Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Скачать 279.17 Kb.
НазваниеРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
страница2/3
Дата конвертации15.02.2016
Размер279.17 Kb.
ТипРабочая программа
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/7470.doc
1   2   3

Дәрісханалық жұмыстардың мазмұны


3.2.1 Дәрістердің мазмұны


1 Тақырып Қаржы менеджментінің мазмұны

Қаржы менеджментінің анықтамасы. Қаржы менеджментінің рөлі мақсаты, міндеттері және рөлі. Қаржы менеджментінің қазіргі теориясының даму кезендері.


2 Тақырып Қаржы менеджментінің базалық тұжырымдамалары және көрсеткіштері

Категорияларды анықтау: активтер, міндеттемелер, капитал, табыстар, шығыстар, қаржы құралдары жене тәуекелдер, бағалау әдістepi, капитал тұжырымдамасы.


3 Тақырып Теуекел және табыстылық. Корпорациялық тәуекелдерді
басқару


Тәуекелдікті анықтау және өлшеу. Ықтималдықтарды бөлу және күтілген табыстылық. Автономдық (жалпы) теуекелді нарықтық тәуекелмен салыстыру. автономдық тәуекелді талдау: оқшаулау қаралатын активтер.


4 Тақырып Активтер портфелін басқару

Қаржылық активтердің табыстылығын бағалау үлгісі (моделі). Капитал рыногының сызығы.


5 Тақырып Операциялық тұтқаның нәтижесі. Фирманың ағымдағы
шығандарын басқару


Шығындардың сыныптамасы.


6 Тақырып Қаржы тұтқасының нәтижесі. Қарыз қаражаттарын тартусаясаты

Қаржы тұтқасы. Парыздық (безразличия) нүктесі. Қаржы тұгқасының күші (DFL).


7 Тақырып Капитал құрылымының теориясы: Модильяни-Миллер үлrici; ымыралы үлгілер

Капитал құрылымының теориясы: Модильяни-Миллер үлгілері Нарықтық тәуекел контекстіндегі өндірістік және қаржылық тәуекелдер. Модильяни-Миллер үлгrici мен Миллер үлгісін сынау.


8 Тақырып Дивидентік саясатты басқару

Дивидентер немесе капиталдың өсмінен табыс-инвестордың артықшылығы. (предпочтение).


9 Тақырып Капиталдық құны

Капиталдық құны. Капиталдық құрамдас бөліктері және олардьң құны. «Қарыз капиталы» деректесінен құны деректемесі.


10 Тақырып Инвестициялық жобаларды талдау әдістері. Жоба тәуекелін талдау

Күрделі қаржы бюджет1н калыптастыру. Күрделі жұмсалым бюджетін қалыптастыру кезінде шешімдер қабылдау критерийері: өтелімділік мерзімі, табыстылық eceбі, таза келтірілген нәтиже, iшкi табыстылық, рентабельдік индексі, турлендірілген iшкі тaбыcтылық.


11 Тақырып Инвестициялық жобаның ақша ағындарын болжау. Күрделі қаржы бюджетін оңтайландыру

Ақша ағындарын бағалау. Релевантты акша ағындарын анықтау. Таза айналым капиталының өзгеpici. Мақсатқа сай орнына қолдануды талдау.


12 Тақырып Бюджеттендіру

Бюджеттерді жасаудың мақсаттары. Бюджеттерді қабылдаудын рәсімдері. Жоспарлы-қаржы комиссиясы.


13 Тақырып Ұзақ мерзімді қаржылъқ жоспарлау

Стратегиялық және жедел жоспарлар.Қаржы жоспары. Қаржыны үйлесімді әдісі негізінде, сатылған көлем көрсеткіштеріне байланысты қаржылық жоспарлау


14 Тақырып Айналым активтepi мен қысқа мерзімді міндеттемелерді баскару

Өтімділік. Айналым қаражаттарын қаржыландырудың сыртқы дерекгемелеріне қажеттілік.


15 Тақырып Ақша қаражаттарын басқару

Ақша қаражаттарын басқарудың мақсаттары. Ақша қаражатгарының бюджеті.


16 Тақырьп Босалқы қорларды басқару

Босалқы қорларды басқарудың мақсаттары. Босалқы қорларды басқару процесінде қабылданатын негізгі шешімдер.


17 Тақырып Дебиторлық берешекті басқару

Дебиторлық берешекті басқару. Кредиттік саясат. Кредит кезеңі мен кредит қабілеттігі стандарттарын анықтау


18 Тақырып Корпорацияларды қайта ұйымдастыру: қосылу, сатып алу, бөлшектеу, банкроттық және тарату

Қосылу себептері. Қосылудың тұрпаттары. Қосылудың интесивтік денгейі. Қастық және достық қосылулар. Қосылуларды реттеу. Қосылуды талдау. Кәсіпорынның жұтылуына байланысты төлем нысаны. Инвестициялық банкілердің pөлі.


19 Тақырып Ұлт аралық корпорациялардағы қаржы менеджменті

Ұлт аралық корпорациялар. Ұлт аралық корпорациялардағы қаржы менеджментінің ерекшеліктері.Валюталарды айырбастау бағамдары. Халықаралық ақша жүйесі.


3.2.2 Тәжірибелік жұмыстардың мазмұны


1 Тақырып Қаржы менеджментінің мазмұны

Экономикалық ғылымдар жүйесіндегі қаржы менеджментінің орны. Ұзақ мерзімді сипаттағы қаржылық шешімдер (стратегия). Қысқа мерзімді сипаттағы қаржылық шешімдер (тактика). Қаржылық жоспарлау жене бақылау қаржы менеджментінің негізгі функциялары ретінде


2 Тақырып Қаржы менеджментінің базалық тұжырымдамалары және көрсеткіштері

Категорияларды анықтау: активтер, міндеттемелер, капитал, табыстар, шығыстар, қаржы құралдары жене тәуекелдер, бағалау әдістepi, капитал тұжырымдамасы. Ақшаның уакытша құны, тәуекелдік активтердің құны..


3 Тақырып Теуекел және табыстылық. Корпорациялық тәуекелдерді
басқару


Тиімді портфельдер. Инвесторлардың артыкшылықты ауытқымасы. Оңтайлы портфелді таңдау. Корпорациялық тәуекелдердің тұрпаттарын (типтерін) аныктау жене өлшеу. Сақтандыру негіздepi. Мулік шығындарыньң тәуекелдікке ұшырағыштығы. Жayaпкepшiлiккe байланысты шығындардың тәуекелдікке ұшырағыштығы.


4 Тақырып Активтер портфелін басқару

Капитал рыногының сызығы. Бағалы қағаздар рыногының сызығы. В-коэффициенттің тұжырымдамасы. Баламалы теориялар.


5 Тақырып Операциялық тұтқаның нәтижесі. Фирманың ағымдағы
шығандарын басқару


Сату бірлігіндегі заласыздық нүктесін есептеу және ақша түрінде, жоспарлы операциялық пайданы есептеу. Операциялық тұтқа. Операциялық тұтқаның (DOL) күші.


6 Тақырып Қаржы тұтқасының нәтижесі. Қарыз қаражаттарын тартусаясаты

Қаржы тұтқасы. Парыздық (безразличия) нүктесі. Қаржы тұгқасының күші (DFL). DFL және қаржылық тәуекел. Фирманың жиынтық тәуекелі. Фирмалардың салыстырмалы іскерлік тәуекелінің өлшемі.


7 Тақырып Капитал құрылымының теориясы: Модильяни-Миллер үлrici; ымыралы үлгілер

Капитал құрылымының теориясы: Модильяни-Миллер үлгілері Нарықтық тәуекел контекстіндегі өндірістік және қаржылық тәуекелдер. Модильяни-Миллер үлгrici мен Миллер үлгісін сынау.


8 Тақырып Дивидентік саясатты басқару

Артықшылықты дивиденттердің үш теориясы.Дивидендтердің тұрақтылығы.Практикада дивидендтік саясатты қалыптастыру.Дивидендтерді қайта инвестициялау жоспары.


9 Тақырып Капиталдық құны

Капиталдық құрамдас бөліктері және олардьң құны. «Қарыз капиталы» деректесінен құны деректемесі.


10 Тақырып Инвестициялық жобаларды талдау әдістері. Жоба тәуекелін талдау

Күрделі жұмсалым бюджетін қалыптастыру кезінде шешімдер қабылдау критерийері: өтелімділік мерзімі, табыстылық eceбі, таза келтірілген нәтиже, iшкi табыстылық, рентабельдік индексі, турлендірілген iшкі тaбыcтылық. Крйтерийлерді салыстыру. Болашақ шығындардың келтірілген құны.


11 Тақырып Инвестициялық жобаның ақша ағындарын болжау. Күрделі қаржы бюджетін оңтайландыру

Мақсатқа сай орнына қолдануды талдау. Ақша ағындарының сапырылыстығын бағалау. Теңсіздік мерзімінде әрекет жасаушы жобалауды бағалау. Жобаларды тоқтатудың қаржылық нәтижесі. Инвестицияльқ мүмкіншіліктердің графигі..


12 Тақырып Бюджеттендіру

Жоспарлы-қаржы комиссиясы. Бюджеттерді жасау жөніндегі басшыльқ. Бюджеттендірудің кезендері. Өнімдерді шығаруға шек қоюшы факторларды анықтау.).


13 Тақырып Ұзақ мерзімді қаржылъқ жоспарлау

Қаржыны үйлесімді әдісі негізінде, сатылған көлем көрсеткіштеріне байланысты қаржылық жоспарлау. Сырттан қаржыландыру қажеттігі деңгейін анықтаушы, факторлар. Қолайлы өсу қарқыны.


14 Тақырып Айналым активтepi мен қысқа мерзімді міндеттемелерді баскару

Ақша қаражаттарының айналымдығы. Айналым қаражаттарының көлемі мен қаржыландыру саласындағы стратегиялар. Қысқа мерзімді қаржыландырудың артықшылықтары мен кемшіліктері. Қысқа мерзімді қаржыландырудың көздері. Тауарлар, жұмыстар және қызметтер үшін (сауда кредиті) кредиторлық берешек.


15 Тақырып Ақша қаражаттарын басқару

Ақша қаражаттарыньң мақсатты қалдығьн анықтау. Ақша қаражаттарын басқарудың әдістері.


16 Тақырьп Босалқы қорларды басқару

Босалқы қорлармен байланысты шығындарды жіктеу. Босалқы қорларды бағалау және ece6i.


17 Тақырып Дебиторлық берешекті басқару

Кредит кезеңі мен кредит қабілеттігі стандарттарын анықтау. Дебиторлармен жұмыс істеу саясаты Келісілген мерзімдегі төлемнен шегерім.

18 Тақырып Корпорацияларды қайта ұйымдастыру: қосылу, сатып алу, бөлшектеу, банкроттық және тарату

Корпоративтік одақтар LBO операциялары. Өндірістік қуаттарды бөлшектеу. Холдингтік компаниялар. Қаржылық қиындықтар және олардың салдарлары. Қаржылық қиыншылықтардың пайда болуы. Нысандық емес әдістер.


19 Тақырып Ұлт аралық корпорациялардағы қаржы менеджменті.

Шетел валютасымен сауда жасау. Инфляция, пайыздық мөлшерлемелері және валюталық бағамдар.Ақша және капиталдық халықаралық рыноктары.


3.3 Студенттердің өздік жұмысының мазмұны


3.3.1 050508 «Есеп және аудит» мамандығы орта білім негізінде күндізгі оқыту түрі, 2006 жылы түскен үшін СӨЖ мазмұныр/р

СӨЖ түрі

Есеп нысаны

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріске дайындалу
Сабаққа қатысу

12

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй жұмысты істеу

Оқұ дәптері

Сабаққа қатысу, ауызша сұрақтау

18

3

Аудиторлық сабақтарға кірмеген материалын әзерту

Конспект.

Сабаққа қатысу, ауызша сұрақтау

18

4

Бақылау шараларына дайындалу

Оқұ дәптері

АБ1, АБ2, тест сұрақтарына жауап беру,

12

Барлығы:

60


3.3.2 050508 «Есеп және аудит» мамандығы кәсіби білім негізінде сырттай оқыту түрі, 2006 жылы түскен үшін СӨЖ мазмұныр/р

СӨЖ түрі

Есеп нысаны

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріске дайындалу
Сабаққа қатысу

15,6

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй жұмысты істеу

Оқұ дәптері

Сабаққа қатысу, ауызша сұрақтау

23,4

3

Аудиторлық сабақтарға кірмеген материалын әзерту

Конспект.

Сабаққа қатысу, ауызша сұрақтау

23,4

4

Бақылау шараларына дайындалу

Оқұ дәптері

АБ1 тест сұрақтарына жауап беру,

15,6

Барлығы:

78


3.3.2 Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптар


1 Тақырып Қаржы менеджментінің мазмұны

ҚР қаржы секторында болып жатқан қайта құруға байланысты, қаржы менеджеріне қойылатын біліктілік талаптар. Фирмалардың ұйымдық құрылымындағы қаржы службасы.

Түр бақылауы - ауызша сұрақ .


2 Тақырып Қаржы менеджментінің базалық тұжырымдамалары және көрсеткіштері

Қаржы менеджментінің теориясы мен практикасында қолданылатын негізгі көрсеткіштер: келтірілген құн-PV, нарықтық қосылған құн - MVA, экономикалық қосылған құн -EVA, активтерді басқаарудың тиімділіккөрсеткіштері - ROE, ROA, ROJ, шаруашылық жұмыстарының қаржылық нәтижелерінің қорытындылау көрсеткіштері - EBIT, EBT, NI (NORAT), EPS, DPS, PPS.

3 Тақырып Теуекел және табыстылық. Корпорациялық тәуекелдерді
басқару


Жayaпкepшiлiккe байланысты шығындардың тәуекелдікке ұшырағыштығы.

Әртараптандыру тәуекелдікті басқару құралы ретінде. Қаржылық шығындардың тәуекелдікке ұшырағыштығы.


4 Тақырып Активтер портфелін басқару

Баламалы теориялар. Баға белгілеу төрелігі теориясы. Опциондарға бағa белгілеу теориясы. Қayiп астындағы құн.


5 Тақырып Операциялық тұтқаның нәтижесі. Фирманың ағымдағы
шығандарын басқару


DOL және icкepлік тәуекел. DOL және icкерлік (операциялық) тәуекел.


6 Тақырып Қаржы тұтқасының нәтижесі. Қарыз қаражаттарын тартусаясаты

Жиынтық (құрамдастырылған тұтқа), жиынтық тұтқаның (DTL) күші.


7 Тақырып Капитал құрылымының теориясы: Модильяни-Миллер үлrici; ымыралы үлгілер

Қаржылық қиындықтармен байланысты шығындар және агенттік шығындар. Ымыралы үлгілер.


8 Тақырып Дивидентік саясатты басқару

Дивидендтерді қайта инвестициялау жоспары. Акцияларды сатып алу.Дивидендтерді акциялармен төлеу және акцияларды бөлшектеу.


9 Тақырып Капиталдық құны

«Жаңа акциялар шығару»деректемесінің құны. Капиталдық безбенделген құны. Капиталддың шекті құны.


10 Тақырып Инвестициялық жобаларды талдау әдістері. Жоба тәуекелін талдау

Жобаның автономдық (жекелеген) тәуекелі. Ішкі фирмалық немесе корпорациялық тәуекел. Нарықтық тәуекел. Сезімталдықты талдау. Сценариилерді талдау. Монте-Карло әдісі. Tiіршілік шешімдерін талдау.


11 Тақырып Инвестициялық жобаның ақша ағындарын болжау. Күрделі қаржы бюджетін оңтайландыру

Жобаларды тоқтатудың қаржылық нәтижесі. Инвестицияльқ мүмкіншіліктердің графигі. Капиталдың шекті бағасының графигі.

МСС және IOS графиктерінің бірлескен талдауы. Күрделі жұмсалымының оңтайлы бюджетін қалыптастыру.


12 Тақырып Бюджеттендіру

Сату бюджеті. Компанияның нормативтік базасы. Еңбек жөніндегі бюджет. Қортындыланған бюджет. Бюджеттендірудің компьютерлік жүйелері (ERP- жуйелері).

1   2   3

Похожие:

Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06

Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06

Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Жұмыс бағдарламасы 050205 «Қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании государственного
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Филология, журналистика және өнер факультетінің оқу әдістемелік кеңесінде мақұлданды
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
«Түркістан уалаятының газетіндегі» публицистиканың баспасөзбен тоғысуын байыптап бағалап беру
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
«Қазақ әдебиетінің тарихы» пәні бойынша 050504 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании рабочего учебного плана специальности
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 01. 1/09
Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании каталога элективных дисциплин по специальности
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
«Когнитивті лингвистика» пәні бойынша 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница