Рефератқа мәліметті енгізу
Скачать 100.93 Kb.
НазваниеРефератқа мәліметті енгізу
Дата конвертации15.02.2016
Размер100.93 Kb.
ТипРеферат
источникftp://ftp01.kgmu.kz/OZ/5 kurs/Obshestv.zdrav/kaz/Metod_rek/SRS/36.doc
Ф КГМУ 4/3-08/01

ПП КГМУ 4/01


ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


Әлеуметтік медицина және денсаулық сақтауды уйымдастыру кафедрасы


Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау


«Менеджмент ғылымының қалыптасу тарихы. Қаржыландыру менеджменті» пәні


051301- «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы


5 курс


Құрастырушы: доцент Сұлтанов А.К


Қарағанды 2011


Кафедра мәжілісінде талқыланып және бекітілген


№ __ Хаттама


Кафедра меңгерушісі м.ғ.д., профессор Н.К.Смагулов • Тақырыбы: «Менеджмент ғылымының қалыптасу тарихы. Қаржыландыру менеджменті»
 • Мақсаты: «Менеджмент ғылымының қалыптасу тарихы. Қаржыландыру менеджменті» Менеджмент ғылым ретінде. Қаржы менеджменті. Денсаулық сақтау қаржыландыру.
 • Орындау түрі: әдебиеттер және электронды тасымалдаушылармен жұмыс, тақырып бойынша қорғауға дайындалу
 • Тапсырманы орындауға талаптар:


Рефератқа мәліметті енгізу:


- тұрғындардың денсаулың мәселелері .

- « Халық денсаулығы және халық денсаулығы туралы» ҚР кодексі

- рациональды тамақтану

- салауатты өмір салтының маңызы.

 • Тапсыру мерзімдері: СӨЖ тапсыру кестесі бойынша
 • СӨЖ бағалау критерилері.


СӨЖ бағалау критериі (реферат)


Орындалу критерилері:


а) тақырып бойынша негізгі оқу көздерін анықтау және оқу.

б) библиографияны құрастыру;

в) ақпаратты өңдеу және жүйелендіру;

г) рефераттың жоспарын өңдеу/ презентация;

д) рефератты құрастыру және безендіру/презентация


Рефераттың құрылымы:


 1. Мұқаба беті (форма бойынша құрастыру)

 2. Бөлімдері (реферат бөлімінің кезекті мазмұны/презентация беттерін көрсетуі бойынша, басталу бетінен бастап);

 3. Кіріспе (зерттелетін мәселелерді қалыптастыру,тақырыпты негіздеу,оның мазмұны мен өзеттілігін анықтау,рефераттың мақсаттары мен міндеттерін анықтау/презентация);

 4. Негізгі бөлім (әрбір бөлім рефераттың бөлігі болып табылады/презентация жеке мәселелерді немесе оның кейбір жақтарын ашып көрсетеді,өткеннің логикалық түрдегі жалғасы болып табылады.Бұл бөлімдерінде кестелер, схемалар, графиктер,суреттер келтірілген)

 5. Қорытынды (реферат тақырыбы бойынша қорытынды немесе нәтижесі шығарылады/презентация,нұсқау ұсынылады.)

 6. Әдебиеттер тізімі


Рефератты құрастыруға қойылатын талаптар:


а) рефераттың көлемі 10-15 беттен болуы керек (қосымша реферат көлемінің құрамына кірмейді./презентация);

б) реферат сауатты орындалу керек; мазмұнның тәртібі сақталуы керек.

в) тексттің мазмұнымен қатар қолданылған әдебиеттер болады

г) библиографияны дұрыс құрастыру керек.


Рефераттың бағалау шкаласы/презентацияСапалық критериі

Қанағат-танарлықсыз

F

0 балл

Қанағаттананарлықты

D

1 балл

Қанағаттананарлықты

D+

1.33 балл

Қанағаттананарлықты

C-

1.67 балл

Қанағаттананарлықты

С

2.0 балл

Қанағаттананарлықты

С+

2.33 балл

Жақсы

В-

2.67 балл

Жақсы

В

3 балл

Жақсы

В+

3.33 балл

Өтежақсы

А-

3.67 балл

Өтежақсы

А

4 балл

Тақырыпқа және қойылған тапсырмаларға реферат/презентацияға сай келуі

Жұмыс тақырыпқа сай келмейді.

Реферат мазмұны тақырыпқа кішкене сай келеді,бірақ қойылған тапсырмаға сай келмейди.

Реферат мазмұны тақырыпқа және қойлған талаптарға кішкене сай келеді.

Реферат мазмұны тақырыпқа толық сай келмейд,бірақ қоылған тапсырмаға кішкене сай келеді.

Реферат мазмұны тақырыпқа және қоылған тапсырмаға толық сай келмейд.

Реферат мазмұны тақырыпқа және қоылған тапсырмаға негізінен сай келеді.

Реферат мазмұны тақырыпқа және қойылған тапсырмаға толық сай келеді.

. Реферат мазмұны тақырыпқа және қойылған тапсырмаға толық сай келеді.

Реферат мазмұны тақырыпқа және қойылған тапсырмаға толық сай келеді.

Реферат мазмұны тақырыпқа және қойылған тапсырмаға толық сай келеді.

. Реферат мазмұны тақырыпқа және қойылған тапсырмаға толық сай келеді.

Тақырыптың толық ашылуы және әдебеиттер қолданады

Тақырып ашылмағсн.

Тақырып кшкене ашылған, қолданылған әдебиеттерге сай келмелді.

Тақырып кішкене әдебиеттер аз пайдаланылған.

Тақырып жеткіліксіз ашылған, әдебиеттер аз пайдаланылған

Тақырып жеткіліксіз ашылған,негізгі әдебиеттер қолданылған..

Тақырып жеткіліксіз ашылған,негізгі әдебиеттердің барлығы пайдаланылмаған.

Тақырып жеткіліксіз ашылған,кейбір бөліктері толықтыруды қажет етеді.

Тақырып жеткіліксіз ашылған,кейбір бөліктері толықтыруды қажет етеді.Негізгі әдебиеттердің барлығы пайдаланылмаған.

Тақырып толық ашылған.

Тақырып толық ашылған.

Тақырып толық ашылған,заманауи әдебиеттердің бәрі қолданылған.

Материады қамти білу және қысқаша қорытындылар жасау.

Қорытынды жасалмаған.

Материал толық толық қамтылып,қорытыланбаған.

Материал жартылай қамтылған,қорытындысы жоқ.

Материал жартылай қамтылған,қорытындысы жоқ.

Материал толық қамтылмаған,қорытындысы мазмұнына сәйкес келмейді.

Материал қамтылған,толық қорытыланбаған,анық емес.

Материал қамтылған,бірақ толығырақ қорытындыны талап етеді.

Материал қамтылған.

Материал қамтылған.

Материал қамтылған.анық қорытыланған.

Материал қамтылған.анық және толық қорытыланған.

Рефераттың құрылысының және безендірілуінің қойылған талаптарға сәйкес болуы.

Сәйкес емес

Рефератты безендірудегі негізгі талаптар орындалмаған.

Рефератты безендірудегі негізгі талаптар кішкене сақталған,рефераттың құрылымы толық емес.

Рефератты безендірудегі негізгі талаптар орындалмаған.Библиография дұрыс безендірілмеген.

Безендірудегі негізгі талаптар орындалды.

Безендірудегі негізгі талаптар орындалды.

Безендірудегі негізгі талаптар орындалды.

Рефераттың безендірілуі,бірақ кішкене ескертулер болуы мүмкін

Рефераттың безендірілуі,бірақ кішкене ескертулер болуы мүмкін

Реферат безендірілуі дұрыс,берілген талаптарға толығымен сәйкес келеді.

Реферат безендірілуі дұрыс,берілген талаптарға толығымен сәйкес келеді

Әдебиеттер

Негізгі:

7. Лисицин Ю.П.Общественное здороье и здравоохранение. – 2-е изд., перераб.и доп..- М.: ГЭОТАР-Медиа,2007.-512с.

8.Общественное здороье и здравоохранение./Под ред.В.А. Минякова.- Н.И.Вишнякова.- М.:МЕДпресс-информ,2003-528с.

9. Юреьв В.К. , Куценко Г.И. Общественное здороье и здравоохранение. С.-Петербург, 2000.-914с.

Қосымша:

10. Медик В.А. Заболеваемость населения: история, современное состояние и методология изучения.- М.: Медицина, 2003-512с.

11. Медик В.А Рукаводство по статистике здоровья и здравоохранения.- М.: Медицина,2006.-528с.

12. Шарманов Т.Ш. Мировое здравоохранение до и после великой Алма-Атинской конференции. –Алматы-Вашингтон-Женева,2003.-143с.


 • Бақылау сұрақтары:
 • Менежмент ғылым ретінде?

 • Қаржы менеджменті дегеніміз не?

 • Денсаулық сақтау саласын қаржыландыру түрлері?

 • Бюджеттік және бюджеттен тыс қаржыландыру жолдары?

 • Денсаулық сақтау жүйесін қаржыландырудың қосымша көздерін табу?Тест үлгілері

1.Туылу көрсеткіштері мына формула бойынша есептеледі:

А)1 жылда туылғандар саны : Тұрғындардың орташа саны * 1000

В) туылғандар саны * 100 1 жылда : тұрғындар саны

С) тірі және өлі туылғандар саны *100 : тұрғындар саны

Д) туылғандар саны *1000 : 15-49 жас аралығындағы әйелдер саны

Е) 1 жылдағы тірі туылғандар саны * 10.000 : 20-29 жас аралығындағы әйелдер саны;


2.Өлім көрсеткіштері мына формула бойынша есептеледі:

А) 1 жылда өлгендер саны * 1000 : тұрғындардың орташажылдық саны;

В) өлгендер саны * 100 : тұрғындар саны;

С) туғандар мен өлгендер саны * 1000 : тұрғындар саны;

Д) 1 жылда өлгендер саны *100: тұрғындар саны;

Е) өлгендер саны * 10.000 : тұрғындар саны;


3. Тұрғындардың құрылымдық типі қандай болады:

А) прогрессивті, стационарлы, регрессивті

В) прогрессивті,регрессивті

С) Стабильді, өсімді, стабильді

Д) прогрессивті, өсімді, стабильді

Е) регрессивті, стационарлы, жойылатын


4. Ауылдық жердегі балалар мен әйелдерге көрсетілетін емдік-профилактикалық көмекті ұйымдастырудың ерекшеліктері (барлығы дұрыс, біреуінен басқасы):

А) этаптылығы

В) балаларға арналған емдік-профилактикалық мекеменің жоқ болуы

С) далалық жұмыстар кезіндегі медициналық мекемелердегі жұмыстардың әдістері мен түрінің өзгеруі

Д) Медициналық көмектің ережелері мен кейбір қалыптастыру аймақтары

Е) барі дұрыс


5. Жалпы ұрпақтың коэффициенті мына формула бойынша айқындалады:

А) туылғандар саны * 1 жылдағы 1000 : Тұрғындардың орташа саны

В) 1 жылдағы туылғандар саны* 1000 : 15-49 жас аралығындағы әйелдер саны

С) 1 жылдағы туылғандар саны * 1000: 20-29 жас аралығындағы әйелдер саны;

Д) туылғандар саны * 100: Тұрғындардың орташа саны

Е) туылғандар саны * 100 өлген : Тұрғындардың орташа саны


6. Табиғи өсу көрсеткіштері мына формула бойынша есептеледі:

А) туылғандар саны- өлгендер саны / * 1000 : тұрғындардың орташажылдық саны;

В) туылғандар саны *1000 : тұрғындардың орташажылдық саны;

С) туылғандар саны- өлгендер саны * 1000: 15-49 жас аралығындағы әйелдер саны;

Д) туылғандар саны * 100 : 15-49 жас аралығындағы әйелдер саны;

Е) туылғандар саны- өлгендер саны *100 : өлгендер саны;


7. Аймақтық аурухананың амбулаторлы-поликлиникалық қызметінің негізгі тапсырмасы болып табылады(дұрыс жауаптарын белгілеңіз)?

А) Квалификациялық ауруханада дәрігерлік көмекпен тұрғындарды қамтамассыз ету;

В) Дәрігерге дейінгі ауруханалық көмекпен қамту;

С) тұрғындардың жалпы және инфекциялық сырқаттанушылығын төмендету және алдын-алу шараларын жүргізу;

Д) Жоғары деңгейлі еңбекке қабілеттілікті іске асыру,науқасты МЭСК бағыттаған жағдайда

Е) Ана мен бала денсаулығын қорғау үшін емдік-профилактикалық шаралар жүргізу;


8. Ядролық қауіпті аймақтарда тұратын әйелдерге жүктілігі бойынша және туған кезінде еңбекке жарамсыздық қағазы беріледі?

А) 27 апталық ұзақтықта 170 күнтізбелік күн қалыпты тууда және 184 күн – асқынған туылымда;

В) 30 апталық ұзақтықта 150 күнтізбелік күн қалыпты тууда және 160 күн – асқынған туылымда;

С) 32 апталық ұзақтықта 112 күнтізбелік күн қалыпты тууда және 120 күн – асқынған туылымда;

Д) 34 апталық ұзақтықта 140 күнтізбелік күн қалыпты тууда және 150 күн – асқынған туылымда;

Е) Басқа да әйелдерге жүктілігі мен тууына байланысты осылай;


9. Нәрестелер өлімінің көрсеткіші мына формула бойынша есептеледі:

А) 1 жылда өлгендер саны *1000 : тұрғындар саны;

В) 1жылдағы алғаш өмір сүру күндерінде өлімшеңдік саны *1000 :2/3бала, осы жылдағы тірі туылғандар + 1/3 былтыр туылғандар ;

С) өлгендер саны * 10 000 : тұрғындар саны;

Д) өлі туылған балалар саны * 100 : тұрғындар саны;

Е) бірінші жылы өлген балалар саны * 1000 : тұрғындар саны;


10. Перинатальды өлім көрсеткіштері мына формула бойынша есептеледі:

А) 1-ші аптада өлген балалар саны * 1000 : тірі және өлі туылған балалар саны;

В) 1-ші аптада тірі және өлі туылған балалар саны * 1000 : тірі және өлі туылған балалар саны;

Д) өлген балалар саны * 100 : тұрғындар саны;

Е) 1 жылда өлген балалар саны * 1000 : тұрғындар саны;

Похожие:

Рефератқа мәліметті енгізу iconРефератқа мәліметті енгізу
«Қазақстан республикасының тұрғындарының туберкулез мәселесі (экспресс сауалнама, сұрау)» тақырыбы
Рефератқа мәліметті енгізу iconРефератқа мәліметті енгізу
«Жүрек қантамырлар жүйесі сырқаттарының мәселесін шешу жолдарының кейбір мүмкіншіліктері» тақырыбы
Рефератқа мәліметті енгізу iconРефератқа мәліметті енгізу
Орындау түрі: әдебиеттер және электронды тасымалдаушылармен жұмыс, тақырып бойынша қорғауға дайындалу
Рефератқа мәліметті енгізу iconРефератқа мәліметті енгізу
Арағанды мемлекеттік медицина университеті әлеуметтік медицина жэне денсаулық сақтауды ұйымдастыру кафедрасы
Рефератқа мәліметті енгізу iconРефератқа мәліметті енгізу
Мақсаты: Қоғамдық денсаулықпен байланысты қазіргі медиинадағы этикалық мәселелер: генді инженерия, клондау,криогенизация,мушелердің...
Рефератқа мәліметті енгізу iconРефератқа мәліметті енгізу
Мақсаты: Қоғамдық денсаулықпен байланысты қазіргі медиинадағы этикалық мәселелер: генді инженерия, клондау,криогенизация,мушелердің...
Рефератқа мәліметті енгізу iconРефератқа мәліметті енгізу
Мақсаты: Медицина және денсаулық сақтаудағы классикалық, жаңа теориялар туралы негізгі түсінік. Пайда болу және таралу тарихы. Медицина...
Рефератқа мәліметті енгізу iconРефератқа мәліметті енгізу
Мақсаты: Медицина және денсаулық сақтаудағы классикалық, жаңа теориялар туралы негізгі түсінік. Пайда болу және таралу тарихы. Медицина...
Рефератқа мәліметті енгізу iconҚазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне микроқаржы ұйымдарының қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Згерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Заңының жобасына
Рефератқа мәліметті енгізу iconҚазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік жастар саясаты мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Згерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Заңының жобасына
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница