Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус
Скачать 292.99 Kb.
НазваниеМодульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус
страница1/3
Дата конвертации15.02.2016
Размер292.99 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ektu.kz/files/MethodBook/56435/РМП Практический аудит.doc
  1   2   3Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф2 Н ШҚМТУ 701.01-II

Сапа менеджмент жүйесі

Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабусбет 12 беттен
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан


Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

АТжБ факультет

деканының м.а

_________А.Ә. Қырықпаева

___________________2015ж.
ТӘЖІРИБЕЛІК АУДИТ

Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус


ПРАКТИЧЕСКИЙ АУДИТ

Рабочая модульная учебная программа и силлабус


Мамандық: 5В050800 – Есеп және аудит


Пәннің кредиттер саны: 3,2


Өскемен

Усть-Каменогорск

2015

Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус Эллективтік пәндер каталогі негізінде және Мамандықтың модульдік білім беру бағдарламасы негізінде «Қаржы, есеп және салық салу» кафедрасында әзірленді.


Ақпараттық технологиялар және бизнес факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды.


Төрайымы Г. Уазырханова


______________________ж. №____ хаттама


Қаржы, есеп және салық салу кафедрасының отырысында талқыланды.


Кафедра меңгерушісі Э. Мадиярова


____________________ж. №____ хаттама


Әзірлеген


Аға оқытушы Г. Байтикенова


Норма бақылаушы Т.Тютюнькова

1. ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


    1. Оқылатын пәнге сипаттама

Дамушы нарықтық экономикасы бар елдердің сиапаттық белгісі болып аудиторлық қызметтің қарқынды дамуы табылады.

Аудит - бұл тәуелсіз зерттеу, ұйымиың қаржылық есептілігін және басқа да экононмикалық ақпаратын талдау, ішкі бақылау жағдайын және бухгалтерлік есепті жүргізудің әрекет ететін заңдылыққа сәйкестігін тексеру, сонымен қатар әртүрлі сұрақтар бойынша аудиторлық қызметтерді көрсету. Осыған байланысты нарық шарттарында экономикалық ақпараттың дұрыстығын растау сұрақтарында және шаруашылықтың шарттары өзгерген кезде кэсіпорындарға кеңестік және т.б. қызметтерді көрсетуде аудиттің ролі тез өседі.

Аудит, тәжірибе ретінде нарықтық экономикада маңызды роль алатын кәсіпкерлік қызметтің түрі болып табылады. Тәуелсіз аудиторлық қызмет дамыған елдерде қаржылық бақылаудың басты нысаны болып табылады.

Берілген бағдарламада үйымның әдістемесі және оның жеке бағыттарында аудитті жүргізу келтіріледі. Аудитті жүргізудің әдістемелік негізі ретінде халықаралық тәжірибеде кең қолданылатын халықаралық стандарттар қабылданған. Қазіргі кезеңце пәннің ролі және маңызы Қазақстанның экономикасына нарықтық қатынастардың енуімен және халықаралық одақтың есепті және қаржылық есепті, сонымен бірге аудитті жүргізудің талаптарымен тығыз байланысты.


1.2 Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері

Нарықтық экономикаға көшу ғылыми бiлiм мен практикалық қызметтiң жаңа саласының пайда болуына жол салды. Ол – аудит.

Пәннiң мақсаты – студенттерге аудит бiлiмiнiң негiзiн, аудит қандай болу керектiгiн және өзiн - өзi бақылаудың жаңа түрлерiн меңгеруге көмектеседi. Бұл сараптау және мекеменiң бухгалтерлiк есебiнiң, кемшiлiктерін жою ұсыныстарын, қаржылықты жақсарту және бекiту жолдарын жүзеге асырады.

Курс мақсаты студенттерге көмектесу неғұрлым тереңірек оқып білу, мәнін, шарттарын құқықтық негізі және этикалық аудит нормасын, сонымен қатар оның маңыздылығы мен ролін аудиторлық ұйымдардағы қажеттілігін нарықтық экономикада. Пәннің мәні негізделген семинарлық сабақтардағы теориялық және практикалық білімдерді бекіту студенттердің өзіндік жұмыс барысында.

Курс бағдарламасы аудит және бухгалтерлік есеп стандарттарын, шаруашылық етуші субъектілердің қаржылық-шаруашылық іс-әрекетінің талаптарын ескере отырып, құрастырылған.

«Аудит» пәнiнiң маңызды мiндеттерi:

- экономикалық басқару жүйесiндегi аудиттiң ролi және оның нарық капиталы тиiмдiлiгiн арттырудағы мiндетi;

- студенттердiң аудит бойынша бiлiмдерiн қалыптастыру, бақылау және есеп саласындағы тәжiрибелiк машықтарын қалыптастыру.


    1. Пәнді зерделеу нәтижелері

Оқу нәтижелері тиісті білім беру деңгейінің Дублин дескрипторлары негізінде анықталады және құзыреттіліктер арқылы белгіленеді. Сонда бес басты оқу нәтижесі айкындалады:

Білу және түсіну: аудитттің ұйымдастырушылық-құқықтық базасын; аудиттің халықаралық стандарттарын, есептік қызметтің мазмұнын, оның тәсілдері мен әдістерін, мақсаты мен іске асыру тәртібін білу қажет

Білім мен ұғымды қолдану: қолданыстағы заңнамалар, стандарттар, аудит қағидалары, нормативтік-құқықтық құжаттар негізінде ұйымдарда аудитті жүргізу. Студент сонымен қатар бухгалтерлік есепті жүргізу мен ұйымдастыруы; дұрыс кеңес беру; аудит облысында қабылдаған білімдерін қолдана алуы қажет.

Пайымдауды қалыптастыру: қойылған мәселелерге сәйкес қаржы- экономикалық ақпарат өңдеу үшін инструменттік құралдарды таңдауға, алынған қорытындыны негіздеуге қабілетті Басқарушылық шешімдердің ұсынылған нұсқаларын критикалық бағалауға және әлеуметтік-экономикалық тиімділік, тәуекелдер және мүмкін әлеуметтік- экономикалық салдарлары критерияларын ескере олдарды жетілдіру бойынша ұсыныстар негіздеуге қабілетті

Коммуникативтік қабілеттілік: кәсіби қызметке байланысты әр түрлі жағдайға бейімделген және мобильді Нақты экономикалық жобаны жүзеге асыру үшін құрылған шағын топтар қызметін ұйымдастыруға қабілетті


1.5 Постреквизиттар

Дипломдық жұмыс.


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


2.1 Тақырыптамалық жоспар

Модуль

дің, тақы

рыптыңТақырыптың атауы, оның мазмұны

Әдебиеттерге және басқа да деректерге сілтеме

Кредиттердегі көп еңбек сіңіруді қажетсіну

1

2

3

4

5

к/о

с/о

1


1-Модуль
Дәрістік сабақтар

1

Қортынды қаржылық есеп, аудитінің ақпараттық жүйесі, мақсаты және тәсілдері

1,2,5,7,13,15,

23,262

Сатып алу кезеңінің аудиті

1,2,5,7,13,15,23,263

Өндіріс кезеңінің аудиті

1,2,5,7,13,15,23,264

Қаржылық қортындының қалыптасуы мен сату кезеңінің аудиті

23,26, 29,31,13,155

Ақша қаражаттарының аудиті.

23,26, 29,31,13,15


Жиыны
0,17

0,17
Семинарлық (іс-тәжірибелік) сабақтар

1

Қортынды қаржылық есеп, аудитінің ақпараттық жүйесі, мақсаты және тәсілдері

1,2,5,7,13,15,

23,262

Сатып алу кезеңінің аудиті

1,2,5,7,13,15,23,263

Өндіріс кезеңінің аудиті

1,2,5,7,13,15,23,264

Қаржылық қортындының қалыптасуы мен сату кезеңінің аудиті

23,26, 29,31,13,155

Ақша қаражаттарының аудиті.

1,2,3,5,7


Жиыны
0,33

0,17
Мұғалім бақылауындағы білім алушының өздік жұмысы (СОӨЖ)

1

Қортынды қаржылық есеп, аудитінің ақпараттық жүйесі, мақсаты және тәсілдері

1,2,5,7,13,15,23,262

Сатып алу кезеңінің аудиті

1,2,5,7,13,15,23,263

Өндіріс кезеңінің аудиті

1,2,5,7,13,15,23,264

Қаржылық қортындының қалыптасуы мен сату кезеңінің аудиті

23,26, 29,31,13,155

Ақша қаражаттарының аудиті.

23,26, 29,31,13,15


Жиыны
1

0,66
1 модуль бойынша жиыны
1,5

1

2


2-Модуль

в стиле презентаций»»
Дәрістік сабақтар

1

Ұзақ мерзімді активтердің аудиті

23,26, 29,31,13,152

Инвестициялау кезеңінің аудиті

13,15,23,26,29,313

Міндеттемелер мен капиталдың аудиті.

13,15,23,26,29,314

Аудитте талдау тәсілдерін пайдалану.

13,15,23,26, 29,315

Аудиттің қортынды кезеңі

13,15,26,326

Аудиттің басқа да түрлері леспе қызметтері

23,26, 29,31,13,15


Жиыны
0,17

0,17
Семинарлық (практикалық) сабақ

1

Ұзақ мерзімді активтердің аудиті

23,26, 29,31,13,152

Инвестициялау кезеңінің аудиті

13,15,23,26,29,313

Міндеттемелер мен капиталдың аудиті.

13,15,23,26,29,314

Аудитте талдау тәсілдерін пайдалану.

13,15,23,26, 29,315

Аудиттің қортынды кезеңі

13,15,26,326

Аудиттің басқа да түрлері леспе қызметтері

23,26, 29,31,13,15


Жиыны
0,33

0,17
Мұғалім бақылауындағы тәлім алушының өздік жұмысы (СОӨЖ)

1

Ұзақ мерзімді активтердің аудиті

23,26, 29,31,13,152

Инвестициялау кезеңінің аудиті

13,15,

23,26,29,313

Міндеттемелер мен капиталдың аудиті.

13,15,23,26,29,314

Аудитте талдау тәсілдерін пайдалану.

13,15,23,26, 29,315

Аудиттің қортынды кезеңі

13,15,26,326

Аудиттің басқа да түрлері леспе қызметтері

23,26, 29,31,13,15


Жиыны
1

0,66
модуль 2 бойынша жиыны
1,5

1
ҚР кредиты, пән бойынша жиыны
3

2
  1   2   3

Похожие:

Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус iconМодульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус
Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус жұмыс оқу жоспары, эллективтік пәндер каталогі, типтік оқу бағдарламасы және мамандықтың...
Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус iconМодульдік жұмыс оқу бағдарламасы және смллабус
Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус Жұмыс оқу жоспары, Эллективтік пәндер каталогі, Типтік оқу бағдарламасы және Мамандықтың...
Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус iconД. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус Жұмыс оқу жоспары, Эллективтік пәндер каталогі, Типтік оқу бағдарламасы және Мамандықтың...
Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус iconД. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус Жұмыс оқу жоспары, Эллективтік пәндер каталогі, Типтік оқу бағдарламасы және Мамандықтың...
Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус iconД. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус Жұмыс оқу жоспары, Эллективтік пәндер каталогі, Типтік оқу бағдарламасы және Мамандықтың...
Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус iconД. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус Жұмыс оқу жоспары, Эллективтік пәндер каталогі, Типтік оқу бағдарламасы және Мамандықтың...
Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус iconД. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус Жұмыс оқу жоспары, Эллективтік пәндер каталогі және Мамандықтың модульдік білім беру...
Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус iconМодульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус
Ақпараттық технологиялар және бизнес факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды
Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус iconМодульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус
Ақпараттық технологиялар және бизнес факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды
Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус iconМодульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус
Ақпараттық технологиялар және бизнес факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница