Барлығы – 60 сағат
НазваниеБарлығы – 60 сағат
страница4/6
Дата конвертации15.02.2016
Размер0.67 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://inside.wksu.kz/dmdocuments/Гистология_1_кредит.doc
1   2   3   4   5   6

9. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН МАТЕ-РИАЛДАР: ҮЙГЕ БЕРІЛГЕН ТАПСЫРМАЛАРДЫҢ МӘТІНІ, ӘРБІР ТАҚЫРЫП БОЙЫНША ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУ МАТЕРИАЛДАРЫ, РЕФЕРАТ Т.Б. ҮЙ ЖҰМЫСТАРЫ БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАР, ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ ЖӘНЕ УАҚЫТ КӨЛЕМІ.


Реферат тақырыптары

1. Тері эпителийі

2. Ішек эпителийі

3. Без эпителийі

4. Ретикулалық ұлпа және қызметі

5. Дәнекер ұлпасы

6. Шеміршек ұлпасы

7. Сүйек ұлпасының қызметі және дамуы

8. Бұлшықет ұлпасының түрлері және қызметі

9. Бірыңғай салалы бұлшықет ұлпасы

10. Көлденең салалы бұлшықет ұлпасы

11. Жүрек бұлшықет ұлпасы

12. Жүйке ұлпасы және қызметі

13. Нейроглия – нерв ұлпасының көмекші және құрамды бөлігі

14. Нерв талшықтары

15. Тығыз дәнекер ұлпа

16. Борпылдақ дәнекер ұлпа

17. Эндотелий

18. Мезенхима

19. Эпителий немесе эпителиалдық ұлпа

20. Гистологияның даму тарихы


10. ОҚУ, ӨНДІРІСТІК ЖӘНЕ ДИПЛОМАЛДЫ САРАМАНДЫ ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР ЖӘНЕ ЕСЕП ҚҰЖАТТАРЫНЫҢ ТҮРІ (ЕГЕР ПӘН БОЙЫНША ҚАЖЕТ БОЛСА.)

Жоспарланбаған


11. СТУДЕНТТІҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ МАТЕРИАЛДАРЫ (БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ, ТЕСТІЛІК ТАПСЫРМА, ӨЗІН-ӨЗІ ДАЯРЛАУ СҰРАҚТАР ТІЗІМІ, ЕМТИХАНДЫҚ БИЛЕТТЕР ЖӘНЕ Т.Б.)

Бағалау саясаты


«Пән бойынша білімді бағалау кестесі»


Бағалау саясаты:


Бағалау критерийлері

Бағалау түрі

Жұмыс үшін балл

Орындалған жұмыс көлемі

Дәрістегі белсенділік

100

15

Семинардағы (практикалық жұмыстағы белсенділік)

100

15

Зертханалық жұмыста белсенділік


100

15

СОӨЖ-дағы белсенділік

100

15

СӨЖ орындауы

100

15

Жеке тапсырмалар

100

6

Рубеждік бақылау

100

2

Аралық аттестация (Р1, Р2)

100

N

Ағымдық бақылау

100

2

Емтиханға жіберілетін рейтинг

100

Барлық бағалардың орта арифметикалық сомасы

Қорытынды бақылау (емтихан)

(Р1+Р2)/2
Қорытынды

Ағымдық бақылау * 0,6
Жеке тапсырмалар

100*0,4
Рубеждік бақылау

Емтиханға жіберілетін рейтинг + қорытынды нәтиже


Семестр барысында екі аралық бақылау жүргізіледі 7(8) және 15 апталарда.

Аралық бақылаулар бойынша студенттің максималды үлгерім көрсеткіші 60% құрайды. Семестр аяғында оқу пәні бойынша қорытынды аттестациялау – емтихан өткізіледі (максималды көрсеткіші - 40%).

Пән бойынша қорытынды емтихан бағасы аралық бақылаулар және қорытынды аттестациялаудың максималды көрсеткіштер сомасы ретінде анықталады.

Қорытынды емтихан пәннің негізгі теориялық және практикалық материалдарын қамтитын нұсқауларға бөлінген тест тапсырмалары түрінде өтеді.

Әріптік бағалау және оның балдардағы цифрлік эквиваленті дұрыс жауаптардың пайыздық көрсеткіші бойынша анықталады (кесте бойынша)

Студенттердің білімі келесі кесте бойынша бағаланады:


Бағалау

Бағаның әріптік баламасы

Бағаның сандық баламасы

Бағаның проценттік баламасы

Бағалаудың дәстүрлі жүйесі

A

4,0

95-100

өте жақсы

A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

жақсы

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

қанағаттанарлық

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

қанағаттанарлықсыз


Экология бойынша бақылау жұмысы №1

Тест орындау

Тест сұрақтары:

1-нұсқа

Гистология пәні, ұлпа олардың жіктелуі

1. Жануарлар ұлпаларының құрылысын, қызметін дамуын зерттейтін ғылым:

А. Гистология

В. Анатомия

С. Физиология

D. Цитология

Е. Эмбриология

2. Белгілі функцияны атқаруға арналған құрылысы ұқсас тарихи қалыптасқан клеткалар мен клеткааралық заттардың комплексі:

А. Ұлпа

В. Мүше

С. Ағза

D. Жасуша

Е. Аморфты зат

3. Ұлпалардың бірінші классификациясын 1853 жылы жасаған ғалым:

А. Франс Лейдиг

В. Роберт Браун

С. Дюбуа-Реймон

D. М.Шлейден

Е. Роберт Гук

4. Лейдиг пен Келликер ұлпаларды неше топқа бөлген:

А. 4

В. 5

С. 3

D. 2

Е. 6

5. Заварзиннің ұлпаларға жасаған топтамасында жалпы маңызды ұлпаға не жатады:

А. Эпителиальдық ұлпа мен дәнекер ұлпа

В. Бұлшықет пен нерв ұлпасы

С. Дәнекер ұлпа мен нерв ұлпасы

D. Бұлшықет пен эпителиальдық ұлпа

Е. Ретикулалық пен эндотелий

6. Шала жіктелген клеткаларды А.А.Заварзин қалай атаған:

А. Камбиялық клеткалар

В. Жүйке клеткалары

С. Эндодермалық клеткалар

D. Энтодермалық клеткалар

Е. Гистиоцит клеткалары

7. Заварзиннің ұлпаларға жасаған топтамасында «мамандалған ұлпаларға» не жатады:

А. Бұлшықет ұлпаларымен жүйке ұлпасы

В. Эпителиальдық ұлпа мен дәнекер ұлпа

С. Дәнекер ұлпа мен нерв ұлпасы

D. Бұлшықет пен эпителиальдық ұлпа

Е. Ретикулалық пен эндотелий

8. Гистология грек сөзі:

А. ұлпа

В. жасуша

С. мүше

D. ағза

Е. органоид

9. Ағылшын математигі 1665 ж. өзі жасаған микроскоппен тоз ағашының құрылысын зерттеп клетка терминін енгізген ғалым:

А. Роберт Гук

В. Заварзин

С. Лейдиг

D. Дюбуа-Реймон

Е. М.Шлейден

10. Микроскопты алғаш құрастырған кім:

А. З.Янсен, 1590ж.

В. Заварзин, 1592 ж.

С. Р.Гук, 1665 ж.

D. Х.Гюйгенс1659 ж.

Е Л.Эйлер, 1620 ж.

11. Ресейдегі алғашқы гистологтар:

А. Н.М.Якубович

В. П.В.Горянинов

С. В.И.Беляева

D. И.И.Герасимова

Е И.Д.Чистякова

12. Метилин көгерткішін қолдануды ұсынған, Казан университетінің гистологы:

А. К.А.Арнштейн

В. П.В.Горянинов

С. В.И.Беляева

D. И.Д.Чистякова

Е. П.В.Горянинов

13. Гистология технологиясында қолданылатын бояғыш табиғи заттар:

А. кармин және гематоксилин

В. аналинді

С. фуксин

D. сафранин

Е метил көгерткіші

14.Биологияда, медицинада және ауыл шаруашылығында көп қолданылатын әдіс:

А. радиография әдісі

В. Ұлпаларды өсіру әдісі

С. Гистохимиялық әдіс

D. микрофотометрия

Е витальды бояу әдісі

    1. нұсқа

Эпителий ұлпасы

1. Эпителиальдық ұлпа басқалай қалай аталады:

А. Шекаралық ұлпа

В. Ішкі орта ұлпасы

С. Серозалық ұлпа

D. мамандалған ұлпа

Е. Жалпақ ұлпа

2. Дәнекер ұлпалар еміздікшелерінің үстінде орналасқан ұлпаның алғаш рет терминін ұсынған ғалым Рюйеш. Ол қандай ұлпа:

А Эпителий

В. Дәнекер

С. Шеміршек

D. Сүйек

Е. Мезенхима

3. Эпителиальдық ұлпа клеткаларын қалай атайды:

А. эпителиоцит

В. Гранулоцит

С. Агранулоцит

D. Гистиоцит

Е. Эритроцит

4. Эпителийдің бұл түрі адам мен сүтқоректілердің өкпе альвеолаларын, серозалық қуыстардың және серозалық қабықшалардың беттерін астарлап тұрады:

А Мезотелий

В. Бездік эпителий

С. Мезенхима

D. Тері эпителийі

Е. Ішек эпителийі

5. Эпителийдің құрылыс ерекшелігіне қарай түрлері:

А. Бір қабатты және көп қабатты

В. Көп қабатты және екі қабатты

С. Үш қабатты

D. төрт қабатты, бір қабатты

Е. қос қабатты

6. Эпителийде не болмайды:

А. Қан мен лимфа

В. Жүйке талшықтары

С. Секрет бөлу

D. Сіңіру функциялары

Е. Бездер

7. Эпителийдің онто және филогенетикалық классификациясын жасаған ғалым:

А. Н.Г.Хлопин

В. Заварзин

С. Лейдиг

D. Дюбуа-Реймон

Е. М.Шлейден

8. Эпителиальдық ұлпаның негізін не құрайды:

А. Клеткалар

В. Аморфты заттар

С. Талшықтар

D. Сұйық

Е. Тіндер

9. Базальдық мембрана арқылы диффузиялық жолмен қоректенетін қандай ұлпа:

А. Эпителий ұлпасы

В. Дәнекер ұлпасы

С. Бұлшықет ұлпасы

D. Сүйек ұлпасы

Е. Шеміршек ұлпасы

10. Эпителий үнемі сыртқы ортаның әсерінде болады. Осыған байланысты олардың қандай қабілеті жоғары:

А. Регенерациялық

В. Қорғаныштық

С. Трофикалық

D. Өткізгіштік

Е. Рефлекстік

11. «Щеткалық көмкерме» деп аталатын ішек эпителийінің клеткалары :

А. Сіңіруші

В. секреторлық

С. Цилиндр пішінді

D. Куб пішінді

Е. Үш бұрыш пішінді

12. Дәнді зона жалпақ клеткалардың неше қатарынан тұрады:

А. 3-4

В. 1-2

С. 5-6

D. 8-9

Е. 5-8

13. Жылтырлық қабатының клеткалары неше қатар құрайды

А. 2-4

В. 6-7

С. 5-6

D. 8-9

Е. 10-11

14.Теріде денемізді кеуіп кетіден, механикалық зақымданудан және микробтардың енуінен қорғайтын зат:

А. кератин

В. тропонин

С. тропомиозин

D. секреторлық

Е. сіңіруші клетка

15. Тармақталмаған бір ғана өзегі бар без:

А. Жабайы без

В. Күрделі без

С. Ішек безі

D. экзокриндік без

Е. эндоэпителиалдық без

16. Егер өзектің тармақталған жүйесі болса ол қандай без:

А. Күрделі без

В. Жабайы без

С. Ішек безі

D. эндоэпителиалдық без

Е. экзокриндік без

17. Секрет түзу тәсіліне қарай бездер нешеге бөлінеді:

А. 3

В. 5

С. 2

D. 1

Е. 8

18. Секреция процесі кезінде клетка толықтай бұзылып, өліп, ішкі құрылымы секретке айналады. Бұл қай без:

А. Голокриндік без

В. Апокриндік

С. Мерокриндік

D.Жабайы без

Е. Күрделі без

19. Секрет клеткалардың ішінде түзіледі де мембранамен қоршалған көпіршік түрінде клетканың бос бетіне бөлінеді. Бұл қандай без:

А. Мерокриндік

В. Жабайы без

С. Голокриндік

D. Күрделі без

Е. Апокриндік

20. Секрет түзілу кезінде цитоплазманың үстіңгі бөліктері бөлініп, секрет құрамына кіреді. Бұл қандай без:

А. Апокриндік

В. Мерокриндік

С. Голокриндік

D. Күрделі без

Е. Жабайы без

21. Секреттің химиялық құрамы әртүрлі. Осыған байланысты экзокриндік бездер төртке бөлінеді:

А. Белоктік, сілекей, аралас, май бездері

В. Май, сілекей, ұйқы, белоктік

С. Аралас, май бездері, ұйқы безі

D. Белоктік, сілекей, бауыр, жабайы без

Е. Сілекей, ұйқы безі, аралас безі, күрделі без

22. Ішек эпителийінің барлық клеткалары неше сағатта жаңарады:

А. 30-36 сағат

В. 2-3 сағат

С. 40-45 сағат

D. 20-25 сағат

Е. 6-9 сағат

23. Аналық жыныс безін қаптайтын, бүйректің жұмсақ затының жинаушы түтіктерін, бездердің ұсақ өзектерін астарлап тұратын эпителий түрі:

А. Бір қабатты куб пішінді

В. Көп қабатты

С. Целомдық

D. Бір қабатты цилиндр

Е. Көп қабатты куб пішінді

24. Ауызбен өңештің ішкі қуысын, қынапты, көздің мүйіз қабығының бетін, тік ішектің артқы бөлігін астарлайтын эпителий түрі:

А. Көп қабатты эпителий

В. Бір қабатты эпителий

С. Целомды эпителий

D. Бір қабатты цилиндр пішінді эпителий

Е. Көп қабатты мүйізделуші эпителий

25. Мүйізделген көп қабатты эпителий құрылысы мен қасиеттері түрліше қабаттардан тұрады. Осы аттарды үш зонаға біріктіреді:

А. Өсуші , дәнді , мүйізді

В. Дәнді , базальдық , жылтырақ қабат

С. Жылтырақ, базальдық, өсуші

D. Мүйіз, өсуші, дәнді

Е. жылтырақ, базальдық, дәнді

1   2   3   4   5   6

Похожие:

Барлығы – 60 сағат iconБарлығы – 135 сағат
Семестр 15 оқу аптасынан және 2 апта сессиядан тұрады. Бір аптада 2 сағат дәріс және 2 сағат оқытушының жетекшілігімен студенттің...
Барлығы – 60 сағат iconСӨЖ – 30 сағат Кеңес-3 сағат. Емтихан – 1-ші семестрде Барлығы: 90 сағат. Орал – 2010
Пәннің оқу әдістемелік кешені /ПӘОК/ «Дене шынықтыру және спорт тарихы» пәні бойынша Қр мемлекеттік Стандарты Алматы, 2005 жыл
Барлығы – 60 сағат iconКүнтізбелік жоспар. Химия 8 сынып. Аптасына 2 сағат. Барлығы 68 сағат. Оқулық: Нұрахметов Н. Н., Сарманова К. А.,Жексембина К. М. –Алматы: Мектеп, 2012. 224 б
Аптасына 2 сағат. Барлығы 68 сағат. Оқулық: Нұрахметов Н. Н., Сарманова К. А.,Жексембина К. М. –Алматы: Мектеп, 2012. 224 б
Барлығы – 60 сағат iconЛекция 15 сағат Практикалық сабақ 15 сағат Оқытушының жетекшілігімен Студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ)- 30 сағат СӨЖ 30 сағат Емтихан 5-ші семестрде Барлығы 90 сағат Орал, 2010 ж. Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Өсімдіктер экологиясы»
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Өсімдіктер экологиясы» Алматы, 2003 типтік бағдарлама негізінде құрастырылған
Барлығы – 60 сағат iconБарлығы – 90 сағат
Семестр 15 оқу аптасынан тұрады. Аптасына 3 кредит сағат ұйғарылған, әр кредит сағат 1 байланыс сағаты ( дәріс, тәжірибе) және 2сағат...
Барлығы – 60 сағат iconЛекция 15 сағат Практикалық сабақ 15 сағат Оқытушының жетекшілігімен Студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ)- 30 сағат СӨЖ 30 сағат Емтихан 5-ші семестрде Барлығы 90 сағат Орал, 2010 ж. Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Микробиология және вирусология»
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Микробиология және вирусология» Алматы, 1999 типтік бағдарлама негізінде құрастырылған
Барлығы – 60 сағат iconЛекция 30 сағат Семинар сабақ 15 сағат Оқытушының жетекшілігімен Студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ)- 45 сағат СӨЖ 45 сағат Емтихан 4-ші семестрде Барлығы 135 сағат Орал 2009 ж. Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Экология және табиғатты пайдалану»
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Экология және табиғатты пайдалану» Алматы, 2003 типтік бағдарлама негізінде құрастырылған
Барлығы – 60 сағат icon7 сынып тақырыптық-күнтізбелік жоспар аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат
Жанды табиғатта, техникада, адам мен қоғам іс әрекетінде ақпарат жеткізу, өңдеу және сақтау мысалдарын келтіруді
Барлығы – 60 сағат iconСӨЖ – 30 сағат Барлығы – 90 сағат
Пәннің оқу әдістемелік кешені Казгу –дың 2010 жылы шығарылған типтік оқу жоспары негізінде құрастырылған
Барлығы – 60 сағат iconСӨЖ-30 сағат Барлығы – 90 сағат Орал 2009 ж
Курс бағдарламасы. Экологиялық құқық. Типтік оқу бағдарламасы. Астана 2006ж типтік бағдарлама негізінде құрастырылған. Авторы: Д....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница