Курсы және оқу семестрі: 1 курс, 1-семестр
Скачать 169.99 Kb.
НазваниеКурсы және оқу семестрі: 1 курс, 1-семестр
здыбаева Т А
Дата конвертации15.02.2016
Размер169.99 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://sirius.ssmu.kz/fs/_15/02/04/54d1c91132698.DOC

G-041.07.05.21-2013

Жұмыс бағдарламасы

Бакалавриат МЖМБС

1 Бас.

Бет тен
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ


Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедраСЫ


Жұмыс бағдарламасыПән: Қазақстан тарихы

Пәннің коды: IK 1101

Мамандығы: Жалпы медицина

Оқу сағатының көлемі: 135 сағат

Курсы және оқу семестрі:1 курс, 1-семестр


Семей 2014

Пәннің жұмыс бағдарламасы Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасында құрастырылды Қазақстан тарихы типтік оқу бағдарламасының негізінде;


Авторлар: Базарбеков Ғ.Ж., Мұздыбаева Т.А.


_______. _______________2014 кафедра отырысында талқыланды.

№____Хаттама

Кафедра меңгерушісі т.ғ.к. _____________________ Сергазина Г.М.


Циклдық әдістемелік комиссияда талқыланды ___________

____ _________ 2014 № ______хаттама


Төрағасы ________________________ _ Керимкулова А.С.


Орталық Әдістемелік Кеңесте бекітілді

______ __________2014 № ____хаттама


Төрағасы ________________________ Жунусова А.Б.  1. Кіріспе

Қазақстан тарихы – Қазақстан территориясындағы ежелгі дүниеден бүгінгі күнге дейінгі тарихи заңдар мен заңдылықтарды анықтайтын тарихи оқиғаларды, құбылыстарды, деректерді, үрдістерді жалпы түрде зерттейтін ғылым. Қазақстан Республикасы тәуелсіздік пен егемендікке қол жеткізгеннен кейін халықтың тарихи естеліктерін қайта жаңғырту, ұлттық сананы қалыптастыру өзекті болды.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігінің алуына орай өткенді жан-жақты және объективті зерттеу,негізгі міндеттері халықтың тарихи жадын жаңғырту,ұлттық сананы және азаматтық бірлікті жастарды отансүйгіштік пен толеранттыққа тәрбиелеу болып табылатын «Қазақстан тарихы» пәнін оқыту көкейкесті бола түсті.

«Қазақстан тарихы» пәнінің көп функционалдығы және маңызы сонда, бұл пән қазақстандық біртұтастықты бекітудегі, ұлттық сананы оятудағы, ұлттық білім беруді жетілдірудегі орасан зор роліне, жаңа мыңжылдықта зияткерлік жарылыстың қажеттілігіне байланысты мемлекеттік маңызы бар оқу пәні болып табылады. Міне,сондықтан да бұл пән еліміздің жоғары оқу орындарының оқу жұмыс жоспарларына енгізілген.

«Қазақстан тарихы» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы СММУ-нің тарихи емес мамандық студенттеріне арналған. Жұмыс бағдарламасы пәнді оқытуда басшылыққа алатын негізгі құжат.

  1. Пәннің мақсаты:

Республикадағы ЖОО-ның тарих емес факультеттері үшін «Қазақстан тарихы» пәнінің негізгі мақсаты – міндетті толық білім беру,ерте кезеңнен бүгінгі күнге дейінгі отандық тарихтағы негізгі оқиғалардың мазмұны туралы ғылыми дәлелденген фактілер, тарихи-мәдени дамудың үздісіздігі мен сабақтастығын көрсету, рухани мұрагерліктің терең тамыры,бұрыңғы ұрпақтың мызғымас еңбегі, халықтың жеке тұлғалары, жас қазақстандықтардың тарихи тәжірибені және ұлттық дәстүрді сыйлауға көзқарасын қалыптастыру.

Типтік бағдарлама бөлімдерінің материалдары студенттерге отандық тарихты жеткілікті терең және тұтастай қабылдауға,фактілер,дәлелдер,жазба, археологиялық деректер және ғылыми талдауға негізделген шынайы тарихты ойдан шығарушылық пен аңыз шығармашылығынана ажыратуға, ұлттық басымдылықтарға, уақыт талабы мен шендығына сәйкес үйлесімді тарихи сана және дүниетанымдық принциптерді қалыптастыруға мүмкіндік береді.

3. Оқытудың міндеттері:

Жоғарғы медициналық білім беру жүйесіндегі Қазақстан тарихы пәнінің міндеттері төмендегідей:

Қазақстан Республикасының алдында тұрған міндеттерді шешуге белсенді түрде қатынасуға қабілетті, тарихи саналы, жоғары білікті дәрігерлерді дайындау;

Қазақстанның тәуелсіз мемлекеттілігі мен ұлттық қауіпсіздігін қалыптастыратын стратегиялық міндеттерге бағытталған тарихи білімнің теориялық және әдістемелік негізін қалыптастыру;

Дүниежүзілік тарих, Шығыс және Батыс мәдениеттерінің диалогы ауқымындағы Қазақстан тарихының қайталанбас ерекшелігі мен маңыздылығын анықтайтын ғылыми қағидаларын ашу;

Қазақ халқының этногенезі мәселесін, Қазақстан аумағындағы мемлекеттілік пен өркениеттер түрлерінң эволюциясын, анағұрлым маңызды тарихи фактілер мен оқиғалардың жиынтығын, тарихтың сабақтары мен заңдарын тұтастай және объективті түрде қарастыруға негізделген Отан тарихының ғылыми-негізді тұжырымдамасын жасау,

Жеделдетілген модернизация және республиканың экономикалық және идеялық-мәдени жеткіліктілік даму моделін шынайы ғылыми тарихи білім мазмұнымен толықтыру.

4. Оқытудың соңғы нәтижелері

Қазақстан тарихын оқу нәтижесінде студент білуге тиіс:

  • Қазақстан тарихы бойынша деректер жайлы хабардар болу. Деректанудың негізгі теориялары мен методологиясын түсіну;

  • қоғам дамуы жайлы білімді меңгеру; мәдениеттің көптүрлілігі мен өркениет, әлеуметтік тәжірибе түрлері, Қазақстанның әлемдік-тарихи үрдістігі алатын орны;

  • адамзаттың тарихи дамуының дәуірлері, әлем тарихы дамуының негізгі жайлы ғылыми мәліметтерді білу.

  • Қазақстан халықтарының мәдениетін оқуда біріңғай көзқарас ұстану;

  • әртүрлі елдердің сыртқы саясатындағы, халықаралық қатынастардағы және дипломатия тарихындағы негізгі тенденцияларды ажырата білу;

5. Реквизитке дейінгі:

Қазақстан тарихы пәнін оқу барысында орта мектеп пәндеріне сүйенеді.

6. Реквизиттен кейінгі:

Қазақстан тарихы пәнін оқу барысында мына пәндермен тығыз байланысты:

- Саясаттану

- Әлеуметтану

- философия

- Қазақ тілі және т.б.


6.Сабақтардың тақырыптық жоспары


Дәрістердің тақырыптық жоспарыДәріс тақырыбы

Сағат саны

1.

Кіріспе. Ежелгі Қазақстан.

2

2.

Ертедегі мемлекеттік құрылымдар.

2

3.

Ерте және дамыған ортағасырлардағы мемлекеттер (VI–Х ғғ.).

2

4.

Қазақстан монғол шапқыншылығы кезінде және Алтын Орда кезеңінде (ХIII – XIV ғасырдың I жартысында)

2

5.

ХІV-ХV ғғ. ортағасырлық мемлекеттер.

2

6.

Қазақ халқының қалыптасуы және Қазақ хандығының құрылуы.

2

7.

XV-XVI ғғ. Қазақ хандығы.

2

8.

XVII-XVIII ғғ.басындағы Қазақ хандығы.

2

9.

XIV-XVIІІ ғғ. қазақтардың шаруашылығы мен мәдениеті.

2

10.

Қазақстанның Ресейге қосылуының басталуы.

2

11.

Ресей империясының отарлау саясатына қарсы қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысының негізгі кезеңдері.

2

12.

XІX ғ. Қазақстанның әлеуметтік – экономикалық және саяси дамуы.

2

13.

ХІХ ғ. Қазақстанның шаруашылығы және мәдениеті..

2

14.

ХХ ғ. басындағы Қазақстан.

2

15.

ХХғ. 20-40 жж. Қазақстан.

2

16.

1940-1960 жж. Қазақстан.

2

17.

Қазақстан ХХ ғ. 60ж. мен 80жж.

2

18.

Тәуелсіз Қазақстан.

2
Барлығы:

36


Семинар сабақтарының тақырыптық жоспары
Сабақ тақырыбының атауы

Сағат саны

1.

Кіріспе. Ежелгі Қазақстан.

3

2.

Ертедегі мемлекеттік құрылымдар.

3

3.

Ерте ортағасырлардағы мемлекеттер (VI–Х ғғ.).

3

4.

Дамыған ортағасырлардағы мемлекеттер (X-ХII ғғ.).

3

5.

Қазақстан монғол шапқыншылығы кезінде (ХIII –XIV ғасырдың I жартысында).

3

6.

ХІV-ХV ғғ. ортағасырлық мемлекеттер.

3

7.

Қазақ халқының қалыптасуы мен XV-XVI ғ. І жарт. Қазақ хандығы.

3

8.

XVI ғ. ІІ жарт. мен XVIIІ ғ. І жарт. Қазақ хандығы.

3

9.

№1 Аралық бақылау.

3

10.

ХV ғ. мен ХVIII ғ. басындағы қазақтардың шаруашылығы мен мәдениеті.

3

11.

ХVIII ғ. ІІ жартысы мен ХІХ ғ. Қазақстанның әлеуметтік – экономикалық және саяси дамуы.

3

12.

Ресейдің отарлау саясатына қарсы қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысының негізгі кезеңдері.

3

13.

XX ғ. басындағы Қазақстан.

3

14.

Қазақстан азаматтық теке-тірес жылдарында.

3

15.

XX ғ. 20-30 жж. Қазақстан.

3

16.

1940 жж. мен 1980 жж. бірінші жартысындағы Қазақстан.

3

17.

Тәуелсіз Қазақстан.

3

18.

№2 Аралық бақылау.

3
Барлығы:

548. Студенттердің өздік жұмысына арналған тапсырмалар
Сабақ тақырыбының атауы

Сағаттар

саны

1

А) Номадизмнің шығуы және оның маңызы

Б) Атилла-ғұндар көсемі.

3

2

А) Түрік тайпаларының діни наным-сенімдері

Б) Ұлы Жібек жолы.

3

3

А)Қазақстан халқының рухани мәдениеті (Х-бас.-ХШ ғ.ғ.)

Б)Ислам дінінің таралуы және оның Қазақстан территориясына әсері

3

4

а) Алтын Орда хандары

б) Әмір Темір жорықтары.

3

5

А) Сібір хандығы.

Б)Мұхаммед Шайбани.

3

6

А) Қазақ хандығының құрылуы жайында жазба деректер.

Б) Қазақ қоғамындағы субэтниеалық топтар

3

7

а) Әбілхайыр хан саясаткер, мемлекеттік қайраткер ретінде.

б) Абылай-әскер басы, саясаткер.

3

8

А) XVII – XШ ғғ.Ортазиядағы геосаяси жағдай.

Б)Дәстүрлі қазақ қоғамындағы билер мен батырлар институты

3

9

А) XX ғғ.басындағы қазақ зиялылары.

Б) Көркем әдебиеттегі Кенесары бейнесі

3

10

А)ХIХ ғ.қазақ даласындағы әлеуметтік-экономикалық және құқықтық өзгерістер

Б)Хиуа, Қоқан және Ресейге қарсы Оңтүстік Қазақстан қазақтарының қозғалысы.

3

11

«Әскери коммунизм» және ЖЭС-ң салыстырмалы анализі

3

12

А) 1917-1991 жж. Қазақ кеңес әдебиеті

Б)Сал-серілер шығармашылығы

3

13

А) Екінші дүниежүзілік соғыс:шығуы,қорытындылары,сабақтары

Б)Қазақстанға халықтарды депортациялау-тоталитаризмнің қылмысы

3

14

А)КСРО-дағы Хрущев «жылымығы»

Б) Қазақстан территориясында ядролық сынақ алаңдарының салынуы

3

15

Н.Ә.Назарбаев- Қазақстанның тұңғыш Президенті.

3
Барлығы

458. Оқытудың және сабақ берудің әдістері

  • Дәрістер:

Қазақстан тарихы пәні бойынша дәрістер Power Point форматында презентация дайындалып, деректерді талдау; хронологиялық кестемен жұмыс, дискуссия түрінде өтеді.

  • Тәжірибелік сабақтар:

Ауызша сұрау, шағын топтар, пікірталас, сызба конспект пен кесте құрастыру әдісі, рольдік ойындар, 1-ші және 2-аралық бақылау өткізу және т.б. түрінде өтеді.

  • Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ):

Қазақстан тарихы пәні бойынша студенттің өздік жұмысы эссе жазу, реферат, таблица құрастыру, деректерді талдау, Power Point форматында презентация дайындау түрінде өтеді.

9. Білім алушылардың білімдерін және дағдыларын бағалау әдістері: Білімді бағалау критерилер мен ережелері білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бағалау бақылаудың барлық түрлері бойынша:

ағымды бақылау-ағымдық баға бойынша жүзеге асырылады;

аралық бақылау – 9-шы және 18-ші аптада өтеді.

қорытынды бақылау-ауызша емтихан тапсырғаннан кейін жүзеге асырылады.

Білімді бағалау әдісі ауызша сұрау, тест, ситуациялық тапсырмаларды шешу, топпен жұмыс және т.б. түрінде өтеді.


Әріптік жүйе бойынша бақылау

Балдардың сандық эквиваленті

Пайыздық құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз


Әр пән бойынша білім деңгейінің жетістіктері келесідей анықталады.

Қорытынды баға ҚБ = РРБ х 0,6 + ҚББ х 0,4, мұнда:

ҚБ - қорытынды баға

РРБ - рұқсат алу рейтингілік баға

ҚББ – қорытынды бақылау бағасы (пән бойынша емтихан)

Рұқсат алу рейтингілік бағасы (РРБ) пән бойынша білімнің қорытынды бағасының ( ҚБ ) 60% құрайды.


Қорытынды бақылау бағасы (ҚББ) пән бойынша білімнің қорытынды бағасының (ҚБ) 40% құрайды.

Рұқсат алу рейтингілік бағасы (РРБ) академиялық кезең ағымында алған барлық бағалар жинағы орташаарифметикалық саны сияқты есептеледі.


10. Ұсынылатын әдебиет:

Негізгі әдебиеттер:

1. Мусин Ч. Қазақстан тарихы. Алматы, 2005

2. Кан Г.В., Шаяхметов Н.У. Қазақстан тарихы. Оқулық. Алматы: «Алматыкітап», 2007

3. Қазақстан тарихы: учебник. - Алматы : Карасай, 2012.

4. Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін: в 5-х т. т.3.-Алматы: Атамұра, 2012.

5. Күзембайұлы, Аманжол. Қазақстан тарихы. Учебник. Алматы: 2011

Қосымша әдебиеттер:

1. Абдрахманов Х. Тарихынды таны. Алматы: Дәнекер, 2002

2. Қозыбаев М. Қазақстан тарихы. Алматы, 1993

3. Мағауин М. Қазақ тарихының әліппесі. Алматы, 1995

5. Қазақстан тарихы: Көне заманнан бүгінге дейін. 1 Т. Алматы, 1996; 2 Т. Алматы, 1998

6. Қазақстан тарихы:Студенттердін өзіндік дайындалуына арналған оқулық. Алматы, 2001

7. Қазақтын көне тарихы. Алматы, 1994

8. Қуандық, Есенғазы. Қазақстан тарихы: ХХ және ХХI ғасырдын алғашқы жылдарындағы республика тарихының өзекті мәселелері бойынша лекциялар - Алматы: ЖШC "Дәуір", 2009. - 486 с.

9. Олжай К. Президент пырағы. Алматы, 1994

10. Омари Жамбыл. Бұқар жырау он екі тарих. Алматы, 1994

11. Сабыров С. Қазақстан тарихы: Тарихи оқиғаларды ұлттық дәстүр тұрғысынан бағалау. Алматы: Ғылым, 2002

12. Қазақстан тарихы туралы түркі деректемелері. Т.1 Өтеміс қажы шынғыс-наме. Алматы: Дайк-Пресс, 2005

13. Қазақстан тарихы туралы түркі деректемелері. 2 Т. Көне түрік бітіктастары

мен ескерткіштері (ОРХОН, ЕНИСЕЙ, ТАЛАС). Алматы: Дайк-Пресс, 2005

14. Қазақстан тарихы туралы моңғол деректемелері. 2 Т. Лұбсанданзан. Ежелгі

хандар негізін салған төрелік жосығының туындыларын құрастырып, түйіндеген Алтын Тобчы (алтын түйін) демек-дүр. Алматы:Дайк-Пресс, 2005

15. Асфендияров С. История Казахстана (с древнейших времен). Алматы, 1998.

16. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячелетий. А., 1992

17. Левшин А.И.Описание киргиз-казачьих,или киргиз-кайсацких,орд и степей\Сост.И.В.Ерофеева – Алма-Ата,1993-1994.

18. История Казахстана. В 5-ти томах.-Алматы, 2010

19. Казахи. Справочник. В 9-ти выпусках. А., 1999-2000.

20. Абусеитова М.Х. Казахстан и Центральная Азия XV-XVII вв..: история , политика, дипломатия- Алматы, 1998

21. Абдиров М.Ж. История казачество Казахстана. Алматы, 1994

22. Алимбай Н.А., Муканов М.С., Аргынбаев Х.А. Традиционная культура жизнеобеспечения казахов: Очерк и теории и истории - Алматы, 1998 .

23. Алтаев А.Ш, Жангуттин Б.О. Краткие очерки истории Казахстана – Алматы, 2008г.

24. Аманжолов К. Түркі халықтың тарихы-А, 2000

25. Аманжолова Д.А. Казахский авторитаризм и Россия. История движения Алаш (1905-1920) М., 1994

26. Аныракайский треугольник: историко-географический ареал и хроника великого сражения. Алматы, 2008

27. Аспандиятров Б. Образование Букеевской орды и ее ликвидация, Алматы, 2007

28. Ахмет А.Қ. Қаратай хан – Алматы , 2007.

29. Ахметова Ұ. Арынғазы хан(1786- 1833) Ақтөбе , 2004.

30. Байтурсынов А. Ак жол. Алматы , 1991.

31. Бекмаханов Е.Б. Казахстан в 20-40-е годы XIX века. Алматы,1992

32. Бекмаханов Е.Б. Присоединение Казахстан к России. - Алма-Ата, 1957

33. Бөкейханов Ә. Шығармалар. Алматы, 1994.

34. Вяткин М.П. Батыр Сырым М.- Л., 1947, Алматы, 1999.

35. Дулатұлы М. Шығармалары. Мақалалар мен зерттеулер. Алматы , 1997.

36. Ерофеева И.В. Символы казахской государственности ( позднее средневековье и новое время). Алматы , 2001.

37. Егоров В.Л. Золотая Орда: мифы и реальность- М., 1990.

38. Есмаганбетов К.Л. Азат рухтың күрескері. Алматы , 2003.

39. Зляткин И.Я. История Джунгарского ханства ( 1633-1758 гг.) – М., 1983.

40. Зиманов С.З. Общественный строй казахов первой половины XIX в.–Алма-Ата , 1958

41. Исмагулов О. И. Этническая антропология Казахстана- Алма-Ата , 1982.

42. Кукенов Б.Е. Государство кимаков в IX- XI вв. по арабским источникам-А, 1972

43. Кычанов Е. Жизнь Тимуджина, думавшего покорить мир–Алма-Ата, 1992.

44. Касымбаев Ж.К. Кенесары хан- Алматы , 1996 .

45. Кежалиев И. Исатай-Махамбет – Алматы , 1996.

46. Қияқтұлы З. Моңғол үстіртін мекен еткен соңғы түркі тайпалары№ IX- XII –ғасыр Астана, 2001

47. Қинаяқтыұлы З. Ақ Орда – А. 1998 және т.б.

48. Козыбаев М.К. Казахстан на рубеже веков? Размышления и поиски.–Алматы, 2000

49. Койгельдиев М. К. Алаш козгалысы – Алма- Ата, 1995.

50. Мендикулова Г.М. История судьбы казахской диаспоры. Происхождение и развитие.- Алматы, 1997.

51. Муканов М.С. Этническая территория казахов в XVIII- начале XX веков. А, 1991.

52. Масанов Н.Э. Кочевая цивилизация казахов.– Алматы –М., 1998

53. Мәшімбаев С.М. Патшалық Ресейдің Қазақстандағы мемлекеттік басқару мекемелерінің тарихы.- Алматы, 2000

54. Назарбаев Н.А. В потоке истории.- Алматы, 1998

55. Назарбаев Н.А. На пороге XXI века.- Алматы, 1996

56. Нурпеисов К.Н. Алаш һэм Алашорда.- Алматы, 1995№

57. Нығмет Мыңжан. Қазақтың қысқаша тарихы.- А., 1994

58. Нұртазина Н.Д. Народы Туркестана: проблемы Ислама, интеграции, модернизации и доколонизации (на рубеже XIX- XX веков). – Алматы, 2008

59. Озганбай О. Государственная Дума России и Казахстана (1905-1917)- Алматы, 2000

60. Оразбаева А.И. Дәстүрлі қазақ қоғамына тән билер институты.- Алматы, 2004.

61. Сулейменов Р.Б., Моисеев В.А. Из истории Казахстан XVIII века ( О внутренней и внешней политике Аблая.) – Алматы,1988.

62. Султангалиева Г.С. Западный Казахстан в системе этнокультурных контактов (XVIII- начало XX вв.). – Уфа, 2002.

63. Султанов Т.И. Чингиз хан и его потомки. Алматы, 2003.

64. Сыздықова Р., Қойгелдиев М. Қадырғалиби Қосымұлы және оның жылнамалар жинағы.- Алматы, 1991.

65. Сыздықов С. Қарлық мемлекетінің тарихы.- А., 2000.

66. Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в XVII- начале XX века. Политико- экономический анализ.- Алма-Ата, 1971.

67. Хасенов Ә. Қазақ тарихының 5000 жылдық баяны. –А., 1996.

68. Шонанұлы Т. Жер тағдыры, ел тағдыры.- Алматы, 1995.

69. Мұхатова О. XIX- XX ғасырлардағы Қазақстан тарихнамасы.- А., 2002.

Похожие:

Курсы және оқу семестрі: 1 курс, 1-семестр iconКурсы және оқу семестрі 1 курс 1 семестр Семей 2014
Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі Астана 2007 ж Типтік оқу бағдарламасының негізінде
Курсы және оқу семестрі: 1 курс, 1-семестр iconКурсы және оқу семестрі 1 курс 1 семестр Семей 2014
Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министірлігі Астана 2007 ж Типтік оқу бағдарламасының негізінде
Курсы және оқу семестрі: 1 курс, 1-семестр iconКурсы және оқу семестрі: 1 курс, 2 семестр
Келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (әдістемелік нұсқаудың нөмірін көрсету)
Курсы және оқу семестрі: 1 курс, 1-семестр iconКурсы және оқу семестрі: 4 курс, 7 семестр
Пәннің Жұмыс бағдарламасы травматология және профилактикалық медицина кафедрасында құрастырылды
Курсы және оқу семестрі: 1 курс, 1-семестр iconКурсы және оқу семестрі : 1 курс, 2 семестр
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) әлеуметтік- гуманитарлық пәндер кафедрасы құрастырды «Құқық негіздері» типтік оқу бағдарламасының...
Курсы және оқу семестрі: 1 курс, 1-семестр iconКурсы және оқу семестрі: 1-2 курс, і-уі семестр
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) қазақ және латын тілдері кафедра оқытушылары құрастырды
Курсы және оқу семестрі: 1 курс, 1-семестр iconКурсы және оқу семестрі: 1 курс, 1,2 семестр Семей 2014
Пәннің Жұмыс бағдарламасы тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасымен «Экология және тұрақты даму» Типтік оқу бағдарламасының негізінде...
Курсы және оқу семестрі: 1 курс, 1-семестр iconКурсы және оқу семестрі 1- курс, 1 семестр Семей, 2013
Силлабусты (студенттің жұмыс бағдарламасын) информатика пәні бойынша кафедрасы құрастырды
Курсы және оқу семестрі: 1 курс, 1-семестр iconКурсы және оқу семестрі: I курс, ІІ семестр
Мақсаты: қол-аяқтың қимыл-қызметінің орталықтан жəне шеттен бұзылуын оқып үйрену
Курсы және оқу семестрі: 1 курс, 1-семестр iconКурсы және оқу семестрі 1 курс, 1 семестр Семей 2013ж
Пәннің Жұмыс бағдарламасы Қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасында құрастырылды
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница