6М030400 «Кеден ісі» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтиханының бағдарламасы
Скачать 419.04 Kb.
Название6М030400 «Кеден ісі» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтиханының бағдарламасы
страница1/4
Дата конвертации15.02.2016
Размер419.04 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kaznau.kz/material/6М030400 ТД каз.doc
  1   2   3   4
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


БЕКІТЕМІН

Экономика және құқық факультетінің

деканы

_______________ Р.Еркімбекұлы

«___» ________ 2014 ж.


6М030400 «Кеден ісі»

мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтиханының

БАҒДАРЛАМАСЫ


Бағдарламаға жауапты:

Кафедра меңгерушісі ________________________ Б.Ж. Қуандыков


АЛМАТЫ, 2014

ПӘНДЕР


1. «КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҮРАЛДАРЫ»


«Кедендік бақылаудың техникалық қүралдары» пәнінің мазмұны. Кедендік бақылау, оның нысандары түрлері мен әдістері. Кедендік бакылаудьщ техникалық құралдарының түсінігі. Кедендік бақылаудың техникалық құралдарының тактико -техникалық сипаттамалары мен сыньпталуы. Кедендік құжаттарды жедел диагностикалаудың техникалық құралдары. Кедендік бақылау объектілерін инснекциялаудьщ техникалық құралдары. Кедендік тексермелеу мен іздестірудің техникалық құралдары. Кедендік бақылау оібъектілерінің қүрамын сыныптау мен жедел диагностиканың техникалық қүралдары. Кедендік бақылау объектілерін кедендік рәсімдеудің техникалық құралдары. Визуалды қадағалаудың техникалық құралдары. Аудио- жөие бейне ақпарат тасығыштарды бақылаудың техникалық құралдары. Жедел-техникалық қызметтер кешені. Кедендік экспертиза.

1. 1 Кедендік бақылау, оның нысандары түрлері мен әдістері

Кедендік бақылаудың түсінігі және оны жүзеге асырудың мақсаттары. Кедендік бақылау жүргізудің негізгі нысандары: көлік құралдары мен тауарларды кедендік тексермелеу, меншік тұлғаларды меншік тексермелеу, бажсыз сауда дүкендерін, кеден қоймаларын, уақытша сақтау қоймаларын және бос қоймаларды тексеріп қарау.

Кедендік бақылау объектісі. Объект түрлері. Кедендік бақылаудан босатылған тұлғалар.

Кедендік бақылау аймақтарының мәнділігі. Кедендік тексермелеу. Міндетті түрде кедендік тексермелеуге жататын тауарлар тізбесі. Қазақстан Республикасының кеден кодекс

1.2 Кедендік бакылаудьщ техникалық құралдарының түсінігі

Кедендік техниканың сыныпталуы мен жалпы сипаттамасы. Кедендік техниканың құрамдас бөлігі ретінде, кедендік бақылаудың техникалық құралдары. ҚБТҚ түсінігі жөне оларды қолданудың негізгі мақсаттары.

Қазақстан Республикасының Кеден Кодексінде белгіленген, ҚБТҚ қолдану шарттары. Кеден органдары қызметінде кедендік техника мен техникалық құралдардың ролі.


1.3 Кедендік бақылаудың техникалық құралдарының тактико-техникалық сипаттамалары мен сыньпталуы

Сыныптауды жұргізудің негіздемелері: техникалық қүралдардың өзіндік ерекшілігі, объектісі, кедендік бақылаудың кезеңдері мен міндеттері.

Түрлі деректемелердегі КБТҚ сыныпталуы.

КБТҚ сыныпталуы, олардың кластары және подкластары. Кедендік құжаттарды жедел диагностикалауға арналған техникалық құралдардың сипаттамалары; кедендік бақылау объектілерінің инспекциясы; аса маңызды шикізат тауарларының белгілі бір түрлерінің көлемін дистанционды
бақылау; кедендік іздестіру мен тексермелеу; кедендік бақылау
объектілерінің қүрамын сыныптау мен жедел диагностикалау; кедендік бақылау объектілерін кедендік ресімдеу; кедендік бақылау аймақтарыидағы жедсл ахуалды қадағалау; аудио- және бейне-акпарат тасушыларын бақылау.


1.4 Кедендік құжаттарды жедел диагностикалаудың техникалық құралдары

Кедеңдік құжаттар түсінігі мен түрлері. Кедендік құжаттарды жедел диагностикалаудың түсінігі. Кедендік құжаттарды тексерудің барысындағы міндеттер мен мақсаттар. Жасанды көшірме түрлері: интеллектуалды жалған
құжат(мазмүны бойынша жалған құжат), материалды жасанды көшірме(тазарту, химиялық уландыру, қосымша жазу, қосымша басу, куәландырылмаған түзетулер, фрагмеиттерді және т.б. құжаттарды жабыстыру, айырбасау, қолдарды, мөрлерді жасанды көшіру), материалды жасанды көшірмелер белгілерінің негізгі сипаттамалары мен оны
тапудың әдістері. Кедендік құжаттардың криминалистикалық экспертизасының олардың жедел диагностикасыиан айырмашылығы.


1. 5 Кедендік бақылау объектілерін инспекциялаудың техникалық құралдары

Тексермелеудің ренгендік техникасы. Қол жүгі мен жолжүгін бақылауда қолданылатын ренгенаппараттар туралы жалпы мөліметтер. Рснгендік техникалық жұмыс істеу принципы. Ксдендік интроскопияның мақсаты. Ренген аппараттарды орнатудың орындары мен түрлері.

Экранда, интроскопта, кедендік құқық бұзушылық заттарының визуалды белгілері, және оны анықтау әдістері.

Инспекционды тексермелеу кешендері (ИТК)тағайындылығы. Дистанционды инспекцияның тексермелеу кешендеріне жататын объектілер: автокелік құралдарын интроскопиялаудың инспекционды тексермелеу кешендері; ірі габаридті объектілер интроскопиясының инспеюдионды тексермелеу кешендері. Инспекционды тексермелеу кешендерін қолдануға қойылатын талаптар.

Аса маңызды стратегиялық тауарлардың белгілі бір түрлерінің көлемін дистанционды бақылаудың техникалық қүралдары. Мүнай, мүнай енімдері мен газ келемін дистанционды бақылау, электр куаты санын дистанционды бакъшау. Ағаштардың, металдардың және т.б. тауарлардың саиын дистаиционды бақылау. Бақылау қондырғыларын еңгізу мен дайындау мәселелері.

1.6 Кедендік тексермелеу мен іздестірудің техникалық құралдары

Қол жетпейтін жерлерді локационды және оптико-механикалық зерттеудің түсінігі. Іздестіру мен тексермелеу.

Кедендік зерттеу орындары. Қол жетпейтін жерлерді зерттеудің ерекшелігі.

Қүпия қойғылар мен жасырынды салымдарды іздестірудің техникалық кұралдары:

- объектілердің қол жетпейтін жерлерін зерттеудің техиикалық кұралдары; құпия қойғылар мен жасырылған салымдарды анықтаудың техникалық құраддары;

- арнайы таңба қоятын құралдар. Қол жетпейтін жерлерді зерттеудің техникалық құралдарын қолдану: «Зеркало» тексермелеу айналары, жарық түсіретін айналар, «Дека» тексермелеу эндоскоптары, «Норд» тексермелеу жарық түсіргіштері, «Трость» тексермелеу щупы, «Марка» арнайы таңбасы, «Момент» тексермелеу құрылғысы, «Поиск» фонарі.

Жасырылған салымдар мен құпия қойғыларды анықтаудың техникалық құралдарын қолдану ережелері мен сипаттамалар.

Құқық оұзушылық заттарьшың нақгы тұрлерін іздестірудщ техникалық құралдары: қару-жарақтар, жарылғыш Заттар; оқ-дәрілер, есірткі заттар, бағалы тастар мен бағалы металдар, улы және уландырғыш заттектер.

1.7 Кедендіх бақылау объектілерінің құрамын сьшыптау меи жедел диатостикалаудьщ техникалық құралдары

Жедел кедендік диагностика түсінігі. Кедендік құқық бұзушылықтың өлеуетті заттарын жедел диагностикалаудың техникалық қүралдарыкың тағайындылығы. Метал іздегіштердің түрлері. Метал іздегіштердің қолданылуы мен тексермелеуді жүргізу. "Проба-М", "Прим-1" бағалы металдарды жедел диагностикалаудың техникалық құралдары. Алмаз детекторының тағайындылығы. "Диатест", "Даймонд Бим", "Даймонд детектор" бағалы тастарды жедел диагаостикалаудың техникалық куралдарн. Құрылғыларды дайындау мен қолдану ережелері.

Есірткі заттарды жедел диагностикалаудың техникалық кұралдары: "Каннабиспрей", "Кокатест", "Херсол". Құрылғыларды сипаттау. Жинақталымдармен жүмыс. Химиялық қызмет механизмі. Жарылғыш заттарды жедел диагаостикалаудың техникалық кұралдары: "Экспрей". Жинақталым эксплуатациясы.
Сақтандыру ережелері.

Кедендік қамтамасыз ету і атрибуттарын жедел диагностикалаудың техникалық кұралдары: "Версия-М", "ДВС", "8У 899 В" ультракүлгін люминоскопы. Оларды қолдану бойынша ұсыныстар.

Акцизды және арнайы маркаларды жедел диагностикалаудың техникалық ; құралдары: лупалар, микроскоптар.

Стратегиялық маңызды шикізат тауарларын жедел сыныптаудың техникалық кұралдары: металдар және олардың қоспалары, рудалар және олардың концентраттары, орман және орман материалдары, минералды тыңайтқыштар, тамақ тауарлары мен сусындары, химиялық өнеркәсіп енімдері.

1.8 Кедендік бақылау объектілерін кедендік рәсімдеудің техникалық құралдары

Кедендік рәеімдеудің түсінігі, кедендік рәсімдеуді журтізу ережелері. Құжаттарды кедеидік рәсімдеудің техникалық құралдарының түсінігі.

Кедендік белгілер және олардың түрлері. Құжаттарға кедендік белгілерді қоюдың мақсаты.

Тауарлар мен көлік кұралдарына кедендік рәсімдеуді салудың техникалық кұралдары.

Бақылаушы-кедендік құрылғылар және олардың түрлері.

Маркерлі тасығыштар. Маркерлі тасығыштардың сыныпталуы. Оларды салудын техникалық кұралдары.

1.9 Визуалды қадағалаудың техникалық құралдары

Визуалды қадағалаудың мақсаты. Визуалды қадағалаудың негізгі орындары. Кедекдік бақылаудың ішкі аймактарын низуалды қадағалау. Кедендік территорияларды зизуалды қадағалау.

Визуалды қадағалаудың техникалық құралдары: бейне аппаратура. Бейне аппаратураны, қолдану ережелері мен орналастыру орындары жөне түрлері.

1.10 Аудио- жөне бейне ақпарат тасығыштарды бақылаудың техникалық құралдары

Аудио- жөне бейне акдараттар түсінігі. Ақпарат тасығыштардағы тиым салынған материалдар. Аудио акрарат тасушыларын бақылаудың техникалық құралдары: диктофондар, магнитофондар, аудио плеерлар.

Ақпарат тасушыларының түрлері: стандартты компакт кассеталар, сымдық жөне пленкалық1 мйкрокассеталар, компакт-дискілер. Аудио ақпарат тасушыларын бақылаудың техникалық құралдарын қоддануға қойылатын талаптар.

Бейие ақпараттарды бақылаудың техникалық кұралдары: бейне магаитофондар мен бейне пленкалар.

Сурет пленкаларындағы, слайдтардағы, кино пленкаларындағы ақпараттар. "Дэфи" құрылғысы. Қолдану төртіптемесі.

ЭЕМ-ғы ақпараттардың магнит тасушылары: жұмсақ және қатты дискегадан. Лазерлі дискілер.

1.11 Жедел-техникалық қызметтер кешені

Жедел-техникалық қызметтердің негізгі құрастырушы злементтері: кедендік құжаттарды диагностикалау, кедендік бақылау обьектілерін инспеісциялау, кедендік бақылау объектілерін тексермелеу, кедендік бақылау объектілерін рәсімдеу, кедендік бақылау аймақтарындағы жедел ахуалды қадағалау.

Жедел-техникалық қызметтерді жүргізу кезектілігі мен қарым-қатынасы.

Кедендік құжаттар диагностикасы. Жүргізу мақсаттары. Жасанды кәшірме белгілерін анықтаудың салдары мен әрі қарай зерттеу үшін кедендік кұжаттарды экспертизаға жіберу.

Кедендік бақылау объектілерін инспекциялау. Кедендік инспекцияны жүргізудің ерекшеліктері. Дкстанционды зерттеудің негізгі бағыттары. КБТҚ-ны қолдану арқылы инспекцияны жүргізуге қойылатын талаптар. Көп мақсатты инспекционды аппаратура кешенінің түсінігі.

Кедендік бақылау объектілерін тексермелеу.

Тексермелеудің қызметтері.

Көлік қүралдарының нақіъі түрлерінде тексермелеудің техникалық құралдарын қолдану.

Тексермелеудің келесі процессуалды кезеңмен байланысы.

Тексермелеуді күзеге асыратын кеден органдарының қызметкерлеріне қойылатын талаптар.

Көлік кұралдаріы мен тауарларды рәсімдеу. Рәсімдеу тәртіптемесі. Визуалды қадағалау және визуалды қадағалау принциптері. Кедендік ережелерді бұзушыларды ұстаудың негізі ретінде визуалды қадағалау материалдары.


1.12 Кедендік экспертиза

Экспертиза түсінігі және оны жүргізудің мақсаттары. Экспертизаның сыныпталуы: мақсаты бойынша, саласы бойынша, кезектілігі бойынша, міндеттерді шешу ауқымдылығы бойынша, эксперттер саны бойынша, объектілер саны бойынша.

Кедендік бакьшау жүйесіндегі кедендік экспертиза. Кедендік бақылау объектілері. Кедендік экспертиза пәні. Заттардың сьшыпталуы.

Кедеңдіқ экспертизада крлдаыылш-ын техникалық құралдар мен әдістер: органолептикалық, есеп-айырысу, инструменталды, экспертті.

Экспертті зерттеу техиологиясы: дайындаушы, аналитикалық, синтетикалық және қорытындылау кезеңі.

Эксперттерге қойылатын талаптар. Эксперттердің күқықтары мен міндеттері. Қазақстан Республикасында кедендік экспертизаны ұйымдастыру.


Әдебиеттер

Негізгі


  1. Алибеков С.Т. Таможенное дело в Республике Казахстан -Алматы «Адилет-Пресс», 2006.

  2. Беляшов О.А. Таможеиный энциклопедический справочник в 2-х томах.- Минск «Интер-Дайжест», 1998

  3. Грабовский В.Д. Использование средств фотокиносъемки и видеозаписи для фиксации следрв преступников. Горький, 1988 ж

4. Дугин Д.А. Технические средства таможенного контроля
( ТСТК): учебно-методическое пособие. ИПК Г|ГКРФ - М., 1993

5. Краткий таможенный словарь /Под общ. Ред. Н.М. Блинова - М.:РиоРТА, 1995

6. Криминалистика,-М.1996

7. Краткое описание в инструкциях" по эксплутуатации досмотрового эндоскопа «Дека», спец. метки «Марка», УФ фонарь «Поиск», приборы «Диатест», «Даймонд Бим», «Даймонд детектор», полевых наборов «Ник», «Сигма»


Қосымша


  1. Алибеков С.Т. Казахстанское таможенное право: Общая и Особенная части: Учеб. Пособие. – Алматы: Аркаим,2003.

  2. Бейсенбаева А.К. Технические средства таможенного контроля. Учебник. Алматы: Юридическая литература, 2006.

  3. Воробьев Ю.В. Основы таможенного дела. – М.: РИО РТА, 1995г.

Драганов В.Г. Основы таможенного дела. – М.: «Экономика» 1998г


КЕДЕНДІК ІС ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ КЕДЕНДІК СТАТИСТИКА


1. Кеден статистикасынын құрылуы және дамуы

ҚР кеден статистикасын ұйымдастыру. Кеден статистикасының тәсілдері. Арнайы кеден статистикасы. Сыртқы сауда айналымының статистикасы.


2. Экономикалық статистикадағы кеден статистиканын алатын орны

Кеден сыртқы сауда статистикасы. Кеден сыртқы сауда статистикасын да тауарларды жеткізудің коммерциялық шарттары. Тауарларды жеткізудің коммерциялық шарттарынын түсінігі. Жеткізу шарттарынын дәрежеленуі.


3. Кеден статистикасынын зерттеу объектілері

Кеден статистикасынын мәліметтерінің қайнар көздері. Тауар кеден декларациясы. Статистикалық есеп берулердін алғашқы және шығыс нысандары. Статистикалық нысандары.


4. Кедендік статистика әдістемелерініц негіздері

Кеден статистикасы мәліметтерімен жұмыс жасау әдістері. Статистикалық есеп және оның топтасуы. Геофафилық әдіс. Баланыстық әдіс. Индекстік әдіс. Факторлық әдіс.


5. Сыртқы сауда кеден статистикасымен жүргізу

Сыртқы сауда кеден статистикасын жургізудің мақсаттары. Кеден статистикасын жүргізуге байланысты жасалынған құқық бұзушылықтар ушін жауапкершілік.


6. Сыртқы сауданын және сыртқы экономикалық қызметтін тауарлық номенклатурасын кедендік статистикасын жургізу

СЭҚ ТН жүргізудін құқықтық негізі. СЭҚ ТН түсінігі. СЭҚ ТН жургізу аясында кеден органдары қызметінін мазмұны.


7. Кеден органдарында және СЭҚ қатысушылардын құжаттарымен жумыс жасауды ұйымдастыру

Құжаттардын түрлері және олардын арналуы. Баскарушылық кұжаттар. Ақпараттық-анықтама құжаттар.


8. Кеден органдарында іс жүргізу тәртібі

Кеден органдарында жалпы ережелері. Қызметтік құжаттарды даярлау және рәсімдеу тәртібі. Қызметтік пайдалануға арналған құжаттармен жұмыс жасау.


Ұсынылатын әдебеттер тізімі

  1. Алибеков С.Т. Казахстанское таможенное право: Общая и Особенная части: Учеб. Пособие. – Алматы: Аркаим,2003.

  2. Бейсенбаева А.К. Технические средства таможенного контроля. Учебник. Алматы: Юридическая литература, 2006.

  3. Воробьев Ю.В. Основы таможенного дела. – М.: РИО РТА, 1995г.

  4. Драганов В.Г. Основы таможенного дела. – М.: «Экономика» 1998г.

  1   2   3   4

Похожие:

6М030400 «Кеден ісі» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтиханының бағдарламасы icon«6М020700 – аударма ісі» мамандығы бойынша магистратураға түсушіге
М020700 – Аударма ісі мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтихандарының бағдарламасы мемлекеттік білім стандарттары талаптарының...
6М030400 «Кеден ісі» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтиханының бағдарламасы icon6М0501800 Жобаларды басқару мамандығы бойынша магистратураға қабылданушылар үшін қабылдау емтиханының бағдарламасы алматы 2012 Мазмұны
М0501800 Жобаларды басқару мамандығы бойынша магистратураға қабылданушылар үшін қабылдау емтиханының
6М030400 «Кеден ісі» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтиханының бағдарламасы icon6М0501800 Жобаларды басқару мамандығы бойынша магистратураға қабылданушылар үшін қабылдау емтиханының бағдарламасы алматы 2012
М0501800 Жобаларды басқару мамандығы бойынша магистратураға қабылданушылар үшін қабылдау емтиханының
6М030400 «Кеден ісі» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтиханының бағдарламасы icon«Бекітемін» Клиникалық және ұйымдастыру сұрақтары бойынша проректор профессор О. М. Мырзабеков
М110300 – Мейірбике ісі мамандығы бойынша магистратураға 2011-2013 оқу жылдарына оқуға түсу емтиханының бағдарламасы
6М030400 «Кеден ісі» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтиханының бағдарламасы icon«Организмдер биоалуантүрлілігі» пәні
М060700 – «Биология» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге «Биология» пәнінен қабылдау емтиханының бағдарламасы (дайындық...
6М030400 «Кеден ісі» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтиханының бағдарламасы icon«6М041900– музей ісі және ескерткіштерді қОРҒАУ» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама «050419 – Музей ісі және ескерткіштерді қорғау» мамандығының Мемлекеттік жалпыға білім беру стандартына сәйкес жасалған....
6М030400 «Кеден ісі» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтиханының бағдарламасы icon«Өсімдіктер, жануарлар және микроорганизмдер биоалуантүрлілігі» пәні
М060800 – «Экология» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге «Биология» пәнінен қабылдау емтиханының бағдарламасы (дайындық...
6М030400 «Кеден ісі» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтиханының бағдарламасы iconАлматы 2012
М0501800 Жобаларды басқару мамандығы бойынша магистратураға қабылданушылар үшін қабылдау емтиханының
6М030400 «Кеден ісі» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтиханының бағдарламасы icon6М050800 «Есеп және аудит» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтихандарының бағдарламасы құрылды
М050800 «Есеп және аудит» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтихандарының бағдарламасы құрылды
6М030400 «Кеден ісі» мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтиханының бағдарламасы iconҚазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы
«6М050600 – Экономика» мамандығы бойынша магистратураға түсушілер үшін кешенді қабылдау емтиханының
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница