I. Қаржының экономикалық мәні және экономикалық өсудегі
НазваниеI. Қаржының экономикалық мәні және экономикалық өсудегі
страница9/9
Дата конвертации15.02.2016
Размер0.88 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.diplomkaz.kz/wp-content/uploads/2013/02/Дип.-ЭКОНОМИКАЛЫҚ-ӨСУДІ-ҚАМТАМАСЫЗ-ЕТУДЕГІ-ҚА
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ҚорытындыМемлекеттің сатып алу мөлшерінің көбеюі тауарлар мен қызметтерге сұранысты арттырады, бірақ ол пайыздық мөлшерді көтереді, нәтижесінде тауарлар мен қызметтерге сұраныс қысқарады Қаржының функциялары және рөлі

Сөйтіп, ұлттық табысты қаржы көмегімен бөлу және қайта бөлу қоғам мен кәсіпорынның, фирманың материалдық және ақша ресурстарын ұдайы өндірістегі қажетті мөлшерлестігін қамтамасыз етеді.

Қаржының бақылау функциясы коммерциялық есеп пен маркетинг операцияларын жүзеге асыруға байланысты.

Бақылау функциясы қаржылық бақылауда көрінеді, бірақ бұл ұғымдарды бірдей деуге болмайды. Бақылау функциясы қаржынын ішкі касиеті, ал қаржылық бақылау қаржыға тән обьективті мазмұн ретіндегі бақылау функциясын нақтылы іс-жүзінде пайдалану болып табылады.

Қаржының бақылау функциясының экономикалық мағынасы кәсіпорынның, фирманың шаруашылық - қаржы қызметіне тенгемен бақылау жүргізу. Бұл бақылау материал, еңбек және ақша ресурстарын өнімсіз әрі тиімсіз пайдалануды анықтап қана коймай, сонымен бірге кәсіпорыңдарда, фирмаларда өндіріс рентабелдігін арттырудың резервтерін ашуға, өндірістік емес шығындарды болдырмауға мүмкіңдік береді.

Қаржы мәселесі жөніндегі заңдардың бұлжымай сақталуын, мемлекеттік бюджет банк алдындағы қаржы міндеттемелерінің, сондай-ақ кәсіпорындардың, ұйымдардың, фирмалардың есептесу және төлеушілер жөніндегі өзара міндеттемелердің дер кезінде және толық орындалуын тексеру қаржылық бақылаудың аса маңызды міндеттерінің бірі.

Қаржы микроэкономикалық дамудың тиімді арақатысын белгілеуде, ұдайы өндірістің заттық және құндык элементтерінің тепе-теңдігіне жетуде, өндіріс тиімділігін арттыруда маңызды рөл атқарады. Қаржының экономикалық рөлі мына бағыттардан көрінеді:

 • қаржы капиталдың айналымын тездете отырып кәсіпорындардың, фирмалардың өндірістік қызметі тиімділігінің өсуіне жағдай жасайды;

 • кірістер мен шығыстарды ұдайы салыстырып отыру арқылы қаржы кәсіпорындардың, фирмалардың коммерциялық есебін нығайтып, дамытады;

 • қаржы ақша қорларын бөлу және қайта бөлу арқылы экономикалық өсудің арақатынасын қамтамасыз етеді;

 • қаржы ұлттық табыстарға қорлану мен тұтыну қорларының үйлесуі тиімділігін арттырудың экономикалық негізін жасайды;

 • қаржы ұлттық экономикада меншіктін сан алуан нысандарының және шаруашылық жүргізудің нысандарының дамуына мүмкіндік тұғызады.

Мемлекеттің экономикалық саясаты экономикалық процестер барысын реттеуге, оларға ықпал етуге және олардың ағысын алдын ала анықтауға бағытталған шаралар жиынтығын білдіреді.

Экономикалық саясаттың басты мақсаттары:

 • қоғамды еркін дамыту;

 • құқықтық тәртіп;

 • сыртқы және ішкі қауіпсіздік.

Прагматикалық бағдарланған мақсаттар:

 • экономикалық әсу;

 • жұмыспен толық қамтылу;

 • баға деңгейінің тұрақтылығы және ±лттық валютаның нақтылығы;

 • сыртқы экономикалық тепе-тендік.

Экономикалық саясатты таратудың нұсқалары:

 • кейнсиандық;

 • монетаристік.

Инфрақұрьшым - бұл нарықтық экономика сферасы жұмысына қызмет кәрсететін жұйе.

Экономикалық нысандар (мемлекеттің валюта жұйесі, мемлекеттің қаржы жұйесі);

Материалдық нысандар;

Әлеуметтік нысандар.

Экономикаға ықпал етудің әдістері:

 • тікелей (салықтық заңнама, амортизациялық аударымның нормасы, мемлекеттік инвестициялар бойынша бюджеттік орындау тәртіптері);

 • жанама (экономикалық саясат мақсаттарына сәйкес нарықтық қатынас субъектілерінің шешімдер қабьшдаулары үшін мемлекеттің апғышарт жасауы).

7. Қаржьшар - экономика ғылымындағы ең кұрделі санаттардың бірі. Қаржылар - қалыптасу процесінде және ақшалай қаржы қорларын пайдалану кезінде экономикалық қатынасты кәрсететін экономикалық санат.

8. Қаржьшық саясаттың негізгі мақсаты тұтас сұраным мен тұтас ұсынымның араларындағы макроэкономикалық тепе-тендікке жету болып табылады.

9. Салықтар - бұл жеке және заңды тұлғалардан (қаржыны қызмет кәрсетпей алу) мемлекет алатын міндетті тәлемдер.

10. Ақша-несие саясаты - бұл орталық банктің (ОБ) ақша айналымы саласындағы және несиенің макроэкономикалық процеске ықпал ету шараларының жиынтығы.

11. Фискальдық саясат мемлекеттің салықтарды белгілеу және қаржьшарды жұмсау құқығы арқылы тұтас сұранымды реттеуге бағытталған. Фискальдық саясатты Қазақстан Республикасының Президенті, ҚР үкіметі және Қазақстан Парламенті жұргізеді.

12. Монетарлық саясат ақшалай ұсынымдарды реттеу арқылы аталған мақсаттарға жетуге бағытталған. Монетарлық саясатты ҚР Президенті, ҚР Парламенті, ҚР үкіметі, ҚР ұлттық банкі анықтайды.

Қолданылған Әдебиеттер тізімі


 1. Экономикалық теория негіздері : оқу құралы. - Алматы: Аркаим, 2003ж.

 2. Гайнуллин Ф.: Экономическая политика. Учебное пособие. /Под редакцией д.э.н. Д.К. Кабдиева. Алматы 1998. – 251с./

 3. Экономика: Учебник / Под ред. АС. Булатова. - Алматы 1997 г.

 4. Экономика. Учебник для экономических академий, вузов и факультетов. Под редакцией кандидата экономических наук, доцента А.С. Булатова. Издательство БЕК. А. 1998.

 5. Статистикалық пресс – бюллетень. № 1. Алматы, 2002 жыл.

 6. Назарбаев Н. А. Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев: Послание Президента РК народу Казахстана. Алматы, 1997

 7. Пошелюжня Л. Становление рынка государственных ценных бумаг Казахстана // РЦБК № 6, 1999

 8. Пошелюжня Л. Становление рынка государственных ценных бумаг Казахстана // РЦБК № 6, 1999

 9. Финансовые известия, 24 января 2002

 10. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона "Об утверждении перечня приоритетных секторов экономики для привлечения прямых отечественных и иностранных инвестиций" от 15 декабря 2003.

 11. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. - М.: Юристъ, 1997 г.

 12. Кубаев Е. Экономичская политика и экономический рост. Алматы, 2000.

 13. Кенжегузин М.Б., Додонов В.Ю. Шевелев С.А. Формирование и реализация казахстанской модели устойчивого экономического роста. Аламты, 2001 год.

 14. Назарбаев НА. Казахстан - 2030. Алматы, І998.

 15. Селезнев А. Макроэкономические факторы роста производства // Экономист. 1999, №5.

 16. Шафранов А. Экономический рост как основа повышения эффективности производства // Экономист № 4 1999.

 17. Нуреев Р. Теория развития: кейнсианские модели становления рыночной экономики // Вопросы экономики. 2000 №4.

 18. Нуреев Р. Теория развития: Институциональные модели становления рыночной экономики // Вопросы экономики. 2000, № 6.

 19. Журнал " Финансы и кредит" № 11 2001г. №6, 11 2002.

 20. Арбабаева Г. На заседании правительства было отмечено снижение на­логовых поступлений в бюджет // Panorama. № 11, 19 марта 1999.

 21. Нусупова А. Закономерный провал. // Деловая неделя. - 26 марта 2002 г.

 22. Ежемесячный финансовый журнал «Банки Казахстана» № 1 от 2003 года статья «Основные направления денежно-кредитной политики Национального Банка на 2003-2005 годы», одобрено постановлением Правления НБРК от 16 ноября 2002 года№ 459.;

 23. Конституция Республики Казахстан.

 24. Закон Республики Казахстан «О полдержке и развитии предпринимательства в Республике Казахстан».

 25. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. - М.: Прогресс, 2000

 26. Кричевский Р. Л. Если Вы - руководитель. Элементы психологии менеджера в повседневной работе. - М.: Дело, 2001

 27. Меньшиков С. М. Миллионеры и менеджеры. Современная структура финансовой олигархии США. - М., 1998

 28. Мескон М. Х. и др. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1999

 29. Мильор Р. Г. Менеджмент: достижение и цели. Управление на основе здравого смысла. Планирование личных действий. - СПб.: ЛИК, 2001

 30. Попов Г. Х. Эффективное управление. - М.: Экономика, 2002

 31. Пронников В. А., Ладанов М. Д. Управление персоналом в Японии. Очерки. - М.: Наука, 2000

 32. Тейлор Ф. У. Научная организация труда. В сб.: Научная организация труда и управление. Под ред. А. Н. Щербаня. - М.: Экономика, 1999

 33. Терещенко В. И. Организация и управление. Опыт США. - М.: Экономика, 1998

 34. Файоль А. Принципы управления. В сб.: Научная организация труда и управления. Под ред. А. Н. Щербаня. - М.: Экономика, 1999

 35. Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия. Перевод с английского. - М.: Прогресс, 1999

 36. Эмерсон Г. Двенандать принципов производительности. - М. - Л., Техника управления, 2001

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

I. Қаржының экономикалық мәні және экономикалық өсудегі iconДиплом жұмысы тақырыбы: «Кәсіпкерлік теориясы: мазмұны, қағидалары және даму шарттары»
Кәсіпкерліктің теоретикалық-экономикалық мәні(кәсіпкерлік – ерекше экономикалық құбылыс)
I. Қаржының экономикалық мәні және экономикалық өсудегі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
Экономикалық жүйе теориясының әдістемелік негіздері. Негізгі экономикалық жүйелер мен оларды дамыту заңдылықтары. Экономикалық жүйені...
I. Қаржының экономикалық мәні және экономикалық өсудегі iconБекітемін
«Экономикалық болжау» курсын оқу экономикалық болжаудын қағидалары, ұйымдастыруы, әдіснамасы, мәні туралы білімдерді студенттерге...
I. Қаржының экономикалық мәні және экономикалық өсудегі iconМемлекеттің кіріс жүйесіндегі кедендік төлемдерінің мәні, түрлері және алу ерекшеліктері
Ың бірінші тарауында кедендік төлемдердің экономикалық мәні, оның жанама салықтар жүйесіндегі ролі және кедендік алымдардың түрлері...
I. Қаржының экономикалық мәні және экономикалық өсудегі iconӘдістемелік нұсқаулық
Бұл пән студенттердің экономика, экономикалық даму және негізгі экономикалық ұғымдар, категориялар мен заңдар және экономикалық заңдылықтардың...
I. Қаржының экономикалық мәні және экономикалық өсудегі iconИсточник: ис параграф, 23. 04. 2010 11: 55: 16
Республикасының егемендігі мен экономикалық қауіпсіздігін қорғауға, Қазақстан экономикасының дүниежүзілік экономикалық қатынастар...
I. Қаржының экономикалық мәні және экономикалық өсудегі icon1 тақырып. Экономикалық теорияның қоғам дамуындағы орны мен ролі
Бұл пән студенттердің экономика, экономикалық даму және негізгі экономикалық ұғымдар, категориялар мен заңдар бойынша жүйелі көзқарасын...
I. Қаржының экономикалық мәні және экономикалық өсудегі iconЕлемесов Раушан Елемесұлы
Зерттеу облысы: Экономикалық зерттеу методологиясы, өтпелі кезеңдегі экономиканың мәселелері, халықаралық қаржының казіргі кездегі...
I. Қаржының экономикалық мәні және экономикалық өсудегі iconI Қазақстан Республикасының табиғи ресурстарын өндіруге және экспорттауға салынатын салықтардың экономикалық мәні
Кіріспе
I. Қаржының экономикалық мәні және экономикалық өсудегі iconЗаңды және жеке тұлғалардың әртүрлі көлік құралдары бойынша көлік құралдарына салынатын салықты есептеу және төлеу механизмі
Лік құралдары арасындағы экономикалық қатынасты реттейтін салық. Көлік құралдарын иелері көлік құралдарын иемдену барысында республиканың...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница