Курсы және оқу семестрі 4 курс, 7,8 семестрлар Семей 2013
НазваниеКурсы және оқу семестрі 4 курс, 7,8 семестрлар Семей 2013
страница6/7
Кембаева К У
Дата конвертации15.02.2016
Размер0.69 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://sirius.ssmu.kz/fs/_14/02/25/530c5454cb83f.doc
1   2   3   4   5   6   7

9. Негізгі және қосымша әдебиет

Орыс тілінде

негізгі:

1. Коммунальная гигиена / Под редакцией Мазаева В.Т. В 2 ч. – М., 2008. – Ч.1.-304 с.; Ч. 2. – 336 с.

2. Пивоваров Ю.П., Королик В.В. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и основам экологии человека.- М.: Издательство центр «Академия», 2006.

3. Мазаев В.Т., Ильницкий А.П., Шлепнина Т.Г. Руководство по гигиене воды и питьевого водоснабжения. – М.- 2008.- 250 с.

4. Общая гигиена / под ред. А.М. Большакова, В.Г. Маймулова.- М., 2006.

5. Неменко Б.А., Бекказинова Д.Б., Арынова Г.А., Елгондина Г.Б. Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене: Учебник-Алматы, 2008.-430с.

қосымша:

1. Аксенова О.И., Иванов С.И. Гигиенические аспекты обеспечения населения доброкачественной питьевой водой: проблемы и решения: руководство + CD под ред. Г.Г. Онищенко.-М., 2008. – 528 с.

2. Больничное дело в Казахстане: состояние, проблемы и подходы к новой модели /А.А.Аканов, В.Н. Девятко, В.И. Ахметов и др.– Астана. Б.- 2006.– 166 с

3. Неменко Б.А., Кенесариев У.И. Коммунальная гигиена. (Учебник).- Алматы: НИЦ «Ғылым», 2003-464 с.

4. Неменко Б.А. Коммунальная гигиена. (Учебник для учащихся мед. колледжей)..- Алматы: НИЦ «Ғылым», 2004-286 с.

6. Руководство к лабораторным занятиям по общей гигиене.- М.,2009.-224с

7. Рустембекова С. А. Микроэлементы и факторы экологического риска. – М: Логос. 2006.– 110 с.

8. Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиене./ Под ред. Гончарука Е.Н.- М.: Издательство «Медицина», 1990.


Қазақ тілінде

негізгі:

1. Коммуналды гигиенасы. Оқулық. Профессор М.С. Шабдарбаеваның редакциясында, Қарағанды, 1998.

2. Шабдарбаева М.С., Омаров С.К. Коммуналды гигиенасы пәні бойынша жағдайлық есептер жинағы, Қарағанды, 2005.

3.Неменко Б.А. Коммунальдық гигиена. Алматы, 2004 - 432 с.

4.Неменко Б.А. Коммунальдық гигиена (мед.колледж үшін). Алматы, 2005-432с

қосымша:

1. Коммуналды гигиенасында санитарлық-гигиеналық зерттеу әдістері, Қарағанды, 1994.

10. Оқытудың және сабақ берудің әдістері

 • Дәрістер: кіріспе, проблемалық.

 • Тәжірибелік сабақтар: электрондық құралдармен және оқулықтармен, муляждармен, бақылау сұрақтарымен және схемаларымен жұмыс істеу, тестік тапсырмаларды және жағдайлық есептерді шешу, ауызша сұрау, шағын топтардағы жұмыс: жағдайларды модельдеу; іскерлік ойындар, жобаларды талдау; коммуналдық нысандардың, емдеу-профилактикалық мекемелерінің, спорт құрылымдарының жобаларын гигиеналық сараптау бойынша және коммуналды гигиенасы нысандарын санитарлық-гигиеналық тексеру алгоритмін жасау. Семей қаласының бас жоспарын бағалау. Өлшеу аспаптармен жұмыс жасау.

 • Оқытушының басқаруымен студенттердің өзіндік жұмысы (ОСӨЖ): ауруханаларды, моншаларды, жууханаларды, елді мекендерді, емдеу-профилактикалық мекемелерін, спорт құрылымдарын салу жобаларында, машықтарды игеру түрінде бұрын өткен тәжірибелік сабақ тақырыптарының жеке сұрақтарын терең зерделеу. Рефераттарды дайындау, сұхбаттарды жүргізу, актілерді, қорытынды хаттамаларын жазу және коммуналды бөлімшесінің медициналық құжаттарын толтыру. Жеке және топтық тапсырмаларды орындау нәтижелерін талдау, барлық туған сұрақтарды оқытушымен бірге талқылау, аралық бақылау жұмысын жүргізу.

 • Студенттердің өзіндік жұмысы (СӨЖ): студенттердің оқулық және қосымша әдебиеттермен, электрондық таспалардағы әдебиеттермен жұмысы; тестік тапсырмаларды орындау, жағдайлық есептерді шешу және талдау, санитарлық-гигиеналық шараларды құрастыру.
 • Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ): «СӨЖ қойылатын талаптар» файлынан алуға болады, СӨЖ өткізу түрін өзіңіз жазасыз, мысалы: студенттердің оқулықтармен және қосымша әдебиеттермен, электрондық тасымалдаушылардағы оқулықтармен жұмыс жасау, Power Point форматында презентация дайындау, жағдайлық есептер жазу, тесттік тапсырмалар құрастыру, оқулық сырқатнамалар жазу, науқасты тексеру хаттамасын құрастыру.

СӨЖ КЕЙБІР ТҮРЛЕРІН ОРЫНДАУ КРИТЕРИИЛЕРІ


Мұқабаның сыртында белгіленеді:

Семей қ. ММУ,

Кафедраны, каф.меңгерушісі,

Пәнді, СӨЖ тақырыбын,

Студенттің Тегін, Атын, Әкесінің атын, мамандықты, топты,

Оқытушының Тегін, атын, Әкесінің-атын.


Эссе

Тапсырманы орындау критерийлері- бағаға әсер ететін жағдайлар:

 1. Эсседе студент шығармашылық ойлауын, талдауын, критикалық көзқарасын және өз ойын нақты және анық жазбаша түрде көрсету керек;

 2. Эссе құрылымы: кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды;

 3. Эссе көлемі - 5-7 бет;

 4. Дәлелді қорытындылар және ұсыныстар;

 5. Ұқыпты өткізілген талдау;

 6. Эссе жеке орындалады, басқа студенттердің жұмысынан ерекше болуға тиісті;

 7. Соңында қолданылған әдебиеттің тізімі болу керек;

 8. А4форматты ақ қағазда, Times New Roman / KZ Times New Roman шрифтпен, 14 кегльде, біржарымдық интервалда орындалуы тиіс. Сол жақтан - 30 мм, оң жақтан - 10 мм, жоғарыдан, төменнен- 20 мм қалтыру қажет.

 9. Белгіленген уақытта тапсыру. Сол уақыттан кеш өткізілсе СӨЖ бағасы 1,0 баллға төмендетіледі.


Power Point форматында презентация жасау

Тапсырманы орындау критерийлері- бағаға әсер ететін жағдайлар:

 1. Слайдтар саны 10 кем емес және 20 артық болмау тиіс.

 2. Презентация 3 компоненттен құралуы керек: 1) Кіріспе - бұл динамикалық және тиімді бастау; Презентацияның бұл бөлімінің міндеті – назар аударту, берілетін ақпаратқа позитивті, оң көзқарас және эмоционалды қабылдауды қалыптастыру; 2) Презентацияның ақпаратты бөлімінде тапсырманың негізгі сұрақтарының мәнін ашатын сызбалар, суреттер, қысқаша мәтіндік бөлім болуы керек; 3) Қорытындыда дәлелді қорытындылар және ұсыныстар болуы тиісті.

 3. Презентацияның мақсаты және міндеттері нақты, анық болуы керек.

 4. Қарастырылған сұрақ бойынша әдебиеттерге жасалған талдау болуы керек.

 5. Презентацияда көрнекілік және мәтін артық мөлшерде болмауы тиіс; Көрнекілік негізделген болуы керек.

 6. Презентацияға видеофайлдарды интеграциялау, біріктіру.

 7. Түс үйлесілімдігінің болуы керек – ашық түсті мәтін қара түсті фонда немесе керісінше қара түсті мәтін ашық түсті фонда.

 8. Презентация соңында әдебиеттер тізімі болуы қажет.

 9. Белгіленген уақытта тапсыру. Сол уақыттан кеш өткізілсе СӨЖ бағасы 1,0 баллға төмендетіледі.


Ситуациялық есептер

Жалпы білім беретін және іргелі пәндер үшін тапсырманы орындау критерийлері- бағаға әсер ететін жағдайлар:

 1. Берілген тақырып бойынша есептер саны – 5-тен кем болмауы қажет.

 2. Конкретное изложение этапов решения задач

 3. Алынған нәтижелер негізіндегі қорытындылар болуы керек.

 4. Презентация соңында әдебиеттер тізімі болуы қажет.

 5. А4форматты ақ қағазда, Times New Roman / KZ Times New Roman шрифтпен, 14 кегльде, біржарымдық интервалда орындалуы тиіс. Сол жақтан - 30 мм, оң жақтан - 10 мм, жоғарыдан, төменнен- 20 мм қалтыру қажет.

 6. Белгіленген уақытта тапсыру. Сол уақыттан кеш өткізілсе СӨЖ бағасы 1,0 баллға төмендетіледі.


Тесттер

Тапсырманы орындау критерийлері- бағаға әсер ететін жағдайлар:

 1. Көлемі - 15-20 тесттік тапсырмалар болуы керек.

 2. Студент тақырып материалын оқуы қажет.

 3. Бір дұрыс жауабымен көптік таңдау тесттік тапсырмалар (MCQ), бірнеше дұрыс жауаптарымен тесттік тапсырмалар (MAQ), көп жауаптарымен кеңейтілген тесттік тапсырмалар жасауы (EMAQ) керек.

 4. Тапсырма нақты, анық құрастырлуы тиіс.

 5. Қате ақынтама жоқ, дәлілді және нақты дұрыс жауапты (кемінде 2-3 тесттік тапсырмалар), және түсіну деңгейіне (9-11 тесттік тапсырмалар), қолдануға (2-3 тесттік тапсырмалар).

 6. А4форматты ақ қағазда, Times New Roman / KZ Times New Roman шрифтпен, 14 кегльде, біржарымдық интервалда орындалуы тиіс. Сол жақтан - 30 мм, оң жақтан - 10 мм, жоғарыдан, төменнен- 20 мм қалтыру қажет.

 7. Белгіленген уақытта тапсыру. Сол уақыттан кеш өткізілсе СӨЖ бағасы 1,0 баллға төмендетіледі.


Глоссарий

Тапсырманы орындау критерийлері- бағаға әсер ететін жағдайлар:

 1. Глоссарий көлемі - 20-25 термин болуы тиіс.

 2. Әрбір терминнің мағынасын нақты түсіндіру керек.

 3. Таңдалған тақырып бойынша сөздерді түсіндіру мағыздылыңын көрсету керек.

 4. Терминдерді жазғанда қатаң алфавиттік тәртіпті сақтау қажет.

 5. Терминдердің барлық маңыналарын жазу керек.

 6. А4форматты ақ қағазда, Times New Roman / KZ Times New Roman шрифтпен, 14 кегльде, біржарымдық интервалда орындалуы тиіс. Сол жақтан - 30 мм, оң жақтан - 10 мм, жоғарыдан, төменнен- 20 мм қалтыру қажет.

 7. Белгіленген уақытта тапсыру. Сол уақыттан кеш өткізілсе СӨЖ бағасы 1,0 баллға төмендетіледі.


11. Білімді бағалаудың критерийлері және ережелері:

Ағымды бақылау: тестік бақылау, жазбаша,ауызша сұрау, жағдайлық есептерді шешу, тәжірибелік машықтарын бағалау.

Аралық бақылау: коллоквиум.

Қорытынды бақылау: емтихан (ауызша) тестілеу және ОҚТЕ бойынша тәжірибелік машықтарын бақылау, коммуникативтік және құқықтық біліктілікті көрсету.


Таңбалық жүйе бойынша бағалау

Баллдардың сандық эквиваленті

Пайыздық қатынасы

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

A

4.0

95-100

өте жақсы

A-

3.67

90-94

B+

3.33

85-89


Жақсы

B

3.0

80-84

B-

2.67

75-79

C+

2.33

70-74Қанағаттанарлық

C

2.0

65-69

C-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Курсы және оқу семестрі 4 курс, 7,8 семестрлар Семей 2013 iconКурсы және оқу семестрі 1- курс, 1 семестр Семей, 2013
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) информатика пәні бойынша кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі 4 курс, 7,8 семестрлар Семей 2013 iconКурсы және оқу семестрі: 4 курс 7,8 семестр Семей 2013
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) Қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі 4 курс, 7,8 семестрлар Семей 2013 iconКурсы және оқу семестрі 1 курс, 2 семестр Семей 2013
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі 4 курс, 7,8 семестрлар Семей 2013 iconКурсы және оқу семестрі: 3 курс, 6 сместр Семей 2014

Курсы және оқу семестрі 4 курс, 7,8 семестрлар Семей 2013 iconКурсы және оқу семестрі 4 курс/7,8 семестрлер Семей 2014
Астана, 2012 Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы типтік оқу бағдарламасының негізінде
Курсы және оқу семестрі 4 курс, 7,8 семестрлар Семей 2013 iconКурсы және оқу семестрі 1 курс 1 семестр Семей 2014
Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі Астана 2007 ж Типтік оқу бағдарламасының негізінде
Курсы және оқу семестрі 4 курс, 7,8 семестрлар Семей 2013 iconКурсы және оқу семестрі 1 курс 1 семестр Семей 2014
Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі Астана 2007 ж Типтік оқу бағдарламасының негізінде
Курсы және оқу семестрі 4 курс, 7,8 семестрлар Семей 2013 iconКурсы және оқу семестрі: V курс, IX, X семестрлер Семей 2011
Пәннің Жұмыс бағдарламасы жалпы және клиникалық фармакология кафедрасында құрастырылды
Курсы және оқу семестрі 4 курс, 7,8 семестрлар Семей 2013 iconКурсы және оқу семестрі: 1 курс, 1,2 семестр Семей 2014
Пәннің Жұмыс бағдарламасы тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасымен «Экология және тұрақты даму» Типтік оқу бағдарламасының негізінде...
Курсы және оқу семестрі 4 курс, 7,8 семестрлар Семей 2013 iconКурсы және оқу семестрі 1 курс, 1 семестр Семей 2013ж
Пәннің Жұмыс бағдарламасы Қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасында құрастырылды
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница