Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 186.47 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Дата конвертации15.02.2016
Размер186.47 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/174647.doc

Пән бағдарламасының титульдық парағы (SYLLABUS)
ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


География және Туризм кафедрасыпән бағдарламасы (Syllabus)


6М090200-Туризм мамандығындағы магистранттар үшін

GaTSIIT000002 Туризм индустриясының қазіргі зерттеулері пәні бойынша


Павлодар, 2013ж.
Пән бағдарламасын бекіту парағы (Syllabus)

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19БЕКІТЕМІН

ХТжЖ факультетінің деканы

___________ Қ.Қ. Ахметов

«___»_____________20__ж.


Құрастырушы: ___________________ п.ғ.к., доцент Д.Д. Есімова


Пән бағдарламасы (Syllabus)


GaSIIT000002 Туризм индустриясының қазіргі зерттеулері пәні бойынша

6М090200-Туризм мамандығының магистранттары үшін


Пәндік бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары негізінде

бекітілген 20 _ж. «____» _________, №_____хаттама


«____» ___________201__ ж. кафедра мәжілісінде ұсынылды.

Хаттама №_____.


Кафедра меңгерушісі ____________ Д.Д. Есімова «____» ________20__ж.


ХТжЖ факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

«____»______________20__г. Хаттама №____


ОӘК төрайымы __________ Ю.М. Каниболоцкая «____» ________20__ж.


МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘҚ бастығы _________ Е.Н. Жуманкулова «____» ________20__ж.


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

201__ж. «___»_____________ хаттама № ____


1. Оқу пәнінің паспорты

Туризм индустриясының қазіргі зерттеулері

Кредит саны және оқу мерзімі

Барлығы – 2 кредит

Курс: 1

Семестр: 1

Барлық аудиториялық сабақтар – 30 сағат

Дәріс - 15 сағат

Тәжірибелік /семинар сабақтар– 15 сағат

МӨЖ – 60 часов

оның ішінде МОӨЖ – 15 сағат

Барлық жүктеме - 90 сағат

Бақылау формасы

Емтихан – 1 семестр

Пререквизиттер

Бұл пәнді меңгеру үшін қажетті түрде төмендегі пәндерді оқыған кезде білімі, дағдысы, оны қолдана алулары керек: Туризмология негіздері, Қонақ үй шаруашылығы, Халықаралық туризм географиясы.

Постреквизиттер

Бұл пәнді оқыған кездегі алынған дағдылар мен оны қолдана алулар мына төмендегі пәндерді меңгеру үшін қажет: Ғылыми зерттеулер негізі, ,Жоғары мектепке жету әдістемесі, Экологиялық туризмнің негізгі бағыты.


. 2. Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпараттар

Есімова Динара Даутовна

Ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы: п.ғ.к., доцент, кафедра меңгерушісі

География және туризм кафедрасы А корпуста (Ломов,64), 313-аудитория, байланыс телефоны 673685, ішкі 1277.


3. Пән, мақсаты және міндеті

Пәнді оқыту мақсаты – магистранттарға нарықтық шаруашылықтың басым секторы ретінде туризм индустриясын дамыту және қалыптастыру туралы білімді ұғындыру

Пәнді оқудың негізгі міндеттері:


Туризм индустриясын дамыту мәселесін теориялық тұрғыда оқу ;

– туризмге әсер ететін ықпалдарды оқу;

–туризм индустриясы құрылымының жағымды және теріс кездерін оқу;

–туризм моделін оқу.


4. Білімге деген дағдысына, меңгеруіне және біліктілігіне қойылытын талаптар

Бұл пәнді оқу нәтижесінде магистранттар:

Білуі керек:

– туризм индустриясының дамыту мәселелерін теориялық тұрғыда оқу;

– туризм дамуының әлеуметтік–экономикалық және экологиялық–экономикалық алғы шарттары;

– турмекемелердің зерттеулері бойынша негізгі әдістемелік зерттемелер

Магистранттар орындай алуы керек:

– салыстырмалы кестелер құру, статикалық берілгендер бойынша графиктер жасай білу;

–теориялық білімдерді тәжірибе жүзінде қолдану.


5. Пәнді оқудың тақырыптық жоспары

Сабақтың түрлері бойынша академиалық сағаттарды бөлу

р/с

Тақырып аталуы

Сабақ түрлері бойынша аудиториялық сағаттар саны

МӨЖ

дәрістер

практикалық (семинар)

бар лығы

соның ішінде МОӨЖ

1

Кіріспе.

1

-

-

-

2

Туризм индустриясын дамыту мәселесін теориялық тұрғыда оқу

2

2

10

2

3

Қазіргі туризм дамуының негізгі талаптары

4

4

30

4

4

Турмекемелердің пайдаланатын қаржылық-экономикалық қызметінің әдістері

2

3

10

3

5

Халықаралық туристік ынтымақтастықта пайдаланылатын әдістер

2

3

10

3

6

Маркетинг әдістері және втурбизнестегі менеджмент.

4

3

30

3
Барлығы

15

15

60

15
906. Дәрістік сабақтардың мазмұны


Тақырып 1. Кіріспе

Жоспар:

 1. Пән, міндеттері.

 2. Пәннің негізгі бөлімдері.

 3. Пәнді оқытудың нысаналары.

Туризм индустриясы пәні, міндеттері және оны ғылыми зерттеу әдістері. Туризмді ғылыми зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Туризм туралы негізгі ғылыми білімді құрастырушылар. Қоғамдық өмірдегітуризмнің маңызы.

Туризм – бұл азаматтарға өздерінің физикалық, интеллектуальдық, этикалық және психологиялық қажеттіліктерін қанағаттандыратын қонақжайлылық индустриясының бір бөлігі.

Туризм төңерегін (облысын) зерттеу, ол тек қоғамдық қане емес, экономикалық көрністерді көрсетеді.

Туризмнің түрлерінің белгілері және пішіндері – бұл жаппайлылық, экономикалық ықпал, әлеуметтік мәселелерді шешу.

Туризмнің негізгі мәселесі жаңа пішіндерді табу және коммерциялық қызметтерді жүргізу әдістері болып санаалады.

Туризмге мына жалпы мәдениеттілік және жалпы тәрбиелілік қызметтер тән: этикалық, межелілік, ақпараттық, құқықтық, экономикалық.

Туризмдегі ғылыми зерттеудің мақсаттары еліміздегі туристік күштердің (потенциалдардың) барлық өлшемді көтеру болып саналады, білікті кадрлардың жоғары деңгейіндайындау,нарықтық қызмет көрсетуде туризм ісін басқарудың теориясы мен тәжірибесі. Мелиорацияның топтасуы (типтері, типішіліктері және түрлері).

Әдебиеттер: (1)

Тақырып2. Туризм индустриясын дамыту мәселесін теориялық тұрғыдан қарау

Жоспар:

 1. Туризмдегі зерттеулердің әдістерін әдістемелік ретінде оқу. Туризмдегі ғылыми зерттеулердің әдістемелігі.

 2. Туризм туралы ғылымның қызметтік ерекшеліктері. Туризмдегі ғылыми зерттеулердің әдістемелігі.

 3. Туризм әдістемелігінің негізгі талаптары. Туризмдегі ғылыми зерттеулердің ерекшеліктері.

 4. Әдістемелік (жалпылай түсінік бойынша) – бұл, әдістерді логикалық ұйымдастыру және оның құрылымы мен қызмет құралдары туралы оқу Ғылымдағы әдістемелік – ғылыми танымдардың әдістері, құрылымы, пішіндері туралы оқулар.

Туризм аумағындағы зерттеулердің мазмұны. Зерттеу кезеңдері. Зерттеу түрлері. Зерттеудің мақсаты мен міндеті.

Әдебиеттер: (1)

Тақырып3. Заманауй туризм дамуының негізгі ұстанымдары.

Жоспар:

 1. Турмекемелердің қызметін ұйымдастыру және оны дамыту ықпалдары.

 2. Туризм дамытудың ғылыми мәселелері және туризм дамыту гипотезалары.

 3. Туризм теориясындағы ғылыми талаптарды қалыптастыру.

Турмекемелердің қызметінің талаптары. Турбизнестерді дамыту ықпалдары. Туристік іс-шаралар субъектілерінің ара-қатнастары. Туризмнің фундаментальды және қолданбалы мәселелерін шешетін ғылым. Туризмдегі ғылыми мәселенің қойылымы.

Әдебиеттер: (1)

Тақырып4. Турмекемелерде пайдаланылатын қаржылық-экономикалық қызметтер әдістері.

Жоспар:

 1. Турмекемелердің қаржылық жағдайын бағалау әдістері.

 2. Турмекемелердің қаржылық-экономикалық қызметтерінің баланстық және ішінара әдістері.

 3. Турмекемелердің қаржылық қызметіне талдау жасау.

 4. Турмекемелердіңэкономикалық нәтижелігінің көрсеткіштері.

 5. Территориялардағы туристік кешендерінің дамуын реттеу әдістері. Экономикалық моделдеу. Сыртқы және ішкі талдаулар.

Әдебиеттер: (1)

Тақырып5. Халықаралық туристік ынтымақтастықта қолданылатын әдістер.

Жоспар:

 1. Туризмдегі халықаралық ынтымақтастықтың қағидалары.

 2. Туризмдегі халықаралық ынтымақтастық қағидаларының маңызы.

 3. Туризмдегі халықаралық ынтымақтастыққа әсер ететін ықпалдар.

Халықаралық ынтымақтастық қағидаларын моделдеу. НЕгізгі бес қағидалар. Турмекемелер арасында жұмыс тәжірибелерімен алмасу. Елдер арасындағы ынтымақтастықтағы мәселелер.

Әдебиеттер: (1)

Тақырып6. Турбизнестегі маркетинг және и менеджмент әдістері.

Жоспар:

 1. Туристік қызметтегі менеджерлік өнердің әдістері.

 2. Турмекемелердегі басқару моделдері және оның ерекшеліктері.

 3. Туризмде пайдаланылатын зерттеудің өзіндік әдістері.

Турмекемелердегі жобалау және басқару әдістері. Турмекемелер қызметтері және ұйымдастыру құрылымдары. Нарықтық стратегияны құру. Маркетингтік зерттеулерді жүргізу. Басқарудың негізгі әдістемесі. Маркетинг басқару технологиясы ретінде.


Жетекші мен қызметкерлердің міндеті. Қәсіркерлік қызметтер үшін турмекемелердің құрылымының маңызы.

Әдебиеттер: (1,2)

7. Тәжірибелік сабақтың мазмұны, оның көлемі сағатпен


Тақырып2. Туризм индустриясын дамыту мәселесін теориялық тұрғыдан қарау

(2 сағат)

Жоспар:

 1. Туризмдегі зерттеу әдістері туралы әдістемелік оқу. Туризмдегі ғылыми зерттеу әдістері.

 2. Туризм туралы ғылымның қызметтік (функциональдық) ерекшеліктері. Туризмдегі әдістемелік зерттеулерде ғылыми пәннің маңызы.

Задание:

 1. Туризм индустриясын дамыту мәселелерін, туризмдегі ғылыми зерттеу әдістемелерін теориялық тұрғыда оқу.

Тапсырманы орындауға әдістемелік ұсыныстар:

Әртүрлі әдістердегі эмпирлік зерттеулерге сүйене отырып оқу.

Әдебиеттер: (1,2,3.)

Тақырып3. Заманауй туризм дамуының негізгі талаптары (4 сағат)

Жоспар:

 1. Мелиорацияның типтері мен түрлері.

Тапсырма:

1. Қазақстандағы турмекемелердің қызметтерін оқу және оның дамуына әсер ететін ықпалдар.

Тапсырманы орындауға әдістемелік ұсыныстар: Қазақстан мен ТМД елдеріндегі салыстырмалы кестеге сүйене отырып, туризмді дамытудағы негізгі талаптарды оқу.

Әдебиеттер: (1,2,3.)

Тақырып4. Турмекемелерде пайдаланылатын қаржылық-экономикалық қызметтерінің әдістері (3 сағат)

Жоспар:

 1. Турмекемелердің қаржылық жағдайын бағалау әдістері. Турмекемелердің баланстық және қаржылық-экономикалық қызметтердің таңдамалы әдістері. Турмекемелердің қаржылық қызметтеріне талдау жасау.

Тапсырма:

1. Турмекемелердің қаржылық және бухгалтелік қызметтерін оқу.

Тапсырманы орындауға әдістемелік ұсыныстар: Қаржылық сметаларды, жыл сайынғы турмекемелердің қаржылық есептерін оқу.

Әдебиеттер: (1,2,3.)

Тақырып5. Халықаралық туристтік ынтымақтастықта пайдаланылатын әдістер. (3 сағат)

Жоспар:

 1. Туризмдегі халықаралық ынтымақстастықтардың талаптары. Туризмдегі халықаралық ынтымақстастық талаптарының маңызы. Туризмдегі халықаралық ынтымақстастыққа әсер ететін ықпалдар.

Тапсырма:

1. ОВОС-ға құрылым беру және оның мазмұны.

2. Туризмдегі халықаралық ынтымақстастық туралы видеофильмдер көру.

Тапсырманы орындауға әдістемелік ұсыныстар: Халықаралық туризм жағдайын видеофильм көмегімен оқу.

Әдебиеттер: (1,2,3.)

Тақырып6. Турбизнестегі маркетинг және менеджмент әдістері (3 сағат)

Жоспар:

 1. Туристік қызметке менеджерлік өнердің әдістері. Турмекемелердегі маркетингтік қызметтің ерекшеліктері. Турмекемелердегі басқару моделдері және оның ерекшеліктері. Туризмде пайдаланылатын зерттеудің өзіндік әдістері.

 2. Тапсырма:

1. Турмекемелердің менеджмент және маркетингін оқу.

Тапсырманы орындауға әдістемелік ұсыныстар: Менеджментті жұмыс жасап тұрған басқару моделімен оқу.

Әдебиеттер: (1,2,3.)


8. Өздік жұмысқа тапсырма

Тақырып2. Туризм индустриясын дамыту мәселесін теориялық тұрғыдан қарау

Сұрақтар:

 1. Туризм туралы ғылымдағы әдістемеліктің рөлі қандай?

 2. Туризмдегі ғылыми зерттеулердің әдістемесі қандай?

 3. Туризмдегі теориялық зерттеулер неге бағытталған?

Тақырып3. Заманауй туризм дамуының негізгі қағидалары.

Сұрақтар:

 1. Турмекемелер қызметінің қағидалары қандай?

 2. Туризм туралы ғылымда қандай қағидалар пайдаланылады?

 3. Туризм теориясын құрудың қағидалары немен аяқталады?

Тақырып4. Турмекемелерде пайдаланылатын қаржылық-экономикалық қызметтердің әдістері.

Сұрақтар:

 1. Турмекемелер қандай әдістермен өзінің табыспен шығуын көтере алады?

 2. Турөнімдеріне жеңілдік жүйесін қандай әдістермен жүзеге асыруға болад?

 3. Турмекемелерді ішкі тексеріс рәсімі нені білдіреді?

Тақырып5. Халықаралық ынтымақтастықта пайдаланылатын әдістер.

Сұрақтар:

 1. Нарықтық қызмет көрсетуде турөнімдер құрудың алға басуын қандай фундаменттік ғылыми зерттеулер қалыптастыра алады?

 2. Елдер арасындағы туристік ынтымақтастықта қандай әдістемелік ерекшеліктер ескеріледі?

 3. Туризмде моделдеу қандай мақсатта пайдаланылады?

Тақырып6. Турбизнестегі маркетинг және менеджмент әдістері.

Сұрақтар:

 1. Турмекемелер қызметін жобалау немен байланысқан?

 2. Турмекемелерде нарықтық стратегия қалай құрылады?

 3. Турмекемелер қызметіндегі маркетингтік зерттеулердің міндеті?


Кеңес кестесі МОӨЖ (МОӨЖ МӨЖ 25% -ын құрайды)
Сабақ түрі

дүйсенбі

сейсенбі

сәрсенбі

бейсенбі

жұма

сенбі

1.

Дәріс сұрақтары бойынша кеңес

12.35

13.25
2.

Семинар сұрақтары бойынша кеңес12.35

13.25


3.

МӨЖ сұрақтары бойынша кеңес
12.35

13.25

4.

Тестік тапсырманың сұрақтары бойынша кеңес

12.35

13.25


11. Оқушылардың білімін тексеру кестесі

Дәрістер мен тәжірибелерге қатысу (семинарлық, зертханалық, жеке, студиялық) 0-100 баллмен бағаланады.


Пән бойынша тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі
Жұмыс түрлері

Тақырып, тапсырманың мақсаты және мазмұны

Ұсынылған әдебиеттер

Орын-далу ұзақтығы

Бақылау түрі

Тапсыру уақыты

1

2

3

4

5

6

7

1

Реферат


Туристік қызыметтің зерттеулерінде жалпы ғылымдық тәсілдерді қолдануИльина Е. Н. Туроперейтинг: Организация деятельности: ЖОО-на арналған оқулық – СПб.: Дрофа – 2001. – 213б.

3 апта4-аптада

2

Шеттік бақылау

Туризм әдістемелігіндегі негізгі қағидалар. Туризмдегі халықаралық ынтымақтастық қағидалары.
коллоквиум

8- аптада

3

Реферат

Туризмдегі ғылыми болжау әдістері.

Жукова М.А. Индустрия туризма: Менеджмент в туристском бизнесе – М.: Финансы и статистика, 2006. – 199 б.

2 аптада
9- аптада

4

Шеттік бақылау

Туризмдегі ғылыми зерттеудің ерекшеліктері. Турбизнес дамуының болашағы.коллоквиум

15- аптада

Ескерту:

1.реферат міндетті түрде оқытушымен келісіле отырып, магистранттың әртүрлі өздік жұмысының нақтылы тақырыбына сәйкес жазылуы керек
12. Оқушылардың білім критерисын бағалау


Пәнді оқуды аяқтау, барлық өткен материалдарды қамтитын тест түріндегі емтихан тапсырумен аяқталады. Емтиханға қатыстырудың міндетті шарты болып бағдарлама бойынша қарастырылған барлық тапсырмаларды орындау болып саналады. Барлық тапсырма 0-100 баллмен бағаланады.


Әріптік жүйедегі баға

Баллдың цифрлық эквиваленті

Пайыздық мазмұны

Дәстүрлік жүйедегі баға

A

4,0

95-100

Өте жақсы

A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

жақсы

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

қанағаттанарлық

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

қанағаттанарлықсыз14. Қолданылған әдебиеттер

Негізгі:

 1. Барчуков И.С. Методы научных исследований в туризме: ЖОО-на арналған оқулық: учеб.– М. : «Академия» баспа орталығы, 2008- 224 б.

 2. Чудновский А.Д. Менеджмент в туризме: учебник – 3-е изд. стер. – М. : Кнорус, 2008. – 319 б.

 3. Жукова М.А. Индустрия туризма: Менеджмент в туристском бизнесе – М.: Финансы и статистика, 2006. – 199 б.

Қосымша:

 1. Дуйсен Г.М. Основы формирования и развития индустрии туризма в Казахстане. Алматы: [б. и.], 2002 – 94 б.

 2. Ильина Е. Н. Туроперейтинг: Организация деятельности: ЖОО-на арналған оқулық – СПб.: Дрофа – 2001. – 213с.

 3. Дурович А.П. Маркетинг в туризме/под ред. З.М. Горбылевой. – М.: Экономпресс, 2002. – 324 с.

Похожие:

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі
Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі Т. рұсқұлов атындағы қазақ экономикалық университеті
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
Бабына, «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңының 9-1, 15-2-баптарына және «Ақпараттандыру...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 11 наурыздағы №148 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының ғылым және білім министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
«Экономика және халық шаруашылығын басқару» мамандығы бойынша кандидаттық емтиханға арналған
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының коммерциялық банктері, оның қызметтері мен операциялары
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Ресей империясының және Қазақстан территорияларында ғылым ретінде қалыптасуы, өлкені зерттеу әдістері мен тәсілдері, өлкелік мұрағат,...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
В0114«тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасының негізінде жасалған....
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Тарих» мамандығы үшін Қр мжмбс 08 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты және «Қазақстандағы аграрлық қатынастар тарихы»...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница