«Экономика, басқару және құқық» факультеті «Маркетинг және құқық» кафедрасы «бекітемін»
Скачать 133.01 Kb.
Название«Экономика, басқару және құқық» факультеті «Маркетинг және құқық» кафедрасы «бекітемін»
Дата конвертации15.02.2016
Размер133.01 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kuef.kz/upload/iblock/0be/0be05e5d80afad5a4e577dc64b274c2f.doc


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ЭКОНОМИКА, ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДА УИВЕРСИТЕТІ

«Экономика, басқару және құқық» факультеті

«Маркетинг және құқық» кафедрасы


«БЕКІТЕМІН»

Университеттің Ғылыми

кеңесінің төрағасы

п.ғ.д., профессор

_____________Абдыманнапов С.А.

хаттама № 7 «14» ақпан 2014 жыл


Мемлекеттік емтиханның

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

(мемлекеттік қорытынды аттестация)

5В030400 «Кеден ісі» мамандығы бойынша

типтік оқу бағдарламасы, «Кедендік әкімшіліктендіру», «Кедендік бақылаудың техникалық құралдары», «Кедендік инфрақұрылым және қойма шаруашылығы» пәндерінің типтік оқу бағдарламалары және көрсетілген пәндердің оқу жұмыс бағдарламалары негізінде жасалған.


АСТАНА – 2014

Мемлекеттік емтиханның бағдарламасын (мемлекеттік қорытынды емтихан) Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты, 5В030400 «Кеден ісі» мамандығы бойынша типтік оқу бағдарламасы, «Кедендік әкімшіліктендіру», «Кедендік бақылаудың техникалық құралдары», «Кедендік инфрақұрылым және қойма шаруашылығы» пәндерінің типтік оқу бағдарламалары және көрсетілген пәндердің оқу жұмыс бағдарламалары негізінде жасалған.


«Маркетинг және құқық» кафедрасының отырысында талқыланды. «27»қараша 2012, хаттама №4


Кафедра меңгерушісі

э.ғ.д., профессор М. Каменова


Факультет кеңесінің мәжілісінде мақұлданған

Хаттама № 7 « 11 » қантар 2014ж.


Декан э.ғ.д.________________________ Шуленбаева Ф.А.


1 пән «Кедендік әкімшіліктендіру»


Қазақстан Республикасында Кедендік әкімшіліктендірудін ұғымы, және болуы


Кедендік әкімшілік жүргізу- мемлекеттік реттеудің нысаны. Кедендік әкімшілік жүргізудің жалпы мәселелері. Кедендік әкімшілік жүргізудің нысандары мен тұлғалары. Кедендік әкімшілік жүргізу элементтерінің ұғымы. Кедендік әкімшілік жүргізудің элементі- кедендік бақылау ерекшеліктері. Кедендік бақылау мен кедендік ресімдеудің ұғымы, олардың өзара шарттастығы. Кедендік бақылаудың құжаттық көздері. Кедендік бақылау жүргізуде лауазымды адамдардың құқықтары мен міндеттері. Кедендік бақылау аймақтары.


Кедендік әкімшілік жүргізудің элементі- кедендік бақылау ерекшеліктері.


Кедендік әкімшілік жүргізудің элементі- кедендік бақылау ерекшеліктері. Кедендік бақылау мен кедендік ресімдеудің ұғымы, олардың өзара шарттастығы. Кедендік бақылаудың құжаттық көздері. Кедендік бақылау жүргізуде лауазымды адамдардың құқықтары мен міндеттері. Кедендік бақылау аймақтары. «WEB-декларант» электрондық кедендік декларация. Тәртіп жаса белгінің және рұқсат алуының в зоналарды кедендік бақылау. Кедендік бақылау аймақтары.


Кедендік әкімшіліктендірудің субъектілердін құқықтықтың мәртебесі


Кедендік бақылау жүргізуде лауазымды адамдардың құқықтары мен міндеттері. Кедендік бақылау аймақтары. Кедендік әкімшілік жүргізудің элементі- кедендік бақылау ерекшеліктері. Кедендік бақылау мен кедендік ресімдеудің ұғымы, олардың өзара шарттастығы.

Кедендік бақылаудың көріністері мен негізгі түрлері


Кедендік бақылаудың бақылаудың құқық негіздері. Кедендік бақылау нысандары- кедендік декларацияны, құжаттар мен мәліметтерді тексеру, ауызша пікір сұрау, түсіндірмелер алу, кедендік қадағалау, тауарлар мен көлік құралдарын тексерудің ерекшеліктері. Кедендік бақылау нысандары- тауарлар мен көлік құралдарын кедендік тексеріп қарау, жеке тексеріп қарау, тауарларды арнаулы таңбалармен не оларға бірдейлендіру белгілерін соғудың ерекшеліктері. Кедендік бақылау нысандары- тауарлар мен көлік құралдарының есебі мен олар бойынша есептілік жүйесін тексерудің ерекшеліктері.


Кеден ісі саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушыларды тексеру


Кедендік бақылау жүргізуде лауазымды адамдардың құқықтары мен Кедендік бақылауды жүргізудің принциптері. Кедендік бақылауды іске асырудың негізгі нысандары: кедендік бақылау аймақтары. Кедендік әкімшілік жүргізу элементтерінің СЭҚ саласындағы кедендік бақылау нысандары. Кедендік бақылауды жүргізу қағидалары, нысандары және тәртібі. Жеке тексеріп қарауды тағайындаудың ұғымы мен негізі. Жеке тексеріп қарауға қатысатын тұлғалар. Жеке тексеріп қарауды жүргізу кезеңдері. Жеке тексеріп қарауды жүргізу тәртібі.


Кеден ісі саласындағы сыртқы экономикалық және өзге де қызметке қатысушыларды тексерудін ерекшеліктері


Кедендік бақылауды жүргізу қағидалары, нысандары және тәртібі. Жеке тексеріп қарауды тағайындаудың ұғымы мен негізі. Жеке тексеріп қарауға қатысатын тұлғалар. Жеке тексеріп қарауды жүргізу кезеңдері. Жеке тексеріп қарауды жүргізу тәртібі. Жеке тексеріп қарауды құжаттық рәсімдеу.


Тәуекелді бағалау мен басқару бойынша кеден органдарының қызметі.


Тәуекелді басқаруды қолданудың жалпы ұғымдары мен мақсаттары. Тәуекел санаттары. Тәуекелді басқару жүйесінің негізгі мәселелері. Тәуекелді басқару жүйесін құрудың принциптері. Тәуекелді басқару жүйесінің элементтері.


Транспорт түрлеріне байланысты кедентіқ быөқылау ерекшеліктері


Кеден ісіндегі сараптаманың ұғымы. Кедендік ресімдеу операцияларында сараптама қолдану. Кедендік сараптаманың түрлері. Кеден органдарының сараптама тағайындау тәртібі. Кеден органдары мен кедендік зертханалардың әрекеттесу тәртібі. Кеден ісі саласындағы СЭҚ және өзге де қызметке қатысушыларды тексеру рәсімінің мақсаты мен мәселелері.


Халықаралық тасымалдаудығы кедентіқ бықылау ерекшеліктері


Халықаралық ұйымдар. Аймақтық ұйымдар.


Халықаралық ұйымдар. Аймақтық ұйымдар. Кедендік әкімшілік жүргізудің элементі – сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларды тексеру ерекшеліктері. Кеден ісі саласындағы СЭҚ және өзге де қызметке қатысушыларды тексеру рәсімінің түрлері.


Ұсынылған әдебиеттер:

1.Қазақстан Республикасының кеден кодексі. Астана, 2007.

2.Основы таможенного дела: Учебник/ Под общ. ред. Драганова; Рос. тамож. акад. ГТК РФ. – М.: ОАО Изд-во «Экономика», 1998.

3.Таможенные правила для пассажиров, пересекающих границу РК /Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК. – Астана, 2005.

4.Алибеков С.Т. Казахстанское таможенное право (Общая и Особенная части): Учеб. пособие. – 2-е изд., изм. и доп. - Алматы: Аркаим, 2003.

5.Байдуллаев Б.Б., Краснощекова Е.А. Налоги и платежи в области таможенного дела. Учебное пособие. Караганда, издательство КУК, 2004.

7.Байдуллаев Б.Б., Лагуткина Н.В. Таможенный контроль. Учебное пособие. Караганда: «КЭУ», 2007.

8.Бейсенбаева А.К. Таможенный контроль. Учебник. Алматы: «Юридическая литература», 2006.

9.Голощапов А. Таможенный контроль. Учебное пособие. М., «Экзамен», 1999.

10.Краснощекова Е.А. Таможенное оформление. Учебное пособие. Караганда, издательство КУК, 2005.

11.Материалы научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономической и таможенной политики в условиях глобализации и интеграции», Караганда, 2005.

12.Таможенный контроль. Сборник нормативных актов. Алматы, 2005


2 пән «Кедендік бақылауының техникалық құралдары»


Кедендік бақылаудың техникалық құралын белгілі бір білім жүйесі ретінде қолдану негізі

Пәннің өзектілігі, оны оқытудың мақсаттары мен міндеттері. Пәнді оқытудың практикалық маңызы. Ғылыми-техникалық прогресс және кедендік бақылаудың техникалық құралдары (КБТҚ). КБТҚ және криминалистика: жедел мәселелері мен оларды жүзеге асыру құралдарының бірлігі. Кедендік бақылаудың техникалық құралдары, ғылыми-техникалық прогресс, криминалистика, жедел міндеттер.


Контрабанда заттары және оларды жасыру тәсілі, КБТҚ-ны қолдану объектісі ретінде.

Контрабанда туралы ұғым және оның мәні. Контрабанданың криминалистік сипаты. Кеден органдарының құзіретіне жататын қылмыстар.Кедендік құқық бұзушылықтар.Контрабанда, контрабанда объектілері, қылмыстық заттар, объективік жақ, субъективтік жақ, контрабанда субъектілері, кедендік қылмыстар, экономикалық контрабанда, кедендік төлемдер мен жиындардан жалтару, айналымнан алынған немесе айналымы шектелген заттармен контрабанда жасау.


Кедендік бақылаудың техникалық құралдарының түсінігі. Кедендік техника.

КБТҚ-ны қолдану арқылы кеден органдарының шешетін мәселелері.Кеден техникасы: түсінігі, сыныптамасы.КБТҚ-ны әртүрлі негіздер бойынша сыныптау. КБТҚ-ның даму тенденциясын және келешегін анықтайтын факторлар. КБТҚ-ны қолдануды қажет ететін жедел міндеттер, кеден техникасы, КБТҚ, кедендік бақылау объектілері, КБТҚ-ны жіктеу, КБТҚ-ның дамуының тендендиялары, келешегі.


КБТҚ қолданудың құқықтық негіздері. Кедендік бақылауды жүргізуге сараптаушылар мен мамандарды шақыру.

КБТҚ-ны қолданудың заңдылығы. Заңмен белгіленген КБТҚ-ны қолдану шегі. Кеден қызметкерлерінің құқыктары. Тауарлар мен транспорт құралдарына қатысты өкілдіктері бар декларанттар мен басқа тұлғалардың құқықтары. Заңға сыюшылық, КБТҚ-ны қолданудың тиімділігі, қауіпсіздік, радиациялық бақылау, кеден қызметкерлерінің құқығы, декларанттардың құқығы.


КБТҚ-ны қолдануды көздейтін кедендік бақылаудың жедел міндеттер жүйесі.

Диагностикалық жедел міндеттер. Тауарларды жедел классификациялау міндеттері.Жедел іздеу міндеттері. Жедел бақылау міндеттері.Диагностикалық жедел міндеттер кедендік құжаттар мен кедендік қамтамасыз ету атрибуттарына, сондай-ақ кедендік құқық бұзушылық потенциалдық заттарына жедел диагностика жүргізуді қамтиды.


Кедендік бақылауды ұйымдастырудың жедел-техникалық моделі. Кедендік бақылаудығы техникалық құралдарының түрлері.

Жедел-техникалық әрекеттер кешені.Кедеңдік бақылау ұйымдастыру жедел-техникалық моделінің негізгі элементтері.Кедендік бақылаудың нормативтік-құқықтық базасы, оның қазіргі ұйымдастыру принциптері, КБТҚ-ны, олардың тактика-техникалық мүмкіндіктерін қолдануды қажет ететін кеден органдарының зерттеген жедел мәселелерін шешу негізінде жасалған кедендік бақылаудың жедел-техникалық моделі, кедендік бақылауды сапалы жүргізуді және КБТҚ-ны қолдану арқылы кедендік құқық бұзушылықпен күресу жөніндегі шаралардың нәтижелілігін қамтамасыз ететін кеден органдары қызметкерлерінің жедел-техникалық іс-әректі кешені болып табылады.


Кедендік бақылаудың техникалық құралдарын сыныптау

Кеден құжаттары туралы ұғым және олардың түрлері.Кеден кұжаттарын жедел диагностикадан өткізу.Жалған құжаттар жасау түрлері және олардың ерекшебелгілері. Кеден құжаттарын жедел диагностикадан өткізудің техникалық кұралдары.Кеден құжаттары, жалған құжаттар; жедел диагностика, қашықтық жедел-техникалық инспекция, рентген техникасы, интроскопия, инспекциялық тексеріп қарау кешені, кедендік іздеу құралдары, құпия орындар, жасырын салымдар, арнайы белгілеу құралдары, бағалы металдарға, асыл тастарға, есірткілерге, жарылғыш заттарға жедел диагностика жүргізу құралдары, кедендік қамтамасыз ету атрибуттарын, акциздік маркаларды тексеру құралдары, аудио- және бейне ақпараттар тасушыларын тексеру құралдары.


Кедендік бақылау объектілері инспекциясының техникалық құралдары

Кедендік бақылау объектілеріне дистанциялық жедел-техникалық инспекция жүргізу туралы ұғым.Тексеріп қарау рентген техникасын жасау принциптері.Қолданылатын тексеріп қарау рентген техникасының түрлері.


Инспекциялық-тексерістік кешендері. Тауар мен көлікті кедендік бақылаудың теөникалық құралдары

Инспекциялық тексеріп қарау кешенін функционалдық арналымы бойынша жіктеу. Автотранспорт құралдарын интроскопиялау үшін қажет инспекциялық тексеріп қарау кешені.Үлкен габаритті объекттілерді интроскопиялау үшін қажет инспекциялық тексеріп қарау кешені.Дала жағдайларында жеке объектілерді интроскопиялау үшін қажет рентген қондырғылары.


Ұсынылған әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының кеден кодексі. Астана, 2007.

2.Основы таможенного дела: Учебник/ Под общ. ред. Драганова; Рос. тамож. акад. ГТК РФ. – М.: ОАО Изд-во «Экономика», 1998.

3.Таможенные правила для пассажиров, пересекающих границу РК /Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК. – Астана, 2005.

4.Бейсенбаева А.К. Таможенный контроль. Учебник. Алматы: «Юридическая литература», 2006.

5.Голощапов А. Таможенный контроль. Учебное пособие. М., «Экзамен», 1999.

6.Краснощекова Е.А. Таможенное оформление. Учебное пособие. Караганда, издательство КУК, 2005.

7.Материалы научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономической и таможенной политики в условиях глобализации и интеграции», Караганда, 2005.

8.Таможенный контроль. Сборник нормативных актов. Алматы, 2005

9.Единый таможенный тариф Таможенного Союза. Москва, 2010.

10.Коник Н.В. Таможенное дело.Учебное дело. Москва, 2011.

11.Толкушин А.В. Таможенное дело. Москва, 2010. – 537с.


3 «Кедендік инфрақұрылым және қойма шаруашылығы» пәні


ҚР кедендік органдары


Кеден ісін ұйымдастыру салу түсінігі. Мемлекеттің Кеден ісін ұйымдастырутық қызметінің түсінігі. Кеден ісін ұйымдастыру салу әдістері. Кеден ісін ұйымдастыру салудың қағидалары. Кеден ісін ұйымдастыруты бекіту. Мемлекеттік Кеден ісін ұйымдастыру қызметін жүзігі асырудың құқықтық нысандары.


Кедендік инфрақұрылымды ұйымдастыру және дамыту


Кеден ісін ұйымдастыру түсінігі жіне элементтері. Кеден Кедендік инфрақұрылымдының ұйымдастыру әдістері. Кедендік инфрақұрылымды ұйымдастырудың қағидалары. Кедендік инфрақұрылымды ұйымдастыру бекіту. Мемлекеттік кедендік инфрақұрылымды ұйымдастыру және дамыту жүзігі асырудың құқықтық нысандары.


Кедендік іскерлікті жаңа стратегиялық инфрақұрылыммен қамту


Кедендік органның информатизациясы. ҚР кедендік органның біртұтас автоматталған ақпараттық ауыдамудың басым бағыттары және Республикалық деректердің айырбасының жүйесі. Бажшы органның жұмысының тиімділігі сияқты кадрдың саясатының жетілдірудін мақсаты. Кедендік органның инфрақұрылымның материаллы-техниқалық базасының дамуы. Өткелдің және бажшы бекеттің халықаралық пунктының дамуы


Кедендік орган қызметі әлеуметтік инфрақұрылым элементі ретінде


Кедендік қызметке түсім және оның сапарына. Кеден органдарынаң басшылық ететін және аңықтау құрамының тулғаларына дербес атақтың тәртібі. Бажшы органның жұмыскерлеріне жалақыларға пайыздық үстеменің төлемінің еңбек сіңірген жылдарымды үшін тәртібі.


ҚР кедендік автоматтандырылынған жүйесі


Кедендік автоматталған ақпараттық жүйенің құрылысының ұстанымы.

КААЖ –нің құрылымына және функциясыларына талаптар. КААЖ –нің түрлері. База және деректердің оңқалары.


ТМД-ның сыртқы экономиқалық іскерлігіндегі сауда номенклатурасы және оны кеден органдарының қызметінде тәжірибелі қолдану


Біліктіліктің халықаралық сауданың тәжірибесінде пайдаланатын жүйесінің және бұлды жиынтықтар негіздері. Сипаттаманың және тауардың кодалауының жүйесі. Деректердің салғастырымдылқының туралы өзара сауда ара РК және оның сыртқы экономиқалық серіктестерімен қамсыздандыру.


Кедендік бақылау жуйесіндегі сараптама


Сарапшының түсінігі мен классификациялары. Кедендік сараптама. Кедендік сараптаманы үйымдастыру. Маманды шақыру. Сарапшыны шақыру. Сарапшының құқықтары мен міндеттірі.

Сараптама жүргізу нәтижелері бойынша қосымша есептелуі мүмкін кедендік төлемдердің және салықтардың төленуін қамтамасыз еткен жағдайда, тауарларды шығару кедендік сараптама нәтижелерін алғанға дейін жүргізіледі. Кеден органдары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кедендік бақылау жүргізуге жәрдемдесу үшін мемлекеттік органдардың мамандарын, сондай-ақ шарттық негізде өзге де ұйымдардың мамандары мен сарапшыларын тартуға құқылы.

Көлік құралы – халықаралық тасымалдарды жүзеге асыру үшін қолданылатын және осы көлік құралдарымен бірге тасымалданатын болса, олар үшін техникалық паспортпен немесе техникалық формулярмен көзделген қосалқы бөлшектерді, керек-жарақтары мен жабдықтарды, олардың конструкциясында көзделген май құю ыдыстарындағы жанар-жағармай материалдары мен салқындату сұйықтарын қоса алғанда, теңіз, ішкі су, әуе кемесі, механикалық көлік құралы;


Кеден шенберіндегі қойма аумағы


Тауарларды Қазақстан Республикасының кедендік аумағының тұрлері. Кедендік қойма аумағының талаптары. Тауарлар мен көлік құралдарын уақытша сақтау орындары.


Кедендік бақылауда техниқалық құралдарды қолдану негіздері, белгілі білім жүйесі ретінде


Кеденнін қызметкердің дайындығының мәселелері. Ғылыми техникалық аспаптар және техникалық ақы-пұлдар кедендік бақылау. Кедендік бақылауда техниқалық құралдарды және криминалистика- бірлік шұғыл мақсат, ақы-пұлдардың оның табысының, тактиканың және әрекеттің әдістемесі.


Контрабанда пәні және оларды жасыру, кедендік бақылау техникалық құралдарды қолдану объектісі ретінде


Контрабандының криминалистика мінездемесі. Қылмыстар бажшы органның құзырына деген апардым. Кедендік құқықбұзушылықтың өзге түрлері. Құқықбұзушылықтың құрамы. Кедендік ережелерін бузу туралы істердін заттай айғақтар. Кеденедік іс шаралар.

Ұсынылған әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының кеден кодексі. Астана, 2012.

2.Основы таможенного дела: Учебник/ Под общ. ред. Драганова; Рос. тамож. акад. ГТК РФ. – М.: ОАО Изд-во «Экономика», 1998.

3.Таможенные правила для пассажиров, пересекающих границу РК /Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК. – Астана, 2005.

4.Алибеков С.Т. Казахстанское таможенное право (Общая и Особенная части): Учеб. пособие. – 2-е изд., изм. и доп. - Алматы: Аркаим, 2003.

5. Сарсембаев Таможенное право Республики Казахстан. – Алматы. 2002.

6.Голощапов А. Таможенный контроль. Учебное пособие. М., «Экзамен», 1999.

7.Краснощекова Е.А. Таможенное оформление. Учебное пособие. Караганда, издательство КУК, 2005.

8.Краснощекова Е.А. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств. УМК для дистанционного обучения. КЭУК, 2006.

9.Материалы научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономической и таможенной политики в условиях глобализации и интеграции», Караганда, 2005.

10. Таможенный контроль. Сборник нормативных актов. Алматы, 2005

11. Единый таможенный тариф Таможенного Союза. Москва, 2010.

12. Коник Н.В. Таможенное дело. Учебное дело. Москва, 2011.

13.Толкушин А.В. Таможенное дело. Москва, 2010. – 537с.


Маркетин және құқық

кафедрасының

меңгерушісі э.ғ.д., профессор Каменова М.Ж.


Похожие:

«Экономика, басқару және құқық» факультеті «Маркетинг және құқық» кафедрасы «бекітемін» icon«Экономика, басқару және құқық» факультеті «Маркетинг және құқық» кафедрасы «бекітемін»
«Маркетинг» мамандығының типтік жоспарына сәйкес, типовым учебным программам дисциплин «Маркетинг», «Маркетингті басқару», «Маркетингті...
«Экономика, басқару және құқық» факультеті «Маркетинг және құқық» кафедрасы «бекітемін» icon«экономика, басқару және қҰҚЫҚ» факультеті «экономика» кафедрасы «бекітемін»
«КӘсіпорын экономикасы», «КӘсіпкерлік», «табиғатты пайдалану экономикасы» ПӘндері бойынша 5В050600 «экономика» мамандығына арналған...
«Экономика, басқару және құқық» факультеті «Маркетинг және құқық» кафедрасы «бекітемін» icon«экономика, басқару және қҰҚЫҚ» факультеті «экономика» кафедрасы «бекітілді»
В050600 «экономика» мамандығына арналған профильдік пәндер бойынша қорытынды мемлекеттік бақылаудың кешендік тестілеу
«Экономика, басқару және құқық» факультеті «Маркетинг және құқық» кафедрасы «бекітемін» iconБарлығы – 135 сағат Орал
Мемлекеттік және жергілікті басқару, қаржы, менеджмент, экономика, маркетинг, құқық және экономика негіздері
«Экономика, басқару және құқық» факультеті «Маркетинг және құқық» кафедрасы «бекітемін» icon«сырдария» университеті «экономика және қҰҚЫҚ» факультеті «Экономика» кафедрасы
Силлабус Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің жанындағы Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесінің шешімімен 6 маусым...
«Экономика, басқару және құқық» факультеті «Маркетинг және құқық» кафедрасы «бекітемін» iconБарлығы – 58 сағат Орал
Р-ның БҒМ-нің 11. 05. 05. ж. №289 бұйрығымен бекітілген және қолданысқа енгізілген. Білім беру стандартына сәйкес 050507 менеджмент,...
«Экономика, басқару және құқық» факультеті «Маркетинг және құқық» кафедрасы «бекітемін» icon«денсаулық сақтау мен фармациядағы менеджмент және маркетинг қҰҚЫҚ негіздерімен» кафедрасы
«Денсаулық сақтау мен фармациядағы менеджмент және маркетинг құқық негіздерімен» кафедрасы
«Экономика, басқару және құқық» факультеті «Маркетинг және құқық» кафедрасы «бекітемін» iconЛекциялар: 30 сағат
Халықаралық құқық” пәні бойынша 050115 “Құқық және экономика негіздері” мамандығының студенттері үшін
«Экономика, басқару және құқық» факультеті «Маркетинг және құқық» кафедрасы «бекітемін» iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ
Денсаулық сақтау мен фармациядағы менеджмент және маркетинг қҰҚЫҚ негіздерімен кафедрасы
«Экономика, басқару және құқық» факультеті «Маркетинг және құқық» кафедрасы «бекітемін» iconКазахский национальный
Денсаулық сақтау мен фармациядағы менеджмент және маркетинг қҰҚЫҚ негіздерімен кафедрасы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница