Р. Ж. Баспакова 1- сынып бойынша фонетика бөліміне арналған ұжымдық жұмысты ұйымдастыруда қолданылатын
НазваниеР. Ж. Баспакова 1- сынып бойынша фонетика бөліміне арналған ұжымдық жұмысты ұйымдастыруда қолданылатын
страница3/4
Р Ж Баспакова
Дата конвертации06.02.2016
Размер0.53 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://38school.ucoz.kz/_38__.-...doc
1   2   3   4


ӨЖ -8


  1. Сөзде неше буын бар 1. Сөзде қанша дауысты

екенін қалай анықтайсың? дыбыс болса, сонша буын

болады.

2. Буынның неше түрi бар? 2.Буынның үш түрi бар:

ашық, тұйық, бітеу


ӨЖ - 9

  1. Жазу жолына сыймаған сөз 1. Жазу жолына сыймаған

қалай тасымалданады? сөз буынға бөлініп

тасымалданады.

  1. Сөздердің тасымалданбаған 2. Сөздердің

бөлігінен соң не қойылады? тасымалданбаған

бөлігінен соң жарты

сызықша (-) қойылады.

ӨЖ - 10


  1. Тасымалдауға болмайтын 1. Тасымалдауға болмайтын

сөздерді ата. Мысал келтір сөздер:

1.Бір буынды сөздер;

2. Екі буынды сөздер.


2 Дауыссыз дыбыстардың қандай түрлері бар? 2. Ұяң, қатаң, үнді


Өздік жұмысы. .


1 Дыбыстарды қайтеміз?

2. Әріптерді қайтеміз?

3 Алфавитте қанша әріп, таңба бар?

4 Дауысты дыбыстардың астын сыз.

Халық, мәтелдер, білім, үстел

5 Дауыссыз дыбыстардың астын сыз.

Туған, мақтанба, өнерлі, ботақан

6 Жуан айтылатын сөздердi бiр бөлек, жiңiшке айтылатын сөздердi

бiр бөлек жаз. Бөлме, адам, нұр, еңбек, күн, жылы, суық

7 Сөздердi буынға бөлiп жаз.

Футбол, бала, құрметті, байладым

8 Сөздердi тасымалдап жаз.

Шаян, мекендеген, тұлпары, аға


ӨЖ - белгілеу таблосы

1- сынып Сауат ашу (дыбыстық талдау)
Оқушылардың аты-жөні

Д-1

Д-2

Д-3

Д-4

Д-5

Д-6

Д-7

Д-8

Д-9

Д-10


Б.Ж.

1

Атамбаева Әнел

+2

Ахменова Адия
+
3

Иконников Александр+

4

Өркентес Еламан


*


5

Өмірбек қызы Қаракөз

+6

Сарсекенова Сымбат
+
7

Сатбол Ердос+

8

Солтанмурат Камила


+


9

Хунафия Бақдаулет

+10

Яровова Камилла
+

ӨЖ Д-1. « Дыбыстық талдау»

Ана сөзіне дыбыстық талдау жаса.

(3 әріп, 3 дыбыс,2 буын,

2 дауысты,1 дауыссыз)


ӨЖ Д-2. « Дыбыстық талдау»

Әже сөзіне дыбыстық талдау жаса.

(3 әріп, 3 дыбыс, 2 буын

2 дауысты,1 дауыссыз)

ӨЖ Д-3. « Дыбыстық талдау»

Кітап сөзіне дыбыстық талдау жаса.

(5 әріп, 5дыбыс, 2 буын

2 дауысты, 3 дауыссыз)


ӨЖ Д-4. « Дыбыстық талдау»

Дәптер сөзіне дыбыстық талдау жаса.

(6 әріп, 6 дыбыс, 2 буын,

2 дауысты, 4 дауыссыз)


ӨЖ Д-5. « Дыбыстық талдау»

Балықшы сөзіне дыбыстық талдау жаса.

(7 әріп, 7 дыбыс, 3 буын,

3 дауысты, 4 дауыссыз)


ӨЖ Д-6.« Дыбыстық талдау»

Бақа сөзіне дыбыстық талдау жаса.

бақа (4 әріп, 4 дыбыс, 2 буын

2 дауысты, 2 дауыссыз)


ӨЖ Д-7. « Дыбыстық талдау»

Алақан сөзіне дыбыстық талдау жаса.

(6 әріп, 6 дыбыс, 3 буын,

3 дауысты, 3 дауыссыз)


ӨЖ Д-8. « Дыбыстық талдау»

Ас сөзіне дыбыстық талдау жаса.

(2 әріп, 2 дыбыс, 1 буын,

1 дауысты, 1дауыссыз)


ӨЖ Д-9. « Дыбыстық талдау»

Дана сөзіне дыбыстық талдау жаса.

(4 әріп, 4 дыбыс, 2 буын, 2 дауысты,2 дауыссыз)


ӨЖ Д-10. « Дыбыстық талдау»

Қасық сөзіне дыбыстық талдау жаса.

(5 әріп, 5 дыбыс, 2 буын,

2 дауысты, 3дауыссыз)


ӨЖ - белгілеу таблосы

1- сынып Сауат ашу (Сөздік сөздер)
Оқушылардың аты-жөні

С-1

С-2

С-3

С-4

С-5

С-6

С-7

С-8

С-9

С-10


Б.Ж.

1

Атамбаева Әнел

+2

Ахменова Адия
+
3

Иконников Александр+

4

Өркентес Еламан


*


5

Өмірбек қызы Қаракөз

+6

Сарсекенова Сымбат
+
7

Сатбол Ердос+

8

Солтанмурат Камила


+


9

Хунафия Бақдаулет

+10

Яровова Камилла
+

Өзара диктант

ӨЖ С-1. «Сөздік сөздер»

Сөздерді жаз, жазу ережесін есте сақтайтын әріптердің астын сыз.


Сәнді, тоң, жаңғақ, атта, апта, атта,биік


ӨЖ С-2. «Сөздік сөздер»

Сөздерді жаз, жазу ережесін есте сақтайтын әріптердің астын сыз.


Бәйге, ертегі, әңгіме, бағы, жеңіл, Талғат,тіл

ӨЖ С-3. «Сөздік сөздер»

Сөздерді жаз, жазу ережесін есте сақтайтын әріптердің астын сыз.


Ту, тау, алтау, таяқ, шапағат, шағала,еңбек


ӨЖ С-4. «Сөздік сөздер»

Сөздерді жаз, жазу ережесін есте сақтайтын әріптердің астын сыз.


Құю, қою, ойна, қабы, Шолпан, торғай,жаңа


ӨЖ С-5 . «Сөздік сөздер»

Сөздерді жаз, жазу ережесін есте сақтайтын әріптердің астын сыз.


Жиһаз, щетка, қонақ, нұр, Қанат,тұщы,суық


ӨЖ С-6. «Сөздік сөздер»

Сөздерді жаз, жазу ережесін есте сақтайтын әріптердің астын сыз.


Әдепті, шөбі, доға, Дулат, киік, мақал,оқушы


ӨЖ С-7. «Сөздік сөздер»

Сөздерді жаз, жазу ережесін есте сақтайтын әріптердің астын сыз.


Бала, білім, жығу, Болат, бірлік, фильм, моншақ


ӨЖ С-8. «Сөздік сөздер»

Сөздерді жаз, жазу ережесін есте сақтайтын әріптердің астын сыз.


Ерлік, сабақ, саба, ынтымақ, ыдыс, ырыс, қаймақ


ӨЖ С-9. «Сөздік сөздер»

Сөздерді жаз, жазу ережесін есте сақтайтын әріптердің астын сыз.


Пияз, жалау, жусан, қаһарман, өрігі, жасау, доптар


ӨЖ С-10. «Сөздік сөздер»

Сөздерді жаз, жазу ережесін есте сақтайтын әріптердің астын сыз.


Әлия, өнер, қоян, бұлбұл, үміт, Отан, көмегі


Бақылау жұмысы «Сөздік сөздер»-1 сынып

1-нұсқа

(Сөздерге керекті әріпті қой)

С-нді, т-ң, жа-ғақ, ат-а, а-та, а-та,би-к ,жи-аз, щ-тка, қ-нақ, н-р, -анат(Қ,қ),

тұ-ы, с-ық, -лия(Ә,ә) ө-ер, қо-н, б-лбұл, үм-т, -тан(О,о), к-мегі, пи-з, жал-у,

ж-сан, қа-арман, өрі-і, жас-у, до-тар,б-ла, б-лім, жы-у, -олат(Б,б), б-рлік,

фил-м, мо-шақ (35 сөз)


Бақылау жұмысы «Сөздік сөздер»-1 сынып

2- нұсқа

(Сөздерге керекті әріпті қой)


Б-йге, ерте-і, ә-гіме, ба-ы, же-іл, -алғат(Т,т), т-л Ту, т-у, алт-у, та-қ, шапа-ат, ша-ала,е-бек, қ-ю, қ-ю, о-на, қа-ы, -олпан(Ш,ш), тор-ай, жа-а ,әде-ті, шө-і, до-а, Д-лат, ки-к, ма-ал,оқ-шы, ерл-к, с-бақ, са-а, ы-тымақ, ыд-с, -рыс, қа-мақ (35 сөз)

Жеке дара тапсырмаларды өзара тексеру.

Мақсаты: Өзiн- өзi және бiрiн- бiрi тексеру.


Жұмыс істеу алгоритмі:

  1. Қиманы алып, есеп кестесіне нүкте қой

( өз дәптеріңе қиманың нөмерін жаз)

  1. Қиманың барлық сұрақтарына өз бетінше жауап бер, оны дәптердің сол жағына жаз.

  2. Өзіңе жұп тап. Жұптасыңа өзіңнің 1-ші сұрағыңды қой, жауабын тыңда, өз пікіріңді айт. Дәптердің оң жағына өз толықтырулар -ыңды жаз. Жұптасыңның 1-ші сұрағыңа жауап бер.

  3. Жұпты ауыстыр. Келесі жұптасыңа 2-ші сұрағыңды қой (немесе 1-ші тапсырманың орындалу жолдарын сұра). Жұптасыңның сұрағына жауап бер.

  4. Осылай алгоритм бойынша бүкіл сұрақтарды (тапсырмаларды) (әрбір сұрағын жаңа жұпта) тексеріп шық.


ЖТӨТ- белгілеу таблосы
Оқушылардың аты-жөні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Б.Ж.

1

Атамбаева Әнел

+2

Ахменова Адия
+
3

Иконников Александр+

4

Өркентес Еламан


*


5

Өмірбек қызы Қаракөз

+6

Сарсекенова Сымбат
+
7

Сатбол Ердос+

8

Солтанмурат Камила


+


9

Хунафия Бақдаулет

+10

Яровова Камилла
+


1   2   3   4

Похожие:

Р. Ж. Баспакова 1- сынып бойынша фонетика бөліміне арналған ұжымдық жұмысты ұйымдастыруда қолданылатын iconШет тілі пәні бойынша өзіндік жұмысты ұйымдастыруда электрондық оқулықтарды пайдаланудың ерекшеліктері

Р. Ж. Баспакова 1- сынып бойынша фонетика бөліміне арналған ұжымдық жұмысты ұйымдастыруда қолданылатын iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
«Қазақ тілінің тарихи грамматикасы» пәні бойынша 050205 «Филология: қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған курстық...
Р. Ж. Баспакова 1- сынып бойынша фонетика бөліміне арналған ұжымдық жұмысты ұйымдастыруда қолданылатын iconПрограмма дисциплины опд. Ф. 02. 2 Теоретическая фонетика цели и задачи дисциплины Цель преподавания курса «Теоретическая фонетика»
Цель преподавания курса «Теоретическая фонетика» дать основные положения теоретической и прикладной, общей и частной фонетики, фонологии...
Р. Ж. Баспакова 1- сынып бойынша фонетика бөліміне арналған ұжымдық жұмысты ұйымдастыруда қолданылатын iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Көлік логистикасы» пәні бойынша курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар
Р. Ж. Баспакова 1- сынып бойынша фонетика бөліміне арналған ұжымдық жұмысты ұйымдастыруда қолданылатын iconОҚытушының жетекшілігімен өздік жұмысты жүргізуге арналған әдістемелік нұСҚаулар мамандық: 5В110200 «Қоғамдық деңсаулық сақтау»
Оқытушының жетекшілігімен өздік жұмысты жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулар мжмббс-2006
Р. Ж. Баспакова 1- сынып бойынша фонетика бөліміне арналған ұжымдық жұмысты ұйымдастыруда қолданылатын icon№1171 Дүйсенбі, 13 желтоқсан, 2010
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Ұжымдық қауіпсіздік Шарт Ұйымының (ҰҚШҰ) ұжымдық қауіпсіздік Кеңесінің сессиясына және тмд мемлекет...
Р. Ж. Баспакова 1- сынып бойынша фонетика бөліміне арналған ұжымдық жұмысты ұйымдастыруда қолданылатын iconОҚытушының жетекшілігімен өздік жұмысты жүргізуге арналған әдістемелік нұСҚаулар мамандығы
Мжбс 2006 ОҚытушының жетекшілігімен өздік жұмысты жүргізуге арналған әдістемелік нұСҚаулар
Р. Ж. Баспакова 1- сынып бойынша фонетика бөліміне арналған ұжымдық жұмысты ұйымдастыруда қолданылатын icon121. 012: 693: 004. 438 Абильдаева элеонора кумисбековна “ Құрылыс саласында жобалық жұмыстарды ұйымдастыруда Project ортасының көрсетілімдерін қолдану тиімділігі”
Ақпараттық жүйелер (сала бойынша) мамандығы бойынша техника және технология магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация...
Р. Ж. Баспакова 1- сынып бойынша фонетика бөліміне арналған ұжымдық жұмысты ұйымдастыруда қолданылатын iconӘдістемелік құрылымда іс жүргізуді ұйымдастыруда басшылыққа алатын құжаттар
Республикасы Президентінің 2001ж. 07. 02. №550 Жарлығымен бекітілген «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 ж арналған мемлекеттік...
Р. Ж. Баспакова 1- сынып бойынша фонетика бөліміне арналған ұжымдық жұмысты ұйымдастыруда қолданылатын iconСовременный русский литературный язык. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Апим по дисциплине Современный русский язык. Фонетика. Орфоэпия. Графика
Им по дисциплине «Современный русский язык. Фонетика. Орфоэпия. Графика» (для специальности 032900 – Русский язык и литература) разработан...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница