Пән бағдарламасының (syllabus) титулдық парағы
Скачать 275.43 Kb.
НазваниеПән бағдарламасының (syllabus) титулдық парағы
Дата конвертации15.02.2016
Размер275.43 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/181747.doc


Пән бағдарламасының (SYLLABUS) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы-экономикалық факультеті


Экономика кафедрасы


___EP 2215_ Кәсіпорындағы ЕАМҰ пәнінен

(пәннің коды мен атауы)


ПӘН бағдарламасы (Syllabus)


Павлодар, 2013 ж.Пән бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

БЕКIТЕМIН

Қаржы-экономика

факультетінің деканы

____________ Т.Я.Эрназаров

2013ж. __________ «___»


Құрастырушы: э.ғ.к., доцент А. А. Нұрғалиева __________

Экономика кафедрасы


5B050600 «Экономика» мамандығының студенттеріне арналған


«Кәсіпорындағы ЕАМҰ »
пән бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 20___ж. «___»____________№_____ Хаттама.

Кафедра меңгерушісі _____________ С.К. Кунязова 20__ж. «___» ________


Қаржы-экономика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20___ж. «_____»____________ №____ Хаттама.


ОӘК төрайымы _____________ А.Б. Темиргалиева 20__ж. «____» ________


1. Пән бағдарламасының паспорты

Пәннің атауы Кәсіпорының қызметін жоспарлау


ЖОО компонент пәні

Барлығы – 3 кредит

Курс: 3

Семестр: 5

Аудиториялық сабақтар барлығы – 30 сағат

Дәрістер - 15 сағат

Практикалық /семинарлық сабақтар – 15 сағат

СӨЖ – 60 сағат

соның ішінде СӨЖМ – 15 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы - 90 сағат


Бақылау түрі

Емтихан – 6 семестр


Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: макроэкономика, экономикалық теория, микроэкономика.


Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: ӨШҚ экономикалық талдау, бизнес-жоспарлау, өнеркәсіп салаларының экономикасы, өндірістік сфераның экономикасы.


2. Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Аты-жөні Нұрғалева Айнаш Амангелдиновна_

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі __э.ғ.к., доцент__

Кафедра «Экономика», аудитория 419, А корпусы (Ломов көш.64)

телефон: 67-36-43,

Е-mail: nurgalieva_ainash@mail.ru.


3. Пәні, мақсаты мен міндеттері


Пәнді оқыту мақсаты «Кәсіпорынның қызметін жоспарлау» болып объективті экономикалық заңдарды оқу және олардың нарықтық экономика шарттарындағы кәсіпорынның функционалдығының қолайлы нәтижесін қамтамасыз ететін шарттар мен факторларға ықпал жасау (әсер ету) табылады.

Пәннің міндеттері – «Кәсіпорынның қызметін жоспарлау» пәнін оқыту міндеттері болып:

- кәсіпорынның қызметін жоспарлау;

- кәсіпорында жоспарлы жұмысты ұйымдастыру;

- болжамдау жүйесінің элементтері мен мәні;

- стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні;

- жоспарлаудың оперативті мәні;

- бизнес-жоспарлаудың мазмұны және түсінігі;

- өндірістік кәсіпорынның мазмұны, оның кәсіпорын жоспарына ықпал жасау механизміндегі рөлі;

- өнімді өндіруді жоспарлау, оның міндеттері;

- өндірістік қуатты жоспарлау.


3. Қалыптасатын құзыреттіліктер

Білімі және түсінігі:

- кәсіпорынның мәні, қызметі, түрлері жөнінде;

- кәсіпорынның негізгі және айналым капиталының түсінігі жөнінде;

- кәсіпорында еңбекақыны төлеу нысандары жөнінде;

- шығындардың мәні, түрлері жөнінде;

- кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық саясаты жөнінде;

- табыс түсінігі мен рентабелділік көрсеткіштері жөнінде;

Білімін және түсінігін қолдану:

- кәсіпорын өндірістік – шаруашылық қызметінің экономикалық жағдайында;

- кәсіпорынның ұйымдық және өндірістік құрылымдарында;

- өндірістік ресурстарың тиімді пайдалануында;

Пайымдауларын қалыптастыру:

- кәсіпорын экономикасының теориялық негіздері мен қазіргі тәжірибесі;

- кәсіпорынның негізгі қорлары мен айналым құралдарының жіктелу қағидаларын түсінгенін көрсету;

- еңбекақыны есептеу ептілігін көрсету;

- өндіріс шығындарын төмендету мәнін түсіну;

- кәсіпорынның, өнімнің рентабельділігін және пайдасын анықтау;

Коммуникациялар:

- ақпаратпен жұмыс істеу;

- іскерлік қарым-қатнас;

- шешім қабылдау;

- қысқаша есеп беру;

- презентация өткізу;

Оқу дағдылары:

- кәсіпорынның ортажылғы өндірістік куатын есептеу;

- өндірістік бағдарламасың жоспарлауға және бағалау;

- күрделі жұмсалымдардың құрылымың есептеуге және олардың тиімділігін бағалау;

- айналым қаражаттарының нормативтерін есептеуге және өндірістік босалқы қорының ең төмен мөлшерін бағалау;

- жұмыс уақытының балансын, өндірістік бағдарламаға жұмсалған еңбегін жоспарлау;

- пайда нормасын, өнімнің табыстылығын, өндірістің табыстылығын, капиталдың табыстылығын есептеу;

- өндірістік-шаруашылық қызметінің қаржы жоспарын құрастыру.


4. Пәнді оқудың тақырыптық жоспары


Сабақтар түрлері бойынша академиялық сағаттардың бөлінуі

№ р/с

Тақырыптың атауы

Сағат саны


Дәріс

Тәжір.

СӨЖ
1

2

3

4

5

6

1

Кәсіпорынның қызметін жоспарлау

1.5

2

5

1.5

2

Кәсіпорындағы жоспарлы жұмысты ұйымдастыру

1.5
5

1.5

3

Болжамдау жүйесінің элементтері, мәні

1

2

5

1

4

Стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні

1

2

5

1

5

Оперативті жоспарлау жүйесі мен түрлері

1

2

4

1

6

Бизнес-жоспарлаудың мазмұны мен түсінігі

1

1

4

1

7

Өндірістік кәсіпорынның мазмұны, оның кәсіпорын жоспарына ықпал жасау механизміндегі рөлі

1

1

4

1

8

Өнімді өндіруді жоспарлау, оның міндеттері

1

1

4

1

9

Өндірістік қуатты жоспарлау

1

1

4

1

10

Персоналдағы тұтынуды жоспарлаудың технологиялары, міндеттері және мазмұны

1

1

4

1

11

Өнімнің өзіндік құнын жоспарлау

1

1

4

1

12

Нарықтық бағаларды реттеу және жоспарлау

1
4

1

13

Қаржылық жоспарлаудың міндеттері мен мәні

1

1

4

1

14

Бюджеттеу қаржылық жоспарлау түрі ретінде

1
4

1
БАРЛЫҒЫ

15

15

60

15


6. Дәріс сабақтардың мазмуны


1 тақырып Кәсіпорынның қызметін жоспарлау

Нарықтық экономикадағы жоспарлардың мәні. Жоспарлау функциясының мәні мен орны. Фирмаішілік жоспарлаудың негіздері. Фирмаішілік жоспарлау жүйесін қалыптастыру қағидалары. Фирмаішілік жоспарлаудың әдістері. Кәсіпорындағы фирмаішілік жоспарлаудың үрдістері, оның кезеңдері. Типтік мақсаттар бойынша, жоспарлау көкжиегі бойынша, уақытша идеялар бағыты бойынша, анықталмағандық дәрежесі бойынша фирмаішілік жоспарлауды жіктеу. Жоспарланаған көрсеткіштерді жіктеу.


2 тақырып Кәсіпорындағы жоспарлы жұмысты ұйымдастыру

Жоспарлау нормасы және нормативтер түсінігі, олардың кәсіпорын қызметінің жоспарлауындағы рөлі. Сипаттама мен нормативтер және жоспарлы нормаларды жіктеу. Еңбекті нормативтер, олардың түрлері мен тағайындамалары. Материалды нормативтер, олардың түрлері және пайдаланулары. Жоспарлы нормалар мен нормативтерді әзірлеу әдістері. Кәсіпорындағы жоспарлау сызбасы. Жоспарды бекіту және әзірлеу. Жоспарды түзету. Жоспардың сапасын бағалау және талдау. Жоспардың сапасын бағалау көрсеткіштерінің жүйесі. Жоспардың сапасын бағалау әдістері. Жоспардың тәуекелдік дәрежесі, шиеленістік, нақты көрсеткіштер.


3 тақырып Болжамдау жүйесінің элементтері, мәні

Болжамдауды жіктеу. Болжамдау жүйесін құрастырудың негізгі қағидалары. Болжамдауды әзірлеудің кезеңдері. Болжамдаудың жіктеу әдістері.


4 тақырып Стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні

Стратегиялық жоспарлау ерекшеліктері. Стратегияның типтерімен элементтері. Стратегиялық жоспарлаудың технологиясы. Стратегияның мәні мен түсінігі. Стратегиялық жоспарлау және оның бағытталу. Стратегиялық жоспарлау міндеттері. Стратегияның түрлері. Стратегиялық жоспарлаудың ерекшеліктері мен оның ұзақ мерзімді жоспарлаудан айырмашылығы.

Стратегиялық жоспарлаудың негізгі нысаны ретінде басты мақсатты жоспарлау. Кәсіпорынның сыртқы талдауы мен ішкі мүмкіндіктері. Кәсіпорынның мақсатты жүйесі мен миссиясын анықтау. Кәсіпорындағы стратегиялық талдау, оны жүргізу әдістері. Кәсіпорынның даму стратегиясының қалыптасуы мен оның саясаты. Стратегиялық басқару үрдісін ұйымдастыру. Фирманың стратигиялық әзірлеуінің тәртібі. Кәсіпорынның стратегиялық құрылымы мен мазмұны.


5 тақырып Оперативті жоспарлау жүйесі мен түрлері

Өндiрiстiң оперативтi жоспарын әзірлеу. Оперативтi-өндiрiстiк жоспарлаудың негізгі элементтер жүйесімен көрсетілетін басты талаптар мен тағайындаулар, құрамдар. Оперативтi-өндiрiстiк жоспарлау, оның мазмұны мен міндеттері.

Оперативтi-өндiрiстiк жоспардың түрлерi (цехаралық және цехiшiлiк жоспарлау). Оперативтi-өндiрiстiк жүйесiнiң жоспарлануы және олардың сипаттамасы. Өндiрiстiң әр түрлi типтiң iшiндегi оперативтi-өндiрiстiк жоспарлаудың жүйесiн таңдау мен негiзделу әдiстемесi.


6 тақырып Бизнес-жоспарлаудың мазмұны мен түсінігі

Кәсіпорынды басқару жүйесіндегі бизнес-жоспарды тағайындау және мақсат. Бизнес-жоспардың негізгі қолдану салалары. Бизнес-жоспарды әзірлеу қағидалары. Іскерлік жоспарлау (бизнес-жоспарды құрастыру) жоспарлаудың дербес түрі ретінде. Іскерлік жоспарлау міндеттері, функциялары. Бизнес жоспарлаудың ерекшеліктері кәсіпорын қызметін жоспарлаудың дербес түрі ретінде.

Бизнес жоспарды әзірлеудің кезеңдері. Бизнес-жоспардың мазмұны мен құрылымы. Кәсіпорында бизнес жоспарды іске асыру.


7 тақырып Өндірістік кәсіпорынның мазмұны, оның кәсіпорын жоспарына ықпал жасау механизміндегі рөлі.

Өндiрiстің оперативті жоспарын әзірлеу. Кәсiпорын өндiрiс жоспардың мазмұны,оның кәсiпорындағы жоспарлар әрекеттесуiнiң механизмiнде ролi. Өндiрiс жоспар көрсеткiштерi. Материалды ресуртардағы жоспарлауды тұтыну.


8 тақырып Өнімді өндіруді жоспарлау, оның міндеттері

Өндірістік жоспарлау үрдісінде пайдаланылатын көрсеткіштер. Өнімнің өндірістік жоспарлауының бағыттары. Кәсiпорын өнімін іске асырудағы маркетингтің рөлі. Кәсiпорынның азық–түлiк портфелiнiң қалыптасуы.


9 тақырып Өндірістік қуатты жоспарлау

Кәсiпорынның өндiрiс бағдарламасын әзірлеу.

Өндiрiстiк бағдарламаның негiзделуi. Өндiрiстiк бағдарламаның әкелу әдiстемесi. Кәсiпорындағы өндiрiс қуаттарын жоспарлау. Өндiрiстiк қуаттарының түрлерi. Кәсiпорындағы өндiрiс қуаттарын анықтау әдiстемесi. Өндiрiс қуаттарына әсер ететiн факторлар.


10 тақырып Персоналдағы тұтынуды жоспарлаудың технологиялары, міндеттері және мазмұны

Еңбек өнімділігін жоспарлау. Персонал еңбек ақы қорын жоспарлау. Еңбек ақы жүйесін жоспарлау.

Кәсіпорындағы еңбекті жоспарлау міндеттері мен мәні. Еңбек ресуртарындағы тұтынуды жоспарлау. Еңбек уақыты балансын жоспарлау, қолдану аясы. Өнеркәсіптік кәсіпорындағы негізгі жұмыс санын есептеу. Персоналды басқаруды жоспарлау әдістемесі. Еңбек өнімділігін жоспарлау. Персонал еңбегін төлеу қорын жоспарлау.

Кәсіпорынның әлеуметтік дамуын жоспарлау. Әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру әдістері (шетелдік тәжірибе).

Кадрлар мен еңбек бойынша жоспарды әзірлеу әдістемесі және мазмұны.


11 тақырып Өнімнің өзіндік құнын жоспарлау

Фирмаiшiлiк шығындардың жiктелуi.

Өндiрiсте шығындар сметасының құрастырылуы.

Өндiрiсте шығындар сметасын өндiру әдiстерi (сметiк, қиюлыстырулық, калькуляциялық, тапсырмалық, проценттiк калькуляцияның әдiсi). Меншіктi шығындардың жоспарлау. Табыссыздық көлемiнiң анықтау. Периодтық шығындардың жоспарлануы.


12 тақырып Нарықтық бағаларды реттеу және жоспарлау.

Баға белгілеудің әдістері. Бағалауды жоспарлауға әсер ететін факторлар. Бағалар жіктелуі мен оларды санау әдістемесі.


13 тақырып Қаржылық жоспарлаудың міндеттері мен мәні

Қаржылық жоспарлаудың қағидалары. Қаржылық жоспарлаудың қағидалары. Қаржылық жоспарлардың жүйесi. Кәсiпорынның табыстар мен шығындардың балансы, құрастыру және жоспарлау әдiстемесi. Ақшалық амал ағымының есептеу. Ақшалық амалының дисконттау, қолдану әдiстемесi мен мақсаттары. Қаржы жоспарының жүйесі. Кәсіпорынның шығындары мен табыстарын жоспарлау, оны құрастыру әдістемесі. Өндірістің рентабельділігін жоспарлау.


14 тақырып Бюджеттеу қаржылық жоспарлау түрі ретінде

Кәсiпорынның бюджетi мен оның әртүрлiлiгi. Бюджеттiң бар болуын жоспарлау. Бюджеттеу қаржылық жоспарлаудың түрi ретiнде.

Сату болжамы мен оны құрастыру әдiстерi.

7. Практикалық сабақтардың мазмұны, сағаттарда олардың көлемі1 тақырып Кәсіпорынның қызметін жоспарлау

1) Нарықтық экономикадағы жоспарлардың мәні. Жоспарлау функциясының мәні мен орны. Фирмаішілік жоспарлаудың негіздері.

2) Фирмаішілік жоспарлау жүйесін қалыптастыру қағидалары.. Фирмаішілік жоспарлаудың әдістері.

3) Кәсіпорындағы фирмаішілік жоспарлаудың үрдістері, оның кезеңдері.


2 тақырып Кәсіпорындағы жоспарлы жұмысты ұйымдастыру

1) Жоспарлау нормасы және нормативтер түсінігі, олардың кәсіпорын қызметінің жоспарлауындағы рөлі.

2) Сипаттама мен нормативтер және жоспарлы нормаларды жіктеу. Еңбекті нормативтер, олардың түрлері мен тағайындамалары.

3) Материалды нормативтер, олардың түрлері және пайдаланулары.. Жоспарлы нормалар мен нормативтерді әзірлеу әдістері.


3 тақырып Болжамдау жүйесінің элементтері, мәні

1) Болжамдауды жіктеу. Болжамдау жүйесін құрастырудың негізгі қағидалары.

2) Болжамдауды әзірлеудің кезеңдері. Болжамдауды жіктеудің әдістері.


4 тақырып Стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні

1) Стратегиялық жоспарлау ерекшеліктері.

2) Стратегияның типтері мен элементтері.

3) Стратегиялық жоспарлаудың технологиясы.


5 тақырып Оперативті жоспарлау жүйесі мен түрлері

1) Өндiрiстiң оперативтi жоспарын әзірлеу.

2) Оперативтi-өндiрiстiк жоспарлаудың негізгі элементтер жүйесімен көрсетілетін басты талаптар мен тағайындаулар, құрамдар.


6 тақырып Бизнес-жоспарлаудың мазмұны мен түсінігі

1) Кәсіпорынды басқару жүйесіндегі бизнес-жоспарды тағайындау және мақсат.

2) Бизнес-жоспардың негізгі қолдану салалары.

3) Бизнес-жоспарды әзірлеу қағидалары.


7 тақырып Өндірістік кәсіпорынның мазмұны, оның кәсіпорын жоспарына ықпал жасау механизміндегі рөлі.

1) Өндiрiстік жоспар көрсеткiштерi.

2) Материалды ресуртардағы жоспарлауды тұтыну.


8 тақырып Өнімді өндіруді жоспарлау, оның міндеттері

1) Өндірістік жоспарлау үрдісінде пайдаланылатын көрсеткіштер.

2) Өнімнің өндірістік жоспарлауының бағыттары.

3) Кәсiпорын өнімін іске асырудағы маркетингтің рөлі.


9 тақырып Өндірістік қуатты жоспарлау

  1. Кәсiпорынның өндiрiс бағдарламасын әзірлеу.

  2. Кәсiпорындағы өндiрiс қуаттарын жоспарлау.


10 тақырып Персоналдағы тұтынуды жоспарлаудың технологиялары, міндеттері және мазмұны

1) Еңбек өнімділігін жоспарлау.

2) Персонал еңбек ақы қорын жоспарлау. Еңбек ақы жүйесін жоспарлау.


11 тақырып Өнімнің өзіндік құнын жоспарлау

  1. Фирмаiшiлiк шығындардың жiктелуi.

  2. Өндiрiсте шығындар сметасының құрастырылуы.


12 тақырып Нарықтық бағаларды реттеу және жоспарлау.

  1. Баға белгілеудің әдістері.

  2. Бағалауды жоспарлауға әсер ететін факторлар.


13 тақырып Қаржылық жоспарлаудың міндеттері мен мәні

1) Қаржылық жоспарлаудың қағидалары.

2) Қаржылық жоспарлардың жүйесi. Кәсiпорынның табыстар мен шығындардың балансы, құрастыру және жоспарлау әдiстемесi.

3) Өндірістің рентабельділігін жоспарлау.


14 тақырып Бюджеттеу қаржылық жоспарлау түрі ретінде

1) Кәсiпорынның бюджетi мен оның әртүрлiлiгi.

2) Бюджеттiң бар болуын жоспарлау.


8. Өзіндік жұмыстың тапсырмалары

1 тақырып Кәсіпорынның қызметін жоспарлау

Фирмаішілік жоспарлау жүйесін қалыптастыру қағидалары. Типтік мақсаттар бойынша, жоспарлау көкжиегі бойынша, уақытша идеялар бағыты бойынша, анықталмағандық дәрежесі бойынша фирмаішілік жоспарлауды жіктеу.

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


2 тақырып Кәсіпорындағы жоспарлы жұмысты ұйымдастыру

Еңбекті нормативтер, олардың түрлері мен тағайындамалары. Материалды нормативтер, олардың түрлері және пайдаланулары. Жоспарлы нормалар мен нормативтерді әзірлеу әдістері. Жоспардың сапасын бағалау және талдау.

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


3 тақырып Болжамдау жүйесінің элементтері, мәні

Болжамдау жүйесін құрастырудың негізгі қағидалары. Болжамдауды әзірлеудің кезеңдері.

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


4 тақырып Стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні

Стратегияның түрлері. Стратегиялық жоспарлаудың негізгі нысаны ретінде басты мақсатты жоспарлау. Кәсіпорынның сыртқы талдауы мен ішкі мүмкіндіктері. Фирманың стратигиялық әзірлеуінің тәртібі.

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


5 тақырып Оперативті жоспарлау жүйесі мен түрлері

Оперативтi-өндiрiстiк жоспарлаудың негізгі элементтер жүйесімен көрсетілетін басты талаптар мен тағайындаулар, құрамдар. Оперативтi-өндiрiстiк жоспардың түрлерi (цехаралық және цехiшiлiк жоспарлау).

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


6 тақырып Бизнес-жоспарлаудың мазмұны мен түсінігі

Бизнес-жоспардың негізгі қолдану салалары. Бизнес-жоспарды әзірлеу қағидалары. Іскерлік жоспарлау (бизнес-жоспарды құрастыру) жоспарлаудың дербес түрі ретінде.

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


7 тақырып Өндірістік кәсіпорынның мазмұны, оның кәсіпорын жоспарына ықпал жасау механизміндегі рөлі.

Кәсiпорын өндiрiс жоспардың мазмұны,оның кәсiпорындағы жоспарлар әрекеттесуiнiң механизмiнде ролi. Өндiрiс жоспар көрсеткiштерi.

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


8 тақырып Өнімді өндіруді жоспарлау, оның міндеттері

Өнімнің өндірістік жоспарлауының бағыттары. Кәсiпорын өнімін іске асырудағы маркетингтің рөлі.

Бақылау формасы: ауызша сұрау.

9 тақырып Өндірістік қуатты жоспарлау

Кәсiпорынның өндiрiс бағдарламасын әзірлеу.

Өндiрiстiк бағдарламаның негiзделуi. Өндiрiстiк бағдарламаның әкелу әдiстемесi. Кәсiпорындағы өндiрiс қуаттарын жоспарлау. Өндiрiстiк қуаттарының түрлерi. Кәсiпорындағы өндiрiс қуаттарын анықтау әдiстемесi. Өндiрiс қуаттарына әсер ететiн факторлар.

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


10 тақырып Персоналдағы тұтынуды жоспарлаудың технологиялары, міндеттері және мазмұны

Еңбек ресуртарындағы тұтынуды жоспарлау. Еңбек уақыты балансын жоспарлау, қолдану аясы. Өнеркәсіптік кәсіпорындағы негізгі жұмыс санын есептеу. Персоналды басқаруды жоспарлау әдістемесі. Әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру әдістері (шетелдік тәжірибе).

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


11 тақырып Өнімнің өзіндік құнын жоспарлау

Өндiрiсте шығындар сметасының құрастырылуы.

Меншіктi шығындардың жоспарлау. Табыссыздық көлемiнiң анықтау.

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


12 тақырып Нарықтық бағаларды реттеу және жоспарлау.

Бағалауды жоспарлауға әсер ететін факторлар. Бағалар жіктелуі мен оларды санау әдістемесі.

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


13 тақырып Қаржылық жоспарлаудың міндеттері мен мәні

Кәсiпорынның табыстар мен шығындардың балансы, құрастыру және жоспарлау әдiстемесi. Ақшалық амал ағымының есептеу. Кәсіпорынның шығындары мен табыстарын жоспарлау, оны құрастыру әдістемесі.

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


14 тақырып Бюджеттеу қаржылық жоспарлау түрі ретінде

Бюджеттiң бар болуын жоспарлау. Бюджеттеу қаржылық жоспарлаудың түрi ретiнде.

Бақылау формасы: ауызша сұрау.


9 Курстық жұмыстың тақырыптары ұсыну Қарастырылмаған


10. ОСӨЖ кеңесінің кестесі (ОСӨЖ СӨЖ дің 25% құрайды)

Ағымдағы семестрге барлық сұрақтар бойынша кеңес ОСӨЖ кестесіне сәйкес жүргізіледі.


11. Білім алушының білімін тексеру кестесі

Дәрістерге қатысу мен практикалық сабақтар 0-100 балмен бағаланады.


Пән бойынша тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесіЖұмыс түрі

Тақырыбы, тапсырманың мақсаты және мазмұны

Ұсынылған әдебиеттер тізімі

Орындалу мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

7

1

Реферат

Кәсіпорынның қызметін жоспарлау

1-9

3 апта4-ші апта

2

Реферат

Кәсіпорындағы жоспарлы жұмысты ұйымдастыру

1-4

2 апта
6- ші апта

3

Межелік бақылау

Модуль 1,2Межелік бақылау

8- ші апта

4

Реферат

Стратегиялық жоспарлаудың құрылымы мен мәні

3-5

2 апта
9- ші апта

5

Реферат

Өндірістік қуатты жоспарлау

5-7

2 апта
11- ші апта

6

Реферат

Қаржылық жоспарлаудың міндеттері мен мәні

7-9

8 апта
14- ші апта

7

Межелік бақылау

Модуль 3,4Межелік бақылау

15- ші апта12. Білім алушылардың білімін бағалау критерийлері


Пәнді меңгеру барлық өткен материалды қамтитын тест түріндегі емтиханмен аяқталады. Емтиханға жіберілудің міндетті шарты болып бағдарламада барлық көрсетілген тапсырмадарды орындау табылады.

Әрбір тапсырма 0-100 балмен бағаланады.

Жіберу рейтингі ағымдағы сабақтарда барлық орындалған тапсырмалардың (дәрістерге қатысу, үй тапсырмалары, СӨЖ бойынша тапсырмалар, практика бойынша тапсырмалар және басқалары, межелік бақылау) орташа арифметикалық бағасымен есептелінеді.

Пән бойынша қорытынды бақылауға (ҚБ) жұмыс оқу бағдарламасының барлық талаптарын (барлық зертханалық жұмыстарды, СӨЖ бойынша тапсырмалар мен жұмыстарды орындау және тапсыру) орындаған, курстық жобаны (жұмысты) қорғағаны үшін оң баға алған және жіберу рейтингін жинаған (50 балдан кем емес) студенттер жіберіледі.

Әр пән бойынша (пәннің қорытынды бақылау түрі мемлекеттік емтихан болса да) студенттердің оқу жетістіктерінің деңгейі қорытынды бағамен (Қ) анықталады. Қорытынды баға ЖР және ҚБ (емтихан, дифференциалды сынақ немесе курстық жұмыс/ жоба) салмақтық үлестер негізінде есептеледі (СҮЖР және СҮҚБ).

Қ = ЖР*0,6 + ҚБ*0,4

Үлес салмақтар жыл сайын университеттің ғылыми кеңесімен бекітіледі және ЖР үшін 0,6 көп емес және ҚБ үшін 0,3 кем емес болуы керек.

КЖб/КЖ комиссия алдында қорғалады. Баға жетекшінің пікірін ескере отырып, көрсеткен біліміне сәйкес қойылады.

Пән бойынша жіберу рейтингі де, қорытынды бақылау да оң бағаланған жағдайда ғана қорытынды баға есептеледі. Дәлелсіз себеппен қорытынды бақылауға келмеген жағдайда, «қанағаттанарлықсыз» деген бағаға теңеріледі. Пәннен емтихан және аралық аттестаттау нәтижелері студенттерге сол күні айтылады, егер емтихан жазбаша түрде түстен кейін жүргізілсе, онда келесі күні айтылады.

Қорытынды бағаны есептеудің дұрыстығы үшін межелік бақалауда (рейтингте) және қорытынды емтиханда білім алушының білімі пайыздарда 0-ден 100 % дейін бағаланады.

Межелік бақылаудың бағасы ағымдағы бағалар мен межелік бақылаудың бағасынан есептелінеді.

Пән бойынша студенттердің оқу жетістіктері, яғни білімдері, икемділіктері, машықтары және құзыреттері көпбалды әріптік жүйе бойынша бағаланады:


Әріптік жүйедегі баға

Балдың сандық баламасы

Пайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйедегі баға

A

4,0

95-100

Өте жақсы

A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

Жақсы

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз


13. Оқытушының талаптары, саясат пен тәртіптер

Білім алушы барлық аудиториялық сабақтарға кешігусіз қатысуға міндетті. Сабаққа қатыспау жағдайлары деканатпен бекітілген тәртіппен өтеледі. Сабаққа кем дегенде екі рет қана қатыспауға рұқсат етіледі. Сабаққа екі рет кешігу бір сабаққа қатыспаған деп есептелінеді. Сабаққа екі реттен көп қатыспаған жағдайда оқытушы бұдан әрі студентті мәселе әкімшілік шешілгенге дейін сабаққа кіргізбеуге құқығы бар. Дәрісте берілген курстың студенті болып табылмайтын бөтен адамдардың болуына тыйым салынады.

Жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Барлық тапсырмаларды тапсырудың ең соңғы мерзімі – емтихандық сессияның басына дейін 3 күнге дейін.

Барлық тапсырмаларды тапсырмаған, курстық жұмысты қорғамаған студенттер емтиханға жіберілмейді.

Әрбір оқу сабағы бойынша тақырыпты қайталау және өткен материалдарды қарау міндетті. Оқу материалдарын меңгеру дәрежесі тестпен немесе жазбаша жұмыстармен тексеріледі. Студенттерді тестілеу ескертусіз өткізілуі мүмкін.

Оқытушының бақылауымен орындалатын студенттің өздік жұмысы (СӨЖМ) кезінде келесі төрт негізгі функциялар ескеріледі.

Бірінші – оқу пәні бойынша бекіту сабақтары кезінде алынған ақпаратты студенттермен белсенді қабылдауды жүзеге асыруды ұйғарады.

Екінші функция студенттер өз бетінше оқытушы ұсынымдары негізінде оқу-әдістемелік құралдарды, әдебиеттерді оқиды, үй тапсырмаларын, бақылау және курстық жұмыстарды орындайды және т.б. ескереді. Берілген кезеңде студенттерден жұмыс әдістерін білу, өз қиыншылықтарын түсіну, өзін ұйымдастыру мен өзін ұстай білушілік талап етіледі.

Студенттердің үшінші функциясы қиындық туындататын жағдайларды талдау мен жүйелеуден, оқу материалдарын түсіну мен меңгеруде қиындықтар себептерін анықтаудан, басқа оқу әрекеттерін орындаудан тұрады. Студенттер шешілмейтін қиындықтарды оқытушыға сұрақтар жүйесі түрінде (оларды реттейді, рәсімдейді) қояды, бұл сұрақтарға жауаптардың өз нұсқасын береді.

Студенттердің төртінші функциясы оқытушыға сәйкес түсіндірулер, кеңестер, көмектер үшін жолығудан тұрады.


14. Әдебиеттер тізімі

Негізгі

1 Әбдікерімова Г.И. Кәсіпорын экономикасы:оқу құралы. - Алматы: Экономика, 2008. – 367 б.

2 Ниязбекова Р.К., Рахметов Б.А., Байнеева П.Т. Кәсіпорын экономикасы: оқу құралы. - Алматы: Экономика, 2008. – 791 б.

3 Үмбетәлиев А.Д. Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкерлік: оқулық. - Алматы: Экономика, 2009. – 464 б.

  1. Нұрғалиева А.А. Ауылдық аудандара әлеуметтік инфрақұрылымды дамытудың экономикалық механизмі. Дисс. жұмыс. Алматығ 2010 ж.

Қосымша

5 Қағибат А.Қ. Кәсіпорын экономикасы: бақылау жұмысын орындауғы арналған әдістемелік нұсқау 050507 «Менеджмент», 050508 «Есеп және аудит», 050509 «Қаржы», 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығыеың студ. арналған. - Павлодар: Кереку, 2009. – 14 б.

6 Қуатова Д.Я. Кәсіпорын экономикасы: практикум. - Алматы: Экономика, 2006. – 106 б.

7 Мейірбеков А.К., Әлімбетов К.Ә. Кәсіпорын экономикасы: оқу құралы. - Алматы.: Экономика, 2008 – 252 б.

8 Оразалин К.Ж. Кәсіпорын экономикасы: тәжірибе сабағына арналған оқу құралы. - Алматы: LEM, 2007. – 294 б.

9 Түсіпбеков Т., Теңізбаева Т. Кәсіпорын экономикасы (дидактикалық материалдар және көрнекті құралдар): оқу құралы [Кәсіптік бастауыш және орта білім беру ұйымдарына ұсынады] - Астана: Фолиант, 2008. – 192 б. – (Кәсіптік білім)Похожие:

Пән бағдарламасының (syllabus) титулдық парағы iconПән бағдарламасының (syllabus) титулдық парағы

Пән бағдарламасының (syllabus) титулдық парағы iconПән бағдарламасының (syllabus) титулдық парағы

Пән бағдарламасының (syllabus) титулдық парағы iconПән бағдарламасының (syllabus) титулдық парағы

Пән бағдарламасының (syllabus) титулдық парағы iconПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Пән бағдарламасының (syllabus) титулдық парағы iconПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Пән бағдарламасының (syllabus) титулдық парағы iconПән бағдарламасының (syllabus) титулдық парағы
«Экономика», 5В050900 «Қаржы», 5В051000 «Мемлекетті жергілікті басқару» мамандығының студенттеріне арналған
Пән бағдарламасының (syllabus) титулдық парағы iconПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
В070800 – Мұнай газ ісі мамандығының сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған
Пән бағдарламасының (syllabus) титулдық парағы iconПән бағдарламасының титулдық парағы (Syllabus)
М020400 Мәдениеттану мамандығының күндізгі оқу нысанындағы магистранттарына арналған «Мәдениет экологиясы» пәні бойынша
Пән бағдарламасының (syllabus) титулдық парағы iconПән бағдарламасының титулдық парағы (Syllabus)
...
Пән бағдарламасының (syllabus) титулдық парағы iconПән бағдарламасының титулдық парағы (Syllabus)
М020400-Мәдениеттану мамандығының күндізгі оқу нысанындағы магистранттарына арналған тмк 6203 «Мәдениет аралық коммуникация теориясы»...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница