Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
Скачать 59.92 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
Дата конвертации15.02.2016
Размер59.92 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/92171.doc

Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Психология және педагогика кафедрасы
Дәрістерге дайындалуға арналған тапсырмалар


Пән________ Заң психологиясы ____________

050503 – Психология мамандығы студеттеріне арналған


Павлодар


Теоретикалық курстың мазмұны

1 тақырып. Заң психологиясының пәні, әдістері мен салалары

Тұрмыстық және ғылыми-құқықтық психологиялық білімдердің негізгі айырмашылықтары мен салыстырмалы талдауы. Адамдардың құқықтық санасының өзгеруіне байланысты ғылыми-психологиялық білімдердің қалыптасу тарихы. Эксперименттік психологияның пайда болуы, жетістіктері және оның құқық жасау, тергеу мен түзету тәжірибесіне әсері.

3 тақырып. Заңгер кәсіби іс-әрекетінің психологиясы

Заңгердің (құқықтанушы) кәсіби іс-әрекеті – еңбек психологиясыны зерттеу пәні ретінде. Заңгерлік еңбектің психологиялық ерекшеліктері. Заңгерлік қызметке үміткерлерді кәсіби еріктеудің психологиялық көрсеткіштері. Сот, тергеуші, қоғаушы, кіналанушы кәсіби іс-әрекеттерінің көрсеткіштері.

4 тақырып. Қылмыстық психология

Қылмыстық психологияның пәні мен міндеттері. Объект және субъект қылмыстың объективті және субъективті жақтары. Агрессия және конфликті жүріс-тұрыс табиғи және психологиялық алғышарттары. Қажеттіліктер-құқыққа қарсы жүріс-тұрыстың алғышарттары ретінде. Қылмыстық жүріс-тұрыстың мотивациясы.

6 тақырып. Жеке тұлға құқық қорғау іс-әрекетінің аймағында


Жеке тұлғаның психология мен құқықтық ғылымдағы түсінігі. Жеке дара, жеке тұлға, даралық іс-әрекет субъектісі. Жеке тұлғаның құрылымы. Жеке тұлғаның құрылымындағы биологиялық және әлеуметтік. Жеке тұлғаның қалыптасу кезеңдері. Жеке тұлғаның дүние көзқарасының негізі, құнды бағдарлар, бағыттауы, мотивациясы. Жеке тұлғаның құрылымында, адамның қызығушылықтарындағы санасыз. Жеке тұлға туралы негізгі шетел (психоанализ, бихевиоризм, гуманистік мектеп) және кеңес теориялар (К.Н. Платонов, А.Н.. Леонтьев). Заңгердің кәсіби іс-әрекетінде жеке тұлғаны зерттеу.

8 тақырып. Психикалық (танымдық) процестер, психологтың кәсіби заңгерлік іс-әрекетте оның заңдылықтарын ескеруі.

Таным процестерінің классификациясы. Түйсік –объективті әлемді сезімді бейнелеудің қарапайым формасы. Түйсік түрлері, олардың заңдылықтары мен қасиеттері. Сезім анализаторлардың табылдырығы туралы түсінік. Сенсибилизация. Синестезия. Бейімделу. Реттегіш бейнелер. Қоздырғышты кеңістікте локализациялау.


10 тақыры. Қылмысты мінез-құлық психологиясы

Алдын ала ойластырған және байқаусыз жасалған қылмыстардың психологиялық сипаттамасы. Қылмысты әрекеттің құрлымдық-психологиялық анализі. Объективті және субъективті факторлардың өзара әрекеті. Қылмыстың түрткілік аймағы. Алдын ала ойластырған және байқаусыз жасалған қылмыстарда түрткі, мақсат және шыққан нәтиженің арақатынасы. Кәсіби есі дұрыстық.

11 тақырып. Қылмыскердің жеке тұлғасының психологиясы

Құқық бұзушының жеке тұлғасы психологиялық зерттеудің арнайы объектісі ретінде. Қылмыскердің жеке тұлғасын зерттеуіне шетел және кеңес бағыттар (А.Р. Ратинов, Н.А. Ратинова, Г.Х. Ефремова, Ю.А. Антонян, А.В. Гульдан, Л.И., Конышева, В.Н. Кудрявцев, Г.Г. Шиханцов). Қылмыскердің жеке тұлғасын және қылмысты мінез-құлықты зерттеуде криминалды және заңгерлік психологияның өзара әрекеті.


Қылмыскердің жеке тұлғасының психологиялық ерекшеліктері. Қылмыскердің жеке тұлғасын жіктеу. Криминалды кәсіпшілік. Кәсіби қылмыскер туралы түсінік.

Криминалды агрессия түсінігі. Агрессивті мінез-құлық формаларының дамуының түрлі теориялары. Пайдакүнемдік қылмыскердің жеке тұлғасы.

Құқық бұзушының жеке тұлғасын, оның қылмысты істі тергеудегі мотивациясын зерттеу.

Алдан ала тергеу, қылмысты істің сотта қарастыру кезінде құқық бұзушының жеке тұлғасы туралы психологиялық сипаттағы мәліметті қолдану.

13 тақырып. Қылмысты процестегі соттық-психологиялық және кешенді соттық психологиялық-психиатриялық экспертиза.


Соттық-психологиялық экспертизаға сұраныс жасау. Белгілеген соттық-психологиялық экспертизаның (СПЭ) пәні, негіздері және себептері. СПЭ құзыреттілігі. Кешенді соттық психологиялық-психиатриялық экспертиза.

СПЭ эмоционалды қалыптары. Кәмелетке толмағандардың СПЭ. Өлгеннен кейінгі СПЭ.

Алдын ала тергеуде, қылмыстық істерді қарастыру бойынша соттық отырыстарда СПЭ дайындау және беліглеу.

СПЭ өткізу кезеңдері. Куәгердің, соттың, қорғаудың СПЭ-ның қорытындысын қолдануын бағалау.

15 тақырып. Жауап алу психологиясы


Жауап алудың тактикалық-психологиялық тәсілдері. Психологиялық байланыс туралы түсінік. Жауап алуда психологиялық байланысты орнату кезеңдері. Жауап алуда коммуникативті процесстерді кеңістікті ұйымдастырылу. Жауап алушының есін белсендіру тәсілдері.

Жәбірленушіден жауап алудың психологиялық ерекшеліктері. Жәбірленушінің психикалық қалпының жауап беруге әсері. Жәбірленушінің жалған айғақты берудің түрткілері.

Куәгерлердің жауап беруін, қабылдаудағы қателікті және мәліметті қайта жаңғыртуды қалыптастырудың психологиясы.

Сезікті адамның, айыпкердің жауап алудың психологиясы,олардың психологиялық қалпының жауап алу кезіндегі мінез-құлқына әсері. Қорғанышты доминанта. Жауап алу барысында жауап берушінің жеке тұлғасының ерекшеліктерін қолдану.

16 тақырып. Тінту психологиясы

Тінту кезінде (іздеушінің психологиясы) тергеушінің іздеу іс-әрекетінің психологиялық ерекшеліктері. Іздеу доминантаның болуы. Тергеушінің ойлау іс-әрекетін белсендірудің психологиялық тәсілдері және оның тінтеу кезінде психикасына теріс әсер ететін факторларды бейтараптандыру. Рефлексия. Топта жұмыс істеудің психологиялық ерекшеліктері.

Тінтеуге ұшыраған адамның психологиясы. Тергеушінің оның жеке тұлғасының қасиеттері, психикалық қаплы туралы берген мәліметті есепке алу. Объектілерді жасырудің әдістерін таңдауға әсер етін психологиялық факторлар. Тінтеу затының объективті және субъективті қиындығы. Тінтеуге ұшыраған адамның идеомоторлық реакцияларының мінез-құлқын талдау. Оның шартсыз реакцияларын тексерудің тактикалық әдістері. Тінтеуді жүргізудің этикалық принциптері.

17 тақырып. Тану үшін көрсету психологиясы

Адамның қабылдау ерекшеліктері мен оның бейнелеудің психологиялық заңдылықтары.

Симультативті және сукцессивті тану.

Сыртқы келбеттің статистикалық және динамикалық белгілері.

Тану барысында болатын қателіктердің психологиялық табиғаты

18 тақырып. Тергеу эксперименті, қылмыс жасаған жерде көрсетпені тексеру психологиясы

Объективті факторларды, оқиғаларды, құбылыстарды моделдеу.

Психологиялық ерекшеліктерді, жеке тұлға қасиеттерін, қабілеттерді, дағдыларды, икемдерді тексеру.

Оқиға болған жерде жауап алуды тексеру - қылмысты процестің қатысушыларының есін белсендіру әдісі ретінде.


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер тізімі:


 1. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений - М., 1996.

 2. Васильев В.Л. Юридическая психология - СПб., 1998.

 3. Водолазский Б.Ф. Психология осмотра места происшествия - Омск, 1979.

 4. Глазырин Ф.В. Психология следственных действий - Волгоград, 1983.

 5. Глазырин Ф.В., Шиханцев Г.Г. Практикум по судебной психологии - Минск, 1977.

 6. Дулов А.В. Судебная психология - Минск, 1975.

 7. Еникеев М.И. Черных Э.А. Психология обыска и выемки - М., 1986.

 8. Еникеев М.И. Черных Э.А. Психология обыска и выемки - М., 1994.

 9. Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология осмотра места происшествия- М., 1994.

 10. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей - М., 1967. М., 2001.

 11. Романов В.В. Юридическая психология - М., 1999.

 12. Чулкова Л.В. Психология обыска - Волгоград, 1997.

 13. Чулкова Л.В. Психология следственной деятельности. Сборник задач - Волгоград, 1996.


Қосымша әдебиеттір тізімі:


 1. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии - М., 1976.

 2. Коченов М.М., Ефимова Н.И., Ситковская О.Д. Изучение следователем психологии обвиняемого - М., 1987.

 3. Коченов М.М., Осипова Н.Р. Психология допроса малолетних свидетелей - М., 1984.

 4. Леонтьев А.А. Речь в криминальной и судебной психологии - М., 1977.

 5. Прикладная юридическая психология. / под ред. Столяренко А.М. - М., 2001.

 6. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей - М., 1967., М., 2001.

 7. Ратинов А.Р. Феноменология лжи. Судебно-психологический взгляд. Сб. научн. трудов НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ) М., 1998.

 8. Ратинов А.Р., Ефимова Н.И. Психология допроса обвиняемого - М., 1988.

 9. Чалдини Р. Психология влияния - СПб., 1997.

 10. Экман П. Психология лжи - СПб., 1998.

Похожие:

Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі
Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі Т. рұсқұлов атындағы қазақ экономикалық университеті
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
Бабына, «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңының 9-1, 15-2-баптарына және «Ақпараттандыру...
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 11 наурыздағы №148 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі iconҚазақстан республикасының ғылым және білім министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
«Экономика және халық шаруашылығын басқару» мамандығы бойынша кандидаттық емтиханға арналған
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының коммерциялық банктері, оның қызметтері мен операциялары
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Ресей империясының және Қазақстан территорияларында ғылым ретінде қалыптасуы, өлкені зерттеу әдістері мен тәсілдері, өлкелік мұрағат,...
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
В0114«тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасының негізінде жасалған....
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Тарих» мамандығы үшін Қр мжмбс 08 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты және «Қазақстандағы аграрлық қатынастар тарихы»...
Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница