Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
Скачать 340.89 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
страница1/2
Дата конвертации15.02.2016
Размер340.89 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/2240.doc
  1   2

Студенттерге арналған пән бағдарламасы


ПМУ ҰС Н 7.18.2/07


Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігіС. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Агротехнология кафедрасы


Өсімдіктер систематикасы пәнінен

Студенттерге арналған

Пән бағдарламасы


050607 Биология

мамандығы үшін


ПавлодарСтуденттерге арналған пән бағдарламасына бекіту парағы


ПМУ ҰС Н 7.18.2/11БЕКІТЕМІН

Агротехнология факультетінің

деканы_________Бексеитов Т.К.

2009ж. «___»__________


Құрастырушы: а/ш.ғ.к., доцент Темиржанова А.А.


Агротехнология кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Өсімдіктер систематикасы пәні бойынша

050607 Биология мамандықтың студенттері үшін


Бағдарлама «25» 11. 2009 ж. №4 хаттама бекітілген пән бағдарламасы негізінде әзірленген.


Кафедра мәжілісінде ұсынылған 2009ж. «25» 11. №4 хатттама

Кафедра меңгерушісі_ _________________ Альмишев У.К.

Агротехнология факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 30.11.2009ж. №4 хаттама


ОӘҚ төрайымы__________________М.Е. Жагипарова


Келісілді

Жалпы биология каф.меңгерушісі________Исимбеков Ж.М.

2009ж. «___»_____________


Окытушы туралы мәліметтер:

Темиржанова Алма Абеугазиновна –«Агротехнология» кафедрасының доценті

Қабылдау уақыты: сәрсенбі – 11.10 ден 12.00, А1,113 аудитория

Пән бойынша мәліметтер: Өсімдіктер систематикасы 4 семестрде оқытылады, курстың ұзақтығы-15 жұма, студенттердің жұмыс көлемі жалпы -135 сағат, аудиториялық -45сағат, сөж- 90 сағат. Пән емтиханмен аяқталады.


Пререквизиттер:

структуралық ботаника

өсімдіктер экологиясы

цитология және гистология

экология

«Пәннің мақсаты мен міндеттері, оқу процесінде орны»

Пәннің мақсаты:

студенттерді өсімдіктер дүниесінін алуан түрлілігімен, әр түрлі систематикалық топтар өсімдіктерінін кұрылысьндағы жөне көбеюіндегі ерекшеліктерімен таныстырады; студенттерге өсімдіктер дүниесі эволюциясының негізі туралы ұғым береді және өсімдіктер, сондай-ақ басқа да тірі организмдер және тіршілік ортасы арасындағы байланыстарды көрсетеді.

Пәннің міндеттері:

- жоғары жөне төменгі сатыдағы өсімдіктердің әртүрлі топтарының биологиясы жөніндегі мәліметер беріледі;

- өсімдіктер және оларды қоршаған орта арасындағы байланысты зерттеу;

- өсімдіктерді зерттеуде салыстырмалы-морфологиялық тәсілді қолдана отырып өсімдіктердің онтогенезі мен филогенезін зерттеу;

- мектептерде және кәдімгі фитоценоздарды өсімдіктерді зерттеу әдістерін меңгеру.

- лекциялык курспен лабораториялық сабақтардың жөне дала практикасының арасында қалыптасқан жүйедегі бір үндестік болуға тиісті. Сонда ғана студенттер өсімдіктерді табиғи жағдайда өз бетімен зерттеуге дағдыланады

Студент нені білу керек:

- көне замандағы және осы кездегі өсімдіктердің әр түрлі систематикалық топтарын ың сипаттамалары негізінде, олардың системадағы орнын анықтаушы белгілерін, өсімдіктер дүниесінің алуан түрлілігін жөне оның қалыптасуындағы негізгі заңдылықтарын, кеңістіктегі таралуын, кұрылысын және эволюциясын, өсімдіктердің экологиялық системалардағы орнын және ролін, табиғаттағы және шаруашылықтағы мәнін;

- есімдіктерді гербарийге жинауды, этикеткалауды және кептіруді, өсімдіктердің систематикалык тиістілігін өз бетімен анықтауда салыстырмалы морфологиялық тәсілді және алған білімдерін ғылыми, өндірістік және практикалық жұмыстар жүргізуде іс жүзінде қолдана білу;

- флоралық жене систематикалық ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге іс жүзінде дағдылануы

Әдебиеттер

Негізгі

 1. Андреева И.И., Родман А.С. Ботаника. – М.: Колос, 2003

 2. Гордеева Т.А. и др. Практический курс систематики растений. – М., 1971

 3. Еленевский А.Г., Соловьева М.П., Тихомиров В.М. Ботаника. Систематика высших, или наземных, растений. – М.: Академия, 2004.

 4. Комарницкий Н.А., Кудряшов Л.В., Уранов А.А. Ботаника. Систематика растений. М.: Просвещение, 1975

 5. Курс низших растений./под ред. М.В. Горленко./ - М.: Просвещение, 1981.

Қосымша:

 1. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Т.2. Ботаника.: Онткс 21 век. 2004

7 Биологический энциклопедический словарь/под ред. М.С. Гилярова/. М., 1995.

8 Быков Б.А. Геоботаника. - Алма-Ата: Hаука, 1978.

9 Быков Б.А. Экологический словаpь. - Алма-Ата: Hаука, 1983.

10 Гуленкова М.А., Кpасникова А.А. Летняя полевая пpактика по ботанике. - М.: Пpосвещение, 1976.

 1. Даддинктон К. Эволюционная ботаника. М.: Миp, 1974.

 1. Долгачева В.С., Алексахина Е.М. Ботаника.- М.: Академия 2003

 2. Жизнь pастений (в 6-ти томах). М.: Пpосвещение, т.1-1974; т.2-1976; т.3-1977; т.4-1978; т.5(I)-1980; т.5(2)-1981; т.6-1982.

 3. Жуковский П.М. Ботаника. - М.: Колос, 1982, 5-е издание.

 4. Кpасная книга Казахской ССР (под pед. Б.А.Быкова). -Алма-Ата: наука, 1981.

 5. Кутафьева Н.П. Морфология грибов. – Новосибирск: СИБУнив., 2003.

 6. Седельникова Н.В. Лишайники западного и восточного Саяна. Новосибирск: СОРАН, 2001.

 7. Старостенкова М.М., Лысогор А.И. Практические работы по система-тике растений. – М.: Просвещение, 1981.

 8. Строчкова А.В. Учебно-методическое пособие к курсу общей ботаники. – М., 1979.

 9. Хржановский В.Г. Курс общей ботаники. Ч. 2. – М., 1976

 10. Яковлев Г.П., Челомбитько В.А. Ботаника – 2 изд. Санкт-Петербург: СпецЛит, СПХФА. 2003.
Пәннің тақырыптық жоспарыПМУ ҰС Н 7.18.2/07
3. Пәннің мазмұны

3.1. ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

№ п/п

Дәрістердің және зертханалық,өздік жұмыстардың тақырыптары

Сағат саны

Дәріс

Прак. жұмыс

Зерт. жұмыс

СӨЖ

1


Кіріспе. Өсімдіктер систематикасының обьектісі және мақсаттары, биологиялық білімдер жүйесіндегі орны.Систематиканың тарихы, классификациясы.

1

1
4

2

Прокариаттар. Дробянкалар бөлімі. Көк-жасыл балдырлар бөлімі. (Cyanophyta).

2
1

4

3

Эукариоттар. Балдырлар бөлімі: жасыл. (Chlorophyta). Хара (Charophyta), Эвгленалы (Euglenophyta), сары-жасыл (Xanthophyta), пиррофитті (Pyrrophyta), диатомды (Diatomeae).

2

2

1

4

4

Кілегейлілер (миксомицеттер) бөлімі. (Myxomycetes). Санырауқұлақтар бөлімі (Mycetalia). Кластары: Хитридиомицеттер (Chitridiomycetes), Оомицеттер (Oomycetes), Зигомицеттер (Zygomycetes), Аскомицеттер (Ascomycetes), Базидиомицеттер (Basidiomycetes), Дейтеромицеттер (Deuteromycetes).

2

2

26

5

Қыналар бөлімі (Lichenophyta).

1,5
1
6

Жоғары сатыдағы өсімдіктер.Мүктәрізділер бөлімі (Bryophyta), Раниофиттер бөлімі (Rhynophyta). Плаунтәрізділер бөлімі (Lycopodiophyta. Қырықбуынтәрізділер бөлімі (Equsetophyta),. Папоротниктәрізділер бөлімі (Polypodiophyta).

2

2

2

6

7

Ашықтұқымды өсімдіктер (Gymnospermae). Кластары: Саговниктер(Cycadopsida), Беннеттиттер (Bennettitopsida), Гнеталар (Gnetopsida), Гинкголар (Ginkgopsida), Қылқан жапырақтылар.(Pinopsida)

2

2

2

6

8

Жабық тұқымды өсімдіктер (Angiospermae) бөлімі. Қос жарнақтылар (Dicotyledones), класы. Класс тармақтар Магнолиидтер (Magnoliidae), Ранункулидтер (Ranculidae).

2

1

1

6

9

Жабық тұқымды өсімдіктер (Angiospermae). Қос жарнақтылар (Dicotyledones), класы. Кластармақтар: Кариофиллидтер (Caryophyllidae), Гамамелидидтер (Hamamelididae)

2

1

1

6

10

Жабық тұқымды өсімдіктер (Angiospermae). Қос жарнақтылар (Dicotyledones), класы. Кластармақтар: Диллениидтер, (Dilleniidae), Раушангүлділер (Rosidae) Ламиидтер (Lamiidae), Астеридтер (Asteridae).

2

2

2

6

11

Жабық тұқымды өсімдіктер (Angiospermae). Дара жарнақтылар класы (Monocotyledones). Алисматидтер класс тармағы ( Alismatidae), Лилиидтер класс тармағы. (Liliidae)

2
2

6

12

Жабық тұқымды өсімдіктер(Angiospermae). Дара жарнақтылар класы (Monocotyledones). Пальмагүлді лер қатары (Arecales), Аройникгүлділер қатары.(Arales)

2

2


Барлығы

22,5

15

15

90


Практикалық жұмыстар мазмұны

Тақырып 1. Кіріспе. Өсімдіктер систематикасының обьектісі және мақсаттары, биологиялық білімдер жүйесіндегі орны.Систематиканың тарихы, классификациясы.

Дәрістің қорытындысы бойынша және әдебиттерден шолу жасап төменгі және жоғарғы сатыдағы өсімдіктерге морфологиялық құрылысына кесте құру. Ұқсастық пен айырмашалықтарын табу.

Тақырып 3. Эукариоттар. Балдырлар бөлімі: жасыл. (Chlorophyta). Хара (Charophyta), Эвгленалы (Euglenophyta), сары-жасыл (Xanthophyta), пиррофитті (Pyrrophyta), диатомды (Diatomeae).

Балдырлардың сыртқы құрылысын оқу және қатпарларының түсіне көңіл бөлу. Хараның мүшелерін көбеюін дайын препараттан көру. Хара баладарының даму циклын құру.

Диатаомды балдырлардың құрылысын және формасын, әртүрлілігін зерттеу. Әртүрлі балдырлардың суреттерін салып оларға жалпы сипаттама беру.

Тақырып 4. Кілегейлілер (миксомицеттер) бөлімі. (Myxomy -cetes). Санырауқұлақтар бөлімі (Mycetalia). Кластары: Хитридиомицеттер (Chitridiomycetes), Оомицеттер (Oomycetes), Зигомицеттер (Zygomycetes), Аскомицеттер (Ascomycetes), Базидиомицеттер (Basidiomycetes), Дейтеромицеттер (Deuteromycetes).

Саңырауқұлақтардың құрылысы мен көбеюін оқу. Соның ішінде Қаракүйе саңырауқұлағы. Бидай, қарабидай, сұлы, жүгері,қатты бидай қаракүйесі. Ашытқы саңырауқұлағының суретін салып, көбею жолдарын түсіндіру.

Тақырып 6. Жоғары сатыдағы өсімдіктер.Мүктәрізділер бөлімі (Bryophyta), Раниофиттер бөлімі (Rhynophyta). Плаунтәрізділер бөлімі (Lycopodiophyta. Қырықбуынтәрізділер бөлімі (Equsetophyta),. Папоротниктәрізділер бөлімі (Polypodiophyta).

Аталық папортниктің өмірілк циклінің морфологиялық биологиялық ерекшеліктерін оқу. Әртүрлі және теңспоралықты анықтап бір-бірінен айыра білу.

Тақырып 7. Ашықтұқымды өсімдіктер (Gymnospermae). Кластары: Саговниктер(Cycadopsida), Беннеттиттер (Bennettitopsida), Гнеталар (Gnetopsida), Гинкголар (Ginkgopsida), Қылқан жапырақтылар.(Pinopsida)

Жиналған кеппе бүрлерді арасынан, таратпа материалдардан ашықтұқымдылардың бөлімінің ішіндегі өсімдіктердің қайсысына жататынын анықтау.

Тақырып 10. Жабық тұқымды өсімдіктер (Angiospermae). Қос жарнақтылар (Dicotyledones), класы. Кластармақтар: Диллениидтер, (Dilleniidae), Розидные (Rosidae) Ламииды (Lamiidae), Астериды (Asteridae)

Бұршақ тұқымдылардың өкілдерін оқу. Сеппе асбұршақ, ағаштектес қараған, жатаған беде, кәдімгі жоңышқа, орал миясы тағы басқалар. Олардың вегетативті мүшелерін табу және гүлі мен жемістерінің айырмашалықатары.Бір өсімдікті сипаттап жазу. Сол өсімдіктің диаграммасын және формуласын құру.

Бақша дақылдарының тұқымдастырын оқу. Соның ішінде Асқабақ тұқымдасының өкілдерін оқу. Қарбыз, қауын, асқабақ, қияр тағы басқалар. Қысқаша сипаттама беріп оларға диаграмма және формула құру

Ерінгүлділерге морфологиялық және систематикалық ерекшеліктеріне сипаттама беру. Дала шатырашы (шалфей), түйнекті қозықұлақ (зопника клубненосный), таспашөп (тимьяна ползучего) тағы басқалар. Бір өсімдікті сипаттап жазу. Сол өсімдіктің диаграммасын және формуласын құру.

Тақырып 9. Жабық тұқымды өсімдіктер (Angiospermae). Қос жарнақтылар (Dicotyledones), класы. Кластармақтар: Кариофиллидтер (Caryophyllidae), Гамамелидидтер (Hamamelididae)

Қайыңдар тұқымдасынан өкілдеріне морфологиялық және систематикалық ерекшеліктерін оқыту. Салбыраңқы қайыңға және ақ қайыңға салыстырмалы анализ жасау. Қысқаша сипаттама беріп оларға диаграмма және формула құру
  1   2

Похожие:

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі курстық
Кіріспе
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі iconДиссертация 2009 жылы
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі Ғылым комитетінің Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының...
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі
Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі
Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі
Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі
Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
Бағдарлама бұйрығымен бекітілген жұмыс бабындағы оқу бағдарламасының негізінде әзірленді
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
Бағдарлама 2009ж 24. 08. №4 хаттама бекітілген жұмыс бабындағы оқу бағдарламасының негізінде әзірленді
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан республикасы ғылым ЖӘне білім министірлігі
Мамандықтарына арналған шығыс тілі (ТҮрік) ПӘні бойынша магистратурағА Қабылдау емтихандарының бағдарламасы
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министІрлігі
Редакциялық кеңес: Құлажанов Т.Қ., Мұхаметқалиев Т. М., Оспанов А. Б., Нурахметов Б. К., Абинова Г. Д., Құрманалиев М.Қ., Абдрахимов...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница