

Д.ұйымдастыру


9.Қоғамдық денсаулық сақтауда негізгі қаражат көзі болып саналады

А. бюджеттік қаржыландыру

Б.сақтандыру қорынан

В.ақылы медициналық көмек

Г.бюджеттік – сақтандыру қаржыландыруы

Д.көпсалалы қаржыландыру

10.Денсаулық сақтауды басқарудың оперативті деңгейіне не кіреді?

А .бақылау

Б.болжау

В.жоспарлау

Г.уйымдастыру

Д.проектілеу

Похожие:

Рефератқа мәліметті енгізу iconРефератқа мәліметті енгізу
«Қазақстан республикасының тұрғындарының туберкулез мәселесі (экспресс сауалнама, сұрау)» тақырыбы
Рефератқа мәліметті енгізу iconРефератқа мәліметті енгізу
«Жүрек қантамырлар жүйесі сырқаттарының мәселесін шешу жолдарының кейбір мүмкіншіліктері» тақырыбы
Рефератқа мәліметті енгізу iconРефератқа мәліметті енгізу
Орындау түрі: әдебиеттер және электронды тасымалдаушылармен жұмыс, тақырып бойынша қорғауға дайындалу
Рефератқа мәліметті енгізу iconРефератқа мәліметті енгізу
Мақсаты: Қоғамдық денсаулықпен байланысты қазіргі медиинадағы этикалық мәселелер: генді инженерия, клондау,криогенизация,мушелердің...
Рефератқа мәліметті енгізу iconРефератқа мәліметті енгізу
Мақсаты: Қоғамдық денсаулықпен байланысты қазіргі медиинадағы этикалық мәселелер: генді инженерия, клондау,криогенизация,мушелердің...
Рефератқа мәліметті енгізу iconРефератқа мәліметті енгізу
Мақсаты: «Менеджмент ғылымының қалыптасу тарихы. Қаржыландыру менеджменті» Менеджмент ғылым ретінде. Қаржы менеджменті. Денсаулық...
Рефератқа мәліметті енгізу iconРефератқа мәліметті енгізу
Мақсаты: Медицина және денсаулық сақтаудағы классикалық, жаңа теориялар туралы негізгі түсінік. Пайда болу және таралу тарихы. Медицина...
Рефератқа мәліметті енгізу iconРефератқа мәліметті енгізу
Мақсаты: Медицина және денсаулық сақтаудағы классикалық, жаңа теориялар туралы негізгі түсінік. Пайда болу және таралу тарихы. Медицина...
Рефератқа мәліметті енгізу iconҚазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне микроқаржы ұйымдарының қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Згерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Заңының жобасына
Рефератқа мәліметті енгізу iconҚазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік жастар саясаты мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Згерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Заңының жобасына
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница