Министерство здравоохранения рк
Скачать 286.81 Kb.
НазваниеМинистерство здравоохранения рк
Дата конвертации15.02.2016
Размер286.81 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://repository.kaznmu.kz/13355/1/5. СРСП ТиПМ каз.doc

ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ

С.Д.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА


СОӨЖ өткізуге арналған

әдістемелік нұсқаулар
Пәннің атауы: Менеджмент теориясы мен тәжірибесі


Мамандық 050507 Менеджмент


Құрастырушы: э.ғ.к., доцент Қалғанбаев Н.Ә.


АЛМАТЫ

2009


«Менеджменттің теориясы мен тәжірибесі» пәні бойынша СОӨЖ өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулар «Денсаулық сақтау мен фармацияда құқық негіздерімен маркетинг және менеджмент» кафедрасының мәжілісінде қарастырылған


_________ 200__ жыл, №__ хаттама

Кафедра меңгерушісі _______________ э.ғ.к., доцент Сыздыкова К.Ш.
Тапсырма №1 (СОӨЖ)


тапсыру мерзімі – бірінші апта


Тақырып: Салық менеджменті

Мазмұны: реферат қорғау

Тапсырманы орындау бойынша методикалық ұсынымдар: рефераттар тақырыбы алдын-ала таратылып беріледі, студенттерге негізгі және қосымша әдебиеттер ұсынылады.

Реферат тақырыптары:

 1. Қазақстандағы салық менеджментінің пайда болуы.

 2. Салық менеджментінің принциптері.

 3. Кәсіпорындағы салықты басқару құрылымы.

 4. Салықты басқару әдісінің классификациясы.

Оқытушының тапсырманы орындау бойынша қоятын талаптары: реферат жазылу заңдылығына сәйкес орындалуы қажет. Көлемі компьютерде 14 шрифтпен басылған 10-12 парақтан, тұруы қажет Рефератты қорғауға 15 мин беріледі, студенттермен қойылған сұрақтарға жауаптар 5 мин, талқылау 5 мин уақыт аралығын қамтиды.

Орындалған тапсырманы бағалау критерийлері: егер реферат көрсетілген уақытында қорғалмаса 1 балл шегеріледі, реферат мәлеметін жеткізу нақтылығы мен мазмұндылығына 1 балл, қорытындысы мен нәтижелердің аргументтілігіне 2 балл беріледі.


Тапсырма №2 (СОӨЖ)


тапсыру мерзімі – екінші апта


Тақырып: Инновациялық менеджмент

Мазмұны: ауызша

Тапсырманы орындау бойынша методикалық ұсынымдар: студенттер 3 топқа бөлінеді. 1 топ сұрақ мазмұнын ашса, 2 топ сұрақ қояды, 3 топ қорытынды жасайды.Тақырып сұрақтары алдын-ала таратылып беріледі, студенттерге негізгі және қосымша әдебиеттер ұсынылады. Сұрақтар: Фирманың инновациялық қызметі. Ғылыми-техникалық саясат және инновациялық менеджмент. Инновациялық менеджменттің ұйымдастырушылық түрі. Шетел мемлекеттеріндегі инновациялық менеджмент. Шығарылатын тауарлардың техникалық жаңартылуына өндірістің бейімделуі. Жаңа өнім бойынша маркетинг бағдарламасы. Инновация үрдісін басқару жүйесі. Инновацияның басты көздері.

Оқытушының тапсырманы орындау бойынша қоятын талаптары: әр сұрақ жан-жақты қарастырылуы тиіс және студенттер жауабы нақты және мазмұнды. Әр сұрақты талқылау уақыты 13 мин.

Орындалған тапсырманы бағалау критерийлері: Материалдың мазмұндылығы 1 балға, жауаптың нақтылығына 1 балл, жан-жақтылығы және студенттің қорытындылай алуы 1 балға бағаланады.


Тапсырма №3 (СОӨЖ)


тапсыру мерзімі – үшінші апта

Тақырып: Бейдағдарыстық менеджмент

Мазмұны: презентация

Тапсырманы орындау бойынша методикалық ұсынымдар: Студенттер біренеше топқа блінеді, әр топ өз позициясын презентациялайды. Әр топ белгілі-бір ұйымды алып, сол ұйымның бейдағдарыстық стратегиясын қарастырады, сол ұйымның бейдағдарыстық саясытының ерекшеліктерін презентация жасау арқылы топқа таныстырады.

Оқытушының тапсырманы орындау бойынша қоятын талаптары: презентация жасағанда студент талқылауға белсенді және барлық студенттер қатысуы қажет. Студенттердің жағдаймен танысуына 10 мин, талқылауға 20 мин, қорытынды жасау мен бағалауға 20 мин уақыт беріледі.

Орындалған тапсырманы бағалау критерийлері: жауаптың нақтылығы мен мазмұндылығына 1 балл, студенттің қорытындылай алуы

2 балға бағаланады.


Тапсырма №4 (СОӨЖ)


тапсыру мерзімі – төртнші апта


Тақырып: Жобаларды басқару

Мазмұны: коллоквиум

Тапсырманы орындау бойынша методикалық ұсынымдар: Тапсырманы орындау бойынша методикалық ұсынымдар: студенттерге негізгі және қосымша әдебиеттер ұсынылады. Сұрақтар: Жобалар: мағына және өмірлік цикл. Жобаны басқару жүйесі. Жобаны басқару жүйесін енгізудегі ұлттық компаниялардың тәжірибесі.

Оқытушының тапсырманы орындау бойынша қоятын талаптары: коллоквиум ауызша түрінде өтеді. Әр студентке 3 сұрақтан қойылады, әр сұраққа жауап 3 мин қамтиды.

Орындалған тапсырманы бағалау критерийлері: жауаптың нақтылығы мен мазмұндылығына 1 балл, жан-жақтылығы және студенттің қорытындылай алуы 2 балға бағаланады.


Тапсырма №5 (СОӨЖ)

тапсыру мерзімі – бесінші апта


Тақырып: Кәсіпкерлік тәуекелдікті басқару

Мазмұны: эссе


Тапсырманы орындау бойынша методикалық ұсынымдар: эссе тақырыптары алдын-ала беріледі, студенттерге негізгі және қосымша әдебиеттер ұсынылады.

Эссе тақырыптары:

 1. Бизнес пен экономикадағы тәуеклділік түсінігі

 2. Тәуекелділікті басқару жүйесі.

 3. Тәуекелділік түрлері: локальді, өндірістік, уақытша, спецификалық.

 4. Тәуекелдікті бағалау әдісі: жүелік, сараптамалық, есепті- аналитикалық.


Оқытушының тапсырманы орындау бойынша қоятын талаптары: эссе жазылу заңдылығына сәйкес орындалуы қажет. Көлемі компьютерде 14 шрифтпен басылған 4-6 парақтан тұруы қажет. Эссені қорғауға 5 мин беріледі, студенттермен қойылған сұрақтарға жауаптар 5 мин, талқылау 5 мин уақыт аралығын қамтиды.


Орындалған тапсырманы бағалау критерийлері: егер эссе көрсетілген уақытында қорғалмаса 1 балл шегеріледі, эссе мәлеметін жеткізу нақтылығы мен мазмұндылығына 1 балл, қорытындысы мен нәтижелердің аргументтілігіне 2 балл беріледі.


Тапсырма №6 (СОӨЖ)


тапсыру мерзімі – алтыншы апта


Тақырып: Менеджменттегі коммуникация.

Мазмұны: жазбаша бақылау


Тапсырманы орындау бойынша методикалық ұсынымдар: сұрақтар алдын-ала таратылады, студенттерге негізгі және қосымша әдебиеттер ұсынылады. Тақырып сұрақтары: Басқарудағы коммуникацияның ролі. Менеджменттегі көлденең және тік коммуникациялар. Коммуникациялық процесс, оның кезеңдері мен элементтері. Жеке адам арасындағы және топтық коммуникациялар. Қарым-қатынас түрлері мен ұйымдастыру түрлері. Іскерлік қарым-қатынастың дамуы. қарым-қатынастың жеке адамдық және кәсіпшілік факторлары. Құжат айналымын жобалау. Коммуникациялық кедергілер мен оларды жеңіп шығу әдістері.

Оқытушының тапсырманы орындау бойынша қоятын талаптары: Студент беілген сұрақтарға жазбаша түрде жауап жазуы тиіс. Жауаптары нақты және қысқа, толық болуы керек. Әр студентке 5 сұрақ беріледі.

Орындалған тапсырманы бағалау критерийлері: барлық сұрақтарға жауап берілсе 3 балл, әр жауап берілмеген сұрақтарға 0,5 балл шегеріледі.


Тапсырма №7 (СОӨЖ)

тапсыру мерзімі – жетінші апта


Тақырып: Шешім қабылдау үрдісі

Мазмұны: іскерлік ойын


Тапсырманы орындау бойынша методикалық ұсынымдар: Іскерлік ойын тапсырмасы студенттерге таратылып беріледі. Студенттер ойын нұсқасымен тапсырманы орындайды.


Оқытушының тапсырманы орындау бойынша қоятын талаптары: Ісмкерлік ойын нұсқауда берілген уақыт аралығында орындалуы тиіс. Ойынның орындалуы 2 апта уақыт аралығын қамтиды.


Орындалған тапсырманы бағалау критерийлері: жауаптың нақтылығы мен мазмұндылығына 1 балл, жан-жақтылығы және студенттің қорытындылай алуы 2 балға бағаланады.


Тапсырма №8 (СОӨЖ)


тапсыру мерзімі – сегізінші апта


Тақырып: Топтық менеджмент


Мазмұны: презентация

Тапсырманы орындау бойынша методикалық ұсынымдар: Студенттер біренеше топқа блінеді, әр топ өз позициясын презентациялайды. Әр топ белгілі-бір ұйымды алып, сол ұйымның топтық менеджментін қарастырады, сол ұйымның ішкі қарым-қатынасының ерекшеліктерін презентация жасау арқылы топқа таныстырады.


Оқытушының тапсырманы орындау бойынша қоятын талаптары: презентация жасағанда студент талқылауға белсенді және барлық студенттер қатысуы қажет. Студенттердің жағдаймен танысуына 10 мин, талқылауға 20 мин, қорытынды жасау мен бағалауға 20 мин уақыт беріледі.


Орындалған тапсырманы бағалау критерийлері: жауаптың нақтылығы мен мазмұндылығына 1 балл, студенттің қорытындылай алуы 2 балға бағаланады.


Тапсырма №9 (СОӨЖ)


тапсыру мерзімі – тоғызыншы апта


Тақырып: Көшбасшылық, билік және ықпал ету теориясы

Мазмұны: презентация


Тапсырманы орындау бойынша методикалық ұсынымдар: Әр студент белгілі-бір ұйымдағы не көшбасшылық, не билік, не ықпал ету жағдайларын қарастырып, ерекшеліктерін презентация жасау арқылы топқа таныстырады.


Оқытушының тапсырманы орындау бойынша қоятын талаптары: презентация жасағанда студент талқылауға белсенді және барлық студенттер қатысуы қажет. Студенттердің жағдаймен танысуына 10 мин, талқылауға 20 мин, қорытынды жасау мен бағалауға 20 мин уақыт беріледі.


Орындалған тапсырманы бағалау критерийлері: жауаптың нақтылығы мен мазмұндылығына 1 балл, студенттің қорытындылай алуы 2 балға бағаланады.


Тапсырма №10 (СОӨЖ)


тапсыру мерзімі – оныншы апта


Тақырып: Кәсіпорындағы қайшылықты басқару

Мазмұны: презентация


Тапсырманы орындау бойынша методикалық ұсынымдар: Кейс стадияларды немесе әр сұрақты презентация жасау арқылы тақырып мазмұнын ашады. Студенттер біренеше топқа блінеді, әр топ өз позициясын презентациялайды. кейс-стадиялар және презентациялайтын позициялар студенттерге таратылады. Студенттер кейс-стадияның мазмұнымен танысады, қатысты сұрақтар қоса беріледі.


Оқытушының тапсырманы орындау бойынша қоятын талаптары: презентация жасағанда студент кейс-стадияны талқылауда белсенді және барлық студенттер қатысуы қажет. Студенттердің кейс-стадиядағы жағдаймен танысуына 10 мин, талқылауға 20 мин, қорытынды жасау мен бағалауға 20 мин уақыт беріледі.


Орындалған тапсырманы бағалау критерийлері: жауаптың нақтылығы мен мазмұндылығына 1 балл, студенттің қорытындылай алуы 2 балға бағаланады.


Тапсырма №11 (СОӨЖ)


тапсыру мерзімі – он бірінші апта


Тақырып: Персоналды басқару концепциясы

Мазмұны: презентация


Тапсырманы орындау бойынша методикалық ұсынымдар: Кейс стадияларды немесе әр сұрақты презентация жасау арқылы тақырып мазмұнын ашады. Студенттер біренеше топқа блінеді, әр топ өз позициясын презентациялайды. кейс-стадиялар және презентациялайтын позициялар студенттерге таратылады. Студенттер кейс-стадияның мазмұнымен танысады, қатысты сұрақтар қоса беріледі.


Оқытушының тапсырманы орындау бойынша қоятын талаптары: презентация жасағанда студент кейс-стадияны талқылауда белсенді және барлық студенттер қатысуы қажет. Студенттердің кейс-стадиядағы жағдаймен танысуына 10 мин, талқылауға 20 мин, қорытынды жасау мен бағалауға 20 мин уақыт беріледі.


Орындалған тапсырманы бағалау критерийлері: жауаптың нақтылығы мен мазмұндылығына 1 балл, студенттің қорытындылай алуы 2 балға бағаланады.


Тапсырма №12 (СОӨЖ)


тапсыру мерзімі – он екінші апта


Тақырып: Басқару этикасы және ұйымдастырушылық мәдениет

Мазмұны: коллоквиум

Тапсырманы орындау бойынша методикалық ұсынымдар: Тапсырманы орындау бойынша методикалық ұсынымдар: студенттерге негізгі және қосымша әдебиеттер ұсынылады. Сұрақтар: Басқару этикасы. Ұйымдастыру- шылық мәдениет. Ұйымдастыру- шылық мәдениет түсінігі. Ұйым бағалықтары. Белгі-таңбалық жүйесін функционалдау. Инновациялық мәдениеті енгізу механизмі. Кәсіпкерлік мәдениет. Корпоративті мәдениет.Іскерлік этика қағидасы. Басқару этикасы.


Оқытушының тапсырманы орындау бойынша қоятын талаптары: коллоквиум ауызша түрінде өтеді. Әр студентке 3 сұрақтан қойылады, әр сұраққа жауап 3 мин қамтиды.


Орындалған тапсырманы бағалау критерийлері: жауаптың нақтылығы мен мазмұндылығына 1 балл, жан-жақтылығы және студенттің қорытындылай алуы 2 балға бағаланады.


Тапсырма №13 (СОӨЖ)


тапсыру мерзімі – он үшінші апта


Тақырып: Өндіріс басқару объектісі ретінде

Мазмұны: эссе


Тапсырманы орындау бойынша методикалық ұсынымдар: эссе тақырыптары алдын-ала беріледі, студенттерге негізгі және қосымша әдебиеттер ұсынылады.

Эссе тақырыптары:

 1. Қазіргі кездегі өндірістің белгілері.

 2. Өндірістік үрдістің түрлері.

 3. Өндірісті басқарудың функциялары және міндет мақсаттары. Өндірістік жүйе түрлері.

 4. Кәсіпорынның өндірістік құрылымы.

 5. Өндіріс жүйе ретінде. Өндірісті жоспарлау.

 6. Өнім шығаруды жоспарлау.

 7. Өндірісті материалды-техникалық ресурстармен қамтамасыз ету.


Оқытушының тапсырманы орындау бойынша қоятын талаптары: эссе жазылу заңдылығына сәйкес орындалуы қажет. Көлемі компьютерде 14 шрифтпен басылған 4-6 парақтан тұруы қажет. Эссені қорғауға 5 мин беріледі, студенттермен қойылған сұрақтарға жауаптар 5 мин, талқылау 5 мин уақыт аралығын қамтиды.


Тапсырма №14 (СОӨЖ)


тапсыру мерзімі – он төртінші апта


Тақырып: Өндірісті шұғыл басқару

Мазмұны: жазбаша бақылау


Тапсырманы орындау бойынша методикалық ұсынымдар: сұрақтар алдын-ала таратылады, студенттерге негізгі және қосымша әдебиеттер ұсынылады. Тақырып сұрақтары: Шұғыл басқарудың басты функциялары Шұғыл басқарудың принциптері. Өндірісті басқару құрылымын тиімді ұйымдастыру принциптерін, инветициялауды құру. Технологияны басқару жүйесі. Инновациялық құрылым. Өндірісті басқарудың ұйымдастырушылық тиімділігі. Өндірістік тапсырмаларды алу.Алдын ала жалпы жоспарлау, күнтізбелік жоспарлар мен тапсырмалар данасын көбейту және оларды тарату, бақылау картотекасын енгізу, шұғыл бақылау, жұмыс орындарын толтыру есебі, өнімді азайту,шұғыл есеп беру.

Оқытушының тапсырманы орындау бойынша қоятын талаптары: Студент беілген сұрақтарға жазбаша түрде жауап жазуы тиіс. Жауаптары нақты және қысқа, толық болуы керек. Әр студентке 5 сұрақ беріледі.

Орындалған тапсырманы бағалау критерийлері: барлық сұрақтарға жауап берілсе 4 балл, әр жауап берілмеген сұрақтарға 0,5 балл шегеріледі.


Тапсырма №15 (СОӨЖ)


тапсыру мерзімі – он бесінші апта


Тақырып: Өнім сапасын басқару

Мазмұны: ауызша

Тапсырманы орындау бойынша методикалық ұсынымдар: студенттер 3 топқа бөлінеді. 1 топ сұрақ мазмұнын ашса, 2 топ сұрақ қояды, 3 топ қорытынды жасайды.Тақырып сұрақтары алдын-ала таратылып беріледі, студенттерге негізгі және қосымша әдебиеттер ұсынылады. Сұрақтар: Өнімнің бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз етудегі сапаның рөлі. Сапаны басқару жүйесі және өнімді сертификаттау.Сапа экономикалық категория ретінде.Сапа менеджментінің даму сатылары.


Оқытушының тапсырманы орындау бойынша қоятын талаптары: әр сұрақ жан-жақты қарастырылуы тиіс және студенттер жауабы нақты және мазмұнды. Әр сұрақты талқылау уақыты 13 мин.


Орындалған тапсырманы бағалау критерийлері: Материалдың мазмұндылығы 2 балға, қойылған сұрақтың мазмұндылығына 1 балл, жауаптың нақтылығына 1 балл, жан-жақтылығы және студенттің қорытындылай алуы 2 балға бағаланады.


Тапсырма №16 (СОӨЖ)


тапсыру мерзімі – он алтыншы апта

Тақырып: Еңбекті ынталандыру және еңбекақы


Мазмұны: презентация


Тапсырманы орындау бойынша методикалық ұсынымдар: Кейс стадияларды немесе әр сұрақты презентация жасау арқылы тақырып мазмұнын ашады. Студенттер біренеше топқа блінеді, әр топ өз позициясын презентациялайды. кейс-стадиялар және презентациялайтын позициялар студенттерге таратылады. Студенттер кейс-стадияның мазмұнымен танысады, қатысты сұрақтар қоса беріледі.


Оқытушының тапсырманы орындау бойынша қоятын талаптары: презентация жасағанда студент кейс-стадияны талқылауда белсенді және барлық студенттер қатысуы қажет. Студенттердің кейс-стадиядағы жағдаймен танысуына 10 мин, талқылауға 20 мин, қорытынды жасау мен бағалауға 20 мин уақыт беріледі.


Орындалған тапсырманы бағалау критерийлері: жауаптың нақтылығы мен мазмұндылығына 1 балл, студенттің қорытындылай алуы 2 балға бағаланады.

Тапсырма №17 (СОӨЖ)


тапсыру мерзімі – бірінші апта


Тақырып: Өндірісті басқару

Мазмұны: реферат қорғау


Тапсырманы орындау бойынша методикалық ұсынымдар: рефераттар тақырыбы алдын-ала таратылып беріледі, студенттерге негізгі және қосымша әдебиеттер ұсынылады.

Реферат тақырыптары:

 1. Өндіріс түсінігі және оған әсер ететін факторлар.

 2. Энергияның, материялдардың, капиталдың және еңбектің өндірістік есебі.


Оқытушының тапсырманы орындау бойынша қоятын талаптары: реферат жазылу заңдылығына сәйкес орындалуы қажет. Көлемі компьютерде 14 шрифтпен басылған 10-12 парақтан, тұруы қажет Рефератты қорғауға 15 мин беріледі, студенттермен қойылған сұрақтарға жауаптар 5 мин, талқылау 5 мин уақыт аралығын қамтиды.

Орындалған тапсырманы бағалау критерийлері: егер реферат көрсетілген уақытында қорғалмаса 1 балл шегеріледі, реферат мәлеметін жеткізу нақтылығы мен мазмұндылығына 2 балл, қорытындысы мен нәтижелердің аргументтілігіне 2 балл беріледі.


Тапсырма №18 (СОӨЖ)


тапсыру мерзімі – екінші апта


Тақырып: Тиімді менеджментті бағалаудағы әдістемелік тәсіл

Мазмұны: жазбаша бақылау


Тапсырманы орындау бойынша методикалық ұсынымдар: Тапсырманы орындау бойынша методикалық ұсынымдар: студенттерге негізгі және қосымша әдебиеттер ұсынылады. Сұрақтар: Ақпараттық, қаржылық, материялдық қайта құру үрдісінің үзіліссіздігі ретінде экономикалық жүйеніі механизмін функционалдау..


Оқытушының тапсырманы орындау бойынша қоятын талаптары: коллоквиум ауызша түрінде өтеді. Әр студентке 3 сұрақтан қойылады, әр сұраққа жауап 3 мин қамтиды.


Орындалған тапсырманы бағалау критерийлері: жауаптың нақтылығы мен мазмұндылығына 2 балл, жан-жақтылығы және студенттің қорытындылай алуы 2 балға бағаланады.


Тапсырма №19 (СОӨЖ)

тапсыру мерзімі – үшінші апта


«Менеджменттің мәні мен қағидалары»

тақырыбын талқылау

Мазмұны:

Берілген тақырып бойынша қарастырылған және өзіндік жұмысқа берілген сұрақтарды ауызша түрде сұрау:

 • менеджмент туралы түсінік;

 • менеджменттің міндеттері;

 • басқарудың мәні мен қағидаларына негізгі теориялық қөзқарастар;

 • басқару мен кәсіпкерліктің өзара байланысы.

Студенттер сұрақтарға жеке-жеке жауап береді. Топ үшке бөлінеді.

Олардың жауаптары негізгі теориялық материалдарға, деректерге, қағидаларға, формалар мен терминдерге негізделеді.

Әрбір жауап 10 минуттың көлемінде болуы тиіс.

Сабақ бойынша қорытындылау әрекеттері 10 минут көлемінде жүргізіледі және негізгі мәселелерді талқылау арқылы іске асады.

Келесідей шарттар бағалау баллдарына әсер етеді:

 • өз ойыңды нақты жеткізе білу (1 балл);

 • ойыңдағыларды тиянақты, әрі ықшамды қалыптастыру (1 балл);

 • ұсыныстарды негіздеу (1 балл);

 • қосымша жаңа әдебиеттерді пайдалану (1 балл).Тапсырма №20 (СОӨЖ)

тапсыру мерзімі – төртші апта


«Менеджмент эволюциясы»

тақырыбы бойынша баяндамаларды талқылау

Мазмұны:

Тақырып бойынша алдын ала берілген баяндамаларды оқып, талдау, талқылау. Олар келесідей тақырыптар арқылы бейнеленеді:

 • тарихи жағдайлары мен менеджменттің дамуын дәуірге бөлу;

 • басқару ғылымының дамуына маңызды үлес қосқан негізгі тәсілдер;

 • басқарудың ғылыми мектептерінің сипаттамасы;

 • жүйелік, процестік және жағдайлық тәсілдер.

Студенттер баяндамаларын жеке-жеке оқиды.

Олардың жауаптары негізгі теориялық материалдарға, деректерге, қағидаларға, формалар мен терминдерге, ұсыныстарға негізделеді.

Әрбір баяндама 10 минуттың көлемінде болуы тиіс.

Сабақ бойынша қорытындылау әрекеттері 10 минут көлемінде жүргізіледі және негізгі мәселелерді талқылау арқылы іске асады.

Келесідей шарттар бағалау баллдарына әсер етеді:

 • өз ойыңды нақты жеткізе білу (1 балл);

 • ойыңдағыларды тиянақты, әрі ықшамды қалыптастыру (1 балл);

 • ұсыныстарды негіздеу (1 балл);

 • қосымша жаңа әдебиеттерді пайдалану (1 балл).


Тапсырма №21 (СОӨЖ)

тапсыру мерзімі – бесінші апта


«Ұйым туралы түсінік және оның түрлері»

тақырыбы бойынша рефераттарды талқылау

Мазмұны:

Тақырып бойынша берілген рефераттарды оқып, талдау, талқылау, қорғау. Олар келесідей тақырыптар арқылы бейнеленеді:

 • ұйым туралы түсінік және оның жалпы сипаттамалары;

 • ұйымның негізгі ерекшеліктері мен түрлері, сипаттамалары;

 • ұйымның ішкі ортасы туралы түсінік және ішкі айнымалылар;

 • сыртқы ортаның маңызы, сипаттамалары.

Студенттер рефераттарын жеке-жеке оқиды.

Олардың жауаптары негізгі теориялық материалдарға, деректерге, қағидаларға, формалар мен терминдерге, ұсыныстарға негізделеді.

Әрбір реферат 10 минуттың көлемінде болуы тиіс.

Сабақ бойынша қорытындылау әрекеттері 10 минут көлемінде жүргізіледі және негізгі мәселелерді талқылау арқылы іске асады.

Келесідей шарттар бағалау баллдарына әсер етеді:

 • өз ойыңды нақты жеткізе білу (1 балл);

 • ойыңдағыларды тиянақты, әрі ықшамды қалыптастыру (1 балл);

 • ұсыныстарды негіздеу (1 балл);

 • қосымша жаңа әдебиеттерді пайдалану (1 балл).


Тапсырма №22 (СОӨЖ)


тапсыру мерзімі – алтыншы апта


«Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы»

тақырыбын талқылау

Мазмұны:

Берілген тақырып бойынша қарастырылған және өзіндік жұмысқа берілген сұрақтарды ауызша түрде сұрау:

 • ұйымның ішкі ортасының айнымалылары;

 • ішкі орта факторларының өзара байланысы;

 • ұйымның сыртқы ортасы;

 • ұйымның сыртқы ортасының сипаттамалары, факторлары.

Студенттер сұрақтарға жеке-жеке жауап береді.

Олардың жауаптары негізгі теориялық материалдарға, деректерге, қағидаларға, формалар мен терминдерге негізделеді.

Әрбір жауап 10 минуттың көлемінде болуы тиіс.

Сабақ бойынша қорытындылау әрекеттері 10 минут көлемінде жүргізіледі және негізгі мәселелерді талқылау арқылы іске асады.

Келесідей шарттар бағалау баллдарына әсер етеді:

 • өз ойыңды нақты жеткізе білу (1 балл);

 • ойыңдағыларды тиянақты, әрі ықшамды қалыптастыру (1 балл);

 • ұсыныстарды негіздеу (1 балл);

 • қосымша жаңа әдебиеттерді пайдалану (1 балл).Тапсырма №23 (СОӨЖ)

тапсыру мерзімі – жетіші апта


«Менеджменттегі коммуникация және мәліметтермен қамтамасыз ету»

тақырыбын талқылау

Мазмұны:

Берілген тақырып бойынша қарастырылған және өзіндік жұмысқа берілген сұрақтарға жазбаша жауап беру:

 • басқарудағы коммуникацияның ролі;

 • коммуникациялық процес, оның кезеңдері мен элементтері;

 • коммуникациялық кедергілер және оларды жеңіп шығу әдістері;

 • ұйым ішіндегі мәліметтер жүйесінің негізгі қағидалары, мәселелері мен функциялары.

Студенттер өздеріне берілген сұрақтарға жауап жазады. Бұл тапсырманы топ үшке бөлініп орындайды.

Олардың жауаптары негізгі теориялық материалдарға, деректерге, қағидаларға, формалар мен терминдерге негізделеді.

Жұмыс барысы 30 минут көлемінде болуы тиіс.

Сабақ бойынша қорытындылау әрекеттері негізгі мәселелерді талқылау арқылы іске асады.

Келесідей шарттар бағалау баллдарына әсер етеді:

 • өз ойыңды нақты жеткізе білу (1 балл);

 • ойыңдағыларды тиянақты, әрі ықшамды қалыптастыру (1 балл);

 • ұсыныстарды негіздеу (1 балл);

 • қосымша жаңа әдебиеттерді пайдалану (1 балл).Тапсырма №24 (СОӨЖ)

тапсыру мерзімі – сегіз апта


«Менеджменттегі басқару шешімдері»

тақырыбына коллоквиум өткізу

Мазмұны:

Берілген тақырып бойынша қарастырылған және өзіндік жұмысқа берілген сұрақтарды коллоквиум негізінде, яғни ауызша түрде сұрау:

 • менеджмент процесіндегі шешімнің ролі;

 • басқару шешімдері туралы түсінік, олардың жіктелуі;

 • шешімдерді қабылдау мен жүзеге асыру кезеңдері;

 • шешім қабылдау әдістері.

Студенттер сұрақтарға жеке-жеке жауап береді.

Олардың жауаптары негізгі теориялық материалдарға, деректерге, қағидаларға, формалар мен терминдерге негізделеді.

Әрбір жауап 10 минуттың көлемінде болуы тиіс.

Сабақ бойынша қорытындылау әрекеттері 10 минут көлемінде жүргізіледі және негізгі мәселелерді талқылау арқылы іске асады.

Келесідей шарттар бағалау баллдарына әсер етеді:

 • өз ойыңды нақты жеткізе білу (1 балл);

 • ойыңдағыларды тиянақты, әрі ықшамды қалыптастыру (1 балл);

 • ұсыныстарды негіздеу (1 балл);

 • қосымша жаңа әдебиеттерді пайдалану (1 балл).

Тапсырма №24 (СОӨЖ)


тапсыру мерзімі – тоғызыншы апта


«Менеджменттегі жоспарлау»

тақырыбын талқылау

Мазмұны:

Өткен тақырыптар бойынша қарастырылған және өзіндік жұмысқа берілген сұрақтар негізінде коллоквиум өткізу.

Коллоквиум тест негізінде орындалады. Топ үшке бөлінеді.

Олардың жауаптары – тест сұрақтарының жауаптары негізінде болады.

Аралық бақылау жұмысы 30 минут көлемінде болуы тиіс.

Сабақ бойынша қорытындылау әрекеттері 10 минут көлемінде жүргізіледі және тесттің қорытындысы бойынша жүреді. Кейбір тест сұрақтары ауызша тұрғыда қарастырылып, талдау жасалынуы мүмкін.

Келесідей шарттар бағалау баллдарына әсер етеді:

 • өз ойыңды нақты жеткізе білу (1 балл);

 • ойыңдағыларды тиянақты, әрі ықшамды қалыптастыру (1 балл);

 • ұсыныстарды негіздеу (1 балл);

 • қосымша жаңа әдебиеттерді пайдалану (1 балл).Тапсырма №26 (СОӨЖ)

тапсыру мерзімі – оныншы апта


«Ұйымдастыру менеджмент функциясы ретінде»

тақырыбы негізінде өзіндік жұмыс өткізу


Мазмұны:

Берілген тақырып бойынша қарастырылған және өзіндік жұмысқа берілген сұрақтарды талдау:

 • ұйымдастыру функциясының мазмұны;

 • өкілеттіліктерді бөлу және жауапкершілік;

 • басқарудың ұйымдастырушылық құрылымдары;

 • ұйымдастыру құрылымының түрлері.

Студенттер әрқайсысы дайындаған тапсырмаларына байланысты жеке-жеке жұмыс нәтижелерін қорғайды.

Олардың жауаптары негізгі теориялық материалдарға, деректерге, қағидаларға, формалар мен терминдерге, ұсыныстарға негізделеді.

Әрбір жауап 10 минуттың көлемінде болуы тиіс.

Сабақ бойынша қорытындылау әрекеттері 10 минут көлемінде жүргізіледі және негізгі мәселелерді талқылау арқылы іске асады.

Келесідей шарттар бағалау баллдарына әсер етеді:

 • өз ойыңды нақты жеткізе білу (1 балл);

 • ойыңдағыларды тиянақты, әрі ықшамды қалыптастыру (1 балл);

 • ұсыныстарды негіздеу (1 балл);

 • қосымша жаңа әдебиеттерді пайдалану (1 балл).Тапсырма №27 (СОӨЖ)

тапсыру мерзімі – он бірінші апта


«Менеджменттегі мотивация»

тақырыбын талқылау

Мазмұны:

Берілген тақырып бойынша қарастырылған және өзіндік жұмысқа берілген сұрақтарды ауызша түрде сұрау:

 • мотивация туралы түсінік, оның маңызы мен эволюциясы;

 • мотивацияның мазмұндылық және процессуалдық теорияларының мазмұны және жіктелуі.

Студенттер сұрақтарға жеке-жеке жауап береді.

Олардың жауаптары негізгі теориялық материалдарға, деректерге, қағидаларға, формалар мен терминдерге негізделеді.

Әрбір жауап 10 минуттың көлемінде болуы тиіс.

Сабақ бойынша қорытындылау әрекеттері 10 минут көлемінде жүргізіледі және негізгі мәселелерді талқылау арқылы іске асады.

Келесідей шарттар бағалау баллдарына әсер етеді:

 • өз ойыңды нақты жеткізе білу (1 балл);

 • ойыңдағыларды тиянақты, әрі ықшамды қалыптастыру (1 балл);

 • ұсыныстарды негіздеу (1 балл);

 • қосымша жаңа әдебиеттерді пайдалану (1 балл).Тапсырма №28 (СОӨЖ)

тапсыру мерзімі – он екінші апта


«Менеджмент жүйесіндегі бақылау»

тақырыбы бойынша кейстерді талқылау

Мазмұны:

Берілген тақырып бойынша қарастырылатын кейстер төмендегідей болып келеді:

 • «Басқарудағы бақылаудың объективтілігі»;

 • «Бақылау процесі»;

 • «Тиімді бақылау».

Студенттер екі топқа бөлініп берілген тапсырмаларды орындайды. Сонан кейін баяндама жасайтын және оларға көмек көрсететтін адамдар орындаған тапсырмаларын айтады.

Олардың баяндамалары мен жауаптары – қорытындылар мен ұсыныстар негізінде болуы тиіс.

Әрбір жауап 10 минуттың көлемінде болуы тиіс.

Сабақ бойынша қорытындылау әрекеттері 10 минут көлемінде жүргізіледі және негізгі мәселелерді талқылау арқылы іске асады.

Келесідей шарттар бағалау баллдарына әсер етеді:

 • өз ойыңды нақты жеткізе білу (1 балл);

 • ойыңдағыларды тиянақты, әрі ықшамды қалыптастыру (1 балл);

 • ұсыныстарды негіздеу (1 балл);

 • қосымша жаңа әдебиеттерді пайдалану (1 балл).Тапсырма №29 (СОӨЖ)

тапсыру мерзімі – он үшінші апта


«Адам қызметін басқару және топты басқару»

тақырыбы бойынша рефераттарды талқылау

Мазмұны:

Тақырып бойынша берілген рефераттарды оқып, талдау, талқылау, қорғау. Олар келесідей тақырыптар арқылы бейнеленеді:

 • топтар және олардың маңыздылығы;

 • ресми және бейресми топтар;

 • Хомманс моделі;

 • Топ жұмысының тиімділігіне әсер ететін факторлар.

Студенттер рефераттарын жеке-жеке оқиды.

Олардың жауаптары негізгі теориялық материалдарға, деректерге, қағидаларға, формалар мен терминдерге, қорытындылар мен ұсыныстарға негізделеді.

Әрбір реферат 10 минуттың көлемінде болуы тиіс.

Сабақ бойынша қорытындылау әрекеттері 10 минут көлемінде жүргізіледі және негізгі мәселелерді талқылау арқылы іске асады.

Келесідей шарттар бағалау баллдарына әсер етеді:

 • өз ойыңды нақты жеткізе білу (1 балл);

 • ойыңдағыларды тиянақты, әрі ықшамды қалыптастыру (1 балл);

 • ұсыныстарды негіздеу (1 балл);

 • қосымша жаңа әдебиеттерді пайдалану (1 балл).Тапсырма №30 (СОӨЖ)

тапсыру мерзімі – он төртінші апта


«Лидерлік: басқару стилі мен менеджер имиджі»

тақырыбын талдау

Мазмұны:

Берілген тақырып бойынша әрбір топ мүшелерінің орындайтын тапсырмалары мен оларға бөлінген уақыт көлемін анықтап, түсіндіріп беру. Соның ішінде ерекше көңіл бөлетін тапсырмалар келесідей болып келеді:

 • лидерлік теориясы; басқару стильдері;

 • өкілеттілік, жеке ықпал ету және билік;

 • билік балансы;

Студенттер берілген тапсырмалардың қорытындысы бойынша жеке-жеке жауап береді.

Олардың жауаптары негізгі теориялық материалдарға, деректерге, қағидаларға, формалар мен терминдерге, қорытындылар мен ұсыныстарға негізделеді.

Әрбір жауап 10 минуттың көлемінде болуы тиіс.

Сабақ бойынша қорытындылау әрекеттері 10 минут көлемінде жүргізіледі және негізгі мәселелерді талқылау арқылы іске асады.

Келесідей шарттар бағалау баллдарына әсер етеді:

 • өз ойыңды нақты жеткізе білу (1 балл);

 • ойыңдағыларды тиянақты, әрі ықшамды қалыптастыру (1 балл);

 • ұсыныстарды негіздеу (1 балл);

 • қосымша жаңа әдебиеттерді пайдалану (1 балл).


Тапсырма №31 (СОӨЖ)

тапсыру мерзімі – он бесінші апта


«Басшылық: билік, ықпал ету және әріптестік»

тақырыбына қатысты кейсті талқылау

Мазмұны:

Берілген тақырып бойынша қарастырылатын кейс төмендегі тапсырмаларды міндетті түрде қамтуы тиіс:

 • ұйымдық қайшылықтың табиғаты мен мазмұны;

 • қайшылық себептері, қайшылық процесінің моделі;

 • қайшылық жағдайды басқару;

 • қайшылық пен күйзеліс арасындағы өзара байланыс.

Студенттер берілген тапсырмалар бойынша жеке-жеке жауап береді.

Олардың жауаптары негізгі теориялық материалдарға, деректерге, қағидаларға, формалар мен терминдерге негізделеді.

Әрбір жауап 10 минуттың көлемінде болуы тиіс.

Сабақ бойынша қорытындылау әрекеттері 10 минут көлемінде жүргізіледі және негізгі мәселелерді талқылау мен олар бойынша қорытындылар, ұсыныстар арқылы бейнеленеді.

Келесідей шарттар бағалау баллдарына әсер етеді:

 • өз ойыңды нақты жеткізе білу (1 балл);

 • ойыңдағыларды тиянақты, әрі ықшамды қалыптастыру (1 балл);

 • ұсыныстарды негіздеу (1 балл);

 • қосымша жаңа әдебиеттерді пайдалану (1 балл).Әдебитттер тізімі


Негізгі әдебиеттер:

 1. Басқару негіздері. Оқу құралы, Экономика, 1997*

 2. Менджмент негіздері. Ахметов А., 2005*

 3. Менеджмент (лекциялар курсы). Бердалиев К.Б., Алматы: Экономика, 2006*

 4. Менеджмент теориясы мен тәжірибесі. ЮАТ баспасы, 2002*

 5. Мескон М.Х. и др. Основы менеджмента/Пер. с англ.-М.:Дело,1992*


Қосымша әдебиеттер:

 1. Виханский О.С., Наумов А.И. менеджмент.-М.: Гардарика, 1996*

 2. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер /Пер с англ..-М.:Дело,1991*

 3. Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы / Пер. с англ.-М., 1996

 4. Кубаев К.Е Теория и практика менеджмента*

 5. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж.- Стратегический менеджмент /Искусство разроботки и реализации стратегии / Пер.с англ. М.. Банки и Биржи, ЮНИТИ,1998*


Нормативті-құқықтық база:

11. Қазақстан Республикуасының Азаматтық кодексі - Алматы*

12. Указ президента РК. О банках и банковской деятельности в РК

13. Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы


Мерзімді басылымдар:

14. Бердалиев К.Б. Испытанный механизм управления экономикой // Международная конференция «Экономическое образование и наука в современных условиях». ІІ том.-Семей, 2002

 1. Республеканская прграмма «Качество» на 2001-2005 годы (Утверждена постановлением Правительства РК от 2 мая 2001 года,№ 590)// Казахстанская правда 2001 19 май

 1. Кубаев К.Е. Теория построения систем управления. / Ж. «Транзитная экономика» Алматы, 1198, №2, с.37-52*

стр. из


Похожие:

Министерство здравоохранения рк iconМинистерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия
«Республиканский центр по профилактике и борьбе со спид и инфекционными заболеваниями»
Министерство здравоохранения рк iconМинистерство здравоохранения рк
Кеуде қуысын пальпациялау оның ауыруын, серпімділігін және дауыс дірілін анықтау үшін жүргізіледі
Министерство здравоохранения рк iconМинистерство здравоохранения российской федерации приказ
Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Минздрава РФ от 12. 08. 2003 n 403
Министерство здравоохранения рк iconМинистерство здравоохранения рк
Патофизиология -2 модулінің міндеттері: несептік-жыныстық жүйенің патологиялық жағдайларының негізгі синдромдарының патогенезін түсінуді...
Министерство здравоохранения рк iconМинистерство здравоохранения рк
Анемия – қанның белгілі қөлемінде гемоглобиннің және эритроциттердің, жиі олардың сапалық өзгерістерімен қабаттасатын, мөлшерінің...
Министерство здравоохранения рк iconМинистерство здравоохранения рк
Патофизиология-2 модулдің міндеттері: тыныс алу жүйесінің зақымдануының негізгі әйгіленімдері мен синдромдарының патофизиологиялық...
Министерство здравоохранения рк iconМинистерство здравоохранения рк
Басқарудың басқарылатын бөлігі бұл жағдайы ойланған нәтижеге әкелетін басқару жүйесігің бөлігі
Министерство здравоохранения рк iconМинистерство здравоохранения рк
Модулдің мақсаты: іргелі және клиникалық пәндерді біріктіру негізінде студенттерді асқорыту жүйесі дерттерінің патофизиологиялық...
Министерство здравоохранения рк iconМинистерство здравоохранения рк
Патофизиология-2 модулінің мақсаттары: жүйке жүйесінің дерті кезінде дамитын, негізгі әйгіленімдер мен синдромдардың дамуының тетіктерін...
Министерство здравоохранения рк iconМинистерство здравоохранения российской федерации
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов врачебных и медико-биологических факультетов и врачей различных клинических...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница