Барлығы – 60 сағат
НазваниеБарлығы – 60 сағат
страница2/6
Дата конвертации15.02.2016
Размер0.67 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://inside.wksu.kz/dmdocuments/Гистология_1_кредит.doc
1   2   3   4   5   6

Апта 13

Кредит сағат 1

Сараман №3

Тақырыбы: Ретикулярлы және борпылдақ дәнекер ұлпа. Қан және лимфа

Сараман сабағының мазмұны:

 1. Ретикулярлы және борпылдақ дәнекер ұлпалардың құрылысы, атқаратын қызметі және организмде таралуы

 2. Қан және лимфа. Қан құрамы және атқаратын қызметі

 3. Қан элементтерінің морфологиялық белгілері

Әдебиеттер:

Н.А. Мануилова Гистология с основами эмбриологии 166-180 беттер

Антипчук Ю.П. Гистология с основами эмбриологии. М. 128-155 Беттер

З.Қ.Тоқаев Жалпы және арнаулы гистология практикумы 26-28беттер

ОЖСӨЖ 13 мазмұны:

 1. Қан элементтерінің морфологиялық белгілері

 2. Қан жасаудың унитарлы теориясы, дің және жартылай дің клеткалары


Апта 14

Кредит сағат 1

Сараман №4

Тақырыбы: Тірек-механикалық ұлпалар топтары

Сараман сабақ мазмұны:

 1. Шеміршек ұлпасының құрылысын дайын препараттан қарап суретін салу. Шеміршектердің сипаттамасы

 2. Сүйек ұлпасының құрылысы, құрамы, сүйектің дамуы

 3. Бұлшықет ұлпасы және түрлері

Әдебиеттер:

Н.А. Мануилова Гистология с основами эмбриологии 166-180 беттер

Антипчук Ю.П. Гистология с основами эмбриологии. М. 128-155 Беттер

З.Қ.Тоқаев Жалпы және арнаулы гистология практикумы 26-28беттер

ОЖСӨЖ 14 мазмұны:

1. Бірыңғай салалы бұлшықет ұлпасы

2. Жүрек бұлшықет ұлпасы

3. № 2 Микроемтихан (тестке жауап)


Апта 15

Кредит сағат 1

Сараман №5

Тақырыбы: Жүйке жүйесінің ұлпалары

Сараман сабағының мазмұны:

 1. Жүйке жасушалары

 2. Миелинді жүйке талшықтары

 3. Миелинсіз жүйке талшықтары

 4. Рефлекторлы доға суретін салу

Әдебиеттер:

Н.А. Мануилова Гистология с основами эмбриологии 238-254 беттер

Антипчук Ю.П. Гистология с основами эмбриологии. М.215-238 Беттер

А.И.Новиков, Е.С.Святенко 149-166 беттер

З.Қ.Тоқаев Жалпы және арнаулы гистология практикумы 26-28беттер

ОЖСӨЖ 15 мазмұны:

 1. Жүйке жүйесінің элементтерінің дамуы мен регенерациясы


Әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер:

1. Гистология / Под ред. В.Г.Елисеева и др./ М., Медицина 1989

2. Заварзин А.А. Основы сравнительной гистологии Л.ЛГУ. 1985

3. Шубникова Е.А. Функциональная морфология тканей. М. ЛГУ, 1981

4. Хэм А., Кормак Д. Гистология в 5 томах М., Мир, 1983

5. Ракышев А. Организмнің нәзік құрамы. Алматы, Саяхат, 1994

6. Антипчук Ю.П. Гистология с основами эмбриологии. М., 1983

7. Новиков А.И., Святенко Е.С. Руководство к лабораторным занятиям по гистологии с основами эмбриологии

8. Мұхит Нұрышев Гистология және эмбриология негіздері А. «Санат»,1998

9. Қ.Нұғматжанов «Гистология және эмбриология негіздері»

Алматы «Қайнар» баспасы, 1969


Қосымша әдебиеттер:

1. Винников Я.Н. Эволюция рецепторов. Л., Наука. 1979

2. Глебов Е.Н., Крыжановский Г.Н. Функциональная морфология синапсов. М., Медицина. 1978

3. Заварзин А.А. Избранные труды. М., 1953

4. Каплан А.И. Хрящ. Изд-во «В мире науки»1984

5. Ковасина Б.С., Торбеков В.П. Жинь костной ткани. М., 1984

6. Купер Э. Сравнительная эммуналогия. М., Мир 1980

7.Серов В.Б., Шехтар А.Б. Соединительная ткань, функциональная морфология /синапсов/ и общая палитология. М., 1981

8. Сравнительная морфология животных. Под ред. Л.Проссера М., 1978

9. Уголов А.М. Мембранное пищеварение. Л.Наука., 1972

10. Хрущев Н.Г. Гистогенез соединительной ткани. М., наука, 1976.


3. ПӘН БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ

Жұмыс түрі

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны


Ұсынылатын әдебиеттер

Орындау мерзімі және тапсыру уақыты (аптасы)

Балл

Бақылау түрі

1

Реферат

Тақырып бойынша негізгі баяндама

Семинар тақырыбына байланысты

6 апта

5% (үй тапсырмасы түрінде беріледі)

Реферат және баяндама

2

Сабаққа қатысу

Курсты меңгеру деңгейін жақсарту үшін барлық дәрістер мен ОСӨЖ сабақтарын жібермей қатысу керек
Семестр бойынша3

ОЖСӨЖ тапсырмаларын орындау

(барлығы 12 тапсыр

ма)

Талдау және танымдық қабілеттерін арттыру

Семинар тақырыбына байланысты

ОЖСӨЖ кестесі бойынша берілген уақыт шеңберінде


Тақырып бойынша

0,5-1 % дейін (аралық бақылау түрі ретінде)

Тапсырмалардың орындалуын, сұрақтарға жауап беру қабілетін тексеру

4

Жазба жұмыс түрінде аралық бақылау

Ойлау қабылетін тексеру

Бірінші жұмыс 1-7

тақырыптарға байланысты

Екінші жұмыс

8 – 15 тақырыптарға байланысты

7 семинар

14

семинар

Тапсырмалар саны бойынша әрбір жұмыс 10% бағаланады

Жазба жұмысын тексеру

5

Емтихан

Білімді кешенді тексеруТест

4. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ КАРТАСЫ

Оқулықтың

аталуы

Барлығы

Ескерту

лер

Кітапха

нада

Кафе

драда

Студент

терге

берілетіні (%)

Электрон

дық нұсқауы
1

2

3

4

5

6

7

1

Антипчук Ю.П. Гистология с основами эмбриологии. М., 1983-
2

Новиков А.И., Святенко Е.С. Руководство к лабораторным занятиям по гистологии с основами эмбриологии
3Мұхит Нұрышев Гистология және эмбриология негіздері А. «Санат»,1998

-
-
4

Қ.Нұғматжанов «Гистология және эмбриология негіздері»

Алматы «Қанар» баспасы, 1969

5
40
5. ДӘРІСТІК КЕШЕН (ДӘРІС ТЕЗИСТЕРІ, КӨРНЕКІЛІК, ТАРАТЫЛУ МАТЕРИАЛДАРЫ, ҚАЖЕТТІ ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ)


Апта 1

Кредит сағат 1

Дәріс № 1

Тақырыбы: Гистология пәні және мақсаты

Дәріс мазмұны:

 1. Ұлпаға түсінік. Гистология ілімінің тарихы. Гистология (грек сөзі- histes - ұлпа, logos - ілім) – жануарлар ұлпаларының құрылысын, қызметін дамуын зерттейтін ғылым. Гистология ұлпаларды зерттейтін ғылым саласы ретінде микроскопты ойлап тапқанға дейін пайда болған. Алғаш микроскоптың пайда болу тарихы. Ұлпа – белгілі функцияны атқаруға арналған құрылысы ұқсас тарихи қалыптасқан клеткалар мен клеткааралық заттардың комплексі.

 2. Ұлпаларды морфологиясы мен қызметіне қарай жіктеу, онто- және филогенезде дамуы. Ұлпалардың микроскопиялық құрылысы мен функциясын зерттеудің нәтижесінде Франс Лейдиг 1853 ж. жасаған бірінші классификациясы. Лейдиг пен Келликер ұлпаларды төрт топқа бөлді. Олар: 1. Эпителиальдық ұлпалар

2.Дәнекер ұлпалар

3.Бұлшықет ұлпалары

4.Жүйке ұлпалары

Заварзиннің осы ұлпалардың төрт типін екі топқа біріктірген.

1. Жалпы маңызды ұлпалар (эпителиальдық және дәнекер ұлпалар)

2. Мамандалған ұлпалар (бұлшықет және жүйке ұлпалары).

Шала жіктелген клеткаларды Заварзин А.А. камбиялық клеткалар деп атаған.

 1. Гистологияда қолданылатын техника. Гистологияда қолданылатын зерттеу тәсілдері.

Клетканың жалпы морфологиясын оқып-үйрену зерттеу әдістерінің дамуына тығыз байланысты. Гистологиядағы зерттеу әдісі – клеткаларды, ұлпалар мен мүшелерді микроскопиялау.Көбіне фиксацияланған материалдармен жұмыс істеледі. Жиі қолданылатын бекіткіштер: формальдегид, қосхромдық қышқыл калий, сірке, пикрин және осмий қышқылдары мен этил спирті.

Әдебиеттер:

Н.А. Мануилова Гистология с основами эмбриологии 9-23 беттер

Антипчук Ю.П. Гистология с основами эмбриологии. М. Беттер


Апта 2

Кредит сағат 1

Дәріс № 2

Тақырыбы: Эпителий ұлпаларының жүйелері

Дәріс мазмұны:

 1. Эпителий ұлпасының морфологиясы және қызметі, оны талдау негіздері. Эпителиалдық ұлпа немесе шекаралық ұлпа деп те аталады. Эпителий сөзі «эпи»-үсті және «телий»-еміздікше, яғни еміздікшелерді жауып тұрады деген ұғым. Эпителий дененің барлық сыртқы беті мен серозалық қабықшаларды қаптайды және ағзаның көптеген бездерін құрайды. Эпителий ұлпасының клеткасы – эпителиоцит. Эпителий ұлпасының регенерациялық қабілеті жоғары. Негізгі қызметі өзінің астында орналасқан дәнекер ұлпасын қорғау. Кейбір жағдайда белгілі эпителиалдық клеткалар секрет бөлу және сіңіру функцияларын атқарады.

2. Эпителий ұлпасын морфологиялық, физиологиялық, фило-онтогенетикалық тұрғыдан талдау. Эпителий ұлпасы морфологиялық белгілеріне қарай бір қабатты және көп қабатты деп. Бөлінеді. Бір қабатты эпителий бір қатарлы және көп қатарлы болып бөлінеді. Эпителийлерді клеткаларының пішініне қарай жалпақ, куб, циліндр тәрізді деп бөледі.Ұрықтық жапырақшалардан шығу те гін ескере отырып онто және филогенетикалық классификациясын Н.Г.Хлопин ұсынған:

1. Эктодермадан пайда болатын эпидермалық эпителий

(жабындылық эпителий, тері бездері, ауыз қуысының эпителийі, сілекей бездері);

2. Энтодермадан дамитын энтородермалық эпителий

(ішектің, бауырдың, ұйқы безінің эпителийі);

3. Мезодермадан пайда болатын цело-нефродермалық эпителий (жыныс бездерінің, бүйректің эпителий мен мезотелий)

4. Жүйке түтігінің бастамасынан дамитын эпендимо-глиялық эпителий

(эпендима)

5. Мезенхимадан түзілетін эндотелий.

3. Тері эпителийлері. Бір қабатты, көп қабатты кутикулалы тері эпителийлері. Тері эпителийлерінің негізгі морфологиялық түрлері.

Тері эпителийі өзінің құрылысы жағынан алуан түрлі. Омыртқалыларда тері

эпителийі көп қабатты, ал омыртқасыздарда бір қабатты.

Тері екі қабаттан тұрады: терінің өзі немесе дерма деп. аталатын дәнекер ұлпалық бөлік пен эпедермис деп. аталатын эпителиальдық қабаттан тұрады. Мүйізделген көп қабатты эпителий құрылысы мен қасиеттері түрліше қабаттарын үш зонаға біріктіреді. 1. Өсу зонасы. 2. Дәнді зона.

3. Муйіз зонасы. Мүйіз қабатта кератоглиалин кератинге айналады. Кератин теріде денемізді кеуіп қалудан, механикалық зақымданудан және микробтардың енуінен қорғайды.


Әдебиеттер:

Н.А. Мануилова Гистология с основами эмбриологии 162-180 беттер

Антипчук Ю.П. Гистология с основами эмбриологии. М. Беттер

М. Нұрышев Гистология және эмбриология негіздері 102-107 беттер

Апта 3

Кредит сағат 1

Дәріс № 3

Тақырыбы: Эпителий ұлпаларының жүйелері

Дәріс мазмұны:

1 Без эпителийі. Экзокринді және эндокринді бездер, олардың онто- және филогенезде пайда болуы, құрылысы мен қызметіне сипаттама. Секрет циклі жайында түсінік. Эпителий ағза бездерінің негізгі массасын құрайды. Бездегі эпителиалдық клеткалардың қызметі –ағза тіршілігіне қажет заттарды түзіп, олардан бөліп шығару. Бездер ағзада секрет бөлу қызметін атқарады.Бездер экзокриндік және эндокриндік болып бөлінеді.Эндокриндік бездер тікелей қанға түсетін гормондарды бөледі. Экзокриндік бездер экзоэпителиалдық және эндоэпителиалдық болып ажырайды. Экзокриндік экзоэпителиалдық бездер бір жасушалы және көп жасушалы болып келеді. Экзокриндік экзоэпителиалдық көп клеткалы бездер өзегінің құрылысына қарай жабайы және күрделі бездер болып бөлінеді.

2. Ішек эпителийлері. Омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың ішек эпителийлерінің ерекшеліктері, түзілуі, физиологиялық регенерациясы. Сирек кездесетін эпителийдің түрі. Негізгі функциясы - ылғал беттерді қорғау. Секреторлық және сіңіруші клеткалардан тұратын бір қабатты цилиндр тәрізді эпителий ішекті астарлап тұрады. Сондықтан оны ішек эпителийі деп атайды. Ішектің түрлі бөліміндегі эпителиалдық клеткалардың құрылысы бірдей емес, сондықтан оларды екі топқа бөліп қарастырады: 1. Ішектің қуысындағы қорытылған өнімдердің сіңуін қамтамасыз ететін клеткалар.

2. Шырыш бөлетін секреторлық клеткалар.

Әдебиеттер:

Н.А. Мануилова Гистология с основами эмбриологии 166-180 беттер

Антипчук Ю.П. Гистология с основами эмбриологии. М. 128-155 Беттер

М. Нұрышев Гистология және эмбриология негіздері 102-107 беттер

Апта 4

Кредит сағат 1

Дәріс № 4

Тақырыбы: Дәнекер ұлпалар жүйесі

Дәріс мазмұны:

 1. Дәнекер ұлпаларына жалпы сипаттама, құрылысы мен қызметі, морфо-физиологиялық талдау. Ішкі орта ұлпалары онтогенез де мезенхимадан дамиды. Ішкі орта ұлпаларының негізгі топтары дәнекер ұлпасының өзі, май ұлпасы, қан мен лимфа, шеміршек пен сүйек ұлпалары. Ішкі ортаның ұлпалары әр түрлі функция атқарады. Клеткааралық затына бай организмнің ішінде орналасқан тіректік-трофикалық және қорғаныш функцияларын атқаратын ұлпалар болып сипатталады.

 2. Ретикулярлы ұлпа. Борпылдақ дәнекер ұлпасының гистогенезі, талшықтары мен аморфты заттарының пайда болу механизмі. Ретикулярлы ұлпаның аты латынның „ретикулум” деген сөзінен шыққан. Құрылысы жағынан мезенхимаға ұқсас. Клеткалары тармақтармен байланысып тор құрайды. Тордың қуысында ұлпалық сұйық зат болады, сонымен қатар көп мөлшерде қан клеткалары да кездеседі. Ретикулалық ұлпа ағзаның көптеген жер інде, әсіресе сүйек майында, көк бауырда, лімфа бездерінде, ішектің кілегейлі қабықшасында, тамақтың баданша бездерінде көп болады. Ретикулалық ұлпаға фагоцитоз тән.

Борпылдақ дәнекер ұлпасының бұл түрі адам мен сүтқоректілердің ағзасында кең тараған. Ол терінің астында жатады. Органдардың, ұлпалардың және клеткалардың арасын толтырып тұрады. Борпылдақ дәнекер ұлпасының клеткалары: фибробластлар, гистиоциттер, адвентициялық клеткалар, толық клеткалар, май және пігмент клеткалар. Борпылдақ дәнекер ұлпасының клеткааралық заты талшықтар мен аморфты заттан тұрады.

Әдебиеттер:

Н.А. Мануилова Гистология с основами эмбриологии 166-180 беттер

Антипчук Ю.П. Гистология с основами эмбриологии. М. 128-155 Беттер

М. Нұрышев Гистология және эмбриология негіздері 123-130 беттер

1   2   3   4   5   6

Похожие:

Барлығы – 60 сағат iconБарлығы – 135 сағат
Семестр 15 оқу аптасынан және 2 апта сессиядан тұрады. Бір аптада 2 сағат дәріс және 2 сағат оқытушының жетекшілігімен студенттің...
Барлығы – 60 сағат iconСӨЖ – 30 сағат Кеңес-3 сағат. Емтихан – 1-ші семестрде Барлығы: 90 сағат. Орал – 2010
Пәннің оқу әдістемелік кешені /ПӘОК/ «Дене шынықтыру және спорт тарихы» пәні бойынша Қр мемлекеттік Стандарты Алматы, 2005 жыл
Барлығы – 60 сағат iconКүнтізбелік жоспар. Химия 8 сынып. Аптасына 2 сағат. Барлығы 68 сағат. Оқулық: Нұрахметов Н. Н., Сарманова К. А.,Жексембина К. М. –Алматы: Мектеп, 2012. 224 б
Аптасына 2 сағат. Барлығы 68 сағат. Оқулық: Нұрахметов Н. Н., Сарманова К. А.,Жексембина К. М. –Алматы: Мектеп, 2012. 224 б
Барлығы – 60 сағат iconЛекция 15 сағат Практикалық сабақ 15 сағат Оқытушының жетекшілігімен Студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ)- 30 сағат СӨЖ 30 сағат Емтихан 5-ші семестрде Барлығы 90 сағат Орал, 2010 ж. Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Өсімдіктер экологиясы»
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Өсімдіктер экологиясы» Алматы, 2003 типтік бағдарлама негізінде құрастырылған
Барлығы – 60 сағат iconБарлығы – 90 сағат
Семестр 15 оқу аптасынан тұрады. Аптасына 3 кредит сағат ұйғарылған, әр кредит сағат 1 байланыс сағаты ( дәріс, тәжірибе) және 2сағат...
Барлығы – 60 сағат iconЛекция 15 сағат Практикалық сабақ 15 сағат Оқытушының жетекшілігімен Студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ)- 30 сағат СӨЖ 30 сағат Емтихан 5-ші семестрде Барлығы 90 сағат Орал, 2010 ж. Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Микробиология және вирусология»
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Микробиология және вирусология» Алматы, 1999 типтік бағдарлама негізінде құрастырылған
Барлығы – 60 сағат iconЛекция 30 сағат Семинар сабақ 15 сағат Оқытушының жетекшілігімен Студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ)- 45 сағат СӨЖ 45 сағат Емтихан 4-ші семестрде Барлығы 135 сағат Орал 2009 ж. Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Экология және табиғатты пайдалану»
Пәннің оқу-әдістемелік кешені «Экология және табиғатты пайдалану» Алматы, 2003 типтік бағдарлама негізінде құрастырылған
Барлығы – 60 сағат icon7 сынып тақырыптық-күнтізбелік жоспар аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат
Жанды табиғатта, техникада, адам мен қоғам іс әрекетінде ақпарат жеткізу, өңдеу және сақтау мысалдарын келтіруді
Барлығы – 60 сағат iconСӨЖ – 30 сағат Барлығы – 90 сағат
Пәннің оқу әдістемелік кешені Казгу –дың 2010 жылы шығарылған типтік оқу жоспары негізінде құрастырылған
Барлығы – 60 сағат iconСӨЖ-30 сағат Барлығы – 90 сағат Орал 2009 ж
Курс бағдарламасы. Экологиялық құқық. Типтік оқу бағдарламасы. Астана 2006ж типтік бағдарлама негізінде құрастырылған. Авторы: Д....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница