Мейірбике ісі
Скачать 165.41 Kb.
НазваниеМейірбике ісі
Базарбек Ж Б
Дата конвертации15.02.2016
Размер165.41 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://sirius.ssmu.kz/fs/_14/01/27/52e63a3d9c98d.doc

G-041.07.01.20-2007

ЖМБС-2006 жұмыс бағдарламасын көркемде уережесі

№02 тек.

Бет тен
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ


Қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедраСЫ


БЕКІТЕМІН

Семей қ. ММУ ОӘ және ТЖ

бойынша проректоры, профессор


_______________Жетпісбаев Б.А.

«____»___________ 2010ж.


Жұмыс бағдарламасы


Пән: Денсаулық сақтау саласындағы экономика және маркетинг

Пәннің коды: EMZ 4302

Мамандығы: 051101 – Мейірбике ісі

Оқу сағатының/кредиттің*көлемі: 4 кредит (180 сағат)

Курсы және оқу семестрі: 4 курсы 7-8 семестрі


Семей 2010

Пәннің Жұмыс бағдарламасы Қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасы құрастырылды

«Денсаулық сақтау саласындағы экономика және маркетинг» пәні бойынша. Мамандығы - 051101 – «Мейірбике ісі» Астана 2010 Типтік оқу бағдарламасының негізінде;


Автор(лар): оқутышы, м.ғ.к. Мусаханова А.Қ.


_______. _______________2010 кафедра отырысында талқыланды

№____Хаттама

Каф. меңгерушісі _____________________ Базарбек Ж.Б.


Циклдық әдістемелік комиссияда талқыланды ______________________

__________________________________________________________________

____ _________ 2010 № ______хаттама


Төрағасы, м.ғ.д., профессор _______________________Мынжанов М.Р.


Оқу Әдістемелік Кеңесте бекітілді

______ __________2010 № ____хаттама


Төрағасы, м.ғ.д., профессор________________________ Жетпісбаев Б.А.


II. Мазмұны:

1. Кіріспе

Денсаулық сақтау жүйесін және жоғары медициналық білім беру жүйесін қайта құрудың қазіргі кезеңінде елімізде мұндай секторды басұарудың адекватты әдістерін іздеу өзекті мәселе болып табылады. Қазіргі нарықтық қатынаста денсаулық сақтау жүйесінің әртүрлі деңгейлерде сәтті жұмыс істеуі, емдік-профилактикалық ұйымдарды (ЕПҰ) басқарудың принциптік жаға формаларын және әдістерін белсенді қолдануды, нарықтық әлеуметтік-экономикалық құрылымның адекватты мәнін талап етеді.

Пәнді оқытудың мақсаты студенттерде экономикалық ойлауды қалыптастыру және жетілдіру, медицинада кәсіпкерлік қарым-қатынасты дамытудың қажеттілігін негіздеу. Мұндай әрекеттерді сауатты іске асыру мүмкіндігі экономиканың теориялық жағдайы, маркетингілік зерттеудің әдіснамасы мен әдістемесі туралы білім береді.

2. Пәннің мақсаты: медицина қызметкерінің маркетингілік қарым-қатынас жағдайында және пациенттің қоғамның жаңа әлеуметтік-экономикалық қатынасқа өту жағдайында экономикалық және маркетингілік біліктілік негіздерін, ақпараттық қызмет машықтарын қалыптастыру.

3. Оқытудың міндеттері:

денсаулық сақтау маркетингі мен экономика негіздері туралы білім қалыптастыру;

маркетингінің қазіргі тұжырымдамаларымен таныстыру;

медицина мекемесінің нақты жұмыс жағдайында экономикалық шешімдерді қабылдау машықтарын үйрету;

медициналық қызметтер нарығына маркетингілік әсердің негізгі формалары мен әдістерін уйрету.

4. Оқытудың соңғы нәтижелері

Студент білуі керек:

 • ЕПҰ-нің экономикалық және маркетингілік жұмысын реттейтін ҚР нормативтік-құқықтық актілерін;

 • қоғамның экономикалық жүйесіндегі денсаулық сақтаудың рөлі мен орнын;

 • халыққа көрсетілетін емдік-профилактикалық көмектің негізгі экономикалық көрсеткіштерін есептеу әдістемесін;

 • медициналық көмек көрсетудің альтернативті түрлерін экономикалық бағалау әдістерін;

 • маркетингінің негізгі терминдері мен ұғымдарын;

 • денсаулық сақтау нарығын және оның негізгі сегменттерін анықтауды, нарықты сегменттеу принциптерін;

 • медициналық қызметтерге сұранысты басқару түрлерін;

 • медициналық қызметтер нарығының стандарт нарықтан айырмашылығын;

 • маркетингілік қызметтің негізгі кезеңдері;

 • маркетингілік қызметтің функцияларын, принциптері мен мақсаттарын;

Студент уйреніп алуы қажет:

халыққа көрсетілетін емдік-профилактикалық көмектің негізгі экономикалық көрсеткіштерін есептеуді;

ситуациялық есеп ретінде медициналық қызметтер нарығын талдауды;

маркетингілік кешен жоспарының құрылымын ұсынуды.

5. Реквизитке дейінгі: әлеуметтану, құқық негіздері, экономикалық теория негіздері, денсаулық жағдайын бағалау.

6. Реквизиттен кейінгі: «Мейірбике ісі бакалавры» өндірістік практика.

7.Сабақтардың тақырыптық жоспары

Пән сағаттарының бөлінуі

Сағаттардың жалпы саны

Аудиториялық сағаттар


СӨЖ

Дәрістер

Практикалық сабақтар

ОСӨЖ

180

12

48

60

60


Дәрістердің тақырыптық жоспарыДәрістердің тақырыптарының атауы

Сағаттар саны

1

Денсаулық сақтау экономикасындағы мемлекеттік саясаттың негіздері

1

2

Нарықтық экономика жағдайындағы кәсіпкерлік қызметтің негіздері

1

3

Дүниежүзілік экономиканың өзекті мәселелері.

1

4

Денсаулық сақтау экономикасы ғылым және пән. Мақсаты, міндеттері.

1

5

ЕПҰ қызметінденгі экономикалық анализдің мәні, міндеттері және бағыты.

1

6

Денсаулық сақтау саласын қазіргі жағдайда қаржыландырудың ерекшеліктері.

1

7

Маркетингінің әлеуметтік негіздері. Маркетингінің негізгі категориялары.

1

8

Халықаралық маркетинг ұйымдары.

1

9

Тауарлар мен қызметтерді жылжыту жүйесі. Жарнама және насихаттау.

1

10

Медициналық қызметтер нарығын мемлекеттік реттеу шаралары.

1

11

Денсаулық сақтау саласындағы маркетингілік орта, олардың сипаттамасы.

1

12

Медициналық қызметтер нарығында жарнаманы қолдану. Медициналық мекеменің имиджін қалыптастыру.

1
Барлығы

12


Семинарлы ( тәжірибелік) сабақтардың тақырыптық жоспарыСабақ тақырыбының атауы

Сағаттар саны
№ 1 кредит
1.

Экономика пәні, функциялары және әдістері

3

2.

Мемлекеттік бюджет. Нарықтық механизм, бәсекелестік және монополия.

3

3.

Бюджет және салық жүйелері.

3

4.

Әлемдік шаруашылықтың экономикалық заңдарының мәні

3
№ 2 кредит
1.

Денсаулық сақтауды жоспарлаудың әдіснамасы жіне әдістері.

3

2.

Ақырғы нәтиженәң моделі.

3

3.

Амбулаториялық және стационарлық көмекке ақы төлеу тәсілдері. ЕПҰ-ның қаржылық ортасы.

3

4.

Денсаулық сақтаудағы бағаны белгілеу. Салық салудың мәні және оның функциялары.

3
№ 3 кредит
1

Маркетингіні басқару тұжырымдамалары. Маркетингіні басқару.

3

2

Нарық: жалпы ұғым, терминология, түрлері.

3

3

Сұраныс түрлері. Сұраныстың жеке түрлеріндегі маркетингінің ерекшеліктері.

3

4

Жарнама және насихаттау. Жетістіктер мен кемшіліктерді салыстыру.

3
№ 4 кредит
1.

Денсаулық сақтау саласындағы маркетинг, ұғымның анықтамасы, мақсаты, міндеттері.

3

2.

Медициналық қызметтер нарығының стандарт бәсекелі нарықтан айырмашылығы.

3

3.

Маркетинг медицинских и фармацевтикалық тауарлардың маркетингі. Бизнес-анализ¸ бизнес жоспардың құрылымы.

3

4.

Денсаулық сақтау саласындағы жарнамалық қызметтің зерттеулері.

3
Барлығы:

48


Оқытуышының жетекшілігімен өздік жұмыстардың тақырыптық жоспарыСабақ тақырыбының атауы

Өткізу түрі

Сағаттар саны
№ 1 кредит1

Экономика пәні, функциялары және әдістері. Қоғамның меншігі және экономикалық жүйелері.

Презентация өткізу, тестілеу, кіші топтарда «миға шабул» жасау, ОСӨЖ нәтижесі бойынша сұхбаттасу.

3

2

ҚР кәсіпорындар мен қоғамдардың ұйымдастырушылық-құқықтық формалары.

Презентация өткізу, пікірталас, тестілеу, ОСӨЖ нәтижесі бойынша сұхбаттасу.

3

3

Ұлттық табыстың көздері, оны бөлу және қайта бөлу.

пікірталас, шағын топтарда жұмыс істеу, ОСӨЖ нәтижесі бойынша сұхбаттасу.

3

4

Банктер және банктік жүйе.

пікірталас, тестілеу, ОСӨЖ нәтижесі бойынша сұхбаттасу.

3
Аралық бақылау

Ауызша сұрау, тестілеу, жағдайлық есептерді шешу

3
№ 2 кредит5

Медициналық сақтандыру жағдайында ЕПҰ-ның жұмысын жоспарлау.

презентация бизнес жоспарлады қорғау, ауызша сұрау, шағын топтарда жұмыс істеу, ОСӨЖ нәтижесі бойынша сұхбаттасу.

3

6

Экономикалық анализдың негізгі тәсілдері, оның ақпараттық базасы және ұйымдастыру.

Презентация өткізу, жағдайлық есептерді құрау және шешу, ОСӨЖ нәтижесі бойынша сұхбаттасу

3

7

Лизинг. Лизинг түрлері.

Презентация өткізу, екеулесіп жұмыс істеу, ОСӨЖ нәтижесі бойынша сұхбаттасу

3

8

Ақылы қызмет көрсететін медициналық мекемелерге салық алу.

Презентация өткізу, ауызша сұрау, тестілеу, ОСӨЖ нәтижесі бойынша сұхбаттасу

3
Аралық бақылау

ауызша сұрау, тестілеу

3
№ 3 кредит9

Медициналық қызметтерді мемелекеттік реттеу шаралары.

Презентация өткізу, пікірталас, ОСӨЖ нәтижесі бойынша сұхбаттасу.

3

10

Тауарлардың өмірлік циклі. Өмірлік цикл кезендеріндегі маркетингінің ерешеліктері.

Презентация өткізу, пікірталас, глоссарий кұрау, жағдайлық есептерді шешу, тестілеу, ОСӨЖ нәтижесі бойынша сұхбаттасу.

3

11

Идеялар маркетингі.

Презентация өткізу, пікірталас, ОСӨЖ нәтижесі бойынша сұхбаттасу.

3

12

Денсаулық сақтау менеджері үшін маркетингідегі ақпараттың рөлі.

Презентация өткізу, пікірталас, шағын топтарда жұмыс істеу, жағдайлық есептерді құрау және шешу, ОСӨЖ нәтижесі бойынша сұхбаттасу.

3
Аралық бақылау

ауызша сұрау, тестілеу

3
№ 4 кредит13

Мақсатты нарықты таңдау.

Презентация өткізу, ауызша сұрау, тестілеу, ОСӨЖ нәтижесі бойынша сұхбаттасу.

3

14

Денсаулық сақтау саласындағы тұтынушылық мінездің моделі, пациенттердің мінезіне әсер етуші факторлар.

Презентация өткізу, ауызша сұрау, жағдайлық есептерді құрау және шешу, ОСӨЖ нәтижесі бойынша сұхбаттасу.

3

15

Денсаулық сақтау саласындағы кәсіпкерлік қызметке салық салу.

Презентация өткізу, тестілеу, ОСӨЖ нәтижесі бойынша сұхбаттасу.

3

16

Медициналық қызметтерді жылжыту каналдары.

Презентация өткізу, шағын топтарда жұмыс істеу, жағдайлық есептер шешу, ОСӨЖ нәтижесі бойынша сұхбаттасу.

3
Аралық бақылау

ауызша сұрау, тестілеу

3

Барлығы

60Студенттің өздік жұмысының тақырыптық жоспары
Сабақ тақырыбының атауы

Сағаттар саны

1

Халықтың қоғамдық денсаулығы экономикалық категория.

5

2

Медициналық сақтандырудың халықарылық тәжірибесі. Медициналық сақтандыру, негізгі ұғым, медициналық сақтандырудың принциптері, түрлері.

5

3

Ерікті медициналық сақтандыру туралы ұғым.

5

4

ЕПҰ персоналының медициналық техниканы қолдану көрсеткіштерін есептеу.

5

5

Денсаулық сақтаудағы жалдау (аренда) және лизинг.

5

6

Әлеуметтік-этикалық маркетинг тұжырымдамасы және оның медициналық мекеменің өызметін басқару жүйесіндегі орны.

5

7

Дербес маркетинг. Білім маркетинг.

5

8

Жарнама компаниясын экологиялық жоспарлау.

5

9

Жарнама жүргізудің типтік әдістері.

5

10

Денсаулық сақтау маркетингіндегі кері байланыс.

5

11

Пациенттер тобы бойынша нарық сегментациясы.

5

12

Ситуациялық есеп ретінде ЕПҰ-ның бизнес жоспарын кұру.

5

Барлығы

608. Оқытудың және сабақ берудің әдістері

 • Дәрістер: шолу-иллюстрациялы, проблемалық

 • Тәжірибелік сабақтар: шағын топтардағы жұмыс, ауызша сұрастыру, тесттік тапсырмаларды шешу, жағдайлық есептер шешу, пән тақырыптарының негізгі сұрақтарын талқылау.

 • Оқытуышының жетекшілігімен өздік жұмыстар (ОСӨЖ): өтілген практикалық сабақ тақырыптарын жеке сұрақтарын тереқдете оқу, рефераттар және презентациялар дайындау, пікірталас, жеке және топтық тапсырмаларды орындау нәтижелерін талқылау, рефераттады қорғау, түрлі жобалардың презентациясы, бизнес жоспарларды кұру, ЕПҰ-ның негізгі экономикалық көрсеткіштерін есептеу үлгілері, кіші топтарда «миға шабул» жасау, оқытушымен барлық пайда болған сұрақтар жөнінде кеңесу, аралық бақылау өткізу.

 • Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ): студенттердің оқулықтармен және қосымша әдебиеттермен, электрондық тасымалдаушылардағы оқулықтармен жұмыс жасау, Power Point форматында презентация дайындау, жағдайлық есептер жазу, тесттік тапсырмалар құрастыру, реферат, баяндама, глоссарий дайындау, дидактикалық тапсырмалар құру, сабаққа әдістемелік ұсынымдар құру өз бетінше оқитын тақырыптар бойынша оқытушымен кеңесу.

9. Білім алушылардың білімдерін және дағдыларын бағалау әдістері: Ағымдық бақылау: ауызша/жазбаша сұрастыру, тестілеу, жағдайлық есептерді шешу, шагын топтарда жұмыс істеу кезінде өзін өзі бағалау және топтық бағалау, рефераттарды, баяндамаларды қорғау, құрылған глоссарийлерді тексеру.

Аралық бақылау: тестілеу, ауызша сұрастыру, жағдайлық есептерді шешу.

Қорытынды бақылау: тестілеуден және ауызша сұраудан/әңгімелесуден тұратын емтихан.

10. Ұсынылатын әдебиет:

негізгі

қазақша тілінде:

 1. Н.Қ. Мамыров, М.Ә. Мамыржанова Макроэкономика: оқулық. Алматы: Экономика, 2003. – 432 бет.

 2. С. Нысанбаев Маркетинг нарықтану: жоғары оқу орындарының студенттерге арналған оқулық. Алматы: Білім, 1999. – 288 бет.

 3. С.Н.Нысанбаев, Г.А. Садыханова Маркетинг негіздері: оқулық. – Алматы: Қазақ университеті, 2002. – 200 бет.

орысша тілінде:

 1. Экономика здравоохранения: учебное пособие/ под ред. А.В.Решетникова. – 2-е изд. – М., 2007. – 272 с.

 2. Управление и экономика здравоохранения: учебное пособие для ВУЗов / под ред. Академика РАМН А.И.Вялкова. – 3-е изд. – ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 664 с.

 3. Экономика и управление здравоохранением: Учебное пособие. Трушина Л.Ю., Тлепцеришев Р.А., Трушин А.Г., Демьянова Л.М. Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 384с.

 4. Маркетинговые исследования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие под ред. Васнецовой О.А. Товарищество научных изданий КМК. М., 2008.

қосымша

 1. Маркетинг: учебник для вузов. Багиев Г.Л., Анн Х. 3 издание. – СПб.: Питер 2007.

 2. Маркетинг менеджмент. Котлер Ф.– СПб.: Питер Ком. 2006.

 3. Теория маркетинга и менеджмента в сфере услуг. Шеденов У.К., Ильясов Д.К. – Алматы, Қазақ университеті, 2002.

 4. Маркетинг некоммерческих организаций. Урузбаева Н.А.– Алматы: Қазақ университеті, 2004.

 5. Современные методы управления и финансовый менеджмент учреждения здравоохранения/ под ред. Я.А. Накатиса, Ф.Н. Кадырова, М.: «ГРАНТЪ», 2005.

 6. Сестринское дело. Административно-управленческие дисциплины: Учебное пособие / Под ред. Г.П. Котельникова. – Ростов на Дону: Феникс, 2006. – 666 с.

 7. Журналы «Главная медицинская сестра». Москва.

 8. Журналы «Медицинская сестра». Москва.

 9. Журналы «Сестринское дело». Москва.

 10. Журналы «Милосердие». Алматы.

 11. Журнал «Медицинская помощь».

 12. Социальная энциклопедия/ Редкая А.П., Горкин Г.Н., Катульская Е.Д. и др. – М.: БРЭ, 2000.- 438с.

 13. Черносвитов Е.В. Социальная медицина: Учеб.пос. для студ. вузов. – М.: ВЛАДОС, 2000.

 14. Лисицын Ю.П., Полунина Н.В. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. – М.: Медицина, 2002.- 416с.

 15. Экономические основы здравоохранения. Методическое пособие для врачей и студентов медицинских вузов. – Саратов, 1999. – 27 с.

 16. Медицинский маркетинг. Методическое пособие для врачей и студентов медицинских вузов. – Саратов, 2000. – 30 с.


11. Қосымшалар:

- № 1 формасы «Реквизитке дейінгі, реквизиттен кейінгі және бір – бірімен шектес пәндерден білім берудің келісім хаттамасы» - қажеттілікке қарай;

Похожие:

Мейірбике ісі iconЖұмыс бағдарламасы Пән: «педиатриядағы мейірбике ісі»
Жұмыс бағдарламасы №2 балалар аурулары кафедрасымен 051101 «Мейірбике ісі» мамандығы бойынша «Педиатриядағы мейірбике ісі» типтік...
Мейірбике ісі iconПән: Хирургия мен реанимациядағы мейірбике ісі Пән коды
«Хирургия мен реанимациядағы мейірбике ісі» пәнінің жұмыс бағдарламасы «Мейірбике ісі» 051101 мамандығы бойынша типтік оқу бағдарламасына...
Мейірбике ісі iconАнестезиология және реаниматология курсымен
«Хирургия мен реанимациядағы мейірбике ісі» пәнінің жұмыс бағдарламасы «Мейірбике ісі» 051101 мамандығы бойынша типтік оқу бағдарламасына...
Мейірбике ісі iconКурсы 3 және оқу семестрі 5 Семей 2014
Силлабусты балалар аурулары кафедрасы құрастырды «Мейірбике ісі» мамандығы бойынша «Педиатриядағы мейірбике ісі» (Астана-2009) Типтік...
Мейірбике ісі iconКурсы 3 және оқу семестрі 5 Семей 2013
Силлабусты балалар аурулары кафедрасы құрастырды «Мейірбике ісі» мамандығы бойынша «Педиатриядағы мейірбике ісі» (Астана-2009) Типтік...
Мейірбике ісі iconКурсы : 4
Жұмыс бағдарламасы «Анестезиология және реаниматологиядағы мейірбике ісі» пәні бойынша «Мейірбике ісі кафедрасы анестезиология және...
Мейірбике ісі icon«Бекітемін» оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысының проректоры, м.ғ. д. М. У. Анартаева
Жұмыс бағдарламасы 5В110100 «Мейірбике ісі» мамандығы бойынша «Неврологиядағы мейірбике ісі» типтік бағдарламасы (№582 бұйрық Қр...
Мейірбике ісі iconВалеология модулі жұмыс бағдарламасына енгізілген толықтырулар мен өзгертулер
Госо 2006г. құрастырылған, ал 2012-2013 оқу жылында «Мейірбике ісі» факультетінің студенттері «Валеология» пәнін 2-ші курста өтетіндіктен,...
Мейірбике ісі iconПәні: «Тіршілік қауіпсіздік негіздері»
Мамандық: «Дәрігерлік емдеу ісі», «Қоғамдық денсаулық сақтау», «Мейірбике ісі», «Фармация»
Мейірбике ісі iconПәні: «Тіршілік қауіпсіздік негіздері»
Мамандық: «Дәрігерлік емдеу ісі», «Қоғамдық денсаулық сақтау», «Мейірбике ісі», «Фармация»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница