Министерство здравоохранения рк
Скачать 299.86 Kb.
НазваниеМинистерство здравоохранения рк
Дата конвертации15.02.2016
Размер299.86 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://repository.kaznmu.kz/13357/1/7. конт измер ТиПМ каз.doc

ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ

С.Д.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА


Бақылау өлшеу құралдары
Пәннің атауы: Менеджмент теориясы мен тәжірибесі


Мамандық 050507 Менеджмент


Құрастырушы: э.ғ.к., доцент Қалғанбаев Н.Ә.


АЛМАТЫ

2009


«Менеджменттің теориясы мен тәжірибесі» пәні бойынша бақылау өлшеу құралдары «Денсаулық сақтау мен фармацияда құқық негіздерімен маркетинг және менеджмент» кафедрасының мәжілісінде қарастырылған


_________ 200__ жыл, №__ хаттама

Кафедра меңгерушісі _______________ э.ғ.к., доцент Сыздыкова К.Ш.
Рейтингтік аралық бақылау № 1


Мазмұны: өткен тақырыптар бойынша ауызша түрде жүреді


І аралық бақылау сұрақтары

 1. Қазақстандағы салық менеджментінің пайда болуы.

 2. Салық менеджментінің принциптері.

 3. Кәсіпорындағы салықты басқару құрылымы.

 4. Салықты басқару әдісінің классификациясы.

 5. Фирманың инновациялық қызметі.

 6. Ғылыми-техникалық саясат және инновациялық менеджмент.

 7. Инновациялық менеджменттің ұйымдастырушылық түрі.

 8. Шетел мемлекеттеріндегі инновациялық менеджмент.

 9. Шығарылатын тауарлардың техникалық жаңартылуына өндірістің бейімделуі.

 10. Инновация үрдісін басқару жүйесі.

 11. Инновацияның басты көздері.

 12. Ұйымдарға стратегиялық басқарудағы анализ.

 13. Отандық кәсіпорындарға стратегиялық басқарудың әсері мен ерекшелігі.

 14. Жергілікті өзін-өзі басқаруды құру әдісі.

 15. Қазақстан Республикасындағы салық менеджментінің қойылымы.

 16. Экономиканың өсуіне әсер ететін факторлар; жаңалық, инновация, жаңашылдық.

 17. Экономикада болатын кризистік заңдылықтары.

 18. Қазақстан Республикасындағы жобалау менеджменті.

 19. Тәуекелділік табиғаты және оның пайда болуы.

 20. Менеджменттегі психология.

 21. Басқару шешімі туралы түсінік және оның ерекшеліктері.

 22. Командалық менеджменттің анықтамсы.

 23. Басқару әдістерінің мазмұны мен классификациясы.

 24. Менеджменттегі коммуникация.

 25. Басқару шешімдерін қабылдау және жүзеге асыру.

 26. Менеджмент функцияларының классификациясы.

 27. Ұйымдастыру менеджмент функциясы ретінде.

 28. Менеджменттегі жоспарлау.

 29. Менеджменттегі мотивация.

 30. Контроллинг ұйым басқаруды қамтамасыз ететін жүйе ретінде.

 31. Менеджмент жүйесіндегі маркетинг.Рейтингтік аралық бақылау № 2


Мазмұны: өткен тақырыптар бойынша ауызша түрде жүреді


ІІ аралық бақылау сұрақтары

 1. Еңбек дау-жанжалының себептері. Еңбек дау-жанжалын шешу.

 2. Еңбек дау-жанжалының әлеуметтік құрылымы және мәні, көрсеткіштері, түрлері.

 3. Дау-жанжалдық жағдайдың алдын алу.

 4. Дау-жанжалды басқару тәсілдері

 5. Басқару этикасы.

 6. Ұйымдастыру- шылық мәдениет.

 7. Ұйымдастыру- шылық мәдениет түсінігі.

 8. Ұйым бағалықтары. Белгі-таңбалық жүйесін функционалдау.

 9. Инновациялық мәдениеті енгізу механизмі.

 10. Кәсіпкерлік мәдениет.

 11. Корпоративті мәдениет.Іскерлік этика қағидасы.

 12. Қазіргі кездегі өндірістің белгілері.

 13. Өндірістік үрдістің түрлері.

 14. Өндірісті басқарудың функциялары және міндет мақсаттары.

 15. Өндірістік жүйе түрлері.

 16. Кәсіпорынның өндірістік құрылымы. Өндіріс жүйе ретінде.

 17. Өндірісті жоспарлау. Өнім шығаруды жоспарлау.

 18. Өндірісті материалды-техникалық ресурстармен қамтамасыз ету.

 19. Шұғыл басқарудың басты функциялары

 20. Өндірісті басқару құрылымын тиімді ұйымдастыру принциптерін инветициялау

 21. Технологияны басқару жүйесі.

 22. Инновациялық құрылым. Өндірісті басқарудың ұйымдастырушылық тиімділігі.

 23. Өндірістік тапсырмаларды алу.

 24. Өнімнің бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз етудегі сапаның рөлі.

 25. Сапаны басқару жүйесі және өнімді сертификаттау.

 26. Сапа экономикалық категория ретінде.Сапа менеджментінің даму сатылары.

 27. Отандық кәсіпорындардағы еңбекақының ерекшеліктері.

 28. Тарифтік ставкалар.

 29. Еңбекақыны төлеу жүйесі мен формалары.

 30. Ақпараттық, қаржылық, материялдық қайта құру үрдісінің үзіліссіздігі ретінде экономикалық жүйеніі механизмін функционалдау.ВАРИАНТ 1

«Менеджмент теориясы мен тәжірибесі» пәні бойынша рейтингтік аралық бақылау

1. Шешілетін мәселелердің ауқымдылығына, көлеміне байланысты шешімдер қандай болып бөлінеді?

1) жалпы, жеке

2) реттелген, реттелмеген

3) ресми, бейресми

4) арнаулы, тұрақты

5) бағдарланған, бағдарланбаған


2. Басқару ғылымының пәні немен сипатталады?

1) басқарудың даму эволюциясымен

2) басқарудағы қарым-қатынаспен

3) мақсаттылықпен

4) жүйелердің болуымен

5) басқару механизмінің элементтерімен


3. Алдын ала бақылау үш салада қолданылады. Олар:

1) адамдар, материалдық және қаржы ресурстары

2) табиғи ресурстар, өңдеу және өткізу

3) техникалық,биологиялық, әлеуметтік

4) техника, технология, құрылым

5) ақпараттық, техникалық, шикізат ресурстары


4. Мотивация дегеніміз – бұл...

1) әркімнің өз мақсатына жетуі үшін өзгелерді қызметке тарту процесі

2) әркімнің өз мақсатына және ұйым мақсатына жетуі үшін, өзіне және өзгелерге өкілеттілік беру процесі

3) әркімнің ұйым мақсатына жетуі үшін билікке ұмтылу процесі

4) әркімнің өз мақсатына және ұйым мақсатына жетуі үшін, өзін және өзгелерді қызметке тарту процесі

5) мотивациялау процесі


5.Ұйымдық шешімдердің түрлері:

1) бағдарланған, бағдарланбаған

2) жүйеленген, жоспарланған

3) жоспарланған, жоспарланбаған

4) саналы, стихиялы

5) процестік, жүйелік, жағдайлық


6. Тиімді бақылаудың басты принципі не жатады?

1) қажетті ресурстардың болуы

2) жоспарға сәйкес жүргізілуі

3) жүйелік және жан-жақты болуы

4) мамандану дәрежесіне сәйкестігі

5) делегирлеу


7. Әкімшілік аппараттың түрлері қандай?

1) штабтық, сызықтық, қызмет көрсетуші

2) жеке, линиялық, функционалды

3) кеңестік, қызмет көрсетуші, жеке

4) штабтық, жеке

5) арнайы, тұрақты, келісімді


8. Портер-Лоулер моделінде орындалған жұмыс нәтижелері неге байланысты болып келеді?

1) табиғи қажеттіліктерге

2) ішкі және сыртқы марапаттауға

3) мотивацияға және гигиеналық факторға

4) басқару деңгейлеріне байланысты

5) еңбек бөлінісіне байланысты


9. Жүйенің басты элементі ретінде не қарастырылады?

1) жүйенің басқарылу шарттары

2) жүйе параметрлері

3) басқару деңгейлері

4) кіші жүйе

5) экономикалық жүйелер


10. А. Маслоу өз теориясында қажеттіліктерді қалай бөлген?

1) негізгі, толықтырушы

2) ішкі, сыртқы

3) жеке, жалпы

4) мазмұндылық, процессуалдық

5) алғашқы, қосымша


11. Институционалдық деңгей басшыларына қандай басшыларды жатқызамыз?

1) басқару процесін жүргізетін басшылар

2) шешім қабылдауға әсер ететін басшылар

3) жоғарғы буын басшылары

4) ортаңғы буын басшылары

5) төменгі буын басшылары


12. А.Маслоу теориясына қойылған басты сын:

1) басқару принциптерін қарастырмағаны

2) өндіріс процесін дұрыс ұйымдастырмауы

3) адамдар арсындағв қатынастарды дұрыс реттемеуі

4) адамдардың жеке ерекшеліктерін назарына алмауы

5) мотивтерді үйлестірмеуі


13. Өкілеттіліктер делегирленуі:

1) жеке тұлғаға

2) заңды тұлғаға

3) мемлекетке

4) қызмет орнына

5) міндетке


14. Ұйымның ішкі ортасы қандай жағдайлық факторларға негізделеді?

1) ресурстар, сыртқы ортаға тәуелділік, еңбек бөлінісі, басқарудың қажеттілігі

2) саяси, ҒТП, әлеуметтік-мәдени, экономикалық, халықаралық

3) мақсат, міндет, құрылым, технология, еңбек ресурстары

4) тұтынушылар, бәсекелестер, жабдықтаушылар, кәсіподақ, заң органдары

5) басқару процесі, басқару, процес


15. Физикалық модельдің ерекшелігі не?

1) ұйымдасқандыққа ұмтылуы

2) энтропияға ұшырауы

3) модельді біртұтас объект ретінде қарастыруы

4) модельді символдардың көмегімен суреттеу

5) қол еңбегін пайдалану


16. Басқару шешімдерінің компетенттілігі:

1) басқару субъектілерінің арнаулы білімінің болуы

2) шешімдердің дер кезінде қабылдануы

3) шешімдердің сабақтастылығы

4) биліктілігі мен өкілеттілігі

5) тиімділігі мен үнемділігі


17. Мотивацияның процессуалдық теорияларына - қандай теориялар жатады?

1) күту теориясы, әділеттілік теориясы, Маслоудың иерархиялық теориясы

2) Маслоу теориясы, Мак Клелланд теориясы, Герцбергтің қос факторлы теориясы

3) күту теориясы, әділеттілік теориясы, Портер-Лоулер моделі

4) күту теориясы, Портер-Лоулер моделі, кешенді-процессуалдық теория

5) әділеттілік теориясы мен бақылау теориясы


18. Ұйым міндеттерінің қандай категориялары бар?

1) адамдармен, өндіріс заттарымен, ақпараттармен жұмыс жасау

2) матрицалық, жобалық, функционалдық құрылымдармен жұмыс жасау

3) тактика, саясат, процедура, ережемен жұмыс жасау

4) стандарттармен, критерилермен жұмыс жасау

5) салалық, сала аралық, аймақтық категориялармен жұмыс жасау


19. Технологияны жіктеудің Томпсон жүйесі:

1) жеке өндіріс, жалпылама өндіріс, үзіліссіз

2) көп бөлімді, делдалдық, интенсивті

3) аз сериялы, көп сериялы, жалпылама өндіріс

4) интенсивті және экстенсивті

5) тармақталынған, тармақталынбаған


20. Басқарудың адамгершілік қарым-қатынастар мектебінің негізін қалаған кімдер?

1) Анри Файоль, Линдалл Урвик

2) Элтон Мэйо, Мэри Паркер Фоллет

3) Фредерик Тейлор, Генри Гант, Гилбреттер

4) Генри Гант, Элтон Мэйо

5) Линдалл Урвик, Мэри Паркер Фоллет


ВАРИАНТ 2

«Менеджмент теориясы мен тәжірибесі» пәні бойынша рейтингтік аралық бақылау


1.Ұйымдық шешімдердің түрлері:

1) бағдарланған, бағдарланбаған

2) жүйеленген, жоспарланған

3) жоспарланған, жоспарланбаған

4) саналы, стихиялы

5) процестік, жүйелік, жағдайлық


2. Тиімді бақылаудың басты принципі не жатады?

1) қажетті ресурстардың болуы

2) жоспарға сәйкес жүргізілуі

3) жүйелік және жан-жақты болуы

4) мамандану дәрежесіне сәйкестігі

5) делегирлеу


3. Әкімшілік аппараттың түрлері қандай?

1) штабтық, сызықтық, қызмет көрсетуші

2) жеке, линиялық, функционалды

3) кеңестік, қызмет көрсетуші, жеке

4) штабтық, жеке

5) арнайы, тұрақты, келісімді


4. Портер-Лоулер моделінде орындалған жұмыс нәтижелері неге байланысты болып келеді?

1) табиғи қажеттіліктерге

2) ішкі және сыртқы марапаттауға

3) мотивацияға және гигиеналық факторға

4) басқару деңгейлеріне байланысты

5) еңбек бөлінісіне байланысты


5. Жүйенің басты элементі ретінде не қарастырылады?

1) жүйенің басқарылу шарттары

2) жүйе параметрлері

3) басқару деңгейлері

4) кіші жүйе

5) экономикалық жүйелер


6. А. Маслоу өз теориясында қажеттіліктерді қалай бөлген?

1) негізгі, толықтырушы

2) ішкі, сыртқы

3) жеке, жалпы

4) мазмұндылық, процессуалдық

5) алғашқы, қосымша


7. Институционалдық деңгей басшыларына қандай басшыларды жатқызамыз?

1) басқару процесін жүргізетін басшылар

2) шешім қабылдауға әсер ететін басшылар

3) жоғарғы буын басшылары

4) ортаңғы буын басшылары

5) төменгі буын басшылары


8. А.Маслоу теориясына қойылған басты сын:

1) басқару принциптерін қарастырмағаны

2) өндіріс процесін дұрыс ұйымдастырмауы

3) адамдар арсындағв қатынастарды дұрыс реттемеуі

4) адамдардың жеке ерекшеліктерін назарына алмауы

5) мотивтерді үйлестірмеуі


9. Өкілеттіліктер делегирленуі:

1) жеке тұлғаға

2) заңды тұлғаға

3) мемлекетке

4) қызмет орнына

5) міндетке


10. Ұйымның ішкі ортасы қандай жағдайлық факторларға негізделеді?

1) ресурстар, сыртқы ортаға тәуелділік, еңбек бөлінісі, басқарудың қажеттілігі

2) саяси, ҒТП, әлеуметтік-мәдени, экономикалық, халықаралық

3) мақсат, міндет, құрылым, технология, еңбек ресурстары

4) тұтынушылар, бәсекелестер, жабдықтаушылар, кәсіподақ, заң органдары

5) басқару процесі, басқару, процес


11. Физикалық модельдің ерекшелігі не?

1) ұйымдасқандыққа ұмтылуы

2) энтропияға ұшырауы

3) модельді біртұтас объект ретінде қарастыруы

4) модельді символдардың көмегімен суреттеу

5) қол еңбегін пайдалану


12. Басқару шешімдерінің компетенттілігі:

1) басқару субъектілерінің арнаулы білімінің болуы

2) шешімдердің дер кезінде қабылдануы

3) шешімдердің сабақтастылығы

4) биліктілігі мен өкілеттілігі

5) тиімділігі мен үнемділігі


13. Мотивацияның процессуалдық теорияларына - қандай теориялар жатады?

1) күту теориясы, әділеттілік теориясы, Маслоудың иерархиялық теориясы

2) Маслоу теориясы, Мак Клелланд теориясы, Герцбергтің қос факторлы теориясы

3) күту теориясы, әділеттілік теориясы, Портер-Лоулер моделі

4) күту теориясы, Портер-Лоулер моделі, кешенді-процессуалдық теория

5) әділеттілік теориясы мен бақылау теориясы


14. Ұйым міндеттерінің қандай категориялары бар?

1) адамдармен, өндіріс заттарымен, ақпараттармен жұмыс жасау

2) матрицалық, жобалық, функционалдық құрылымдармен жұмыс жасау

3) тактика, саясат, процедура, ережемен жұмыс жасау

4) стандарттармен, критерилермен жұмыс жасау

5) салалық, сала аралық, аймақтық категориялармен жұмыс жасау


15. Технологияны жіктеудің Томпсон жүйесі:

1) жеке өндіріс, жалпылама өндіріс, үзіліссіз

2) көп бөлімді, делдалдық, интенсивті

3) аз сериялы, көп сериялы, жалпылама өндіріс

4) интенсивті және экстенсивті

5) тармақталынған, тармақталынбаған


16. Басқарудың адамгершілік қарым-қатынастар мектебінің негізін қалаған кімдер?

1) Анри Файоль, Линдалл Урвик

2) Элтон Мэйо, Мэри Паркер Фоллет

3) Фредерик Тейлор, Генри Гант, Гилбреттер

4) Генри Гант, Элтон Мэйо

5) Линдалл Урвик, Мэри Паркер Фоллет


17. Шешілетін мәселелердің ауқымдылығына, көлеміне байланысты шешімдер қандай болып бөлінеді?

1) жалпы, жеке

2) реттелген, реттелмеген

3) ресми, бейресми

4) арнаулы, тұрақты

5) бағдарланған, бағдарланбаған


18. Басқару ғылымының пәні немен сипатталады?

1) басқарудың даму эволюциясымен

2) басқарудағы қарым-қатынаспен

3) мақсаттылықпен

4) жүйелердің болуымен

5) басқару механизмінің элементтерімен


19. Алдын ала бақылау үш салада қолданылады. Олар:

1) адамдар, материалдық және қаржы ресурстары

2) табиғи ресурстар, өңдеу және өткізу

3) техникалық,биологиялық, әлеуметтік

4) техника, технология, құрылым

5) ақпараттық, техникалық, шикізат ресурстары


20. Мотивация дегеніміз – бұл...

1) әркімнің өз мақсатына жетуі үшін өзгелерді қызметке тарту процесі

2) әркімнің өз мақсатына және ұйым мақсатына жетуі үшін, өзіне және өзгелерге өкілеттілік беру процесі

3) әркімнің ұйым мақсатына жетуі үшін билікке ұмтылу процесі

4) әркімнің өз мақсатына және ұйым мақсатына жетуі үшін, өзін және өзгелерді қызметке тарту процесі

5) мотивациялау процесі


ВАРИАНТ 3

«Менеджмент теориясы мен тәжірибесі» пәні бойынша рейтингтік аралық бақылау


1. Жүйенің басты элементі ретінде не қарастырылады?

1) жүйенің басқарылу шарттары

2) жүйе параметрлері

3) басқару деңгейлері

4) кіші жүйе

5) экономикалық жүйелер


2. А. Маслоу өз теориясында қажеттіліктерді қалай бөлген?

1) негізгі, толықтырушы

2) ішкі, сыртқы

3) жеке, жалпы

4) мазмұндылық, процессуалдық

5) алғашқы, қосымша


3. Институционалдық деңгей басшыларына қандай басшыларды жатқызамыз?

1) басқару процесін жүргізетін басшылар

2) шешім қабылдауға әсер ететін басшылар

3) жоғарғы буын басшылары

4) ортаңғы буын басшылары

5) төменгі буын басшылары


4. А.Маслоу теориясына қойылған басты сын:

1) басқару принциптерін қарастырмағаны

2) өндіріс процесін дұрыс ұйымдастырмауы

3) адамдар арсындағв қатынастарды дұрыс реттемеуі

4) адамдардың жеке ерекшеліктерін назарына алмауы

5) мотивтерді үйлестірмеуі


5. Өкілеттіліктер делегирленуі:

1) жеке тұлғаға

2) заңды тұлғаға

3) мемлекетке

4) қызмет орнына

5) міндетке


6. Ұйымның ішкі ортасы қандай жағдайлық факторларға негізделеді?

1) ресурстар, сыртқы ортаға тәуелділік, еңбек бөлінісі, басқарудың қажеттілігі

2) саяси, ҒТП, әлеуметтік-мәдени, экономикалық, халықаралық

3) мақсат, міндет, құрылым, технология, еңбек ресурстары

4) тұтынушылар, бәсекелестер, жабдықтаушылар, кәсіподақ, заң органдары

5) басқару процесі, басқару, процес


7. Физикалық модельдің ерекшелігі не?

1) ұйымдасқандыққа ұмтылуы

2) энтропияға ұшырауы

3) модельді біртұтас объект ретінде қарастыруы

4) модельді символдардың көмегімен суреттеу

5) қол еңбегін пайдалану


8. Басқару шешімдерінің компетенттілігі:

1) басқару субъектілерінің арнаулы білімінің болуы

2) шешімдердің дер кезінде қабылдануы

3) шешімдердің сабақтастылығы

4) биліктілігі мен өкілеттілігі

5) тиімділігі мен үнемділігі


9. Мотивацияның процессуалдық теорияларына - қандай теориялар жатады?

1) күту теориясы, әділеттілік теориясы, Маслоудың иерархиялық теориясы

2) Маслоу теориясы, Мак Клелланд теориясы, Герцбергтің қос факторлы теориясы

3) күту теориясы, әділеттілік теориясы, Портер-Лоулер моделі

4) күту теориясы, Портер-Лоулер моделі, кешенді-процессуалдық теория

5) әділеттілік теориясы мен бақылау теориясы


10. Ұйым міндеттерінің қандай категориялары бар?

1) адамдармен, өндіріс заттарымен, ақпараттармен жұмыс жасау

2) матрицалық, жобалық, функционалдық құрылымдармен жұмыс жасау

3) тактика, саясат, процедура, ережемен жұмыс жасау

4) стандарттармен, критерилермен жұмыс жасау

5) салалық, сала аралық, аймақтық категориялармен жұмыс жасау


11. Технологияны жіктеудің Томпсон жүйесі:

1) жеке өндіріс, жалпылама өндіріс, үзіліссіз

2) көп бөлімді, делдалдық, интенсивті

3) аз сериялы, көп сериялы, жалпылама өндіріс

4) интенсивті және экстенсивті

5) тармақталынған, тармақталынбаған


12. Басқарудың адамгершілік қарым-қатынастар мектебінің негізін қалаған кімдер?

1) Анри Файоль, Линдалл Урвик

2) Элтон Мэйо, Мэри Паркер Фоллет

3) Фредерик Тейлор, Генри Гант, Гилбреттер

4) Генри Гант, Элтон Мэйо

5) Линдалл Урвик, Мэри Паркер Фоллет


13. Шешілетін мәселелердің ауқымдылығына, көлеміне байланысты шешімдер қандай болып бөлінеді?

1) жалпы, жеке

2) реттелген, реттелмеген

3) ресми, бейресми

4) арнаулы, тұрақты

5) бағдарланған, бағдарланбаған


14. Басқару ғылымының пәні немен сипатталады?

1) басқарудың даму эволюциясымен

2) басқарудағы қарым-қатынаспен

3) мақсаттылықпен

4) жүйелердің болуымен

5) басқару механизмінің элементтерімен


15. Алдын ала бақылау үш салада қолданылады. Олар:

1) адамдар, материалдық және қаржы ресурстары

2) табиғи ресурстар, өңдеу және өткізу

3) техникалық,биологиялық, әлеуметтік

4) техника, технология, құрылым

5) ақпараттық, техникалық, шикізат ресурстары


16. Мотивация дегеніміз – бұл...

1) әркімнің өз мақсатына жетуі үшін өзгелерді қызметке тарту процесі

2) әркімнің өз мақсатына және ұйым мақсатына жетуі үшін, өзіне және өзгелерге өкілеттілік беру процесі

3) әркімнің ұйым мақсатына жетуі үшін билікке ұмтылу процесі

4) әркімнің өз мақсатына және ұйым мақсатына жетуі үшін, өзін және өзгелерді қызметке тарту процесі

5) мотивациялау процесі


17.Ұйымдық шешімдердің түрлері:

1) бағдарланған, бағдарланбаған

2) жүйеленген, жоспарланған

3) жоспарланған, жоспарланбаған

4) саналы, стихиялы

5) процестік, жүйелік, жағдайлық


18. Тиімді бақылаудың басты принципі не жатады?

1) қажетті ресурстардың болуы

2) жоспарға сәйкес жүргізілуі

3) жүйелік және жан-жақты болуы

4) мамандану дәрежесіне сәйкестігі

5) делегирлеу


19. Әкімшілік аппараттың түрлері қандай?

1) штабтық, сызықтық, қызмет көрсетуші

2) жеке, линиялық, функционалды

3) кеңестік, қызмет көрсетуші, жеке

4) штабтық, жеке

5) арнайы, тұрақты, келісімді


20. Портер-Лоулер моделінде орындалған жұмыс нәтижелері неге байланысты болып келеді?

1) табиғи қажеттіліктерге

2) ішкі және сыртқы марапаттауға

3) мотивацияға және гигиеналық факторға

4) басқару деңгейлеріне байланысты

5) еңбек бөлінісіне байланысты


ВАРИАНТ 4

«Менеджмент теориясы мен тәжірибесі» пәні бойынша рейтингтік аралық бақылау

1. Өкілеттіліктер делегирленуі:

1) жеке тұлғаға

2) заңды тұлғаға

3) мемлекетке

4) қызмет орнына

5) міндетке


2. Ұйымның ішкі ортасы қандай жағдайлық факторларға негізделеді?

1) ресурстар, сыртқы ортаға тәуелділік, еңбек бөлінісі, басқарудың қажеттілігі

2) саяси, ҒТП, әлеуметтік-мәдени, экономикалық, халықаралық

3) мақсат, міндет, құрылым, технология, еңбек ресурстары

4) тұтынушылар, бәсекелестер, жабдықтаушылар, кәсіподақ, заң органдары

5) басқару процесі, басқару, процес


3. Физикалық модельдің ерекшелігі не?

1) ұйымдасқандыққа ұмтылуы

2) энтропияға ұшырауы

3) модельді біртұтас объект ретінде қарастыруы

4) модельді символдардың көмегімен суреттеу

5) қол еңбегін пайдалану


4. Басқару шешімдерінің компетенттілігі:

1) басқару субъектілерінің арнаулы білімінің болуы

2) шешімдердің дер кезінде қабылдануы

3) шешімдердің сабақтастылығы

4) биліктілігі мен өкілеттілігі

5) тиімділігі мен үнемділігі


5. Мотивацияның процессуалдық теорияларына - қандай теориялар жатады?

1) күту теориясы, әділеттілік теориясы, Маслоудың иерархиялық теориясы

2) Маслоу теориясы, Мак Клелланд теориясы, Герцбергтің қос факторлы теориясы

3) күту теориясы, әділеттілік теориясы, Портер-Лоулер моделі

4) күту теориясы, Портер-Лоулер моделі, кешенді-процессуалдық теория

5) әділеттілік теориясы мен бақылау теориясы


6. Ұйым міндеттерінің қандай категориялары бар?

1) адамдармен, өндіріс заттарымен, ақпараттармен жұмыс жасау

2) матрицалық, жобалық, функционалдық құрылымдармен жұмыс жасау

3) тактика, саясат, процедура, ережемен жұмыс жасау

4) стандарттармен, критерилермен жұмыс жасау

5) салалық, сала аралық, аймақтық категориялармен жұмыс жасау


7. Технологияны жіктеудің Томпсон жүйесі:

1) жеке өндіріс, жалпылама өндіріс, үзіліссіз

2) көп бөлімді, делдалдық, интенсивті

3) аз сериялы, көп сериялы, жалпылама өндіріс

4) интенсивті және экстенсивті

5) тармақталынған, тармақталынбаған


8. Басқарудың адамгершілік қарым-қатынастар мектебінің негізін қалаған кімдер?

1) Анри Файоль, Линдалл Урвик

2) Элтон Мэйо, Мэри Паркер Фоллет

3) Фредерик Тейлор, Генри Гант, Гилбреттер

4) Генри Гант, Элтон Мэйо

5) Линдалл Урвик, Мэри Паркер Фоллет


9. Шешілетін мәселелердің ауқымдылығына, көлеміне байланысты шешімдер қандай болып бөлінеді?

1) жалпы, жеке

2) реттелген, реттелмеген

3) ресми, бейресми

4) арнаулы, тұрақты

5) бағдарланған, бағдарланбаған


10. Басқару ғылымының пәні немен сипатталады?

1) басқарудың даму эволюциясымен

2) басқарудағы қарым-қатынаспен

3) мақсаттылықпен

4) жүйелердің болуымен

5) басқару механизмінің элементтерімен


11. Алдын ала бақылау үш салада қолданылады. Олар:

1) адамдар, материалдық және қаржы ресурстары

2) табиғи ресурстар, өңдеу және өткізу

3) техникалық,биологиялық, әлеуметтік

4) техника, технология, құрылым

5) ақпараттық, техникалық, шикізат ресурстары


12. Мотивация дегеніміз – бұл...

1) әркімнің өз мақсатына жетуі үшін өзгелерді қызметке тарту процесі

2) әркімнің өз мақсатына және ұйым мақсатына жетуі үшін, өзіне және өзгелерге өкілеттілік беру процесі

3) әркімнің ұйым мақсатына жетуі үшін билікке ұмтылу процесі

4) әркімнің өз мақсатына және ұйым мақсатына жетуі үшін, өзін және өзгелерді қызметке тарту процесі

5) мотивациялау процесі


13.Ұйымдық шешімдердің түрлері:

1) бағдарланған, бағдарланбаған

2) жүйеленген, жоспарланған

3) жоспарланған, жоспарланбаған

4) саналы, стихиялы

5) процестік, жүйелік, жағдайлық


14. Тиімді бақылаудың басты принципі не жатады?

1) қажетті ресурстардың болуы

2) жоспарға сәйкес жүргізілуі

3) жүйелік және жан-жақты болуы

4) мамандану дәрежесіне сәйкестігі

5) делегирлеу


15. Әкімшілік аппараттың түрлері қандай?

1) штабтық, сызықтық, қызмет көрсетуші

2) жеке, линиялық, функционалды

3) кеңестік, қызмет көрсетуші, жеке

4) штабтық, жеке

5) арнайы, тұрақты, келісімді


16. Портер-Лоулер моделінде орындалған жұмыс нәтижелері неге байланысты болып келеді?

1) табиғи қажеттіліктерге

2) ішкі және сыртқы марапаттауға

3) мотивацияға және гигиеналық факторға

4) басқару деңгейлеріне байланысты

5) еңбек бөлінісіне байланысты


17. Жүйенің басты элементі ретінде не қарастырылады?

1) жүйенің басқарылу шарттары

2) жүйе параметрлері

3) басқару деңгейлері

4) кіші жүйе

5) экономикалық жүйелер


18. А. Маслоу өз теориясында қажеттіліктерді қалай бөлген?

1) негізгі, толықтырушы

2) ішкі, сыртқы

3) жеке, жалпы

4) мазмұндылық, процессуалдық

5) алғашқы, қосымша


19. Институционалдық деңгей басшыларына қандай басшыларды жатқызамыз?

1) басқару процесін жүргізетін басшылар

2) шешім қабылдауға әсер ететін басшылар

3) жоғарғы буын басшылары

4) ортаңғы буын басшылары

5) төменгі буын басшылары


20. А.Маслоу теориясына қойылған басты сын:

1) басқару принциптерін қарастырмағаны

2) өндіріс процесін дұрыс ұйымдастырмауы

3) адамдар арсындағв қатынастарды дұрыс реттемеуі

4) адамдардың жеке ерекшеліктерін назарына алмауы

5) мотивтерді үйлестірмеуі


ВАРИАНТ 5

«Менеджмент теориясы мен тәжірибесі» пәні бойынша рейтингтік аралық бақылау

1. Мотивацияның процессуалдық теорияларына - қандай теориялар жатады?

1) күту теориясы, әділеттілік теориясы, Маслоудың иерархиялық теориясы

2) Маслоу теориясы, Мак Клелланд теориясы, Герцбергтің қос факторлы теориясы

3) күту теориясы, әділеттілік теориясы, Портер-Лоулер моделі

4) күту теориясы, Портер-Лоулер моделі, кешенді-процессуалдық теория

5) әділеттілік теориясы мен бақылау теориясы


2. Ұйым міндеттерінің қандай категориялары бар?

1) адамдармен, өндіріс заттарымен, ақпараттармен жұмыс жасау

2) матрицалық, жобалық, функционалдық құрылымдармен жұмыс жасау

3) тактика, саясат, процедура, ережемен жұмыс жасау

4) стандарттармен, критерилермен жұмыс жасау

5) салалық, сала аралық, аймақтық категориялармен жұмыс жасау


3. Технологияны жіктеудің Томпсон жүйесі:

1) жеке өндіріс, жалпылама өндіріс, үзіліссіз

2) көп бөлімді, делдалдық, интенсивті

3) аз сериялы, көп сериялы, жалпылама өндіріс

4) интенсивті және экстенсивті

5) тармақталынған, тармақталынбаған


4. Басқарудың адамгершілік қарым-қатынастар мектебінің негізін қалаған кімдер?

1) Анри Файоль, Линдалл Урвик

2) Элтон Мэйо, Мэри Паркер Фоллет

3) Фредерик Тейлор, Генри Гант, Гилбреттер

4) Генри Гант, Элтон Мэйо

5) Линдалл Урвик, Мэри Паркер Фоллет


5. Шешілетін мәселелердің ауқымдылығына, көлеміне байланысты шешімдер қандай болып бөлінеді?

1) жалпы, жеке

2) реттелген, реттелмеген

3) ресми, бейресми

4) арнаулы, тұрақты

5) бағдарланған, бағдарланбаған


6. Басқару ғылымының пәні немен сипатталады?

1) басқарудың даму эволюциясымен

2) басқарудағы қарым-қатынаспен

3) мақсаттылықпен

4) жүйелердің болуымен

5) басқару механизмінің элементтерімен


7. Алдын ала бақылау үш салада қолданылады. Олар:

1) адамдар, материалдық және қаржы ресурстары

2) табиғи ресурстар, өңдеу және өткізу

3) техникалық,биологиялық, әлеуметтік

4) техника, технология, құрылым

5) ақпараттық, техникалық, шикізат ресурстары


8. Мотивация дегеніміз – бұл...

1) әркімнің өз мақсатына жетуі үшін өзгелерді қызметке тарту процесі

2) әркімнің өз мақсатына және ұйым мақсатына жетуі үшін, өзіне және өзгелерге өкілеттілік беру процесі

3) әркімнің ұйым мақсатына жетуі үшін билікке ұмтылу процесі

4) әркімнің өз мақсатына және ұйым мақсатына жетуі үшін, өзін және өзгелерді қызметке тарту процесі

5) мотивациялау процесі


9.Ұйымдық шешімдердің түрлері:

1) бағдарланған, бағдарланбаған

2) жүйеленген, жоспарланған

3) жоспарланған, жоспарланбаған

4) саналы, стихиялы

5) процестік, жүйелік, жағдайлық


10. Тиімді бақылаудың басты принципі не жатады?

1) қажетті ресурстардың болуы

2) жоспарға сәйкес жүргізілуі

3) жүйелік және жан-жақты болуы

4) мамандану дәрежесіне сәйкестігі

5) делегирлеу

11. Әкімшілік аппараттың түрлері қандай?

1) штабтық, сызықтық, қызмет көрсетуші

2) жеке, линиялық, функционалды

3) кеңестік, қызмет көрсетуші, жеке

4) штабтық, жеке

5) арнайы, тұрақты, келісімді


12. Портер-Лоулер моделінде орындалған жұмыс нәтижелері неге байланысты болып келеді?

1) табиғи қажеттіліктерге

2) ішкі және сыртқы марапаттауға

3) мотивацияға және гигиеналық факторға

4) басқару деңгейлеріне байланысты

5) еңбек бөлінісіне байланысты


13. Жүйенің басты элементі ретінде не қарастырылады?

1) жүйенің басқарылу шарттары

2) жүйе параметрлері

3) басқару деңгейлері

4) кіші жүйе

5) экономикалық жүйелер


14. А. Маслоу өз теориясында қажеттіліктерді қалай бөлген?

1) негізгі, толықтырушы

2) ішкі, сыртқы

3) жеке, жалпы

4) мазмұндылық, процессуалдық

5) алғашқы, қосымша


15. Институционалдық деңгей басшыларына қандай басшыларды жатқызамыз?

1) басқару процесін жүргізетін басшылар

2) шешім қабылдауға әсер ететін басшылар

3) жоғарғы буын басшылары

4) ортаңғы буын басшылары

5) төменгі буын басшылары


16. А.Маслоу теориясына қойылған басты сын:

1) басқару принциптерін қарастырмағаны

2) өндіріс процесін дұрыс ұйымдастырмауы

3) адамдар арсындағв қатынастарды дұрыс реттемеуі

4) адамдардың жеке ерекшеліктерін назарына алмауы

5) мотивтерді үйлестірмеуі


17. Өкілеттіліктер делегирленуі:

1) жеке тұлғаға

2) заңды тұлғаға

3) мемлекетке

4) қызмет орнына

5) міндетке


18. Ұйымның ішкі ортасы қандай жағдайлық факторларға негізделеді?

1) ресурстар, сыртқы ортаға тәуелділік, еңбек бөлінісі, басқарудың қажеттілігі

2) саяси, ҒТП, әлеуметтік-мәдени, экономикалық, халықаралық

3) мақсат, міндет, құрылым, технология, еңбек ресурстары

4) тұтынушылар, бәсекелестер, жабдықтаушылар, кәсіподақ, заң органдары

5) басқару процесі, басқару, процес


19. Физикалық модельдің ерекшелігі не?

1) ұйымдасқандыққа ұмтылуы

2) энтропияға ұшырауы

3) модельді біртұтас объект ретінде қарастыруы

4) модельді символдардың көмегімен суреттеу

5) қол еңбегін пайдалану


20. Басқару шешімдерінің компетенттілігі:

1) басқару субъектілерінің арнаулы білімінің болуы

2) шешімдердің дер кезінде қабылдануы

3) шешімдердің сабақтастылығы

4) биліктілігі мен өкілеттілігі

5) тиімділігі мен үнемділігі


Әдебитттер тізімі


Негізгі әдебиеттер:

 1. Басқару негіздері. Оқу құралы, Экономика, 1997*

 2. Менджмент негіздері. Ахметов А., 2005*

 3. Менеджмент (лекциялар курсы). Бердалиев К.Б., Алматы: Экономика, 2006*

 4. Менеджмент теориясы мен тәжірибесі. ЮАТ баспасы, 2002*

 5. Мескон М.Х. и др. Основы менеджмента/Пер. с англ.-М.:Дело,1992*


Қосымша әдебиеттер:

 1. Виханский О.С., Наумов А.И. менеджмент.-М.: Гардарика, 1996*

 2. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер /Пер с англ..-М.:Дело,1991*

 3. Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы / Пер. с англ.-М., 1996

 4. Кубаев К.Е Теория и практика менеджмента*

 5. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж.- Стратегический менеджмент /Искусство разроботки и реализации стратегии / Пер.с англ. М.. Банки и Биржи, ЮНИТИ,1998*


Нормативті-құқықтық база:

11. Қазақстан Республикуасының Азаматтық кодексі - Алматы*

12. Указ президента РК. О банках и банковской деятельности в РК

13. Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы


Мерзімді басылымдар:

14. Бердалиев К.Б. Испытанный механизм управления экономикой // Международная конференция «Экономическое образование и наука в современных условиях». ІІ том.-Семей, 2002

 1. Республеканская прграмма «Качество» на 2001-2005 годы (Утверждена постановлением Правительства РК от 2 мая 2001 года,№ 590)// Казахстанская правда 2001 19 май

 1. Кубаев К.Е. Теория построения систем управления. / Ж. «Транзитная экономика» Алматы, 1198, №2, с.37-52*

стр. из


Похожие:

Министерство здравоохранения рк iconМинистерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия
«Республиканский центр по профилактике и борьбе со спид и инфекционными заболеваниями»
Министерство здравоохранения рк iconМинистерство здравоохранения рк
Кеуде қуысын пальпациялау оның ауыруын, серпімділігін және дауыс дірілін анықтау үшін жүргізіледі
Министерство здравоохранения рк iconМинистерство здравоохранения российской федерации приказ
Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Минздрава РФ от 12. 08. 2003 n 403
Министерство здравоохранения рк iconМинистерство здравоохранения рк
Патофизиология -2 модулінің міндеттері: несептік-жыныстық жүйенің патологиялық жағдайларының негізгі синдромдарының патогенезін түсінуді...
Министерство здравоохранения рк iconМинистерство здравоохранения рк
Анемия – қанның белгілі қөлемінде гемоглобиннің және эритроциттердің, жиі олардың сапалық өзгерістерімен қабаттасатын, мөлшерінің...
Министерство здравоохранения рк iconМинистерство здравоохранения рк
Патофизиология-2 модулдің міндеттері: тыныс алу жүйесінің зақымдануының негізгі әйгіленімдері мен синдромдарының патофизиологиялық...
Министерство здравоохранения рк iconМинистерство здравоохранения рк
Басқарудың басқарылатын бөлігі бұл жағдайы ойланған нәтижеге әкелетін басқару жүйесігің бөлігі
Министерство здравоохранения рк iconМинистерство здравоохранения рк
Модулдің мақсаты: іргелі және клиникалық пәндерді біріктіру негізінде студенттерді асқорыту жүйесі дерттерінің патофизиологиялық...
Министерство здравоохранения рк iconМинистерство здравоохранения рк
Патофизиология-2 модулінің мақсаттары: жүйке жүйесінің дерті кезінде дамитын, негізгі әйгіленімдер мен синдромдардың дамуының тетіктерін...
Министерство здравоохранения рк iconМинистерство здравоохранения российской федерации
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов врачебных и медико-биологических факультетов и врачей различных клинических...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница