Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Скачать 321.92 Kb.
НазваниеРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
страница1/3
Дата конвертации15.02.2016
Размер321.92 Kb.
ТипРабочая программа
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/133929.doc
  1   2   3
Рабочая программа Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/06


Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Журналистика кафедрасы


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


БАҚ тілі мен стилі


050504 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған


Павлодар

Лист утверждения Форма

к рабочей программе Ф СО ПГУ 7.18.1/08

дисциплины, разработанной

на основании каталога

элективных дисциплин

по специальности

БЕКІТЕМІН

Оқу ісі бойынша проректор

______________Н.Э. Пфейфер

«___»_______________200_ж.


Құрастырушы: оқытушы Сабырханова Р.Т


Журналистика кафедрасы


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

«БАҚ тілі мен стилі» пәні бойынша


050504 «Журналистика» мамандықтарының студенттеріне арналған


050504 «Журналистика» мамандықтарының жұмыс оқу жоспары мен пәндер каталогы негізінде жасалды, С. Торайғыров ат. ПМУ-дің Ғылыми кеңесінің мәжілісінде бекітілді. «__» _________200_ж. №__ хаттама


Кафедра жетекшісі ______________ Қ.М. Алдабергенов


Филология, журналистика және өнер институтының оқу-әдістемелік кеңесінде құпталды. «__» ___________ 200_ж. №__ хаттама


ӘК төрайымы ______________ М.В. Семенова


КЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы ______________ Ж.Т. Сарбалаев «__» _________200_ж.


ЖжӘҚБ ҚҰПТАДЫ

ЖжӘҚБ төрағасы _____________ Л.Т.Головерина «__» _________200_ж.


1 Пәннің мақсаты мен міндеттері


Пәнді оқытудың мақсаты:

Біріншіден, тіл құралын баспасөзде, телевизия мен радио материалдарында орынды да сауатты қолдана білу шеберлігіне үйрету.

екіншіден, болашақ журналистерге публицистикалық жанрлардың тілі мен стилі туралы тиянақты білім беру.

Бұл жалпы курсты оқыту арқылы студенттердің тіл, стиль сияқты журналистік шеберліктің маңызды жақтарына ден қоюына ықпал ету. Газет-журнал материалдарының, телевизия және радио хабарларының тілдік, стильдік ерекшеліктерін саралай білуге баулу. Мерзімді басылымдар сипатының, телерадио аудиториясының, аймақтық ерекшелігінің, т.б. тіл-стильге тигізер әсерін айқын аңғарту.

Пәнді оқытып, үйретудің міндеттері:

Студенттердің баспасөз тілінің, телерадио коммуникациясы мәдениетін арттыру мәселесіне ерекше көңіл бөлу, ауызша және жазбаша жұмыстарының лексикалық, грамматикалық, синтаксистік жағынан дұрыс болуымен қатар тілі мен стилі жағынан жатық әрі сауатты болуына мән беру.

Осы пәнді оқу барысында болашақ журналист әрбір жанр мен формалардың өзіндік тілдік, стильдік ерекшелігін білуі тиіс. Әр түрлі тақырыпта материал жазғанда, басылымның, телерадиоарнаның өзіндік ерекшелігіне сәйкес сөз қолдану тәсілдерін таңдай білуі керек.

Шәкірттердің тіл мәдениетін арттыру мәселесіне ерекше көңіл бөлу. Олардың ауызша және жазбаша жұмыстарының, түсірілген бейнесюжеттерінің, жазылған аудиотаспаларының лексикалық, грамматикалык, синтаксистік жағынан ойға қонымды болумен қатар, құлаққа жағымды естілуіне мән беру.

- Жалпы тілдік шеберлікке үйретудің басты негіздері - практикалық жұмыстар арқылы жазу мәнеріне дағдыландыру.

- Лабораториялық сабақтарда хабар, сұхбат, репортаж сияқты жанрларға тән тілдік, стильдік ерекшеліктерді сақтай отырып, материалдар жазуды үйрету.

- Бір-бірінің материалдарын редакциялауға машықтандыру. Ескерілетін негізгі мәселе - ойдың дәлдігі, фактіні орынды пайдалана білудегі тілдік, стильдік ерекшеліктер. Термин сөздерге, мақал-мәтелдерге, қанатты сөздерге, цитаталарға мән беру, әрбір сөйлемнің дәл, айқын ұғым беруін қамтамасыз ету.

Газет, телевизия-радио жанрларының тілі мен стилін окыту арқылы студенттерді ана тіліміздің көркемдік қасиеттерін бағалауға, тілді түрлендіре, әдемі де орынды пайдалануға тәрбиелеу болмақ.


2 Пререквизиттер


  1. Журналистика негіздері

  2. Тіл мәдениеті

  3. БАҚ тілі мен стилі

  4. Стилистика


Тематический план Форма

дисциплины СО ПГУ 7.18.2/07


3 Содержание дисциплины


3.1 Пәннің тақырыптық жоспары
Тақырыптың атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Тәжірибе

СӨЖБаспасөздің тілі мен стилі туралы жалпы түсінік.

2

3

3Баспасөз тілі – жазба тіл.

2
3Газет жанрлары және олардың тілдік, стильдік ерекшеліктері.

2

3

6Басмақаланың тілдік, стильдік өзгешеліктері, оның маңызы және тілдік ерекшеліктері.

2

3

6Ақпарат жанрының тілдік ерекшеліктері.

2

3

6Сұхбаттың стильдік өзгешеліктері.3Корреспонденцияның өзгешеліктері.

2

3

3Газет жанрларына тіл, стиль жөнінен қойылатын талаптар.

2

3

3Газет жанрларының тілі мен стилін әсерлеу жолдары.

2

3

3Баспасөздегі тіл мәдениеті мәселелері.

2

3

3Стиль түрлерінің баспасөздегі көріністері.
3

3Баспасөздегі жарнама материалдарының тілі мен стилі.

2

3

3Репортаж жанрының тілі мен стилі.
3

3Телехабардың тілі.

2
3Радиотілдің ерекшеліктері.
3

3Телехабардың сөз тілі.
3


Радиодағы ауызша сөз бен жазбаша сөз.

3
3Теледидардың музыка және дыбыстық тілі.
3

3Радиохабардағы стиль мәселесі
3


Радиохабарларын тілдік бейнелеу және акустика.

2
3
Барлығы

27

45

63Теориялық курстың мазмұны


1 тақырып. Баспасөздің тілі мен стилі туралы жалпы түсінік.

Журналистикада тілдік, стильдік шеберлік маңызын оқыту. Баспасөз бетінен тілдік қолданыстың лексикамен, грамматикамен, фонетикамен байланыста дамитынын түсіндіріп, тілдік құрылысты, оның қызметін, стилистикалық жан-жақтылылықгы үйрету. Газет материалдарының тілдік, стильдік ерекшеліктерін ажырата білу, әрі игеру көзделеді. Негізінен тілдік, стильдік құралдардың қолданылу жолдары қарастырылады.


2 тақырып. Баспасөз тілі - жазба тіл.

Қай дәуірде болмасын мерзімді баспасөз өзі қызмет ететін халықтың тілін пайдаланып қана коймайды, оның байып, дамып отыруына әсер-ықпалын тигізіп отырады. Яғни жалпыхалықтық тілдің сөздік қорын, лексикалық жеке сөздерін ұғынып, өз дәрежесінде сай қолдану баспасөздің тілі болып табылады. Әр газеттің өз стилі, тілі болады. Оқырманның көкейіне қонымды, жатық, тартымды етіп жеткізе білу баспасөздің стилі болып табылатынына нақты мысалдар арқылы көз жеткізу. Стиль - автордың өзі. Стиль - дарындылыққа, табиғи талантқа байланысты. Тіл, стиль туралы А.Байтұрсынов, Қ.Жұбанов, Қ.Жұмалиев, С.Аманжолов, П.Г.Пустовойт, Т.Қожакеев, А.Блок, М.Балақаев, Р.Сыздықова, т.б. ғалымдардың ғылыми пікірлері мен анықтамалары.


3 тақырып. Газет жанрлары және олардың тілдік, стильдік ерекшеліктері.

Газет жанрлары тек ақпарат берумен шектеліп қалмайды, әртүрлі жағдайларға байланысты қоғамда болып жатқан құбылыстарға баға беру әдістерімен ерекшеленеді. Сондықтан сөз қолданыстарында баға берушілік басым сипат алады. Газет жанрларындағы мұндай сипатты тілдік, стильдік ерекшелік деп түсіну қажет. Публицистикалық жанрлардың көлемі шектеулі болғандыктан стандарт тіркестер, штамп сөздер жиі кездесіп отырады.


4 тақырып. Басмақаланың тілдік, стильдік өзгешеліктері, оның маңызы және тілдік ерекшеліктері.

Басмақала - ұжымдық шығармашылық. Басмақаланың тілі туралы Г.Я.Солганик, И.П.Лысакованың ғылыми пікірлері. Басмақала тақырыптарының сан алуан болып келуі және оның тілдік ерекшеліктері. Басмақаланың түрлері. Басмақаланың проблемалылығы және онда тілдік, стильдік қолданысында әдеби тіл нормасының қатаң сақталуы. Басмақала ерекше жанр болғандыктан ондағы тілдің ролі. Баспасөзде белгілі бір топ, мемлекет, жеке адамның саяси көзқарасы мен позициясын жеткізудегі, үгіт-насихат таратудағы тілдің қызметі, бас макалалар арқылы анық көрінуі. Басмақаланың бұрын да, дәл қазіргі күні де актуальді болу себептері. Мемлекет ұстанып отырған идеологияны іске асырудағы баспасөз тілінің ерекшелігі.


5 тақырып. Ақпарат жанрынын тілдік ерекшеліктері.

Газет материалдарынан нақты мысалдар арқылы акпарат жанрын ашып, айқындап тұрған тілдік, стильдік ерекшеліктерге тоқталу. Жанрлық ерекшеліктен туындайтын талаптар информацияны беру кезіндегі тілдің стиліне көп әсерінің болуы. Заметка жанрының ғылыми-зерттеу мақалалардан айырмашылығы. Көлемінің шектеулі болып келуі. Бұл жанрда публицистикалық сарынды танытып тұратын тілдік штамптарды пайдалану; Осы еркешеліктерді қатаң сақтау аркылы ойды нақты да айқын жеткізуді мақсат ету. Аз сөзбен көп мағына беру арқылы бұл жанрға тән сөйлемдердегі берілген сөздердің қалай қолданылып тұрғандығын, тілдік ерекшеліктердінің мәнін түсіндіру.


6 тақырып. Сұхбаттың стильдік өзгешіліктері.

Газет жанры ретінде сұхбаттың ерекшелігі. Сұхбаттың әлеуметтік маңыздылығы. Тілдік ерекшеліктеріне байланысты Розенталь, В.Т. Бобылевтің, т.б. ғалымдардың ғылыми пікірлеріне тоқталып өту. Сұхбат тілінде әдеби нормадан ауытқу, кәсіби, диалект, термин сөздерімен қоса жаргондардың көп кездесетін жанр екендігі. Себебі, сұхбат тілінен сұхбат берушінің әлеуметтік деңгейі, ойлауы, кәсібі, ортасы көрінуі тиіс. Сұхбат жанрының түрлеріне қарай қолданылатын тілдік, стильдік ерекшеліктер. Шағын формалы сұхбат: /жедел/ сұхбат, блиц-интервью, телефон-сұхбат т.б. әр түрлі басылымдағы тілдік ерекшеліктері. "Дөңгелек стол, пресс-конференция диалог, монолог сияқты пішіндерінің баспасөздегі тілдік, стильдік ерешеліктері. Сұхбат жанрының ресми және бейресми газеттердегі тілдік қолданыстың өзіндік белгілері.


7 тақырып. Корреспонденцияның өзгешіліктері.

Тілдік ерекшеліктерін ескере отырып, оны газеттің негізгі жанрларының бірі ретінде қарастыру. Корреспонденцияның стильдік әрі жанрлық, ерекшеліктерін ажырата білудегі ерекше белгісі. Корреспонденцияның бойынан басқа жанрларға ұқсастығын тілдік элементтер арқылы да ажырата білуге машықтау. Корреспонденция жанрының құрылысы. Ондағы бастапқы жолдар яғни бастау түрленің тілдік ерекшеліктері. Корреспонденциядағы аяқталу түйінінің түрлері және оның тілдік, стильдік ерекшеліктері. Корреспонденциядағы айдар /рубрика/ және оның мақсаты. Корреспонденциядағы тақырып тілінің ерекшелігі. Тақырып тандауы, зерттелуі, фактінің нақтылығы, логикалылығы. Корреспонденциядағы сурет /образ/ элементтерінің орны мен қолданылуы қызметіндегі тілдік ерекшеліктері. Корреспонденциядағы авторлық "менің тілдік көрінісі. Газеттен нақты мысалдар арқылы корреспонденцияны тауып, нақты мысалдар арқылы тілдік, стильдік ерекшеліктеріне көз жеткізу.


8 тақырып. Газет жанрларына тіл, стиль жөнінен қойылатын талаптар.

Талдамалы-публицистикалық, көркем-публицистикалық жанрларда жазылған материалдардың тілдік, стильдік табиғаты. Газет тілі мен стиліне қойылатын басты талап. Аз сөзбен көп мағына беру. Фактінің дәлдігін берудегі тілдік қолданыс. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі және әрбір тілдің өзіне тән ішкі заңы, ережелерінің катаң сақгалуы. Қазақша сөйлемдегі сөздердің орын тәртібінің тұрақты болып келуі. Сөздерді саралап, таңдап дәл қолдануда газет жанрларының тіліне қажет лексика топтарын дұрыс, орынды, шебер қолдануға назар аудару. Тіл шұбарлылығы. Қысқарған сөздер т.б. түсінікті етіп берудегі тілдік бірізділік мәселесі.

  1   2   3

Похожие:

Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06

Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании государственного
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Жұмыс бағдарламасы 050205 «Қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
«Түркістан уалаятының газетіндегі» публицистиканың баспасөзбен тоғысуын байыптап бағалап беру
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Филология, журналистика және өнер факультетінің оқу әдістемелік кеңесінде мақұлданды
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
«Қазақ әдебиетінің тарихы» пәні бойынша 050504 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании рабочего учебного плана специальности
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 01. 1/09
Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании каталога элективных дисциплин по специальности
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
Лист утверждения к рабочей программе дисциплины, разработанной на основании каталога элективных дисциплин по специальности
Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 iconРабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06
«Әдебиет теориясы» пәні бойынша 050117-«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница