Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Скачать 232.54 Kb.
НазваниеПәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Дата конвертации15.02.2016
Размер232.54 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/114608.doc

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы-экономикалық факультеті


Салалық экономика кафедрасы


__050708 – «Мұнай-газ ісі» мамандығының студенттеріне арналған

(мамандық (тардың) атауы және шифрі)

«Экономика және өндірісті басқару» _________

(жұмыс оқу жоспары бойынша пәннің толық атауы)


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Павлодар

Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКIТЕМIН

Қаржы-экономика

факультетінің деканы

____________ Т.Я.Эрназаров

201_ж. __________ «___»


Құрастырушы: ____________ э.ғ.к., доцент Нұрғалиева А.А.

Салалық экономика кафедрасы


«Экономика және өндірісті басқару» пәнінен

050708 – «Мұнай-газ ісі» мамандығының сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


201 ж. «____»_________ айындағы өткен мәжілісінің № хаттамасы


Кафедра меңгерушісі ___________ С.Е. Сарсембекова 201_ж. «____»_________


Қаржы – экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталды

201 ж. «____»_________ № хаттама


ОӘК төрайымы ___________ А.Б. Темиргалиева 201_ж. «____»_____________


КЕЛІСІЛГЕН

__________________ кафедрасының

меңгерушісі _________ _______________________ 2011ж. «____»__________ 1. Оқытушы туралы мәліметтер

Нұрғалиева Айнаш Амангелдіқызы – Салалық экономика кафедрасының доценті (дәріс, тәжрибелік сабақтар, СОӨЖ)

Кеңес беру кестеге сәйкес (ауд. 523) қабылданады. тел. 67-36-56 (1193)


 1. Пән туралы мәліметтер

Атауы: Республикалық жоғары және жоғары оқу орынынан кейінгі білім беру оқу-әдістеме кеңеснің Қазақстан-Британ техникалық университетіндегі оқу-әдістеме секциясы әзәрленген және ұсынылған Сабақ өткізу орны – кестеге сай жүргізіледі. Пән бойынша бақылау нысаны – емтихан.


 1. Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

тәжрибе

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СОӨЖ

2

2

12

6

6


78
емтихан
 1. Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәнді оқыту мақсаты шаруашылықтың нарықтық түрі жағдайында мұнай газ саласы кәсіпорындары қызметінің экономикалық механизмін зерттеу негізінде экономикалық тұрғыда ойлап білуді қалыптастырады. «Экономика және өндірісті басқару» курсы 050708 – Мұнай-газ ісі мамандығы бойынша базалық пән болып саналады.

Пәннің міндеттері келесі сұрақтарды игеріп білуі болады.

Өнеркәсіптің мұнай-газ саласы өндірістің басқа салаларынан ерекшеленетін бірқатар арнаулы артықшылықтармен сипатталады.

Өндірістік шаруашылықтың тиімділігін бағалауда осы артықшылықтарды есепке алудың тек жеке кәсіпорын деңгейінде ғана емес, сонымен қатаржалпы мұнай-газ саласында да мәні зор.

 • шаруашылық объектісі ретінде мұнай-газ салалары кәсіпорындарының мазмұнымен танысу;

 • мұнай-газ саласы кәсіпорындарының ресурстық базасын және оны пайдалану тиімділігін қарастыру;

 • мұнай-газ саласы кәсіпорындарының өндірістік шаруашылық қызметін талдау, мұнай және газды өндіру мен өңдеуді жоспарлау және ұйымдастыру тәжірибесінде қолданылатын әр түрлі әдістер мен тәсілдерді зерттеу.


5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар:

Келесі сұрақтарды меңгеру:

 1. шаруашылық объектісі ретінде мұнай-газ салалары кәсіпорындарының мазмұнымен танысу;

 2. мұнай-газ саласы кәсіпорындарының ресурстық базасын және оны пайдалану тиімділігін қарастыру;

 3. мұнай-газ саласы кәсіпорындарының өндірістік шаруашылық қызметін талдау, мұнай және газды өндіру мен өңдеуді жоспарлау және ұйымдастыру тәжірибесінде қолданылатын әр түрлі әдістер мен тәсілдерді зерттеу.

 1. ауыл шаруашылығы өндірісінің экономикалық тиімділігін және өндірістің рентабельділігін анықтау әдістемесін;

 2. жердің экономикалық бағасын;

 3. қазіргі жағдайдағы ауыл шаруашылығы экономикасын тұрақтандыру шарттарын, талаптарын және бағыттарын;

 4. басқару теориясы мен тәжірибесі негіздерін;

 5. басқару функцияларын;

 6. маркетингтің негізгі бағыттарын;

 7. өнімді өткізу стратегиясын;

 8. өнімдерге баға қою әдістерін білуі тиіс.

 9. басқару саласындағы білімдерін тәжірибеде қолдануды;

 1. басқару әдістерін игерді;

 2. басқардың негізгі функцияларын жетілдіруді;

 3. алға қойған мақсатқа жету үшін адамдармен жасанды жұмыс істей отырып тәекелге баруды;

 4. күнделікті жұмыста дау-жанжал мен өте қиын жағдайларды шешді.


6 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар қажет:

«Экономикалық теория негіздері»;

«Менеджмент негіздері»;

«Жекелей басқару»;

«Инновациялық менеджмент».


7 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет:

«Экономика және өндірісті ұйымдастыру»;

«Кәсіпорын экономикасы»;

«Мұнай-газ жобаларын бағалау»;

«Мнай-газ өнеркәсібін басқару».


Пәннің тақырыптық жоспары


№ р/с

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәрістер

практи-калық (сем)

СӨЖ

1

Кәсіпорын шаруашылық объектісі ретінде

1
10

2

Өндірістің экономикалық және әлеуметтік тиімділігі

0,5

1

10

3

Негізгі өндірістік қорлар

0,5

1

10

4

Айналым қаржылары

0,5

1

10

5

Еңбек ресурстары. Еңбекақы.

0,5

1

10

6

Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық қызметі.

0,5

-

10

7

Өндірістік қуат және өндірістік бағдарлама

0,5

1

10

8

Ғылыми-техникалық дайындауды ұйымдастыру мен өндірісті жетілдіру

0,5

-

10

9

Шығарылатын өнімнің техникалықбақылауын ұйымдастыру

0,5

-

10

10

Кәсіпорынның маркетингтік қызметі

0,5

-

10

11

Кәсіпорынның бизнес-жоспары

0,5

1

8

БАРЛЫҒЫ :

6

6

78


Пәннің қысқаша сипаттамасы

«Экономика және өндірісті басқару» пәні өнеркәсіптің мұнай-газ саласы өндірістің басқа салаларынан ерекшеленетін бірқатар арнаулы артықшылықтармен сипатталады.

Өндірістік шаруашылықтың тиімділігін бағалауда осы артықшылықтарды есепке алудың тек жеке кәсіпорын деңгейінде ғана емес, сонымен қатаржалпы мұнай-газ саласында да мәні зор.

Осы мақсатқа сәйкес келесі негізгі міндеттер қойылады:

 1. шаруашылық объектісі ретінде мұнай-газ салалары кәсіпорындарының мазмұнымен танысу;

 2. мұнай-газ саласы кәсіпорындарының ресурстық базасын және оны пайдалану тиімділігін қарастыру;

 3. мұнай-газ саласы кәсіпорындарының өндірістік шаруашылық қызметін талдау, мұнай және газды өндіру мен өңдеуді жоспарлау және ұйымдастыру тәжірибесінде қолданылатын әр түрлі әдістер мен тәсілдерді зерттеу.

 4. экономикалық тиімділік және ауылшаруашылығының ұдайы өндіріс жүргізу жолдары;

 5. нарықтық экономикаға өту жағдайындағы экономикалық қалыптастырудың негізгі бағыттары;

 6. ауылшаруашылық салаларының экономикасы


10. Курстың компоненттері


1-тақырып. Кәсіпорын шаруашылық объектісі ретінде

Кәсіпорын – нарықтық қатынастарды негізгі жүргізуші дербес шаруашылық субъектісі. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне сәйкес кәсіпорындар жұмысының негізгі қағидалары. Кәсіпорын құрылымы. Кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасы.


2-тақырып. Өндірістің экономикалық және әлеуметтік тиімділігі

Мұнай-газ саласындағы өндірістің экономикалық тиімділігінің мазмұны, критерийі және көрсеткіштері. Саладағы өндіріс тиімділігіне әсер ететін факторлар. Өндірістің әдеуметтік тиімділігі. Шығындардың жалпы және салыстырмалы экономикалық тиімділігі. Жаңа техниканың экономикалық тиімділігін анықтау әдістемесі.

Мұнай-газ компаниялары қызметінің экономикалық тиімділігін анықитау әдістемесі.


3-тақырып. Негізгі өндірістік қорлар

Кәсіпорынның негізгі қорларының экономикалық мазмұны, оның құрамы мен құрылымы. Мұнай-газ саласы кәсіпорынының негізгі қорларының ерекшеліктері. Лизинг негізгі капиталды жаңарту нысаны ретінде.

Негізгі қорларды пайдалану көрсеткіштері мен оны анықтау әдістері.

Негізгі қорларды бағалау. Негізгі қорлардың тозуы мен амортизациясы. Амортизацияны есептеу әдістері. Қазақстан Республикасы мұнай-газ саласы кәсіпорындарындағы негізгі қорларды пайдалану тиімділгін көтеру жолдары.


4-тақырып. Айналым қаржылары

Кәсіпорынның айналым қорлары, оның құрамы мен құрылымы. Айналым капиталы: құрамы мен құрылымы. Мұнай-газ саласындағы айналым қаржылары құрылымының ерекшеліктері. Айналым қаржыларының айналымдылығы.

Кәсіпорынжұмысының экономикалық көрсеткіштерін жақсартуда айналым қаржыларның айналымдылығын жеделдетудің мәні.


5-тақырып. Еңбек ресурстары. Еңбекақы.

Кәсіпорын персоналы, оның құрылымы. Кәсіпорынның еңбек ресурстарына қажеттілігін анықтау. Кәсіпорындағы кадр жұмыстары. Кәсіпорындағы персоналды басқару тұжырымдамасы. Еңбек өінімділігі және оны өлшеу әдістері. Қазақстиан Республикасы мұнай-газ саласындағы кәсіпорындардың еңбек өнімділігінің өсу факторлары мен резервтері. Еңбекақының мазмұны мен қағидалары. Мұнай-газ саласы кәсіпорындарындағы еңбекақының ерекшеліктері.

Әлеуметтік серіктестікті дамыту: басшылық, салалық және тарифтәік келісімдер, ұжымдық келісімшарт.

Жұмысшылардың еңбекақсы жүйесі мен нысандары. Басқарушылар, мамандар мен қызметкерлердің еңбекақысын ұйымдастыру. Еңбек мотивациясы.

Кәсіпорынның пайда мен шығындарға қатысу жүйесі. Кәсіпорын капиталына қатысу жүйесіү.


6-тақырып. Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық қызметі.

Инвестициялар және инвестициялық жоба. Кәсіпорынның инвестициялық қызмет стратегиясы: мазмұны және әзірлеу қағидалары. Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын бағалау әдістемесі. Инвестициялау теуекелі, түрлері, деңгейін бағалау.Сақтандыру тәсілдері мен тәуекелдерді азайту. Хеджирлеу. Инвестициялау ережелері. Инвестицияны қаржыландыру көздері.

Мұнай-газ салалары кәсіпорындарының инвестициялық жобаларының тиімділігін бағалау және анықтау.

Инновациялар, оның табиғатының циклдылығы мен таралуы. Жаңалықтарды инвестициялау.

Кәсіпорынның инновациялық менеджменті, мазмұны мен міндеттері. Инновациялық стратегия. Инновациялық үрдіс және инновациялық құрылым.

Қазақстан Республикасы мұнай-газ саласы кәсіпорындарының инновациялық қызметінің жағдайы.


7-тақырып. Өндірістік қуат және өндірістік бағдарлама

Өндірістік бағдарламаны дайындау әдістері мен қағидалары. Өндірістік бағдарламаны негіздеу. Өндірістік қуатты жоспарлау. Материалдық ресурстарға қажеттілкті жоспарлау.


8-тақырып. Ғылыми-техникалық дайындауды ұйымдастыру мен өндірісті жетілдіру

Нарық жағдайында өндірісті ғылыми-техникалық дайындаудың мәні мен мазмұны. Өнідірісті технологиялық дайындау: мақсаттары, мазмұны мен оны өткізудің тәртібі. Саланың ерекшеліктері. Ұйымдастырушылық экономикалық дайындау, оның мазмұны, мақсаттары мен өткізудің реті. Қндірісті дайындаудың мерзімін қысқартудағы ғылыми-техникалық прогрестің рөлі.


9-тақырып. Шығарылатын өнімнің техникалықбақылауын ұйымдастыру

Өнім сапасын техникалық бақылаудың түрлері. Техникалыө құрал-жабдықтар мен сапаны бақылау жабдықтары. Сапаны басқарудағы шетел тәжірибесі. Техникалық бақылаудағы ұйымдастырудың жетілдіру бағыттары. Есеп және есеп беруді жоспарлау. Өндірістік-шаруашылық қызметті талдау.


10-тақырып. Кәсіпорынның маркетингтік қызметі

Кәсіпорын қызметіне маркетингтік тәсілмен қарау. Маркетингтік шешімдерге арналған ақпараттар.

Маркетинг стратегиясын таңдау және жүзеге асыру. Өнідірісті ұйымдастыруға маркетингтің әсері.


11-тақырып. Кәсіпорынның бизнес-жоспары

Кәсіпорынның бизнес-жоспарының функциялары мен міндеттері. Еңбек және еңбек ақыны жоспарлау. Өнімнің толық өзіндік құнын, пайда және өндіріс рентабельділігін жоспарлау. Өндіріс тиімділігін көтеруді жоспарлау.


2.3 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны


1-тақырып. Өндірістің экономикалық және әлеуметтік тиімділігі

Мұнай-газ саласындағы өндірістің экономикалық тиімділігінің мазмұны, критерийі және көрсеткіштері. Мұнай-газ компаниялары қызметінің экономикалық тиімділігін анықитау әдістемесі.


2-тақырып. Негізгі өндірістік қорлар

Негізгі қорларды пайдалану көрсеткіштері мен оны анықтау әдістері.

Негізгі қорларды бағалау. Негізгі қорлардың тозуы мен амортизациясы. Амортизацияны есептеу әдістері.


3-тақырып. Айналым қаржылары

Айналым қаржыларының айналымдылығы. Кәсіпорынжұмысының экономикалық көрсеткіштерін жақсартуда айналым қаржыларның айналымдылығын жеделдетудің мәні.


4-тақырып. Еңбек ресурстары. Еңбекақы.

Кәсіпорын персоналы, оның құрылымы. Кәсіпорынның еңбек ресурстарына қажеттілігін анықтау. Кәсіпорындағы кадр жұмыстары.

Кәсіпорынның пайда мен шығындарға қатысу жүйесі. Кәсіпорын капиталына қатысу жүйесіү.


5-тақырып. Өндірістік қуат және өндірістік бағдарлама

Өндірістік бағдарламаны дайындау әдістері мен қағидалары. Өндірістік бағдарламаны негіздеу. Өндірістік қуатты жоспарлау. Материалдық ресурстарға қажеттілкті жоспарлау.


6-тақырып. Кәсіпорынның бизнес-жоспары

Кәсіпорынның бизнес-жоспарының функциялары мен міндеттері. Еңбек және еңбек ақыны жоспарлау. Өнімнің толық өзіндік құнын, пайда және өндіріс рентабельділігін жоспарлау. Өндіріс тиімділігін көтеруді жоспарлау.


Студенттердің өзіндік жұмысының мазмұны

Студенттердің өзіндік жұмысыны кіреді:

 • дәріс сабақтарға дайындалу;

 • тәжірибелік сабақтарға дайындалу;

 • курстың жеке тақырыптарын өздігінен меңгеру;

 • межелгі бақылауға дайындалу.


СӨЖ көлемі сағатпен кестеде көрсетілді


СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есептеу формасы

Бақылау түрі

Сағаттқа шаққандағы көлемі

сырттай

1

Дәріс сабақтарға дайындалу
Сабаққа қатысу

20

2


Тәжірибелік сабақтарға

дайындалу

Жұмыс дәптері, кесте-лерді, формулаларды дайындау

Сабаққа қатысу

20

3


Курстың жеке тақырыптарын

өздігінен меңгеру

Конспект

Конспекті қарау

28

4


Межелгі бақылауға

дайындалу
МБ1, МБ2

10
Барлығы

78


Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі


1-тақырып. Кәсіпорын шаруашылық объектісі ретінде

Кәсіпорын құрылымы. Кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасы.


2-тақырып. Өндірістің экономикалық және әлеуметтік тиімділігі

Мұнай-газ саласындағы өндірістің экономикалық тиімділігінің мазмұны, критерийі және көрсеткіштері. Мұнай-газ компаниялары қызметінің экономикалық тиімділігін анықитау әдістемесі.


3-тақырып. Негізгі өндірістік қорлар

Негізгі қорларды пайдалану көрсеткіштері мен оны анықтау әдістері.

Негізгі қорларды бағалау. Негізгі қорлардың тозуы мен амортизациясы. Амортизацияны есептеу әдістері.


4-тақырып. Айналым қаржылары

Кәсіпорынжұмысының экономикалық көрсеткіштерін жақсартуда айналым қаржыларның айналымдылығын жеделдетудің мәні.


5-тақырып. Еңбек ресурстары. Еңбекақы.

Кәсіпорынның еңбек ресурстарына қажеттілігін анықтау. Кәсіпорындағы кадр жұмыстары. Әлеуметтік серіктестікті дамыту: басшылық, салалық және тарифтәік келісімдер, ұжымдық келісімшарт. Жұмысшылардың еңбекақсы жүйесі мен нысандары.


6-тақырып. Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық қызметі.

Инвестициялар және инвестициялық жоба. Мұнай-газ салалары кәсіпорындарының инвестициялық жобаларының тиімділігін бағалау және анықтау. Инновациялар, оның табиғатының циклдылығы мен таралуы. Жаңалықтарды инвестициялау.

Қазақстан Республикасы мұнай-газ саласы кәсіпорындарының инновациялық қызметінің жағдайы.


7-тақырып. Өндірістік қуат және өндірістік бағдарлама

Өндірістік бағдарламаны дайындау әдістері мен қағидалары. Өндірістік бағдарламаны негіздеу.


8-тақырып. Ғылыми-техникалық дайындауды ұйымдастыру мен өндірісті жетілдіру

Нарық жағдайында өндірісті ғылыми-техникалық дайындаудың мәні мен мазмұны. Өнідірісті технологиялық дайындау: мақсаттары, мазмұны мен оны өткізудің тәртібі.


9-тақырып. Шығарылатын өнімнің техникалықбақылауын ұйымдастыру

Өнім сапасын техникалық бақылаудың түрлері. Техникалыө құрал-жабдықтар мен сапаны бақылау жабдықтары.


10-тақырып. Кәсіпорынның маркетингтік қызметі

Кәсіпорын қызметіне маркетингтік тәсілмен қарау. Маркетингтік шешімдерге арналған ақпараттар.


11-тақырып. Кәсіпорынның бизнес-жоспары

Кәсіпорынның бизнес-жоспарының функциялары мен міндеттері. Еңбек және еңбек ақыны жоспарлау.


11. Курстың саясаты


Оқу процесіне қатысу дегеніміз сабақтарға қатысу, белсенді болу, берілген тапсырмаларды және үй тапсырмаларын уақытысында орындау және тапсыру. Сабаққа қалмау тиіссіз. Біз жұмыстарға кешікпеу сізді сұраймыз, дәл осылай қалай мынау жұмыстардың уақытына сіздердің курстастарыңыздың нормалы жұмысына кедергі жасайды. Телефондар өшірілген болу тиісті.

Үй тапсырмасы жазба түрінде орындайды да сабақтарды өткізу графигіне сәйкес тексеруге беріледі.

Мен келесі айып баллдарды орнатамын:

 • дәріс сабаққа дәлелді себептерсіз қатыспаған үшін осы сабақтың түріне есептейтін бәрі баллдар шешіледі. Егер студент сабаққа дәлелді себеппен келген жоқ, онда ол оқытушыға келмеген дәрістің конспектісін береді. Осы конспект үшін ол 1 баллды ала алады;

 • тәжірибелік сабағында дәлелдік себептерсіз болмау – осы сабақтың түріне есептейтін бәрі баллдар шешіледі. Егер студент сабаққа дәлелді себеппен келген жоқ, онда ол оқытушыға орындалған тәжіребелік сабақтын конспектісін береді. Осы конспект үшін ол 2 балл ала алады.

 • сабаққа кешеуілдеп келгені үшін 0,5 балл төмен бағаланады.

Семестрде екі аралық бақылау өткізіледі: сегізінші және он бесінші апталарында. Ол бақылау жұмыс арқылы өткізіледі. Аралық бақылау сәйкестік блоктың материалдары бойынша өткізіледі. Егер студент аралық бақылауда болмаса, ол оны оқытушымен айтылған уақытысында тапсыра алады. Бірақ онда аралық бақылауынан алынған баллдар 0,7 коэффициентке күбейеді.

Аралық бақылау 100 балға тең. Аралық бақылауға ағымды үлгерім балдары болған студенттер жіберіледі.

(1,2) Рейтинг келесі формула бойынша есептеледі


(1,2) Р = (1,2)АҮ*0,7 + (1,2)АБ*0,3


Егер студент аралық бақылаудан 50 кем балл алса, рейтинг анықталмайды. Сонда декан АБ тапсыруының жеке мерзімін белгілейді.

Семестр бойынша Жіберу рейтинг (ЖР) бағасы осылай табылады


ЖР = (Р1 + Р2)*0,7/2+КЖ*0,3

Қорытынды баға емтихан баллдаң, Жіберу рейтинг бағасынаң және оған сәйкес салмақтық дейгейгейден қосылады, келесі формуламен анықталады.


Қ = ЖР *0,6 + ЕҚ*0,4


где Қ – қорытынды баға,

ЖР – Жіберу рейтингі,

ЕҚ – емтихан қорытындысы,

ЖРСД - Жіберу рейтингтің салмақтық дейгейгейі (0,6),

ҚБСД – қорытынды баллдардың салмақтық дейгейгейі (0,4)


Егер студент рейтинг рұқсатынан (РР) 50 баллдан кем алса, емтиханға жіберілмейді.

Қорытынды баға (ҚБ) рейтинг рұқсаттың (РРСҮ) және емтиханның қорытынды бақылауының (ЕҚСҮ) салмақтық үлестерінен құралады. ҚБ келесі формала бойынша есептеледі


ҚБ = РР*РРСҮ + ЕҚ*ЕҚСҮ


Салмақтық үлес Университетін Ғылыми Кеңесімен жылсайын бекітіледі және РР үшін 0,6 дан кем есес, ал ЕҚ үшін 0,4 коп болмау керек.


ҚБ = РР*0,6 + ЕҚ*0,4


ҚБ 50 кем болса, студент ақылы түрде пәнді қайта оқиды.

Емтихан тест арқылы өткізіледі. Емтиханда алынатын максималды балл - 100 балл. Емтихан тестері 50 сұрақтан тұрады. Әрбір дұрыс жауап 2 балмен бағаланады.


Қорытынды рейтинг (аралық аттестацияның бағалауы)

Әр семестр жартысы (бірінші және екәнші рейтинг) үшін қорытынды ағымдағы үлгерім бойынша жалпы балл дәріске қатысуынан, өзіндік жұмысынан, тапсырылған тәжірибелік тапсырмалардан, студенттік ғылыми конференциясы жұмысына қатысуынан, межелгі бақылау қорытындысынан алынған балдардан жиналады.


Ұсынылған әдебиеттер тізімі


Негізгі

1. Павлодар облысының әлеуметтік-экономикалық дамуы:(қысқаша стат. Анықта малық )/Павлодар обл. Статистика департаменті.-Павлодар. N 5:2011 жылдың қаңтар - мамыры 2011 ж.-2011.-103 б.

2. Төреғожина, М. Б. Қазақстан және ДСҰ: ынтымақтастық жасасу проблемалары: оқу құралы/М. Б. Төреғожина.-Алматы:Экономика, 2010.-153 б

3. Нұрғалиева А.А. «Ауылдық аудандарда әлеуметтік инфрақұрылымды дамытудың экономикалық механизмі» / монография. Павлодар, Кереку баспасы 2011. – 178б.

4. Ұлттық экономика: оқулық/[А. В. Сидорович, Ә. Ә. Әбішевтің жалпы ред.].-Алматы:Экономика,2010.-528 б.

5. Ауыл ( село ) дамуының мониторингі, 2011 жылдың қаңтар маусымы 2011 ж/"Павлодар обл. статистика есептеу орталығы" ЕМК.-Павлодар, 2011.-130 б.-Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.


Қосымша

6. Доғалова, Г. Н. Мұнай-газ секторындағы басқару:оқу құралы/Г.Н. Доғалова.-Алматы:Экономика,2007.-112 б.

7. 2010 жылғы Павлодар облысының тұтыну нарығындағы инфляция және баға туралы Павлодар обл. статистика департаменті.-Павлодар,2011.-16 б.

8. Үмбетәлиев, А. Д. Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкерлік: оқулық/ А. Д. Үмбетәлиев.-Алматы:Экономика,2009.-464 б.

 1. ҚР Заңы «Ауылшаруашылық (фермерлік)». Алматы, «Фермер», 2008

 2. Бельгибаев К.М. Аграрлық сектордың экономикасы (оқу құралы) «Ұлағат», 2007

 3. Есполов Т.И., Сулейменов Ж.Ж. Аграрлық экономика. Оқулық, Алматы, 2008

 4. Макроэкономика: оқу құралы/ жалпы ред. басқарғандар: Ә. Ә.Әбішев, К. А. Хубиев.-Алматы:Экономика,2008.-368 б.

 5. Бейбіт Жақашев Ауылшаруашылығының инвестициалық ресурстары. Алматы: «Эверо» 2009-267б.СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Экономика және өндірісті басқару» пәнінен 050708 – «Мұнай-газ ісі» мамандығы бойынша іштей оқу нысанындағы студенттерге арналған пәннің күнтізбелік кестесі


1 рейтинг

Бар-лыѓы

Апталар

1

2

3

Аптадаѓы максималды балл

33

33

34

100

Дєріс сабаќтарына ќатысу

С¤Ж т‰рі

СД

СД

СД

30

Баќылау формасы

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

10

10

10

Курстыњ жеке таќырыпта-

рын µздігінен мењгеру

С¤Ж т‰рі

СД

СД

СД

28

Баќылау формасы

ТО

ТО

ТО

Макс. балл

9

9

10

Консультация

Баќылау формасы

ТО

ТО

ТО

12

Макс. балл

4

4

4

Баќылау ж±мысты орындау

С¤Ж т‰рі

КС

КС

КС

30

Баќылау формасы

К

К

К

Макс. балл

10

10

10

Шарт қойылған белгілер: СҚ – сабаққа дайындалу, Қ – сабаққа қатысу, ТО – тапсырманы орындау, КС – курстың сұрақтары, К - конспект


Кафедра отырысында ұсынылған 20__ж. «___»________№_____ хаттама.


Кафедра меңгерушісі __________ С.Е.Сарсембекова 20__ж. «___» ____________

Похожие:

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығының студенттеріне арналған
Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
«Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдау ұйымдастыру» мамандығының студенттеріне арналған
Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
В080700 «Орман ресурстары және орман шаруашылығы» мамандық студенттеріне арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница